#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
14/07/2009 23:05
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα επτά βήματα της Αειφορίας


Η «πράσινη ανάπτυξη» είναι ένα σύνθημα.  Η Αειφορία είναι μια συνολική στρατηγική, που αλλάζει ολόκληρο το υπόδειγμα των σχέσεων παραγωγής κι όλες τις προοπτικές της ανάπτυξης.


Η «πράσινη ανάπτυξη» δεν είναι ούτε «πράσινη» (γιατί δεν εμπεριέχει ανάταξη της Γεωργίας) ούτε «ανάπτυξη» (γιατί δεν στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα).  Η Αειφορία είναι οικολογική γιατί είναι βιώσιμη. Είναι ανάπτυξη γιατί είναι ανταγωνιστική. Είναι στρατηγική γιατί υποκινεί μια αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία. Κι είναι συνολική γιατί περιλαμβάνει τα πάντα, ανατρέπει τα πάντα και ανασυγκροτεί τα πάντα.


 Γι’ αυτό το λόγο και η Αειφορία συζητείται σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν απασχολεί κανένα στην Ελλάδα.  Γιατί εδώ έχουμε μάθει να μη συζητάμε αυτά που πρωτίστως μας ενδιαφέρουν κι αυτά που περισσότερο έχουμε ανάγκη.


 Του Χρύσανθου Λαζαρίδη


 


Οι ευρωεκλογές πέρασαν, οι «Οικολόγοι πράσινοι» δεν πήγαν και τόσο καλά και η συζήτηση περί οικολογίας σταμάτησε στην Ελλάδα.


 Ίσως γιατί δεν άρχισε ποτέ…


 Και έτσι, λίγο πριν από τις επόμενες εκλογές, θα ανακοινωθεί η δημιουργία ενός… υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο, βέβαια, δεν θα κάνει τίποτε απ’ όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν. Γιατί δεν είναι υπόθεση ενός «νέου υπουργείου», αλλά μιας συνολικής νέας κατεύθυνσης - που δεν υπάρχει.


Χρειάζεται  αλλαγή συνολικού υποδείγματος – όχι, απλώς, να βάλουμε «λίγο παραπάνω περιβάλλον» στη ζωή μας.


Αυτό το νέο υπόδειγμα ονομάζεται «Αειφορία» ή «βιώσιμη ανάπτυξη» ή «διατηρήσιμη ανάπτυξη» και αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως πλουτοπαραγωγικό πόρο (resource), όχι ως «περιορισμό» (constraint) της αναπτυξιακής διαδικασίας.


 Η Αειφορία συνδέει το αίτημα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος με την ανταγωνιστικότητα. Γιατί ό,τι δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν είναι διατηρήσιμο. Κι ότι δεν είναι διατηρήσιμο, δεν σώζει το περιβάλλον - το υπονομεύει και το απαξιώνει.


Κι αυτό σημαίνει επτά πράγματα:


 Πληθυσμός και Πρωτογενής παραγωγή


 Πρώτον, αποκέντρωση, δηλαδή ανακούφιση των αστικών κέντρων και αναγέννηση της υπαίθρου που είναι εγκαταλελειμμένη. Αν δεν αντιστραφεί η συγκέντρωση των πληθυσμών σε τσιμεντόκτιστα κλουβιά, το φυσικό περιβάλλον θα συνεχίσει να καταστρέφεται παντού – και στις πόλεις και στην ύπαιθρο.


Δεύτερον ανάταξη της Πρωτογενούς παραγωγής (Γεωργίας - κτηνοτροφίας-αλιείας- δασοκομίας- ορυχείων). Αν οι κλάδοι που αποτελούν τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες της περιφέρειας δεν ανασυγκροτηθούν σε σύγχρονη ανταγωνιστική βάση, δεν πρόκειται οι πληθυσμοί να μετακινηθούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα (όπου σήμερα ασφυκτιούν), στην περιφέρεια (που σήμερα ερημώνει). 


Μέχρι τώρα όλοι σχεδόν οι τομείς των πρωτογενούς παραγωγής θεωρούνται αντί-οικολογικοί. Έχουμε Γεωργία που λεηλατεί τα υδάτινα αποθέματα, έχουμε Κτηνοτροφία που επεκτείνει συνεχώς τους βοσκοτόπους σε βάρος των δασικών εκτάσεων (πολλές φορές δια της μεθόδου των εμπρησμών), έχουμε Αλιεία που «ξυρίζει» το γόνο από το βυθό, δεν έχουμε καθόλου Δασοκομία, ενώ τα ορυχεία κλείσανε παντού. Αυτή η εκφυλιστική διαδικασία, που τείνει πλέον να εκμηδενίσει την πρωτογενή παραγωγή στην Ελλάδα, οφείλεται στο ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις στη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων, ώστε να αποκατασταθούν οικονομίες κλίμακας στις καλλιέργειες, ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων, (κάθετη) συμπληρωματικότητα μεταξύ παραγωγικών δραστηριοτήτων και (οριζόντιες) συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών κλάδων.


Μεταποίηση, Τεχνολογία, Ενέργεια


 Τρίτον, να ανασυγκροτηθεί η Δευτερογενής παραγωγή-Μεταποίηση: Στην Ελλάδα δεν είναι μόνο που μειώθηκε και υποβαθμίστηκε η πρωτογενής παραγωγή.


«Πετύχαμε» επίσης και την αποβιομηχάνισή μας!


 Σε άλλες χώρες, στο παρελθόν, η συρρίκνωση του αγροτικού τομέα είχε δύο αποτελέσματα: την αύξηση των παραγωγικότητας της πρωτογενούς παραγωγής και την αύξηση της δευτερογενούς παραγωγής-μεταποίησης, όπου βρήκε απασχόληση το ανθρώπινο δυναμικό που έφευγε από την ύπαιθρο και μετακόμιζε στις πόλεις. Και οι εργάτες γης έγιναν βιομηχανικοί εργάτες. Εμείς στην Ελλάδα καταφέραμε, τα τελευταία τριάντα χρόνια, την ίδια ώρα που διώχναμε κόσμο από το χωράφι, τη στάνη και το ψαροκάικο, να εξαφανίσουμε αι το εργοστάσιο!


 Η ανάταξη των Γεωργίας έχει νόημα μόνον αν συνοδευτεί από την ανασυγκρότηση της Μεταποίησης. Η ανταγωνιστική Γεωργία-Κτηνοτροφία θα βρίσκει ζήτηση για τα προϊόντα της από μια ανταγωνιστική Μεταποίηση, που θα μπορεί να πουλάει τα δικά της προϊόντα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Κι έτσι θα δημιουργηθεί μεγάλη ποικιλία θέσεων εργασίας στην περιφέρεια, πέρα από τις αγροτικές ασχολίες. Μια αναγεννημένη και ανταγωνιστική πρωτογενής παραγωγής και μια ανασυγκροτημένη κι ανταγωνιστική μεταποίηση θα δώσουν ζωή, διέξοδο, προκοπή και ελπίδα σε πληθυσμούς της περιφέρειας, που θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται λύνοντας και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Γιατί σε μεγάλο βαθμό ο δημογραφικός μαρασμός προκύπτει λόγω έλλειψης διεξόδου και προοπτικής για πληθυσμούς που κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά, γιατί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν στοιχειωδώς το μέλλον τους. Αν αυτό αντιστραφεί, θα αλλάξουν και οι δημογραφικές τάσεις…Τέταρτον, μείωση του ενεργειακού κόστους. Εδώ είναι απαραίτητη η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων υδρογονανθράκων – κυρίως του λιγνίτη και του λιθάνθρακα – με πρόνοιες για την πλήρη παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα. Δεν είναι «οικολογικό» να απορρίπτουμε φτηνές πηγές ενέργειας, εξ αιτίας της περιβαλλοντικής τους επιβάρυνσης. Αληθινά οικολογικό είναι να εξουδετερώσουμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν οι φθηνές πηγές.


 Ο λιθάνθρακας είναι πάμφθηνος και άφθονος. Ακόμα κι αν χρησιμοποιήσουμε την πιο προηγμένη τεχνολογία για να παγιδεύσουμε το διοξείδιο του άνθρακα, και πάλι παραμένει ιδιαίτερα φθηνός. Συνεπώς, η Αειφορία επιβάλει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τον λιθάνθρακα, όχι να τον εγκαταλείψουμε.


 Η ανασυγκρότηση της μεταποίησης σημαίνει μεγάλη ζήτηση ενεργείας. Για να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε – μεταξύ άλλων και -  ανανεώσιμες πηγές. Αλλά για να διατηρήσουμε ανταγωνιστική τη Μεταποίηση, πρέπει η τιμή της ενέργειας να παραμείνει χαμηλή. Κι αυτό επιβάλει συνδυασμούς τεχνολογιών που ελαχιστοποιούν το κόστος τους. Για παράδειγμα, οι Σαουδάραβες χρησιμοποιούν ηλιακούς αφαλατωτές διπλής απόσταξης για να παράγουν  πόσιμο νερό: Το «μυστικό» είναι ότι καθώς βράζει μέσα στον πρώτο αντιδραστήρα το θαλασσινό νερό, οι υδρατμοί θερμαίνουν ένα δεύτερο αντιδραστήρα πριν μπουν στη διαδικασία ψύχρανσης. Κι αυτό κατεβάζει το κόστος τόσο, ώστε να συμφέρει ο ηλιακός αφαλατωτής ακόμα και στους Σαουδάραβες που έχουν πάμφθηνο πετρέλαιο! 


 Το μυστικό στις ανανεώσιμες πηγές είναι η συνδυαστική τους χρήση για τη δραστική μείωση του κόστους τους.


Χρέος και ΣκουπίδιαΠέμπτον, ένα άλλο στοιχείο του κόστους είναι οι σχετικά υψηλοί φόροι και οι εργοδοτικές εισφορές, που επηρεάζουν αρνητικά τις νέες επενδύσεις. Ουδείς επενδύει σε μια χώρα υπερχρεωμένη και με ασφαλιστικό σύστημα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Κι αυτό γιατί προεξοφλούν νέα μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση και νέο υψηλότερο εργοδοτικό κόστος στο μέλλον. Πράγμα που θα επιδεινώνει συνεχώς την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής τους.


Για να εξαλειφθεί αυτό το αντικίνητρο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η αναξιοποίητη περιουσία του Δημοσίου, ώστε να εξαλειφθεί ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους και να διογκωθούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.


Αρκεί να αξιοποιηθεί το 10% της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, για να πέσουν οι ετήσιες δανειακές δόσεις του κράτους στο μισό και να υπερδιπλασιαστούν σε μια πενταετία τα αποθεματικά των ταμείων. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα που θα απελευθερώσει ανταγωνιστικότητα και θα ενθαρρύνει επενδύσεις, δηλαδή θα φέρει πιο κοντά ένα νέο μοντέλο Αειφορίας.


Δεν μπορεί να δημιουργηθεί δυναμική βιώσιμης ανάπτυξης, όταν παλαιά χρέη οδηγούν σε νέα ελλείμματα, κι αυτά σε μεγαλύτερο χρέος σήμερα και μεγαλύτερα ελλείμματα αύριο. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει άμεσα…


 Έκτον, η Αειφορία απαιτεί επίσης την αξιοποίηση κάθε «παραπροϊόντος» της αναπτυξιακής διαδικασίας, μέχρι και τα σκουπίδια. Διότι αν δεν είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε θερμική επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων για να ανακτήσουμε ενέργεια και πρώτες ύλες, τότε δεν έχει νόημα να μιλάμε ούτε για ανταγωνιστικότητα, ούτε για περιβάλλον. Η θερμική επεξεργασία των σκουπιδιών - και η μετατροπή τους από τεράστιο «πονοκέφαλο» σε πλουτοπαραγωγική πηγή - είναι θεμελιώδης προϋπόθεση Αειφορίας.


Έβδομον, η συνολική διαχείριση υδάτινων πόρων: Από τους βιολογικούς καθαρισμούς ως την εκτεταμένη χρήση αφαλατωτών που σταματούν και αντιστρέφουν την ερημοποίηση αγροτικών περιοχών ή να ξανά-πρασινίζουν καμένα δάση (και εκατοντάδες βραχονησίδες προς εκμετάλλευση).


Όλα αυτά δεν γίνονται από ένα νέο υπουργείο. Γίνονται από μια νέα διακυβέρνηση με στόχο σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, από ένα άλλου τύπου κράτος (λιγότερο συγκεντρωτικό, λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο επιτελικό), από ένα άλλου τύπου ιδιωτικό τομέα (λιγότερο κρατικοδίαιτο και πιο ανταγωνιστικό), από μια κοινωνία με νέες προτεραιότητες.


Και μόνο ότι μιλάμε για «νέο υπουργείο Περιβάλλοντος» σημαίνει ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας τίποτε απ’ όλα αυτά…


Η Αειφορία δεν είναι απλώς μια στρατηγική «πράσινης ανάπτυξης». Είναι μια συνολική στρατηγική που λύνει ταυτόχρονα προβλήματαδιαρθρωτικά, διακλαδικά, κοινωνικά, δημοσιονομικά, ασφαλιστικά, ενεργειακά, αναπτυξιακά - πάντα με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στη δημιουργία «διατηρήσιμων» θέσεων εργασίας, στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος και στην εκμετάλλευση πάσης φύσεως συνεργειών που βελτιώνουν την απόδοση τεχνολογιών και επενδύσεων.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ξενητεμενος avatar
  Ξενητεμενος 15/07/2009 00:49:12

  Δεν τον γνωριζω τον κ.Χρυσανθο Λαζαριδη, κατι ειχα διαβασει γι' αυτον πριν απο καιρο στο Αntinews, το παραπανω κειμενο, που ρουφιεται κυριολεκτικα απο οσους αγωνιουν γι' αυτο τον τοπο, πρεπει να γινει Ευαγγελιο για τους οποιουσδηποτε κυβερνωντες, που εχουν εστω κουκουτσι μυαλο. Προσωπικα αμφιβαλλω αν καποιο παρομοιο κειμενο υπαρχει σε ενα κυβερνητικο συρταρι, οι καλοπληρωμενοι συμβουλοι των υπουργων ασχολουνται αποκλειστικα με εκεινα που συμφερουν στα αφεντικα τους. Κυριε Λαζαριδη, εγω ενας ταπεινος Ελληνας πολιτης, με παθος ομως για τη χωρα μου, υποκλινομαι.

 2. **^*^ avatar
  **^*^ 15/07/2009 05:43:33

  O Κος Λαζαρίδης αν και εν γένει εξαιρετικός κάνει λάθος με τον λιγνίτη - δυστυχώς. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη ώριμες τεχνολογίες δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα.

  Επιπρόσθετα οι ΑΠΕ με την μορφή της αιολικής είναι ήδη φτηνή ενέργεια λίγο πιο ακριβή απο τον φυσικό αέριο.

  Αρα η λύση είναι ταχεία ανάπτυξη των ανταγωνιστικών ΑΠΕ και ο λιγνίτης ναι αλλα στο παρασκήνιο για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα στό δίκτυο.

