#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
15/01/2011 10:28
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τι σημαίνει για την κοινωνία το λεγόμενο «άνοιγμα» του επαγγέλματος του δικηγόρουτου Γεωργίου Ι. Μάτσου

Δ.Ν., Δικηγόρου

Το ζήτημα της λεγόμενης «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος τίθεται με τρόπο που δημιουργεί την εντύπωση ότι οι υπό κατάργηση περιορισμοί υφίστανται για λόγους συντεχνιακής προστασίας των δικηγόρων.

Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Οι περισσότεροι περιορισμοί στο δικηγορικό επάγγελμα έχουν τεθεί προς εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος της κοινωνίας.

Από το σύνολο των φερόμενων ως υπό κατάργηση περιορισμών (αμέσως, με το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου ή αργότερα, με προεδρικό διάταγμα), υπάρχει μόνον ένας, που να εξυπηρετεί το συντεχνιακό συμφέρον των δικηγόρων: ο περιορισμός της γεωγραφικής αρμοδιότητας των δικηγόρων εντός της έδρας ενός μόνον Πρωτοδικείου.

Κι αυτός ακόμη ο περιορισμός έχει καταρχήν υγιή στόχευση: την προστασία των δικηγόρων της επαρχίας από την επαγγελματική τους εξόντωση από δικηγόρους μεγάλων πόλεων (κυρίως, Αθηνών και Θεσσαλονίκης). Στην επαγγελματική πραγματικότητα, όμως, ο πολίτης εμπιστεύεται πάντοτε το δικό του δικηγόρο. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί απολήγουν έτσι, όχι μόνον στη σημαντική επαύξηση του κόστους των δικηγορικών υπηρεσιών σε άλλες πόλεις, μέσω της ανάγκης της λεγόμενης «νομιμοποίησης» του δικηγόρου της επιλογής του πολίτη από τοπικό δικηγόρο, αλλά και στην ανάπτυξη φαινομένων παρασιτισμού, με συνακόλουθη μείωση του επιπέδου παροχής δικηγορικών υπηρεσιών σε πολλές επαρχιακές πόλεις, λόγω του διασφαλισμένου εισοδήματος από τις «νομιμοποιήσεις».

Συνεπώς, αν και η κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών θα επιφέρει εισοδηματική μείωση σε πολλούς δικηγόρους επαρχίας, ωστόσο, για τους προαναφερθέντες λόγους, το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει, αντικειμενικά, υπέρ της κοινωνίας.

Υπάρχει λοιπόν ένα και μοναδικό ζήτημα από όσα περιλαμβάνονται στο πακέτο της λεγόμενης «απελευθέρωσης» που θα λειτουργήσει υπέρ της κοινωνίας και κατά των συντεχνιακών συμφερόντων των δικηγόρων. Το ένα αυτό ζήτημα χρησιμοποιείται ως άλλοθι και για την προώθηση των εξής, ακόμη, αλλαγών:

1) Κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών

Η πραγματικότητα είναι ότι οι σήμερα ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές θεσπίστηκαν όχι για να ευνοηθούν συντεχνιακά οι δικηγόροι, αλλά με το φορολογικό νόμο 2753/1999, προκειμένου να συλληφθεί η φοροδιαφυγή των δικηγόρων.

Στο άτυπο σχέδιο νόμου, που διανεμήθηκε στους δικηγορικούς συλλόγους, «καταργούνται» λεκτικά οι ελάχιστες αμοιβές του ν. 2753/1999, αλλά επανέρχονται ως «νόμιμες» αμοιβές, επί των οποίων θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Στην πραγματικότητα, το καθεστώς αυτό δεν θα διαφέρει από το σημερινό, διότι ο δικηγόρος στην πράξη έχει την ελευθερία να εισπράξει χαμηλότερες αμοιβές (και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά), με τη διαφορά ότι φορολογείται υποχρεωτικά για τις ελάχιστες.

2) Δικηγορική διαφήμιση

Η απαγόρευσή αυτή υφίσταται, λόγω της εξαιρετικής σημασίας που έχει η σωστή επιλογή δικηγόρου για τον πολίτη, με κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας, επιστημοσύνης, ήθους και καλής συμπεριφοράς.

Πρόκειται για κριτήρια που έχουν έντονο το προσωπικό στοιχείο και τα οποία δεν είναι δεκτικά διαφημιστικής απεικόνισης. Από τη φύση τους, γίνονται γνωστά κυρίως από στόμα σε στόμα. Ο πολίτης ψάχνει δικηγόρο, συνήθως ρωτώντας πρόσωπα της εμπιστοσύνης του. Έτσι, επιτυγχάνεται έμφαση στα στοιχεία της ουσιαστικής επαγγελματικής παρουσίας του δικηγόρου και όχι στο πόσο εντυπωσιακή μπορεί να είναι μια διαφημιστική καμπάνια.3) Επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Όση ικανοποιητική και αν ακούγεται η ιδέα να αποζημιώνει ο δικηγόρος τον πελάτη του, όταν τον βλάψει από επαγγελματική ανεπάρκεια, στην πράξη σπάνια τίθεται ζήτημα τέτοιας αποζημίωσης. Αυτό οφείλεται στο ότι σπάνια καταδικάζονται οι δικηγόροι να αποζημιώσουν τους πελάτες τους.

Το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή ότι δεν ασφαλίζεται ο δικηγόρος για την περίπτωση που κληθεί να καταβάλει αποζημίωση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καλείται καν να καταβάλει αποζημίωση. Και δεν θα αρχίσει να αποζημιώνεται αυτόματα ο πολίτης, μόνο και μόνο επειδή θα υπάρχει η ασφάλιση.

Με δεδομένο ότι η λεγόμενη «απελευθέρωση» ουδέν προνοεί για να μεταβληθεί το καθεστώς της de facto μη ευθύνης του δικηγόρου, η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης είναι φανερό ότι απλώς θα δημιουργήσει μια θαυμάσια αγορά για τις ασφαλιστικές εταιρίες, στην οποία δεν θα αναλαμβάνουν ιδιαίτερο ρίσκο να πληρώνουν αποζημιώσεις.

4) Πολυεπαγγελματικά γραφεία

Πρόκειται για την πιο επικίνδυνη, για την κοινωνία, μεταβολή.

Στο δικηγόρο δεν επιτρέπεται να ασκήσει σχεδόν κανένα άλλο επάγγελμα, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Το άρθρο 63 του Κώδικα περί δικηγόρων ορίζει ότι «Είναι ασυμβίβαστος προς το λειτούργημα του Δικηγόρου η άσκησις ετέρας επιστήμης, τέχνης ή εμπορίας και ιδία μεσιτείας ως και πάσα εν γένει εργασία, υπηρεσία ή απασχόλησις απάδουσα εις την αξιοπρέπειαν ή ανεξαρτησίαν αυτού.»

Ένας τέτοιος περιορισμός δεν μπορεί να είναι συντεχνιακού χαρακτήρα. Πολύ θα βόλευε τους δικηγόρους, να μας επιτρεπόταν παράλληλα και κάθε άλλο επάγγελμα. Θα αξιοποιούσαμε την τεράστια εμπειρία μας, τις γνωριμίες μας και την ισχύ που μας δίδει το επάγγελμά μας, για να κάνουμε παράλληλα και άλλες δουλειές με μεγαλύτερη επιτυχία από τους υπόλοιπους πολίτες.

Πέραν όμως από τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που θα δημιουργούνταν έτσι έναντι της λοιπής κοινωνίας, ο μεγάλος κίνδυνος θα είναι, ο δικηγόρος να καταχραστεί την εμπιστοσύνη του πελάτη του για να αποκομίσει ιδιοτελή προσωπικά οφέλη για το άλλο του επάγγελμα.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της μεσιτείας, στο οποίο ρητώς αναφέρεται ο νόμος. Όταν αναθέσει ο πελάτης να διερευνήσει ο δικηγόρος το νομικό καθεστώς ενός ακινήτου προς αγορά, εάν ο δικηγόρος κάνει ταυτόχρονα και το μεσίτη, ενδέχεται να υπερτονίσει νομικά ελαττώματα του ακινήτου, προκειμένου να πετύχει να του πουλήσει άλλο ακίνητο, για το οποίο ανατέθηκε εντολή στο δικηγόρο ως μεσίτη.

Μια τέτοια συμπεριφορά θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα στην ανεξαρτησία και στην εντιμότητα της δικηγορικής συμβουλής. Και μόνον η ιδέα ότι ο δικηγόρος προωθεί άλλα συμφέροντα, δικά του, πέρα από τις δικηγορικές του υπηρεσίες, θα δημιουργήσει ένα γενικό ζήτημα αξιοπιστίας της δικηγορικής συμβουλής. Χώρια βέβαια τον πραγματικό κίνδυνο, στον οποίο εκτίθενται τα συμφέροντα των πελατών από τη σύγκρουση συμφερόντων, την οποία δημιουργούν οι παράλληλες απασχολήσεις του δικηγόρου.

Εάν τώρα επιτραπούν τα πολυεπαγγελματικά γραφεία, τότε στην ουσία τα επαγγελματικά ασυμβίβαστα του δικηγορικού επαγγέλματος θα αναιρεθούν στην πράξη, μέσω της σύμπραξης με επαγγελματίες άλλων κλάδων. Στο παραπάνω παράδειγμα της μεσιτείας, εάν ο δικηγόρος δημιουργήσει γραφείο από κοινού με μεσίτη, θα προσφέρει και δικηγορικές και μεσιτικές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Και θα εκτίθεται τότε ο πελάτης του δικηγόρου σε όλους εκείνους τους κινδύνους, από τους οποίους ήθελε να τον προστατέψει ο νομοθέτης, θεσπίζοντας τα δικηγορικά ασυμβίβαστα.

5) Κεφαλαιουχικές δικηγορικές εταιρίες

Με το σημερινό καθεστώς, οι δικηγορικές εταιρίες δεν επιτρέπεται να είναι κεφαλαιουχικές. Μπορούν να είναι μόνον προσωπικές, με την έννοια ότι δεν μπορεί να παίζει ρόλο για τη διανομή των εταιρικών δικηγορικών εισοδημάτων το κεφάλαιο που εισέφερε ο κάθε εταίρος.

Και εδώ η απαγόρευση έχει σαφή κοινωνική στόχευση. Αποσκοπεί, όπως και η απαγόρευση δικηγορικής διαφήμισης, στο να παραμείνει κυρίαρχο επαγγελματικά στοιχείο η προσωπική επαγγελματική επάρκεια του κάθε δικηγόρου και όχι το ύψος των χρημάτων που εισέφερε στην εταιρία για επενδύσεις σε εξοπλισμό, κτίρια κλπ. Χρήσιμος και ο υλικός εξοπλισμός, αλλά υπέρτερα χρήσιμη για την κοινωνία η έμφαση στην προσωπική επαγγελματική επάρκεια του δικηγόρου.6) Διατοπικές δικηγορικές εταιρίες

Η απαγόρευση να έχει μια δικηγορική εταιρία γραφεία σε περισσότερες από μία έδρες Πρωτοδικείου φαίνεται συναφής με τους γεωγραφικούς περιορισμούς στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Όμως, η απαγόρευση των διατοπικών δικηγορικών εταιριών προστατεύει πρωτίστως το δικηγορικό επάγγελμα από το φαινόμενο του γιγαντισμού.

Η αποτροπή του γιγαντισμού σε ένα επάγγελμα με αντικείμενο την απονομή της δικαιοσύνης σχετίζεται άμεσα και με την προστασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.

Όταν ήδη υπάρχει σήμερα τάση ευνοϊκότερης αντιμετώπισης ορισμένων γνωστών δικηγόρων, αντιλαμβάνεται κανείς τι θα συμβεί, εάν δημιουργηθούν γραφεία με πανελλαδική εμβέλεια.

Στις Η.Π.Α., στη Βρετανία και στη Γερμανία, όπου επικρατούν διαφορετικά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ήθη, ο γιγαντισμός των δικηγορικών γραφείων ίσως να μην επηρεάζει ιδιαίτερα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Στην Ελλάδα, όμως, των φοβισμένων δικαστών, πόσο ανεξάρτητη θα αποδειχθεί η δικαιοσύνη απέναντι σε ένα γραφείο των 1.500 δικηγόρων, όπως αυτό που φήμες θέλουν να ετοιμάζει μεγάλη εταιρία πληροφορικής που ήδη ελέγχει, μέσω ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, τη ροή των νομικών πληροφοριών;

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διασφάλιση για την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης από τη σκόπιμη διατήρηση του μεγέθους των δικηγορικών γραφείων σε μικρό σχετικά μέγεθος, χωρίς μεγάλη πολιτική και οικονομική ισχύ.

Συμπερασματικές διαπιστώσεις

Η λεγόμενη «απελευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλματος περιλαμβάνει κατάργηση περιορισμών, οι οποίοι έχουν στη μεγάλη τους πλειονότητα δεν έχουν τεθεί για την προστασία του συντεχνιακού συμφέροντος των δικηγόρων, αλλά για την προστασία της ολότητας.

Κοινός παρονομαστής όλων των προωθούμενων αλλαγών είναι η με κάθε τρόπο ευνόηση του γιγαντισμού στη δικηγορική αγορά. Διατοπικές και κεφαλαιουχικές δικηγορικές εταιρίες, πολυεπαγγελματικότητα, ασφάλιση αστικής ευθύνης και δικηγορική διαφήμιση, θα μπορούν να υποστηρίξουν μόνον οι οικονομικά ισχυρότεροι.

Τελικά, θα πληγεί, τόσο η αναγκαία ακεραιότητα και ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος, όσο και ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ του μεγάλου, σήμερα, αριθμού δικηγορικών γραφείων.

Με ή χωρίς Μνημόνιο, η λεγόμενη «απελευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλματος είναι μια διεργασία που θα πλήξει βαθιά τις υπέρ της κοινωνίας εγγυήσεις που συνοδεύουν σήμερα το δικηγορικό επάγγελμα. Το ζήτημα πρέπει να ιδωθεί από αυτή τη σκοπιά και όχι με κοινωνική εκδικητικότητα έναντι ενός, από τη φύση του, όχι ιδιαίτερα δημοφιλούς στην υπόλοιπη κοινωνία επαγγέλματος.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/01/2011 10:56:10

  Εξαιρετικο το αρθρο.
  Θα μου επιτρεψετε λιγα σχολια, τα οποια φυσικα δεν αφορουν στο συνολο του κλαδου... αλλα,
  Εχω μια ερωτηση... υπαρχει Δικηγορος που να μην ειναι και επιχειρηματιας με εκτος επαγγελματος δραστηριοτητες???
  πχ. στηνω offshore για πελατες. ειναι Ηθικο?? Νομιμο ειναι εστω...
  Τι εγινε με τη νομοθεσια περι καταγγελιας πελατη οταν διαπιστωθει παρανομη δραστηριοτητα??? απο αυτες δεν βγαινουν τα περισσοτερα $$ ??
  Ολα τα Δικ Γραφεια που εστηναν τις υπερακτιες των Υπουργων και εν γενει Δημοσιων "Λειτουργων" δεν ειναι υπολογα σημερα ?? να δωσω λιστες ?

  ευχαριστω

  ΠΠ

  • Γεώργιος Μάτσος avatar
   Γεώργιος Μάτσος @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/01/2011 15:36:05

   Αγαπητέ Πόρτα-Πόρτα,

   Μόλις ξαναμπήκα στη σελίδα και διεπίστωσα ότι αμέλησα να απαντήσω σε εσάς, παρά το ότι εκφραστήκατε επαινετικά για το άρθρο - σας ευχαριστώ για αυτό.

   Νομίζω ότι αυτό που αναφέρετε, η ίδρυση των off-shore εταιριών είναι κι αυτό περίπτωση παροχής δικηγορικών υπηρεσιών προς τους πελάτες του δικηγόρου. Με το να ιδρύσει ο δικηγόρος την εταιρία, με το να κάνει απλώς τις ενέργειες ίδρυσης της εταιρίας, δεν γίνεται αυτόματα συνεταίρος του πελάτη του.

   Δεν θα ήταν δικηγορική υπηρεσία, εάν αναλάμβανα για δικό μου λογαριασμό κομμάτι της επιχειρηματικής ή υποστηρικτικής δραστηριότητας που ασκείται μέσω της off-shore εταιρίας.

   Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον.

   Όσον αφορά τη νομοθεσία περί ξεπλύματος χρήματος, που μας επιβάλλει να καταγγέλλουμε τις παρανομίες των πελατών μας, αντιλαμβάνεστε ίσως και μόνος σας σε τι τεράστιο ηθικό πρόβλημα μας οδηγούν. Μας υποχρεώνουν να καρφώνουμε αυτούς που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

   Προσωπικά, για να μην βρεθώ ποτέ σε ένα τέτοιο δίλημμα - είτε να παραβιάσω το νόμο περί ξεπλύματος χρήματος, είτε να παραβιάσω την εμπιστοσύνη του πελάτη μου - προσέχω πάρα πολύ από πριν στο τι είδους υποθέσεις θα αναλάβω.

   Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο δικηγόρος έχει μεν την υποχρέωση να δρα για το γενικό συμφέρον της κοινωνίας, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της διαφύλαξης της εμπιστοσύνης και των απορρήτων του πελάτη του. Δικηγόρος είναι και όχι διωκτική αρχή. Θα θέλατε εσείς να σας καρφώσει ο δικηγόρος σας;

  • anonymous avatar
   anonymous @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/01/2011 19:04:06

   Το στήσιμο της παράκτιας δεν είναι ούτε παράνομο ούτε ανήθικο. Ανήθικη είναι ενδεχομένως η χρήση που της γίνεται. Για τη χρήση της δε φταίει ο δικηγόρος αλλά ο πελάτης. Αν πας και αγοράσεις ένα μαχαίρι και με αυτό σκοτώσεις κάποιον δε φταίει ο μαγαζάτορας που σου το πούλησε αλλά εσύ που το χρησιμοποίησες να σκοτώσεις.

   Πέραν τούτου οι παράκτιες δεν προσφέρονται για ξέπλυμα χρήματος πλέον. Τους πιάνουν αμέσως διότι η διαδρομή του χρήματος φαίνεται. Δες πόσες λοβιτούρες βγήκαν στη φόρα με τη Siemens και μάλιστα δεν τις είχαν στήσει ερασιτέχνες. Αποδεικνύεται ότι η παράκτια δεν προσφέρει καμιά ασφάλεια.

   Πάνω στις παράκτιες στηρίζεται όλο το συνταξιοδοτικό των ΗΠΑ όσο κι αν σου φαίνεται παράξενο και όλη η ναυτιλία. Το ότι στην Ελλάδα τα ΠΑΣΟΚια τις χρησιμοποίησαν για λοβιτούρες είναι δικό τους θέμα. Πόνταραν στο ότι ήταν και είναι στην εξουσία και δε θα τους έπιανε κανείς και κάλυπταν τις πομπές τους. Τι φταίει γι αυτό ο δικηγόρος;

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ anonymous 16/01/2011 12:48:17

    Καλημερα,
    εγω βλεπω οτι η Δικαιοσυνη ψαχνει λογαρισμους ισδρυτων υπερακτιων.. και δεν εχει ασχοληθει με τα δικηγορικα γραφεια που τις εστησαν και φυσικα γνωριζουν τα προσωπα. Εαν εκτελεστει ο νοος περι ξεπλυματος μεσα σε 10 μερες μια βολτα στους δικηγορους και βρηκαν ολα τα λαμογια. Εγω αυτο ξερω. και δεν κοιμαμαι... σκεφτομαι.. και γνωριζω.

    ΠΠ

 2. τσώφλι πασατέμπου avatar
  τσώφλι πασατέμπου 15/01/2011 10:59:34

  Ωστε, για την προστασία της ολότητας μπαίνουν οι περιορισμοί ! Το ίδιο κατα πρίεργο τρόπο λένε και οι συμβολαιογράφοι, οι μηχανικοί, οι φαρμακοποιοί...

  Τουλάχιστον να ανακουφιστούμε. Τουλάχιστον να ξέρουμε οτι εμάς σκέφτεστε πρώτα, για μάς παλεύετε, οτι είναι ιερός ο αγώνας σας !

 3. Kasut avatar
  Kasut 15/01/2011 11:01:10

  Τριχες, ακομα και σε απελευθερωμενες αγορες του νομικου επαγγελματος ο μικρος τοπικος δικηγορος υπαρχει. Ο Ματλοκ δεν ειναι και τοσο εξωτικο προιον.

