#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/06/2012 09:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πώς λειτουργεί ένα γερμανικό κόμμαΔιερεύνησα τούς τελευταίους μήνες πώς λειτουργεί ένα γερμανικό κόμμα σέ τοπικό επίπεδο, καί συγκεκριμένα τό κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (Christlich Demokratische Union - CDU), πρός σύγκριση, γνώση καί συμμόρφωση.

Αναφέρομαι κατ’ αρχάς στήν τοπική οργάνωση (Ortsverband) εξόχως μικρού μεγέθους, στήν περίπτωση τού Βερολίνου περίπου μιάς γειτονιάς. Ο αμέσως ευρύτερος σχηματισμός είναι τά Kreisverbände, επί παραδείγματι «Kreisverband Κέντρο τού Βερολίνου», καί μετά ακολουθεί τό Landesverband, η αντίστοιχη «νομαρχιακή».

Η τοπική οργάνωση τού CDU (Ortsverband) είναι ένα εκπληκτικά ενεργό κύτταρο πολιτικής δράσης καί ζύμωσης, καί μάλιστα σέ μιά πόλη εξόχως εχθρική απέναντι στό CDU, όπως τό Βερολίνο. Κάθε βδομάδα -επαναλαμβάνω: κάθε βδομάδα- λαμβάνει χώρα πάνω από μία εκδήλωση τής τοπικής οργάνωσης: είτε θά είναι κάποια πολιτική δράση ενημέρωσης τού κοινού (π.χ. έξω από μεγάλα σούπερ-μάρκετ), είτε διάλεξη κάποιου προσκεκλημένου πολιτικού ή ειδήμονος καί μετά συζήτηση σέ χαλαρό κλίμα, είτε στρογγυλή τράπεζα πολιτικής συζήτησης είτε απλώς μιά χαλαρή συνάντηση τών μελών τής τοπικής οργάνωσης γιά κουβέντα καί καφέ ή μπύρα. Ποτέ δέν χάνεται η επαφή τής τοπικής οργάνωσης καί τών μελών της, διατηρούνται πάντοτε «ζεστά» καί ζυμούμενα. Συχνώτατα λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις σέ συνδιοργάνωση μέ άλλες τοπικές οργανώσεις ή άλλους φορείς, υφίσταται μία έντονη εξωστρέφεια, ενώ φυσικά υπάρχει ιστοσελίδα τής τοπικής καί ενημερωτικό δελτίο μέ τίς δραστηριότητές της κάθε μήνα.

Σημειώνω ξανά ότι μιλάμε γιά τό συντηρητικό κόμμα τής Γερμανίας, όχι γιά κάποιον «κινηματικό» μηχανισμό τής Αριστεράς. Φανταστείτε τί γίνεται εκεί δηλαδή!

Στίς διάφορες αυτές εκδηλώσεις ή στίς εκδηλώσεις τού Kreisverband ή τού Landesverband, τά μέλη τής τοπικής έχουν διαρκώς τήν δυνατότητα άμεσης ουσιαστικής επικοινωνίας καί τριβής μέ τούς εκλεγμένους πολιτικούς τού CDU, ενίοτε ακόμη καί μέ τούς πλέον μεγαλόσχημους. Όπως η τοπική φροντίζει νά διατηρεί τά μέλη της «ζεστά», έτσι καί οι επικεφαλής τών «νομαρχιακών» δημιουργούν διαρκώς ευκαιρίες αλληλογνωριμίας τών απλών μελών τού κόμματος μέ τά στελέχη όλων τών βαθμίδων.

