Βόμβα: Καταργείται το άβατο στο Αγιο Ορος;
03/08/2014 13:54
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Βόμβα: Καταργείται το άβατο στο Αγιο Ορος;

Απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει… χριστιανικό πόλεμο, έλαβε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών το οποίος αποφάσισε μεταξύ άλλων και την κατάργηση του άβατου στο Αγιο Ορος

Απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει… χριστιανικό πόλεμο, έλαβε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών το οποίος αποφάσισε μεταξύ άλλων και την κατάργηση του άβατου στο Αγιο Ορος. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» ατο Πουσάν της Νοτίου Κορέας υπεγράφησαν 16 Συμφωνίες των Χριστιανικών «Εκκλησιών» και 16 άλλες, με άλλες θρησκείες

Τρεις από αυτές τις Συμφωνίες αφορούν και Αγιο Ορος.

Αυτές είναι οι εξής:

7η Συμφωνία: Αλλαγή διαρρυθμίσεως εις Ιεράς Μονάς και διοργάνωση Συνεδρίων εντός αυτών όπως ήδη γίνεται διά ποίηση (εκφώνηση ποιημάτων) και εορτάς Ισημερίας, κατάργηση πολλαπλών Ακολουθιών εις Ιεράς Μονάς.
8η Συμφωνία: Κατάργησις ΑΒΑΤΩΝ σε διάφορα μέρη του πλανήτη κόσμου των Χριστιανικών "Εκκλησιών" καθώς και διαφόρων θρησκειών.
16η Συμφωνία: Διεξαγωγή κοινών Ακολουθιών μεταξύ Χριστιανικών «Εκκλησιών» και κοινής Λατρευτικής Ακολουθίας, μεταξύ «Εκκλησιών» με μήνυμα διά την Νέαν Εποχήν.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι μια οικουμενική χριστιανική οργάνωση, της οποίας σκοπός είναι η προώθηση της χριστιανικής ενότητας. Αποτελεί κοινωνία 340 εκκλησιών, από τις οποίες οι 157 είναι μέλη του, και αντιπροσωπεύει πάνω από 550 εκατομμύρια Χριστιανούς, σε περισσότερες από 100 χώρες. Ιδρύθηκε τις 23 Αυγούστου 1948, και στα ιδρυτικά μέλη του συμπεριλαμβάνονταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κύπρου. Σήμερα συγκεντρώνει τις περισσότερες Ορθόδοξες, και έναν αριθμό Προτεσταντικών εκκλησιών, όπως την Αγγλικανική Εκκλησία, πολλές Λουθηρανικές, Μεθοδικές και Μεταρυθμισμένες, και μερικές Βαπτιστικές και Πεντηκοστιανές εκκλησίες. Επίσης συμμετέχουν Παλαιοκαθολικές, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ενωμένων και ανεξάρτητων εκκλησιών. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αν και δεν είναι εκκλησία-μέλος, συνεργάζεται στενά με το ΠΣΕ, στο οποίο αποστέλλει παρατηρητές και εκπροσώπους. Από την Ελλάδα, εκτός από την Εκκλησία της Ελλάδος, στο ΠΣΕ συμμετέχει και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.

Η κατάργηση του άβατου στο Αγιο Ορος έχει ανακινηθεί και σε παλαιότερες περιόδους με ΗΠΑ και ΕΕ να πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει εξελίξεις. Η απόφαση που ελήφθη από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από το θέμα και αναμένεται να ανάψει φωτιές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το άβατο

Για δε το άβατον του Άθω αναφέρεται: ”Εκ των αρχαιοτάτων και αυστηροτάτων καθεστώτων του Άθω είναι το καλούμενον Άβατον, ίνα μηδέ δια των οφθαλμών σκανδαλίζονται οι μοναχοί τη θεωρία του θήλεος, επεξετάθη δε το άβατον και εις τους ευνούχους και εις τους αγενείους παίδας.” (2)