 4. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 15/01/2011 11:01:47

  "Ο δικηγόρος του διαβόλου" ... :)
  _________________________________________________________
  Με το ένα χέρι η κυβέρνηση ανοίγει το επάγγελμα, αλλά με το άλλο δίνει αυξάνει κατακόρυφα το κόστος όλων των νομικών υπηρεσιών:
  - Αύξηση 23% του κόστους όλων των νομικών υπηρεσιών
  (μόνο των πολιτών & όχι φυσικών/νομικών προσώπων με έμμισθους δικηγόρους)
  Με την υπ’ αριθμόν 1100/24.06.2010 Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιο (ΠΟΛ) με θέμα Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Παπακωνσταντίνου επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 23% στις υπηρεσίες των άμισθων (ελεύθερων επαγγελματιών ως προς τη φορολόγηση τους) δικηγόρων καθιστώντας ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του άρθρου 20 του Συντάγματος (αίτηση ακυρώσεως κατά της εγκυκλίου ως κανονιστικής, διότι επιβάλλει ΦΠΑ μόνο στους άμισθους δικηγόρους & όχι στους με πάγια αντιμισθία (μισθωτούς ως προς τη φορολόγηση τους) δικηγόρους συζητήθηκε στις 01.12.2010 στην 7μελή σύνθεση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) & αναμένεται απόφαση)

  - Αύξηση 50% του κόστους παράβολου αιτήσεως ακυρώσεως & 100% τόυ παράβολου αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως στο ΣτΕ
  (μόνο των αντιδίκων του Δημοσίου, αφού το Δημόσιο απαλλάσσεται των παραβόλων)
  Με το άρθρο 8 του Ν. 3900 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 213/17.12.2010) το κόστος του παραβόλου αιτήσεως ακυρώσεως αυξάνεται από τα 100 ευρώ στα 150 ευρώ & το κόστος του παραβόλου αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως από τα 50 ευρώ στα 100 ευρώ

  - Αύξηση 1000% του κόστους παράβολου μηνύσεως & 500% του κόστους παράβολου πολιτικής αγωγής
  (τεχνητή μείωση δεικτών εγκληματικότητας λόγω χρηματικής αδυναμίας παθόντων για μήνυση)
  Με την υπ’ αριθμόν 123827/23.12.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» (ΦΕΚ Β’ 1991/23.12.2010) το κόστος του παραβόλου μηνύσεως αυξάνεται από τα 10 ευρώ στα 100 ευρώ & το κόστος του παραβόλου πολιτικής αγωγής αυξάνεται από τα 10 ευρώ σε 50 ευρώ από 23.01.2011.

  Κοινώς διοικητικά προληπτικά κατασταλτικά μέτρα για οικονομική αδυναμία προσφυγής πολιτών στη δικαιοσύνη.

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ αλλενάκι 15/01/2011 11:04:24

   Τα παραπάνω μέτρα θα μειώσουν ΤΕΧΝΗΤΑ την εγκληματικότητα και ΔΗ την ΑΛΛΟΔΑΠΗ εγκληματικότητα, διότι ο-η παθων-παθούσα που ληστεύθηκε στο δρόμο ή στο διαμέρισμα θα χρειάζεται και 150 ευρώ ελάχιστο παράβολο για να υποβάλλει μήνυση, κατ¨αγνώστων πάντα... και να έρθει η σήμανση να πάρει αποτυπώματα.

  • Kasut avatar
   Kasut @ αλλενάκι 15/01/2011 11:04:36

   Αυτο ελειπε να μην αυξηθει το παραβολο. Εχουν γεμισει τα δικαστηρια με φακελους για διαφορες του στυλ μου επεσαν τα νεραντζα του γειτονα και μαζευτηκαν μυγες μπλοκαροντας τις σοβαρες τποθεσεις.

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ Kasut 15/01/2011 11:48:29

    όταν δεν έχουνε να φάνε λες θα συνεχίσουν τη δικομανία για ψύλλου πήδημα

    • Kasut avatar
     Kasut @ αλλενάκι 15/01/2011 12:07:11

     Η δικομανια συσχετιζεται με τους οικονομικους κυκλους?

     • αλλενάκι avatar
      αλλενάκι @ Kasut 15/01/2011 12:18:01

      πως, δεν σχετίζεται?
      όταν δεν έχουν τα βασικά πρώτη προτεραιότητα δεν είναι η μάντρα του γείτονα και οι ρίζες που πέρασαν στο οικόπεδο, το αφήνει για αργότερα

     • Kasut avatar
      Kasut @ αλλενάκι 15/01/2011 12:19:36

      Ε τοτε δεν βλεπω πως το μετρο θα ενοχλησει. Αν δεν υπαρχει σημαντικη διαφορα καλυτερα να μην αναλωθει ο χρονος των δικαστηριων με ανοητες μικροδιαφορες.

     • αλλενάκι avatar
      αλλενάκι @ Kasut 15/01/2011 12:22:08

      αυτό λέμε, ότι κοντά στα ξερά (ανόητη ψυχοπαθητική
      δικομανία) θα καούν και χλωρά (εγκληματικότητα ή και άλλες υποθέσεις που
      χρήζουν δικαστικής επίλυσης)

     • Kasut avatar
      Kasut @ Kasut 15/01/2011 12:25:40

      Οι σοβαρες υποθεσεις με οικονομικο ενδιαφερον δεν θα παθουν τιποτα. Το παραβολο ξεχωριζει ακριβως τις ασημαντες απο τις σημαντικες. Αλλωστε τα δικαστικα εξοδα πληρωνονται απο αυτον που χανει

     • αλλενάκι avatar
      αλλενάκι @ Kasut 15/01/2011 12:36:38

      εστιάζεις μόνο σε υποθέσεις οικονομικού ενδιαφεροντος,
      αν ληστεύθηκε ή/και χτυπήθηκε μια γιαγιά και της ζητείται και παράβολο
      150 ευρώ για να ξεκινήσει τη μήνυση,
      δυσχεραίνεται η διερεύνηση και η τυχόν ανακάλυψη
      του δράστη ή των δραστών

      ψιλά γράμματα...
      η αστυνομία από την άλλη τρέχει και δεν φτάνει
      όλα καλά πάνε...

     • Kasut avatar
      Kasut @ αλλενάκι 15/01/2011 12:38:24

      Η εγκληματικοτητα καταγραφεται στο δελτιο συμβαντων και οχι αν μυνηθηκε καποιος.

     • αλλενάκι avatar
      αλλενάκι @ Kasut 15/01/2011 12:45:05

      στο δελτίο συμβάντων καταγράφεται μόνο το περιστατικό και
      αν πάει να το δηλώσει διότι έχει αποθαρρυνθεί
      για να ξεκινήσει διαδικασία απαιτεί υποβολή μηνυσης και ενεργοποίηση του παθόντα
      διαφορετικά μένει στο βιβλίο συμβάντων και λιμνάζει
      ούτε πάνε όλα αυτεπάγγελτα,
      κάτι αποτυπώματα μονο παίρνουν και αν σε τυχάιο έλεγχο πετύχουν
      κανένα καλώς

      διαφορετικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας
      κανείς δεν ξέρει ποιος είναι τι είναι τι έχει κάνει...

     • ο ξένος avatar
      ο ξένος @ Kasut 15/01/2011 14:10:52

      Ο δράστης που χτύπησε τη γιαγιά (το πιθανότερο λάθρο, φάντασμα, χωρίς στοιχεία ταυτότητας), έχει τις ίδιες, ασήμαντες, πιθανότητες να συλληφθεί είτε γίνει μήνυση κατά αγνώστων είτε όχι. Η μήνυση σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι μόνο μια γραφειοκρατική, επιβαρυντική, διαδικασία, που καμία σχέση δεν έχει με την αστυνομική έρευνα ή τον ουσιαστικότερο αστυνομικό έλεγχο.

   • Kommenos avatar
    Kommenos @ Kasut 15/01/2011 14:16:27

    Κανονικά όταν σε κλέβουν στο δρόμο κάνεις "μήνυση". Όταν κάποιος σε έχει προσβάλει κάνεις "έγκληση". Στην κοινή γλώσσα αυτά ταυτίζονται, στην νομική όμως όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε, που αυξήθηκε σε 100 ευρώ το παράβολο από τις δύο περιπτώσεις.

    Όταν πηγαίνεις σε ένα αστυνομικό τμήμα να καταγγείλεις μια κλοπή, οι αστυνομικοί - δημόσιοι υπάλληλοι και αυτοί - προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι "έγκληση" και επομένως πρέπει προηγουμένως να πας στο περίπτερο να αγοράσεις ένα παράβολο με αυτό το ποσό για το όποίο συζητάμε, μήπως και δεν έχεις και πας να βάλεις τα κλαμματα στο σπίτι σου και δεν μπουν στον κόπο να γράψουν τίποτα στο βιβλίο συμβάντων.

    Εκεί θα χρειαζόταν ένας ...Πάγκαλος για λίγο διάστημα.

 5. Κάποιος avatar
  Κάποιος 15/01/2011 11:15:31

  Αφού κρίνεται σκόπιμο να ανοίξει το επάγγελμα των "κακών" φορτηγατζήδων των "κακών" φαρμακοποιών, των "κακών" μηχανικών και των "κακών" συμβολαιογράφων, στα πλαίσια της κοινωνικής ισότητας θα πρέπει να ανοίξει και το επάγγελμα των δικηγόρων.
  Γιατί δυό και μέτρα και δύο σταθμά ;

 6. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/01/2011 11:28:07

  Που τα ξετρυπωνεις...!!!! τα σέβη μου.

  ΠΠ

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/01/2011 11:34:40

   το ιστολόγιο Ελληνικό Σύνταγμα, Ι. Ανδριόπουλος δικηγόρος, αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ του νόμου απόδοσης ιθαγένειας και ψήφου αλλοδαπών στις δημοτικές, η πλήρης και εμπεριστατωμένη νομική επιχειρηματολογία κατά της Φακελο-Κάρτας στην ηλεκτρονική διαβούλευση

   Η έκδοση απόφασης για την ιθαγένεια αναμένεται μάλλον στις 22 Μαρτίου 2011.

 7. Kommenos avatar
  Kommenos 15/01/2011 11:29:06

  Ωραίο θέμα άνοιξε προς συζήτηση. "Ελεύθερη συζήτηση" βέβαια που γίνεται με τους εξής όρους α) ο "δημοσιογράφος" που φέρνει το θέμα για συζήτηση είναι ένας "αμερόληπτος" σχολιαστής που δεν έχει να κερδίσει ή να χάσει από την όποια ρύθμιση με αυτά που θα παραθέσει πολύπλευρα και αντικειμενικά, β) ανεξάρτητα από το αν μας πείσει, ο σύλλογός του θα μας τρελάνει στις αποχές από τα δικαστήρια και στις αναβολές (κάθε φορά μετά από 10μηνο) των συζητήσεων των υποθέσεων για τις οποίες έχει πληρωθεί πολλές φορές προκαταβολικά, γ) με παρουσίαση εκ μέρους του μονόπλευρων επιχειρημάτων του τύπου "μα ξέρετε πόσοι δικηγόροι είμαστε στην Ελλάδα και πόσοι στο Βέλγιο" και αποσιώπηση των ρυθμίσεων για "υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων και των δύο αντιδίκων σε συμβόλαια και αναλογική με την αξία του μεταβιβαζομένου αγαθού αμοιβή του, για να πει στον πελάτη "καλό είναι, υπόγραψε", δ) σε κάθε περίπτωση ακόμα και για υποθέσεις που έχει πληρωθεί ήδη στο παρελθόν, να λέει στον πελάτη "να έλα να μου πληρώσεις τώρα και τον ΦΠΑ που μας έβαλε η κυβέρνηση, αλλιώς ψάξε για δικηγόρο για την αυριανή συζήτηση της υπόθεσής σου στο Εφετείο".

  Αρχίζω τη συζήτηση, με την καλημέρα στον καλό μας φίλο που έβαλε το θέμα (και να μη θυμώνει μαζί μου επειδή έτσι είναι το ύφος μου), λέγοντας ότι όποιος είναι δικηγόρος έχει σπουδάσει Νομικά στο Πανεπιστήμιο και έχει δώσει εξετάσεις για την άδεια του δικηγόρου, επομένως τεκμαίρεται ότι έχει διδαχθεί ότι σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο επιβάλλεται το άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων και η κατάργηση των κατώτατων ορίων αμοιβής.

  Επομένως, αν εγώ μεταβιβάσω στο γιό μου το διαμέρισμα των 60 τ.μ. που έχω, είναι στο χέρι μου να αποφασίσω αν θέλω να παραστεί δικηγόρος ή όχι στο συμβόλαιο αυτό και να μην υποχρεωθούμε και οι δύο να πληρώσουμε κερατιάτια συνολικά αμοιβές δύο δικηγόρων για μια ενδοοικογενειακή ρύθμιση που αφορά μόνο εμάς τους δύο και να μη σπαταλάμε λεφτά σε δικηγόρους, τώρα μάλιστα που με τα μέτρα του Μνημονίου δεν μας περισσεύουν.

  Επίσης αν έχω εξαντλήσει όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα που προβλέπει το δίκαιο της Ελλάδας και δεν έχω βρει το δίκιο μου ενώ πιστεύω ότι δικαιούμαι σε κάτι από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θέλω να έχω το δικαίωμα, άν έχω μείνει άφραγκος να απευθυνθώ για βοήθεια σε έναν νέο δικηγόρο μορφωμένο αξιόλογο αλλά χωρίς φόντα, να με βοηθήσει να συντάξω μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, δίνοντάς του αυτά που διαθέτω δηλαδή μόλις 200 Ευρώ και την αγάπη μου, και να μην πουλήσω το διαμερισματάκι που έχω φυλάξει για το γιό μου για να του πληρώσω το "ελάχιστο όριο αμοιβής" του. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρά τα όσα λένε ορισμένοι δικηγόροι στους απελπισμένους πελάτες τους, δεν χρεώνει τίποτα τους προσφεύγοντες για αυτή την προσφυγή.

  Το επιχείρημά μας "αν καταργηθούν τα ελάχιστα όρια των αμοιβών αυτό θα μειώσει τα έσοδα από τη φορολογία, επειδή τότε δεν θα δηλώνουμε το πραγματικά εισπραχθέν ποσό στην Εφορία" δεν μας αφορά. Ο σκοπός της εναρμόνισής μας με το κοινοτικό δίκαιο και τις επιταγές των κοινοτικών οδηγιών τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε καλά αφού είστε δικηγόρος, δεν είναι το να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα του κράτους, αλλά να υπάρχει κάποια ισονομία ναί ακόμα και στην Ελλάδα αφού σας παραξενεύει, που ξοδεύουμε τελικά ότι έχουμε και δεν έχουμε επειδή έχουμε βραχυκυκλωθεί σε ένα πλέγμα συμφερόντων ορισμένων ισχυρών συντεχνιών που καθορίζουν ένα "ελάχιστο όριο αμοιβής" που σε όσους δεν έχουμε να το πληρώσουμε μας λέτε "αν δεν έχετε πηδήξτε από το μπαλκόνι, έτσι είναι!".

  Μπορούμε και να συνεχίσουμε, αφού δω και την ανταπόκρισή σας..

  • Kasut avatar
   Kasut @ Kommenos 15/01/2011 11:31:08

   Το επιχείρημά μας “αν καταργηθούν τα ελάχιστα όρια των αμοιβών αυτό θα μειώσει τα έσοδα από τη φορολογία, επειδή τότε δεν θα δηλώνουμε το πραγματικά εισπραχθέν ποσό στην Εφορία” δεν μας αφορά.


   Τεραστιο σφαλμα. Οι χαμηλοτερες αμοιβες σημαινουν χαμηλοτερα κοστη και ο πολλαπλασιαστης αυτου του κοστους οδηγει σε μεγαλυτερο προιον και αρα μεγαλυτερα εσοδα!

   • Γεώργιος Μάτσος avatar
    Γεώργιος Μάτσος @ Kasut 15/01/2011 13:27:35

    Αυτό που θα κερδίσουν οι υπόλοιποι, θα το χάσουν οι δικηγόροι. Αν αντιλαμβάνομαι καλά τι εννοείτε με τον όρο "πολλαπλασιαστής", θα μπορούσα να πω ότι το ίδιο ισχύει και για την απώλεια του δικηγορικού εισοδήματος. Θα αγοράσει λιγότερο εξοπλισμό ο δικηγόρος, λιγότερα βιβλία, λιγότερα κομπιούτερ, λιγότερη διακόσμηση.

    Η φοροδιαφυγή είναι γενικό πρόβλημα και δεν σχετίζεται ειδικά με τους δικηγόρους. Φοροδιαφεύγουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι με την αδήλωτη δεύτερη εργασία, οι συνταξιούχοι με την αδήλωτη εργασία, οι λαθρομετανάστες με την παντελώς αδήλωτη παρουσία. Μέσα σε όλους, φοροδιαφεύγουν και οι δικηγόροι. Ένα μέτρο βοηθάει να φοροδιαφεύγουν λιγότερο οι δικηγόροι, πρέπει να κριθεί και ως τέτοιο.

    Άλλωστε, παραβλέπετε το σημαντικότερο. Οι ελάχιστες αμοιβές διατηρούνται στην πραγματικότητα αναλλοίωτες και μετά τη λεγόμενη "απελευθέρωση". Αυτό και μόνον δεν καθιστά ύποπτα τα κίνητρα της "απελευθέρωσης";

  • Γεώργιος Μάτσος avatar
   Γεώργιος Μάτσος @ Kommenos 15/01/2011 13:01:55

   Αγαπητέ φίλε,

   Καλές και εύλογες οι απορίες σας. Κανείς δεν είπε ότι είμαι αμερόληπτος. Δικηγόρος είμαι, άμεσα ενδιαφερόμενος είμαι. Ας κριθεί όμως αυτό που έγραψα και όχι η ιδιότητά μου.

   Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι τυχαίνει να δακτυλογράφησα με τα ίδια μου τα χέρια, εργαζόμενος κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, σε μεταφραστικό γραφείο που αναλαμβάνε εργασίες για λογαριασμό της Κομισιόν, την ελληνική έκδοση της Οδηγίας για τους δικηγόρους εν τη γενέσει της. Μπορώ συνεπώς να σας πληροφορήσω με ασφάλεια ότι καμία κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών δεν προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Τα περί δήθεν υποχρέωσης από το κοινοτικό δίκαιο είναι ένα μεγάλο ψέμμα.

   Προσωπικά, ανήκω στους τυχερούς που σπάνια εργάζονται με τις ελάχιστες αμοιβές - μόνον όταν γνωρίζω ότι ο πελάτης μου έχει οικονομικό πρόβλημα. Συνεπώς, η κατάργησή τους δεν με αφορά. Αφορά όμως νεώτερους κυρίως συναδέλφους μου, οι οποίοι δεν έχουν την αναγκαία αυτοπεποίθηση να ζητήσουν και να λάβουν αμοιβή αντίστοιχη με την εργασία τους.

   Υπάρχει εδώ λοιπόν μια βασική παρανόηση. Οι ελάχιστες αμοιβές προστατεύουν την αδύναμη πλευρά. Στην περίπτωση των δικηγόρων, η αντιπαθής κοινωνικά εικόνα του δικηγόρου είναι αυτή του αλαζόνα μεγαλοδικηγόρου που παίρνει με το έτσι θέλω υψηλές αμοιβές - όχι σπάνια αναντίστοιχες με τις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες - ο οποίος καμία ανάγκη δεν έχει τη θέσπιση ελάχιστων αμοιβών. Όμως όταν πρόκειται για νέους ειδικά δικηγόρους, όπου ο δικηγόρος είναι η αδύναμη, διαπραγματευτικά, πλευρά (λόγω απειρίας, ηλικίας, ιδιοσυγκρασίας κλπ.), τότε οι πελάτες είναι ικανοί να ξεζουμίσουν το δικηγόρο στη δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν δουλειά. Οι ελάχιστες αμοιβές δεν προστατεύουν τους δικηγόρους εκείνους που κάνουν το επάγγελμά μας αντιπαθές, αλλά εκείνους που είναι όντως υποκείμενο άξιο προστασίας. Είναι λογικό αυτή η πολυάριθμη κατηγορία δικηγόρων που πλήττεται, να διαμαρτυρηθεί με αποχές κλπ.

   Νομίζω όμως ότι δεν καταλάβατε κάτι βασικό που αναφέρω στο άρθρο μου. Οι ελάχιστες αμοιβές στα πλαίσια της δήθεν απελευθέρωσης στην πραγματικότητα δεν καταργούνται. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την υπάρχουσα κοινωνικής εκδικητικότητα έναντι του δικηγόρου, χωρίς να υλοποιεί το κύριο αίτημα της κοινωνίας.

   Επίσης, σας πληροφορώ ότι στο σχέδιο νόμου που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση στους δικηγορικούς συλλόγους, παραμένει η υποχρέωση παράστασης για τον αγοραστή ακινήτου, με πλήρη διατήρηση των ελάχιστων αμοιβών. Το "καλό είναι, υπόγραψε" του δικηγόρου στον πωλητή, να είστε βέβαιος ότι θα λείψει πάρα πολύ από τους ανυποψίαστους εκείνους πολίτες που δεν θα θελήσουν να προσβάλουν τον αγοραστή βάζοντας δικηγόρο για την πώληση. Οι ανυποψίαστοι είναι εκείνοι που την πατάνε, όχι οι υποψιασμένοι. Η υποχρέωση παράστασης δικηγόρου στην πώληση ακινήτου δεν είναι παράλογη, όταν ο αγοραστής πάντα θα έχει δικηγόρο για τον έλεγχο του ακινήτου, και ταυτόχρονα διαλέγει και το συμβολαιογράφο που θα συντάξει το συμβόλαιο.

   Η εκβιαστική συμπεριφορά για την είσπραξη της δικηγορικής αμοιβής. Τι σας κάνει όμως να πιστεύετε ότι με τη λεγόμενη "απελευθέρωση" θα εκλείψει; Όταν σας φερθεί έτσι μια φορά ένας δικηγόρος, η δική σας δύναμη είναι το να μην ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Αν μειωθεί ο αριθμός των δικηγορικών γραφείων, πράγμα που σαφώς θα συμβεί με την "απελευθέρωση", θα μειωθεί και η δυνατότητά σας να απευθυνθείτε σε άλλο γραφείο. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, όμως με τη λεγόμενη "απελευθέρωση" θα χειροτερέψει.