Η προσπάθεια διατήρησης αυτής τής σχέσης εκτείνεται σέ διάφορα επίπεδα. Επί παραδείγματι, πέραν τών αμιγώς πολιτικών εκδηλώσεων, τό CDU καλεί τά εν Βερολίνω μέλη του νά παρακολουθήσουν κάποιους αγώνες ποδοσφαίρου στά... κεντρικά του (ένα εξαιρετικό κτήριο), εννοείται παρουσία τών στελεχών, όπου έναντι συμβολικού αντιτίμου παρέχεται φαγητό, ποτό καί τά συναφή.Όσον αφορά τίς αμιγώς πολιτικές δραστηριότητες, έχει κανείς έντονα τήν αίσθηση πώς πρόκειται γιά εξαιρετικό πεδίο αξιοκρατικής ανάδειξης: κάποιος πού «τό’χει» καί ασχολείται, δέν μπορεί παρά νά ανέλθει καί νά αξιοποιηθεί στά μύρια όσα ουσιώδη πόστα έχει ένα κόμμα πού όντως δραστηριοποιείται σέ όλες τίς βαθμίδες του. Από τήν άλλη, είναι πολύ δύσκολο νά προτιμηθεί ο μέτριος: λόγω αυτής τής δυναμικής διασύνδεσης όλων μέ όλους, τό CDU καθίσταται «μικρό χωριό» καί όλοι αναγνωρίζουν τόν ικανό, τόν δραστήριο, τόν ταλαντούχο, τόν ευφυή, όπως επίσης καί τόν ανίκανο, τόν μέτριο, τόν κόλακα. Τούς ξέρουν καί τούς δύο προσωπικά. Οπότε, άν τυχόν προτιμηθεί από τόν κομματικό μηχανισμό ο δεύτερος, ο μέτριος... ο Θεός νά προστατεύσει από τήν οργή τών πάντοτε δραστήριων μελών όσους ευθύνονται γιά τήν αναξιοκρατική ανάδειξη. (Διανοείστε τί δυναμική απελευθερώνει τό νά λειτουργεί έτσι ένα μεγάλο κόμμα;)

Τά  e-mail πού αποστέλλει τό κεντρικό CDU ή η νομαρχιακή δέν είναι ποτέ απλώς ενημερωτικά. Πάντοτε καλούν τό κάθε μέλος ονομαστικά σέ συμμετοχή, είτε σέ μιά διαδικτυακή διαβούλευση πού δίνει τήν αίσθηση πώς πιάνει τόπο καί ότι δέν πέφτουν οι προτάσεις στό κενό, είτε μέ άλλους τρόπους. Όλες αυτές οι διεργασίες καθιστούν δύσκολο τό νά μιλήσεις γιά «μέλη» κόμματος, μέ τήν έννοια πού τό γνωρίζουμε στήν Ελλάδα: μάλλον μιλάμε γιά μιά τεράστια κοινότητα πολιτικών στελεχών διαφόρων βαθμίδων, παρά γιά μέλη. Αυτό δέν σημαίνει πώς τυγχάνουν όλοι «πολιτικοί διανοούμενοι» ή ακτιβιστές τής κεντροδεξιάς: όμως, όλοι έχουν τόν ρόλο τους.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει νά γίνει στό κομματικό Ινστιτούτο, τό Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Εκεί δέν διαπρέπουν στό νά βαράνε μύγες ή νά οργανώνουν άχρωμες εκδηλώσεις όπως κάποιοι άλλοι. Τό Konrad-Adenauer-Stiftung οργανώνει διαρκώς, πολλές φορές τήν εβομάδα εκδηλώσεις, στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις καί σεμινάρια άψογα οργανωμένα γιά τό κοινό, μέ κάθε πιθανό θέμα από τήν εντόπιο μέχρι τήν ευρωπαϊκή καί διεθνή πολιτική. Πέρα από τίς συχνές καί περιοδικές εκδόσεις του, διαθέτει άψογα λειτουργώσα «πολιτική ακαδημία» (όχι μόνο στά χαρτιά) καί προγράμματα συνεχούς «πολιτικής εκπαίδευσης» καί κατάρτισης πού απεθύνονται σέ όλους, όχι μόνο σέ κομματικούς καί νεολαίους. Περιττό νά πώ, τό Ινστιτούτο λειτουργεί μ’ αυτόν τόν τρόπο καί ως φυτώριο νέων στελεχών γιά τό CDU, κάτι πού επιδιώκεται μέ σαφήνεια. (Άλλοι, αλλού, κάνουν ακριβώς τό αντίθετο: αποφεύγουν επίτηδες καί συνειδητά νά δημιουργήσουν τέτοιες δυνατότητες ανάδειξης, μή καί εμφανιστούν επίδοξα στελέχη από τό πουθενά καί διεκδικήσουν κομμάτι τής πίττας...) Επίσης, τό Konrad-Adenauer-Stiftung παρέχει υποτροφίες σέ λαμπρούς φοιτητές όλων τών κατευθύνσεων, όχι μόνο τών πολιτικών επιστημών, μέ κριτήριο τίς εξαιρετικές επιδόσεις καί τήν ιδεολογική συγγένεια μέ τό Ινστιτούτο. Τυχόν πολιτική δράση, όχι αναγκαστικά κομματική, προσμετράται στά θετικά. Όμως, κάθε υπότροφος είναι υποχρεωμένος καθ΄ όλη τή διάρκεια τής υποτροφίας του νά παρακολουθεί εντατικά σεμινάρια πολιτικής κατάρτισης!Θά μπορούσα νά συνεχίσω επί μακρόν. Τό μείζον όμως είναι νά συγκρίνουμε τήν κατάσταση στήν Γερμανία μέ τήν λειτουργία τού κεντροδεξιού κόμματος στήν Ελλάδα καί νά πέσουμε σέ μιά -ελπίζω γόνιμη- απελπισία. Καί νά πιέσουμε, νά πιέσουμε μήπως αξιωθεί νά λειτουργήσει όχι τό κόμμα σέ τοπικό επίπεδο (πολλά ζητάμε), αλλά έστω αυτό τό ρημάδι τό Ινστιτούτο μέ τόν τρόπο πού λειτουργούν όλα τά κομματικά Ινστιτούτα στήν Ευρώπη.

