#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
22/04/2013 10:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Εντός της εβδομάδας στη Βουλή το νομοσχέδιο "σκούπα" για ληξιπρόθεσμα χρέη και χαράτσιΠολυνομοσχέδιο-«σκούπα» με το οποίο καθορίζεται το νέο καθεστώς ρυθμίσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, επέρχονται αλλαγές στη φορολογία ακινήτων και καθιερώνεται νέο σύστημα καταβολής ΦΠΑ σχεδιάζει να καταθέσει στη Βουλή εντός αυτής της εβδομάδος η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
Τι προβλέπει

Σύμφωνα με τις βασικότερες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:

1 Οι οφειλές των φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012 και δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφληθούν σε μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος. Για τα χρέη αυτά δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων. Η δυνατότητα μιας τέτοιας ρύθμισης θα παρέχεται και για ποσά πάνω από 5.000 ευρώ, αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια και μόνο εφόσον ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο αποδεικνύει με συγκεκριμένα έγγραφα στοιχεία την οικονομική του δυσχέρεια.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο ενός ορίου το οποίο θα καθοριστεί πιθανότατα στα 25 ευρώ, αλλά οι ρυθμιζόμενες οφειλές θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

2 Οφειλές φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012, καθώς επίσης και οφειλές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012, θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις. Και οι οφειλές αυτές θα επιβαρύνονται με τόκους που θα υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

3 Σε κάθε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης οφειλής που κατέστη ληξιπρόθεσμη μέχρι 31-12-2012 θα παρέχεται έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

4 Οφειλέτες με χρέη έως 75.000 ευρώ θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο με υπογραφή λογιστή και συνεγγυητές.

5 Οφειλέτες με χρέη πάνω από 75.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ για να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν εμπρόθεσμα όλες τις δόσεις.

6 Οφειλέτες με χρέη άνω των 300.000 ευρώ θα πρέπει να βάλουν υποθήκη ακίνητα ή άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της οφειλής τους σε περίπτωση αθέτησης των όρων της ρύθμισης.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 είναι ο οφειλέτης να μην έχει άλλο ληξιπρόθεσμο χρέος το οποίο προέκυψε εντός του 2013.

8 Κάθε οφειλέτης, όσο θα είναι ενταγμένος στη ρύθμιση για τα χρέη προ του 2013, δεν πρέπει να δημιουργήσει κανένα νέο ληξιπρόθεσμο χρέος εντός του 2013 ή των επόμενων ετών, δεν πρέπει να υποβάλει εκπρόθεσμα καμία φορολογική δήλωση (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ.) και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι συνεπής στην αποπληρωμή όλων των μηνιαίων δόσεων. Αν δεν πράξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω θα τίθεται αυτόματα εκτός ρύθμισης και θα χάνει όλα τα ευεργετήματά της.

9 Τα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστεί ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2013 θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή θα υπάρχει οποτεδήποτε, για κάθε οφειλή βεβαιωμένη και ληξιπρόθεσμη από 1-1-2013 και μετά. Τα χρέη που θα υπάγονται στην πάγια ρύθμιση θα επιβαρύνονται επίσης με ετήσιο επιτόκιο ποινής 8,75%.

10 Μειώνεται κατά 15%, για το έτος 2013, το «χαράτσι» στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, το οποίο μετονομάζεται σε Ενιαίο Φόρο Ακινήτων αλλά το Δημόσιο θα εξακολουθήσει να το επιβάλλει μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

11 Αυξάνεται σημαντικά το «χαράτσι» για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Συγκεκριμένα, το «χαράτσι» στις περιοχές αυτές θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη μέση τιμή ζώνης του δήμου στον οποίο είναι ενταγμένη κάθε περιοχή εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών κι όχι με συντελεστή 3 ευρώ ανά τ.μ., όπως γινόταν μέχρι τώρα.

12 Επεκτείνεται το «χαράτσι» και στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που εκμισθώνονται σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς επίσης και σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

13 Καθιερώνεται για το 2014 και τα επόμενα έτη ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, ο οποίος θα επιβάλλεται στη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.
Οι λεπτομέρειες των διατάξεων του νέου Ενιαίου Φόρου θα συζητηθούν σήμερα σε συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για τη φορολογία των ακινήτων, που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη.

14 Καθιερώνεται νέος τρόπος καταβολής του ΦΠΑ που προκύπτει από τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, για φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η-4-2013, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στον ΦΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις μέχρι την 20ή μέρα του μήνα που έπεται της εκάστοτε φορολογικής περιόδου, πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό επιθυμούν. Η εξόφληση του υπολοίπου -μη άμεσα καταβληθέντος- ποσού θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ, εντός των επόμενων 10 ημερών, είτε σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης και η δεύτερη εντός του επόμενου μηνός. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%.

Διαρθρωτικές αλλαγές

Με το ίδιο πολυνομοσχέδιο θα ρυθμίζονται επίσης και θέματα διαρθρωτικών αλλαγών όπως:

* Το νέο καθεστώς αποχωρήσεων από το δημόσιο τομέα.
* Η επέκταση της απελευθέρωσης επαγγελμάτων, στο πλαίσιο της οποίας θα περιλαμβάνεται και το θέμα της λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές.
* Η περαιτέρω ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

Γιώργος Παλαιτσάκης, στον Ελεύθερο Τύπο 

 

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.