Η αναδρομή στη μακραίωνη παράδοση του άβατου του Άθω, μας οδηγεί στον 10ο αι. Συγκεκριμένα στη μορφή του οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, που ίδρυσε το 965 μ.Χ, την πρώτη μονή του Αγ. Όρους, την Παμμεγίστη Λαύρα, δια εξόδων του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Ο όσιος Αθανάσιος, μετά το θάνατο του γέροντά του, Μιχαήλ Φωκά του Μαλεϊνού, που ασκείτο σε μονή στο όρος Κομνά της Βιθυνίας, μετέβη προς άσκηση στον Άθω. Εκεί έκτισε τη Λαύρα και θέσπισε ασκητικές διατάξεις, ρυθμίζοντας την καθημερινή ζωή των Αγιορειτών μοναχών. Μια από αυτές, όριζε να μην εισέρχονται γυναίκες, ούτε θηλυκό ζώο. Οι διατάξεις υπάρχουν χειρόγραφες πάνω σε μεμβράνη που ονομάζεται ”Τράγος” από το δέρμα του ζώου που χρησιμοποιήθηκε. Κτήτορες και ιδρυτές των μονών του Άθω, όπως διασώζεται στα χρυσόβουλα, είναι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες. Με αυτά οι κτήτορες καθιέρωσαν το αυτόνομο, το αυτοδέσποτον, το αδούλωτον και το ανεξάρτητον των μονών, την κυριότητα επί των μοναστηριακών κτημάτων, την κατοχή και νομή όλων των προσόδων των κτήσεων αυτών. Ανάμεσα στα χρυσόβουλα που υπάρχουν στο Αγ.Όρος για το θέμα του αβάτου και της κατοχύρωσής του, είναι και αυτοκρατορικές διαταγές που έχουν τις υπογραφές των Βασιλείου Μακεδόνος (875), του Ιωάννη Τσιμισκή (972), του Κωνσταντίνου Μονομάχου (1045), του Ανδρονίκου Κομνηνού (1375) (3) κ.α.

Το άβατο ίσχυσε και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αλλά παραβιάσθηκε κατά καιρούς αναγκαστικά για λόγους ανθρωπιστικούς, όπως στην Ελληνική Επανάσταση. Τότε, χιλιάδες γυναικόπαιδα κατέφυγαν στον Άθω για να σωθούν μετά από τα γεγονότα του Πολύγυρου, την αρνητική έκβαση της μάχης της Κασσάνδρας (30-10-1821) και την αποτυχία του κινήματος του Εμ. Παππά στη Χαλκιδική, οπότε υπήρχε ο κίνδυνος της σφαγής του ελληνικού πληθυσμού από τους Τούρκους. (4)

Στον 20ο αι., το θέμα του Αγίου όρους ρυθμίστηκε από διαδοχικές Συνθήκες όπως: Η Συνθήκη του Λονδίνου (17-5-1913), όταν η Τουρκία άφησε τη χερσόνησο του Άθω στις Μεγάλες Δυνάμεις και υπεγράφη στο Λονδίνο πρωτόκολλο με το οποίο το Άγ. Όρος ανεκηρύσσετο πολιτεία ανεξάρτητος και αυτόνομος (Αρθ.5).

Στη Συνθήκη της Λωζάνης (24-7-1923), όπου κατεκυρώθη οριστικά η Ελληνική κυριαρχία επί του Άθω.

Το 1926 ψηφίστηκε και επικυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή, ο υπό των 20 Μονών ψηφισμένος Καταστατικός Χάρτης, που εξασφαλίζει τον ιερό προορισμό του Αγ. Όρους τον οποίον εθέσπισε η ευσέβεια των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και του Ελληνικού Έθνους (5).

Από το 1953 ψηφίστηκε νόμος για την παραβίαση, που προβλέπει ποινή φυλάκισης 2 μηνών έως 1 χρόνο, μη εξαγοραζόμενη.

Κατά τη συνθήκη προσχώρησης της χώρας στην Ε.Ο.Κ το 1979, έγινε δεκτή κοινή δήλωση περί του καθεστώτος του Αγ. Όρους, η οποία επικυρώθηκε το 1981.