Καί ένας χρησμός: σέ αυτήν τήν περίοδο πολιτικής αναδιάταξης, ανάπλασης καί αυριανής ανάδειξης νέων δυνάμεων, στό κόμμα πού θά πετύχει νά λειτουργήσει μέ παρόμοιο τρόπο σέ πανελλαδική δικτύωση ανήκει τό πολιτικό μέλλον τής Ελλάδας.

Αστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

ΥΓ: Τώρα πού γράφτηκε τό άρθρο, νά ξεγραφόμαστε σιγά-σιγά... Όχι καί CDU -  πάει πολύ!

ΣΧΟΛΙΑ

 1. δημης avatar
  δημης 25/06/2012 16:46:15

  ++++++++++++....προφανώς εκεί υπάρχει ΠΡΩΤΟΝ... ορισμός του ΜΕΛΟΥΣ του κόματος...(υποχρεώσεις και δικαιώματα...)
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ προώθηση απο ΚΑΤΩ πρός τα πάνω......
  ΤΡΙΤΟΝ τήρηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μέλος των κανόνων και του καταστατικού....
  ΤΕΤΑΡΤΟ διαφάνεια χρημάτων αξιοκρατία και άρα σεβασμός , με έλεγχο, των κατεχοντων από την τιμη του μέλουσ του κόματος μέχρι και τησ ηγεσίας......
  ΠΕΜΠΤΟ.....
  -
  -.....

 2. δρόμος avatar
  δρόμος 25/06/2012 16:49:43

  Μπράβο Αστυάνακτα, κι εσύ δικός μας είσαι!

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ δρόμος 26/06/2012 14:10:47

   Ναὶ ἀλλὰ... ποιοί εἶστε ἐσεῖς;

 3. Jimakos avatar
  Jimakos 25/06/2012 18:15:11

  Ναι αλλά εμεις έχουμε 2600 χρονια δημοκρατίας, ετσι δε λέμε παντού και πάντα;

 4. Kαππαδόκης avatar
  Kαππαδόκης 25/06/2012 20:08:06

  Το κείμενό σου θα έπρεπε να το αποστηθίσουν υποχρεωτικά όλα τα στελέχη - και εν δυνάμει στελέχη - της ΝΔ...

  οι Γερμανοί βγάζουν στελέχη... εμείς βγάζουμε κομματάρχες... ακόμη και οι ΟΝΝΕΔάρχες που πήραν πόστα επί Κ.Καραμανλή τα πήραν κυρίως επειδή ο αντίστοιχος υπουργός προσέβλεπε στα κουκιά που τάχα μου ελέγχαν και τον κόσμο που μπορούσαν να κουβαλήσουν σε συγκεντρώσεις, κι όχι επειδή διέθεταν την γνώση ή την όρεξη για δουλειά...

  Κι όμως, η επιτυχία της νυν κυβέρνησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εμπειρίες που αποκομίσθησαν από τα στελέχη της κατά την προηγούμενη θητεία...

 5. Βασίλης avatar
  Βασίλης 26/06/2012 07:56:45

  Φίλε μου εδώ είναι Ελλάδα και [όπως σε όλα έτσι και στα κόμματα] η αρπακόλα πάει σύννεφο. Εδώ είναι το Αφεντικό και οι αυλικοι/γλύφτες που κάνουν κουμάντο. Ακόμα και καινούργια και [πρώην] ελπιδοφόρα σχήματα όπως η Δημιουργία, Ξανά τα έκανε Σκατά, Ξανά, διώχνοντας αυτούς που διαφωνούσαν, [μέλη, υπ. Βουλευτές, στελέχη, Αντιπρόεδρο] και κρατώντας τους αυλοκόλακες κάνοντας το άλλο ένα μαγαζάκι για τα φράγκα...