 3. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 15/07/2009 06:34:26

  Δεν θα τα χαλάσουμε στο θέμα του λιγνίτη. Αν συμφωνούμε σε όλα τα άλλα...
  Πάντως υπάρχουν περισσότερες από μια απόλυτα σύχρονες και δοκιμασμένες τεχνικές πλήρους παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα. Είτε με υγροποίηση και επανδιοχέτευσή του στο έδαφος. Είτε με εξεπξεργασία του για παραγωγή μεθανίου και χρήση μεθανίου για καθαρή καύση (και παραγωγή ενέργειας στη συνέχεια).
  Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα στο Scientific American σχετικώς. Μερικά έχουν πρόσφατα (μόλις το 2008) μεταφραστεί και στα ελληνικά.
  Όσον αφορά τις ΑΠΕ συμφωνώ ότι οι καινοτομίες είναι πλέον καθημερινές. Αλλά και πάλι το μεγάλο πλεονέκτημα (που υπερπηδά οποιαδήποτε προβλήματα ανταγωνιστικότητας κόστους) έγκειται στη συνδυαστική χρήση τους.
  Ούτε εδώ θα τα χαλάσουμε. Αφού συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητες οι ΑΠΕ κι αφού επίσης συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε ανταγωνιστική ενέργεια, η τεχνολογία και η ήδη υπάρχουσα εμπειρια μας προσφέρει μεγάλη γκάμα επιλογών.
  Το βασικό είναι να συμφωνήσουμε στην ανάγκη ανταγωνιστικότητας και συνολικής αλλαγής στο αναπτυξιακό υπόδειγμα με στόχο την Αειφορία.

 4. donaE avatar
  donaE 15/07/2009 07:23:35

  Και πως θα γινει ανταγωνιστικη η Πρωτογενης παραγωγη?
  Δυο λεξεις θα βοηθουσανε.Ειναι σημαντικος τομεας και μεγαλο ποσοστο στο ΑΕΠ.

 5. ataktos avatar
  ataktos 15/07/2009 07:56:54

  Για να μην ανακαλύπτουμε το Αμερική

  “Περίληψη

  Ούτε τα τεχνολογικά συστήµατα των ΑΠΕ καθίστανται βιώσιµα εκ µόνου του λόγου ότι παράγουν καθαράν ενέργειαν, ούτε η θέσπισις κανόνων και κριτηρίων για την χωροθέτηση των συστηµάτων αυτών καθίσταται βιώσιµη εκ µόνου του λόγου ότι στηρίζεται σε συνολικό ειδικό σχεδιασµό, ο οποίος στηρίζεται επίσης σε Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.

  Η βιωσιµότης των προϋποθέτει:

  α) ότι υπηρετούν βιώσιµη ενεργειακή πολιτική,

  β) ότι δεν βλάπτουν τα φυσικά και ιδίως τα δασικά οικοσυστήµατα και το τοπίο.

  Η βιωσιµότης είναι συστηµική έννοια που οριοθετεί και συγχωνεύει πλείονες πολιτικές που εµπλέκονται σε ωρισµένο πρόβληµα, µε κύριο γνώρισµα την διαφύλαξη και διατήρηση φύσεως/ζωής. Και για τη βιώσιµη χωροταξία των ΑΠΕ δεν αρκεί η σύνδεσή της µε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Προαπαιτείται η σύνδεσή της µε βιώσιµη ενεργειακή πολιτική της Χώρας, η οποία, πάλι, δεν είναι αυτοτελής αλλά προϋποθέτει την Εθνική Στρατηγική Βιωσίµου Αναπτύξεως, την οποίαν και υποστηρίζει. Κατά ταύτα, το κενόν που υπάρχει στην Χώρα µας είναι ακριβώς η ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής βιωσίµου αναπτύξεως.

  Το πρόβληµα είναι:

  Πώς µπορεί να είναι βιώσιµη µια ενεργειακή πολιτική όταν δεν υποστηρίζει βιώσιµες δηµόσιες πολιτικές; Πόση ενέργεια χρειάζεται πράγµατι η βιώσιµη Ελλάς, γιατί την χρειάζεται και από ποιες πηγές θα την πάρει; Χρειάζεται όντως ενέργεια και από Α.Π.Ε.;

  Μήπως οι Α.Π.Ε. είναι το άλλοθι της συνεχιζοµένης µη βιωσίµου ενεργειακής και οικονοµικής πολιτικής; Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος των ΑΠΕ στη βιώσιµη ανάπτυξη έχει προδήλως και σκοπίµως υπερτιµηθεί, δεδοµένου ότι η τεχνολογία των ανοίγει νέον πεδίον εµπορίας και κερδοσκοπίας στο οποίον επιδίδονται εκ του ασφαλούς οι χώρες της προηγµένης βιοµηχανίας υπό το πρόσχηµα της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Οι Α.Π.Ε. δεν πρέπει να διαφηµίζονται ως πανάκεια για το ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόβληµα της εποχής µας.

  Αυτή είναι ευνοήτως η θέση των επενδυτών και των θιασωτών της αγρίας αναπτύξεως.

  Αντιθέτως, τα τεχνολογικά συστήµατα των ΑΠΕ συνεπάγονται σηµαντική καταστροφή του περιβάλλοντος (βλ. φράγµατα και αιολικά πάρκα) και εποµένως, η βιώσιµη εγκατάστασίς των δύναται πράγµατι να συντελεσθεί σε πολύ µικρά κλίµακα που δεν λύει το ενεργειακό πρόβληµα.

  Κατά ταύτα, µόνη γνήσια και κορυφαία Αρχή Βιωσιµότητος παραµένει η αρχή της εξοικονοµήσεως ενεργείας και της ορθολογικής (φειδωλής)χρήσεως των φυσικών πόρων.

  Είναι χαρακτηριστικόν ότι οι κοπτόµενοι υπέρ των ΑΠΕ αποφεύγουν επιµελώς να οµιλήσουν για την αναγκαία περιστολή της ενεργειακής σπατάλης του διαρκώς επεκτεινοµένου αγρίου διεθνούς εµπορίου της λεγοµένης «παγκοσµιοποιήσεως».

  Από της απόψεως αυτής, οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλλες (2008) για την αύξηση της συµµετοχής των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό σύστηµα στερούνται βιωσιµότητος, εφ’ όσον δεν θέτουν κανένα όριο στην κατανάλωση ενεργείας, αρκούµενες στην ειρηµένη αύξηση και στο όριο αναφοράς στο CO2του 1990 και προδήλως ελπίζουσες στην υπέρβασή του µέσω των Α.Π.Ε.

  Αλλά η υποχρεωτική χρήσις Α.Π.Ε. έχει ως conditio sine qua non την βιώσιµη ενεργειακή πολιτική υπό την θεµελιώδη έννοιαν αυτής της περιστολής της ενεργειακής σπατάλης και όχι την ενθάρρυνση της συνεχίσεώς της µέσω των Α.Π.Ε.

  Από της πλευράς αυτής δεν είναι βιώσιµη και η απελευθέρωση της αγοράς ενεργείας, συµπεριλαµβανοµένων και των Α.Π.Ε., η οποία ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό, ήτοι την αλόγιστη διασπάθιση των ενεργειακών πόρων και την κερδοσκοπίαν επί βασικού κοινωνικού αγαθού.

  Οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την αύξηση των Α.Π.Ε. στα ενεργειακά συστήµατα των µελών της Ε.Ε. δεσµεύουν την Ελλάδα µόνο καθ’ όν µέτρον δεν αντιβαίνουν στην έννοµη τάξη της χώρας και ειδικώτερον στην περιβαλλοντική προστασία του ελληνικού τοπίου και του φυσικού αναγλύφου, που έχουν εγχώρια συνταγµατική βάση (άρθ. 24 του Συντάγµατος) υπερκειµένην της κοινοτικής πολιτικής.

  Εντεύθεν έπεται ότι η βιώσιµη αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν δύναται να έχουν ει µη µόνον µικρή συµµετοχή στο ενεργειακό δυναµικό της χώρας.

  Διότι το κύριο χαρακτηριστικό της είναι το εξαίσιο τοπίο της, το πλούσιο και έντονο ανάγλυφο µε εκτεταµένα ορεινά και ημιορεινά δασικά συστήματα που αποκλείουν την εγκατάσταση ανεµογεννητριών και την κατασκευή φραγμάτων.

  Επειδή δε βιωσιµότητα δεν έχει ούτε η ελληνική συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα ενεργείας, τα οποία δεν παρέχουν ενεργειακήν ασφάλεια, το ενεργειακό μέλλον της χώρας βασίζεται κατ’ ανάγκη στους εθνικούς πόρους. Εξ ού και η ανάγκη αυστηράς ενεργειακής πολιτικής, στηριζοµένης ιδίως στην εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση της ενεργείας µε προέχουσα την διαχείριση της ζητήσεως. Αλλά και η τελευταία προϋποθέτει οικονοµική πολιτική µε πρώτο σκοπό την βιωσιµότητα και όχι την αύξηση του πλούτου. Κρίνοµενον υπό την προοπτικήν αυτή το τελικό κυβερνητικό Σχέδιο για την Ειδική Χωροταξία των ΑΠΕ, δεν είναι βιώσιµο, ούτε ορθολογικό, µεταξύ άλλων, και κυρίως, διότι αναχωρεί από αυθαίρετον και κατακόρυφον αύξησιν της συµµετοχής των Α.Π.Ε. -και ιδίως της αιολικής ενεργείας- στο εθνικό ενεργειακό σύστηµα, χάριν της οποίας εν ψυχρώ επιβάλλει την εκτεταµένη καταστροφή των ελληνικών δασών που, πέραν του κάλλους των, είναι οι µόνοι βέβαιοι συλλέκτες του CO2 και ρυθµιστές της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

  Ο Πρόεδρος
  Μιχαήλ Δεκλερής

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Καλλιδροµίου 30, 114 73
  Εξάρχεια
  ΑΘΗΝΑ

 6. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 15/07/2009 08:45:42

  Το ανωτέρω κείμενο, επιτρέψτε μου να πώ ότι είναι ένα μοναδικό παράδειγμα, εξαιρειτικά εύστοχων παρατηρήσεων και εξαιρετικά αντιφατικών ή έωλων συμπερασμάτων.
  Για παράδειγμα, είναι αλήθεια ότι η έκτενής χρήση ΑΠΕ δεν είναι απολύτως εφικτή σήμερα, ούτε απολύτως ανταγωνιστική. Συνεπώς χρειάζεται να στηριχθούμε σε φτηνές πηγές ενέργειας απο εθνικούς πορους, όπως ο λιγνιτάνθρακας, αφού βεβαίως, εξασφαλίσουμε την παγίδευση διξειδίου του άνθρακα.
  Από την άλλη πλευρά, ΔΕΝ είναι αλήθεια ότι οι ΑΠΕ βλάπτουν την αισθητική του περιβάλλοντος ή... πλήττουν το δασικό πλούτο! Αππό που κι ως πού;
  Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε περιοχές απρόσιτες, αλλά και σε περιοχές που παρουσιάζουν πολύ μέτρια αισθητική σήμερα. Ή σε πλωτήρες καταμεσίς του πελάγου. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν νέες γενιές αιολικών αντιδραστήρων (μαγνητικών κλπ.) που είναι πολύ λιγότερο ογκώδεις και "άσχημοι" απ' ότι οι προηγούμενοι. Μη μου πείτε οτι δεν σας ενοχλούν τα σημερινά εργοστάσια της ΔΕΗ (παραγωγής ηλεκτροσμού απο πετρέλαιο ή αέριο) ή οι υποσταθμοί ή οι καιρίες τις κινητής πάνω στις κορυφογραμμές και σας ενοχλούν συστοιχίες ανεμόμυλων στη μέση του πουθενά.
  Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια, ότι ενώ μεμονωμένες ΑΠΕ μπορεί να έχουν σχετικά υψηλό ανά μονάδα κόστος ενεργείας, σε συνδυασμό μεταξύ τους μειώνονται οι απώλειες και πέφτει το κόστος τους. Οι συνήθεις πίνακες μοναδιαίου κόστους ενεργείας ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν τεχνολογικές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ μεταξύ διαφόρων μεμονωμένων τεχνολογιών. Έτσι μη βιστείτε να ξεγράψετε ΑΠΕ για λόγους κόστους.
  Συμφωνούμε στο κριτήριο της ανταγωνιστικότητας, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταστήσουμε τις ΑΠΕ πιο ανταγωνιστικές - με συνδυαστική χρήση τους - όχι να τις αποκλείσουμε ή να τις περιθωριοποιήσουμε. Ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε τεράστιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό.
  Τέλος, συμφωνούμε στην ανάγκη ελέγχου και περιορισμού των ενεργειακών σπαταλών. Αλλά αειφορία δεν σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Σημαίνει λιγότερες σπατάλες και πιο αποδοτική κατανάλωση ενέργειας.
  Χωρίς ενέργεια ΔΕΝ υπάρχει ανάπτυξη.
  Χωρίς ανταγωνιστική ενέργεια δεν υπάρχει ανάπτυξη.
  Η αειφορία ουσιαστικά παντρεύει το περιβάλλον με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα με την φύση, την οικονομία με την κοινωνία, την κερδοφορία με την ποιότητα ζωής. Κι αυτό που προκύπτει δεν είναι απλώς, μια "πιο καθαρή" οικονομία, αλλά μια ΑΛΛΗ οικονομία, οπου τίποτε δεν πάει χαμένο και τίποτε δεν λεηλατείται.
  Αλλά για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να σπάσουμε πολλά ταμπού. Ή μάλλον ΟΛΑ τα ταμπού. Και να ξεπεράσουμε πολλά στερεότυπα σχετικά με το τι γίνεται και τι όχι, τί είναι εφικτό και τι όχι, τι είναι οφέλιμο και τι όχι, τί είναι οικολογικό και τι όχι.

 7. s.manolakis avatar
  s.manolakis 15/07/2009 09:20:30

  @ Ξενητεμένος:
  δεν έχεις δίκιο: τα κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά συρτάρια είναι γεμάτα από τέτοια σχέδια: ευχολόγια χωρίς καμία λεπτομέρεια και εξειδίκευση. χρήση του όρου πράσινος, αειφορία κλπ ακόμα και στις πιο ακραίες και καταστροφικές προτάσεις.
  τα σημεία 1, 2, 3, 6 και 7 είναι κοινά ευχολόγια, οι δε στόχοι που θέτει ο κος. Λαζαρίδης (π.χ. να αποκατασταθούν οικονομίες κλίμακας στις καλλιέργειες, ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων, (κάθετη) συμπληρωματικότητα μεταξύ παραγωγικών δραστηριοτήτων και (οριζόντιες) συνέργειες) είναι πάγιοι στόχοι της ΚΑΠ από το 1960 της ελλάδας από το 1980. αυτοί μας έφεραν εδώ. Ή ποιος πολιτικάντης δεν έχει μιλήσει για αποκέντρωση από το 1980 και μετά;
  στο 4 (λιθάνθρακας) υπάρχει προφανώς λόγος να τα χαλάσουμε εφόσον δε συμφωνούμε και στα υπόλοιπα. σε κάθε περίπτωση το scientific american δεν είναι και καμια εμπροσθοφυλακή περιβαλλοντικής σκέψης, μάλλον εμπροσθοφυλακή πληρωμένων καταχωρήσεων. διαβάζοντας μου έκανε εντύπωση η μη αναφορά στην πυρηνική ως πράσινη ενέργεια (φάκτορα, γιατί δεν κάνεις μια αποκαλυπτική έρευνα για το ποιες χώρες, με ποια ψευτο-ανταλλάγματα στην εξωτερική πολιτική μας και με ποιους αντιπροσώπους μεθοδεύουν τα πυρηνικά στη μεσόγειο;)
  στο σημείο 5 θα μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει με επιφυλάξεις στη διάγνωση. οι λύσεις πάντως (ριζική μείωση του εταιρικού φόρου και αξιοποίηση ακινήτων) έχουν ήδη μεθοδευθεί από την παρούσα κυβέρνηση οπότε φαντάζομαι, βρισκόμαστε στην εμπροσθοφυλακή της αειφορίας.

