#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
12/01/2014 08:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Δ. Κοντομηνάς: Ο λαβύρινθος των δανείων και η κάρτα που άναψε φωτιέςΗ εταιρία πιστωτικών καρτών Postcredit και το δάνειο συνολικού ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκε σε εταιρίες συμφερόντων του Δημήτρη Κοντομηνά, είναι τα κομβικά σημεία που εμπλέκουν το γνωστό επιχειρηματία στην υπόθεση των κόκκινων δανείων του Τ.Τ. Τα δάνεια δόθηκαν στις εταιρίες ΔΕΜΚΟ Επενδυτική, Village Roadshow Operations και Village Roadshow διανομείς ταινιών και σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα προκάλεσαν ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα. Αιχμή του δικαστικού δόρατος αποτελούν οι εξωπραγματικά προνομιακοί όροι με τους οποίους εγκρίθηκαν οι δανειοδοτήσεις και οι δαιδαλώδεις διαδρομές των ομολογιακών δανείων με σταθμούς, μεταξύ άλλων, την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Παναμά και την Αγγλία.

Η εταιρία πιστωτικών καρτών

Τα περίεργα, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό πόρισμα, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας. Όταν δηλαδή το Τ.Τ. επί προεδρίας Άγγελου Φιλιππίδη το 2008 αποφάσισε να συνεργαστεί με την εταιρία Bestline Cards S.A (που αργότερα μετονομάστηκε σε Hellenic Post Credit) στη διαχείριση του τομέα των πιστωτικών καρτών. Ανέθεσε, μάλιστα, σε εταιρία ορκωτών ελεγκτών την αποτίμηση της εμπορικής αξίας της Bestline. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η αποτίμηση ήταν διπλή. Η πρώτη, που βασίστηκε στη Μέθοδο της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, κατέληγε στο ότι η κεντρική εκτιμώμενη εμπορική αξία του 100% των μετοχών της εταιρίας ήταν 19,8 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη, με τη Μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, έριχνε αξία της εταιρίας σε μόλις 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή υπήρχε απόκλιση περίπου 600%!

Το Τ.Τ. αποφάσισε από τις δύο εκτιμήσεις να «προτιμήσει» την ακριβότερη, καταβάλλοντας 18,9 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή στο 50% της εταιρίας, στην οποία νόμιμοι εκπρόσωποι ήταν ο Ιωάννης Ρόρρης και η Αλεξάνδρα Λιακοπούλου. Δηλαδή, απέκτησε το μισό πληρώνοντας όμως σαν να είχε αποκτήσει το 100%!

Επιπλέον, το Τ.Τ. ανέλαβε την υποχρέωση της αποκλειστικής χρηματοδότησης των εργασιών της εταιρίας με κάθε δυνατό τρόπο.

«Αντί η τράπεζα να “εξαγοράσει” το 100% των μετοχών της Bestline στην εκτιμηθείσα από την Deloitte εμπορική αξία, ήτοι στο ποσό των 19,800.000 ευρώ κατά την πιο αισιόδοξη, μάλιστα, εκτίμηση με βάση τη Μέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών ροών, απέκτησε-συμμετείχε μόνον στο 50% της εταιρίας, έναντι του ποσού των 18.900.000 ευρώ, μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς, μάλιστα, να κατοχυρώσει και τη “θέση ισχύος” των διοικητικών αποφάσεων (management) της εν λόγω εταιρίας», αναφέρεται στο πόρισμα, ενώ επισημαίνεται επίσης ότι τα μέλη του Δ.Σ του Τ.Τ. παραπλανήθηκαν από τον πρόεδρο του Τ.Τ., καθώς δεν τους παρουσιάστηκαν οι σχετικές μελέτες.

«Αν τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Τ. γνώριζαν την αληθή των πραγμάτων κατάσταση αλλά και την πραγματική οικονομική εικόνα-αξία της εταιρίας», αναφέρεται μεταξύ άλλων, «δεν θα προέβαιναν στην ομόφωνη έγκριση της συμμετοχής του Τ.Τ. στην εταιρία Bestline υπό τους συγκεκριμένους όρους…» και χωρίς μάλιστα να διεκδικεί τη «θέση ισχύος» στη διοίκηση της εταιρίας.