 6. Δημήτριος Γκίκας avatar
  Δημήτριος Γκίκας 26/06/2012 07:58:42

  Γενικό συμπέρασμα η αξιοποίηση των ικανών ανθρώπων. Στην Ελλάδα (δεν έχει σημασία για ποιο κόμμα μιλάμε, περίπου το αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους χώρους) επικρατεί η λογική της "κλίκας". Στην κλίκα αυτή βρίσκονται, συνηθέστατα, οι πλέον ανάξιοι, οι οποίοι, φοβούμενοι μήπως κάποιος περισσότερο άξιος απ' αυτούς εμφανιστεί στο... μαντρί, αποκλείουν κάθε περαιτέρω δραστηριοποίηση πλήν εκείνης που προσομοιάζει σε κομματικά πρόβατα: αφισοκολλήσεις, μάζωξη σε συγκεντρώσεις, άντε και καμία προσωπική επαφή (για να δείξουν μερικοί στα γραφεία στελεχών, πόσους γνωρίζουν). Ιδού, λοιπόν το αντίστοιχο παράδειγμα της Ελλάδας. (Για να σχολιάσω, δε το σχόλιο του συνονόματου πιο πάνω, το να αναφέρουμε συνεχώς πόσες χιλιάδες χρόνια δημοκρατίας έχουμε (!), μόνο θλίψη δημιουργεί. Είναι αυτό που έγραψε ο Σολωμός "περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις)

 7. Loula Koteas avatar
  Loula Koteas 26/06/2012 08:14:55

  Πόσο εύκολη θα μπορούσε να ήταν η ζώή μας- και ναι- και ευκατάστατη για πολλούς- χωρίς να προσφεύγουμε σε άτσαλους και διεφθαρμένους οδούς. Διότι δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μιμηθούμε τους Γερμανούς.

 8. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 26/06/2012 11:27:28

  Προσωπικὰ θὰ ἤθελα πολὺ νὰ τὸ διαβάσουν τὸ ἄρθρο μερικοὶ-μερικοί, ἀλλὰ δὲν τὸ βλέπω...

  • δρόμος avatar
   δρόμος @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 26/06/2012 13:03:10

   Θα το διαβάσουν, τους το έστειλα!

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ δρόμος 26/06/2012 14:11:46

    Γειά σου ρὲ Δρόμε μὲ τὰ σέα καὶ τὰ μέα σου!

 9. Γιάννης Φαίλτωρ avatar
  Γιάννης Φαίλτωρ 26/06/2012 12:10:33

  Εύγε Αστυάνακτα.
  Αυτά όμως "δεν περνάνε" στη χώρα των κοτζαμπάσηδων και των καπεταναίων. Αν έχεις πρόβλημα, αυτοί θα το λύσουν. Τι χρειάζονται όλες αυτές οι διαδικασίες, οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις. Όταν δεν υπάρχει αίσθηση ενός Κοινού Αγαθού αλλά η πολιτική βιώνεται ως αντιμετώπιση του προσωπικού προβλήματος του καθενός, ο κοτζαμπάσης είναι η ενδεδειγμένη πολιτική λειτουργία. Και επειδή αυτός δεν μπορεί μόνος του, έχει αναθέσει το αρματωλίκι της επαρχίας του σε διάφορα πρωτοπαλήκαρα, αρματωλούς και κλέφτες. Οθωμανική διοίκηση ντυμένη φράγκικους θεσμούς.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Γιάννης Φαίλτωρ 26/06/2012 14:13:38

   Δὲν φαντάζομαι νὰ ὑπονοεῖς μεταξὺ ἄλλων ὅτι οἱ δυσλειτουργίες διαιωνίζονται συνειδητά, ὥστε νὰ εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖοι καὶ «στὸν ἀφρὸ» ὅσοι μποροῦν νὰ προσφέρουν τὴν ἀτομικὴ παράκαμψή τους, εἴτε μιλᾶμε γιὰ τὸ κόμμα εἴτε μιλᾶμε γιὰ τὸ κράτος; Φρῖξον ἥλιε, στέναξον ἡ γῆ!

   • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
    Γιάννης Φαίλτωρ @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 26/06/2012 20:11:46

    Μπαααα. Καθόλου! Οι επίδοξοι σωτήρες κάθε βαθμίδος πάντοτε μιλούν για κατάσταση κρίσης την οποία, πάντοτε, υπόσχονται να επιλύσουν οι ίδιοι!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.