 8. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 15/07/2009 10:36:10

  Συνήθως όποιος δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο βγάζει άναρθρες κραυγές.
  Και μόνο το γεγονός ότι μιλάει το ανωτέρω σχόλιο για την ΚΑΠ από το 1960 είναι αρκετό για να μη δώσει κανείς περισσότερη σημασία.
  Θυμίζω μονάχα ότι το 1960 η τότε λεγόμενη ΚΑΠ έκανε συγκέντρωση-προστασία προϊόντων. Έφτιαχνε "βουνά απο βούτυρο και λίμνες απο γάλα", όπως κατήγγελαν τότε οι αντίπαλοί της ΚΑΠ (και παραδέχονταν οι οπαδοί της).
  Τι σχέση έχουν όλα αυτά με όσα πρότεινα εγώ για διακλαδικές συμπληρωματικότητες και οριζόντιες συνέργειες;
  Ασφαλώς ο Scientific American δεν είναι περιοδικό επιστημονικής έρευνας. Ούτε το antinews είναι ερευνητικό site. Όταν κάνουμε διάλογο στο ευρύ κοινό παραθέτουμε αντίστοιχη βιβλιογραφία απο εγκυρες πηγές εκλαϊκευτικής επιστήμης στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.
  Αν θέλετε πιο αναλυτική βιβλιογραφία για τη χρήση μεθόδων παγίδευσης CO2 απο λιθάνθρακα πολύ ευχαρίστως.
  Απο κει και ύστερα αν θέλετε ένα λόγο για τον οποίο οσοι έχουν να πούν κάτι ΔΕΝ γράφουν στην Ελλάδα, διαβάστε προσεκτικά το ανωτέρω σχόλιο (manolakis). Μερικοί τέτοιοι τύποι ολα τα ξέρουν, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν, κουβαλάνε τουπέ ευθέως ανάλογο της ημιμάθειάς τους, και αλαζονεία ευθέως ανάλογα της ριχότητάς τους.
  Όχι, ο λόγος που δεν γίνεται τίποτε στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι κακοί πολιτικοί, οι κακοί δημοσιγράφοι, το διεφθαρμένο κράτος κλπ.κλπ.
  Είναι κι αυτοί η μανία με την οποία γίνεται προσπαθεια να φιμωθεί όποιος πάει να πεί κάτι διαφορετικό, να απαξιωθεί κάθε απόπειρα νέας άποψης.
  Κι απο ανθρώπους που καταφανώς δεν γνωρίζουν δεν καταλαβαίνουν και δεν έχουν και πιθανοτητα πια να καταλάβουν. Το παραμικρό...

 9. s.manolakis avatar
  s.manolakis 15/07/2009 12:05:38

  Χρύσανθε,
  Στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι: α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού,
  β) να εξασφαλίζει κατ' αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στον γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία (συνθήκη ΕΟΚ 1957, συνθήκη ΕΕ 1992)
  αν με «διακλαδικές συμπληρωματικότητες και οριζόντιες συνέργειες» εννοείς κάτι άλλο εκτός από την «ορθολογική ανάπτυξη» και την «άριστη χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής», παρακαλώ διευκρίνισε.
  Με τον στόχο β) η ΚΑΠ λειτούργησε κυρίως ως κοινωνική πολιτική για την αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου, αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε κάποιο βαθμό και στην Ελλάδα από το 1980 και μετά, αλλά οδήγησε στα βουνά από πορτοκάλια. Στην Ελλάδα, η νέα ΚΑΠ, η οποία ορθώς κατά τη γνώμη μου έχει εισάγει την περιβαλλοντική διάσταση, οδηγεί με μαθητική βεβαιότητα σε «οικονομίες κλίμακος σε καλλιέργειες» (συγκέντρωση γης, εντατική συμβολαιακή καλλιέργεια και στην οριστική πτώση του γεωργικού πληθυσμού της ελλάδας σε ποσοστά ΕΕ). Αλλά θα δείξει το 2013.
  Ο κοινωνικός στόχος τίθεται και από εσένα (αποκέντρωση) και άρα βρίσκεσαι και εσύ αντιμέτωπος με την επικαιροποιημένη εκδοχή του διλήμματος του 1957. Αν μπορείς, για να προχωρήσει ο διάλογος, διευκρίνισε επίσης τι περιλαμβάνει το όραμα σου, για αποκέντρωση από την άποψη της εργασίας (στο βαθμό που αυτό περιλαμβάνει και δίκαιο βιοτικό επίπεδο για αυτούς που θα φύγουν).
  Στο θέμα των πηγών περί αποθήκευσης άνθρακα, ελπίζω να μην αρνείσαι το ζήτημα της προέλευσης των χορηγιών της σχετικής έρευνας, καθώς και την ισχύ επιχειρηματικών συμφερόντων της μη πράσινης οικονομίας επί των peer reviewed journals στα οποία είναι προϋπόθεση να έχει δημοσιευθεί κάτι πριν βγει στο scientific American.
  Ως προς την τεχνική πλευρά της αποθήκευσης του άνθρακα, (όπως και στο ζήτημα των σκουπιδιών ή της πυρηνικής ενέργειας) το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η αποθήκευση ή η διαχείρισή τους (όπως στο σημείο 6) αλλά κατά κύριο λόγο η ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ τους. Στο βαθμό που δεν ανοίγεις το ζήτημα του περιορισμού της παραγωγής παραπροϊόντων (throughput), το "νέο υποδειγμα" σου διατηρεί το βασικό χαρακτηριστικό του προηγούμενου (φύρα).
  Κατά τα λοιπά, προσπάθησα να πω πως σε επίπεδο ρητορικής η ανάρτηση σου δεν διαφέρει από τη συνήθη πολιτική και περιβαλλοντική ρητορική στη χώρα μας ενώ σε επίπεδο εξειδίκευσης πάσχει αντιστοίχως (κάτι που επισημάνθηκε και από άλλο σχολιαστή). Λυπάμαι αν θεωρείς ότι η ελευθερία της έκφρασης συμπίπτει με την αξία του επιχειρήματος σου.
  ΣΜ

 10. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 15/07/2009 12:48:44

  Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου. Δες το αμέσως προηγούμενο σχόλιό σου και σύγκρινέ του με το πρώτο σχετικό. Θα αντιληφθείς, είμαι σίγουρος, τι διαφορά ανάμεσα σε ένα σχολιασμό που διευκολύνει το διάλογο (ο ανωτέρω) κι ένα σχολιασμό που ακυρώνει καθε διάλογο (ο πρώτος σου).

  Να σου επισημάνω επίσης, ότι σε ένα σύντομο κείμενο που αναρτάται σε κάποιοο site δεν μπορεί κανείς να είναι εξαντλητικός σε όλες τις λεπτομέρειες, Πολλά τα θίγουμε, αναγκαστικά, γενικά, υπαινικτικα, ίσως και συμβολικά μόνο. Μακάρι η αειφορία να μπορούσε να εξαντληθεί σε 1300 λέξεις. Θα τις είχαν γράψει άλλοι πρίν απο μένα κι από σένα.
  Άλλωστε έχω δημοσιεύσει και προηγούμενο άρθρο για την αειφορία (πιο θεωρητικό), ενώ έχουν πάρει σειρά για δημοσίευση άλλα πέντε σχετικά.

  Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματά σου.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα "κάθετης συμπληρωματικότητας" είναι να μετατρέπονται τα κατάλοιπα μιας παραγωγικής εκμετάλευσης σε πρώτη ύλη για μιαν άλλη εκμετάλλευση. Για παράδειγμα, οι μπαμπακιές που ξερριζώνονται είναι άριστη κτηνοτροφή. Αλλά ποτέ δεν τη χρησιμοποιήσαμε στην Ελλάδα ως τέτοια.
  Παράδειγμα "οριζόντιων συνεργειών": όταν χρησιμοποιείται ένας ελεώνας για καλλιέργεια τριφυλλιού (ζωοτροφής). Η εκεί που βάζεις οπωροφόρα δένδρα να βάζεις και μελίσσια κλπ...
  Οι τεχνολογικές συνέργειες είναι κάτι που έχει εξεταστεί εκτενώς (αν και στην Ελλάδα παραμένει σχεδόν άγνωστο).
  Οι αγροτικές συνέργειες είναι κάτι που έχει πρόσφατα αρχίσει να απασχολεί την έρευνα και τη βιβλιογραφία. Και στην Ελλάδα παραμένει επίσης άγνωστο.

  Στο ερώτημά σου αν η αποκέντρωση πληθυσμών γίνεται με διατήρηση επιπέδου εισοδήματος, η απάντηση είναι Ναι. Γι' αυτό και μιλάω για ανταγωνιστική μεταποίηση δίπλα σε μια ανταγωνιστική πρωτογενή παραγωγή, έτσι ωστε η πρώτη να απορροφά τα προϊόντα της δεύτερης κι ο πληθυσμός της περιφέρειας να έχει ποικιλία επιλογών απασχόλησης.
  Εκείνο που προσπάθησα να πώ είναι ότι η αειφορία είναι Οικολογία+Ανταγωνιστικότητα. Όχι Οικολογία ενάντια σε Ανταγωνιστικότητα. Κι αυτό δεν είναι παλαιά η στερεότυπη άποψη. Αυτό είναι πρωτότυπη άποψη. Όχι δική μου. Πάντως πρωτότυπη.
  Γι' αυτο και ανοίγει δρόμους για άλλαγή υποδείγματος.

  Όσον αφορά το λιγνιτάνθρακα τι ακριβώς συζητάμε δεν έχω καταλάβει. Αν υπάρχει τεχνολογία παγίδευσης CO2. Ύπάρχει και μάλιστα περισσότερες απο μια.
  Αν είναι δοκιμασμένη. Η βιβλιογραφία λέει (ανεξαρτήτως πηγών, φτάνει να υπάρχει "πραγματολογική εγκυρότητα", δηλαδή να μη γράφονται φανταστατικά πράγματα) ότι είναι δοκιμασμένη δηλαδή δεν βρίσκεται σε πιλοτική φάση.
  Αν η τεχνολογια αυτή έχει απαγορευτικό κόστος. Οχι δεν έχει απαγορευτικό κόστος.
  Τότε τι ακριβώς συζητάμε.
  Εκείνο που προσπάθησα να πώ εδώ είναι ότι "αειφορία" δεν είναι να εγκαταλείπουμε πηγές ενέργειες φτηνές και ανταγωνιστικές που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της παραγωγής, επειδή έχουν περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αειφορία είναι να εξετάζουμε αν μπορούμε να καταστήσουμε τέτοιοες φτηνές πηγές ενέργειας καθαρές (με παγίδευση CO2), χωρίς να αυξήσουμε πολύ το κόστος τους (δηλαδή διατηρώντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα).
  Αυτό κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που εγώ έχω εξετάσει είνα εφικτό. Έχεις άλλη γνώμη. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε; Πέστο μας, να το κουβεντιάσουμε. Μη μας λές γενικά για το τι πιστεύεις για το Scientific American. Και δίκιο να έχει τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν έχουν γραφτεί εξαιρετικά κατατοπιστικά άρθρα στο περιοδικό αυτό. Τι σημαίνει ότι δεν είναι μια από τις καλύτερες πηγές για να παρακολουθούν οι επιστήμονες ενός κλάδου τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στους άλλους κλάδους;
  Διεθνών το Scientific American είναι must γιατί είναι η πιο διαδεδομένη πηγή για τους ερευνητές να παρακολοθούν τι γίνεται σε άλλους κλάδους. Για όσους, δηλαδή, θέλουν να έχουν μια πιο οικουμενική και ταυτόχρονα όχι εξαπλουστική εποπτεία επιστημονικών χώρων πολύ ευρύτερων εκείνου που οι ίδιοι παρακολουθούν η δουλεύουν. Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει; Θα με βάλεις να απολογηθώ και γι' αυτό;

  Έτσι κι αλλιώς οι προοπτικές της αειφορίας στην Ελλάδα δεν θα εξαρτηθούν απο το τι θα κάνουμε με το λιγνιτάνθρακα. Εκείνο που ήθελα να πω εδώ είναι να αξιοποιήσουμε τα πάντα χωρίς να λεληλατούμε τίποτε. Να αξιοποιήσουμε και το λιγνίτη κι ό,τι άλλο φθηνό, χωρίς να λεηλατούμε το περιβάλλον. Κι αυτό είναι σε γενικές γραμμές εφικτό (ακόμα κι αν για το λιγνίτη δεν ίσχυε).
  Η αρχή: αξιοποιώ δεν σημαίνει καταστρέφω είναι ορθή. Κι είναι αειφόρος.

 11. Βασιλική Σ. avatar
  Βασιλική Σ. 15/07/2009 13:15:30

  Θα μπορούσε η Πολιτεία να κάνει ένα πείραμα. Να προχωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την καλλιέργεια της γης. Να διαθέσει από δέκα στρέμματα δημόσιας (ή και μοναστηριακής, ζητώντας την αρωγή της Εκκλησίας) καλλιεργήσιμης γης στους ενδιαφερόμενους με τον όρο για δέκα συνεχή έτη καλλιέργειάς της, οπότε θα τους αποδίδονται τίτλοι ιδιοκτησίας. Η έκταση της γης και ο χρόνος φυσικά μπορούν να είναι και διαφορετικά αναλόγως της πρόβλεψης για την ζήτηση και την αξιοποίηση. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες σήμερα που δεν είναι κάτοχοι καλλιεργήσιμης γης, και αρκετοί που μολονότι είναι κάτοχοι την έχουν εγκαταλείψει γιατί δεν έχουν κανένα κίνητρο και διότι η κοινωνία μας έχει γίνει νωθρή. Όμως με το συγκεκριμένο πείραμα θα δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους νέους που ασφυκτιούν στο αστικό περιβάλλον να δοκιμάσουν με εχέγγυα την αποκέντρωση μιας και η προοπτική να αποκτήσουν δική τους γη μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ισχυρό κίνητρο απ΄ όσο αυτή τη στιγμή φαίνεται. Ένα πείραμα θα είναι, και ή θα το πάρουμε οριστική απόφαση για τα χάλια μας ή θα ξανααναστηθεί η ύπαιθρος. Δε λέω, αιθεροβάμον ως σχέδιο, αλλά ως παιδί αγροτών αυτό μπορώ να κομίσω...

 12. donaE avatar
  donaE 15/07/2009 13:42:04

  Ειλικρινα πιστευεις οτι η εκκλησια,εχει δωσει δειγματα τετοια για να ελπιζεις?Και παντως το προβλημα δεν ειναι η υπαρξη γης,νομιζω.Ειναι να οργανωθει η αγροτικη παραγωγη σε ολα τα επιπεδα για να συμφερει στο τελος.Η μεταποιηση ειναι καλη σκεψη αλλα με τετοιες υποδομες και τραπεζικο συστημα ,πως μπορει να προχωρησει.

