#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
23/03/2010 18:10
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Το παλιό πεθαίνει, αλλά το καινούργιο δεν έχει γεννηθεί ακόμα

 

Από την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση του International Herald Tribune:

Μια χώρα δεν μπορεί ούτε να πουληθεί ούτε να κλείσει.

Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα - Χρεοκόπησε το κοινωνικό μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε

Στην Ελλάδα τελείωσε μόλις ένα μοντέλο κρατισμού. Κι όπως συμβαίνει κάθε φορά που ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης καταρρέει, αυτό προκαλεί συμπτώματα κρίσης και ανατροπών. Προσπαθούμε να μετατρέψουμε αυτή την κρίση σε ευκαιρία και τις ανατροπές σε κινητήρια δύναμη.

Θέλω να σας πω, πριν απ’ όλα, ότι έχουμε «κατάρρευση μοντέλου» έχουμε «κατάρρευση υποδείγματος», δεν έχουμε «χρεοκοπία μιας χώρας». Και δεν έχουμε «αλλαγή υποδείγματος» ακόμα. Η «κατάρρευση υποδείγματος» είναι το δεδομένο από το οποίο ξεκινάμε. Η «αλλαγή υποδείγματος» είναι το ζητούμενο… Μ’ άλλα λόγια, το παλιό πεθαίνει, αλλά το καινούργιο δεν έχει γεννηθεί ακόμα.

Όσον αφορά τη «χρεοκοπία», θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελλάδα είναι ίσως η χώρα που έχει τα πιο πολλά αναλογικά αναξιοποίητα περιουσιακά στοιχεία, τους πιο πολλούς αναλογικά αναξιοποίητους πόρους, τα πιο πολλά αναξιοποίητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μια εταιρία που διαθέτει κεφάλαιο, περιουσία και αναξιοποίητο δυναμικό – ανθρώπινο, κεφαλαιουχικό και τεχνολογικό - μπορεί να περάσει μια περίοδο κακής διαχείρισης και να αντέξει μια προσωρινή στενότητα ρευστότητας με αναδιάρθρωση. Μια χώρα που έχει αναξιοποίητους πόρους και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, κατά μείζονα λόγο μπορεί να αντέξει μια περίοδο κακής διαχείρισης και να την ξεπεράσει με αναδιάρθρωση. Μια εταιρία μπορεί πάντα να πουληθεί ή να κλείσει. Μια χώρα δεν μπορεί ούτε να πουληθεί ούτε να κλείσει.

Δεν φοβάμαι, λοιπόν, χρεοκοπία της Ελλάδας με την κυριολεξία του όρου.

Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα.

Χρεοκόπησε το κοινωνικό μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε. Ένα μοντέλο που σε ό,τι αφορά την οικονομία, αναδιένειμε δανεικά, όχι «πλεόνασμα». Δεν αναδιένειμε εισόδημα από τους πλουσιότερους στους φτωχότερους, αλλά από τις μελλοντικές γενιές στην τωρινή.

..Το μοντέλο της τελευταίας τριακονταετίας, αναδιένειμε πολιτική επιρροή πελατειακού χαρακτήρα, των κομμάτων στο κράτος και του κράτους στην κοινωνία. Κι έτσι δημιουργήθηκε ένα πολιτικό σύστημα που είναι απόλυτα δημοκρατικό, αλλά ταυτόχρονα και απόλυτα στρεβλό (distorted).

Η πολιτική εξουσία είναι κατακερματισμένη ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που λειτουργεί ως «ασώματος κεφαλή» και σε μια διοίκηση που λειτουργεί ως «ακέφαλο σώμα». Κι ανάμεσά τους υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία, η οποία μπλοκάρει τα πάντα.  Αυτό έχει ως συνέπεια, να καταργηθούν οι αυτοματισμοί αυτό-διόρθωσης της δημοκρατίας. Το πολιτικό σύστημα μπορεί να διαχειρίζεται τον εαυτό του, αλλά δεν μπορεί να κάνει «διορθώσεις πορείας».