Αντιθέτως, αμέσως μετά η διοίκηση της Bestline πέρασε στον απόλυτο έλεγχο της ΔΕΜΚΟ (συμφερόντων Δ. Κοντομηνά), με τα έξοδα να καλύπτονται από το Τ.Τ. και τα κέρδη να εισπράττονται από την εταιρία, καθώς «όταν η Bestline απέδωσε κέρδη για τα έτη 2008, 2009 και 2010, η ΔΕΜΚΟ καρπώθηκε -ως μέτοχος του 50% των μετόχων της εταιρίας- μερίσματα συνολικού ύψους 3.380.000 ευρώ».

Και το πόρισμα καταλήγει στο ότι «η ως άνω περιγραφόμενη εγκληματική συμπεριφορά των υπαιτίων, όσον αφορά στην εξαγορά της Bestline από το Τ.Τ. υπό τους εξωπραγματικά προνομιακούς και ζημιογόνους για την περιουσία της τράπεζας όρους της Συμφωνίας Μετόχων, επέφερε ζημία ύψους 138.750.467 ευρώ τουλάχιστον (105.000.000 ευρώ με βάση τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών την 25-11-2013 (78 εκατ. ευρώ σε οριστική καθυστέρηση + 20 εκατ. ευρώ σε ρύθμιση + 7 εκατ. ευρώ στις καθυστερήσεις)/ εκ των οποίων η βέβαιη και οριστική ζημία ανέρχεται στο ποσό των 78.750.000 ευρώ (70%) + 33.750.467 ευρώ αποτέλεσμα διαιτησίας σε εκτέλεση της Συμφωνίας Μετόχων), με αντίστοιχη περιουσιακή ωφέλεια της εταιρίας ΔΕΜΚΟ και του Δημήτρη Κοντομηνά».

Για την υπόθεση αυτή η εισαγγελέας ζήτησε την ποινική δίωξη των Άγγελου Φιλιππίδη, Δημήτρη Κοντομηνά, Ιωάννη Ρόρρη, Αλεξάνδρας Λιακοπούλου και Μάριου Βαρότση για απάτη στρεφόμενη κατά του Δημοσίου.

Τα δάνεια στον όμιλο ΔΕΜΚΟ

«Προβληματικά, άνευ εξασφαλίσεων ουσίας και εν τέλει επιζήμια για την περιουσία της τράπεζας» χαρακτηρίζονται από το πόρισμα της Εισαγγελίας τα δάνεια που δόθηκαν από το Τ.Τ. στον όμιλο ΔΕΜΚΟ και συγκεκριμένα στις εταιρίες ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική (46 εκατομμύρια ευρώ), Village Roadshow Διανομείς Ταινιών (5 εκατομμύρια ευρώ) και Village Roadshow Operations (4 εκατομμύρια ευρώ).

Το πρώτο δάνειο, ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, εγκρίθηκε μόλις 9 ημέρες μετά την εξαγορά του 50% της Bestline από το Τ.Τ. για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας και για αποπληρωμή έτερης δανειακής υποχρέωσης. Το ποσό εκταμιεύτηκε αμέσως σε τέσσερις δόσεις, ενώ οι εγγυήσεις που δόθηκαν (όπως προσωπική εγγύηση του κυρίου μετόχου Δημ. Κοντομηνά), κρίνονται από το πόρισμα «ανεπαρκείς, στην ουσία μηδενικές».

Το πόρισμα στηλιτεύει και το γεγονός ότι κατά παράβαση των σχετικών κανόνων της ΤτΕ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δέχτηκε τον όρο ότι «δεν θα υποχρεούνται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο να παρακολουθούν, διαβεβαιώνουν ή επαληθεύουν την κατά τα ανωτέρω χρήση του προϊόντος του Ομολογιακού Δανείου».

Τον Σεπτέμβριο του 2009 εγκρίνεται η απόκτηση των Village Roadshow Operations και Village Roadshow Films Distributors από τις εταιρίες Intertel και Interactive, θυγατρικές και οι δύο, του Ομίλου ΔΕΜΚΟ. Μερικές ημέρες νωρίτερα, το Τ.Τ. είχε χρηματοδοτήσει της εταιρίες αυτές με 48 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ για την εξαγορά αυτή.