Σύμφωνα με την Ιερά Επιστασία, το άβατο είναι μέρος του ειδικού καθεστώτος του Αγ. Όρους και θεμελιώνεται επαρκώς νομικά, τόσο στο αυτοδιοίκητο, όσο και στα θεμελιώδη δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας της περιουσίας και του ιδιωτικού ασύλου. Η άρση θα σήμαινε παραβίαση του δικαιώματος των Αγιορειτών να επιλέγουν τον τρόπο εκπληρώσεως της λατρείας τους προς το θεό. Δικαίωμα λοιπόν, εναντίον δικαιώματος; Πρόκειται για μια αντίθεση ανάμεσα στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης και μετακίνησης, που δήθεν καταπατείται, και στο δικαίωμα των μοναχών να ζουν, όπως αυτοί επιθυμούν, και να δέχονται στο χώρο τους αυτούς που εκείνοι θέλουν. Φανταστείτε, για παράδειγμα, να σας υποχρεώνει κάποιος να τον δεχτείτε στο χώρο σας επικαλούμενος το δικαίωμά του να πηγαίνει οπουδήποτε, ενάντια στο δικαίωμα και την επιθυμία σας να ορίζετε εσείς τα του οίκου σας.

Το δικαίωμα των αγιορειτών, ενισχύεται επί πλέον από μια παράδοση 1200 χρόνων και είναι σαφές, ότι δε στρέφεται περιφρονητικά εναντίον του γυναικείου φύλου και της ισότιμης υπόστασης των γυναικών, αλλά έχει ως μόνο σκοπό την προφύλαξη και την απερίσπαστη άσκηση των μοναχών και των ασκητών που αγωνίζονται, εν αδυναμία σαρκός, για την τήρηση της παρθενίας και την πνευματική τους τελειοποίηση. Άλλωστε μια γυναίκα, η Παναγία, είναι η βασίλισσα του Αγίου Όρους και αποτελεί το πρόσωπο προς το οποίο οι μοναχοί αποδίδουν ιδιαίτερη λατρεία. ”Η παράδοση θέλει πως η Θεοτόκος εζήτησε από τον Υιό της ”κλήρο ιδικόν της” το Άγιον Όρος και ο Κύριος το εδέχθη. Έτσι ο χώρος ονομάζεται και ”Περιβόλι της Παναγίας” και είναι άβατον σε κάθε γυναίκα και ως εκ τούτου δεν εορτάζεται καμμία Αγία. Εξαίρεση γίνεται δια την Αγία Άννα την Θεοπρομήτορα.” (6). Θα πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί, ότι ο θεσμός του άβατου για τους άνδρες, ισχύει για τους ίδιους λόγους, τόσο σε γυναικείες μονές στην Ελλάδα, όσο και σε πολλές καθολικές μονές της δυτικής Ευρώπης. Έτσι, ερωτηματικά προκαλεί η επιμονή κάποιων στην άρση του άβατου, ειδικά, του Αγ. Όρους.

Τι ισχύει

Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού κράτους, που υπάγεται πολιτικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και θρησκευτικά στην Δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.

Έχει εδαφικά διαιρεθεί σε είκοσι αυτοδιοίκητες περιοχές. Κάθε περιοχή αποτελείται από μία κυρίαρχη μονή και διάφορους άλλους μοναστικούς οικισμούς γύρω από αυτήν (σκήτες, κελλιά, καλύβες, καθίσματα, ησυχαστήρια).

Υπεύθυνος της κάθε μονής είναι ο Ηγούμενος που εκλέγεται από τους μοναχούς της μονής ισόβια. Οι Ηγούμενοι κάθε μονής αποτελούν την Ιερά Σύναξη και ασκούν την νομοθετική εξουσία.

Παράλληλα κάθε χρόνο εκλέγεται από την μονή και ο αντιπρόσωπος της στην Ιερά Κοινότητα, η οποία ασκεί την διοικητική εξουσία, ενώ την εκτελεστική εξουσία ασκεί η Ιερά Επιστασία που αποτελείται από 4 μέλη επιλεγμένα από τις 5 πρώτες ιεραρχικά μονές.