   Για τη γονική παροχή διαμερίσματος στο γιο σας δεν καμία καμία υποχρέωση παράστασης δικηγόρου, ούτε ενός ούτε δύο. Βλέπετε λοιπόν την έκταση της παραπληροφόρησης; Αλλά και εάν ακόμη υποθέσουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις καταχρηστικής επιβολής της υποχρεωτικής παράτασης του δικηγόρου, αυτό διορθώνεται με την κατάργηση αυτών των περιπτώσεων. Η "απελευθέρωση" στο επίπεδο αυτό αφορά τελικά μόνον την κατάργηση της παράστασης υπέρ του πωλητή. Ο πυρήνας της απελευθέρωσης όμως αφορά κυρίως άλλα ζητήματα. Τα όσα φέρνει η λεγόμενη "απελευθέρωση" δεν έχουν τελικά καμία σχέση με όσα ενοχλούν εσάς στους δικηγόρους.

   Σαφώς έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε σε όποιο δικηγόρο θέλετε για προσφυγή στο ΕΔΑΔ (για την οποία μάλιστα δεν προβλέπεται καν ελάχιστη αμοιβή). Αυτό που δεν έχετε όμως δικαίωμα να κάνετε, είναι να ζητάτε από το νέο, αξιόλογο και μορφωμένο δικηγόρο και χωρίς φόντα δικηγόρο να δουλέψει για εσάς δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Σας καλώ να αναλογισθείτε: Θα πηγαίνατε ποτέ στο μανάβη της γειτονιάς σας να του πείτε "δώσε μου πορτοκάλια, αλλά θα σου τα πληρώσω λιγότερο επειδή είμαι άφραγκος"; Θα πηγαίνατε στο μπογιατζή να του ζητήσετε να σας βάψει το σπίτι δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν επειδή είστε άφραγκος; Στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα τους ζητούσατε κάποια πίστωση. Πώς αξιώνετε λοιπόν ειδικά από το δικηγόρο να δουλέψει χωρίς να πληρωθεί τη δουλειά του; Δεν έχει σημασία αν εσείς δεν έχετε χρήματα. Αν δεν θέλετε να διαθέσετε τα χρήματα που χρειάζονται, αφήστε το. Γιατί να πάτε στο ΕΔΑΔ; Χάσατε τη δίκη στα εθνικά δικαστήρια, πάρτε το απόφαση. Εσείς θέλετε το δικηγόρο όχι απλώς να σας δουλέψει, αλλά τον θέλετε και συνεταίρο στη ζημιά σας. Σε ζημιά καθαρά δική σας και όχι δική του.

   Το σημαντικότερο στα όσα λέτε ότι δεν αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτή ακριβώς η νοοτροπία σας, βαθιά αντικοινωνική και αντιεπαγγελματική, που αποδεικνύει για ποιο λόγο είναι οι ελάχιστες αμοιβές αναγκαίες, για τους νέους, μορφωμένους και αξιόλογους, αλλά "χωρίς φόντα" δικηγόρους. Ο πολίτης έχει για κάποιο ανεξήγητο λόγο την εντύπωση ότι τον δικηγόρο τον δικαιούται δωρεάν. Το "αν δεν έχετε πηδήξτε από το μπαλκόνι" δεν θα το κατακρίνετε ποτέ για το μανάβη, το μπογιατζή ή την ιδιωτική κλινική όπου θα κάνετε μια εγχείριση. Θα απαιτήσετε να μην το πει ειδικά ο δικηγόρος. Γνώμη μου είναι ότι ισχύει και για το δικηγόρο το γενικό δεδομένο ότι ο καθένας πρέπει να πληρώνεται για τις υπηρεσίες που παρέχει. Η αντίθετη γνώμη, δεν μπορώ να αντιληφθώ σε ποιο ακριβώς κοινωνικό δεδομένο εδράζεται.

   Οι δικηγόροι ήταν ισχυρή συντεχνία και πριν θεσπίσει ο ν. 2753/99 τις ελάχιστες αμοιβές. Οι ίδιοι όμως δεν είχαμε ζητήσει ποτέ τέτοιες ελάχιστες αμοιβές. Τότε, είναι αλήθεια ότι δεν τις χρειαζόμασταν. Οι ελάχιστες αμοιβές βοήθησαν να αυξηθεί έκτοτε η υπερπληθώρα νέων δικηγόρων, που ζουν με δικηγορική ύλη στα όρια των ελάχιστων αμοιβών. Αν τώρα καταργηθούν οι ελάχιστες αμοιβές, περισσότεροι νέοι δικηγόροι θα φεύγουν από το δικηγορικό επάγγελμα, νωρίτερα σε σχέση με σήμερα. Θα αυξηθούν συνεπώς οι πιθανότητες να πέσετε σε κάποιον δικηγόρο που δεν θα σας ζητήσει την διατηρούμενη και μετά την απελευθέρωση ελάχιστη (ή λιγότερο από την ελάχιστη αμοιβή) και θα σας πει "πήδα από το μπαλκόνι" αν δεν έχετε την υψηλότερη αμοιβή που θα απαιτήσει.

   Το συμπέρασμα, αγαπητέ φίλε, είναι ότι μερικά από τα προβλήματα που εντοπίζετε, όντως υπάρχουν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η λεγόμενη "απελευθέρωση" όχι μόνον δεν τα επιλύει, αλλά θα τα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο. Αυτό θέλω να εκθέσω προς εσάς, τους μη δικηγόρους, με το άρθρο μου. Κι αν σήμερα έχετε (πιστέψτε με, την έχετε, και προσωπικά δεν χαίρομαι καθόλου για αυτό) σημαντική πιθανότητα να βρείτε νέο δικηγόρο να σας συντάξει προσφυγή στο ΕΔΑΔ με 200 ευρώ, μετά τη λεγόμενη "απελευθέρωση" η πιθανότητα να βρείτε τέτοιο δικηγόρο, να ξέρετε ότι θα μειωθεί κατακόφυρα.

   • ο ξένος avatar
    ο ξένος @ Γεώργιος Μάτσος 15/01/2011 13:59:27

    Πώς θα σας φαινόταν, αν ως νέος δικηγόρος στην εποχή σας, ερχόταν σε σας μπογιατζής και έπαιρνε ελάχιστη αμοιβή, 500 ευρώ το τ.μ. τοίχου, για να βάψει το πρώτο σας γραφείο; Με τα υλικά "δικά" σας; Και, μάλιστα, να σας απαγόρευε να το βάψετε από μόνος σας ή να φέρετε το συγγενή σας από το χωριό για να το βάψει; (Αναλογισθείτε αντίστοιχα παραδείγματα με το μανάβη κτλ)

    Έκπληξη προκαλεί το επιχείρημα:
    "Όταν πρόκειται για νέους ειδικά δικηγόρους, όπου ο δικηγόρος είναι η αδύναμη, διαπραγματευτικά, πλευρά (λόγω απειρίας, ηλικίας, ιδιοσυγκρασίας κλπ.), τότε οι πελάτες είναι ικανοί να ξεζουμίσουν το δικηγόρο στη δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν δουλειά".

    Περιγράφετε το "νέο, αξιόλογο, μορφωμένο δικηγόρο" σαν προς αποπλάνηση ανήλικο. Να υποθέσουμε στο παράδειγμα του μπογιατζή, που δεν τυγχάνει ελάχιστης αμοιβής (ούτε μόρφωση ιδιαίτερη έχει), ότι τον ξεζουμίσατε να βάψει δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν το γραφείο σας;

    • Γεώργιος Μάτσος avatar
     Γεώργιος Μάτσος @ ο ξένος 15/01/2011 14:16:01

     Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν με τους μπογιατζήδες. Σε καμία από τις δύο κατευθύνσεις, αρνητική ή θετική. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, η δικηγορική αγορά λειτουργεί διαφορετικά.

   • FRESCO avatar
    FRESCO @ Γεώργιος Μάτσος 15/01/2011 18:46:51

    Αγαπητέ Γιώργο,
    Θερμά συγχαρητήρια. Τα σέβη μου.
    Μια συμφοιτήτριά σου.

  • billyraf avatar
   billyraf @ Kommenos 15/01/2011 13:23:17

   @ kommenos
   "Ωραίο θέμα άνοιξε προς συζήτηση. “Ελεύθερη συζήτηση” βέβαια που γίνεται με τους εξής όρους α) ο “δημοσιογράφος” που φέρνει το θέμα για συζήτηση είναι ένας “αμερόληπτος” σχολιαστής που δεν έχει να κερδίσει ή να χάσει από την όποια ρύθμιση με αυτά που θα παραθέσει πολύπλευρα και αντικειμενικά"
   -Σωστό κατ' αρχήν. Πάντως και αυτοί που θίγονται ή επωφελούνται δικαιούνται να εκφράζουν άποψη, , έστω και αν αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι διέπεται από ιδιοτέλεια.
   Πάντως έχε υπ' όψιν σου ότι δεν θίγονται όλοι οι δικηγόροι από την απελευθέρωση. Υπάρχουν ευνοημένοι και θιγμένοι ανάλογα με το αντικείμενο που ασχολούνται (π.χ. οι μεγαλοποινικολόγοι καθόλου δεν σκοτίζονται, ενώ όσοι δουλεύουν με το "κομμάτι", όπως οι δικηγόροι ασφαλιστικών εταιρειών σε υποθέσεις αυτοκινητικών ατυχημάτων, την πάτησαν).
   Επίσης, υπάρχουν ευνοημένοι και θιγμένοι και εκτός του επαγγελματικού κύκλου. π.χ. θα ευνοηθούν οι "εργοδότες" δικηγόρων (εργολάβοι, τράπεζες, ασφαλιστικές). Για το αν θα ευνοηθεί ο πολίτης που ψάχνει το δίκιο του, τι να σου πω... Ο χρόνος θα δείξει. Πάντως νομοτελειακό δεν είναι σίγουρα. Θα το συζητήσουμε με στοιχεία μετά από καμία διετία -τριετία τουλάχιστον.

   "β) ανεξάρτητα από το αν μας πείσει, ο σύλλογός του θα μας τρελάνει στις αποχές από τα δικαστήρια και στις αναβολές (κάθε φορά μετά από 10μηνο) των συζητήσεων των υποθέσεων για τις οποίες έχει πληρωθεί πολλές φορές προκαταβολικά"
   - Όλοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, εργάτες, δημόσιοι υπάλληλοι, δικηγόροι κλπ. Εννοείται ότι οι υπόλοιποι έχουν δικαίωμα να στηρίξουν ή να διαφωνήσουν. Προσωπικά είμαι παγίως κατά της αποχής των δικηγόρων για διάφορους λόγους (πρακτικούς και ιδεολογικούς).
   Όσο για τις δεκάμηνες αναβολές, οι δικηγόροι είναι οι τελευταίοι που φταίνε και οι πρώτοι που θίγονται.

   "γ) με παρουσίαση εκ μέρους του μονόπλευρων επιχειρημάτων του τύπου “μα ξέρετε πόσοι δικηγόροι είμαστε στην Ελλάδα και πόσοι στο Βέλγιο” και αποσιώπηση των ρυθμίσεων για “υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων και των δύο αντιδίκων σε συμβόλαια και αναλογική με την αξία του μεταβιβαζομένου αγαθού αμοιβή του, για να πει στον πελάτη “καλό είναι, υπόγραψε”.
   -Σωστό.
   Πάντως το ένα επιχείρημα δεν αναιρεί το άλλο.

   "δ) σε κάθε περίπτωση ακόμα και για υποθέσεις που έχει πληρωθεί ήδη στο παρελθόν, να λέει στον πελάτη “να έλα να μου πληρώσεις τώρα και τον ΦΠΑ που μας έβαλε η κυβέρνηση, αλλιώς ψάξε για δικηγόρο για την αυριανή συζήτηση της υπόθεσής σου στο Εφετείο”.
   -Είναι δυνατόν να συμβεί ακόμα και μετά την πιο τέλεια και απόλυτη απελευθέρωση (που δεν θα γίνει). Αν διαφωνείς διαφώτισέ με.
   Προφανώς θεωρείς ότι η απελευθέρωση είναι ένα είδος τιμωρίας για τους "κακούς" δικηγόρους.

   - Το τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι οδηγίες για το δικηγορικό επάγγελμα είναι θέμα πολύ περίπλοκο και αν δεν το έχεις μελετήσει ειδικά, μην είσαι σίγουρος ότι το κατέχεις. Φιλικά στο λέω. Πάντως υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος δεν ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου περί ελευθέρων υπηρεσιών. Επίσης υπάρχει και εκτενής νομλογία του Ευρωπαικού Δικαστηρίου που μπορείς να ψάξεις, αν το θέμα πραγματικά σε ενδιαφέρει.

   "Επομένως, αν εγώ μεταβιβάσω στο γιό μου το διαμέρισμα των 60 τ.μ. που έχω, είναι στο χέρι μου να αποφασίσω αν θέλω να παραστεί δικηγόρος ή όχι στο συμβόλαιο αυτό και να μην υποχρεωθούμε και οι δύο να πληρώσουμε κερατιάτια συνολικά αμοιβές δύο δικηγόρων για μια ενδοοικογενειακή ρύθμιση που αφορά μόνο εμάς τους δύο και να μη σπαταλάμε λεφτά σε δικηγόρους, τώρα μάλιστα που με τα μέτρα του Μνημονίου δεν μας περισσεύουν".
   Συμφωνό απολύτως μαζί σου.

   - Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν πρόκειται ποτέ να σου κοστίσει 200 ευρώ σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Αν ελπίζεις ότι η απελευθέρωση θα σου το προσφέρει, θα απογοητευτείς. Πάντως στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει παράβολο ελάχιστης αμοιβής για σύνταξη δικογράφων, είτε στο Ειρηνοδικείο είτε στο ΕΔΔΑ. Οπότε σου εύχομαι να βρεις τον κατάλληλο. Μπορείς και σήμερα.

   "Το επιχείρημά μας “αν καταργηθούν τα ελάχιστα όρια των αμοιβών αυτό θα μειώσει τα έσοδα από τη φορολογία, επειδή τότε δεν θα δηλώνουμε το πραγματικά εισπραχθέν ποσό στην Εφορία” δεν μας αφορά".
   - Έχεις απόλυτω δίκιο. Συμφωνώ μαζί σου.

 8. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/01/2011 11:47:27

  για τη φακελο καρτα εχω σχολιασει κ εγω... θα ειναι η καταστροφη μας. σε παρτακολουθω ευλαβικα!..
  μαζι σου μεχρι τελους !!
  ξεκινησαν στα μουγκα με το ζητημα των μισθων και αμοιβων απο τραπεζες... το ακουσες φανταζομαι.!!!..


  ΠΠ

 9. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 15/01/2011 11:51:30

  Όλες οι εταιρείες από τράπεζες πληρώνουν, δεν είναι αυτό
  το πρόβλημα με τη Φακελο-Κάρτα.
  Προς το παρόν αναμένουμε.

 10. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/01/2011 11:55:44

  ολοι θα πρεπει να ανοιγουν λογαριασμο στην τραπεζα του εντολεα !!! δεν θα μπορουν να εισπραξουν διαφορετικα ! ετσι. να μη φευγουν τα $$ απο μεσα... θα τα πουμε αλλου...

  ΠΠ

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/01/2011 11:59:54

   ξέρω, θελουν να αναπληρώσουν τη χαμένη ρευστότητα με αυτό

 11. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ avatar
  ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 15/01/2011 12:14:36

  Διαφωνώ πλήρως με το άρθρο.
  Η Δικαιοσύνη σήμερα, απλά είναι μη Δικαιοσύνη. Επομένως η τράπουλα πρέπει να ανακατευτεί.
  Τι σημαίνει ότι θα συνεργαστεί ο δικηγόρος με τον μεσίτη και θα ρίξει τον πελάτη; και σήμερα δεν μπορεί να κάνει κρυφά τον μεσίτη ο ίδιος και να ρίξει τον πελάτη;
  Γιατί να μην επιτρέπεται να κάνει εταιρία ο δικηγόρος με συμβολαιογράφο ή μηχανικό;
  Γιατί να μην επιτρέπεται να έχει κεφαλαιουχική μορφή η εταιρία ώστε να εκπίπτει πλήρως όλες τις δαπάνες, ακόμα και εκείνες της αγοράς μεταφορικών μέσων και εξόδων κίνησης, δώρων προς πελάτες, τραπεζώματα κ.λ.π.;
  Και οι δικαστές πλέον θα πρέπει να αφυπνιστούν. Πολύ θα ήθελα να δω δικαστική απόφαση σε διαμάχη μεταξύ δύο μεγάλων δικηγορικών εταιριών. Ποιος πιστεύει ότι δεν δε θα είναι πλήρως μελετημένη, γρήγορη και διαφανής;; Ποιος δικαστής θα τολμήσει να καθυστερήσει απόφαση ή να χαλαρώσει στην απονομή του δικαίου.
  Και οι αμοιβές, γιατί να μην είναι στην ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ πελάτη και δικηγόρου; Γιατί να υπάρχουν και πάλι τα γραμμάτια; Για να βολεύονται τα συνδικαλιστικά όργανα από τον οβολό των πολιτών;;

  • Γεώργιος Μάτσος avatar
   Γεώργιος Μάτσος @ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 15/01/2011 13:21:57

   Νομίζω κύριε Χασάπη ότι για τις αντιρρήσεις σας υπάρχουν ήδη επαρκείς απαντήσεις στο άρθρο. Τα γραμμάτια δεν καταργούνται. Η αμοιβή είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη και σήμερα. Σας καλώ επίσης να αναλογισθείτε τι δικαστική απόφαση θα έχουμε όταν αντίδικες δεν θα είναι δύο μεγάλες δικηγορικές εταιρίες, αλλά μία μεγάλη δικηγορική εταιρία και ένας μικρός δικηγόρος. Σήμερα, η μεγαλύτερη δικηγορική εταιρία στην Αθήνα δεν έχει πάνω από 80 δικηγόρους, εξ όσων γνωρίζω. Σκεφθείτε να έχει 1.500 δικηγόρους σε όλη την Ελλάδα και αντίστοιχη πολιτική και οικονομική ισχύ, που δεν έχει σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία των 80 δικηγόρων. Τέλος, το αν εκπίπτουν κάποιες δαπάνες είναι πρόβλημα του φορολογικού δικαίου και δεν σχετίζεται με καμία "απελευθέρωση".

   • ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ avatar
    ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ @ Γεώργιος Μάτσος 15/01/2011 14:02:09

    Κύριε Μάτσο,
    Τι γίνεται σήμερα όταν αντίδικοι είναι ένας απλός δικηγόρος με έναν προβεβλημένο από τα ΜΜΕ δικηγόρο; και πως μπορεί να αντιδράσει ο απλός δικηγόρος και να βρει το δίκιο του πελάτη του;
    Πόσες αποφάσεις εκδίδονται σήμερα οι οποίες δεν αντέχουν σε σοβαρή νομική κριτική; ιδιαίτερα αυτές που απορρίπτουν αγωγές ως αόριστες, ελέω Θεού, και πόσες καθυστερούν ανεπίτρεπτα χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος;
    Θα τολμήσουν άραγε να εξακολουθήσουν τέτοια φαινόμενα απέναντι σε μια εταιρία που ρίχνει εκατομμύρια στα ΜΜΕ για διαφήμιση; Όχι βέβαια.
    Θα μου πείτε τι θα γίνει με τους απλούς δικηγόρους. Αυτούς μας καλεί ήδη το νεοφιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ να τους ξεχάσουμε. Τουλάχιστον ας φτιάξουμε σωστή Δικαιοσύνη.
    Ποιος θα προστατέψει τους απλούς δικηγόρους; οι συνδικαλιστές του Συλλόγου που νοιάζονται μόνο να εξασφαλίσουν την οικονομική επιβίωση του συνδικαλιστικού οργάνου από τα χρήματα των πολιτών, βάζοντας πάλι τους δικηγόρους στις ουρές των γραμματίων και στο κρυφτούλι μεταξύ δικηγόρου και πελάτη για να εισπραχθεί η αμοιβή;
    Δέχεστε εσείς να πηγαίνετε στα συμβόλαια, ως "παράσιτο" (με την έννοια της αναγκαστικής παράστασης) εκλιπαρώντας για την αμοιβή του γραμματίου επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, από το οποίο ποσόν το 60% πηγαίνει στους συνδικαλιστές και στο κράτος, ενώ την ίδια στιγμή ο μεσίτης παίρνει το 4% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου και μάλιστα μαύρα χωρίς ούτε ΦΠΑ, ενώ οι συμβαλλόμενοι του βγάζουν και το καπέλο;
    Πόση πια άλλη υποτίμηση θα σηκώσει το επάγγελμα του δικηγόρου; εξ αιτίας των συνδικαλιστών;
    Έπρεπε λοιπόν οι αμοιβές να ήταν τελείως ελεύθερες και το ύψος τους να καθορίζεται από τις συνθήκες της αγοράς και τις ικανότητες του δικηγόρου και όχι να τηλεφωνεί ο κάθε πολίτης στο Σύλλογο για το πόσο είναι το γραμμάτιο και μετά να μην μπορεί ο δικηγόρος να διαπραγματευτεί τίποτα.
    Βλέπετε λοιπόν ότι όλα στρώνονται για τις μεγάλες εταιρίες.
    Τουλάχιστον ας αφυπνιστούν οι δικαστές για να έχουμε μια καλύτερη και ταχύτερη Δικαιοσύνη.

    • Γεώργιος Μάτσος avatar
     Γεώργιος Μάτσος @ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 15/01/2011 14:13:58

     Καλώς. Το ερώτημα όμως παραμένει. Αλλάζει κάτι από όλα αυτά με τη λεγόμενη "απελευθέρωση";

 12. spiros avatar
  spiros 15/01/2011 12:56:15

  Η ελάχιστη αμοιβή είναι το καλύτερο μέτρο φοροδιαφυγής. Μάλλον δεν αποδίδει με την σημερινή κατάσταση. Άρα και αυτό για το οποίο δήθεν υπάρχει κόκκινη γραμμή είναι το πρώτο που πρέπει να καταργηθεί.

