#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
17/01/2013 10:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ποιο μοντέλο Ανάπτυξης θέλουμε για την Ελλάδα;Στην πρόσφατη ομιλία στο ΙΟΒΕ ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ανέπτυξε εν συντομία την "Ελλάδα του αύριο", "την οικονομικά αυτοδύναμη Ελλάδα που θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας", την οποία σκιαγράφησε ως εξής:

1. Η χώρα να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη συμμετέχοντας όχι μόνο στη διακίνηση αλλά και στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων.

2. Η ελληνόκτητη ναυτιλία να συνδράμει τα μέγιστα, στην έξοδο της χώρας από την ύφεση.

3. Η Ελλάδα να αναβαθμίσει το ρόλο της στην παγκόσμια διακίνηση και εμπορεία αγαθών.

4. Η χώρα θα κάνει άλματα στην επισκεψιμότητα της αν επιτρέψει στην Τουριστική Βιομηχανία να επεκταθεί.

5. Το νέο, υγιές και επαρκώς κεφαλαιοποιημένο ελληνικό τραπεζικό σύστημα που θεμελιώνεται τη στιγμή αυτή, να συνδράμει σημαντικά στη αναπτυξιακή πορεία τα επόμενα χρόνια.

6. Ο αγροτικός τομέας και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών της χώρας να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

7. Οι ελληνικές εταιρείες που εξειδικεύονται στην πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες να αποκτήσουν διεθνή επέκταση.

8. Η οικονομική μας διπλωματία και γενικότερα οι διεθνείς σχέσεις να συνδράμουν στην προσέλκυση επενδυτών

Το θέμα είναι τεράστιο για να περάσει - όπως πέρασε - σε μονόστηλα εφημερίδων. Επειδή ουσιαστικά αφορά ποιά Ελλάδα θέλουμε και με ποιό μοντέλο παραγωγικής και κοινωνικής ανάπτυξης θα το επιτύχουμε.

Και επειδή ένα χρόνο τώρα στο antinews «κάψαμε» ουκ ολίγα πληκτρολόγια προτείνοντας ανάμεσα στα άλλα και θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της χώρας και τους πυλώνες στους οποίους θα μπορούσε αυτή να στηριχθεί για να γίνει πραγματικότητα, ας προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε με λίγα λόγια και πολλές υποσημειώσεις σε ποια Ελλάδα θα θέλαμε κι εμείς να ζούμε στο άμεσο μέλλον.

Αρχικά, ας συνοψίσουμε τους οικονομικούς τομείς στους οποίους πιστεύουμε πως η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσε άμεσα να εκμεταλλευτεί.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της Χώρας

Α. Πρωτογενής Τομέας - Μεταποίηση

Αγροτική Παραγωγή – Κτηνοτροφία – Ορυκτός Πλούτος – Ενέργεια.

Οι στόχοι στην αγροτική παραγωγή θα πρέπει να είναι τόσο η εσωτερική αγορά, με προϊόντα πρώτης ανάγκης για τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού, όσο και οι εξαγωγές με την πρόκριση παραγωγής διατροφικών προϊόντων «μπουτίκ» υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μια παραγωγή που ευνοείται απόλυτα από τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα προϊόντα στα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε ηγέτες στην παγκόσμια αγορά:  κομπόστα (είμαστε ήδη!), λάδι, ελιές, τυρί φέτα (ελλειμματική η παγκόσμια αγορά σε ποσοστό περίπου 90%!), κηπευτικά, κρασί, φρούτα, αρωματικά βότανα, σιμιγδάλι – ζυμαρικά, βιολογικά προϊόντα.

Στην Κτηνοτροφία, στόχος θα πρέπει να είναι η καθετοποίηση των μονάδων, ο γενετικός εμπλουτισμός του ζωικού κεφαλαίου και η εξισορρόπηση τελικά του αρνητικού ισοζυγίου στο κρέας και τα γαλακτοκομικά. Μεγίστης σπουδαιότητας είναι η αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος ως πρώτη ύλη για παραγωγή φέτας και ο αποχαρακτηρισμός πολλών εκτάσεων που θεωρούνται δασικές χωρίς να είναι, για την δημιουργία βοσκοτόπων.

Στο πεδίο του Ορυκτού Πλούτου και της Ενέργειας, οι κινήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές και αποδοτικές. Τα μεταλλεία – ορυχεία και η εκμετάλλευση τυχόν κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, πρέπει να δίνονται σε ιδιώτες με καθαρές και σαφείς συμβάσεις τόσο κατά την διάρκεια της παραγωγής όσο και για τους όρους αποκατάστασης μετά το πέρας της απόληψης του χρήσιμου κοιτάσματος. Η φτηνή Ενέργεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη (δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς φθηνή και άφθονη Ενέργεια) και η χώρα μας έχει και μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον και άλλες πλούσιες πηγές για την παραγωγή της.