 13. Βασιλική Σ. avatar
  Βασιλική Σ. 15/07/2009 13:52:43

  Ντόνα, επίτρεψέ μου να διαφωνήσω στο θέμα της γης. Νομίζω πως είναι ο πυρήνας του θέματος, εννοώ την ιδιοκτησία της γης, και μέχρι στιγμής δεν έχω δει από κανέναν να το προσεγγίζει απ΄ αυτή τη σκοπιά. Και στη συγκεκριμένη ανάλυση δεν υπονοείται καν, πώς θα επιστρέψει ο πολίτης σε παραγωγική ηλικία στην καλλιέργεια της γης; με τί κίνητρο όταν είναι ακτήμων; θα πάει να νοικιάσει; Για να μην επεκταθώ και στον σχεδιασμό που πρέπει να ξεκινήσει από τη μέση εκπαίδευση, να ξέρει δηλαδή ο δεκαπεντάχρονος πως υπάρχει παγιωμένα αυτή η προοπτική να πάει να επιλέξει αντίστοιχες ειδικότητες στο τεχνικό λύκειο, να συνεχίσει και σε συναφές ΤΕΙ να πάει να κάνει και την αιτησούλα του, να του χορηγηθεί κι ένα νεανικό δάνειο για μια αγροικία και να κάνει το ντου, το οποίο είναι απείρως πιο δύσκολο απ΄ όσο ακούγεται, μόνον όσοι από μας μεγαλώσαμε στα χωράφια καταλαβαίνουμε για τί πράγμα μιλάμε.
  Πάντως είναι τεράστια τα συμφέροντα σχετικά με τα θέματα της δημόσιας γης γι΄ αυτό και δεν προχωράει και το Κτηματολόγιο. Όσο για την Εκκλησία, ας ζητηθεί η αρωγή της και ας αρνηθεί. Ο καθείς με τα ρίσκα του.

 14. donaE avatar
  donaE 15/07/2009 14:07:56

  Βασιλικη
  Ουσιαστικα δεν διαφωνουμε αλλα,επειδη το περασα με ενα τροπο αυτο το πραγμα και για χρονια δηλωνα αγροτικα εισοδηματα,σου λεω πως το προβλημα δεν ειναι ο προσανατολισμος.Υπαρχει κοσμος στο επαγγελμα.Επενδυεις σε αυτο αλλα μετα εισαι ακαλυπτος στον καιρο,στις τιμες,στα καθεστωτα των αποζημιωσεων.Οσο πιο πολυ εξασφαλισεις που να δωσεις την παραγωγη σου εχει και νοημα να δοκιμαζεις νεα πραγματα.Παντως η κατασταση φαινεται τελειωμενη με τα μηχανηματα,τα χρεη το τελος των επιδοτησεων.Οποιος βρει να πουλησει γη,την πουλαει.Υπαρχουν ΤΕΙ αντιστοιχα και νεοι που προσπαθουν αλλα σχεδον τους λυπαμαι σχετικα με το τι θα αντιμετωπισουν μακροπροθεσμα.

 15. Βασιλική Σ. avatar
  Βασιλική Σ. 15/07/2009 14:11:11

  Έχεις δίκηο. το προαπαιτούμενο σε όλο το σκεπτικό μου είναι η ύπαρξη Πολιτείας...

 16. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 15/07/2009 14:14:38

  Νομίζω ότι έχει δίκιο η Βασιλιτική.
  Το πρόβλημα της Γεωργίας είναι πρωτίστως προβλημα διάρθρωσης της ιδιοκτησίας γής, ή μάλλον διάρθρωσης της εκμεταλλεύσεων.
  Ο σημερινός κατακερματισμος δεν επιτρέπει ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις. Και γι' αυτό η γή εγκαταλείπεται (ή αυτοί που παραμένουν εμμένων σε μη ανταγωνιστικά προϊόντα και σε "ληστρικές" μεθόδους).
  Για να αντιστραφεί η τάση είναι απαραίτητο είτε να γίνει Αναδασμός (πράγμα πολύ δύσκολο πλέον κι ίσως απαγορευτικά δαπανηρό), είτε να γίνει κάτι δραστικά διαφορετικό: Να εισαχθεί η μετοχική ιδέα στη γεωργική εκμετάλλευση. Δηλαδή να μπορεί να παραχωρηθεί η γή σε μεγάλες μετοχικες γεωργικές εταιρίες, που θα δίνουν μέρισμα απο τα έσοδα.
  Κι έτσι μια σειρά απο κατακερματισμένες γαίες που παραμένουν αργές σήμερα να μπορέσουν να αξιοποιηθούν με οικονομίες κλίμακος.
  Τα μερίδια να διαφέρουν ανάλογα με την έκταση και με τα χαρακτηριστικά της γής ανάλογα με την εκμετάλλευση. Κι εδώ μπορούν να αποκτήσουν αντικείμενο δουλειάς οι ειδικοί του Υπουργείου Γεωργίας.
  Έτσι, σε πρώτη φάση όλοι όσοι έχουν αναξιοποίητα αγροτοτεμάχια μπορούν να αποκτήσουν εισοδήματα. Και οι ενιαίες μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις να καθετοποιήσουν την παραγωγή τους και να αντιμετώπίσουν απο ισχυροτερη θέση και τον μεσάζοντα.
  Χώρια που μπορούν να εγγυηθούν ασφαλέστερα ποιότητα και ημερομηνία παράδοσης, ώστε να έλθουν απευθείας σε επαφή με μεγάλες μονάδες μεταποίησης.
  Οι σημερινοί συνεταιρισμοί είναι πολύ περιορισμένοι. Εδώ μιλάμε για ενιαίες εταιρίες μετοχικής βάσης.
  Οι σημερινοί συνεταιρισμοί ειναι καταναλωτικοί περισσότερο και απαιτούν πολλές παράλληλες αποφάσεις. Οι ενιαίες μετοχικές εκμεταλλεύσεις χρειάζονται μια διοικητική αποφαση, και είναι παραγωγικοί και καθετοποιημένοι. Είναι ταυτοχρονα πολύ πιο ισχυροί (λόγω πολλαπλάσιου μεγέθους) και πολύ πιο ευλικτοι (λόγω ενιαίας διαχείρισης και μιας μονον αποφασης σε κάθε ζήτημα)
  Ασφαλώς αυτο προσκρούει στα συμφέροντα πλείστων μεσαζόντων κι όλων εκείνων που τους στηρίζουν και τους χρηματοδοτούν.
  Αλλά οτιδήποτε παραγωγικό κάνεις στην Ελλάδα σήμερα, πρέπει να συγκρουστείς με συμφέροντα.
  Κι απ' όλα τα συμφέροντα εκείνα που χρειάζεται περισσότερο να συντριβούν είναι οι μεσάζοντες.
  Κι απ' όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να συντρίψεις του μεσάζοντες, ο καλύτερος, ίσως, είναι με μεγάλες μετοχικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  Αν αξίζει να δοκιμαστεί κάτι έστω και πειραματικά - πιλοτικά αυτό είναι η εισαγωγή της μετοχικής ιδέας στην Πρωτογενή παραγωγή με μεγάλες ενιαίες μετοχικές εκμεταλλεύσεις.
  (Υπάρχουν πολλές ακόμα λεπτομέρειες, που δεν είναι της παρουσης, αλλά που καθιστούν την ιδέα πιο ελκυστική και πιο ρεαλιστική ταυτοχρονα).

  • donaE avatar
   donaE @ Χρύσανθος Λαζαρίδης 15/07/2009 14:48:47

   Ειναι και θεμα ποιος θα αγορασει τα προιοντα και σε τι τιμες,καθως η ζητηση διαμορφωνεται διεθνως.

   • mesaios daktylos avatar
    mesaios daktylos @ donaE 15/07/2009 17:37:17

    donaE,

    Εντυπώσεις από μεγαλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Super-Market μεγάλης αλυσίδας. Ντομάτες Βελγίου, λεμόνια Αργεντινής, σκόρδα Κίνας, μοσχάρι Γαλλίας και Γερμανίας, ψάρια Μαρόκου, τυριά Γερμανίας και Δανίας, γάλα Ολλανδίας (και τα λεγόμενα Ελληνικά με μορφή πάγου εισάγεται), ζυμαρικά Ιταλίας και Ισπανίας (σε τιμές χαμηλώτερες των αντιστοίχων Ελληνικών), ζάχαρη Σερβίας, πατάτες Αιγύπτου, χυμοί Γερμανίας, ελαιόλαδο Ιταλίας και Ισπανίας (γευστικώς εφάμιλλο του Ελληνικού, αλλά πολύ φτηνότερο).
    Για ποιά πρωτογενή παραγωγή μιλάμε??

   • Χαράλαμπος avatar
    Χαράλαμπος @ donaE 03/12/2009 08:31:33

    Εδώ είναι το μεγάλο θέμα και δεν πρέπει να το προσπερνάμε έτσι απλά.

  • Χαράλαμπος avatar
   Χαράλαμπος @ Χρύσανθος Λαζαρίδης 03/12/2009 08:29:02

   Αυτό που περιγράφει ο Χρύσανθος ως ενιαίες εταιρίες μετοχικής βάσης είναι οι απαραίτητοι αγροτικοί συνεταιρισμοί η δημιουργία των οποίων σκοντάφτει σε νοοτροπίες και σε πολιτικές του παρελθόντος.
   Το θέμα δεν είναι να δοθούν εκτάσεις σε αυτές τις εταιρείες, από που άλλωστε; ποιός τις κατέχει τώρα για να τις δώσει; αλλά να πειστούν οι αγρότες ότι για να έχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μία optimum αγροτική εκμετάλευση και να μην φοβούνται ότι θα δουλεύουν σε κοχλόζ.
   Υπάρχει και μιά θολούρα οικολογικής μορφής όσο αφορά την αξιοποίηση των μη δασικών εκτάσεων του δημοσίου, αυτές οι εκτάσεις θα πρέπει να εκχερσωθούν και να δοθούν σε συνεταιρισμούς για εκμετάλευση και όχι να θεωρούνται δασικές χωρίς να προσφέρουν τίποτα και παράλληλα πιστεύω ότι έτσι θα ελαχιστοποιηθούν και οι πυρκαγιές γιατί οι αγρότες χρειάζονται εκτάσεις να καλλιεργήσουν και ακολουθούν αυτή τη μέθοδο για να την αποκτήσουν.
   Συμπερασματικά θεωρώ ότι μόνο η συνεργασία με την μορφή συνεταιρισμού ή εταιρείας ας πούμε, μπορεί να εξασφαλίσει την μεγιστοποίηση της ωφέλειας ενός μεγάλου παραγωγικού συντελεστή που είναι η γεωργία.
   Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

  • Χαράλαμπος avatar
   Χαράλαμπος @ Χρύσανθος Λαζαρίδης 03/12/2009 08:48:04

   Πιστεύω ότι αυτό το κράτος θέλει τους αγρότες φτωχούς και κακομοίρηδες. Επειδή κατάγομαι από τα Φιλιατρά θα αναφερθώ σε αυτά.
   Το 1981 έπιασε μια μεγάλη φωτιά σε μια περιοχή που ήταν όλο θάμνους και τελείως υποβαθμισμένη από τις διαβρώσεις, οι ντόπιοι αυτά τα χιλιάδες καμένα στρέμματα μετά τα φύτεψαν ελιές καιαμπέλια και η παραγωγή αυξήθηκε κατά πολύ η περιοχή δε αυτή αναβαθμίστηκε και οικολογικά και είναι ένας παράδεισος, θα μπορούσε βέβαια το κράτος εάν ενδιαφέρονταν όλη αυτή την έκταση να την παραχωρήσει σε μια εταιρεία του τύπου που αναφέρει ο Χρύσανθος, αλλά πιστεύω ότι το σύστημα δεν θέλει να συνεργάζονται οι αγρότες για να δικαιολογεί την ιδιωτική πρωτοβουλία.
   Αυτά που γράφει ο Χρύσανθος είναι σωστά και απαραίτητα η ένσταση μου είναι στα αίτια που δεν προχωρούν τέτοιες προτάσεις, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα για ιδεολογικούς λόγους και όχι ότι δεν τα έχουν σκεφθεί στο Υπουργείο Γεωργίας.

 17. ataktos avatar
  ataktos 15/07/2009 14:44:01

  Ένα οδοιπορικό ανταπόκριση από Σαμοθράκη

  νησί που ο πολιτισμός και ο άνθρωπος δημιούργησαν πριν 2500 χρόνια το ποιο όμορφο και σπουδαίο άγαλμα στην ιστορία του πολιτισμού την ΝΙΚΗ ,(σήμερα “φυλάσσεται ” στο Λούβρο ) και το ομοιότυπο του βρίσκεται σε μια παράγκα εδώ στο νησί. (Μην με ρωτάτε ποιος είναι ο λόγος που κανένας μας δεν ζήτησε ποτέ την επιστροφή του στο νησί και στον τόπο της δημιουργίας του όπως παλιά η Μελίνα τον Παρθενώνα μιας και αυτό αρπάχτηκε παλιά από γάλο “ευεργέτη” με σύμφωνη γνώμη τον εδώ κραταιών .
  Μουσείο το λένε και το ομοιότυπο λόγο προφανώς παντελούς έλλειψης συντηρήσεις νταεντιτε με τα φτερά του στους τύχουν μην τυχών πέσει και σπάσει με σκάρτο και απαράδεκτο φωτισμό .
  Σήμερα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο και απομονωμένο νησί από την ελληνική πολιτεία όχι όμως από θεό αλλά και της διαπλοκής- μονοπωλήσει θαλασσιάς μεταφοράς από την “ιδιωτική” εταιρία του εφοπλιστή Μανουση (σκάνδαλο Παυλίδη) με ένα δρομολόγιο σαπιοκάραβου Αλεξανδρούπολη -νησί την ημέρα ,και τηλεπικοινωνίες παραχωρημένες στους “αδελφούς” μας απο Κωνσταντινούπολη μεριά, συντελείται η μεγαλύτερη καταστροφή δάσους στην Ευρώπη .Λόγο πολλαπλασιασμού της ελεύθερης βοσκής του άγριου κατσικιού που από 18.000 παλιά ,σήμερα επίσημα 80.000 ανεπίσημα βαντε τα κατσίκια κατέστρεψαν όλο το οικοσύστημα του νησιού. τα σκουπίδια του νησιού πετάμενα(άλλα περιφραγμένα) 100 μέτρα από το δημοτικό Camping και τα άφθονα νερά πάνε στην θάλασσα απευθείας έτσι άπλα.. η ελλείψει υδρευτικών δεξαμενών εμφανές και η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος με καλώδιο απο Αλεξανδρούπολη (η 4 ανεμογεννήτριες του Αλέκου Τσ.... άχρηστες και ακινητοποιημένες χρόνια )
  ολοκληρώνουν την ζοφερή εικόνα του νησιού.
  Όπου πατήσουν και περπατήσουν τα ποδαράκια μου σε τούτων το καταραμένο τόπο κλαίει η καρδιά μου .......