Ακολούθησαν και άλλες δανειοδοτήσεις με προνομιακούς όρους, σύμφωνα πάντα με το εισαγγελικό πόρισμα. «Οι έχοντες τη διαχείριση της περιουσίας της τράπεζας επέλεξαν εν γνώσει τους, καταφανώς εις βάρος των συμφερόντων της και κατά παράβαση των κανόνων της συνετούς τραπεζικής πρακτικής, να γίνει το Τ.Τ. μακράν ο μεγαλύτερος δανειστής εταιριών του Ομίλου ΔΕΜΚΟ και του Δημήτρη Κοντομηνά, να χρηματοδοτήσουν ως άνω την εξαγορά των θυγατρικών της Village hellas, παρά τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο που παρουσίαζε (η εν λόγω εξαγορά), χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα και χωρίς να λάβουν υπόψη τα ICAP Reports πριν από την επίμαχη χρηματοδότηση, ούτε για τις εξαγοράζουσες ούτε για τις εξαγοραζόμενες εταιρίες και χωρίς να θέσουν ουσιαστικές εξασφαλίσεις για την προάσπιση των συμφερόντων της τράπεζας, δεδομένου και του ύψους των Ομολογιακών Δανείων που δόθηκαν».

Στο πόρισμα αναφέρεται με έμφαση ότι και η νέα διοίκηση του Τ.Τ., υπό την προεδρία του Κλέανθου Παπαδόπουλου το 2010, συνεχίζει τη χορήγηση δανείων, όπως το ομολογιακό δάνειο στη ΔΕΜΚΟ ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επίσης εκταμιεύεται άμεσα, παρότι η χρήση 2009 είχε κλείσει με επέκταση ζημιών για την εταιρία.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του ’11 η ΔΕΜΚΟ ζήτησε και έλαβε την αναδιάρθρωση του συνόλου των ομολογιακών δανείων του Ομίλου.

Επιπροσθέτως, το Τ.Τ. παρείχε προς την Bestline «το σύνολο της χρηματοδότησης με επιτόκιο που κατά διαστήματα έφτανε να ισούται ή να υπολείπεται του επιτοκίου με το οποίο δανειζόταν το Γερμανικό Δημόσιο! Με άλλα λόγια, το Τ.Τ. χρηματοδοτούσε εταιρία υψηλού ρίσκου, όπως είναι αυτή των πιστωτικών καρτών, με τιμολόγηση ρίσκου Γερμανικού Δημοσίου». Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που επίσης αναφέρεται στο πόρισμα: «…Με όρους εμπορίου, θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής: είναι σαν να προέβαιναν στην αγορά ενός προϊόντος έναντι 4 ή 7 ευρώ και να το πωλούσαν έναντι 1 ευρώ!».

Για την υπόθεση αυτή ζητήθηκε η ποινική δίωξη των Αγγ. Φιλιππίδη, Μ. Βαρότση, Χ. Γιαγκούδη, Φ. Κρέστα, Αντ. Καμινάρη, Γ. Στάμνου, Δ. Γκολφινόπουλου, Λ. Κατσιουλέρη, Σπ. Πολίτη, Γ. Μπριντάλου, Κλ. Παπαδόπουλου, Χ. Σιγανού, Γ. Ξυφαρά, Δ. Κυπαρρίση, Αν. Σακελλαρίου, Π. Χανάκη, Π. Μπέζα, Χρ. Μαρούσου, Ι. Τσαγδή, Σπ. Παντελιά, Λ. Κεκρίδου, Αθ. Χασάπη και Ι. Λεβεντίδη για κακουργηματική απιστία από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και μη και του Δ. Κοντομηνά για άμεση συνέργεια.


Το δάνειο των 21 εκατ. ευρώ και το σπίτι στο Λονδίνο


Στις 24/12/2008 χορηγήθηκε το επίμαχο δάνειο ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο ποσό 6.335.000 ήταν για την απόσβεση υφιστάμενης απαίτησης της ΔΕΜΚΟ σε άλλη τράπεζα και το υπόλοιπο ποσό για τους σκοπούς τους εταιρίας. Ένα μήνα μετά, το έμβασμα για την άλλη τράπεζα διενεργήθηκε, ενώ 14 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΜΚΟ στην Millennium μέσω δύο εμβασμάτων 7 εκατομμυρίων ευρώ έκαστο.

Από αυτά, σύμφωνα με το πόρισμα, το 1,4 εκατ. ευρώ κατέληξε σε προσωπικό λογαριασμό του Δ. Κοντομηνά στην ίδια τράπεζα, ενώ 4,4 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας SIXOMEN στην Κύπρο (ελεγχόμενη από τον επιχειρηματία). Ακολουθεί η μεταφορά ποσού 4,6 εκατ. ευρώ σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Δ. Κοντομηνά στην τράπεζα Millennium, μέσω εμβάσματος από τη SIXOMEN, καθώς και άλλες δύο μεταφορές ποσών, συνολικού ύψους 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή τη φορά από τον προσωπικό λογαριασμό του επιχειρηματία σε λογαριασμό της εταιρίας Intercapital.