Η βασική στρέβλωση του πολιτικού μας συστήματος είναι ότι πολλαπλασιάζει τις αντιστάσεις σε κάθε ομαλή αναδιάρθρωση και από-νομιμοποιεί εύκολα κάθε διάθεση για σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Έτσι ένα πολιτικό σύστημα που δεν διαθέτει μηχανισμό αυτό-διόρθωσης και  συνεχίζει να αναδιανέμει δανεικά, χωρίς να αξιοποιεί τους πόρους και τα πλεονεκτήματά του, έχει υποκαταστήσει την ανάπτυξη με τη συντήρηση ενός υψηλού επιπέδου κατανάλωσης αν-αντίστοιχου προς τις παραγωγικές του ικανότητες. Και αργά η γρήγορα θα έφτανε σε δυσκολία εξυπηρέτησης του χρέους του.

Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα

Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχουμε συνολική κρίση υποδείγματος, το κορυφαίο ερώτημα είναι αν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να προηγηθούν των οικονομικών ή το αντίστροφο. Η πρόσφατη κρίση στην Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο παραμέρισε το πρόβλημα. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Σχεδόν ταυτόχρονα. Και πρέπει να τα αλλάξουμε άμεσα. Έχουμε πλέον τη νομιμοποίηση να τα αλλάξουμε όλα. Γιατί το παλαιό έτσι κι αλλιώς καταρρέει…

Όμως θέλω να μοιραστώ μαζί σας και κάποιες ανησυχίες μου. Η κρίση αυτή μας έχει έσπρωξε αναγκαστικά σε κάποια περιοριστικά μέτρα για το χρόνια υψηλό δημοσιονομικό μας έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή σε ένα λαό που δεν το περίμενε ούτε ήταν προετοιμασμένος, σε ένα λαό που προσδοκούσε μετά τις εκλογές νέο κύκλο παροχών με δανεικά, επιβλήθηκε η πιο αυστηρή συσταλτική πολιτική.  Και δεν επιβλήθηκε σε εκείνους που έχουν περιθώρια να δώσουν. Επιβλήθηκε σε εκείνους που ήδη βρίσκονται στο όριο…. η δημοσιονομική περιστολή θίγει αυτούς που ήδη πληρώνουν, όχι αυτούς που διαφεύγουν. Και η αύξηση εμμέσων φόρων επιβάλει θυσίες αντιστρόφως ανάλογα προς το εισόδημα.

Έτσι, ως πολιτικός, φοβάμαι κοινωνικά ξεσπάσματα και εκρήξεις.

Ενώ ως οικονομολόγος φοβάμαι ένα φαύλο κύκλο, όπου τα συσταλτικά μέτρα θα φέρουν μεγαλύτερη ύφεση, άρα ανεπαρκή φορολογικά έσοδα, άρα θα απαιτήσουν ακόμα σκληρότερα συσταλτικά μέτρα, που θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση…       

Γι’ αυτό έχω προτείνει μια σειρά από μέτρα-ανάσες που θα μειώσουν τις υφεσιακές επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής. Θα εμποδίσουν την αγορά να «νεκρώσει». Για να μαζέψει το κράτος χρήματα, πρέπει να δουλέψουν οι επιχειρήσεις, να υπάρξουν εισοδήματα, να υπάρξουν κέρδη… Αυτά τα μέτρα «εκτάκτου ανάγκης» είναι μέτρα «πρώτων βοηθειών». Για να αντέξει η Οικονομία το σοκ της προσαρμογής. Αλλά για να αντέξει και οι Κοινωνία το σοκ της προσαρμογής. Τα μέτρα αυτά έχουν μηδενικό ή ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων που έχουν ήδη παρθεί.

Αλλά το επαναλαμβάνω αυτά είναι «μέτρα-ανάσες». Απολύτως απαραίτητα. Όμως δεν είναι αυτά οι μεταρρυθμίσεις που μας οδηγούν σε αλλαγή υποδείγματος. Αλλά για να οραματιστούμε το αύριο, πρέπει να επιβιώσουμε σήμερα.

Κρίσιμες μεταρρυθμίσεις

Μετά απ’ αυτή τη διευκρίνιση μπορώ τώρα να σας εκθέσω συνοπτικά μερικές από τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που συνοψίζουν αυτό που θα ονόμαζα αλλαγή υποδείγματος:

* Πολιτικά χρειαζόμαστε ένα επιτελικό κυβερνητικό σχήμα. Μικρό και ευέλικτο. Όπου οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες θα συμπίπτουν σε όλα τα κλιμάκια. Έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η πολιτική ευθύνη.

