Ομαδικές απολύσεις χωρίς υπουργική απόφαση πλέον!
01/03/2014 08:24
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ομαδικές απολύσεις χωρίς υπουργική απόφαση πλέον!

Ανοίγει ο δρόμος για τις ομαδικές απολύσεις χωρίς την υπογραφή του υπουργού Εργασίας καθώς με απόφαση που υπογράφτηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου η αρμοδιότητα για την έγκριση ή μη των ομαδικών απολύσεων περνάει πλέον στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου.

Η απόφαση την οποία αποκαλύπτει πρώτος ο Ελεύθερος Τύπος (www.e-typos.com) υπογράφτηκε από τον κ. Γ.Βρούτση στο πλαίσιο μεταβίβασης μιας σειράς αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας και εν προκειμένω οι ομαδικές απολύσεις περνούν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματέως Α.Στρατινάκη.

Η τρόικα ήθελε εξαρχής την αλλαγή αυτή, αλλά τη ζητούσε με νόμο, γιατί η αρμοδιότητα που είχε ο υπουργός για τις ομαδικές απολύσεις, είχε προβλεφθεί σε νόμο και μόνο με νόμο μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. Ωστόσο, φαίνεται ότι νομικά ερμηνεύτηκε ότι η μεταβίβαση της υπογραφής για τις ομαδικές απολύσεις μπορεί να γίνει και με υπουργική απόφαση, αλλά μένει να φανεί αν αυτή την ουσιαστική αλλαγή θα την κάνει δεκτή και η τρόικα.

Με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 483 τεύχος Β΄ στις 26/2/2014, τροποποιείται το άρθρο 5 του νόμου 1387/1983 στην παράγραφο 3 όπου προβλέπει ότι ο υπουργός Εργασίας μετά τις διαβουλεύσεις και τη γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα μιας επιχείρησης για ομαδικές απολύσεις, δηλαδή για απολύσεις πέραν των νόμιμων ορίων, και στο εξής με την τροποποίηση που γίνεται με την απόφαση, η αρμοδιότητα περί έγκρισης ή μη των ομαδικών απολύσεων μεταβιβάζεται από τον υπουργό Εργασίας στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου.

Στην ουσία ο κ.Βρούτσης «νίπτει τας χείρας του» στο θέμα των ομαδικών απολύσεων και δίνει την καυτή πατάτα στην Γενική Γραμματέα του υπουργείου Αν. Στρατινάκη, η οποία σημειωτέον είναι και πρόεδρος του οργάνου (Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας) που μέχρι τώρα απέρριπτε αιτήματα για ομαδικές απολύσεις!!!! Τώρα λοιπόν η κα.Στρατινάκη που σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου ήταν αυτή που πρότεινε και σχεδόν υπέδειξε την αλλαγή στην αρμοδιότητα για τις απολύσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πρέπει να δείξει από τη μια ότι η πρότασή της έχει αποτέλεσμα και δεν θα επιμείνει άλλο η τρόικα στο επίμαχο αυτό ζήτημα, και από την άλλη θα πρέπει να κρατήσει τις ισορροπίες στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας και αν μην απορρίπτει τις απόψεις των άλλων μελών όταν δεν θα συμφωνούν με ομαδικές απολύσεις που η ίδια εμπνεύστηκε να έχει την εξουσιοδότηση να εγκρίνει!

Από τη μια δηλαδή θα κάνει τον σκληρό που θα προσυπογράφει απολύσεις γιατί η τρόικα αυτό ζητάει, και ταυτόχρονα θα κάνει τον αξιολογητή για το αν υπάρχουν εγγυήσεις (αποζημιώσεις και οικονομικά ανταλλάγματα) για τους εργαζόμενους τις απολύσεις των οποίων θα εγκρίνει η ίδια!