Ακολουθεί, την ίδια ημέρα, ανάληψη ποσό 4,6 εκατ. ευρώ και αντίστοιχη κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρίας Honour International, η οποία εδρεύει στον Παναμά, και πραγματικός δικαιούχος είναι η εταιρία Intercapital Trust Limited με έδρα την Κύπρο και επίσης δικαιούχο τον Δ. Κοντομηνά.

Τέλος, ποσό ύψους 5,1 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε σε λογαριασμό της ίδιας εταιρίας στην τράπεζα Millennium. Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, τελικά το σύνολο των χρημάτων που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό της Honour International ύψους 9,8 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου της εταιρίας στη Millennium. Το συγκεκριμένο δάνειο, ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει το εισαγγελικό πόρισμα, είχε εγκριθεί παλαιότερα με σκοπό την αγορά ακινήτου στην Αγγλία και συγκεκριμένα «το ακίνητο αυτό αφορά σε οικία της κόρης του Δημήτρη Κοντομηνά».

Επίσης, το 2010 εγκρίθηκε και νέο ομολογιακό δάνειο, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με το πόρισμα, χρησιμοποιήθηκε από τον επιχειρηματία για να αποπληρωθεί δάνειο της εταιρίας Garden Beach από τη Millennium, «εκ του οποίου μέρος ανέλαβε ο ίδιος σε μετρητά και σε προσωπικούς λογαριασμούς που διατηρούσε σε διάφορες τράπεζες».

Για την υπόθεση αυτή η εισαγγελέας ζήτησε την ποινική δίωξη σε βάρος του επιχειρηματία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Δέσποινα Κονταράκη, στον «Τύπο της Κυριακής»

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Μανιάτης avatar
  Μανιάτης 12/01/2014 10:06:08

  Η εξαπάτηση Ελλήνων του εξωτερικού με την επενδυτική πυραμίδα του Κοντομηνά θάφτηκε εντελώς.
  Κι όμως ο Παπούλιας είχε το θράσος να ζητήσει τη βοήθεια των απανταχού Ελλήνων, όταν ξέσπασε η κρίση.
  Ο δε γραφικός Πετσάλνικος ως Πρόεδρος της Βουλής άνοιξε και τραπεζικό λογαριασμό για την Σωτηρία του Έθνους...

 2. ΠΕΛΙΑΣ avatar
  ΠΕΛΙΑΣ 12/01/2014 16:09:05

  Μεγάλο ΣΙΧΑΜΑ.

 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ avatar
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/01/2014 22:04:42

  Μπήκε και στη Γενική τράπεζα ως στρατηγικός επενδυτής, (με 10-12% ποσοστό και αξία μετοχής κάτω από 1000 δραχμές) εταιρία του είχε την διαχείριση των καρτών της Γενικής, αποχώρησε από το μετοχικό σχήμα μέσω χρηματιστηρίου (αξία μετοχής 14000 δραχμές, νομίζω ότι αυτό δεν επιτρέπετε) (έφτιαξε την NOVA BANK) και για δύο χρόνια μετά την αποχώρηση του η εταιρία του συνέχισε να διαχειρίζεται τις κάρτες της Γενικής τράπεζας.

 4. Μικρασιάτης avatar
  Μικρασιάτης 13/01/2014 06:53:43

  Ο τηλεοπτικος σταθμος ''Α'' ηταν απεναντι στο Κ. Καραμανλη απ το 2008 και μετα, ως τις εκλογες του 2009. Γιατι αραγε ??

 5. Μωρίας εγκώμιον avatar
  Μωρίας εγκώμιον 13/01/2014 13:42:32

  Εβρισκε και τα έκανε ο Κοντομηνάς και ο κάθε Κοντομηνάς εφόσον η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι, λογαριασμό δεν έδινε και δεν δίνει κανένας επιχειρηματίας με " άκρες" , ούτε στην εφορία, ούτε στο τι δάνεια παίρνει. Οι πρωτοκλασάτοι και προβεβλημένοι επιχειρηματίες θεωρούσαν υπηρέτες τους πολιτικούς οι οποίοι βεβαίως είχαν αποδεχτεί τον ρόλλο εισπράττοντας τα αντίστοιχα ωφελίματα. Αυτή δυστυχώς είναι η πλειοψηφία της επιχειρηματικής ελίτ της Ελλάδας που κατέστρεψαν και δυστυχώς συνεχίζουν ακόμη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.