#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
30/08/2013 06:15
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σώζοντας τον πραγματικό ηγεμόνα της ΕυρώπηςΤον περασμένο Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την μεταστροφή της αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Τα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των προβληματικών τραπεζών τώρα θα προέρχονται κυρίως από τους πιστωτές και όχι από τους ευρωπαίους φορολογούμενους, με μια ιεραρχία προκειμένου να προσδιοριστεί ποιοι δανειστές θα πρέπει να αποζημιωθούν πρώτα. Όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα, τουλάχιστον κατ' αρχήν. Στην πράξη, ωστόσο, το σύστημα αφήνει πολλά κενά, σχολιάζει ο Hans- Werner Sinn, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo.

Το πρόβλημα είναι ότι ένας πολύς μακρύ κατάλογος εξαιρέσεων μειώνει τα ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία σε τέτοιο βαθμό που σε πολλές περιπτώσεις θα εξακολουθεί να είναι αδύνατο να συμβεί χωρίς δημόσιο χρήμα. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι ότι αυτά τα χρήματα θα προέλθουν από ένα ταμείο που δημιουργήθηκε από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Αλλά το Eurogroup (μια συνάντηση των υπουργών Οικονομικών που παρακολούθησαν ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) υποδηλώνει ότι, μέχρι τότε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) - και ως εκ τούτου οι φορολογούμενοι - θα αναπληρώσουν το κενό.

Δεδομένου ότι οι φορολογούμενοι έτσι έπρεπε να χρηματοδοτήσουν τις εγγυήσεις για τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ - το μέσο επίπεδο πλούτου των ολλανδικών νοικοκυριών και διπλάσιο από το γερμανικό μέσο όρο- η πρόταση του Eurogroup οφείλεται σε μια μαζική αναδιανομή του πλούτου στην Ευρώπη, του οποίου οι διαστάσεις δεν είναι κατανοητές από το λαό .
Η ιδέα της απαλλαγής του εξασφαλισμένου χρέους των τραπεζών από την ιεραρχία για την επιστροφή είναι εξαιρετικά προβληματική επίσης. Αν και αυτή η πρόταση μπορεί να ακούγεται ακίνδυνη και σχεδόν αυτονόητη, δεν είναι. Το εξασφαλισμένο χρέος δεν χρειάζεται περαιτέρω προστασία, γιατί είναι ήδη ασφαλισμένο. Από αυτή την οπτική , η πρόσθετη προστασία που παρέχεται από την απαλλαγή είναι πολύ περίεργη.
Η εξαίρεση για το εξασφαλισμένο χρέος αναμφίβολα αφορά κυρίως την αναχρηματοδότηση των δανείων που η ΕΚΤ έχει επεκτείνει σε εμπορικές τράπεζες, βάσει των όλο και πιο αδύναμων εξασφαλίσεων. Για τις οικονομίες της ευρωζώνης που μαστίζονται από την κρίση (Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία), το άθροισμα είναι 732 δις ευρώ. Τα δάνεια αυτά εκτείνονται πολύ πέρα ​​από την παροχή ρευστότητας που οι χώρες αυτές χρειάζονται για την εσωτερική κυκλοφορία, για την οποία το ανώτατο όριο των 335 δις ευρώ – το διαθέσιμο απόθεμά τους από χρήμα της κεντρικής τράπεζας - θα αρκούσε. Αντ’ αυτού, με την αποδυνάμωση των προτύπων ασφαλείας, την εγγύηση των ξένων επενδυτών και τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών, η ΕΚΤ έχει μειώσει και αντικατέστησε την ιδιωτική ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά.

Με αρκετές τράπεζες στις χώρες της κρίσης να είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, πολλά από αυτά τα δάνεια έχουν τώρα μετατραπεί σε τοξικά. Τελικά, αν κάποιος πάρει το μέσο όρο των εκτιμήσεων που αναφέρθηκαν από αξιόπιστες πηγές, οι απώλειες από τις διαγραφές στις τράπεζες των έξι χωρών που είναι σε κρίση ανέρχονται περίπου σε 670 δις ευρώ. Η συμμετοχή σε αυτές τις διαγραφές θα ασκήσει τεράστια πίεση στο Ευρωσύστημα (την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ), το οποίο έχει μόνο περίπου 500 δις ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Η επικινδυνότητα της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη χρήση των συναλλαγών στη διάσωση τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και των ιδιωτικών τους πελατών, θα γίνει φανερή σε όλους.
Όμως , είναι σαφές το πως οι απώλειες που υπέστη από την de facto περιφερειακή δημοσιονομική πολιτική της ΕΚΤ θα αποφευχθούν: τα διαγραφέντα κόστη θα μεταφερθούν από την ΕΚΤ στον ΕΜΣ . Αυτό δεν έχει καμία διαφορά για τους φορολογούμενους , οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν για τις απώλειες των δύο θεσμών με τον ίδιο τρόπο. Αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στην ΕΚΤ να παρουσιαστεί σα να έχει έναν καθαρό ισολογισμό , επιτρέποντας έτσι να διατηρήσει την τρέχουσα πολιτική της.

Τελικά, αυτός είναι απλά ένας  νέος γύρος στο παλιό οικονομικό κρυφτό που παίζει η ευρωζώνη, στο οποίο οι ζημίες επισκιάζονται από τη διανομή τους μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και των χρονικών οριζόντων. Το παιχνίδι ξεκίνησε με το ταμείο διάσωσης για την Ελλάδα, και ακολούθησαν η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας , ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα οποία με τη σειρά τους απαλλάχθηκαν από τον ΕΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, ένας βασικός στόχος ήταν να μειωθεί η επιβάρυνση στην ΕΚΤ, που είχε προκαταβάλει τα χρήματα τυπώνοντάς τα και θα είχε αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες χωρίς βοήθεια .
Η όλη διάταξη είναι ιδιαίτερα προβληματική από την άποψη της δημοκρατίας , γιατί οι αρχικές αποφάσεις για μείωση στις αγορές κεφαλαίων μέσω δημόσιων πιστώσεων ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στο οποίο μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία έχουν την ίδια δύναμη ψήφου με την Κύπρο και τη Μάλτα. Πράγματι , η κατανομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών  της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα απαιτεί έγκριση από μόνο το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι έξι χώρες σε κρίση είχαν αυτές τις ψήφους. Σύμφωνα με την πρόταση του Eurogroup , αυτά τα αυτο – χορηγούμενα δάνεια, επίσης, θα ασφαλίζονται πέον από τα κεφάλαια του ΕΜΣ .

Ενώ τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το πρόγραμμα, δεν έχουν ουσιαστικά καμία επιλογή από το να συμφωνήσουν, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά την ΕΚΤ. Όταν επιτέλους ψηφίσουν επί του θέματος - χρόνια μετά τους επικίνδυνους ελιγμούς της πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΚΤ – δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να διασώσουν την ΕΚΤ, τον αληθινό ηγεμόνα της ευρωζώνης.

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-ecb-s-game-of-financial-hide-and-seek-by-hans-werner-sinn

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.