Β. Υπηρεσίες

Τουρισμός – Ναυτιλία – Μεταφορές

Ο Τουρισμός και η Ναυτιλία αποτελούν ήδη την «βαριά βιομηχανία» της χώρας. Πρέπει να στηριχθούν στην κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και του ανοίγματος του «τουριστικού παραθύρου» σε δωδεκάμηνη βάση με την προσέλκυση και άλλων κατηγοριών τουριστών (θρησκευτικός, χειμερινός, συνεδριακός, ιατρικός τουρισμός). Τα προαπαιτούμενα τα διαθέτει η χώρα σε αφθονία, εκείνο που χρειάζεται είναι σωστή προβολή και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Πρέπει να πάψουμε να μετράμε «κεφάλια» και να μετράμε «κατά κεφαλή κατανάλωση» στον τομέα του Τουρισμού.

Στις Μεταφορές και τα Logistics, μπορούμε να γίνουμε η κύρια πύλη των προϊόντων της Αφρικής και της Ασίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λιμάνια έχουμε, οδικό δίκτυο αποκτήσαμε, αεροδρόμια υπάρχουν. Η πρόσφατη συμφωνία Cosco – HP δείχνει σε αυτόν τον τομέα τον δρόμο.

Γ. Καινοτομία

Πληροφορική – Πατέντες – Μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας

Υπό προϋποθέσεις, η χώρα μας μπορεί να μετατραπεί σε Silicon Valley της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουμε όλα τα προαπαιτούμενα (ειδικευμένους επιστήμονες, κλίμα, υποδομές) προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προσπάθειες δεν λείπουν στον τομέα, οι εταιρείες που δημιουργούνται συνήθως είναι χαμηλού αρχικού κεφαλαίου και υψηλού ρυθμού μεγέθυνσης (startup companies). Το μοντέλο αυτό των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών πιστεύω πως ταιριάζει στην χώρα μας όχι μόνο για εταιρείες τεχνολογικής αιχμής και ΤΠΕ αλλά και στους άλλους τομείς όπου η χώρα υπερέχει συγκριτικά (κυρίως τουρισμό και εξειδικευμένη γεωργική παραγωγή και μεταποίησή της).

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Για να υπάρξει πρόοδος στους τομείς που αναφέραμε αλλά και σε άλλους που παραλείψαμε, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει προηγουμένως να διορθωθούν ή να αλλάξουν.

Α. Υγιές Τραπεζικό Σύστημα

Υγιές Τραπεζικό Σύστημα σημαίνει με λίγα λόγια:

Χρηματοδοτήσεις με Επιχειρηματικά Κριτήρια

Σύγχρονα Εργαλεία στην Αγορά (φάκτοριν, κατάργηση των μεταχρονολογημένων επιταγών,κ.α.)

Κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών (με την ανακεφαλαιοποίηση θα είναι γεγονός σε κάποιο βαθμό, η επιστροφή των καταθέσεων θα βοηθήσει αφάνταστα).

Β. Δίκαιος και Μόνιμος Φορολογικός Νόμος 

Μεγάλη συζήτηση, που υπερβαίνει την παρούσα ανάλυση. Οπωσδήποτε πάντως προϋποτίθεται  η πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας, που νοθεύουν ανεξέλεγκτα τον υγιή ανταγωνισμό, που αποτελεί την βάση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Αναμένουμε το νέο «ανοιξιάτικο» νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για να εκφέρουμε την γνώμη μας.

Γ. Μικρός, ευέλικτος και αποδοτικός Δημόσιος Τομέας

Είναι ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθούν οι δύο μεγαλύτεροι εχθροί της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας η Διαφθορά και η Γραφειοκρατία. Όσο αυτοί οι δύο «καρκίνοι» της οικονομίας μας δεν θεραπεύονται, ανάπτυξη δεν πρόκειται να δει η χώρα.

Υπάρχουν σημάδια πως το κλίμα στην οικονομία πάει να αλλάξει. Ένα από τα σπουδαιότερα είναι η άνοδος του «δείκτη επιχειρηματικότητας» κατά πέντε μονάδες και η προσέγγισή του με το μέσο δείκτη της Ευρωζώνης σχεδόν στις τρεις μονάδες διαφορά (84 έναντι 87) όταν στην αρχή του 2010 και κυρίως κατά το 2011 η διαφορά ήταν πολλαπλάσια. Η αύξηση των εξαγωγών (13% περίπου, πρώτοι στην Ευρωζώνη και δεύτεροι στην ΕΕ μετά την Λετονία που πέτυχε αύξηση 15%).

Όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια αλλά δεν παύουν να είναι απλοί αριθμοί. Κατά την γνώμη μου, κύριο μέλημα της κυβέρνησης εκτός των αριθμών θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι, πως όταν υπάρχει βελτίωση των αριθμών υπάρχει και καλυτέρευση στην οικονομία των απλών νοικοκυριών, δηλαδή των ανθρώπων. Συνήθως όμως υπάρχει μια διαφορά φάσης ως προς αυτό, που στην ακραία κατάσταση που βρίσκεται αυτή την στιγμή η ελληνική κοινωνία και κυρίως το πιο ευαίσθητο κομμάτι της (άνεργοι, άποροι, ανάπηροι, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ), μπορεί να αποβεί μοιραία για κάποιους από τους συνανθρώπους μας. Άκουσα τον ΥΠΟΙΚ να λέει πως τα πρώτα κονδύλια που θα «περισσέψουν» από το αναμενόμενο πρωτογενές πλεόνασμα για τον χρόνο που διανύουμε θα προτείνει να διατεθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω αυτό να γίνει πραγματικότητα και κυρίως ελπίζω να υπάρξει επιτέλους αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο η χώρα περιμένει τρία χρόνια τώρα με την ανάσα κομμένη ως μάννα εξ ουρανού.