* Δεύτερον, η πάταξη της γραφειοκρατίας οδηγεί και σε αληθινή περιστολή της σπατάλης. Ουσιαστικά σήμερα, ανάμεσα στις «ασώματες κεφαλές» που βρίσκονται στη κορυφή της δημόσιας διοίκησης και τα «ακέφαλα σώματα» που βρίσκονται παντού αλλού, έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Αν δημιουργηθεί ένα μικρό ευέλικτο και επιτελικό σχήμα στον κορυφή της διοίκησης, στη συνέχεια μπορεί να ελεγχθεί η γραφειοκρατία. Κι εκεί θα εντοπιστούν μια προς μία οι εστίες της μεγάλης δημόσιας σπατάλης. Μόνο που για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε με το μέρος μας την δημοσιοϋπαλληλία. Και να την κινητροδοτήσουμε σχετικώς… 

* Τρίτον, σταδιακή κατάργηση όλων των στρεβλώσεων που υπάρχουν στις αγορές. Από μονοπωλιακές καταστάσεις, ολιγοπωλιακές πρακτικές, καρτέλ, μέχρι εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων και κατάργηση κλειστών επαγγελμάτων.    Αυτή η αποκατάσταση συνθηκών ανταγωνισμού θα πολλαπλασιάσει και τις ευκαιρίες και τη διάχυση των ευκαιριών. Και θα απελευθερώσει την επιχειρηματικότητα.

* Τέταρτον, πάταξη της φοροδιαφυγής. Αλλά προσοχή. Αυτό πολλοί το λένε. Ή μάλλον όλοι. Πολλοί το έχουν επιχειρήσει. Αλλά έγινε ως τώρα ένα σφάλμα. Προσπάθησαν τις περισσότερες φορές να πατάξουν τη φοροδιαφυγή αυξάνοντας του φορολογικούς συντελεστές. Όμως όταν αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές, πέρα από κάποιο όριο δημιουργούνται κίνητρα φορο-αποφυγής. Κι έτσι η προσπάθεια έμενε συνήθως μισή. Γιατί κυνηγούσαν τους φοροφυγάδες την ίδια ώρα που τους έδιναν ισχυρά κίνητρα να …συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική πάταξης της φοροδιαφυγής επιβάλλει πάνω απ’ όλα διεύρυνση της φορολογικής βάσης. «Λίγα από πολλούς» αθροίζουν πολύ περισσότερα απ’ ότι «πολλά από λίγους» και δη τους ασθενέστερους, αυτούς που δεν μπορούν να γλιτώσουν.

* Πέμπτον, η μείωση των φορολογικών συντελεστών (κι ασφαλώς μιλάω για μετά την κρίση εποχή), έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητη. Γιατί πως μπορούμε να αντέξουμε τον φορολογικό ανταγωνισμό άλλων γειτονικών χωρών; Πώς μπορούμε να αντέξουμε τον ανταγωνισμό με χώρες που έχουν οριακό συντελεστή κάτω από 20% και μέσο συντελεστή κάτω από 15% όταν εμείς έχουμε οριακό συντελεστή στα πρόσωπα 45% και μέσο συντελεστή γύρω στο 30%;

* Έκτον, πρέπει να εντοπίσουμε όλες τις εστίες του εξωγενούς κόστους των επιχειρήσεων – δηλαδή του κόστους που δεν ελέγχεται από τον επιχειρηματία – και να το περιορίσουμε. Αυτό αφορά το ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, φόρο κερδών, φόρο εισοδήματος, δημοτικά τέλη, εργοδοτικές εισφορές, «γραφειοκρατικό κόστος», πνευματικά δικαιώματα.

Είναι προτιμότερο να επιβαρύνουμε λιγότερο κάθε επιχείρηση εξωγενώς, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά της, να της επιτρέψουμε να πάρει «ανάσες», να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να επεκταθεί. Ή να ανοίξουν περισσότερες επιχειρήσεις…Παρά να τις ξεζουμίζουμε όλες…

 Σας περιέγραψα μόνο ένα πρώτο «κύμα μεταρρυθμίσεων».

Αφότου η χώρα συνέλθει από την τωρινή κρίση.