 18. s.manolakis avatar
  s.manolakis 15/07/2009 14:55:55

  Σε ότι αφορά τις κάθετες συνέργειες, καλύπτονται πλήρως από τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, οπότε το θέμα πράγματι είναι η ύπαρξη πολιτείας. Σε ότι αφορά τις οριζόντιες συνέργειες (αλλά και γενικά τη γνώση της γης) η γνώση είναι αναπόφευκτα γεωγραφικά προσδιορισμένη και προϋποθέτει βαθιά και συνεχή παρατήρηση και επαφή με τη γη, και λιγότερο επιστημονική έρευνα. Ο πλούτος τοπικής γνώσης πάνω σε αυτά θέματα στην Ελλάδα ήταν τεράστιος αλλά χάνεται. Και πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό λοιπόν.
  Στο πιο κρίσιμο ερώτημα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν ανέφερες τίποτα. Όπως αναφέρει και η donaE “Οποιος βρει να πουλησει γη,την πουλαει”. Και αυτοί που έχουν αγοράζουν.
  Στο θέμα της παγίδευσης συζήτησα το γεγονός ότι πρόκειται για έντονα διαφημιζόμενη τεχνολογία διαχείρισης σκουπιδιών (waste) (εξού και η παρατήρηση για το SA) εκεί που θα έπρεπε να μας νοιάζει ο περιορισμός της δημιουργίας τους (αρχή της προφύλαξης).
  Στο ζήτημα της διατήρησης επιπέδου εισοδήματος (να υποθέσω και κατανάλωσης),της σημασίας της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, της αξιοποίησης του “φτηνού” είμαι της άποψης πως υπάρχουν «όρια στην μεγέθυνση» και πως αν δεν τα βάλουμε μόνοι μας άμεσα, θα μας επιβληθούν από τη φτώχεια των οικοσυστημάτων που θα κληθούν να μας συντηρήσουν.
  Για τη διαφορά τόνου μεταξύ μηνυμάτων, θα επικαλεστώ το επιχείρημα περί περιορισμών των ηλεκτρονικών σημειωμάτων. Επιμένω στα σχόλια του πρώτου τα οποία δεν απάντησες. Όπως θα είδες απευθύνθηκα κυρίως στον ξενητεμένο, ο οποίος θεώρησε ότι τα επτά βήματα που περιέγραψες βρίσκονται σε κάποια εμπροσθοφυλακή πολιτικής σκέψης και ιδιαίτερα δράσης. Ο τόνος μου σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τους χαρακτηρισμούς της απάντησής σου.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σου
  ΣΜ

 19. s.manolakis avatar
  s.manolakis 15/07/2009 15:03:15

  ΥΓ: μόλις είδα το Post περί συνεταιριστικής ιδιοκτησίας. πολύ ενδιαφέρον. νομίζω το καλύτερο παράδειγμα τέτοιου τύπου στην Ελλάδα είναι η ΚΕΦΑΛΑΣ-ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε., στο χωριό Κεφαλάς (30 παραγωγοί με εισφορά σε γη-- www.therapni.com). επισημαίνω ότι οι ΑΕ είναι ευάλωτες σε εξαγορές οι τραπεζικούς περιορισμούς, και πιθανώς χρειάζεται κάποιας μορφής κληροδότημα (land trust) προκειμένου να αποφευχθεί η δόμηση και το ξεπούλημα.

 20. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 15/07/2009 15:17:18

  To land trust είναι πράγματι, ένας τρόπος να διαφυλαχθεί απο τέτοια takeovers. Όμως υπάρχουν και πολλοί άλλοι δυνητικοί τέτοιοι τρόπου. Εδώ τα μερίδια δεν είναι αύλοι τίτλοι ούτε ευκολα μεταβιβάσιμοι (όπως οι μετοχές).
  Κι ύστερα μια αλλαγή καλλιέργειας (που γενικά σε μια ανταγωνιστική γεωργία είναι συνηθισμένη, αφού αλλάζουν συχνά οι σχετικές τιμές αγροτικών προϊόντων), τα μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε δεδομένο αργοτεμάχιο διαφέρουν. Άρα μπορεί μια τράπεζα να εξαγοράσει μιαν έκταση κι ύστερα η αξία του μεριδίου της να πέσει, γιατί άλλαξε η συνολική καλλιέργεια. Συνεπώς υπάρχουν πολλαπλές δυνητικές "άμυνες" και πολλαπλά ανικίνητρα για κερδοσκοπία (ανατιμητική ή υπτιμητική) εφ' όσον η εκμετάλλευση είναι ανταγωνιστική (γιατί αν δεν είναι όλα τα περίεργα να τα περιμένουμε).

 21. redteam avatar
  redteam 15/07/2009 15:33:18

  Το ιδεολόγημα της αειφορίας περιγράφει μια Φύση – Κεφάλαιο, όπου η φύση εμφανίζεται να παράγει από μόνη της διαρκώς ένα σχετικό πλεόνασμα, από το οποίο - για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας - δεν καταναλώνουμε το κεφάλαιο που θα συνεχίζει να αποδίδει αυτόματα εξασφαλίζοντας και τις ανάγκες των επόμενων γενεών.
  Η αειφορία έχω την εκτίμηση ότι εκφράζει το αίτημα για αέναη συνέχεια αυτής της φυσικής αναπαραγωγής, χωρίς αντιθέσεις και κρίσεις. Αν η βιοποικιλότητα (άλλος ένας σύγχρονος ορισμός της φύσης) εκφράζει «τι είναι αυτό που πρέπει να διατηρηθεί», η αειφορία δείχνει «γιατί πρέπει να διατηρηθεί».
  Άρα δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να αναπαράγουμε τον αγοραίο καπιταλισμό στην ίδια τη φύση, χωρίς να παίρνουμε υπόψη τις τεράστιες αλλαγές που συνέβησαν στον πλανήτη, χωρίς ποτέ να παρέμβει το ανθρώπινο χέρι. Ζητάμε σήμερα να φτιάξουμε μια φύση –αγορά που θα έχει ως αναγκαία προϋπόθεση μια φύση – κεφάλαιο, προκειμένου να προχωρήσει η ανθρωπότητα. Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με τις "καλύτερες" των προθέσεων!

  • Βασιλική Σ. avatar
   Βασιλική Σ. @ redteam 15/07/2009 18:37:18

   Η Φύση ήταν πάντα Κεφάλαιο για τον ελεύθερο άνθρωπο και η Φύση ποτέ δεν του αρνιόταν, αυτουνού γιατί την θεωρούσε μάνα του, τα αγαθά της. Ελεύθερος άνθρωπος όμως μπορεί να υπάρχει χωρίς το κίνητρο της ατομικής ιδιοκτησίας; Στην αγροτική Ελλάδα πάντως των μικροιδιοκτητών είχαμε την τύχη να ζήσουμε αυτό το υπόδειγμα, μέχρι που τους ρίξανε στα φυτοφάρμακα που λέει η Ντόνα και το χάσαμε κι αυτό...

 22. G. Αποστολόπουλο; avatar
  G. Αποστολόπουλο; 15/07/2009 15:41:45

  Συγχαρητήρια Χρύσανθε,και για τον Φάκτορα που φιλοξενεί το πρώτο άρθρο για θέματα ενέργιεας και βιώσιμης ανάπτυξης από κάποιον επώνυμο που είναι έξω από τη κλίκα καθηγητών ΕΜΠ και στελεχών ΔΕΗ που εναλλάσσονται σε θέσεις ΥΠΑΝ, ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΚΑΠΕ, ΣΕΕΣ, ΔΕΣΜΗΕ, και λεηλατούν και καταστρέφουν συνειδητά τη χώρα.

  Συντονιστής των ανωτέρω σημειωτέον είναι ο γνωστός Ραφαήλ Μωυσής, Πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ), που προ μερικών βδομάδων απόφάσισε να μη δημοσιοποιήσει προτάσεις ενεργειακής στρατηγικής για τη Χώρα για την περίοδο 2009-2020 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ρευστότητας, δες
  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=264682&ct=16&dt=22/04/2009

  Εν τω μεταξύ οι επενδύσεις της ΔΕΗ δεν υλοποιούνται διότι παρά τις αΛλεπάληλες παραπομπές και καταδίκες της Ελλάδας στο ΔΕΚ, (η πλέον πρόσφατη στην υπόθεση C 250/07 δημοσιεύτηκε στις 04 Ιουνίου 2009, και αφορά μεθοδεύσεις στην ανάθεση του έργου της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο Ν. Λασιθίου Κρήτης, αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ 2003 – 2005) η διαφθορά που εγκαθίδρυσε το καθεστώς ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί....
  Η διαχρονική λεηλασία της ΔΕΗ είναι πολλαπλάσια του ΟΤΕ. Θυμίζω ότι ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Β. Παπούλιας, πρόεδρος του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) τη δεκαετία 1991-2001, που διετέλεσε επιπλέον Πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε. (2000- 2004), Πρόεδρος του ΟΤΕ Α.Ε. (1996- 2000), και προγενέστερα υποδιοικητής της ΕΤΒΑ, γενικός γραμματέας ΔΕΚΟ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και προσωπικός σύμβουλος του υπουργού Γεωργίας Κ. Σημίτη, (δες: http://www.perizitito.gr/authors.php?authorid=8674 ) συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 21 ατόμων που τους έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, λόγω εμπλοκής τους στο σκάνδαλο ΟΤΕ–SIEMENS, (http://www.paron.gr/v3/new.php?id=42453&colid=37&catid=33&dt=2009-06-21 0:0:0) Επί της θητείας Παπούλια στη ΔΕΗ Α.Ε. (2000- 2004) οργίασαν οι απευθείας και μεθοδευμένες αναθέσεις των μεγάλων Έργων της ΔΕΗ (ταινιόδρομοι Μεγαλόπολης, αεριοστρόβιλοι Κρήτης, Λαύριο, κλπ) στις γνωστές ελληνικές εταιρείες σε υπερβολικά τιμήματα, που προκάλεσαν τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αλλεπάλληλες καταδίκες της Ελλάδας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  Η Εφημερίδα ΑΞΙΑ της 27/06/2009 ερωτά: 1. Τα πεπραγμένα του καθ. Δημ. Παπούλια κατά τη διάρκεια της θητείας του στη ΔΕΗ πότε παίρνουν σειρά εξέτασης από την Ελληνική Δικαιοσύνη; 2. Μήπως το νέο επάγγελμα του κ. Παπούλια είναι τώρα πιά κηπουρός, αφού έχει θεαθεί πολλές φορές να ποτίζει το γκαζόν βίλας που ανήκει σε offshore εταιρεία;
  Εμείς επιπλέον ερωτούμε;
  3. Πότε θα ασχοληθεί επιτέλους η Ελληνική Δικαιοσύνη με τη διαφθορά στην ενέργεια, που είναι πολλαπλάσια του ΟΤΕ? Είναι δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία διακίνησης μαύρου χρήματος, επειδή όλες οι συναλλαγές έγιναν χέρι με χέρι μεταξύ των γνωστών εγχώριων εταιριών?
  4.Τι έχει κάνει ο πολύς Τάκης Αθανασόπουλος, για να περιορίσει τη συνεχιζόμενη διαφθορά στη ΔΕΗ? Απλώς προσυπογράφει τις εισηγήσεις της κλίκας και προσλαμβάνει στη ΔΕΗ τις θυγατέρες των μελών του Δ.Σ. της ΡΑΕ...  Εν τω μεταξύ το ΠΑΣΟΚ ξύπνησε και με τον Χρυσοχοίδη ξεκινά το σφυροκόπημα
  http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/2b7d1356-e284-43b8-be17-49a4bd3891bc

 23. Πραγματική Οικολογία avatar
  Πραγματική Οικολογία 15/07/2009 16:04:50

  Και να μην ξεχνάμε το άρθρο - αποκάλυψη της Ολυμπιάδας για το φιάσκο της πράσινης ανάπτυξης και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. http://olympia.gr/2009/05/17/green-fraud/
  Από την παρουσίαση αυτής της έρευνας κάποιοι έφαγαν τα λυσσακά τους.

 24. Ξενητεμενος avatar
  Ξενητεμενος 15/07/2009 16:09:49

  @ s.manolakis: Φιλτατε, εγω ειμαι ενας απλος πολιτης, χωρις εξειδικευμενες γνωσεις. Εχω, ομως, ενα προσον Λογω ηλικιας - ειμαι αυτο που λενε "υπερηλικας" - εχω πολυ χρονο στη διαθεση μου και τον αφιερωνω στην αναγνωση, πρωτιστως, και στην παρακολουθηση της ειδησεογραφιας απο εγκυρα μεσα ενημερωσης και οχι βεβαιως απο την εν Ελλαδι ξεφτιλισμενη τηλεοραση των παντος ειδους και επιδιωξεων νταβατζηδων. Κειμενα σαν αυτο του κ. Λαζαριδη δεν εχω δει, ισως και για τον λογο αυτον μου εκανε ιδιαιτερη εντυπωση. Παντως, αμεσως σκεφτηκα αυτη την καημενη τη χωρα μας, που μπορει, αν αξιοποιησει το ελληνικο μυαλο, να προχωρησει πολυ. Αλλα, φευ, και για το παραμικρο σπευδουμε να ζηταμε την βοηθεια ξενων ειδικων, που τους πληρωνουμε ακριβα, ισως διοτι ετσι βγαινουν ενδεχομενως και κατι προμηθειες. Και κατι ακομη, προσωπικα δεν μου αρεσουν οι εξυπνακηδες, που δεν βρισκουν τιποτα σωστο, χωρις να προσθετουν στον αντιλογο τους κατι εποικοδομητικο.
  @ Βασιλικη, συμφωνω μαζι σου. Μαλιστα, αυτες τις μερες σκεπτομουν ποσοι νεοι ανθρωποι, εφ΄οσον υπαρχουν παπουδες και γιαγιαδες με καποιο εισοδημα απο συνταξεις κι' ενα σπιτι στο χωριο, θα μπορουσαν να παρουν τα παιδια τους και να ζησουν ανθρωπινα μακρυα απο τις σημερινες πολεις-τερατα και τα σπιρτοκουτα που λεγονται 'η λογιζονται κατοικιες. Αν υπαρχει και καποιο πατρογονικο χωραφι τοσο το καλυτερο, αν και νομιζω οτι με μικρη δαπανη μπορει να αποκτηθει μια μικρη εκταση, η οποια με τη σωστη παραγωγικη αξιοποιηση μπορει να εξασφαλισει μια καλη και ανθρωπινη ζωη, με εργασια και συνεχη προσπαθεια βεβαια. Αν γινοταν και αυτο που προτεινεις εσυ θα ηταν πολυ καλυτερα και θα προσηλκυε πολλους νεους ανθρωπους παλι στην ρημαγμενη ελληνικη υπαιθρο.