Akenaton

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γιώργος Αχαιός avatar
  Γιώργος Αχαιός 17/01/2013 11:10:28

  Δεν υπάρχει καλή ή κακή ανάπτυξη, υπάρχει μόνο ανάπτυξη και μη ανάπτυξη.
  Τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθερά επιλέξει το δεύτερο και εμείς και οι πιστωτές μας.

  • Antonis avatar
   Antonis @ Γιώργος Αχαιός 17/01/2013 13:22:36

   Σοβαρά? Για ρώτα και έναν Κινέζο, Ινδό, εργάτη ή κανένα παιδάκι από το Μπαγκλαντές να σου πει για τη ζωή του στις χώρες τους όπου έχουν μεγάλη ανάπτυξη.

   • Geros avatar
    Geros @ Antonis 17/01/2013 15:30:26

    Αγαπητέ Αντώνη η μισή αλήθεια είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Αν θες πραγματικά να ξέρεις για το αν είναι καλή η ανάπτυξη στην Κίνα δεν πρέπει μόνο να ρωτήσεις έναν Κινέζο πως περνάει τώρα αλλά και πως περνούσε πριν 20 χρόνια.
    Το να αναπτυχθούμε (υγιώς εννοείται) και να γίνουμε .... Μπαγκλαντές είναι απλά οξύμωρο σχήμα που μόνο η Ελληνική αριστερά μπορούσε να εφεύρει λόγω της χαλαρής γενικότερα σχέσης που έχει με την πραγματικότητα.

    Μιας και είσαι στην Ασία και ρωτάς , ρώτα πως περνάει ο κόσμος στην Νότιο Κορέα και μετά ανηφόρισε λίγο στην Βόρειο Κορέα και ρώτησε και αυτούς.

    • cresswell avatar
     cresswell @ Geros 17/01/2013 22:18:19

     Θα τρελαθούμε τελείως ...

     Μα αν ρωτήσεις κάποιον στην Κίνα, είναι εξαιρετικά πιθανόν να σου απαντήσει πως περνούσε καλύτερα πριν 20 χρόνια! Εκτός αν είναι καποιος από τους ελάχιστους κινέζους νεόπλουτους που κάνουν γαμήλιες δεξιώσεις χιλίαδων ατόμων με πτερύγια καρχαρία στο μενού!

     Και αυτο σου το επισημαίνει κάποιος που δεν υπήρξε ποτέ κομμουνιστής, ούτε ενστερνίστηκε την "έφοδο στον ουρανό" της αριστερής ουτοπίας.
     Αν κάτι έκανε φρικτή τη διαβίωση στην Κίνα κάποτε, ήταν η "πολιτιστική επανάσταση" και τα αντίστοιχης "τεχνοτροπίας "πογκρόμ". Εργασιακά, ήταν άθλια μεν τα πράγματα, αλλά όχι χειρότερα από όσο είναι τώρα στους εργασιακούς παραδείσους της Apple και των άλλων, εν Κίνα, εταιρειών .. Με τις αυτοκτονίες των (αναλώσιμων) εργατών, να δίνουν και να παίρνουν ...

     Τη φριχτή πραγματικότητα αυτής της "μετάβασης" (έτσι ονόμασαν τη ληστεία ...) στην ελεύθερη οικονομία, τη βίωσαν και στη Ρωσία (επι Γέλτσιν), στη Ρουμανία της δεκαετίας '90, και αλλού ...

     Και εκεί, ανάπτυξη είχαν .... Και στη Νικαράγουα (αν θέλεις άλλο παράδειγμα) ανάπτυξη έχουν ...

     Ασε καλύτερα ... οι λέξεις απογυμνώθηκαν από το νοημα τους ....

     • Geros avatar
      Geros @ cresswell 18/01/2013 10:28:29

      cresswell
      Το τι είναι ανάπτυξη είναι απλό , είχες 5 και τώρα έχεις 10. Ανάπτυξη είναι να μεγαλώνει η πίτα. Εσύ θέτεις ένα άλλο θέμα , το θέμα του μοιράσματος της πίτας αυτής.
      Σε διαβεβαιώ ότι σε αναπτυγμένες κοινωνίες (δεν είμαστε Νικαράγουα μεγάλε , έλεος με τις δημοσιογραφικές υπερβολές , καλές αλλά να μην τις πιστεύουμε κιόλας!) η πίτα πάντα μοιράζεται άδικα , αλλά μοιράζεται. Ανοίγει δηλαδή η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλούσιων αλλά όλοι επωφελούνται. Το πόσο επωφελείται κάθε τάξη διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και από σύστημα σε σύστημα , αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί ποτέ η ανάπτυξη να είναι κακό πράγμα.
      Αν τώρα εσύ προτιμάς να γίνουν οι πλούσιοι φτωχότεροι ακόμα και αν αυτό κάνει τους φτωχούς ακόμα πιο φτωχούς τότε είσαι κομμουνιστής άσχετα αν δεν το έχεις καταλάβει.
      Όσο αφορά την Κίνα εγώ δεν έχω πάει και δεν ξέρω αλλά θα συμφωνούσα περισσότερο με την γνώμη του omen παρά με την δική σου. Μοιάζει να έχει πάει και να ξέρει τι λέει , όσο αφορά την δική σου άποψη συγγνώμη αλλά είναι λίγο περισσότερο επικεντρωμένη στα αρνητικά από όσο θα έπρεπε για να είναι αντικειμενική. Και αισχρή επίδειξη πλούτου υπάρχει και κακές συνθήκες στους χώρους εργασίας αλλά να μην τρελαθούμε και εντελώς , υπάρχουν και τεράστια επιτεύγματα που πέρασαν στον απλό λαό.