Γιατί οι Έλληνες πρέπει να πειστούν ότι υπάρχει ελπίδα και είναι ρεαλιστική.

Σήμερα οι Έλληνες φοβούνται, αλλά ακόμα δεν έχουν νιώσει τις επιπτώσεις της συσταλτικής πολιτικής.

Σε λίγο θα αρχίσουν να τις νιώθουν.

Αν ελπίζουν σε κάτι, θα μπορέσουν να αντέξουν την πίεση                                           

Κι αν πιστέψουν σε κάτι…

Αλλιώς ο φόβος θα γίνει πόνος και ο πόνος θυμός.

Και ενώ ο φόβος δημιουργεί παθητικότητα, τόσο ο πόνος και ο θυμός προκαλούν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.

Τώρα λοιπόν, χρειαζόμαστε Πίστη και Ελπίδα.

Ρεαλιστική Πίστη και αξιόπιστη Ελπίδα.

Κι αυτό σας το λέω και ως Πολιτικός και ως Οικονομολόγος…

ΣΧΟΛΙΑ

 1. man8os avatar
  man8os 23/03/2010 18:19:31

  Καλα τα λεει. Ελπιζω και να τα πραξει οταν ερθει η ωρα του.

 2. klausevitz avatar
  klausevitz 23/03/2010 18:32:23

  "Το παλιό πεθαίνει αλλα το καινούργιο δεν μπορεί να γεννηθεί".
  Κλεμμένο από τον Antonio Gramsci,πάντως αληθές για την περίσταση.

  • Factorx avatar
   Factorx @ klausevitz 23/03/2010 19:10:10

   To είπε ο Λένιν στο "Τι να κάνουμε"

   "Ρήξη έχουμε όταν το παλιό πεθαίνει και το καινούργιο δεν μπορεί να γεννηθεί".

  • donaE avatar
   donaE @ klausevitz 23/03/2010 19:57:27

   Παντως δεξιος πρωτη φορα το λεει.Σημαδιακο για την αριστερα.

  • klausevitz avatar
   klausevitz @ klausevitz 24/03/2010 06:18:10

   Στα "Τετράδια της Φυλακής"!
   Π΄ροφανώς, ο Λένιν προηγήθηκε,απ'όσο διαβεβαιώνετε...'
   'Αλλωστε ..λίγη σημασία έχει!

 3. Μάρκο Τ avatar
  Μάρκο Τ 23/03/2010 19:28:09

  Να τολμήσω να προτείνω κάτι που χρειάζεται ακόμα η χώρα;

  1. Χρηματοδότηση των ΑΕΙ βάσει της κλίμακας στην οποία βρίσκονται στην αξιολόγησή τους (όταν αυτή γίνει, όταν μάλλον επιτραπεί από τις αριστερίστικες και διεφθαρμένες μειοψηφίες που τα διοικούν να γίνει).

  2. Καθιέρωση ενός συμβολικού ποσού ως δίδακτρα για την ετήσια εγγραφή στα ΑΕΙ, βάσει και του δηλωθέντος εισοδήματος των γονέων και με απαλλαγή των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδημάτων. Π.χ. ένα ποσό 200 Ευρώ ανά έτος για ένα φοιτητή προερχόμενο από μία μεσαίων εισοδημάτων οικογένεια. Το ποσό θα φτάνει μέχρι τις 500 Ευρώ για μεγαλύτερα εισοδήματα. Θα το σκεφτούν ίσως περισσότερο μετά προτού βανδαλίσουν.

  • Νικόλας avatar
   Νικόλας @ Μάρκο Τ 23/03/2010 22:26:55

   Μπράβο φίλε μου! Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα: τον νεοφιλελευθερισμό γιατί η αριστερά που κυβερνάει τόσα χρόνια την έχει φτάσει σε αυτά τα χάλια.

  • Orestios avatar
   Orestios @ Μάρκο Τ 23/03/2010 22:48:52

   ΜάρκοΤ διαφωνώ. Αυτό το σάπιο καθεστώς των Πανεπιστημίων δεν πρέπει να πάρει φράγκο τσακιστό. Χρειάζεται πλήρης αλλαγή για να πάρει έστω ένα φράγκο.