Η Ιερή Κοινότητα, ως Ανώτατη Αρχή, εποπτεύει για τη πιστή τήρηση του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος αποτελείται απο 184 άρθρα και συνετάγει και ενεκρίθει στίς 10 Μαίου 1924 έν Καρυαίς.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113318947

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ελλην-1821 avatar
  ελλην-1821 03/08/2014 18:28:18

  τελικα καταργειται η οχι;

 2. Ρηνα avatar
  Ρηνα 03/08/2014 18:32:38

  1ον Το αβατον ειναι κατοχυρωμενο απο την εισοδο μας στην Ευρωπαϊκη Ενωση ισχυρα. 2ον Αν δεν αποφασισουν οι ιδιες οι Μονες, ουτε ξενοδοχειακες μοναδες ουτε τουριστικες ατραξιον μπορουν να γινουν εκει. 3ον Καμμια συνειδητη Ορθοδοξη γυναικα δεν θα καταδεχτει να παραβιασει το αβατο γιατι γνωριζει....Γι αυτες που θα το παιξουν τολμηρες εχω να πω να μελετησουν τις παραβιασεις του παρελθοντος και τις συνεπειες τους. Ολες ταλαιπωρηθηκαν αφανταστα στη ζωη τους.... 4ον Το παγκοσμιο συμβουλιο εκκλησιων ειναι ενα οργανο που δεν χαιρει εκτιμησεως στην Ορθοδοξη εκκλησια. Παπαδες που εχουν παραστει γελανε με τους "γελωτοποιους" και "τσαρλατανους" που παριστανται και το παιζουν κατι που ουτε οι ιδιοι δεν ξερουν τι. Παντως με το Θεο δεν ειναι. Αναξιο λογου και το ΠΣΕ και η αποφαση του. Τιποτα δε μπορει να κανει. Ευσεβεις ποθους εκφραζει. ΥΓ ειτε σε σεανς μεντιουμ βρεθεις ειτε σε τελετη του ΠΣΕ ενα και το αυτο...

 3. Μανιάτης avatar
  Μανιάτης 03/08/2014 19:28:29

  Οφείλουμε να προστατέψουμε το Άγιον Όρος ως κόρη οφθαλμού!

 4. Naruto avatar
  Naruto 03/08/2014 20:08:26

  Ποιό είναι πάλι αυτό το ΠΣΕ με πεντικοστιανούς ,αντβεντιστές και άλλους γελοίους που θέλει να μας διατάζει ? Ας κοιτάζει καθένας τα του οίκου του και να μην ανακατεύεται με τους άλλους .Η νέα τάξη πραγμάτων προσπαθεί να ισοπεδώσει κάθε ηθική αξία στόν κόσμο και να επιβάλει την υλιστική αντίληψη οτι οι μόνες αξίες είναι το χρήμα και οτι αποκτάται με αυτό .

  • Μανιάτης avatar
   Μανιάτης @ Naruto 03/08/2014 20:12:04

   Δεν δίαβασες πως ιδρυτικά μέλη είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου!

 5. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ avatar
  ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 03/08/2014 22:34:14

  Πρέπει να επιβεβαιώσετε την είδηση με τους 'Ελληνες Ορθοδόξους αντιπροσώπους στις επίμαχες συνεδριάσεις, μπορεί, α. είτε να μην ισχύη η είδηση, β. είτε να είναι διαφορετικά τά πράγματα... Βέβαια οι Νεοταξίτες θα ήθελαν πολύ να επιβάλλουν την άρση του Αβάτου. Ένα παράδειγμα παραβιάσεως του Αβάτου : Γύρω στο 1948 μονάδα του ΕΛΑΣ θέλησε να εισέλθη στο Άγιον Όρος. Μεταξύ των ενόπλων υπήρχαν 6 γυναίκες. Μία εξ αυτών προέβαλλε αντιρρήσεις στον Αρχηγό του Σώματος των Ανταρτών λόγω του Αβάτου για τις γυναίκες. Αυτός τήν αγνόησε και η ομάδα του εισήλθε στο Άγ. Όρος, έφθασε μέχρι τις Καρυές, έκανε πάμπολλες επιτάξεις ζώων (κυρίως μουλαριών) και τροφών, έκανε και κάποιες καταστροφές και απεχώρησε. Βγαίνοντας από το Όρος, μετά τά Νέα Ρόδα και πρίν την Ιερισσό, οι Αντάρτες έπεσαν σε διπλή ενέδρα, από την μία ένοπλοι Χωροφύλακες και από την άλλη αεροπορικός βομβαρδισμός ! Σκοτώθηκαν όλοι, εκτός από την Γυναίκα πού δεν ήθελε την παραβίαση του Αβάτου !!! Εγώ πρόλαβα ζωντανή αυτήν την Κυρία, ζούσε ακόμη στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 στην Ιερισσό, υπέργηρη και πλήρης ημερών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανακαλύψετε σε μηχανή αναζητήσεως στο Google.