 13. anonymous avatar
  anonymous 15/01/2011 13:36:07

  Δυο πράγματα πρέπει να γίνουν.
  1) Η κατάργηση των τοπικών περιορισμών
  2) Η δυνατότητα ελεύθερης εισόδου κι εξόδου από το επάγγελμα. Σήμερα αν βρεις μια δουλειά ως υπάλληλος τραπέζης ας πούμε και στα 6 χρόνια σε απολύσουν δε μπορείς να ξαναγίνεις δικηγόρος δια βίου, λες κι έχεις κάνει έγκλημα. Το όριο των 5 ετών που ισχύει πρέπει να καταργηθεί και να επιτρέπεται να επιστρέψεις στο επάγγελμα όποτε θελήσεις.
  3) Επαγγελματική ασφάλιση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, θα εισαχθεί αναγκαστικά και στην Ελλάδα
  4) Με την επαγγελματική ευθύνη και την ασφάλιση της είναι συνδεδεμένο το θέμα των κεφαλαιουχικών εταιριών. Θα κάνεις μια ΕΠΕ και θα ευθύνεσαι περιορισμένα. Οπότε θα ασφαλίζεσαι για ελάχιστα ποσά.
  5) Οι ελάχιστες αμοιβές είναι αυτό που λέει η λέξη, ελάχιστες, κανείς δε δουλεύει με αυτές. Και για ποια κατάργηση μιλάνε όταν λένε ότι μπορείς να πάρεις λιγότερα αλλά θα φορολογηθείς για τόσα. Αν αφαιρεθεί ο φόρος που θα υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού τι θα σου μείνει.
  6) Τα πολυεπαγγελματικά γραφεία είναι μια αθλιότητα. Super market υπηρεσιών. Θα μπορούσε να τα επιτρέψει για συναφή επαγγέλματα όπως λογιστή, συμβολαιογράφου κλπ. αλλά όχι εντελώς ξεδιάντροπα όπως το κάνει.

  Το όλο νομοσχέδιο όπως πάνε να το περάσουν έχει ένα και μόνο σκοπό. Την εγκατάσταση στην Ελλάδα μεγάλων ξένων εταιριών, οι οποίες θα προσλαμβάνουν κόσμο για 700 Ευρώ, και θα χρεώνουν δέκα φορές πάνω.
  Επί της ουσίας και βάλτε το καλά στο μυαλό σας όλες οι ενέργειες αυτής της κυβέρνησης στην οικονομία γενικότερα στόχο έχουν να οδηγήσουν στην εξαθλίωση μια σειρά μικροεπαγγελματίες και να μεταφέρουν εισοδήματα από αυτούς σε μεγαλύτερα σχήματα. Οπότε οι λίγοι θα κονομάνε πολλαπλάσια και οι πολλοί θα ψοφάνε.

 14. Kasut avatar
  Kasut 15/01/2011 13:39:04

  Οι δικηγοροι δεν παραγουν πλουτο αλλα αναδιανεμουν ειναι υπηρεσια και οχι παραγωγη. Δεν μηδενιζω την προσφορα του επαγγελματος αλλα με βαση αυτο το σκεπτικο, οτι δηλαδη η καταργηση των ελαχιστων αμοιβων μειωνει την οικονομικη δραστηριοτητα, καθε επαγγελμα θα πρεπει να εχει κρατικα καθορισμενες ελαχιστες αμοιβες. Βεβαια αν ισχυε αυτο ο πληθωρισμος θα εξεφτελιζε την αξια του χρηματος.
  Δεν εχω κανενα προβλημα οι δικηγοροι να αμοιβονται για την υπερασπιση πταισματος με 12.000 ευρω. Οσο αυτο ειναι αποτελεσμα ελευθερης διαπραγματευσης ας παει η τιμη οσο θελει. Και βεβαια για στοιχειωδεις λογους κοινωνικης δικαιοσυνης ειτε ολοι θα απολαμβανουν ελαχιστες αμοιβες η κανενας.

  • Γεώργιος Μάτσος avatar
   Γεώργιος Μάτσος @ Kasut 15/01/2011 13:50:39

   Κάνετε σοβαρό λάθος για το αν παράγουν πλούτο οι δικηγόροι. Το να επιτύχω επί παραδείγματι, από κοινού με τον πελάτη μου, μια σημαντική δουλειά για αυτόν στο εξωτερικό, αποτελεί αναντικατάτατη συμβολή στη δημιουργία πλούτου. Το ίδιο και η επίλυση των προβλημάτων ενός μπλεγμένου νομικά ακινήτου. Θα μπορούσαμε να φέρουμε άπειρα παραδείγματα συμβολής του δικηγόρου, ως εργαζόμενου, στην παραγωγή πλούτου μέσω της παροχής των υπηρεσιών του. Ακόμη και στις δίκες ισχύει το ίδιο.

   Νομίζω αντιθέτως ότι εσείς το θέτετε στο επίπεδο της αναδιανομής. Το ζήτημα που θέτετε είναι να παίρνουν οι δικηγόροι μικρότερη μερίδα του παραγόμενου πλούτου. Ενός πλούτου στην παραγωγή του οποίου συμβάλλουμε με τη δουλειά μας πολλές φορές καθοριστικά.

   Για τις περιπτώσεις που ο δικηγόρος έχει παρασιτική οικονομική συμπεριφορά, αυτό θα βελτιωθεί κυρίως με την αποτελεσματική εφαρμογή των ήδη υπάρχοντων νόμων. Σε τίποτε δεν θα βοηθήσει η λεγόμενη "απελευθέρωση", πλην ίσως της κατάργησης των γεωγραφικών περιορισμών, στην οποία ήδη αναφέρομαι σε αυτό το πνεύμα στο άρθρο.

   • Kasut avatar
    Kasut @ Γεώργιος Μάτσος 15/01/2011 13:54:13

    Οχι δεν εννοω αυτο. Εννοω να αμειβεστε μεσω ελευθερης διαπραγματευσης και οχι μεσω ρυθμισμενης αμοιβης. Αν η αγορα τιμησει την υπηρεσια σας ακριβα η φτηνα ειναι θεμα της αγορας.

    • Γεώργιος Μάτσος avatar
     Γεώργιος Μάτσος @ Kasut 15/01/2011 14:18:31

     Σε συνθήκες αγοράς οι αμοιβές των δικηγόρων θα ήταν σημαντικά υψλότερες από τις σημερινές ελάχιστες. Αν ρωτάτε εμένα, είμαι ανεπιφύλακτα υπέρ της κατάργησης των ελάχιστων αμοιβών, καθαρώς από τη σκοπιά που το λέτε, η οποία συνηγορεί υπέρ του στενού συντεχνιακού συμφέροντος των δικηγόρων. Το πρόβλημα παραμένει στους νέους δικηγόρους και είναι σοβαρό.

     Άλλωστε, από τη στιγμή που οι ελάχιστες αμοιβές δεν καταργούνται ούτε με τη λεγόμενη "απελευθέρωση", προς τι η συζήτηση για τις ελάχιστες αμοιβές;

    • Kasut avatar
     Kasut @ Kasut 15/01/2011 14:21:08

     Τοτε που το προβλημα. Ισα, ισα που η μειωση των αμοιβων των νεων δικηγορων θα φερει και εναν εξορθολογισμο του επαγγελματος ητοι την υπερπροσφορα δικηγορων.

    • Γεώργιος Μάτσος avatar
     Γεώργιος Μάτσος @ Kasut 15/01/2011 14:36:28

     Το δικό μου πρόβλημα είναι με όλα τα άλλα μέτρα, που αναφέρονται στο άρθρο, όχι με την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών (που δεν καταργούνται).

     Όμως για το ζήτημα των ελάχιστων αμοιβών, δεν θέλω να ταχθώ υπέρ της κατάργησής τους, αν και προσωπικά πιστεύω ότι θα με συνέφερε, διότι δεν συμφέρει την πλειονότητα των οιονεί "προλεταριοποιημένων" συναδέλφων μου, ειδικά των νέων. Συμμερίζομαι λοιπόν το δικό τους (όχι δικό μου) αίτημα για μη κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, από καθαρή συναδελφικότητα.

     Επιμένω όμως ότι το δικό μου πρόβλημα είναι σε όλα τα άλλα που αναφέρω.

 15. Kommenos avatar
  Kommenos 15/01/2011 13:47:00

  Αγαπητέ κύριε Μάτσο,

  Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στα σχόλιά μου και απαντήσατε αναλυτικά και θεμελιωμένα, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό μια ευκαιρία διαλόγου σε ένα θέμα στο οποίο εμείς οι μη δικηγόροι και μη Υπουργοί ή βουλευτές δεν εμπλεκόμαστε στην επεξεργασία του σχετικού νόμου, παρά μόνο υφιστάμεθα τις συνέπειες.

  Ανέφερα ορισμένες περιπτώσεις σαν παραδείγματα και αν δεν ήταν οι πετυχημένες (γονική παροχή, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) υπάρχουν καταλληλότερες, απλά δεν τις είχα πρόχειρες.

  Δεν μου είπατε εσείς σαν γνώστης του Κοινοτικού Δικαίου, που μάλιστα επεξεργαστήκατε εν τη γενέσει της και την μετάφραση της οδηγίας της σχετικής με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων «για ποιο λόγο η Ελλάδα καθυστέρησε τόσο πολύ να τα ανοίξει;»
  Και αν πράγματι το Μνημόνιο είναι μια κατάσταση επιβλαβής για τα συμφέροντα του κράτους μας και μείωση της εθνικής κυριαρχίας μας όπως πολύ σωστά διατυμπανίζει η αφίσα που έχει κολλήσει στην εξώπορτά του στην οδό Ακαδημίας ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, δεν έχετε αναρωτηθεί που μας έχουν οδηγήσει εδώ στην Ελλάδα αυτά τα ελάχιστα όρια αμοιβών;

  Ο φουκαράς ο Έλληνας πολίτης υποχρεώνεται με ένα φάρμακο (φάρμακο όχι προφυλακτικό) που θα αγοράσει από το φαρμακείο να πληρώσει ένα ελάχιστο ποσοστό αμοιβής στο φαρμακοποιό, με συνακόλουθο ο φαρμακοποιός να μεθοδεύει και να παρακινεί τον, σε πολλές περιπτώσει μη καλυπτόμενο πλήρως από ασφαλιστικό ταμείο, πελάτη του να αγοράσει το ακριβότερο.

  Η ίδια λογική επικρατεί και με τους δικηγόρους και τους μηχανικούς, με το άνοιγμα των επαγγελμάτων των συμβολαιογράφων, των ταξιτζήδων, των φορτηγατζήδων, έτσι ώστε η Τρόικα που μας επέβαλε αυτούς τους ταπεινωντικούς όρους να διαπιστώνει ότι «δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία» στην Ελλάδα», ότι όποιος πρόλαβε σε ένα επάγγελμα μπήκε και έκλεισε την πόρτα στους άλλους, ή όλοι όσοι μπορούν παίρνουν τα ελάχιστα όρια αμοιβής στις ανελαστικές ανάγκες τους, έτσι ώστε δεν τους μένει χρήμα για να αγοράσουν ένα πουκάμισο. Μη αγοράζοντας ένα πουκάμισο ή ένα παντελόνι οδηγούν σε κλείσιμο καταστήματα και απολύσεις εργαζομένων που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο και δημιουργούν συνθήκες κοινωνίας σαν και αυτές που περιγράφει ο Κάρολος Ντίκενς στα έργα του. Και η τρόικα δεν το κάνει από φιλευσπλαχνία φυσικά, αλλά θέλουν να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Και υγιής ανταγωνισμός δεν υπάρχει όταν μας αφήνουν άφραγκους οι υπέρμαχοι, όπως εσείς των ελάχιστων όριων αμοιβής. Και δεν δέχομαι την άποψή σας να μην μπορώ να προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως λέτε, αλλά να κάτω στα αυγά μου παγιώνοντας την αδικία των δικαστηρίων μας. Ακόμα και «η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων σε κάθε δίκη», με αποτέλεσμα εγώ αν δεν μπορώ να πληρώσω δικηγόρους να δέχομαι την αδικία και την καταπάτηση του οικοπέδου μου (μια και δεν υπάρχει Κράτος να επιβάλει το νόμο) «είναι αντίθετη με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» κάτι που δεν μας το λένε οι δικηγόροι μας. Και αφού μετά από 60 χρόνια μετά την υπογραφή αυτής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, αντί να έχουμε όλοι πρόσβαση μου λέτε «Δεν έχει σημασία αν εσείς δεν έχετε χρήματα. Αν δεν θέλετε να διαθέσετε τα χρήματα που χρειάζονται, αφήστε το. Γιατί να πάτε στο ΕΔΑΔ; Χάσατε τη δίκη στα εθνικά δικαστήρια, πάρτε το απόφαση.»

  Λέτε «Το “αν δεν έχετε πηδήξτε από το μπαλκόνι” δεν θα το κατακρίνετε ποτέ για το μανάβη, το μπογιατζή ή την ιδιωτική κλινική όπου θα κάνετε μια εγχείριση. Θα απαιτήσετε να μην το πει ειδικά ο δικηγόρος. Γνώμη μου είναι ότι ισχύει και για το δικηγόρο το γενικό δεδομένο ότι ο καθένας πρέπει να πληρώνεται για τις υπηρεσίες που παρέχει. Η αντίθετη γνώμη, δεν μπορώ να αντιληφθώ σε ποιο ακριβώς κοινωνικό δεδομένο εδράζεται.»
  Δεν είναι το ίδιο το αγαθό που προσφέρει ο μανάβης με αυτό του δικηγόρου με τη συγκεκριμένη όμως έννοια: «Μπορώ να κάνω απεργία πείνας και να μη φάω τα φρούτα η τα λαχανικά του μανάβη. Αλλά όταν κινδυνεύω να φάω ισόβια για κάτι που δεν έκανα δεν μπορώ να κάνω αποχή δικηγόρου ή να βασιστώ στον δικηγόρο που θα ορίσει το δικαστήριο αν είμαι αδέκαρος, γιατί ένας κακός δικηγόρος μπορεί να έχει συνέπεια να φάω διπλάσια χρόνια φυλακή ενώ είμαι αθώος».
  Η απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελμάτων έπρεπε να είχε περάσει με ένα νόμο στη Βουλή το πολύ μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2010 και τον Ιούλιο να είχε γίνει νόμος του Κράτους. Είναι ανήθικο αυτό που κάνει η κυβέρνηση, να αφήνει να πλανάται το νομοθετικό άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων τόσους μήνες τώρα και να υποφέρει ο ελληνικός λαός από τις απεργίες αποχές κλπ των πανίσχυρων οργανωμένων και δικτυωμένων ακόμα και με δικηγόρους κλπ Υπουργούς της Κυβέρνησης, έτσι ώστε κάποτε να λυγίσουν και να πουν «μην τους πειράζετε – δεν αντέχουμε άλλο!».

  • Γεώργιος Μάτσος avatar
   Γεώργιος Μάτσος @ Kommenos 15/01/2011 14:32:24

   Καταρχάς, θα πρέπει να εξηγήσετε τι σημαίνει να "ανοίξει" το επάγγελμα. Από όσα γνωρίζω εγώ, είναι ορθάνοιχτο. Η πρόσβαση είναι περίπου ελεύθερη για όποιον έχει πτυχίο νομικής και δεν τίθεται θέμα να επιτραπεί και σε όσους δεν έχουν πτυχίο νομικής. Επιπλέον, από τη στιγμή που δεν θέτει ζήτημα το κοινοτικό δίκαιο, δεν υπάρχει καμία "καθυστέρηση". Καθυστέρηση σημαίνει υποχρέωση και υποχρέωση είπαμε ότι δεν υπάρχει. Τελεία.

   Φοβάμαι μήπως γίνομαι κουραστικός επαναλαμβάνοντας το ίδιο και σε εσάς: το σχέδιο νόμου που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η κυβέρνηση δεν καταργεί τις ελάχιστες αμοιβές. Αν αυτός ήταν ο στόχος της τρόικας, να μας σώσει από την καταστροφή που έφεραν στη χώρα οι ελάχιστες αμοιβές, απορώ πώς έκανε δεκτό ένα τέτοιο σχέδιο νόμου όπως αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, που διατηρεί στη ζωή τις κατασταροφικές για τη χώρα ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων.

   Ο ανταγωνισμός διευκολύνεται από το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο. Εξηγώ αναλυτικά στο άρθρο μου, για ποιο λόγο πιστεύω ότι θα μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου μετά τη λεγόμενη "απελευθέρωση". Το ίδιο θα συμβεί σε όλους τους κλάδους. Η λεγόμενη "απελευθέρωση" γίνεται με όρους που ευνοούν καταλυτικά τη συγκέντρωση σε κάθε κλάδο από όσους είναι για "απελευθέρωση". Συνεπώς, ο ανταγωνισμός θα βλαφθεί καίρια.

   Στο ΕΔΑΔ, αν δεν γνωρίζετε, δεν είστε υποχρεωμένος να προσλάβετε δικηγόρο. Την προσφυγή σας επιτρέπεται να την κάνετε και χωρίς δικηγόρο. Η παροχή δωρεάν δικηγόρου στις ποινικές υποθέσεις, στις οποίες κινδυνεύετε να φάτε ισόβια, ισοδυναμεί με την παροχή του δημόσιου νοσοκομείου, όταν κινδυνεύετε να πεθάνετε. Η ίδια λογική που διέπει την οικονομική δυνατότητά σας να επιλέξετε ιδιωτική κλινική αντί για δημόσιο νοσοκομείο, πρέπει να διέπει και την επιλογή δικηγόρου που θα πληρώσετε από την τσέπη σας.

   Θα χαρώ να ακούσω και άλλες αντιρρήσεις σας, αν και νομίζω ότι το αντικείμενο της συζήτησης έχει εξαντληθεί.

 16. Dal avatar
  Dal 15/01/2011 15:41:18

  Kύριε Μάτσο,
  Συμφωνώ με το περιεχόμενο του άρθρου σας. Εδωσε την δυνατότητα να αντιληφθούμε, τι επιπτώσεις θα έχει η θρυλούμενη απελευθέρωση. Άλλωστε όσες φορές πραγματοποήθηκε "απελευθέρωση" αυτή οδήγησε στην δημιουργία όλο και μέγαλύτερων ομίλων.Αποτέλεσμα σε όποιο κλάδο της οικονομίας και εάν ανατρέξουμε, πέντε ως δέκα όμιλοι ελέγχουν 70 έως 80% της αντίστοιχης αγοράς. Αυτό θα συμβεί με τους δικηγόρους το ίδιο θα γίνει και με τους φαρμακοποιούς. Έται εξηγήτε το ενδιαφέρον των τροικατζήδων προς την απελευθέρωση. Ο στόχος είναι να έλθουν ξένοι όμιλοι στη χώρα μας. Και να δούμε τότε, πόσο θα εκτιναχθούν μετά από λίγο χρονικό διαστημα οι τιμές. Αυτά πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τα άλλα είναι δευτέρευσας σημασίας.Η απελευθέρωση οδηγεί πάντα στη συγκεντωποιήση, που με την σειρά της στο έλεχγο προς τα πάνω των τιμών.Είναι τα " Εconomics of the imperfect competition".

 17. Kommenos avatar
  Kommenos 15/01/2011 17:24:48

  Αφού νομίζετε έτσι.

 18. deldio avatar
  deldio 15/01/2011 17:47:32

  Κε Μάτσο συγχαρητήρια για το άρθρο σας και κυρίως για την υπομονή σας. Όπως εύστοχα παρατηρήσατε για πολλούς από τους σχολιαστές το ζητούμενο είναι οι δικηγόροι να εργάζονται υποχρεωτικά δωρεάν και να παρέχουν μάλιστα άριστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, πράγμα βέβαια που δεν αξιώνουν από άλλους επαγγελματίες. Ο γκαιμπελισμός έχει κάνει καλή δουλειά και εδώ, οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι οι δικηγόροι παίρνουν τα λεφτά και κάνουν τη ζωή του Κούγια και του Λυκουρέζου στη Μύκονο. Ο κύριος, ανομολόγητος στόχος και αυτής της υποτιθέμενης "απελευθέρωσης", είναι ο ίδιος με οποιαδήποτε άλλη: Να οδηγήσει στην είσοδο των κεφαλαιουχικών εταιριών στο χώρο των δικηγόρων με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το κυριότερο δεν θα είναι πλέον το θέμα των αμοιβών όπως νομίζουν πολλοί, θα είναι ότι ο υπάλληλος-δικηγόρος μίας κεφαλαιουχικής εταιρίας δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ να ανταποκριθεί στην συμπαράσταση και εχεμύθεια που χρειάζεται οποιοσδήποτε προσφεύγει στις υπηρεσίες ενός ανεξάρτητου δικηγόρου. Ο λόγος; Ακριβώς επειδή δεν θα είναι ανεξάρτητος. Όποιος έχει τύχει να συνεργαστεί με δικηγόρους σε τίποτε Αυστρίες και Γερμανίες που ομνύουν πίστη και αφοσίωση στο "σύστημα" με κάθε τρόπο και όχι στον εντολέα που τους έχει ανάγκη και τους εμπιστεύεται καταλαβαίνουν τί εννοώ!