  • Μάρκο Τ avatar
   Μάρκο Τ @ Μάρκο Τ 24/03/2010 00:51:15

   Δεν ήξερα ότι στα γαλλικά πανεπιστήμια, όπου ανέκαθεν πληρώνεις ένα συμβολικό ποσό για την εγγραφή, είναι νεοφιλελεύθερα. Μάλλον θα πρέπει να διαβάσουμε καλύτερα τι σημαίνει νεοφιλελευθερισμός.
   Το τελείως τζάμπα ο Έλληνας δεν το σέβεται και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Μόνο όταν βάλει για κάτι το χέρι του στην τσέπη, το σέβεται.

 4. sauraki avatar
  sauraki 23/03/2010 20:03:14

  Αν δεν αλλάξουν τα κόμματα δεν θα αλλάξει η κοινωνία. Αν ο Σαμαράς καταφέρει πραγματικά να πετάξει έξω τα καρκινώματα από τα κόμματα (βαρωνίες, οικογενειοκρατίες, κομματοσκυλα που για ένα μισθό σε οργανισμό ξεπουλούν τα πάντα...)τότε θα αλλάξει και η κοινωνία. Τότε θα έρθει ο κόσμος πίσω, θα αγαπήσει την πολιτική. Πρεπει να τα καταφέρει ο Σαμαρας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

 5. Orestios avatar
  Orestios 23/03/2010 20:11:56

  Ευθανασία στο άρρωστο σύστημα που συνεχίζει να καταδιώκει τους Έλληνες.

  • Kurosaki Ichigo avatar
   Kurosaki Ichigo @ Orestios 23/03/2010 21:45:11

   Τοποθετείς εαυτόν έξω από το "άρρωστο σύστημα"? Δεν το έχεις υποστηρίξει στο παρελθόν? Επιπρόσθετα, η ποιότητα των σχολίων σου θεωρείς οτι ανήκουν στο «καινούριο» του Σαμαρά? Τι σχέση έχεις ΕΣΥ (και αρκετοί άλλοι) με τον Σαμαρά και γιατί τον υποστηρίζεις, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Έχεις καταλάβει οτι αν και όταν έρθει στα πράγματα, από τους πρώτους που θα φύγουν από το παράθυρο θα είσαι εσύ και όσοι δεξιοί σου μοιάζουν σε ποιότητα αντιλήψεων και εκφοράς λόγου? Βρίσκω το σχόλιό σου αυτοκτονικό. Μου αρέσει.
   Είναι όμως σουρεαλιστικό αντί να τρέχεις πανικόβλητος όταν ακούς «Σαμαράς», δηλώνεις υποστηρικτής του και ανυπομονείς να έρθει. Απίστευτα σουρεαλιστικό.
   Αποτελεί προσβολή για τον Σαμαρά να έχει υποστηρικτές του δικού σου επιπέδου. Και είστε και πολλοί πανάθεμά σας. Χείμαρος μεν, λυματοπολτώδης δε.
   Δεν έχει απο που να φύγει ο άνθρωπος, πούθε να στρίψει. Από τη μία οι Ντορικοί, από την άλλοι εσείς. Χαμός.

  • Orestios avatar
   Orestios @ Orestios 23/03/2010 22:09:25

   Καταλαβαίνω την σύγχισή σου manga. Έγραψες το κείμενο κοιτώντας τον καθρέπτη σου?
   Υπομονή. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους και όπως πρέπει. Μην ταράζεσαι. Σε μπέρδεψε ο Σαμαράς? Και πού είσαι ακόμη. Ο σοσιαλισμός πεθαίνει μαζί με τα εξαμβλώματα που υπήρετείς και το καλύτερο ξέρεις ποιό είναι? Ο επικείδιος εκφωνείται ήδη με λόγια σοσιαλιστικά. χο!