 25. Μποτίλια στο,πέλαγος avatar
  Μποτίλια στο,πέλαγος 15/07/2009 16:10:31

  Η στόχευση που προβάλει η ανάρτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αν όχι και άριστη. Μια συγκεκριμένη στόχευση όμως που προβάλλεται, όταν δεν συνοδεύεται από προτάσεις συγκεκριμένης πραγματοποίησης όσο αφορά την αναγκαία τακτική που θα οδηγήσει στην εφαρμογή της, αποτελεί κατ' αρχήν οραματισμό, έστω και εάν εξειδικεύεται επαρκώς στις συνιστώσες της.
  Όσο και εάν είναι απαραίτητοι τέτοιοι οραματισμοί, μπορούν να εξυπηρετούν στην ουσία κατ' αρχήν μόνο αντιπολιτευτικούς σκοπούς, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση μιας νέας συνείδησης, στο ποσοστό που η πραγματοποίησή τους προσκρούει στις υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας. Οι σχέσεις εξουσίας δεν εδράζονται μόνο στις δομές, αλλά και στην ιδεολογία και στην γενικότερη νοοτροπία, υπό την έννοια της ηγεμονίας.
  Ο κ. Λαζαρίδης είναι άξιος συγχαρητηρίων για την δημιουργική του σκέψη, όχι μόνο στη συγκεκριμένη θεματολογία, συγκαταλεγόμενος στο ισχυρό ανήσυχο δυναμικό του τόπου, που δεν αρκείται απλά στις αφηρημένες προσεγγίσεις, αλλά διαμορφώνει και προβάλλει προτάσεις. Αλλά - χωρίς διάθεση να μειώσω την αναγκαιότητα να δομηθεί σε όλες τις πτυχές που αφορούν τη δημόσια ζωή μια δέσμη συνεκτικών εναλλακτικών προτάσεων - δεν μπορώ να μην επιμείνω για μια ακόμη φορά στο θέμα της αναγκαιότητας αλλαγής των σχέσεων εξουσίας. Χωρίς αυτήν δεν θα σταθεί δυνατόν να προωθηθούν σε μακρικλίμακα αντίστοιχες στοχεύσεις, ξεπερνώντας το - αναμφίβολα πολύτιμο - στάδιο της ζύμωσης.

 26. G. Korelis avatar
  G. Korelis 15/07/2009 16:33:30

  Χρύσανθε,
  την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας καθορίζει το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής υπό τον κ.κ. Ραφαήλ Μωυσή.

  Οι θέσεις για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας είναι και εδώ
  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=264682&ct=16&dt=22/04/2009

 27. theo1611 avatar
  theo1611 15/07/2009 17:31:30

  Στρατηγική χωρίς χρονικό ορίζοντα δεν γίνεται.

  Στρατηγική χωρίς τρόπο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (επιχειρησιακός προγραμματισμός) επίσης δεν υφίσταται.

  Τα λοιπά είναι έπεα πτερόεντα έστω και καταγεγραμμένα.

  Για να συνεννοούμαστε!

 28. donaE avatar
  donaE 15/07/2009 17:46:35

  mesaios daktylos
  Οσο διαβαζω τις καλες προθεσεις των ειδικων τοσο απελπιζομαι οτι μπορει να γινει κατι στην γεωργια.Μαλλον εχουν καιρο να δουν χωραφι και χωριο.Αγνοουν πως ειναι δομημενη η συμπεριφορα του ελληνα στους συνεταιρισμους ενθεν και ενθεν,τα βαρη απο χρεη που εχει η γη,την ευαισθητη εξαρτηση του προιοντος απο τον καιρο,τις τραπεζες,την ηδη μειωση της αξιας της γης στο ενα τριτο και...Και το κρατος!Ας ειναι η ελπιδα πεθαινει τελευταια.

 29. G. Korelis avatar
  G. Korelis 15/07/2009 18:03:26

  to theo1611

  Δεν κατάλαβες, το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής υπό τον Μωυσή αποφάσισε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό!!!!

  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=264682&ct=16&dt=22/04/2009

  Έτσι προχωρούμε με αρπαχτές σε βάρος του Περιβάλλοντος και του κοσμάκι που πληρώνει τη ΔΕΗ...

 30. Νἰκος avatar
  Νἰκος 15/07/2009 20:18:48

  Τι μερος του λογου ειναι αυτος ο Ραφαηλ Μωυσης;

 31. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 15/07/2009 20:35:41

  Αξιόλογος, σοβαρός, από όσο γνωρίζω έντιμος, αρκετά ξυνός.

 32. Νἰκος avatar
  Νἰκος 15/07/2009 20:36:34

  Χρυσανθε, το αρθρο σου ειναι συμπυκνωμενο και δεν περιεχει τις συνδετικες λεπτομερειες των αναφερομενων σημειων σου για να αντιληφθουμε οι μη επαϊοντες οπως εγω πως και γιατι καταληγεις στα συμεπρασματα σου. Ενω αναπτυσεις λεπτομερως ΤΙ πρεπει να γινει δεν λες ΠΩΣ πρεπει να γινει.χ. λες "Η Αειφορία συνδέει το αίτημα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος με την ανταγωνιστικότητα...". δεν εξηγεις ομως με ποιες μεθοδους θα γινει αυτο. Αποφευγεις να παραθεσεις τα ενδιαμεσα βηματα των συλλογισμων σου, και αυτα ειναι πιο σημαντικα απο τα τελικα συμεπρασματα σου που δεν επιδεχονται αναλυσης.
  Τελος, πως να αναπτυχθει η οποιαδηποτε παραγωγη οταν το ΟΛΟ οικονομικο προτυπο στηριζεται στις εισαγωγες-μεταποιησεις μεταπρατων που μπορουν και μεταφερουν την παραγωγη σε χωρες της ΕΕ με απειρως φθηνοτερα εργατικα; Διοτι το εργατικο κοστος βαραινει πολυ στους υπολογισμους. Υπ' αυτη την εννοια, η ενταξη στην ΕΕ χωρων του ανατολικου συνασπισμου δεν συνεφερε την Ελλαδα αλλα μονο τους διεθνικους μεταπρατες της. 'Η κανω λαθος; Τα συμφεροντα των μεταπρατων (και των μεταπρατων της σκεψης με ολες τις συνεπειες στα συμφεροντα της χωρας) ταυτιστηκαν με τα εθνικα συμφεροντα, γεγονος που ουδολως μας ωφελησε. Το κυριο συμπερασμα, αν και δεν το διατυπωνεις ευθεως, ειναι η εκπονηση εθνικων πολιτικων για την αναπτυξη. Αλλοιως ειμαστε χαμενοι, ειδικα με την καταβαραθρωση της γεωργιας και την συνεχιση της εφιαλτικης αστυφυλιας.

 33. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 15/07/2009 20:42:03

  Όσο για την αειοφορία τόσο η λέξη όσο και άλλες λέξεις που αρχίζουν από αει είναι στην προκειμένη περίπτωση, με συγχωρείτε, πιασάρικη μεν, ουτοπιστική δε. Δεν υπάρχει αειφορία. Προσκρούει στον δεύτερο νόμο. Ούτε CO2 capture υπάρχει, ρεαλιστικό, και εκτός επιστημονικής φαντασίας ή υπέρογκου κόστους. Υπάρχει όμως η φωτοσύνθεση.

  Μην ζοριζόμαστε, ας ρίξουμε λίγα μπετά, ας βάλουμε καμία ανεμογεννήτρια της Ξενέλ και θα αειφορήσουμε.

 34. G. Korelis avatar
  G. Korelis 15/07/2009 20:58:46

  O Ραφαηλ Μωυσης ειναι από το 1978 άνθρωπος της Αγίας Οικογένειας, η οποία έχει μεγάλα συμφέροντα στην ενέργεια. Γιαυτό ο Κυριάκος ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής...Ξυπνάτε...

 35. αχβαχ avatar
  αχβαχ 15/07/2009 21:02:59

  Έχουν πολλή πλάκα οι προσπάθειες οικειοποίησης του οικολογικού παραδείγματος. Διαπιστώσαμε με το άρθρο τις τρομακτικές διαφορές πράσινης ανάπτυξης και αειφορίας, δύση με ανατολή ένα πράμα.

 36. neos agrotis avatar
  neos agrotis 15/07/2009 21:22:35

  πρασινη αναπτυξη οσον αφορά την γεωργία, προκειται για την μέθοδο της Ε.Ε. για την απο-γεωργοποιηση της Ευρώπης.Ειναι τόσο απλό. Σκεφθειτε το.

  • donaE avatar
   donaE @ neos agrotis 15/07/2009 21:34:07

   Αυτο γινεται ηδη με τις επιδοτησεις.Ειναι γνωστο πως οτι θελει η ΕΕ να καταργησει το επιδοτει.Υπαρχουν νεες αγορες με μεγαλυτερη παραγωγη και δυο φορες ετησιως και μικροτερα κοστη.Τι να μεταποιησεις,ποιος θα τα αγορασει?

 37. ΣΕΣΚΛΟ avatar
  ΣΕΣΚΛΟ 15/07/2009 21:27:01

  Η απολυτη οικολογικη προταση:
  ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ!

 38. Tsertos avatar
  Tsertos 15/07/2009 22:11:34

  Μετα τους πρασινους ηλιους,τα πρασινα καφενεια,
  τους πρασινοφρουρους,και τα πρασινα αλογα,
  εχουμε στηριξει ολες τις ελπιδες μας, ως κρατος
  και ως εθνος, στην πρασινη αναπτυξη του ΝΕΟΥ ΠΑΣΟΚ.

  ΠΑΛΙΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΑΣ ΞΑΝΑΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.
  http://www.youtube.com/watch?v=tI2FIEJ4qtY

 39. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 15/07/2009 22:15:26

  Κάτι πιο βίαιο από «γκρεμίστε» χρειάζεται, αλλά άσε, θα μας πάρουν για ...αναρχικούς!

 40. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 16/07/2009 06:28:35

  Είναι αλήθεια ότι σε ένα άρθρο δεν μπορείς να τα πείς όλα.
  Είναι αλήθεια ότι αν μιλάμε για αλλαγή υποδείγματος, αυτό υπονοεί (και συνεπάγεται) μείζονες πολιτικές ανακατατάξεις.
  Είναι αλήθεια ότι η έννοια της αειφορίας προσκρούει σε πολλά ταμπού που έχομε ως τώρα.
  Υιοθετώντας την έννοια της αειφορίας προσπαθώ να πάω πιο πέρα από την οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη.
  Η Οικολογία είναι πρόταγμα προστασίας του περιβάλλοντος - τίποτε παραπάνω.
  Η λεγόμενη "πράσινη ανάπτυξη" είναι ουσιαστικά η δημιουργία κρατικοδίαιτων και επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σε ΑΠΕ κυρίως, αδιαφορώντας για την ανταγωνιστικότητα.
  Η αειφορία είναι η απόπειρα να μετατρέψουμε όλα αυτά σε αναπτυξιακή στρατηγική, να παντρέψουμε την οικολογία με την ανταγωνιστικότητα, να μετατρέψουμε το φυσικό περιβάλλον από περιορισμό στην ανάπτυξη (constraint) σε πλουτοπαραγωγικό πόρο (resource). Κι αυτο, ασφαλώς οδηγεί σε αλλαγή υποδείγματος.
  Δεν είναι αλήθεια ότι τεχνολογικά είναι αδύνατη.
  Η ζωή μας σήμερα είναι γεμάτη από προϊόντα που πρίν δεκαπέντε χρόνια πολλοί στοιχημάτιζαν ότι ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
  Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, αλλά ό,τι αναφέρω αφορά τεχνολογίες που είτε έχουν μπεί στην αγορά προ πολλού είτε έχουν αρχισει να μπαίνουν στην αγορά.
  Προσπάθησα να πάω τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα. Να δείξω ότι μια σειρά απο΄διαφορετικά προτάγματα όπως περιβαλλοντική προστασία, πληθυσμιακή αποκέντρωση, αναστροφή δημογραφικών τάσεων, ξεπερασμα δημιοσιονομικής κρίσης, προστασία του περιβάλλοντος, απελευθέρωση αναπτυξιακών δυνατοτήτων, ανάταξη της πρωτογενούς παραγωγής, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους σε ένα μοντέλο αειφορίας που δεν μας ζητά να διαλέξουμε ανάμεσα στην οικολογία και την ανάπτυξη, γιατί διασφαλιζει και το περιβάλλον και την ανάπτυξη.
  Αυτή η πρόταση, στο βαθμό που ισχύει, είναι απελευθερωτική.
  Αλλά ταυτόχρονα μας υποχρεώνει να εγκαταλείψουμε ένα σωρό στερεοτυπα μιζέριας.

  Αλλά δεν είναι εύκολο πάντα να απελευθερώσουμε τη σκέψη μας, Πολλές φορές είναι πολύ βολικά τα κολλήματά τμας...
  Και τότε προέκυψαν ένα σωρό απαντήσεις του τύπου, "μη το ψάχνεις δεν αλλάζει τίποτε".
  Αλλά αν νομίζουμε ότι δεν "δεν αλλάζει τίποτε", τότε δεν έχει νόημα ούτε να συζητάμε, ούτε να παλεύουμε για κάτι. Να πάμε όλοι να υπηρετήσουμε ένα σύστημα που σαπίζει.
  Αν αρνηθήκαμε να το υπηρετήσουμε ως τώρα (που λειτουργούσε) γιατί να το υπηρετήσουμε τώρα (που σάπίζει);
  Κι αν υποπτευόμαστε ότι το σύστημα αυτό σαπίζει, γιατί να μη συζητάμε τι διαφορετικό μπορεί να πάρει τη θέση του;

  Συμφωνώ απολύτως ότι όλα αυτά ειναι αδιανόητα σε μια κοινωνία μεταπρατών και εξωθεσμικών κέντρων.
  Αυτό είναι αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης.
  Αν πειστούμε ότι το υφιστάμενο υπόδειγμα καταρρέει, τότε μπορούμε να συζητήσουμε αλλαγή υποδείγματος.
  Αν πειστούμε ότι η αλλαγή υποδείγματος μπορεί να είναι η "αειφορία" ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, τότε μπορούμε να συζητήσουμε πως θα την φέρουμε πιο κοντά.
  Δεν έγραψα κάποιο συνολικό επαναστατικό μανιφέστο. Μην περιμένετε σε 1300 λέξεις να απαντήσω στο σύνολο των ερωτημάτων που έχουμε όλοι μέσα μας.
  Προσπάθησα να πάω τη συζήτηση ένα βήμα πιο πέρα.
  Κι αυτό είναι δύσκολο όπως φάνηκε.
  Και για κάποιους οδυνηρό.

 41. M. Αρβανίτης avatar
  M. Αρβανίτης 16/07/2009 06:53:23

  Οι Τούρκοι μπήκαν στα νησιά, συντηρούν τις μηχανές της ΔΕΗ, γιατί η Διοίκησή της αφήνει ανεκπαίδευτους τους τεχνίτες της: http://www.zorlu.com.tr/EN/GRUP/ene_om.asp

  Το σχέδιο είναι τα νησιά μας να γίνουν υποπόδιο της Τουρκίας, είναι στο κόλπο η Αγία Οικογένεια που επωφελείται τα μέγιστα οικονομικά....

  Χρύσανθε,ανοίγεις τον ασκό του Αιγαίου, προφύλαξε τον αφεντικό σου...

 42. Lavazza avatar
  Lavazza 16/07/2009 09:52:40

  Συνελήφθη προχτές στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ο διαβόητος «φαντομάς» της Εγνατίας Οδού, ο οποίος προσποιούμενος τον αστυνομικό διέπραξε δεκάδες αδικήματα στην Κεντρική Μακεδονία.
  Ο 44χρονος δράστης είναι υπήκοος Ρουμανίας. Για διάστημα σχεδόν ενός έτους, κινούμενος με Ι.Χ. αυτοκίνητο επί της Εγνατίας Οδού (κυρίως στο τμήμα Θεσσαλονίκης – Καβάλας) και προσποιούμενος τον αστυνομικό, μιλώντας αγγλικά και σπαστά ελληνικά, σταματούσε διερχόμενα Ι.Χ. αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και κατά την διάρκεια του υποτιθέμενου αστυνομικού ελέγχου αφαιρούσε από τα πορτοφόλια των παθόντων διάφορα χρηματικά ποσά, που φτάνουν συνολικά τις 7.600 ευρώ.

  ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ...

  ΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΞΕΝΕς ΠΙΝΑΚΙΔΕς, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ;;;

  ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΕΙ ΠΕΦΤΕΙ ΞΥΛΟ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;;;

 43. ataktos avatar
  ataktos 16/07/2009 10:19:04

  M. Αρβανίτη-Καλά και η τηλεπικοινωνίες πως σου έχουν ξεφύγει μιας και χρόνια τώρα ελέγχονται απο Τουρκιά ξύπνα ..

  • M. Αρβανίτης avatar
   M. Αρβανίτης @ ataktos 16/07/2009 16:45:27

   Πρώτη φορά το ακούω αυτό....
   Θα το ψάξω...

 44. ΣΕΣΚΛΟ avatar
  ΣΕΣΚΛΟ 16/07/2009 11:57:47

  Εκτος απο το να κανεις επιδειξη με κενοφανη και χιλιοειπωμενα επιχειρηματα, εχεις να προτεινεις κατι πρακτικο?
  Προτασεις:
  τι νοημα εχει να υπαρχει διευθυνση γεωργιας με γεωπονους που παιζουν ολη μερα ταβλι ενω θα επρεπε να εκπονουν προτασεις για νεες καλλιεργειες?
  ποιος ελεγχει το ισοζυγιο εισαγωγων/εξαγωγων στα αγροτικα προιοντα και γιατι ειμαστε υποχρεωμενοι να εισαγουμε αντι να επιδοτουμε οι ιδιοι σε καποια προιοντα που εμεις οι ιδιοι καταναλωνουμε?

  Τις απαντησεις σε αυτα δε θα τις δωσουν οι καλοπληρωμενοι φαφλαταδες σαν και του λογου σου κ.Χρυσανθε αλλα η καθημερινη πρακτικη σε τοσες αλλες χωρες που παρολο που δεν εχουν τοσο ευνοικες κλιματολογικες συνθηκες οπως εμεις, εχουνε βρει τον τροπο και ευημερουν.

 45. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 16/07/2009 12:17:43

  Πρώτον δεν έχω "αφεντικό". Κι αν είχα και περίμενε από μένα να τον "προστατέψω"... σώθηκε!
  Δεύτερον, γι' αυτό δεν έχω αφεντικό, γιατί μ' αρέσει να ανοίγω τον ασκό του Αιόλου. Από παιδί μ' άρεσε και τώρα που μεγάλωσα κάπως, μ' αρέσει περισσότερο.
  Τρίτον, μερικοί εδώ μέσα ό,τι θυμουνται χαίρονται.
  Δεν σας είπα ότι επιδιώκω να λύσω ολα τα προβλήματα της χώρας ή τα δικά σας, Μια συζήτηση κάναμε για ένα θέμα. Την αειφορια.
  Μη μας τη... χαλάτε την κουβέντα μ' ότι τούρθει του καθενός.
  Μια οι Τούρκοι στα νησιά, μια οι Ρουμάνοι, μια ο φαντομάς της Εγνατίας που πιάστηκε στην Θεσσαλονίκη. Έλεος! Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την αειφορία.

  Τέλος, αν δεν έχει καταλάβει ο φίλος γιατί δεν πρέπει να επιδοτούμε τα Γεωργικά προϊόντα, αλλά να παράγουμε με ανταγωνιστικό τρόπο, αυτά που ΜΠΟΡΟΥΜΕ, λυπάμαι αλλά δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε για αειφορία ή για ο,τιδήποτε άλλο.
  Κι ακόμα, η Γεωργικά Πολιτική έχει ήδη χρεοκοπήσει και χρειάζεται αναθεώρηση ακόμα και σε χώρες που "ευημερούν" ή που είχαν ως τώρα πολύ καλύτερη Γεωργία απο τηνδική μας (που βρίσκεται υπο κατάρρευσιν).
  Συνεπώς μερικοί εδώ μέσα έχουν χάσει τεύχη...

  • donaE avatar
   donaE @ Χρύσανθος Λαζαρίδης 16/07/2009 13:29:00

   Η συζητηση ανοιγει καινουργιους δρομους και η αυτοτροφοδοτουμενη διαδικασια σαν κεντρικο σημειο, ειναι πολυ καλη σκεψη και προοπτικη.Καλο ειναι που ακουγεται και να ξανακουγεται.Απλως το ζητημα του μεγεθους της γεωργικης παραγωγης και η ξενες αγορες θελουν επισης αντιμετωπιση.Καποιοι εχουμε καει στο χυλο και φυσαμε και στο γιαουρτι...

  • Βασιλική Σ. avatar
   Βασιλική Σ. @ Χρύσανθος Λαζαρίδης 16/07/2009 13:44:58

   Κε Λαζαρίδη δυστυχώς όσοι θέλουν να υλοποιηθούν κάποιες από τις καινοτόμες και χρήσιμες για το δημόσιο συμφέρον ιδέες τους είναι αναγκασμένοι με το ισχύον πολιτικό καθεστώς στον δυτικό κόσμο να ενσωματωθούν στα κόμματα εξουσίας.
   Κάνοντας έναν απολογισμό στα καθ΄ ημάς το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να συγκεντρώσει ένα ισχυρό δυναμικό από αυτούς τους ανθρώπους εν αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία η οποία αντλεί τα στελέχη της μέσα από τα αγράμματα ως επί το πλείστον παιδιά των παλαιότερων στελεχών της. Λίγων φωτεινών εξαιρέσεων είχαμε την τύχη να δούμε το έργο τους στην πενταετία της, αναφέρω εκ του προχείρου τον Χατζηδάκη ο οποίος όμως κι αυτός εσχάτως τα θαλασσώνει με την Έρευνα. Λυπάμαι που πρέπει να το θέσω ωμά, αλλά εάν πράγματι θέλετε να δοθεί αυτή η προτεραιότητα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του τόπου μας ωφείλετε, ναι δυστυχώς ωφείλετε, να καταπιείτε τις επιμέρους ενστάσεις σας και να προσπαθήσετε μέσα από τον επερχόμενο κομματικό κουμανταδόρο να προωθήσετε τις προοπτικές τις οποίες προτείνετε με την αειφορία. Πολιτικά σχήματα με αγαθή προαίρεση όπως οι Δημοκρατικοί για παράδειγμα δεν έχουν ελπίδες για τα αμέσως επόμενα χρόνια και ο χρόνος είναι και πολύτιμος και αμείλικτος.

 46. ataktos avatar
  ataktos 16/07/2009 13:48:43

  Χρύσανθε- το ζητούμενο είναι και θα παραμείνει το ενεργειακό ισοζύγιο για τα επόμενα 20-30 χρόνια . χρειάζεται εργασία και φαντασία και πρώτιστος πρωτογενή εργασία που κανείς από αυτούς δεν έχει ούτε γνώσεις ούτε θελησει να κάνει (επιδοτούμενη φιλελεύθερη κρατιστές ) .

 47. ataktos avatar
  ataktos 16/07/2009 13:52:23

  αγαπητή μου Βασιλική Σ θα αναφέρεσαι προφανώς στον Γιαννάκη Τσ. (ΠΑΣΟΚ) και ΣΙΑ χαχαχα πλακα μας κανεις

  • Βασιλική Σ. avatar
   Βασιλική Σ. @ ataktos 16/07/2009 14:00:45

   αγαπητέ άτακτε αναφέρομαι σε όλο το στελεχειακό δυναμικό που υπηρέτησε το πασοκ κατά την διάρκεια της εξουσίας του, γραμματείς υπουργείων, μάνατζερ κλπ, και μία σύγκριση ανάμεσα στους γόνους που τρέφουν τα δύο κόμματα στη Βουλή και μόνον είναι οφθαλμοφανής. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στελέχη που να θέλουν να δουλέψουν πάνω στο αντικείμενο στο οποίο έχουν σπουδάσει και έχουν όραμα, έχει τεμπέληδες και ψώνια με ελάχιστες σεβαστές εξαιρέσεις και ο κόσμος αυτά τα βλέπει.

 48. ataktos avatar
  ataktos 16/07/2009 14:04:16

  μα αυτό ακριβός λέω και εγώ ότι το ίδιο στελεχιακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ υπηρετεί και σήμερα την Ν.Δ. Με διπλάσιους μισθούς ...

  • Βασιλική Σ. avatar
   Βασιλική Σ. @ ataktos 16/07/2009 14:13:28

   ναι, είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν την γραμμή παραγωγής και κάναν τους ενδεδειγμένους συμβιβασμούς. Όσοι επιλέγουν την γραμμή των επιτελειακών σχεδιασμών ρισκάρουν και την μη υλοποίηση τους. Εάν η ΝΔ τους έδωσε διπλάσιους μισθούς ελλείψει δικών της έμπειρων ανθρώπων το έκανε για να μακροημερεύσει.

   • donaE avatar
    donaE @ Βασιλική Σ. 16/07/2009 14:20:14

    Συγνωμη για καλο το λετε? εχουμε καταστραφει τι τους καμαρωνετε και τους μεν και τους δε...

 49. Βασιλική Σ. avatar
  Βασιλική Σ. 16/07/2009 14:28:01

  Ντόνα προσπαθώ να δω τα πράγματα ρεαλιστικά με μόνο κριτήριο την ύπαρξη βούλησης για υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ηθικά δεν συναινώ, αλλά είμαστε πλέον μπροστά σε αδιέξοδο, οι ιδεολόγοι και οι ικανοί να αποχωρούν από την δράση και να επιλέγουν τις ακαδημαϊκές προσεγγίσεις και να μένει η φύρα να λυμαίνεται τα πάντα...

 50. Νἰκος avatar
  Νἰκος 16/07/2009 15:18:56

  Χρυσανθε λες "Η αειφορία είναι η απόπειρα να μετατρέψουμε όλα αυτά σε αναπτυξιακή στρατηγική, να παντρέψουμε την οικολογία με την ανταγωνιστικότητα, να μετατρέψουμε το φυσικό περιβάλλον από περιορισμό στην ανάπτυξη (constraint) σε πλουτοπαραγωγικό πόρο (resource). Κι αυτο, ασφαλώς οδηγεί σε αλλαγή υποδείγματος".

  Για να γινουν αυτα που λες πρεπει να υπαρχει ή να δημιουργηθει ΖΗΤΗΣΗ και ΑΓΟΡΕΣ, ειδικα για νεα προιοντα για τα οποια υπαρχει ΑΝΑΓΚΗ παραγωγης. Η ζητηση ειναι η κρισημη λεξη που λειπει απο την αναλυση σου.
  Ο πατερας μου μου κληροδοτησε πανω απο εκατο στρεμματα χωραφιων στη Δυτικη Μακεδονια αλλα η κατατμηση του κληρου και η ανισομερεια ποιοτητας της γης δημιουργουν προβληματα. Παρ'ολα αυτα, π.χ. σκεφτομαι να καλλιεργησω ελαιοκραμβη και να παραγω κραμβελαιο, το δευτερο καλυτερο λαδι μετα το ελαιολαδο αφου και αντεχει στο κρυο το φυτο και τα υπολειμματα του εχουν αλλες χρησεις αλλα και δεν εχει απαιτησεις για λιπασματα (η καταρα της γης μας). Αλλα η αποδοση και η ελλειψη αγορας που θα απορροφα το λαδι αυτο μαλλον δεν συμφερουν, αν και η οικονομοτεχνικη αναλυση δεν περατωθηκε ακομα. Εδωσα το συγκεκριμενο παραδειγμα για να δειξω οτι διχως ηγεσια σοβαρη η οποια, σε αγαστη συνεργασια ειδικα με νεους αγροτες, θα ανοιξει νεες αγορες και στο εξωτερικο ειναι η πιο σημαντικη κινηση. Αλλα η ελληνικη ελιτ ακολουθοει οδηγιες της ΕΕ παθητικα -δεν εκπλησσομαι εδω αφου η παθητικοτητα ειναι το σημαινον γνωρισμα της

 51. Νἰκος avatar
  Νἰκος 16/07/2009 15:25:16

  Χρυσανθε, λες "Προσπάθησα να πάω τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα. Να δείξω ότι μια σειρά απο΄διαφορετικά προτάγματα όπως περιβαλλοντική προστασία, πληθυσμιακή αποκέντρωση, αναστροφή δημογραφικών τάσεων, ξεπερασμα δημιοσιονομικής κρίσης, προστασία του περιβάλλοντος, απελευθέρωση αναπτυξιακών δυνατοτήτων, ανάταξη της πρωτογενούς παραγωγής, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους σε ένα μοντέλο αειφορίας που δεν μας ζητά να διαλέξουμε ανάμεσα στην οικολογία και την ανάπτυξη, γιατί διασφαλιζει και το περιβάλλον και την ανάπτυξη.
  Αυτή η πρόταση, στο βαθμό που ισχύει, είναι απελευθερωτική.
  Αλλά ταυτόχρονα μας υποχρεώνει να εγκαταλείψουμε ένα σωρό στερεοτυπα μιζέριας".

  Δεν θα μπορουσα τα πω καλυτερα. Συμφωνοι σε ολα. Αλλα κινησεις τετοιες προυποθετουν σοβαρες ηγεσιες με οραμα για τη χωρα, οχι το διεθνοφασιστικογκαργκατσουλιο με το χερι απλωμενο ως επαιτες στηη ΕΕ που εχουμε και που ουτε εναν οργανισμο δεν εχει διοικησει για να ξερει απο διοικηση. Η οικογενειοκρατια ειναι καρκινος στο σωμα της Ελλαδας. Π.χ. τον ΚΚ ουτε γραμματεα δεν θα τον προσλαμβανα στο γραφειο μου. Τι εχει διοικησει; Εγινε πρωθυπουργος μονο και μονο γιατι λεγεται ΚΚ. Τιποτα αλλο.

 52. ataktos avatar
  ataktos 16/07/2009 18:17:24

  Βασιλική Σ. -προσπάθησα να δω και έζησα τα πράγματα από μέσα ποιο ρεαλιστικά και δεν αναφέρομε σε “επιλέγουν την γραμμή παραγωγής “ αλλά ότι ...κάνεις μέγα σφάλμα.... τα “παιδιά μας” επελέξαν την γραμμή του ...φαγοπότιου , ρεμούλας.... και διαλύσεις ....ζωή να έχουμε ....ευλογημένη να είσαι

 53. Χρύσανθος Λαζαρίδης avatar
  Χρύσανθος Λαζαρίδης 16/07/2009 19:47:36

  Για τις αδυναμίες του σημερινού πολιτικού συστήματος πώς μπορώ να διαφωνήσω;
  Μπορεί κάποια απ' αυτά που γράφτηκαν να είναι υπερβολικά ή και άδικά ακόμα, αλλά σε γενικές γραμμές πώς μπορείς να υπερασπιστείς ένα συνολικό πολιτικό σύστημα που είναι ΜΗ υπερασπίσιμο;
  Εκείνο που θέλω να πώ, όμως, είναι ότι δεν αρκεί η αποτυχία του σημερινού συστήματος. Για να αντικατασταθεί με κάτι διαφορετικό, πρέπει - μεταξύ πολλών άλλων - να έχουν ωριμάσει κάποιες ιδέες μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε οτι ΜΠΟΡΕΙ να γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Κι ότι ΜΠΟΡΕΙ να γίνουν ΚΑΛΥΤΕΡΑ τα πράγματα.
  Πρέπει να υπάρξει ΠΙΣΤΗ σε κάτι καλύτερο. Κι αυτή η πίστη να είναι ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ όχι φούμαρα. Όχι μια ακόμα φενάκη...