    • Antonis avatar
     Antonis @ Geros 18/01/2013 09:22:32

     Είναι μεγάλο μειονέκτημα που βιάζει οποιαδήποτε προσπάθεια συνομιλίας και λογικής, όταν κάποιος βλέπει παντού "εχθρούς", όπως κομμουνιστές, αριστερούς, μετανάστες, Εβραίους κλπ. Δημιουργεί πολλά προβλήματα.

     • Geros avatar
      Geros @ Antonis 18/01/2013 10:40:32

      Επίσης μεγάλο πρόβλημα .... βιασμού της λογικής είναι όταν κάποιος βάζει σε ένα τσουβάλι ξενοφοβικούς , αντισημίτες , πάσχοντες με μανίες καταδιώξεως και ανθρώπους που απλά διαφωνούν μαζί του.
      Δεν είναι απαραίτητο αρχηγέ να έχουν όλα αυτά τα κουσούρια αυτοί που διαφωνούν μαζί σου , μπορεί απλά να μην έχεις εσύ δίκιο , το έχεις σκεφτεί ποτέ?

     • thanasis avatar
      thanasis @ Geros 18/01/2013 14:06:18

      Μα εσύ έβαλες ταμπέλα ελληνικής αριστεροσύνης σε αυτά που έγραψα για να μπορέσεις να κατηγορήσεις και να γενικεύσεις ότι η αριστερά έχει χαλαρή σχέση με την πραγματικότητα. Και έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία και όνομα αυτοί που γενικεύουν και κατηγορούν ομάδες.

     • thanasis avatar
      thanasis @ thanasis 18/01/2013 14:10:00

      έγραψε

     • Geros avatar
      Geros @ thanasis 18/01/2013 15:27:50

      Παρακαλούνται τα troll να διαλέγουν ΕΝΑ όνομα για να μην καρφώνονται.

      Επί της ουσίας , η χαλαρή σχέση της αριστεράς με την πραγματικότητα είναι τεράστιο θέμα που δεν μπορώ να το αναπτύξω στην απάντηση μιας απάντησης. Δεν είναι αφορισμός πίστεψε με , είναι θέση που μπορώ να την στηρίξω με επιχειρήματα , το αν είναι επαρκή τα επιχειρήματα η όχι είναι άλλο θέμα , σε μια κουβέντα σε άλλο θέμα μπορεί να στο αναπτύξω και να μου πεις την γνώμη σου αλλά και να δεις ότι δεν το εννοώ ως γενίκευση.

      Συγγνώμη αλλά η άρνηση της ανάπτυξης και ο μηδενισμός της προόδου είναι θέση που διεθνώς η αριστερά έχει πάρει (όχι όλη φυσικά) και τις τελευταίες δεκαετίες την έχει μεταλαμπαδεύσει και στο κίνημα της οικολογίας. Δεν φταίω εγώ για αυτό , μια παρατήρηση είναι.

  • dim avatar
   dim @ Γιώργος Αχαιός 17/01/2013 17:37:10

   Υπάρχει κακή ανάπτυξη... Είναι η ανάπτυξη με δανεικά που κατευθύνονται σε αντιπαραγωγικές θέσεις εργασίας, στη διάρκεια της οποίας αυξάνεται το ΑΕΠ μέσα από την αυξημένη κατανάλωση, η οποία όμως είναι προϊον δανεισμού, και δεν συνοδεύεται με αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας....

   Είναι αυτό που συνέβαινε δηλαδή εδώ και δεκαετίες... Υψηλοί μισθοί, αργόσχολοι στο δημόσιο, που όμως αμείβονταν καλά και άρα είχαν να καταναλώσουν... Μίζες, διασπάθιση δημοσίου χρήματος, ζημιογόνοι οργανισμοί κλπ κλπ Και όσο υπήρχε ζήτηση, βαράγανε τις τιμές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και στην ουσία κερδίζανε και αυτοί παραπάνω από όσο δικαιολογούσε η παραγωγικότητα τους...

   Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω στο "μαζί τα φάγαμε"... Εννοείται πως όμως "Δεν φάγαμε όλοι το ίδιο", αλλά όλοι κάτι "φάγαμε"... Ακόμα και ο μαγαζάτορας, που δεν είχε ποτέ του κάνει καμία παρατυπία, που έκοβε όλες τις αποδείξεις, που δεν διορίστηκε κανένα μέλος του στο δημόσιο, που δεν ζήτησε κανένα ρουσφέτι ποτέ, και πάλι "κάτι έφαγε" και αυτός, έμμεσα, αφού το κράτος μοίραζε λεφτά δανεικά σε δημόσιους, διαπλεκόμενους κλπ κλπ.. κι έτσι είχε δημιουργηθεί υψηλή ζήτηση και έτσι ανέβαιναν και οι πωλήσεις του μαγαζάτορα, από λεφτά που κινούνταν στην αγορά, που όμως δεν ήταν λεφτά που προέρχονταν από παραγωγικές διαδικασίες, αλλά από δανεικά...