 6. ΙΔ avatar
  ΙΔ 23/03/2010 20:21:39

  Αντώνη ξανά μανά τά ίδια. Περσινά ξυνά σταφύλια.Μάs τά είπε καί ό Κωστάκηs καί ο Γιωργάκηs .Οί παρηκούντεs τήν Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι στόν κρατικό μηχανισμό ή ΔΑΚΕ παραδίδει στήν ΠΑΣΚΕ και τανάπαλιν.Μάs λέs ότι δέν κινδυνεύουμε από χρεοκοπία.Εσύ πρώτοs από όλλουs θά έπρεπε νά τό νιώθηs ότι μέ αυτούs όχι μόνο κινδυνεύουμε από χρεοκοπία αλλά καί σμίκρυνση τού εθνικού χώρου .Είναι καί αυτή ή θεωρία σμίκρηνσηs έν είδη χαλιού πού ορέγονται διάφοροί κύκλοι εκτόs αλλά καί εντόs τήs κυβέρνησηs.Εγώ δέν μιλώ γιά συνενοχή στόν λαθρονόμο αλλά άν καί στόν Καλλικράτη πάλι ό Παυλόπουλοs σηκώσει τό βάροs τού αντιπολιτευτικού λόγου στήν βουλή σκεψου πώs θά νιώσουμε.

 7. ΣΟΦΙΑ avatar
  ΣΟΦΙΑ 23/03/2010 20:33:47

  Γερμανία και Γαλλία συμφώνησαν να στείλουν την Ελλάδα στο ΔΝΤ - Ασαφής ο ρόλος της ΕΕ στο σχήμα οικονομικής βοήθειας
  23/03/10 - 18:44 Σε συμφωνία έχουν καταλήξει η Γερμανία και η Γαλλία για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με δηλώσεις Γερμανού αξιωματούχου που επικαλείται το δίκτυο Bloomberg.
  Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει η Γερμανία να σηκώσει το βάρος της παροχής βοήθειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται στον ξένο Τύπο, καθώς Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα του επιθυμεί την επιβολή σκληρών μέτρων ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε «εξαγωγή» του ελληνικού προβλήματος στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.
  Η Γερμανία όπως όλα δείχνουν δεν θέλει να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, αφού όπως επισημαίνει ο Γερμανός αξιωματούχος, η Ελλάδα ουδέποτε ζήτησε οικονομική βοήθεια. Θα ληφθεί απόφαση επί του θέματος μόνο αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να εξυπηρετήσει το χρέος της μέσα από τις κεφαλαιαγορές, πρόσθεσε.
  Σκοπός της Γερμανίας είναι να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο οποιαδήποτε χώρα μέλος της ευρωζώνης θα τιμωρείται σε περίπτωση παρέκκλισης από τους κανόνες σύγκλισης.
  Εν τω μεταξύ όπως μεταδίδουν ειδησεογραφικά πρακτορεία ο ρόλος της ΕΕ παραμένει ασαφής αν δηλαδή συμμετάσχει ή όχι.
  Είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι θα προχωρήσει μια συνδυαστική λύση με την ΕΕ και το ΔΝΤ να στηρίζουν οικονομικά την Ελλάδα.
  Αλλά διαφαίνεται ότι η Γερμανία θέλει να στείλει την Ελλάδα στο ΔΝΤ

  www.bankingnews.gr

 8. nasos avatar
  nasos 23/03/2010 20:38:37

  Να μπει γενικό πλαφόν σε Δημόσιο,ΔΕΚΟ,ΟΤΑ,κανείς από τον ΠτΔ,τον Πρωθυπουργό,Υπουργούς,βουλευτές,golden boys κλπ
  να μην παίρνει πάνω από 4.000 ευρώ τον μήνα.
  Και όποιος θεωρεί λίγα τα 4.000 ευρώ τον μήνα,ο δρόμος προς τον Ιδιωτικό Τομέα είναι ανοικτός και τα σκυλιά δεμένα.
  Εκεί είναι η μεγάλη σπατάλη,τα 100-200 ευρώ που κόβουν από τον κάθε φουκαρά Δημόσιο Υπάλληλο,είναι peanuts,που λένε και στην πατρίδα του ΓΑΠ,την Μιννεσότα.

 9. Aθανασιος Ι avatar
  Aθανασιος Ι 23/03/2010 21:17:29

  Πέστα να το καταλάβει και ο τελευταίος οπαδός του δικομματισμού

 10. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 23/03/2010 21:29:16

  Αυτα τα αριστερα ρητα ελεγε και ο Καραμανλης και πηγε καλα.