  Δεν υπάρχει τίποτε πιο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ από μια ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.
  Κι ίσως δεν υπάρχει τίποτε πιο δύσκολο.
  Είναι ευκολότερο οι απελπισμένοι να ξεπεράσουν το φόβο και να ξεσηκωθούν, από το να πιστέψουν ενσυνείδητα σε κάει ρεαλιστικό και καλύτερο συνάμα.
  Είναι ευκολότερο να πιστέψουν σε μια απλοϊκή ουτοπία που συνήθως αποδεικνύετυαι εφιάλτης.
  Είναι ευκολότερο να βουλιάξουν σε μια "ρεαλιστική" μοιρολατρείς και παραίτηση. Α
  λλά να πιστέψουν σε κάτι καλύτερο και ρεαλιστικό ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολο...

  Γιατί σε περιόδους παρακμής συνήθως οι άνθρωποι αναπτύσσουν την κρίση τους σε βάρος της Ελπίδας, ή την ελπίδα τους σε βάρος της Κρίσης τους.
  Συνηθέστερα χάνουν και την κρίση τους και την ελπίδα τους...

  Όταν ξεκίναγα την συζήτηση περί αειφορίας γνώριζα ότι πάμε για κάτι δύσκολο. Νομίζω ότι η συζήτηση απέδειξε ότι τέτοια συζήτηση δεν είναι εύκολη. Αλλά άξιζε τον κόπο νομίζω...

  ΥΓ για τα ζητήματα καλλιέργειας κράμβης κλπ. νομίζω ότι σε κάποια απάντηση έθεσε κάποιες ιδέες για αναδιαρθρωση καλλιεργειών (μετοχική ιδέα κλπ.). Νομίζω ότι αν αναπτύξουμε αυτή την ιδέα (κάτι που, όντως δεν έκανα εδώ) αρκετά από τα ερωτήματά σου ίσως απαντηθούν "επί του συγκεκριμένου". Πάντως επιχειρήσα να πώ μεταξύ άλλων, ότι μια στρατηγική αειφορίας οφείλει να ανατάξει το σύνολο της Πρωτογενούς παραγωγής με όρους ανταγωνιστικότητας.
  Και γι' αυτά - ανάταξη Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Ανταγωνιστικότητα - δεν λένε κουβέντα ούτε τα φληναφήματα περί "πράσινης ανάπτυξης" ούτε οι συνηθεις φλυαρίες περι Οικολογίας.

  Ουσιαστικά προσπάθησα να αναδιατυπώσω ένα σύνολο διαφορετικών προταγμάτων σε ενιαία προβληματική. Βλέπετε αυτή η προσέγγιση δεν ήταν τόσο "συνηθισμένη" όσο προσπάθησε κάποιος - μάλλον απαξιωτικά - να μου αποδώσει...

  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ avatar
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ @ Χρύσανθος Λαζαρίδης 08/03/2011 00:07:20

   "Δεν υπάρχει τίποτε πιο επαναστατικό από μία ρεαλιστική πίστη", σπουδαία φράση.
   Την πυρηνική ενέργεια πώς την βλέπετε ως προοπτική; Η Τουρκία προχωρά δυναμικά, όπως και οι χώρες των Βαλκανίων, στην Ελλάδα ενίοτε υποφέρουμε από μία οπσιθοδρομική αντίληψη περί δήθεν οικολογίας, σαν τις ανοησίες όσων μιλούν για υπερθέρμανση του πλανήτη.
   Η Πυρηνική ενέργεια είναι το κλειδί για την ενίσχυση του ελληνικού κράτους.

 54. ataktos avatar
  ataktos 17/07/2009 08:00:43

  Βασιλική Σ. - Έτσι για να επιβεβαιωνόμαστε έγκυρα και σωστά
  Αναστέλλεται το σχέδιο της ΔΕΗ για λιγνιτικές μονάδες
  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (Έντυπη έκδοση) Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009 07:00


  Σε ανατροπή οδηγείται το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, καθώς οι διαγωνισμοί για τα σημαντικότερα από τα έργα που προβλέπει, μετατίθενται για το μέλλον.
  Σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση την ενημέρωση που έκανε χθες η διοίκηση της επιχείρησης στο προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, η προκήρυξη διαγωνισμών για τις δύο λιγνιτικές μονάδες, της Μελίτης στη Φλώρινα και της Πτολεμαΐδας Νο 5, δεν πρόκειται να γίνει, εφ΄ όσον δεν οριστικοποιηθεί το καθεστώς με τα λιγνιτωρυχεία που θα τις τροφοδοτούν.
  Ειδικότερα, με δεδομένο ότι η τροφοδοσία της Μελίτης, συνδέεται με τη λειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Βεύης, για την εκμετάλλευση του οποίου έχουν κατατεθεί προσφορές, χωρίς όμως να έχει κατακυρωθεί καμία, η ΔΕΗ [DEHr.AT]  εκτιμά ότι δεν είναι σκόπιμο να προχωρήσει στην κατασκευή της δεύτερης μονάδας, πριν λήξει η εκκρεμότητα με το θέμα αυτό.
  Οι πληροφορίες για το θέμα αυτό, αναφέρουν ότι το υπουργείο προκρίνει την ακύρωση του διαγωνισμού εκμίσθωσης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης και την παραχώρησή του με απ΄ευθείας ανάθεση, ενδεχομένως σε σχήμα, στο οποίο θα συμμετέχει και η ΔΕΗ.
  Στο διαγωνισμό, είχαν λάβει μέρος οι όμιλοι της ΤΕΡΝΑ, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε προσφέρει πάρα πολύ υψηλό τίμημα, εκτός δεδομένων αγοράς, η ΔΕΗ, και οι όμιλοι Μυτιληναίου και Κοπελούζου.
  Σημειώνεται ακόμη ότι για την κατασκευή της δεύτερης μονάδας της Μελίτης, η ΔΕΗ είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό. Ωστόσο δεν υπήρξε ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς η διαστασιολόγηση της μονάδας που είχε προκρίνει η ΔΕΗ, βρισκόταν εκτός των μεγεθών που κατασκευάζονται από τις εξειδικευμένες βιομηχνίες αυτή την περίοδο.
  Αναφορικά με τη λιγνιτική μονάδα Νο5 της Πτολεμαΐδας, η καθυστέρηση του διαγωνισμού σχετίζεται επίσης με την καθυστέρηση ανάπτυξης του ορυχείου που θα την τροφοδοτεί με καύσιμο, λόγω περιβαλλοντικών προβλημάτων, προσφυγών κ.λπ.(λετε να εχει λιγνιτη χααχα)
  Μεγαλόπολη
  Για τη μονάδα φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης, η διοίκηση της ΔΕΗ προσανατολίζεται στην ακύρωση του διαγωνισμού, με την αιτιολογία ότι θα καθυστερήσει σημαντικά να κατασκευαστεί ο αγωγός φυσικού αερίου που θα την τροφοδοτεί με καύσιμο.
  Η μονάδα αυτή σχεδιάζεται για καύση φυσικού αερίου και θα είναι συνδυασμένου κύκλου με ισχύ 800 μεγαβάτ. Στο διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατατέθηκαν 4 προσφορές, ενώ προκρίθηκαν ως πληρούσες τους όρους της προκήρυξης, οι προσφορές των ομίλων Μυτιληναίου και Κοπελούζου.
  Τέλος, από την ενημέρωση της διοίκησης της ΔΕΗ στη ΓΕΝΟΠ, έγινε εμφανές ότι ο εξοβελισμός του λιθάνθρακα από το μείγμα καυσίμων, με απόφαση της κυβέρνησης, δεν τη βρίσκει σύμφωνη.
  Ηδη η διοίκηση της ΔΕΗ προσανατολίζεται να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις της στο Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, ενώ όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ, εφ΄όσον δεν πρόκειται να εισαχθεί ο λιθάνθρακας στο ενεργειακό ισοζύγιο, θα πρέπει να εξεταστεί είσοδος της πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή.
  Από την πλευρά των συνδικαλιστών της ΔΕΗ, εκφράζονται σοβαρές αντιρρήσεις για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ.
  Θεωρούν ότι με τις καθυστερήσεις αυτές, υπονομεύεται η θέση της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, ενώ σε τελική ανάλυση λειτουργούν υπέρ των ιδιωτικών μονάδων.
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙΔΗΣ

 55. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 17/07/2009 08:48:13

  η πρόταση είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα
  η αποκέντρωση είναι η δυσκολότερη στην υλοποίηση, πως θα "αδειάσει" η Αθήνα; πως θα πειστούν "εξαθλιωμένες" πια πνευματικά και δημιουργικά μάζες που έφυγαν από την επαρχία για να ανοίξουν σουβλατζίδικα και καφετέριες στην Αθήνα, που άφησαν την τσάπα και έπιασαν το ποντίκι, να εγκαταλείψουν τα μπετονένια κουτιά και τη νεομεζονέτα με το ψευτοαέτωμα και τον κύκλο στο κέντρο για να επιστρέψουν στη γη τους - όσοι έχουν - ή να αγοράσουν όσοι δεν έχουν;

  για να γίνει αυτό με ένα λαό ψυχολογίας μπουλουκιού όπως ο ελληνικός προϋποθέτει
  α. "ολοκληρωτικού" τύπου καθεστώς, γενναία κίνητρα (όχι μόνο
  υλικά, αλλά σχολεία, περίθαλψη, υπηρεσίες)
  και
  β. να υπάρχει έτοιμος και άλλος πολεοδομικός σχεδιασμός της Αθήνας (κοινώς γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο ολόκληρων γειτονιών)

  δεν το βλέπω ...

 56. ataktos avatar
  ataktos 17/07/2009 12:34:33

  αλλενάκι -εσείς εκεί στο μεγάλο χωρίο στον κόσμο σας ,και εμείς εδώ και εκεί στον κόσμο μας .Άιντε τώρα να συνεννοηθούμε καλή μου ..προτείνω να το ρίξουμε όλοι στο τσάμικο όπως ο ΓΑΠ η ο ΚKβ στη μακαρονάδα με αστακό χααχ

 57. Χαράλαμπος avatar
  Χαράλαμπος 03/12/2009 08:57:52

  Πολλά και ενδιαφέροντα γράφονται εδώ, αυτά τα αυτονόητα ΑΥΤΟ το ηλίθιο και καθυστερημένο κράτος γιατί δεν τα έχει προωθήσει τόσα χρόνια;

 58. Ξεχάστε τη Δανία. Νότια Κορέα.. | Search Top Greek Blog avatar
  Ξεχάστε τη Δανία. Νότια Κορέα.. | Search Top Greek Blog 03/12/2009 23:46:21

  [...] http://www.antinews.gr/?p=8347 [...]

 59. Y. avatar
  Y. 05/12/2009 08:34:28

  Ορισμένες παρατηρήσεις για την αειφορία (αν και η ανάρτηση του Ιουλίου).

  Σημεία 1 και 2.
  1.Ένα από τα κεντρικά της στοιχεία, η αποκέντρωση.
  a.Μετά το αστικό μπουμ (δεκαετίες ΄60, ’70, ‘80), έγιναν προσπάθειες με θέσπιση κινήτρων (μετατάξεις, μοριοδοτήσεις), ώστε η περιφέρεια να αποκτήσει δημόσια διοίκηση στελεχωμένη ικανά, για να αντιμετωπίσει τους κεντρικούς σχεδιασμούς. Μικρά τα βήματα, μιας και υπήρξε (και ακόμη υπάρχει σε μεγάλο βαθμό) μη βούληση μετακίνησης κατηρτισμένου και κατάλληλου δημόσιου στελεχιακού δυναμικού προς αυτήν.
  b.Το μεγαλύτερο μερίδιο και από τα τρία ευρωπαϊκά “πακέτα”, διοχετεύθηκαν σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες προς τα αστικά κέντρα. Η περιφέρεια υπολειπόταν. Μόνο το τρέχον ΕΣΠΑ (το τελευταίο πλέον) που σχεδιάστηκε από τη ΝΔ του ΚΚ, δίνει το 80%, στη περιφέρεια. Εκτίμησή μου, ο ΓΑΠ και το πασόκ, θα το επαναδιαμορφώσουν, προς τις αστικές περιοχές, επίσης.
  c.Αλληλοσυγκρουόμενη πολυνομία αφενός, και ύποπτη μη τήρηση νομοθεσίας το δεύτερο, από την εντεταλμένη διοίκηση.
  2.Μη ανταγωνιστικό οικονομικό αποτέλεσμα στον τομέα των ορυχείων.
  a.Μετά το άνοιγμα των αγορών στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, με ισχυρό πλεονέκτημα στις ορυκτές πηγές και στο κόστος εξόρυξης, ο τομέας (ειδικά στις μικρομεσαίες μονάδες) αποσαθρώθηκε, και εγκαταλείφθηκε.
  b.Το υψηλό κόστος αναγκαίων περιβαλλοντικών επενδύσεων, επέτεινε το (2a).

  Σημείο 3
  1.Ένα πέρασμα από τις διάφορες θεσμοθετημένες και μη ΒΙΠΕ (και όχι μόνο) στην περιφέρεια, δείχνει την ανεπάρκεια της διοίκησης να ελέγξει την ορθή υλοποίηση αρχικά, και την παραγωγική συνέχεια των εχουσών επιδοτηθεί και χρηματοδοτηθεί, ιδιωτικών και συνεταιριστικών επενδύσεων. Εγκαταλελειμμένοι ή ημιτελείς βιομηχανικοί και αποθηκευτικοί χώροι, αποκαλούμενοι και λευκοί ελέφαντες.

  Σημείο 5
  1.Η αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, προσκρούει αφενός σε οικονομικά συμφέροντα (είτε υπέρ ή κατά αυτής της κεντρικής απόφασης), αφετέρου σε κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις που αντιτίθενται. Πρόσφατα παραδείγματα, οι διάφορες ΧΥΤΑ (Γραμματικό, Μαυροράχη), αλλά και τουριστικού ενδιαφέροντος παραχωρήσεις (Βάϊ στη Κρήτη, Ηλεία κλπ).
  2.Και πάλι αλληλοσυγκρουόμενη πολυνομία (αποφάσεις ΣΤΕ), και ύποπτη μη τήρηση νομοθεσίας (σκάνδαλα)
  3.Αυτή η αξιοποίηση συνήθως έχει έντονο το χρώμα της πολιτικής διαπλοκής με τον οικονομικό παράγοντα (γκολφ στη Μαγνησία)

  Κατά τα άλλα, συμφωνώ για την αναγκαιότητα μιας συνολικής στρατηγικής, που θα δώσει έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν πάσχουμε κυρίως από προτάσεις, αλλά από την υλοποίηση αυτών που θα αποφασισθούν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.