 19. βαγόνι avatar
  βαγόνι 15/01/2011 19:25:02

  Οι ελάχιστες αμοιβές (δικηγόροι-μηχανικοί), το 1 τοις εκατό των
  συμβολαιογράφων, το υψηλό ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών,
  αντισταθμίζουν:
  α. την υπερπληθώρα επιστημόνων, απότοκο της γονεικής φιλοδοξίας
  ή αγωνίας,άν θέλετε, σε μια χώρα χωρίς επαγγελματική παιδεία!
  β. την προσπάθεια της πολιτείας να "προστατεύσει" έναν..όγκο
  επιστημονικής μεσαίας τάξης!
  γ. την στοιχειώδη άμυνα "ανατολικών" συνηθειών απέναντι στην
  προτεσταντική "ορθολογική" επιβολή. Αλήθεια ή πρόσχημα...
  δύσκολο να αποφανθείς.
  Με τους γιατρούς στα παραπάνω να προσθέσουμε και το ...άχτι του
  νέου επιστήμονα για τόσα χρόνια προετοιμασίας και σπουδών...άχτι
  που σκάει στο κεφάλι του ασθενούς και ιδιαιτέρως του φτωχού!
  Σε μια ...κοινωνικοποιημένη οικονομία, δεν θα μας απασχολούσαν
  ανάλογα προβλήματα. Επειδή,καθώς φαίνεται, κατι τέτοιο αργεί, μας
  επιβάλλονται οι λύσεις της "ελεύθερης αγοράς" που προτείνουν
  εκκαθαριστικές λύσεις.
  Τα γονεικά όνειρα του μεσοπολέμου και του μεταπολέμου σταματούν
  κάπου εδώ. Λαγός απο το μανίκι δεν βγαίνει.....Η προστασία μιάς
  "επιστημονικής μεσαίας τάξης", αμορτισέρ ..κακών κραδασμών,
  θεματοφύλακα της κοινωνικής συνοχής παίζει πιά. Οι "Δυτικοί"
  το διασφαλίζουν με ταξική παιδεία και σκληρές επιλογές απο τη Μέση
  Εκπαίδευση ακόμη,.....τόσους επιστήμονες χρειάζονται, τόσους παράγουν!
  Εδώ;
  Τίποτε δεν είναι απλό! Η δοκιμασία αυτή μπορεί να αναδείξει την
  .....επινοητικότητα μας....την Τρίτη Λύση!

  • Γεώργιος Μάτσος avatar
   Γεώργιος Μάτσος @ βαγόνι 17/01/2011 11:42:32

   Αγαπητέ φίλε,

   Η τοποθέτησή σας με εντυπωσιάζει για την ευστοχία της και τη διεισδυτικότητά της. Νομίζω ότι εντοπίσατε ένα πολύ καίριο θεμέλιο της κακοδαιμονίας της νεοελληνικής κοινωνίας.

   Έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας ως "Τρίτη Λύση"; Εάν ναι, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να το αναγνώσω.

   • νεφέλη avatar
    νεφέλη @ Γεώργιος Μάτσος 17/01/2011 18:05:02

    Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια!
    'Οταν σχηματίσω πιό ολοκληρωμένη άποψη, θα
    είστε ο πρώτος που θα την κοινολογήσω.

    • βαγόνι avatar
     βαγόνι @ νεφέλη 17/01/2011 18:08:25

     συγνώμη,βαγόνι
     μοιράζομαι με τή σύζυγο το laptop!

 20. Έρεβος avatar
  Έρεβος 15/01/2011 22:12:45

  κ. Μάτσο
  άριστα τα λέτε αλλά ήρθε η ρετσέτα από το ΔΝΤ δια χειλέων κυβερνήσεως να ανοίξουμε την τελική απόληξη του παχέως εντέρου μας στο μέγιστο ακόμα και εαν χρειαστεί αυτό να διαρρηχθεί.

  Αλήθεια γιατί εσείς οι δικηγόροι με την "την τεράστια εμπειρία σας, τις γνωριμίες σας και την ισχύ που σας δίδει το επάγγελμά σας" δεν έχετε αρχίσει να κάνετε, να το πούμε κομψά, δύσκολη τη ζωή αυτής της κυβέρνησης όπου 8 στις 10 αποφάσεις της είναι από μη σύννομες μέχρι αντισυνταγματικές;

 21. ierofantis avatar
  ierofantis 15/01/2011 22:37:28

  Καλησπέρα σας.

  Σε σχέση με το θέμα, και αφού συγχαρώ τον συντάξαντα το άρθρο, νομίζω ότι ιδιάιτερη μνεία και κλειδί στη σκέψη μας θα πρέπει να είναι και ένας ακόμη παράγοντας, που καίτοι επιφανειακώς υπαινίχθη ο αρθρογράφος, πρέπει ίσως να φωτιστεί περισσότερο και νομίζω ότι είναι και η αιτία αφενός της επιφυλακτικότητας με την οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες τους νομικούς και αφετέρου μας παρέχει τροφή για σκέψη στο μέγα θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης της επαγγελματικής ευθύνης δικηγόρων.

  Δεδομένου ότι η ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεσης εκπροσώπισης συνιστά σύμφωνα με τό δίκαιό μας εντολή, θα ανέμενε ο καθένας να τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 714 και 716 περί ευθύνης του εντολοδοχου, ή τα γενικά άρθρα επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων του Αστικού Κώδικά ή ακόμη ακόμη και το άρθρο 914 Αστικού Κώδικα περί ευθύνης στην αδικοπραξία, για περιπτώσεις δηλαδή εξωσυμβατικής ευθύνης, δηλαδή, με άλλα λόγια, ευθύνη των δικηγόρων έναντι των εντολέων τους για κάθε πταίσμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ήτοι, όχι μόνο για δόλο και βαρειά αμέλεια αλλά ακόμη και ελαφρά.

  Εντούτοις ήδη το άρθρο 56 της ΠολΔικ/1834, που το πρώτο ρύθμισε τα της αστικής ευθύνης των δικαστών και των άλλων βοηθητικών της δικαστικής λειτουργίας προσώπων, μεταξύ των οποίων κυρίως οι δικηγόροι και τελευαταία από το άρθρο 73 του ΕισνΚΠολΔ, σημειώνεται κατά την παράγραφο 4 του οποίου «αγωγή κακοδικίας επιτρέπεται μόνο αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή αρνησιδικία και ο ενάγων ζημιώθηκε από τις τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις». Κατά δε τις δύο επόμενες (5, 6) παραγράφους του ίδιου άρθρου η άσκηση αγωγής κακοδικίας δεν επιτρέπεται μετά πάροδο έξι μηνών από την πράξη ή παράλειψη που επικαλείται ο ενάγων (βλ. την ΟλΑΠ 20/2000, αδημ., κατά την οποία η έναρξη της εξάμηνης προθεσμίας τοποθετείται στο χρόνο γνώσεως από τον εντολέα της ζημιογόνου συμπεριφοράς), σε περίπτωση δε απορρίψεώς της για οποιοδήποτε λόγο, έστω και τυπικό, δεν επιτρέπεται άσκηση νέας. Αν δε παρά την απαγόρευση ασκηθεί, τότε ο ενάγων καταδικάζεται εκτός από τη δικαστική δαπάνη και σε χρηματική ποινή κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

  Αυτή η ρύθμιση είχε σαν αποτέλεσμα μόλις τη δεκαετία του '60 να εκδοθεί η πρώτη εις βάρος δικαστή απόφαση καταβολής αποζημιώσεως διαδίκου, ενώ η δημοσιευμένη νομολογία ενός ολόκληρου αιώνος δείχνει ότι αγωγές κακοδικίας κατά δικηγόρων ασκήθηκαν εν όλω 13, εκ των οποίων τρεις μόνον έγιναν δεκτές.

  Βεβαίως υπάρχει και το κοινοτικό δίκαιο. Συνεπεία αυτού και κατά την ενσωμάτωση σχετικής Οδηγίας, ψηφίστηκε ο Νόμος 2251/1994 όπου στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 8 ορίζει ότι «ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών». Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 προσδιορίζει ότι «ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας», ενώ στην 4η παράγραφο του ίδιου άρθρου επιλέγει ότι «ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας».

  Θα ανέμενε λοιπόν κανείς να υπερνικηθούν τα εμπόδια και ο κάθε πολίτης να μπορεί να στραφεί κατά κακοδικούντων νομικών παραστατών για κάθε πταίσμα αυτών κατά την εκτέλεση ή παροχή των υπηρεσιών τους. Είναι έτσι όμως η κατάσταση και στο κάτω κάτω της γραφής απαιτείται αυτή η προστασία των νομικών παραστατών των πολιτών;

  Κατά παγία νομολογία τα ελληνικά δικαστήρια και ειδικώς ο Άρειος Πάγος κατά πλειοψηφία, αν δεν με απατά η μνήμη μου, ότι καθόσον αφορά την αστική ευθύνη των δικηγόρων εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 73 ΕισνΚΠολΔ που προανέφερα.

  Το σκεπτικό της απόφασης δεν θα το αναλύσω ιδιαίτερα για να μην κουράσω έτι περαιτέρω. Όμως εδράζεται σε παραδοχές που είναι αξιοπρόσεκτες και βάσιμες και σχετίζονται κυρίως με το επιχείρημα, ότι ο δικηγόρος ασκεί το λειτούργημά του «ανεπηρέαστος και απερίσπαστος», δηλ. εκτελεί την εντολή του «ευσυνειδήτως και επιμελώς», όπως το άρθρο 46 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων επιτάσσει, μόνον εφόσον αισθάνεται εαυτόν ασφαλή έναντι ενδεχομένων αξιώσεων αποζημιώσεως του εντολέως του από την πλημμελή υπεράσπιση των συμφερόντων του.

  Και αυτή κατ' εμέ είναι η αλήθεια. Το επάγγελμα του δικηγόρου δεν είναι σαν του σοβατζή, του υδραυλικού ή του μηχανικού αυτοκινήτων. Ποιός δικηγόρος αλήθεια και σας καλώ να έρθετε στη θέση του, θα αισθανόταν άνετα ή θα απέδιδε το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του, όταν θα ήξερε εκ των προτέρων, ότι υπερασπιζόμενος έναν πολίτη σε μια δίκη, και ενώ έχει καταβάλει κάθε ικμάδα προσπάθειας, έχει μελετήσει και έχει κουραστεί στην προσπάθεια, για λόγους που, είτε ανάγονται στην αποδεικτική διαδικασία, στα τεκμήρια ή σε άλλες παραμέτρους της δίκης, αφού χάσει την υπόθεση, να κινδυνεύει να υποστεί διώξεις και αγωγές επί τη βάσει κακοδικίας, από έναν έξαλλο και κατά βάση μη γνώστη των δικαϊκών και δικονομικών κανόνων, πελάτη του...

  Η ασφαλιστική κάλυψη της αστική ευθύνη δικηγόρων που επιχειρείται να εισαχθεί μέσω του νέου σχεδίου νόμου, όσο εξακολουθούν να ισχύουν τα παραπάνω είναι κατά τη γνώμη μου, άνευ αντικειμένου και γίνεται μόνο για να αναζωογονηθεί η αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών. Άλλωστε στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει μεν αυτή η ασφαλιστική κάλυψη για τον απλούστατο λόγο ότι οι δικηγόροι στο εξωτερικό δεν απολαμβάνουν την προστασία, που ήδη ο Έλληνας νομοθέτης, παρέχει στους λειτουργούς της δικαιοσύνης εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας, και επομένως έχει για αυτούς νόημα να ασφαλιστούν έναντι του κινδύνου καταβολής αποζημιώσεων από εγέρσεις αξιώσεων κατά δικηγόρων στο πλαίσιο της κακοδικίας.

  Υπό αυτή την άποψη θεωρώ τη συγκεκριμένη διάταξη ή πρόνοια του σχεδίου νόμου πονηρή, ειδικά εφόσον δεν συνοδεύεται από παράλληλη κατάργηση της ευνοϊκής κατά πολλούς - εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη- διάταξη του άρθρου 73 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ.

 22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΝΟΣ avatar
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΝΟΣ 15/01/2011 23:56:47

  Κύριε Συνάδελφε, γεγονός είναι ότι το Δικηγορικό Σώμα αντιδρά στις εξελίξεις/μεταβολές δίκην "μωρής παρθένου"...Αυτά που τώρα επιχειρούνται με προμετωπίδα το περιβόητο "Μνημόνιο" συνεζητούντο εδώ και μια 15ετία ήδη από προεδρίας Τ.Παππά. Βέβαια τότε το Σώμα "αγρόν ηγόραζε" αυτοεγκλωβιζόμενο και ομφαλοσκοπούν.Αντί να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις και να τις διαμορφώσει προς όφελος του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, σήμερα άγεται θλιβερός ουραγός αυτών.Και εξηγούμαι:
  1.Διά της ανοχής του σε θλιβερά φαινόμενα "συναδέλφων" το Σώμα συνετέλεσε στην αυτοαπαξίωσή του.Αντί να εκπαραθυρωθούν οι επίορκοι "συνάδελφοι" αφέθηκαν στην άκοπη και δωρεάν προβολή των media με αποτέλεσμα τον σκανδαλισμό της κοινωνίας. Επιπλέον, επώνυμες και τεκμηριωμένες καταγγελίες πολιτών πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως ζημιωθέντων έμειναν σε κάποια αραχνιασμένα ράφια...Το Σώμα μηδέποτε διέγραψε τελεσιδίκως καταδικασθέντες "συναδέλφους". Οι "διαδρομιστές" αλωνίζουν ελεύθεροι και ανενόχλητοι στους διαδρόμους της Εισαγγελίας Αθηνών και ουδείς ασχολείται.
  2.Κακώς, κάκιστα αντιδράσαμε στην επιβολή του Φ.Π.Α. Ο συνεπής και ευσυνείδητος συνάδελφος που υποβάλλει ειλικρινή φορολογική δήλωση δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Θαρρώ πώς ο Φ.Π.Α. συνέτεινε στον "εξορθολογισμό" των ζητουμένων αμοιβών.Κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και ζούμε με αυτήν και όχι σε βάρος της ιδιαίτερα τώρα που χειμάζεται.
  3.Η ενδεχόμενη κατάργηση των "Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικής Αμοιβής" πρωτίστως πλήττει τα κρατικά έσοδα. Μηδέποτε εξηγήσαμε στον κόσμο ότι είμαστε ίσως ο μοναδικός κλάδος που φορολογείται άμεσα-ακαριαία "επί της πηγής". Συνακόλουθα, η κατάργηση θα "βοηθήσει" τον κάθε λογής "εξυπνάκια". Εάν ήθελε τελικώς επιβληθεί, θα μ πορούσαμε να έχουμε έναν ενδεικτικό πίνακα αμοιβών ανάλογο με εκείνον που χρόνια τώρα έχουν οι οδοντίατροι στα ιατρεία τους.
  4.Καμία κουβέντα δεν έγινε για την θεσμική κατοχύρωση της "χρονοχρέωσης" ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ένα minimum αποδεκτής αμοιβής για εκείνους που λειτουργούν ως σύμβουλοι.A propos, μήπως θα έπρεπε να συζητηθεί και το ζήτημα του διαχωρισμού σε Barrister και Solicitor;
  5.Το Σώμα "εποίησε την νήσσαν" στις σκιώδεις εταιρίες-φαντάσματα δικαστικών επιμελητών που έχουν αναλάβει "πακέτα" τις επισφάλειες των τραπεζών.Τώρα θυμήθηκε τις "πολυμετοχικές" εταιρίες πολλαπλών δραστηριοτήτων;
  6.Τι πράξαμε τόσα χρόνια για την αναβάθμιση των νομικών σπουδών και τι για την εκκαθάριση των μητρώων μας;Τίποτε απολύτως
  7.Οι περιορισμοί εντοπιότητος θα έπρεπε προ πολλού να έχουν καταργηθεί.Δεν είναι δυνατόν να μπορώ να παρασταθώ σε γερμανικό ή γαλλικό δικαστήριο και να μην μπορώ να εξυπηρετήσω ένα φίλο στην ιδιαίτερη πατρίδα μου.Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα...
  8.Σε ό,τι αφορά στην "προβολή και διαφήμιση" στο χέρι μας είναι να θεσπιστούν απλοί και απαράβατοι κανόνες δεοντολογίας σεβαστοί απ' όλους. Επιτρέψτε μου να θυμίσω την σκανδαλώδη ανοχή του Δ.Σ.Αθηνών σε φαινόμενα "τηλεορασόπληκτων" συναδέλφων οι οποίοι φυσικά είχαν την δυνατότητα της "τσάμπα" προβολής και διαφήμισης. Οπως βεβαίως και κάποιων δημοσιογάφων του δικαστικού ρεπορτάζ(και όχι μόνο) που επενεργούν ως προαγωγοί δικηγόρων .
  Τα επαγγελματικά μας προβλήματα είναι τα τελευταία-ενδεχομένως- που απασχολούν την κοινωνία. Για άλλα "καίγεται" ο κόσμος: για το ότι δίνονται εξαιρετικά μακρινές δικάσιμοι που αγγίζουν την αρνησιδικία, για το ότι για να εκδικασθεί μια ποινική υπόθεση θα ταλαιπωρηθεί πολλές φορές με τις διαρκείς αναβολές, για το ότι για να του καθαρογράψουν την απόφαση είτε περιμένει είτε τα "ακουμπάει".Επίσης για το ότι σε ασήμαντες ποινικές υποθέσεις μοιράζονται οι ποινές σαν "στραγάλια", για το ότι οι επιδικαζόμενες χρηματικές ικανοποιήσεις ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης είναι "ψίχουλα", για το ότι εκδίδονται προδικαστικές-αναβλητικές αποφάσεις για "ψύλλου πήδημα'
  Εμείς έχουμε το ηθικό καθήκον,τώρα που η κοινωνία μας δοκιμάζεται σκληρά, να βγούμε μπροστά και να την στηρίξουμε.Πρέπει να ξαναγίνουμε το κομμάτι που εμπιστεύεται, σημείο αναφοράς αγώνων, πόλος ελπίδας και αναφοράς.Εάν σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων να είμαστε βέβαιοι ότι η ίδια η κοινωνία θα μας ανταμείψει
  Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο ανταγωνισμός βελτιώνει τα είδη.Ευκαιρία είναι το "άνοιγμα" για μια γενναία αυτοκάθαρση και αναβάθμισή μας.Στο χέρι μας είναι.
  Με συναδελφική εκτίμηση

 23. Kommenos avatar
  Kommenos 16/01/2011 00:42:55

  Επειδή έχω την εντύπωση ότι στο φόρουμ αυτό μπήκαν πολλά εκλεκτά στελέχη του δικηγορικού επαγγέλματος που εκθειάζουν τον «άψογο τρόπο της μέχρι τώρα από θεσμικής πλευράς λειτουργίας του δικηγορικού επαγγέλματος» που κινδυνεύει να χαθεί, επιτρέψτε μου να απομακρυνθώ μερικά εκατοστά από το θέμα που έθιξε ο εκλεκτός δικηγόρος και να δούμε σφαιρικά τι έπρεπε να αλλάξει ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Καστανίδης αν πραγματικά ήθελε να μεταρρυθμίσει τους κανόνες του δικηγορικού επαγγέλματος, να το κάνει ανοικτό και να κάνει τόσο τον Κώδικα περί δικηγόρων όσο και τον Οργανισμό των Δικαστηρίων, θεσμούς συμβατούς με το κοινοτικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

  Και θα πω μερικά πράγματα που ίσως στενοχωρήσουν τον κ. Καστανίδη που εκτός από Υπουργός Δικαιοσύνης είναι και δικηγόρος, άρα δεν πρόκειται να μεταβάλει ουσιωδώς τους κανόνες του παιχνιδιού και να τους κάνει σύμφωνους με το κοινοτικό δίκαιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

  Ένας φίλος προανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, ένας δικηγόρος που μπήκε στο επάγγελμα του δικηγόρου μετά από εξετάσεις για την άδεια του δικηγορικού επαγγέλματος, αν παραιτηθεί σαν συνέπεια του ότι έπιασε δουλειά σε μια τράπεζα (όχι σαν νομικός σύμβουλός της αφού δεν είχε δόντι αλλά σαν άλλο στέλεχος) ή ως δημόσιος υπάλληλος ή άλλο τι, δεν έχει δικαιωμα επαναδιορισμού αν περάσει 5ετία από την παραίτησή του. Ποιος εισήγαγε αυτή την παράξενη διάταξη; Μα φυσικά η πανίσχυρη συντεχνία των δικηγόρων. Υπάρχει δικαιολογητική βάση για αυτή τη διάταξη. Όχι. Γιατί δεν αλλάζει; Γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι δικηγόρος, όπως σχεδόν πάντα ήσαν οι Υπουργοί Υγείας γιατροί και οι Υπουργοί Δικαιοσύνης γιατροί και λέμε τώρα γιατί δεν έγιναν εδώ και 20 χρόνια οι μεταρρυθμίσεις που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαις ημών).

  Έχει συζητηθεί πολύ στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης το γεγονός ότι η παραπάνω διάταξη είναι αντίθετη τόσο με το κοινοτικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες αλλά και με το Ελληνικό Σύνταγμα αφού εμποδίζει την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος (στη συγκεκριμένη περίπτωση από άτομα δοκιμασμένα που έχουν περάσει όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις και που διατηρούν την πείρα τους σε σχέση με άλλους δικηγόρους που έχουν φάει τη ζωή τους σε τελείως γραφειοκρατικές διαδικασίες σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι). Δεν θα αλλάξει ποτέ εύκολα η διάταξη αυτή, τουλάχιστον δεν θα αλλάξει με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ίσως αλλάξει αν το αποφασίσει ο επικεφαλής της αποστολής της Τρόικας εδώ ο κ. Τόμσον ο οποίος δεν φοβάται τις απεργίες και τις αποχές από τα δικαστήρια των δικηγόρων.