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ψυχραιμια 23/03/2010 21:43:39

   Μόλις είδα τη φωτοσοπιά και διάβασα είπα μέσα μου "ωχ, δε θα αρέσει στον Ψυχραιμία καθόλου"

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ψυχραιμια 23/03/2010 22:15:52

   έγώ πάντως δεν ήξερα ποιος το είχε πει, είναι μια φράση παντός καιρου, και χρησιμοποιήθηκε "ποιητική αδεία", οπότε μη γκρινιάζεις

 11. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 23/03/2010 21:52:53

  Δεν πειραζει αλλενακι.Εχω συνηθισει.
  Οπως εγραψα και σε αλλο ποστ οι αριστεροι εχουν προβλημα γιατι απετυχαν οι ιδεες τους σε ολο τον κοσμο αλλα εμεις ειμαστε το μονο αποτυχημενο δεξιο κομμα της Ευρωπης.
  Ποιος ειναι χειροτερος;Αυτος που απετυχε μαζι με ολους τους ομοιους του ή αυτος που απετυχε μονος απο ολους τους δικους του.
  Οποτε ας μη περιμενουμε πολλα.

 12. donaE avatar
  donaE 23/03/2010 22:50:56

  Τωρα που το Πασοκ εγινε νεοφιλελευθερο (αλλο σοσιαλισμος τωρα μιλαμε για αγορες...),πρεπει η δεξια να εκφραζεται με τον Λενιν,αλλιως πως;
  Υπεροχο το φωτοσοπ.

 13. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 23/03/2010 22:51:23

  Πολύ φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε κύκλο ανελευθερίας και ψέματος, και δεν θα προλάβουμε, τουλάχιστον από μία ηλικία και πάνω να δούμε το καινούργιο, εκτός αν η συνέχεια στο κακόγουστο έργο που παίζεται δεν είναι εξελικτική ή ...διαλεκτική, αλλά επαναστατική.

  Αν είναι επαναστατική (και θα είναι δυσάρεστη) κάτι μπορεί να ...προκάνομε.

 14. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 23/03/2010 23:02:15

  Άσε που είπε ο ΒΛαδίμηρος Ουλιάνωφ ότι είναι αδύνατο να προβλέψειςτον χρόνο και τρόπο της επανάστασης. Η επανάσταση ακούει τους δικούς της μυστηριώδεις νόμους (και θα προσέθετα και τα μαγειρέματα των μυστικών υπηρεσιών των απανταχού ιμπεριαλιστών)

 15. Βρασίδας avatar
  Βρασίδας 23/03/2010 23:25:10

  ένα από τίς χειρότερες πληγές της χώρας μας είναι η φοροδιαφυγή. όλοι το αναγνωρίζουν αλλά κανείς δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να την πατάξει. Υπάρχει όμως τρόπος:....
  Τέταρτον, πάταξη της φοροδιαφυγής... Μια ολοκληρωμένη στρατηγική πάταξης της φοροδιαφυγής επιβάλλει πάνω απ’ όλα διεύρυνση της φορολογικής βάσης. «Λίγα από πολλούς» αθροίζουν πολύ περισσότερα απ’ ότι «πολλά από λίγους» και δη τους ασθενέστερους, αυτούς που δεν μπορούν να γλιτώσουν.

  Αυτό είναι!!!

 16. ΑΡΗΣ Θ avatar
  ΑΡΗΣ Θ 24/03/2010 00:08:47

  Εχω την αίσθηση ότι ο Σαμαράς ειναι πολύ πιο ουσιαστικός και "πολιτικός" όταν δεν απευθύνεται σε κομματικό ακροατήριο όπως δεν απευθυνόταν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλό θα ήταν να μιλάει έτσι και όταν απευθύνεται σε "κομματικούς". Στο κάτω-κάτω οι πολιτικοί (οφείλουν να)έχουν και παιδευτικό ρόλο.

 17. Νίκος Θ. avatar
  Νίκος Θ. 24/03/2010 09:22:45

  Επιτέλους μια μεγάλη αλήθεια. Στην Ελλάδα μας αξίζει ενας τέτοιος ηγέτης. Η Νέα Δημοκρτατία πρέπει άμεσα να προσαρμοσθεί στις ιδέες του νέου της αρχηγού. Αντώνη Σαμαρά, ελπίδα του τόπου μας. Αλλαξε τα όλα τώρα.