Η τρόικα προφανώς γνωρίζοντας καλύτερα τις επιπλοκές του νόμου, είχε ζητήσει και επιμένει να μην υπάρχει καμία διοικητική έγκριση για ομαδικές απολύσεις, αλλά να προηγούνται όλα τα απαιτούμενα στάδια των διαβουλεύσεων πριν μια επιχείρηση φτάσει στην απόφαση να απομακρύνει μαζικά το προσωπικό της.

Επειδή όμως για την κυβέρνηση ήταν δύσκολο να φέρει τέτοιο νομοθέτημα στη Βουλή και μάλιστα προ των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών, εφευρέθηκε η «πατέντα» αλλαγής της διαδικασίας με απλή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν θα υπογράφει ο εκάστοτε υπουργός τις ομαδικές απολύσεις, αλλά ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας.

Μέχρι σήμερα κανένας υπουργός Εργασίας δεν έχει υπογράψει ομαδικές απολύσεις καθώς δεν υπήρξε και καμία τέτοια γνωμοδότηση του ΑΣΕ!

Τώρα φαίνεται ότι η πρώτη απόφαση για ομαδικές απολύσεις θα βγεί με την υπογραφή Γενικού Γραμματέα.

Το επίμαχο σημείο της απόφασης που υπέγραψε ο κ. Βρούτσης αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας «έχει την αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983, Α΄ 110, όπως ισχύει, του Τμήματος Πολιτικών Απασχόλησης και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση της Διεύθυνσης Απασχόλησης.».

Η αποκωδικοποίηση του άρθρου σημαίνει ότι ο Γενικός Γραμματέας θα υπογράφει για τις ομαδικές απολύσεις καθώς το άρθρο 5 του νόμου 1387/1983 στην παράγραφο 3 που τροποποιείται με την απόφαση, αναφέρει:

«Εάν δεν υπάρξει συµφωνία των µερών, (σ.σ.: εργοδότη και εργαζομένων για ομαδικές απολύσεις) ο Νοµάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας, µε
αιτιολογηµένη απόφαση που εκδίδεται µέσα σε δέκα ηµέρες και αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακ
έλου και συνεκτιµήσει τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης καθώς και το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας, µπορεί είτε να παρατείνει για είκοσι ακόµη ηµέρες τις διαβουλεύσεις ύστερα από αίτηση ενός των ενδιαφεροµένων µερών, είτε να µην εγκρίνει την πραγµατοποίηση του συνόλου ή µέρους των σχεδιαζόµενων απολύσεων. Πριν από την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο Νοµάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας, µπορούν να ζητούν τη γνώµη της Επιτροπής Υπουργείου Εργασίας, που εδρεύει σε κάθε νοµό, ή του Ανώτατου
Συµβουλίου Εργασίας, αντίστοιχα. Τα γνωµοδοτικά αυτά όργανα, ο Νοµάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας, µπορούν να καλούν και να ακούσουν τόσο τους εκπροσώπους
των εργαζοµένων και τον ενδιαφερόµενο εργοδότη, όσο και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επί µέρους τεχνικά θέµατα. Ο εργοδότης µπορεί να πραγµατοποιήσει οµαδικές απολύσεις στην έκταση που καθορίζει η απόφαση του Νοµάρχη ή του Υπουργού Εργασίας. Εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση µέσα
στις προβλεπόµενες προθεσµίες, οι οµαδικές απολύσεις πραγµατοποιούνται στην έκταση που δέχτηκε ο εργοδότης κατά τις διαβουλεύσεις».
Αυτό που αλλάζει είναι ότι όπου στην παράγραφο 3 του άρθρο 5 του νόμου 1387/83 αναφέρεται η φράση «ο υπουργός Εργασίας», στο εξής θα ισχύει «ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας»
.


Δείτε ολόκληρη την απόφαση και συγκεκριμένα το άρθρο 6 στο κεφάλαιο Β΄ για την αλλαγή στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 1387/1983 για τις ομαδικές απολύσει: /content/userfiles/files/11.pdf

Κώστας Κατίνος

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.