#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/08/2013 09:15
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η μεγάλη Δευτέρα της… κινητικότηταςΣΤΙΣ ΕΝΤΕΚΑ το πρωί της Δευτέρας ξεκινάει, ουσιαστικά, η αντίστροφη μέτρηση για την υπαγωγή 8.099 δημοσίων υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας, που θα έχει ως καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής τη 16η Σεπτεμβρίου.

Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, θα δοθεί, ουσιαστικά, το «πράσινο φως» για την κατάργηση θέσεων στα υπουργεία και την υπαγωγή του πλεονάζοντος προσωπικού σε διαθεσιμότητα.

Πέρα, λοιπόν, από τους 3.000 δημοτικούς αστυνομικούς, οι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα περάσουν τις «Συμπληγάδες» του προγράμματος, για να συμπληρώσουν τον αριθμό των 12.500 διαθέσιμων έως τον Σεπτέμβριο, με βάση και τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας μας, θα προκύψουν κατά κύριο λόγο από τους τομείς της Παιδείας και της Υγείας.

Επίσης, εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ, το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ, αλλά και άλλα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, φύλακες και καθαρίστριες θα αποτελέσουν πηγές για να γεμίσει η «δεξαμενή» της διαθεσιμότητας, στην οποία ήδη έχουν ενταχθεί από τον Ιούλιο περίπου 4.401 άτομα. Πρόκειται για 2.114 εκπαιδευτικούς, 2.234 σχολικούς φύλακες και 53 υπαλλήλους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης αναμένεται ότι θα εγκριθεί η αναδιάρθρωση των υπουργείων, μέσω της οποίας θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν ολόκληρες υπηρεσίες και γραφεία, για να περιοριστεί ο αριθμός των οργανικών θέσεων. Υστερα από αυτό το βήμα, θα ακολουθήσει η έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τις δομές κάθε υπουργείου ξεχωριστά, που θα αποτελέσει την απαρχή, για να προκύψει η κατηγορία των «διαθεσίμων».

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες στο σύνολο των υπουργείων για την καταγραφή των αναγκών και στη συνέχεια την κάλυψή τους τόσο των κεντρικών υπηρεσιών όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους σε ανθρώπινο δυναμικό, που θα προέλθει από εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της κινητικότητας. Την καταγραφή ζήτησε, με σχετική εγκύκλιο, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στην οποία και διευκρίνιζε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας.

Στην εγκύκλιο αυτή και σε συνέχεια της έκδοσης των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων αναλύονται τα βήματα με τα οποία θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί η ένταξη συνολικά 12.500 υπαλλήλων στο πρόγραμμα της κινητικότητας έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίον οι φορείς θα υποδεχτούν υπαλλήλους από το πρόγραμμα αυτό.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατ’ επανάληψη έχει αναφερθεί στην ανάγκη, ξεπερνώντας τις μνημονιακές υποχρεώσεις του υπουργείου, να δημιουργηθεί ένα νέο Δημόσιο, ποιο αποτελεσματικό και το κυριότερο περισσότερο φιλικό προς τον πολίτη, ο οποίος εν τέλει είναι αυτός που πληρώνει και κατά συνέπεια απαιτεί υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών», ανέφεραν πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Παράλληλα, στέκονταν ιδιαίτερα στην επιτυχία με την οποία ολοκληρώθηκε η κινητικότητα των 1.862 υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΔΑΧ, τον Νοέμβριο του 2012.

Από τους εργαζομένους αυτούς:

1 Ποσοστό 36% τοποθετήθηκε σε υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (αστυνομικά τμήματα, Πυροσβεστική).

2 Ποσοστό 22% τοποθετήθηκε σε υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης (καταστήματα κράτησης, δικαστήρια).

3 Ποσοστό 20% σε υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).

4 Ποσοστό 16% σε υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ) καθώς επίσης σε ΚΕΠ και Ανεξάρτητες Αρχές.

Τα βήματα

Η διαδικασία μετάταξης κάθε υπαλλήλου στη νέα του θέση θα γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ τον έλεγχο και την εποπτεία του εγχειρήματος θα την έχει το ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν έχουν ως εξής:

- Κάθε φορέας υποδοχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο Τριμελές Συμβούλιο.

- Εντός δέκα ημερών το Τριμελές Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής.

- Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, βάσει της γνωμοδότησης του Τριμελούς Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής και ο αριθμός που θα διατεθεί σε κάθε φορέα.

- Σύμφωνα με την υπουργική ανακοίνωση, οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται, μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευσή της, να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

- Εντός δέκα ημερών από τη λήξη αυτής της προθεσμίας για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα, οι φορείς προέλευσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο νομιμότητας πρόσληψης του υπαλλήλου που υποβάλλει αίτηση, τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης. Στη συνέχεια, αποστέλλουν τις αιτήσεις στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ.

- Εντός 15 ημερών, από τη λήψη των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ, συνεδριάζουν τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής. Με βάση τα γενικά και ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από ΚΥΑ, γνωμοδοτούν και διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, η οποία καταρτίζει ενιαίο πίνακα διάθεσης για όλους τους φορείς υποδοχής. Ο πίνακας αυτός διαβιβάζεται στο Τριμελές Συμβούλιο.

- Το Τριμελές Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, εκδίδει τον τελικό πίνακα.

- Εκδίδεται υπουργική απόφαση μετάταξης-μεταφοράς του φορέα υποδοχής.

Η λίστα με τους υποψήφιους προς διαθεσιμότητα

3.000 δημοτικοί αστυνομικοί.

1.500 υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας.

536 υπάλληλοι του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

1.618 υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας.

500 υπάλληλοι του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

600 υπάλληλοι του υπουργείου Εργασίας.

548 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών.

39 υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης.

48 υπάλληλοι του υπουργείου Ναυτιλίας.

360 υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

753 υπάλληλοι του υπουργείου Υποδομών.

130 υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

20 υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών.

100 υπάλληλοι του υπουργείου Ανάπτυξης.

220 υπάλληλοι του υπουργείου Τουρισμού.

100 υπάλληλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος.

20 υπάλληλοι του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

Δημήτρης Γκάτσιος στον Τύπο της Κυριακής

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.