  • Λάκης avatar
   Λάκης @ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 06/08/2014 11:30:46

   Μάλλον μονάδα του "ΔΣΕ" ήταν και όχι του ΕΛΑΣ μιας και το 1948 ήταν στο μέσο του ο συμμοριτοπόλεμος

 6. Φιλοαγιορείτης avatar
  Φιλοαγιορείτης 04/08/2014 01:17:14

  Κανενα αβατο δεν καταργειται! Ο Διοικητης του Αγιου Ορους διεψευσε ηδη κατηγορηματικα την εν λογω ψευδεστατη "ειδηση", που προερχεται απο...πηγες (!!!) του μοναχου Βλασιου, ζηλωτη προσκειμενου στην Μονη Εσφιγμενου που περυσι τετοια εποχη διεδιδε πως "ερχεται ο Πάπας στο Αγιο Ορος"! Ειναι πραγματικα αποριας αξιον πώς ο "Ορθοδοξος Τυπος" αλλα και πληθωρα Μμε/ιστοσελιδων αναπαραγουν την "ειδηση", χωρις να την διασταυρωσουν και βασιζομενοι σε τερατολογιες και φημες! Ακομα κι αν θελει κατι τετοιο το Π.Σ.Ε ΔΕΝ ΕΧΕΙ καμια απολυτως αρμοδιοτητα στο ζητημα: Μονον το Ελληνικο Κρατος, το Οικουμενικο Πατριαρχειο και η Ιερα Κοινοτητα Αθω εχουν δικαιοδοσια στο θεμα αυτο. Επομενως, ολη αυτη η παραφιλολογια που αναπτυσσεται περι καταργησης του αβατου, μαλλον εκ του πονηρου ειναι. Βρεθηκε αλλη μια ευκαιρια να σκανδαλιστουν οι πιστοι Δεκαπενταυγουστιατικα...

 7. ΚΜ avatar
  ΚΜ 04/08/2014 01:40:36

  Κάτι δεν πάει καλά με την είδηση. Ίσως τα διακινούνε αυτά κύκλοι παλαιοημερολογητών ζηλωτών. Κανένα Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών δεν είναι αρμόδιο για το άβατο. Είναι θέμα των Ιερών Μονών πρωτίστως, που δεν παίζουν με τέτοια θέματα. Αλλά ακόμα κι άν είχε αρμοδιότητα επί του θέματος το Πατριαρχείο (λέμε τώρα), δεν βλέπω για ποιό λόγο θα «συναποφάσιζε» για το θέμα αυτό μαζί με γραφικούς προτεστάντες και λοιπούς αλλόθρησκους και τη σάρα και τη μάρα; Και στην τελική, είναι νόμος του Κράτους και ακόμα και η ΕΕ (που δεν φημίζεται δα και για τις πνευματικές της ευαισθησίες!) τον αποδέχτηκε αμετάκλητα προτού ενταχθούμε σε αυτή. Ποιό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» (και πράσινα άλογα) μπορεί να ξηλώνει νόμους κρατών; Η εγρήγορση απέναντι στις Νεοεποχίτικες απειλές είναι επιβεβλημένη. Όμως τέτοιες ειδήσεις-μούφες, αντί να οξύνουν την εγρήγορση, την αμβλύνουν.

  • ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ avatar
   ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ @ ΚΜ 04/08/2014 09:25:54

   Εμείς έτσι κι αλλιώς ας είμαστε ετοιμοι για να προστατέψουμε τα ιερά μας και όσια -του Αγίου ΄Ορους περιλαμβανομένου. Στον Αθωνα Αλλη κάνει κουμάντο. Και Αυτην σεβόμεθα και τιμούμε αυτήν την εποχή του χρόνου. Δεν ανησυχώ. Θα τα τακτοποιήσει όλα όπως πρέπει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.