  Μία άλλη ρύθμιση που καθιστά τον δικηγόρο όχι ίσο πολίτη με εμάς αλλά καταφανώς πιο προνομιούχο είναι αυτή που επιβάλλει το δικόγραφο στα δικαστήρια από Πρωτοδικείο και άνω να είναι υπογεγραμμένα από δικηγόρο και η παράσταση στα δικαστήρια αυτά να γίνεται μόνο από δικηγόρο και ποτέ από τον διάδικο αυτοπροσώπος ανεξάρτητα από το αν ο συγκεκριμένος διάδικος έχει την μόρφωση και το μυαλό να διαξάγει επιτυχώς τη δίκη του χωρίς τον δικηγόρο.

  Εάν δηλαδή εγώ κάνω αγωγή σε έναν δικηγόρο και εκείνος κάνει αμέσως μετά μια αγωγή σε μένα για να με αντικρούσει ή ανταγωγή, εγώ θα υποβληθώ σε δικαστικά έξοδα και αμοιβή ενός δικηγόρου, ενώ ο αντίδικός μου δικηγόρος θα πληρώσει 50 Ευρώ περίπου για κατάθεση της αγωγής και ένα παράβολο στο Δικηγορικό Σύλλογο, που εκτός ενός μικρού ποσοστού που θα παρακρατήσει ο Σύλλογος το υπόλοιπο θα επιστρέψει στην τσέπη του. Έτσι αν μπλέξω σε μια δικαστική διαμάχη με ένα δικηγόρο υπάρχει το ενδεχόμενο κάποτε να εξαντληθώ οικονομικά και να μη συνεχίσω μέχρι τον Άρειο Πάγο, ενώ εκείνος δεν θα έχει οικονομικό πρόβλημα αφού θα υπογράφει ο ίδιος τα δικόγραφα και να κερδίσει τη δίκη και ενδεχομένως να μου πάρει το σπίτι μου ενώ εγώ θα είχα δίκιο (αλλά θα είχα μείνει απένταρος).

  Η ρύθμιση αυτή έχει κριθεί αντίθετη προς το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφού καθιερώνει την ανισότητα ενώπιον του νόμου. Μην περιμένετε τον κύριο Καστανίδη (δικηγόρο) ή οποιονδήποτε άλλον Υπουργό Δικαιοσύνης (δικηγόρο) να αναθεωρήσει τις σχετικές διατάξεις.

  Και η ανισότητα δεν σταματάει εδώ. Σύμφωνα με το σύστημα των δικαστηρίων της χώρας μας για μία υπόθεση στην οποία εμπλέκονται τα εξής δικαστήρια Συμβούλιο Επικρατείας (για να ακυρωθεί μια πράξη), Ελεγκτικό Συνέδριο (για να οριστεί μια σύνταξη ως αποτέλεσμα της υπόθεσης που εκδικάστηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας) καθώς και από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και στη συνέχεια από το Διοικητικό Εφετείο και τέλος πάλι από το Συμβούλιο Επικρατείας ως ακυρωτικό (για να πάρει επιτέλους αποζημίωση ο αδικημένος από τη Διοίκηση και για την πολυετή διαδικασία στην οποία ενεπλάκη ως μη όφειλε, θα φάει μέχρι να τελεσιδικήσουν όλες αυτές οι αποφάσεις και αν δεν χρειαστεί να πάει και στο δικαστήριο του Στρασβούργου το λιγότερο 10 χρόνια και να ξοδέψει το λιγότερο 40.000 Ευρώ.

  Την πρακτική αυτή της Ελλάδας την έχει καταδικάσει πάμπολες φορές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο ερμηνεύει το άρθρο 6 της Ευρωπαίκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έτσι ώστε να επιβάλλεται στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν στους πολίτες ότι η υπόθεση θα τελειώνει σε όλες τις πτυχές της (ακυρωτικές αποζημιωτικές και συνταξιοδοτικές) από ένα και μόνο δικαστήριο.

  Τις αποφάσεις αυτές και τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια οι εκάστοτε Υπουργοί Δικαιοσύνης (δικηγόροι) αφού αναλογίζονται ότι με το υπάρχον σύστημα εξασφαλίζεται πλούτος στα μέλη του δικηγορικού επαγγέλματος (που θα επιληφθούν με όλες αυτές τις πτυχές της μιας υπόθεσης του πολίτη) που δεν υπάρχει λόγος να τον στερηθούν.

  Είναι προφανής λοιπόν η επιφύλαξη που έχουν στα θέματα θεσμών οι δικηγόροι για την μη πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων και συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γι’ αυτό και στην πρώτη προσφυγή που έκανε ο Δικηγορικός Συλλογος στο Συμβούλιο Επικρατείας το περασμένο καλοκαίρι κατά του Μνημονίου επικαλέσθηκε μόνο λόγους παραβίασης των άρθρων του Συντάγματος για την ψήφιση του Μνημονίου που έπρεπε να ψηφιστεί ως διεθνής συνθήκη και μόνο όταν κατάλαβαν ότι με τον τρόπο αυτό ήταν χαμένη η προσφυγή τους, επανέλαβε την αίτηση ακυρώσεως με αιτιολογία μεταξύ άλλων της παραβίασης του άρθρου 1 του πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Καλή Επιτυχία!) Γενικώς την Ευρωπαϊκή Συμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το κοινοτικό δίκαιο οι δικηγόροι το αποφεύγουν σε ρυθμίσεις του Κώδικα Δικηγόρων και του οργανισμού των δικαστηρίων όπως ο διάβολος το λιβάνι.

  Θα είναι ευχής έργο η Τρόικα να μας επιβάλλει την πλήρη αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων και του Οργανισμού Δικαστηρίων με τις παραπάνω κατευθύνσεις γιατί αν περιμένουμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, χαθήκαμε!

  Κακή η Τρόικα, χείριστο το Μνημόνιο αλλά πολλές φορές από πολλά κακά πράγματα γεννούνται θεσμοί. Μόνο επί κατοχής αξιωθήκαμε να αποκτήσουμε Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για πρώτη φορά στην Ιστορία μας, και επίσης μόνο κατά την καταστρεπτική δικτατορία μας απαλλαχτήκαμε από το θεσμό της Βασιλείας (διαφορετικά θα είχαμε ακόμα βασιλιά και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να απαλλαχτούμε νόμιμα από αυτόν!) Ας μας αφήσει και κάτι καλό η Τρόικα να το δούμε και να το θαυμάσουμε

  • ο ξένος avatar
   ο ξένος @ Kommenos 16/01/2011 18:42:44

   θέτεις το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων.
   "Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε"

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ Kommenos 16/01/2011 23:44:20

   φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους!

  • ares avatar
   ares @ Kommenos 17/01/2011 00:48:35

   η προσφυγή του ΔΣΑ είναι κατά του μνημονίου ή δανειακής σύμβασης/συνθήκης ???

   • ares avatar
    ares @ ares 17/01/2011 00:56:45

    διόρθωση: η προσφυγή του ΔΣΑ είναι κατά του μνημονίου ή της δανειακής σύμβασης/συνθήκης ???

 24. sakis avatar
  sakis 16/01/2011 01:24:17

  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
  Δηλαδή θέλεις να μας πείσεις ότι το κόστος των δικηγορικών υπηρεσιών αυξάνεται λόγω της νομιμοποίησης. Ότι δηλαδή, αν εν υπήρχαν, εσύ δεν θα έλεγες στον πελάτη (σε βλέπω) "Αγαπητέ μου κύριε αντιλαμβάνεστε ότι για να πάω στην Πάτρα, Καλαμάτα, Θήβα, ώστε να καταθέσω την αγωγή τόσα έξοδα....για την λήψη αντιγράφων αυτής αναγκάστηκα να ξαναπάω και να απουσιάσω από την επαγγελματική μου έδρα τόσα έξοδα....για την παράσταση μας κατά την δικάσιμο ότε μας ζήτησε αναβολή αντίδικος άλλα τόσα.....για την έρευνα στο υποθηκοφυλακείο άλλα τόσα....κλπ κλπ Και όλα αυτά ανεβασμένα επειδή άφησες την επαγγελματική σου έδρα. Ενώ η αλήθεια είναι ότι όλοι σας έχετε δουλάκια για χαμαλίκι που πληρώνεται τελικά στην νομιμοποίηση ή συνεργάτες και φίλους.
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΠΛΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΟΘΕΙΣ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΕΦΤΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΛΕΦΤΑΑΑΑΑΑΑΑ ΛΕΦΤΑΑΑΑΑΑΑ

  ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕΤΩΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΕ ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΨΩΜΙ Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΑΜΟΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ ΧΟΛΥΓΥΝΤΙΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ....ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΚΟΡΑΚΙΑ...

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΝΟΣ avatar
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΝΟΣ @ sakis 16/01/2011 09:41:46

   "Μέτωπο Δικηγόρων Επαρχίας"...μάλιστα...Εν έτει 2011 η συντεχνιακή νοοτροπία σε όλο της το μεγαλείο.Αλήθεια γιατί φοβούνται και κόπτονται τόσο οι συνάδελφοι της επαρχίας;Μήπως γιατί θα απωλεσθεί (ίσως,δεν είναι βέβαιο) ο "μπεζαχτάς";Μήπως γιατί οι συν-Ελληνες της επαρχίας θα δούν στην πράξη ότι τόσα χρόνια τους "ξύριζαν κόντρα";Μήπως γιατί κάποιοι θα απαιτούν την τήρηση της δικονομικής τάξης και όχι να βάλουμε προσθήκη όποτε θέλουμε, γραμμάτιο και δικαστικό ένσημο όποτε μας πάρει τηλέφωνο ο δικαστής;Μήπως γιατί θα κοπούν τα "πάρε-δώσε" του παρασκηνίου;Μήπως γιατί θα χαμηλώσει λίγο το "εφφέ" στην κλειστή κοινωνία;Λυπούμαι αλλά φαίνεται πώς το Δικηγορικό Σώμα δεν έχει αντιληφθεί ότι οι εξελίξεις δεν είναι προ των πυλών, είναι απλά εντός των τειχών...Χρόνια τώρα αλλοδαποί συνάδελφοι με συγκεκριμένη εξειδίκευση εργάζονται στην Ελλάδα παρέχοντας γνώση και υπηρεσίες επιπέδου (και ανάλογου κόστους βεβαίως).
   Αντί λοιπόν να δούμε πώς θα ανεβούμε επίπεδο, πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, κοιτάζουμε πως να περιχαρακωθούμε πίσω από "κεκτημένα".Πολλά χρόνια τώρα μεγάλα δικηγορικά γραφεία κάνουν διαφήμιση μέσω του διαδικτύου.Αυτή είναι μια πραγματικότητα και ουδείς αρμόδιος αντέδρασε επιβάλλοντας κυρώσεις.Τώρα το θυμηθήκαμε και μιλάμε για "χολλυγουντιανή προβολή";Οι τράπεζες απασχολούν στρατιές-νέων κυρίως-συναδέλφων χωρίς ωράριο με γλύσχρες αμοιβές.Δεν μιλά κανένας.Γιατί;Πιστεύω, μετά από 18 χρόνια σκληρότατου προσωπικού αγώνα, ότι ήλθε η ώρα να μετρηθούμε και να ξεκαθαρίσουμε ποιοί ασχολούνται με το "άθλημα" και ποιοί απλώς έχουν στην κωλότσεπη ταυτότητα δικηγόρου για να να την δείχνουν στα μπλόκα της τροχαίας.Ο,τι και να γίνει η διαπροσωπική σχέση εντολέως και εντίμου δικηγόρου είναι ακατάλυτη.Στο χέρι μας είναι να ανεβούμε σκαλιά παραπάνω και να μη μείνουμε στάσιμοι κοινωνικά και επαγγελματικά.Για δε τους εκλεκτούς συναδέλφους της επαρχίας (είχα την τιμή να γνωρίσω συναδέλφους που κάνουν τους των Αθηνών να ωχριούν...) ένα θα πώ μια που κι εγώ παιδί της επαρχίας είμαι: δέστε το δάσος και όχι το δένδρο.Σε λίγο και με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου τι θα λέτε;Οταν αποποινικοποιηθούν πολλές πράξεις ή "υποβαθμιστούν" στην ποινική τους αντιμετώπιση τι θα κάνετε; Τα προβλήματα του κλάδου είναι κοινά και δεν διαχωρίζονται σε "Αθηναϊκά" και "επαρχίας".Η αντιμετώπισή τους χρειάζεται συλλογική και ευσυνείδητη αντιμετώπιση με γνώμονα πάντα το κοινό κοινωνικό συμφέρον.

   • sakis avatar
    sakis @ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΝΟΣ 16/01/2011 13:51:53

    Κωνσταντίνε το επιχείρημά σας είναι το κόστος των νομικών υπηρεσιών του πελάτη λόγω της νομιμοποίησης.
    Δεν απάντησε όμως θα πληρωθείς έξτρα για το χαμαλίκι που θα επωμιστείς ο ίδιος; Δηλαδή σήμερα είναι δύο δικηγόροι για ένα δικαστήριο και δύο αμοιβές για δύο δουλειές. Αύριο θα είναι ένας δικηγόρος για ένα δικαστήριο με δύο αμοιβές για δύο δουλειές. Ο πελάτης που κέρδισε;
    Τα προβλήματα του κλάδου είναι Αθηναικά και επαρχιακά όταν το αποφάσισε το προεδρείο που ενώ ήταν υποχρεωμένο να συγκαλέσει ολομέλεια αφού το ζήτησαν τουλάχιστν 20 πρόεδροι συλλόγων αυτοί μας έγραψαν ξέρεις που. Τυχαίο;........Το γεγονός αυτό σε επίπεδο νομικού πολιτισμού είναι επικίνδυνα απαράδεκτο
    Όσο για το τι θα κάνουμε άσε να ανησυχούμε εμείς ευχαριστούμε όμως για το ενδιαφέρον.
    Τα περί μπεζαχτά, ξυρίσματος, πάρε δώσε και εφέ απορρίπτονται προεχόντως ως αόριστα.

    • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΝΟΣ avatar
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΝΟΣ @ sakis 16/01/2011 21:25:05

     Συνάδελφε, το περιβόητο "κόστος" είναι η προσφιλής "καραμέλα" στο στόμα των παπαγάλων της τηλοψίας.Δεν είναι το πρωτεύον ζήτημα.Σαφώς και είναι σημαντικό αλλά όχι το κύριο ζητούμενο.Να θυμίσω ότι και σε άλλες χώρες ισχύει σύστημα "ελάχιστης αμοιβής".Οι καιροί οι ίδιοι επιβάλλουν διαφορετική τιμολογιακή αντιμετώπιση του εντολέως, ή κάνω λάθος.Αν λοιπόν μπορώ να παρασταθώ σε αστικό δικαστήριο της επαρχίας, ΜΙΑ αμοιβή θα χρεωθεί η οποία ασφαλώς θα είναι χαμηλότερη από την σήμερα καταβαλλόμενη (διπλό γραμμάτιο κλπ,κλπ). Το επιχείρημα ότι "θα ξαμολυθούν οι Αθηναίοι δικηγόροι" δεν ισχύει στο μέτρο που όπως προανέφερα η διαπροσωπική σχέση με τον εντολέα είναι συμπαγής.Ο κόσμος δεν "τσιμπάει" πια και το ξέρεις πολύ καλά.Σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας στην επαρχία να μου επιτρέψεις να έχω ιδίαν αντίληψη ιδιαίτερα πλούσια σε εμπειρίες και παραστάσεις.
     Σήμερα η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση.Ας την διαβάσουμε όλοι με μεγάλη προσοχή.

 25. Insurance Expert avatar
  Insurance Expert 16/01/2011 16:11:22

  Πολύ ορθά γίνεται αναφορά στο άρθρο του κ. Μάτσα πάνω στο θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων. Ωστόσο, τόσο από τα γραφόμενα όσο και από τα ελάχιστα σχόλια επ'αυτού, διαπιστώνεται πως υπάρχει άγνοια για τη σκοπιμότητα , τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα στην πράξη μιας τέτοιας ασφάλισης.
  Θα πρέπει να γίνει σαφές και ταυτόχρονα αποδεκτό πως και ο Ελληνας δικηγόρος έχει ευθύνες και φυσικά δεν είναι στο απυρόβλητο. Ασκεί επάγγελμα κύρους, τυγχάνει απολύτου εμπιστοσύνης από τους Πελάτες του και δεν μπορεί να είναι αλάνθαστος. Οι υπηρεσίες του δεν είναι μόνο δικαστηριακές όπου πράγματι είναι δύσκολο να κατηγορηθεί για κακοδικία. Είναι και παροχή πολύτιμων συμβουλών σε Πελάτες (Φυσικά Πρόσωπα ή/και Επιχειρήσεις) που κάλλιστα μπορούν να ζημιώσουν από λάθος ή παράλειψή του.
  Γιατί να μην υπάρχει και στη χώρα μας η δυνατότητα της αποζημίωσης μέσω της Ασφάλισης; Γιατί να αγνοούμε και συστηματικά να "προσπερνάμε" την αντίστοιχη καταξιωμένη πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια διεθνώς; Η έλλειψη εμπειρίας και ενδεχόμενα εμπιστοσύνης στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά δεν θα πρέπει να αποτελεί άλλοθι.
  Ο θεσμός της Ασφάλισης είναι διεθνοποιημένος. Σε μια ελεύθερη οικονομία στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ανοιχτής πληροφόρησης (internet), θα πρέπει να πάψουμε να ομφαλοσκοπούμε και να θεωρούμε εαυτούς ως "το κέντρο του κόσμου". Ας ελπίσουμε πως η επώδυνη οικονομική κρίση που βιώνουμε ως χώρα να μας αφυπνίσει και να μας κάνει να ενεργοποιήσουμε γόνιμε ιδέες και δυνάμεις προόδου που σίγουρα ως λαός διαθέτουμε.

 26. Insurance Expert avatar
  Insurance Expert 16/01/2011 16:18:19

  Πολύ ορθά γίνεται αναφορά στο άρθρο του κ. Μάτσα πάνω στο θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων. Ωστόσο, τόσο από τα γραφόμενα όσο και από τα ελάχιστα σχόλια επ'αυτού, διαπιστώνεται πως υπάρχει άγνοια για τη σκοπιμότητα , τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα στην πράξη μιας τέτοιας ασφάλισης.
  Θα πρέπει να γίνει σαφές και ταυτόχρονα αποδεκτό πως και ο Ελληνας δικηγόρος έχει ευθύνες και φυσικά δεν είναι στο απυρόβλητο. Ασκεί επάγγελμα κύρους, τυγχάνει απολύτου εμπιστοσύνης από τους Πελάτες του και δεν μπορεί να είναι αλάνθαστος. Οι υπηρεσίες του δεν είναι μόνο δικαστηριακές όπου πράγματι είναι δύσκολο να κατηγορηθεί για κακοδικία. Είναι και παροχή πολύτιμων συμβουλών σε Πελάτες (Φυσικά Πρόσωπα ή/και Επιχειρήσεις) που κάλλιστα μπορούν να ζημιώσουν από λάθος ή παράλειψή του.
  Γιατί να μην υπάρχει και στη χώρα μας η δυνατότητα της αποζημίωσης μέσω της Ασφάλισης; Γιατί να αγνοούμε και συστηματικά να προσπερνάμε την αντίστοιχη καταξιωμένη πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια διεθνώς; Η έλλειψη εμπειρίας και ενδεχόμενα εμπιστοσύνης στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά δεν θα πρέπει να αποτελεί άλλοθι.
  Ο θεσμός της Ασφάλισης είναι διεθνοποιημένος. Σε μια ελεύθερη οικονομία στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ανοιχτής πληροφόρησης (internet), θα πρέπει να πάψουμε να ομφαλοσκοπούμε και να θεωρούμε εαυτούς ως -το κέντρο του κόσμου-. Ας ελπίσουμε πως η επώδυνη οικονομική κρίση που βιώνουμε ως χώρα να μας αφυπνίσει και να μας κάνει να ενεργοποιήσουμε γόνιμε ιδέες και δυνάμεις προόδου που σίγουρα ως λαός διαθέτουμε.

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Insurance Expert 16/01/2011 22:09:45

   Γιατί όπου μπήκαν τα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης στην πορεία διεστράφη η ουσία και το περιεχόμενο της δραστηριότητας.

   Οι γιατροί, πλέον, φοβούμενοι αγωγή, αντί να εξετάσουν τον ασθενή σπεύδουν να γράψουν εξετάσεις (χωρίς προς Θεού να απαξιώνεται η ανάγκη των εξετάσεων), δηλαδή να ποσοτικοποιήσουν την εξεταζόμενη κατάσταση για να έχουν τεκμήρια σε ενδεχόμενη αγωγή, χωρίς καν να ακούσουν προσεκτικά το υποκειμενικό βίωμα του ασθενούς.