   • Ιαπετός avatar
    Ιαπετός @ dim 17/01/2013 17:40:51

    GLAD είπε:
    17/01/2013 στις 3:26 pm

    ......
    Πάμε παρακάτω :
    Η Ελλάδα έχει 11.000.000 κατοίκους.
    1) Όπως γνωρίζουμε πλέον καλώς , στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3.500.000 συνταξιούχοι , οι οποίοι ευλόγως μπορεί να υποτεθεί ότι έχουν και ένα προστατευόμενο μέλος .Ήτοι 7.000.000 ανενεργοί οικονομικά άνθρωποι συντηρούμενοι από μία σύνταξη , που όλοι γνωρίζουν ότι οι κρατήσεις τους όταν ήταν οικονομικά ενεργοί , “δεν φτάνουν ούτε για πιπέρι” αν συγκριθούν με τα λεφτά που λαμβάνουν τώρα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η ευστάθεια του ασφαλιστικού συστήματος απαιτεί μια καλή σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους για να υφίσταται.
    2)Επίσης γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι , οι οποίοι επίσης ευλόγως μπορεί να υποτεθεί ότι έχουν τουλάχιστον ένα προστατευόμενο μέλος . Ήτοι περίπου 1.500.000 άνθρωποι που δεν έχουν σχεδόν καμία συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία , για να μη υποθέσουμε -για όσους από εμάς ξέρουν- ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία αντί να την προάγουν.
    Η αριθμητική είναι απλή εν προκειμένω και λέει ότι μετά την αφαίρεση 11-7-1,5
    μένει υπόλοιπο 2.500.000 ανθρώπων , όπου πάλι με την λογική του ενός προστατευόμενου μέλους , προκύπτει ένας αριθμός 1.250.000 ανθρώπων που δραστηριοπούνται εκεί που πραγματικά παράγεται το “εθνικό προϊόν” και οι οποίοι φυσικά θα δικαιούντο και τον πλούτο.
    Δεδομένου ότι επίσης είναι γνωστό το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας , το κράτος (- καφενείο) και η λοιπή κοινωνία , θα έπρεπε όχι μόνο να έχει βάλει στα εικονίσματα τους ανθρώπους αυτούς , αλλά να έψαχνε τρόπους πως θα τους κρατάει περισσότερο ενεργούς και παραγωγικούς , όχι βέβαια δίνοντας τους φάρμακα , αλλά τουλάχιστον αμείβοντάς τους πολύ καλά.
    Ο λόγος είναι προφανής : αυτοί θα συντηρήσουν και τους υπόλοιπους και από αυτούς θα προκύψουν και τα λεφτά που χρειάζονται για την αποπληρωμή των δανεικών.
    Η πραγματικότητα θλιβερή : το ακριβώς αντίθετο από το κατ’ εμένα προφανές .
    Τεράστια εμπόδια από το κράτος για την άσκηση κάθε παραγωγικής δραστηριότητας (από αγροτική δουλειά μέχρι δουλειά μηχανικού ή επιχειρηματία) με χίλια δυό προσχήματα και μόνο στόχο να δικαιολογούνται θέσεις δημοσίων υπαλλήλων και βέβαια μίζες .
    Χαμηλές οικονομικές απολαβές με κρατική παρέμβαση και χωρίς να το ζήτησε ποτέ κανείς από τον επιχειρηματικό χώρο, αφού πολύ λογικά ο τομέας αυτός αυτορρυθμίζεται άνετα.
    Τεράστια φορολογία σε εξοργιστικό βαθμό που αναιρεί κάθε διάθεση και δυνατότητα .
    Απουσία πολύ συχνά “καθαρών όρων παιχνιδιού” προς όφελος “φίλων με το αζημίωτο”.
    Κατεστραμμένο και τζογαδόρικο τραπεζικό σύστημα εξαιτίας του ίδιου του κράτους .
    Διαλυμένα , από την Αριστερά και τους συνεργάτες της εντός αυτών , Πανεπιστήμια τα οποία είναι απόλυτα ξεκομμένα από την παραγωγική διαδικασία και καθοδηγούν την νεολαία σε συνειδητά επαγγελματικά αδιέξοδα
    ....

    • akenaton avatar
     akenaton @ Ιαπετός 17/01/2013 17:48:38

     Α, να, γειά σας!!!!!!!!!!!

 2. ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ avatar
  ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ 17/01/2013 11:14:01

  Χρόνια πολλά ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ. Με υγεία , δύναμη, υπομονή και πείσμα . Α και ένα αλεξίσφαιρο καλού κακού.

  • ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ avatar
   ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ @ ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ 17/01/2013 11:26:47

   http://www.youtube.com/watch?v=Yzf1cj2_su8

  • Fotini avatar
   Fotini @ ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ 17/01/2013 16:38:53

   YES! BEST WISHES ON YOUR NAMEDAY, MR. PRIME MINISTER!