 18. arslonga avatar
  arslonga 25/03/2010 15:37:11

  Σαμαράς: Οραματιστής, μορφωμένος, δίκαιος, ευφυής, υπεύθυνος, υψηλού φρονήματος, συμπονετικός, πράος, μελίρρυτος, συστηματικός, ευθύβολος, προσηνής, προσεκτικός, οικείος, συνεκτικός.

  Στον αντίποδα μια πολιτική τάξη ευρέως ιδιοτελής, παλινδρομούσα, εγκλωβισμένη σε ταπεινού σκοπού συνήθειες και πρακτικές, κοντόφθαλμη, ομφαλοσκοπούσα, αναποτελεσματική, επιφανειακή, ανοργάνωτη, βερμπαλιστική, ανιστόρητη, αναξιοπρεπής, ανάλγητη.

  ΄Ενας λαός κατά πολύ ιδεοληπτικός, κατακερματισμένος, χειραγωγημένος, απληροφόρητος, αποπροσανατολισμένος, εσωστρεφής, απαίδευτος, επιλήσμων, βουβός και τώρα πλέον τρομοκρατημένος μπροστά στην υποχρέωση να αλλάξει συνήθειες.

  Τι μπορεί να κάνει αυτός ο ευπατρίδης της πολιτικής; Επανάσταση ιδεών: λέει πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά πως γίνονται πράξη; Σε πόσα κεφάλια μπαίνουν; Πόσοι ξεσηκώνονται; Πόσοι αλλάζουν και πόσο;

  Ο λαός όλο κάτι ελπίζει, όλο κάτι καλύτερο αποζητά, χωρίς να ξέρει και να εξειδικεύει τι ακριβώς θέλει και δίνει λευκή εντολή σε όποιον νομίζει ότι θα του προσφέρει ό,τι του χρειάζεται. Κατά την εφαρμογή της εντολής όμως ο καθένας σκέφτεται για πάρτη του. Μετά απογοητεύεται συλλογικά γιατί ο σωτήρας δεν στάθηκε στο ύψος των απαιτήσεών του.

  Έλληνες αυτή τη φορά είμαστε μόνοι μας με τον εαυτό μας. Εμείς χρειάζεται να αλλάξουμε: να μορφωθούμε, να αποκτήσουμε ορίζοντα, να ενεργήσουμε, να σηκωθούμε από την τηλεόραση χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα για την προσπάθειά μας. Εμείς χρειάζεται να απαιτήσουμε από τον εαυτό μας ευφυή δράση, ανιδιοτέλεια, ηθική και αισθητική στην καθημερινότητά μας. Εμείς πρέπει να θεωρήσουμε τις θυσίες προς το γενικό συμφέρον ως πραγματικό ατομικό όφελος. Εμείς πρέπει να εξετάσουμε τις πολιτικές υπό το πρίσμα αυτών που προτείνουν και όχι από ποιό παραθυράκι εμείς θα την χωθούμε. Εμείς πρέπει να απαιτήσουμε από εμάς μια ποιοτική και εν μέτρο ζωή. Εμείς χρειάζεται να ακονίσουμε το μυαλό μας, να ξεστραβωθούμε, να μιλήσουμε και να διεκδικήσουμε να ακουστούμε.

  Εμείς αν αποκτήσουμε έρμα θα απαλλάξουμε και τον Σαμαρά από πολλά και διάφορα πολιτικά βαρίδια που τον περικυκλώνουν. Εμείς θα εξοβελίσουμε τους πολιτικάντηδες που του προσκολλώνται για την επιβίωσή τους.

  Θυμηθείτε τους 386.400 τερματοφύλακες του Σαμαρά που στις 29 Νοέμβρη 2009 έτρεξαν να πιάσουν την μπάλα. ΄Εγινε η αρχή. Η πορεία είναι πολύ δύσκολη και μακρά.

 19. Βρασίδας avatar
  Βρασίδας 26/03/2010 00:03:14

  «Το παλιό πεθαίνει, αλλά το καινούργιο δεν έχει γεννηθεί ακόμα"
  και τότε γεννάται αναρχία.
  σφαλείστε τις πόρτες και μη συχνάζετε σε καφενεία. Μπαίνουν Αλβανοί με Καλάσνικοφ.
  Αν μπορούσαμε να ωφελήσουμε τη χώρα χωρίς μπαρουφολογία- τί καλά που θάτανε!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.