   Όλη η φιλολογία περί ασφαλιστικού κινδύνου είναι απότοκη του αγγλοσαξονικού εμποριοκρατικού δικαίου και αντίληψης για τον κόσμο.
   Η αντίληψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει υπό έλεγχο τον κόσμο, τα πράγματα.
   Πόσο πρόβλεψαν τον Κατρίνα, την 11/09/2001 και την συντριβή τους στο Βιετνάμ;

   Επειδή προέρχεσαι από την ασφαλιστική αγορά θα σου θυμίσω κάτι που σίγουρα ξέρεις : άμα θέλεις να ασφαλίσεις το σπίτι σου για φωτιά πρέπει να δεχθείς να το ασφαλίσεις π.χ και για πτώση αεροπλάνου.
   Ή μήπως να σού θυμίσω τα συμβόλαια ζωής που θα έδιναν "παχυλές" συντάξεις και απίθανα εφάπαξ στα κορόϊδα, και όταν έφθασε η ώρα οι ασφαλισμένοι πήραν ΜΟΝΟ ό,τι είχαν καταβάλει με τις εισφορές τους, πλέον περίπου "απόδοση" 0,5% για μια 25ετία; Οι τυχεροί, γιατί οι άτυχοι τύπου Ασπίδας πήραν κάτι άλλο.

   Άστο φίλε.
   Οι ασφαλιστές μπορεί να βαυκαλίζεσθε ότι επιτελείτε κοινωνικό λειτούργημα.
   Στην πραγματικότητα είστε έμποροι της ανθρώπινης ανασφάλειας.
   Και σε ένα κράτος που παρέχει κοινωνική προστασία (ασφάλιση, δημόσια υγεία κτλ) αχρείαστοι.
   Γι' αυτό λυσσάτε να το διαλύσετε.

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ Προφήτης 16/01/2011 22:44:01

    Πωπω, αδερφέ, τι είπες τώρα! Μιλάμε ότι το σχόλιό σου είναι μνημειώδες κείμενο! Από αυτά που πρέπει να τα κρατήσει όποιος θέλει να έχει γνώση των πραγμάτων! Ο

    Α ρε Προφήτη, σκέφτομαι τώρα για μια ακόμη φορά ότι αυτό το antinews μας έχει πάει πολύ μπροστά ως προσωπικότητες. Ο ένας με τον άλλον έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Μιλάω τουλάχιστον για μένα, αλλά πιστεύω ότι θα ισχύει και για άλλους.

   • Kasut avatar
    Kasut @ Προφήτης 16/01/2011 22:46:49

    Προφητη

    ασφαλιση (γενικη) υπαρχει απο την εποχη του Ναυτικου Δικαιου των Ροδιων (θεσμιση της αβαριας), απο τον Κωδικα του Χαμουραμπι κλπ. Δεν ειναι αγγλοσαξωνικο προνομιο.

    • Προφήτης avatar
     Προφήτης @ Kasut 16/01/2011 23:21:29

     Δεν απαξιώνω ΠΟΤΕ την ανάγκη τόσο της πρόβλεψης κινδύνου όσο και της ασφάλισης έναντι αυτού του ενδεχόμενου κινδύνου.
     Το αντίθετο.

     Προγκάρω την μηχανιστική αντίληψη των όχι τυχαία άθεων τεχνοκρατικών «πολιτισμών», όπως ο αγγλοσαξωνικός, που σπεύδουν να κάνουν εμπόριο την τυχαιότητα. Και όχι εμπόριο, αυτό είναι θεμιτό και επιθυμητό, κάποιος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά ΑΠΕΧΘΕΣ εμπόριο.

     Πίσω από την ασφαλιστική αγορά κρύβεται η άρνηση του μεταφυσικού στην κοινωνία και κυρίως η επικίνδυνη αντίληψη ότι ΟΛΑ μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, με την ερμηνεία των αριθμών να προβλεφθεί το μέλλον και να «γιατρευτεί» η αγωνία των ανθρώπων για τα μελλούμενα.
     Ενώ η λειτουργία αυτή είναι εξόχως χρήσιμη και αξιολογότατη για τον άνθρωπο, το "ξεχείλωμα" της λογικής της έγινε επικίνδυνο και δημιούργησε την πολιτική ορθότητα.

     Ε, λοιπόν, υπάρχουν καταστάσεις και εξελίξεις πέραν της ανθρώπινης νόησης. Γι’ αυτό οι άνθρωποι έσκυβαν ευλαβικά σε κάτι που τούς ξεπερνούσε.
     Δεν γίνεται να ασφαλίζεσαι ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

     Για να μην μακρηγορήσω, όπως απαιτεί ένα εκτεταμένο σκεπτικό, παράδειγμα :
     Μπορεί ο δικηγόρος μου να με συμβουλέψει ίσως όχι τόσο αποτελεσματικά σε μια κτηματική αγοραπωλησία, με αποτέλεσμα να μην έχω το μέγιστο κέρδος ή να υποστώ μια μικρή (δεν μιλάμε για καίρια) ζημία.
     Ο ίδιος όμως μού κερδίζει μια αστική διαφορά, από την οποία εξαρτιόταν η επαγγελματική μου ζωή και επακόλουθα η ύπαρξή μου.
     Με την ασφαλιστική "λογική" πρέπει να τού ασκήσω αγωγή για την πρώτη περίπτωση.
     Ε όχι, δεν υπάρχουν τέλειοι. Υπάρχει αυτό που λεγόταν «συναλλακτικό ήθος». Και εξειδίκευση.

 27. Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης avatar
  Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 16/01/2011 23:34:43

  Αγαπητέ συνάδελφε,
  Εξαιρετική ανάρτηση,
  Σαφής, κρυστάλλινη ανάλυση και θέση.
  Ελάχιστα θα είχα να προσθέσω, όπως ίσως ότι στην πραγματικότητα έχουμε από τις πιο φθηνές δικηγορικές υπηρεσίες στην Ευρώπη.
  Η δε διαφήμιση, απάδει πλήρως στην σοβαρότητα του λειτουργήματος μας.
  Αυτοί δε που θα πληγούν είναι κυρίως οι νέοι Δικηγόροι.
  Με κ΄'αλυψες πλήρως.
  Συγχαρητήρια!

 28. Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης avatar
  Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 16/01/2011 23:34:43

  Αγαπητέ συνάδελφε,
  Εξαιρετική ανάρτηση,
  Σαφής, κρυστάλλινη ανάλυση και θέση.
  Ελάχιστα θα είχα να προσθέσω, όπως ίσως ότι στην πραγματικότητα έχουμε από τις πιο φθηνές δικηγορικές υπηρεσίες στην Ευρώπη.
  Η δε διαφήμιση, απάδει πλήρως στην σοβαρότητα του λειτουργήματος μας.
  Αυτοί δε που θα πληγούν είναι κυρίως οι νέοι Δικηγόροι.
  Με κ΄'αλυψες πλήρως.
  Συγχαρητήρια!

  • βαγόνι avatar
   βαγόνι @ Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 17/01/2011 08:48:57

   'Εχετε μία λύση απέναντι στον επεκτατισμό των μεγάλων
   δικηγορικών εταιρειών που επέρχονται....και που ξέρετε,
   κάλλιον εμού, τί ακριβώς θα κάνουν:
   Συνεταιριστείτε, αυτοδιαχειριστείτε τις νομικές υπηρεσίες
   που μπορεί να προσφερθούν στον 'Ελληνα Πολίτη, κατεβάστε
   τίς τιμές...."ανταγωνισμό" δεν θέλει η "ελεύθερη αγορά"...άς
   τον έχει.....Εσύ,ιδιαίτερα,Φαήλο που έχεις ιδιαίτερη αδυναμία
   στο Καραισκάκειο 'Επος, μπές μπροστάρης...ιδού στάδιον
   δόξης λαμπρόν!
   Διαφορετικά, οι μή πλούσιοι γόνοι και κληρονόμοι μεγάλων
   γραφείων καταλήγουν να χειρίζονται μικρουποθέσεις ή να
   δουλεύουν σε απρόσωπες δικηγορικές εταιρείες!
   Το story του μικρομεσαίου ιδιοκτήτη μεταποίησης και υπηρεσιών,
   παίρνει τέλος....ο καπιταλισμός-καζίνο σαρώνει τα πάντα, λίγο
   πρίν καταρρεύσει!
   Η απάντηση: " Ισχύς εν τη Ενώσει"!

 29. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 16/01/2011 23:45:25

  εσύ προτείνεις και συνδιαχείριση των πετρελαίων με την τουρκία, γράφεις από την άγκυρα όπως παρατήρησε ο Αρχαιοπτέρυξ.

  το αυτό ισχύει και δι εσέ!

 30. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 16/01/2011 23:58:35

  Kommenos, μόνο ένας δικηγόρος θα ήταν σε θέση να υποσκάψει τόσο υποδόρια με αυτό τον δικολαβικά αριστοτεχνικό τρόπο την υπόθεση της προσφυγής των Δικηγορικών Συλλόγων κατά του Κατοχικού Μνημονίου!

  • Kommenos avatar
   Kommenos @ αλλενάκι 17/01/2011 07:06:46

   Τα σχόλια που έκανα για την προσφυγή του ΔΣΑ κατά του Μνημονίου ήταν αποσπασματικά μόνο και είχαν σκοπό απλά να θίξουν το ότι οι δικηγόροι αποφεύγουν να ζητήσουν την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (α. σε θέματα ισότητας διαδίκων και ικανοποιητικής πρόσβασης του διαδίκου στη δικαιοσύνη με μία δίκη που να καλύπτει όλες τις πτυχές μιας υπόθεσης και να μη χρειάζεται ο διάδικος να τρώει 10 χρόνια σε Συμβούλιο Επικρατείας Διοικητικό Πρωτοδικείο Εφετείο και αναιρετικό ΣτΕ καθώς επίσης συγχρόνως σε Ελεγκτικό Συνέδριο πλουτίζοντας έτσι τους δικηγόρους του ή να αντιδικεί με τον δικηγόρο του σε συνθήκες πλήρους ανισότητας αφού ο ένας ο δικηγόρος δεν χρειάζεται δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει ενώ ο άλλος ίσως να μην αντέξει να πληρώνει δικηγόρους μέχρι την τελεσιδικία επειδή δεν έχει την δικονομική ικανότητα να ενεργεί διδικαστικές πράξεις χωρίς δικηγόρο έστω και αν είναι πανέξυπνος και ενημερωμένος)

   Σκοπός μου ήταν να θίξω αυτό το θέμα που ποτέ δεν έχει θίξει Υπουργός Δικαιοσύνης, αφού πάντοτε είναι και ο ίδιος δικηγόρος. Εσύ βέβαια μείωσες την αξία των λεγομένων μου με τους δικούς σου ισχυρισμούς ("μόνο ένας δικηγόρος θα ήταν σε θέση να υποσκάψει τόσο υποδόρια με αυτό τον δικολαβικά αριστοτεχνικό τρόπο την υπόθεση της προσφυγής των δικηγορικών συλλόγων κατά του Κατοχικού Μνημονίου". Η δεύτερη προσφυγή τους καλή είναι αν και θα έχουν πρόβλημα νομιμοποίησης ενδεχομένως έναντι των μελών τους).

   Όπως είδες τους ισχυρισμούς μου απέφυγαν να τους αντικρούσουν δικηγόροι, για ευνόητους λόγους, παρόλο που έθιξα ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο που συναλάσσεται με αυτούς και βλέπει τα τρωτά του συστήματος που κανείς Υπουργός Δικαιοσύνης (δικηγόρος) δεν προτίθεται να αλλάξει.

   Τώρα τους προσέθεσες και εσύ ένα άλλοθι ("όμφακες εισίν")

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ Kommenos 17/01/2011 09:00:13

    θα σας το λύσει, Κommenos, το θεματάκι σας ο κος Τόμσεν ... όπως και πολλά άλλα άλλωστε...
    " Ίσως αλλάξει αν το αποφασίσει ο επικεφαλής της αποστολής της Τρόικας εδώ ο κ. Τόμσον ο οποίος δεν φοβάται τις απεργίες και τις αποχές από τα δικαστήρια των δικηγόρων."
    " Γι’ αυτό και στην πρώτη προσφυγή που έκανε ο Δικηγορικός Συλλογος στο Συμβούλιο Επικρατείας το περασμένο καλοκαίρι κατά του Μνημονίου επικαλέσθηκε μόνο λόγους παραβίασης των άρθρων του Συντάγματος για την ψήφιση του Μνημονίου που έπρεπε να ψηφιστεί ως διεθνής συνθήκη και μόνο όταν κατάλαβαν ότι με τον τρόπο αυτό ήταν χαμένη η προσφυγή τους, επανέλαβε την αίτηση ακυρώσεως με αιτιολογία μεταξύ άλλων της παραβίασης του άρθρου 1 του πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
    "(Καλή Επιτυχία!) " [να σε σφάξω Γιάννη να σ αλείψω λάδι...]
    "Θα είναι ευχής έργο η Τρόικα να μας επιβάλλει την πλήρη αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων και του Οργανισμού Δικαστηρίων με τις παραπάνω κατευθύνσεις ..."
    "Κακή η Τρόικα, χείριστο το Μνημόνιο αλλά πολλές φορές από πολλά κακά πράγματα γεννούνται θεσμοί. Μόνο επί κατοχής αξιωθήκαμε να αποκτήσουμε Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για πρώτη φορά στην Ιστορία μας, και επίσης μόνο κατά την καταστρεπτική δικτατορία μας απαλλαχτήκαμε από το θεσμό της Βασιλείας (διαφορετικά θα είχαμε ακόμα βασιλιά και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να απαλλαχτούμε νόμιμα από αυτόν!)
    "Ας μας αφήσει και κάτι καλό η Τρόικα να το δούμε και να το θαυμάσουμε"
    ΚΕΝΤΗΣΑΤΕ!

 31. ο ξένος avatar
  ο ξένος 16/01/2011 23:59:56

  Συμμερίστηκα την ανάλυση του Kommenou. Επ'αυτού, όμως, δεν σχολιάζεις. Όσο για τους "προσκυνημένους", μου φαίνεται πολύ "νεφελώδης" κατηγορία, η οποία δεν με αφορά με τον τρόπο που υποψιάζομαι ότι την εννοείς.

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ο ξένος 17/01/2011 00:03:37

   Κατηγορία? Απελευθερωτική ρήση του Θ. Κολοκοτρώνη για όσους
   ζήταγαν τη διαιώνιση των κοτζαμπάσηδων για να τους φτιάξουν τα διοικητικά τους...

   • ο ξένος avatar
    ο ξένος @ αλλενάκι 17/01/2011 00:14:33

    Έκανα λάθος, ήθελα σε εισαγωγικά το "κατηγορία". Αναρωτιέμαι τί γνώμη θα είχε ο Κολοκοτρώνης για τα δικηγορικά προνόμια.

    • αλλενάκι avatar
     αλλενάκι @ ο ξένος 17/01/2011 00:26:36

     Στα πρακτικά της δίκης του και στην επιστολή προς Τερτσέτη νομίζω έχει ενδιαφέροντα στοιχεία.
     Αμφιβάλλει κανείς ότι θα "τσεκούρωνε"... τους μυστικοσυμβούλους των
     τούρκων, πλην φυσικά εκείνων που είχαν δώσει τον Όρκο της Φιλικής Εταιρείας, όπου είχε μυηθεί και και ο ίδιος?

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ο ξένος 17/01/2011 00:10:36

   Η ανάλυση του Kommenos και το περίτεχνο λεκτικό περιτύλιγμα
   έχουν ένα και μόνο στόχο: το ρεζουμέ των δυόμιση παραγράφων από το τέλος και προς τα πάνω, όπου αμφισβητεί ευθέως και βάλλει από μέσα - θεωρώ ότι είναι γνώστης των νομικών ζητημάτων - την προσφυγή των ΔΣ στο ΣτΕ
   κατά του Κατοχικού Συμφώνου. Την αμφισβητεί επιστημονικά, την αμφισβητεί πολιτικά, την αμφισβητεί ηθικά εν κατακλείδι.

   Από μέσα πέφτουν τα κάστρα.

 32. Γεώργιος Μάτσος avatar
  Γεώργιος Μάτσος 17/01/2011 11:40:03

  Αγαπητέ Kommenos,

  Απαντώ στα όσα είπατε καθυστερημένα, αν και τα ανέγνωσα ήδη από το Σάββατο, μια που φαίνεται ότι η διάθεσή μου να μην αντιπαρατεθώ μαζί σας για ζητήματα άσχετα με το άρθρο ερμηνεύθηκε ως έλλειψη απάντησης.

  Ειλικρινώς μου φαίνεται απίθανο να βρίσκεστε εκτός του χώρου της νομικής επιστήμης, μια που είστε γνώστης πολύ πρόσφατων δικονομικών προβληματισμών που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ειδικά σε σχέση με την ύπαρξη υποχρέωση των κρατών να επιλύονται όλα τα ζητήματα μιας υπόθεσης από ένα και μόνον δικαστήριο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ΕΔΑΔ σαφώς και υπερέβη τις αρμοδιότητές του στο συγκεκριμένο ζήτημα και δημιούργησε νομολογία, η οποία δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης όχι μόνον για λόγους συνταγματικούς, αλλά και για λόγους επιστημονικούς.

  Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ, με ποιον συνταγματικά αποδεκτώς τρόπο θα επιλύονται από ένα και μόνον δικαστήριο, επί παραδείγματι, ζητήματα ποινικής φορολογικής ευθύνης και ζητήματα ορθού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Η διάπραξη φορολογικών ποινικών αδικημάτων είναι πολλές φορές άσχετη από τον ορθό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Μπορεί να μην έχει ποινική διάσταση ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, ενώ αντίστροφα, να έχει συμμετάσχει κάποιος σε φορολογικό αδίκημα και να πρέπει να τιμωρηθεί για αυτό, χωρίς να είναι ο ίδιος υπόχρεος στην καταβολή του φόρου. Θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να κριθούν από ένα και μόνον δικαστήριο; Για ποιο λόγο; Δεν είναι πιο δίκαιη η δίκη από ένα και μόνον δικαστήριο, που δεν έχει την αναγκαία εμπειρία να κρίνει ζητήματα ποινικού καταλογισμού και ζητήματα καθαρώς φορολογικά.

  Σε κάθε περίπτωση, η οργάνωση των δικαστηρίων είναι ζήτημα εσωτερικής κρατικής οργάνωσης και από μόνη της δεν σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαίωματα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα επιβάλλουν όλες οι πτυχές μιας υπόθεσης να κριθούν από ένα και μόνον δικαστήριο.

  Εκφράζετα αντιρρήσεις γιατί να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου (εννοείτε του νομικού) ο εκάστοτε Υπουργός της Δικαιοσύνης. Μα διότι είναι γνώστης των ζητημάτων. Είναι φανερό, για μένα, ότι τα όσα γράφετε αποσκοπούν στο να οργανωθεί το δικηγορικό επάγγελμα, αλλά και πλείστα ζητήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης, από μη νομικούς. Θα σας απαντήσω ότι κάθε φορά που είδα διάθεση να εξοβελίζονται οι νομικοί από νομοπαρασκευαστικές διεργασίες, αυτό είδα να συμβαίνει για σκοπούς ιδιοτελείς όσων στόχευαν στον εξοβελισμό των νομικών. Κοινώς, να κανονίσουν το ζήτημα κατά την αρεσκεία τους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους βασικούς κανόνες του κράτους δικαίου. Κανόνες συνταγματικής ύφης, αλλά όχι μόνον.

  Στο ζήτημα του Μνημονίου και το πόσο καλή μπορεί να είναι η τρόικα. Κατ' εμέ, η εισήγηση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του ζητήματος, αποδεικνύει την πλήρη αποτυχία του ελληνικού δικαιικού συστήματος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέτυχε να συλλάβει την πεμπτουσία αυτού που συμβαίνει σε σχέση με το Μνημόνιο. Για εμένα, η πεμπτουσία απεικονίζεται από τη διάταξη του άρθρου 134 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα. Η διάταξη αυτή αναφέρει τα εξής: "Με ισόβια ή πρόσκαιρη Κάθειρξη τιμωρείται όποιος [...] β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο [ήτοι, με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους]
  και με τρόπο πρόσφορο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή".

  Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που ζητάτε είναι η τρόικα, με την απειλή της παύσης της χρηματοδότησης των δανειακών αναγκών της χώρας, να εξαναγκάσει τη Βουλή να νομοθετήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση το δικηγορικό επάγγελμα, άλλη από αυτή που θα είχε, εάν αποφάσιζε με βάση την ανεπηρέαστη βούληση των βουλευτών. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για εν ευρεία εννοία άσκηση βίας κατά των οργάνων του κράτους. Δεν πρόκειται για φυσική βία, αλλά πρόκειται σαφώς για ψυχολογική βία.

  Δεν θέλω λοιπόν σε αυτή τη φάση να εμπλακώ στη συζήτηση, εάν κινούνται σε καλή ή κακή κατεύθυνση οι επιταγές τρόικας. Μου αρκεί ότι αυτό συμβαίνει με τρόπο που κατά τη γνώμη μου εμπίπτει στο αδίκημα του σφετερισμού της νομοθετικής εξουσίας της Βουλής, στο αδίκημα δηλαδή της εσχάτης προδοσίας. Ως προς το ποια είναι τα κίνητρα της τρόικας, ειδικά για το δικηγορικό επάγγελμα, τη γνώμη μου νομίζω ότι τη λέω σαφώς στο άρθρο, το οποίο μου κάνει την τιμή η φιλόξενη αυτή ιστοσελίδα να καθιστά αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ο γιγαντισμός των δικηγορικών εταιριών. Η εισβολή πολυεθνικών δικηγορικών εταιριών και τοπικών εκπροσώπων τους και η κυριαρχία επί του δικηγορικού επαγγέλματος - και ίσως, έμμεσα, και επί της ελληνικής δικαιοσύνης - ως ενός ακόμη επεισοδίου στη σήριαλ της υποταγής της χώρας.