  • Fotini avatar
   Fotini @ ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ 17/01/2013 16:56:10

   BEST WISHES on your nameday, Mr. Prime Minister!

   • ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ avatar
    ΚΥΠΡΟΓΕΝΕΙΑ @ Fotini 17/01/2013 19:26:20

    http://www.youtube.com/watch?v=_sN04bUf0CM

 3. Μάνος avatar
  Μάνος 17/01/2013 11:15:43

  "να αποκτήσει", "να συνδράμει", "να αναβαθμίσει", "θα κάνει", "να επεκταθεί", να, θα, να, θα κλπ.

  Ας θυμίσει κάποιος στον κ. Στουρνάρα ότι είναι υπουργός και ότι εκτος από σχεδιασμούς και αποφάσεις επί φόρων και χαρατσιών, οφείλει και ΑΥΤΟΣ να σχεδιάσει και να αποφασίσει τα παραπάνω ευχολόγια του.

 4. Αγγελος avatar
  Αγγελος 17/01/2013 12:16:16

  "Ποιο μοντέλο Ανάπτυξης θέλουμε για την Ελλάδα;"
  Aς θέσουμε το ερώτημα στους Ελληνες που ψάχνουν στα σκουπίδια στις παρακάτω αναρτήσεις του antinews, καθώς και στους 1500000 ανέργους.
  Και φυσικά μετά ας μεταφέρουμε την απάντησή τους στην Τρόικα και τη Μέρκελ...

 5. Tabula Rasa avatar
  Tabula Rasa 17/01/2013 12:26:36

  Θέλουμε ανάπτυξη όχι στα χαρτιά και στα λόγια. Θέλουμε πρόγραμμα εκκίνησης της οικονομίας που θα ξεκινήσει από το εσωτερικό και δεν θα ευχολογεί επί ματαίω αναμένοντας επενδύσεις εξ΄ουρανού.
  Υπάρχει και ''ανάπτυξη'' ΄που ανέχεται υψηλό ποσοστό ανεργίας φυσικά και αυτήν σίγουρα δεν την θέλουμε. Δεν επιθυμούν να μας αναπτύξουν. Να καταχραστούν οτιδήποτε έχουμε επιθυμούν. Μόνοι μας υπάρχει η βούληση να ξεκινήσουμε την ανασυγκρότηση της χώρας; Αν όχι, κανείς δεν θα μας σώσει.

 6. Zame avatar
  Zame 17/01/2013 12:27:21

  πάντως ΟΧΙ αυτό που προτρέπει ως μοντέλο ανάπτυξης την απάτη & την αδικία...αλλά ούτε επίσης την μεγέθυνση της..ψαλίδας ανισότητας..πού έφτασε σε κραυγαλέα επίπεδα.

  Βεβαιως τα χρονια πολλα.. με λιγοτερες απωλιες..& λουκετα..

 7. Στάθης Σαραφόπουλος avatar
  Στάθης Σαραφόπουλος 17/01/2013 12:28:15

  ... “την οικονομικά αυτοδύναμη Ελλάδα που θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας“
  "Αυτοδύναμη Ελλάδα" ΑΥΤΟ το σύνθημα πλήρωσε η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια και αυτό πληρώνουμε και σήμερα!
  Σκεφθείτε αν το '81 εκλεγόταν ένα άλλο κόμμα το οποίο θα πίστευε στην τότε ΕΟΚ και θα είχε και στελέχη που θα γνώριζαν τους μηχανισμούς της και την παιδεία της (σπουδές) ποια θα ήταν η πορεία της χώρας μας…!
  Εκτός αν το είπε, ο υπουργός Οικονομικών, αλλά δεν το εννοεί και απλώς αντέγραψε το σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου γιατί... ακούγεται ωραία!
  Σήμερα, η πορεία της χώρας, αποφασίσθηκε. Να παραμείνουμε στο ευρώ και την Ευρώπη και μέσα σε αυτή να γίνει η ανάπτυξη μας και ΟΧΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ... αλλά μέσω της ΕΕ!
  Για να κάνει μια χώρα "Αυτοδύναμη Ανάπτυξη" πρέπει να έχει ΠΕΝΤΕ (5) προϋποθέσεις! Και τις πέντε ταυτόχρονα!
  Εάν έχει τις τέσσερις και δεν έχει τη μία δεν μπορεί να κάνει αυτοδύναμη ανάπτυξη και είναι εξαρτημένη από τρίτους!
  Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:
  1. Μεγάλη Γεωγραφική έκταση, όπου θα υπάρχει η πιθανότητα να εξευρεθούν πλουτοπαραγωγικές πηγές!
  2. Μεγάλο πληθυσμιακό στοιχείο, τουλάχιστον 200 εκ. κατοίκων, για να καταναλώνουν αυτά που θα παράγουν οι επιχειρήσεις της!
  3. Πλουτοπαραγωγικές πηγές.
  4. Συναλλαγματικά αποθέματα.
  5. Τεχνολογία.
  Εάν πληρούμε τις τέσσερις προϋποθέσεις και δεν έχουμε τη μία, π.χ. τεχνολογία, δεν μπορούμε να κάνουμε "αυτοδύναμη ανάπτυξη" γιατί θα είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς που παράγουν την Τεχνολογία !