  Με λύπη μου παρατηρώ δε, ότι δεν μπήκατε καθόλου στον κόπο να ασχοληθείτε με την ουσία του άρθρου. Όλη σας η πολεμική αναλώθηκε στο γιατί να μην δουλεύει δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν ο δικηγόρος, αναπαράγοντας συνήθη αντιδικηγορικά κλισέ, που χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση για να προωθήσει τη λεγόμενη "απελευθέρωση", καθώς και στην υποστήριξη της θέσης, να μην είναι νομικός ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης. Αν συνδυάσω αυτές τις δύο θέσεις σας με την πλήρη αγνόηση του περιεχομένου του άρθρου, που κινείται σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν σας απασχολεί η καλόπιστη συζήτηση επί των ζητημάτων, αλλά η με κάθε τρόπο προώθηση της πολιτικής της λεγόμενης "απελευθέρωσης", για λογαριασμό ενδεχομένως της κυβέρνησης.

  Ξεκινήσατε τη μεταξύ μας συζήτηση επιχειρώντας την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας μου λόγω της ιδιότητας του δικηγόρου. Σας απάντησα ότι η δήλωση της ιδιότητάς μου είναι ανοικτή και ζητώ να κριθεί αυτό που γράφω. Αφού πλέον έχω τοποθετηθεί εκτενώς στα όσα άσχετα με την ουσία του άρθρου έχετε αναφέρει, τώρα πια θα σας θέσω κι εγώ το ερώτημα: Με ποια ιδιότητα σας απασχολούν τόσο πολύ αυτά τα ζητήματα; Με την ιδιότητα του απλού ανησυχούντος για το δικηγορικό επάγγελμα πολίτη; Ειλικρινώς σας λέγω, θα δυσκολευόμουν πολύ να πιστέψω κάτι τέτοιο.

  • Kommenos avatar
   Kommenos @ Γεώργιος Μάτσος 17/01/2011 12:44:58

   Ερώτημά σας "με ποία ιδιότητα;" Απάντηση "Με την ιδιότητα του πολίτη που πληρώνει τους φόρους στην πηγή προτού πάρει τον πετσοκομένο μισθό του και δεν έχει τη δυνατότητα να φοροδιαφύγει". "Με την ιδιότητα του πολίτη κράτους μέλους της Ευρώπης που περιμένει πότε επιτέλους θα ορκιστεί Υπουργός Δικαιοσύνης μη δικηγόρος για να εφαρμοστεί επιτέλους ότι έχει νομολογιακά αποφασιστεί εδώ και δεκαετίες για να απαλλάξει τη ζωή μας και στην Ελλάδα (όπως έχει γίνει προ πολλού στην Ευρώπη) από το να πληρώνουμε κερατιάτικα 3 διαφορετικά δικαστήρια μέχρι τελεσιδικίας πλουτίζοντας κυρίως τους δικηγόρους, ενώ σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έπρεπε να επιλαμβάνεται ένα μόνο δικαστήριο για όλες τις πτυχές της υπόθεσης". "Με την ιδιότητα του πολίτη που βλέπει να μην εφαρμόζονται οι κοινοτικές οδηγίες και ό,τι συμφέρει τον πολίτη και την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης που, αν δεν υπήρχαν τα στεγανά του Κώδικα περί Δικηγόρων και του Οργανισμού των Δικαστηρίων που προστατεύει ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης (πάντοτε δικηγόρος) θα ζούσαμε σε καθεστώς ευνομίας και ταχείας απονομής της δικαιοσύνης και όχι συσσώρευσης πολλαπλών υποθέσεων που σκορπίζονται σε 3 διαφορετικά δικαστήρια με δεκαετίες ολοκλήρωσης της τελεσιδικίας τους ενώ αφορού μία και μόνο υπόθεση (όπως τονίζει σαφέστατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Με την ιδιότητα του πολίτη κράτους μέλους της Ευρώπης που βλέπει ότι ενώ για να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να διεξάγει μέχρι τέλους την υπόθεσή του και να πάρει στο χέρι του την απόφαση που θα τον δικαιώνει δεν χρειάζεται απαραίτητα η μεσολάβηση δικηγόρου, ενώ για να διεξάγει μια απλή δίκη μίσθωσης του σπιτιού του στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, χρειάζεται δικηγόρο να υπογράψει το δικόγραφο και να παρασταθεί στο δικαστήριο, αλλιώς απορρίπτεται η αγωγή λόγω έλλειψης νομιμοποίησης. Με την ιδιότητα του πολίτη που βλέπει απελπισμένος ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είναι ο Υπουργός του, δεν είναι ο Υπουργός του Ελληνικού λαού, αλλά ο δικηγόρος Υπουργός Δικαιοσύνης που θα προφυλάξει τα στεγανά που προανέφερα από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, εκτός αν κάποιος κύριος Τόμσον, που δεν επηρεάζεται από αποχές και απεργίες δικηγόρων, κρίνει ότι αντίκεινται αυτά τα προνόμια και τα στεγανά στην αρχή των ίσων ευκαιριών, του ίσου συναγωνισμού μεταξύ πολιτών της ίδιας χώρας, ή και πολιτών της Ευρώπης μεταξύ τους και αντί να ασχολούνται τόσοι πολλοί δικαστές διαφορετικών δικαστηρίων και διαφορετικών δικαιοδοσιών και βαθμών για μια απλή υπόθεση πολίτη αντί να ασχολούνται με άλλα θέματα όπως το περιβάλλον μας, αποφασίσει να επιβάλει επιτέλους μια λογική λύση, που δεν θα πραγματοποιύταν διαφορετικά.

   Κάτι τέτοιο έγινε και με την ίδρυση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που έγινε από τη Γερμανική Κατοχή το 1942 (και δεν την κατήργησαν οι Ελληνες μετά την απελευθέρωση), κάτι τέτοιο έγινε επίσης και με την κατάργηση της Βασιλείας που έγινε από την καταστρεπτική δικτατορία και δεν επανήλθε ποτέ πιά σαν θεσμός. Και τώρα αν αναμορφώσει τον Κώδικα περί δικηγόρων και τον Οργανισμό Δικαστηρίων ο κ. Τόμσον δεν φαντάζομαι μετά την απαλλαγή μας από το Μνημόνιο να την επαφαφέρουμε ακόμα και αν εξακολουθήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης να προέρχεται πάντα από το δικηγορικό σώμα (για "λόγους πείρας" όπως το δικαιολογήσατε).

   Τώρα ως προς τα σχόλια που έκανε το Αλλενάκι (να σ' αλείψω λάδι, να.. κλπ), φαντάζομαι να πρόκειται για αστείο. Ούτε ελέγχω εγώ τους δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας που θα αποφασίσουν για την τύχη της προσφυγής του Δικηγορικού Συλλόγου, ούτε φαντάζομαι να επηρεαστούν από τα σχόλιά μου που ούτως ή άλλως αναφέρονται σε άλλο θέμα και όχι στο πως θα ακυρωθούν δικαστικά οι καταστρεπτικές ρυθμίσεις και επιπτώσεις του Μνημονίου, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξωφρενικές για τον κόσμο (βλ. απόλυση στην οποία αντί να παίρνει ο απολυόμενος όλη την αποζημίωση μονομιάς, θα παίρνει τη μισή και αυτή σε έξι δόσεις, δηλαδή αν τούρθει του εργοδότη και δεν πληρώσει την δεύτερη θα πρέπει ο απολυόμενος να καταφεύγει σε ένα δικηγόρο για να ασκήσει αγωγή με το αζημίωτο φυσικά!)

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ Kommenos 17/01/2011 14:04:23

    Κommenos, "ο συνήγορος του πολίτη"... . αυτοπροσώπως...
    Ήταν η πρώτη εντύπωσή μου ήδη από τη συζήτηση περί λαθρομετανάστευσης.

    • Kommenos avatar
     Kommenos @ αλλενάκι 17/01/2011 15:30:57

     Δοκίμασε και σε μπλογκ περί "θεωρητικής μουσικής". Πάλι θα με βρεις! Και εκεί τι να πουν, που με κυνηγάνε όπως εσύ; "Ο Συνήγορος του Μουσικού;" Πάντως με έχετε τιμήσει πολύ ήδη . Άλλος λέει ότι αυτά που ισχυρίζομαι δείχνουν δικηγόρο και μάλιστα πολύ ειδικευμένο και πεπειραμένο, εσύ πιο πάνω υπαινίχτηκες ότι είμαι δικαστής που δικάζει την αίτηση ακυρώσεως του Δικηγορικού Συλλόγου, εδώ λες πως είμαι ο συνήγορος του Πολίτη, αλλού οι ψάλτες λένε πως είμαι "Η Κεκρόπορτα των Ψαλτών", στο Music Heaven μου λένε "γιατί ρωτάτε αφού από τα λεγόμενά σας δείχνετε να γνωρίζετε πολλά - τι σκοπό έχετε", γιατί σας ρωτώ και εγώ θέλετε να μου ράψετε το στόμα;

     Μήπως απλά είμαι άνθρωπος σας και εσάς, και αγωνίζομαι και εγώ προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι χωρίς να δεχόμαστε να μας ταϊζουν κουτόχορτο; Εξάλλου ανοίξατε το θέμα επειδή θέλατε διάλογο, νομίζω. Αν θέλατε να συμφωνήσουμε στην γνώμη που εξέφρασε αρχικά ο εκλεκτός συνάδελφος (που πρόσφερε ήδη πολλά και καλό είναι να ακολουθούν και άλλοι το παράδειγμά του), τότε να μην επιτέπετε σχόλια. Αποφασίστε τι θέλετε.

     • αλλενάκι avatar
      αλλενάκι @ Kommenos 17/01/2011 15:54:41

      δικηγόρος (/συνήγορος) είπα εξ αρχής, και εδώ, όχι δικαστής, σε κάθε περίπτωση σχετικότατος με τη νομική επιστήμη

     • αλλενάκι avatar
      αλλενάκι @ αλλενάκι 17/01/2011 16:08:40

      και Τροϊκανότατος...

     • αλλενάκι avatar
      αλλενάκι @ Kommenos 17/01/2011 17:04:48

      Και εγώ σχολιάζω εδώ, ουδεμία δικαιοδοσία έχω, ούτε παίρνω αποφάσεις, έχετε λάθος εντύπωση, ουδείς σας κυνηγάει, ουδείς θέλει να σας κλείσει το στόμα, απλώς προτιμώ τα ανοιχτά χαρτιά όταν συνομιλώ με κάποιον
      και λίγα και σταράτα λόγια.
      Όταν διαπιστώνω περιφραστικότητα που παρελκύει την επισημαίνω.

 33. sakis avatar
  sakis 17/01/2011 15:51:22

  Κατέβα απ΄τ΄άλογο μεγάλε !!!!

 34. Γεώργιος Μάτσος avatar
  Γεώργιος Μάτσος 17/01/2011 16:55:35

  Μου κάνει εντύπωση, μια που γνωρίζετε τόσα πολλά, που δεν γνωρίζετε ότι σε όλη την Ευρώπη είναι υποχρεωτική η παράσταση του δικηγόρου ενώπιον των Δικαστηρίων. Ούτε ο κ. Τόμσεν θα απαλλάξει την ελληνική δικαιοσύνη από την υποχρεωτική για τον πολίτη παράσταση δικηγόρου. Πάντως, τέτοιο μέτρο στη λεγόμενη "απελευθέρωση" δεν προβλέπεται κανένα. Συνεπώς, τα όσα γράφετε μου φαίνεται ότι τα γράφετε για δημιουργία επικοινωνιακών αντιδικηγορικών εντυπώσεων και αποκλιστικώς προς υποστήριξη της κυβερνητικής πολιτικής.

  Για μια ακόμη φορά δε, παρατηρώ με λύπη μου ότι ενώ ασχολούμαι εκτενώς με τα όσα γράφετε εσείς, σείς δεν ασχολείστε καθόλου με όσα γράφω εγώ. Κάνω ότι μπορώ για να μην έχουμε παράλληλους μονολόγους, αλλά θα πρέπει να συμμετάσχετε κι εσείς σε συζήτηση. Δεν γίνεται να συζητώ μόνον εγώ κι εσείς να λέτε κάθε φορά τα δικά σας. Τοποθετηθείτε και λίγο πάνω σε όσα σας λέγω εγώ, διαφορετικά δεν γίνεται συζήτηση.

  • Kommenos avatar
   Kommenos @ Γεώργιος Μάτσος 17/01/2011 17:58:17

   Αγαπητέ κύριε,

   Επειδή ακριβώς δεν έχω τις δικές σας γνώσεις και τη δική σας πείρα, ούτε είμαι δικηγόρος

   α) ξεκίνησα να σχολιάζω αυτά που είχατε γράψει, ορισμένα τα αντικρούσατε και σε ένα σημείο δεχτήκατε ότι είχα και εγώ δίκιο (είπατε "συμφωνώ μαζί σας") Δεν είμαι σε θέση να επαληθεύσω όλα όσα ισχυρίζεστε και δεν έχω αυτό το ρόλο ούτε και εσείς περιμένετε κάτι τέτοιο από μένα. Θα έπρεπε άλλοι που είτε γνωρίζουν το θέμα όσο εσείς καλά είτε έχουν διαφορετικές από σας εμπειρίες από αυτά που λέτε, αν είχαν κάτι να πούν συμπληρώνοντας ή αντικρούοντάς σας, να παρέμβουν για να γίνει διάλογος. Εγώ πάντως σας ευχαρίστησα πρώτα για την παρουσίασή σας, δεύτερον για την πρώτη απάντησή σας σε ό,τι έγραψα και τέλος επαίνεσα την πρωτοβουλία σας που ήταν οπωσδήποτε θετική.

   β) Επειδή δεν δεσμευόμαστε απόλυτα από το συγκεκριμένο θέμα σαν να είμαστε σε δικαστήριο, αν θυμάστε διευκρίνισα λέγοντας "επιτρέψτε μου να απομακρυνθώ λίγο από το θέμα") και μίλησα λίγο πιο γενικά για το ποιά θέματα από τον Κώδικα περί Δικηγόρων και τον Οργανισμό των Δικαστηρίων δεν μεταρρυθμίζονται και δεν προσαρμόζονται στο πνεύμα του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εκτός των άλλων θα έκαναν τη ζωή μας ευκολότερη, τη ζωή των δικαστών και την απόδοσή τους στο λειτούργημα καλύτερη, θα βλέπαμε το τέλος των υποθέσεών μας στη δικαιοσύνη μέσα στα χρονικά περιθώρια αυτής της ζωής και όχι της μετά θάνατον, και θα μας περίσσευε (από τις αμοιβές των παράλληλων ενδίκων βοηθημάτων ταυτόχρονα σε 3 δικαστήρια και ποιός ξέρει πόσα χρόνια μέχρι της τελεσιδικίας πάντοτε πληρώνοντας τους δικηγόρους) να αγοράσουμε και κανένα πουκάμισο και κανένα παντελόνι για να τονώσουμε την οικονομία και να μην κλείνουν συνεχώς καταστήματα από έλλειψη πελατείας.

   Δεν ήταν ένας προσωπικός διάλογος μεταξύ μας, αλλά θα έπρεπε να είχαν παρέμβει και άλλοι απλοί πολίτες να πουν τη γνώμη τους. Αν πάλι τους πείσατε όλους και δεν βλέπουν το λόγο να παρέμβουν, έχει καλώς.

   Αν περιμένετε από εμένα τον μη δικηγόρο να απαντήσω σε κάθε επιχείρημά σας, θα πρέπει να μου δώσετε το χρόνο να μελετήσω πολύ για να σας απαντήσω σωστά, αν καταφέρω να σας απαντήσω.

   Πάντως, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με το αντεπιχείρημά σας ότι "έτσι συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης" κατά της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει κρίνει ότι και ο απλός πολίτης δεν πρέπει να υποχρεώνεται να παρίσταται μόνο από τον δικηγόρο στα δικαστήρια. Αν δεν μας άρεσε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως έχει ερμηνευτεί μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να μην την υπογράφαμε, ή αν την καταγγείλουμε τώρα και να κάνουμε ότι κρίνουμε εμείς ορθότερο.

   Ήδη με τις παρατηρήσεις και τις επικρίσεις που διαβάσατε του μέλους "Αλλενάκι" που δεν είναι απλό μέλος σ' αυτό το μπλογκ στο οποίο ευρισκόμαστε, αισθάνομαι ότι μάλλον μετάνιωσαν εδώ που άνοιξαν αυτή τη συζήτηση, στην οποία είχα την τιμή να μετάσχω.

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ Kommenos 17/01/2011 18:20:08

    Eίμαι εντελώς απλό μέλος.
    Σχολιάζω.
    Σκέτο.
    Απλά είμαι περισσότερο χρόνο εδώ απότι εσείς, με ποσότητα σχολίων.
    Ουδεμία δικαιοδοσία έχω, ούτε μπορώ να επηρεάσω τους διαχειριστές.
    Άλλωστε αυτό που υπονοείτε είναι υποτιμητικό για αυτούς.
    Γράφουν εδώ πολλοί σχολιαστές που εκφράζουν σθεναρά ακραία αντίθετες απόψεις.
    Συγκρούσεις πάμπολλες, και λόγω του ότι είναι ένα φόρουμ που πάλλεται από ιδέες, αναπτύσσεται συχνά έντονη αντιπαράθεση.
    Άλλωστε, θα πρέπει να έχετε αντιληφθεί ότι το Antinews είναι κατά της πολιτικής ορθότητας, η οποία παρόλα αυτά, κατέκλυσε το παρόν ποστ...

 35. Τζώρτζης K. avatar
  Τζώρτζης K. 17/01/2011 18:50:59

  Κάποτε οι "μεταρρυθμίσεις " και οι αλλαγές ήσαν έννοιες θετικά φορτισμένες. Εδώ και πολλά χρόνια όμως οι "προοδευτικοί", έχοντας φαίνεται εκπληρώσει τα προσωπικά τους όνειρα και τις πολιτικές τους επιδιώξεις στο ακέραιο, τοποθετήθηκαν σταθερά υπέρ της πληρους και γενικής ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ.
  Τί φοβούνται οι δικηγόροι από τις μεταρρυθμίσεις ;
  Τί έπαθαν οι γιατροί ή οι μηχανικοί, των οποίων τα επαγγέλματα δεν είναι "κλειστά" όπως των δικηγόρων ; Καταστράφηκαν από τις μεγάλες εταιρίες ; ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, παρ' οτι υπήρξαν και υπάρχουν πάμπολλες μεγάλες έως πολύ μεγάλες τεχνικές εταιρίες ή ιδιωτικά νοσκοκομεία, κλινικές, μαιευτήρια κλπ, δίπλα σε αυτές χιλιάδες ελεύθεροιε παγγελματιές υπήρχαν και θα υπάρχουν. Και από την άλλη, χιλιάδες μηχανικοί και γιατροί απασχολήθηκαν και απασχολούνται στις επιχειαρήσεις αυτές (δυστυχώς κεφαλαιουχικές - θου κύριε-, αλλά "κανείς δεν είναι τέλειος"...), χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν ένα γραφειάκι με έναν υπολογιστή και να κάνουν πώς δουλεύουν, όπως τόσοι και τόσοι νεοι δικηγόροι.
  Βέβαια, για τους νέους δικηγόροςυ εμείς έχουμε προβλέψει το "γραμμάτιο"!!! Και το ταμείο συνεργασίας !!!
  ΕΡΩΤΗΜΑ : Η κατάργηση των γραμματίων, με τη σημερινή τους μορφή, πλήττει κυρίως τους δικηγόρους ή μήπως τους δικηγορικούς συλλόγους ;
  Η απόλυτη κάλυψη του Φαήλου Κρανιδιώτη από τις θέσεις σας κύριε Μάτσο σας λέει κάτι ; Διότι σε εμέ και σε πολλούς άλλους λεει...
  Επί τέλους, ας συγκεντρωθούν -έτσι ή αλλιώς- , όσοι ανήκουν στην "άλλη Ελλάδα".....όσοι δηλ. -εν τέλει- προτιμούν "εν μέσει τη πόλει τιάραν λατινικήν" αντί "φακιόλιον τούρκου".
  Επί τέλους ... Και την Πόλη δώσανε και τη Σμύρνη και την Κύπρο... Οι ίδιοι παντα ... δηλ. η μαύρη αντίδραση...

  • Τζώρτζης K. avatar
   Τζώρτζης K. @ Τζώρτζης K. 17/01/2011 19:04:54

   rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 36. theo1611 avatar
  theo1611 17/01/2011 19:49:06

  Για το δικηγορικό επάγγελμα δεν γνωρίζω, αλλά για το επάγγελμα του μηχανικού γνωρίζω ότι "το κλείσιμο" έγινε και γίνεται δια "κανονιστικών πράξεων" (ΒΔ, ΠΔ, ΚΥΑ,ΥΑ, Εγκυκλιων), παρά την βούληση ή χωρίς σαφώς εκπεφρασμένη βούληση του νομοθέτη.

  Για να ξυπνήσει ο γάιδαρος, καμμιά φορά χρειάζεται να χτυπηθεί πρώτα το σαμάρι!!!

  ΥΓ: Απλά, όπως έχει ήδη επισημανθεί, θα έπρεπε όλοι μας να είχαμε προετοιμαστεί και δρομολογήσει αλλαγές εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να μην ερχόμαστε σήμερα αμυνόμενοι, ότι δήθεν τα πάντα έχουν επισυμβεί για το καλό της κοινωνίας και όχι της συντεχνίας (που βέβαια είναι καλή έννοια αν λειτουργεί για το κοινό συμφέρον, για να μην ξεχνιόμαστε).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.