  • Στάθης Σαραφόπουλος avatar
   Στάθης Σαραφόπουλος @ Στάθης Σαραφόπουλος 17/01/2013 12:53:03

   http://emprosdrama.blogspot.gr/2013/01/blog-post_30.html

 8. Geros avatar
  Geros 17/01/2013 12:50:23

  Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι εύκολη , θέλουμε ένα μοντέλο στο οποίο:

  Θα αναπτυχθεί η βιομηχανία , αλλά δεν θα κερδίζουν οι βιομήχανοι.
  Θα αυξηθούν τα πλοία με Ελληνική σημαία , αλλά θα φορολογήσουμε επιπλέον τους εφοπλιστές.
  Θα πολλαπλασιαστούν τα έσοδα από τον τουρισμό, αλλά δεν θα δίνουμε άδειες για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
  Θα εκμεταλλευτούμε την δημόσια περιουσία , χωρίς κανείς ιδιώτης να κερδίσει από αυτό.
  Θα εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό μας πλούτο , αλλά δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση για το περιβάλλον.
  Θα κάνουμε πιο ανταγωνιστική την αγροτική μας παραγωγή , αλλά δεν θα κοπούν οι επιδοτήσεις που επιδοτούν την έλλειψη ανταγωνιστικότητας.
  Θα απελευθερωθούν τα επαγγέλματα, αλλά δεν θα χάσει κανείς τα προνόμια του.
  Θα μειωθεί το κράτος ,αλλά χωρίς να μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων του.

  Επειδή λοιπόν θέλουμε τα αδύνατα ψηφίζαμε αυτούς που μας πλάσαραν το αδύνατο ως δυνατό , τις περισσότερες φορές πουλώντας μας μια απλή φράση που δεν σημαίνει τίποτα. Μας λένε αποκρατικοποίηση αντί για ιδιωτικοποίηση , διεύρυνση της φορολογικής βάσης αντί για αύξηση της φορολογίας , εκμετάλλευση αντί για πώληση , εφεδρεία αντί για απόλυση, περιουσιολόγιο αντί για φακέλωμα. Άλλες φορές παίζουν καθυστερήσεις για να μην καταλάβουμε ότι εμείς ζητήσαμε και αυτοί δεσμεύτηκαν να μας προσφέρουν το αδύνατο. Οι καθυστερήσεις και αυτές βαφτίζονται κάπως για να μην καταλάβουμε ότι είναι απλά καθυστερήσεις , κοινωνικός διάλογος , διαβούλευση , αναζήτηση ευρύτερων συγκλίσεων ..... και πάει λέγοντας.

  Για να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο βρήκαμε τον μοναδικό τρόπο ανάπτυξης που μας απόμεινε , την ανάπτυξη με δανεικά, ή αλλιώς "ας φάμε και ας πιούμε και ας τα πληρώνουν τα παιδιά μας διπλά και τρίδιπλα". Είναι δε τόση η εθελοτυφλία μας που ακόμα και τώρα που η φούσκα έσκασε οι περισσότεροι Έλληνες αυτό το μοντέλο θέλουν να επαναληφθεί! Άσχετα που ακόμα και να το θέλαμε δεν υπάρχει κανείς να μας δανείσει , αυτοί πάνε και ψηφίζουν κόμματα που εφευρίσκουν από το μυαλό τους φανταστικούς δανειστές!

  Το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε οι φίλοι μας οι Σέρβοι έχουν μια παροιμία που το περιγράφει, την παραθέτω σε ελεύθερη απόδοση : "κορασίδα που θέλει να συνουσιασθεί αλλά να αποφύγει την διείσδυση"

  • chrisss90 avatar
   chrisss90 @ Geros 17/01/2013 17:12:30

   Εξαιρετικό σχόλιο..έχετε απόλυτο δίκιο

 9. Αγγελος avatar
  Αγγελος 17/01/2013 13:03:08

  "Σκεφθείτε αν το ’81 εκλεγόταν ένα άλλο κόμμα το οποίο θα πίστευε στην τότε ΕΟΚ και θα είχε και στελέχη που θα γνώριζαν τους μηχανισμούς της και την παιδεία της (σπουδές) ποια θα ήταν η πορεία της χώρας μας…!"

  Στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν αυτή της Ιρλανδίας και στη χειρότερη αυτή ης Ισπανίας. Δεν υπήρχε καμμία περίπτωση η Ελλάδα να είναι εκτός PIIGS πλην της περιπτώεως η ΕΕ ,τιμής ένεκεν, να μας μετέτρεπε σε Λουξεμβούργο, ήτοι χώρα παραγωγής χρήματος απο χρήμα...

  • Στάθης Σαραφόπουλος avatar
   Στάθης Σαραφόπουλος @ Αγγελος 17/01/2013 13:36:48

   Θα ήταν άλλη η διαπραγματευτική μας θέση όταν αποφασίζαμε για την ΟΝΕ και το ευρώ!
   Τα λάθη που πληρώνει σήμερα η Ελλάδα είναι η λάθος "Νομισματική Πολιτική" της ΕΕ και του ευρώ..!

   • Αγγελος avatar
    Αγγελος @ Στάθης Σαραφόπουλος 17/01/2013 15:54:48

    Συμφωνούμε αγαπητέ Στάθη Σαραφόπουλε. Θα ήταν άλλη η διαπραγματευτική μας θέση όταν αποφασίζαμε για την ΟΝΕ και το ευρώ!
    Ας υποθέσουμε, εξ ίσου ισχυρή με εκείνη της Ιρλανδίας, που δεν είχε τα δικά μας κουσούρια. Πάλι όμως δεν θα πληρώναμε την λάθος “Νομισματική Πολιτική” της ΕΕ και του ευρώ?, όπως την πληρώνουν και τα υπόλοιπα PIIGS?
    Και μάλιστα χωρίς να έχει συμφάγει κανείς με τον Πάγκαλο?

 10. Προφήτης avatar
  Προφήτης 17/01/2013 13:26:27

  Ποτέ μην εμπιστεύεσαι οικονομολόγο που δεν έχει δουλέψει στην ανοιχτή πιάτσα.

  Ο Στουρνάρας είναι φυτό προστατευομένων οικονομικών χώρων.

  Πανεπιστήμια, Σημιτισμός, (κρατικές) τράπεζες και στο φερέφωνο κάποιων οικονομικά ισχυρών, που φημίζεται για τις εξωπραγματικές αναλύσεις του.

  Ξέχασα την επιτυχή εισοδο στο Ευρώ με ισοτιμία 341 δρχ, που διέλυσε την εσωτερική αγορά και πυροδότησε το μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας σε τόσο σύντομο διάστημα που έχει δει ο κόσμος - αν εξαιρέσουμε την πληθωρισμένη Βαϊμάρη.

  Οι εξωφρενικές τιμές έσπρωξαν τους πολίτες σε δανεισμό, οι τράπεζες μοίρασαν το χρήμα των καταθέσεων, οι δανειολήπτες το "έφαγαν" και στο τέλος βρέθηκαν οι μεν ανακεφαλαιοποιούμενοι οι δε κυνηγημένοι.

  Θα πω ένα στον κ. Στουρνάρα, που φοβάμαι δεν έχει δει από κοντά αιγοπρόβατο, σχετικά με τις εξαγγελίες για γεωργία, κτηνοτροφία κλπ :

  Γνωρίζει ότι ονομασία προέλευσης των τυροκομικών προϊόντων μας κινδυνεύει;

  Τα ελληνικά κοπάδια φθίνουν. Εισάγουμε από Ισπανία και Βαλκάνια.

  Όταν παράγεις φέτα με γάλα από ισπανικό πρόβατο, για πόσο ακόμα νομίζεις ότι οι Ισπανοί (και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι) θα σου αναγνωρίζουν την αποκλειστική ονομασία "φέτα";

  • akenaton avatar
   akenaton @ Προφήτης 17/01/2013 15:51:34

   Αγαπητέ Προφήτη χαίρε! Δεν ξέρω αν ο ΥΠΟΙΚ έχει δει από κοντά αιγοπρόβατο. Σας βεβαιώνω όμως, πως εγώ που έγραψα για γεωργία και κτηνοτροφία έχω! Και σας λέω επίσης πως έχετε δίκιο στις παρατηρήσεις σας, άλλωστε τα γράφω και στο σημείωμα. Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή στο αιγοπρόβειο γάλα αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε παγκοσμίως σε ένα προϊόν όπως η φέτα, που καταφέραμε να κατοχυρώσουμε ως ελληνικό αποκλειστικά προϊόν και όχι οι "μαϊμού" φέτες των Δανών, των Βουλγάρων και όλων των άλλων που παράγουν άσπρα τυριά και ελλείψει αυθεντικής ελληνικής φέτας τα πλασσάρουν στις αγορές του κόσμου ως τυριά με την ονομασία φέτα (feta cheeses).

   • Αγγελος avatar
    Αγγελος @ akenaton 17/01/2013 15:57:31

    Διαθέτω το λιβάδι και τη στάνη . Βάλτε τα υπόλοιπα να συνεταιριστούμε. Και κανονίστε μόνοι σας τα ποσοστά απ' τα κέρδη...

   • ΚΜ avatar
    ΚΜ @ akenaton 17/01/2013 16:09:55

    Ακενατόν, επειδή συμφωνώ με την ανάγκη αύξησης της εγχώριας απραγωγής σε αιγοπρόβειο γάλα, και επειδή με ενδιαφέρει το ζήτημα, ποιές συγκεκριμένες πολιτικές έχεις κατα νου που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή;

    • akenaton avatar
     akenaton @ ΚΜ 17/01/2013 16:44:36

     Ευχαρίστως να σας απαντήσω!
     1. Αύξηση των βοσκοτόπων (το πλεόν βασικό). Αυτό μπορεί να γίνει με αποχαρακτηρισμό "δασικών" εκτάσεων που μόνο τέτοιες δεν είναι, με εφαρμογή σύγχρονου συστήματος απεικόνησής τους, με διανομή προς χρήση κρατικών και εκκλησιαστικών γαιών σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές σε κτηνοτρόφους.
     2. Εμπλουτισμός του ζωϊκού κεφαλαίου με ράτσες ντόπιες και προσαρμοσμένες ξένες, με κατεύθυνση την γαλακτοπαραγωγή.
     3. Πάταξη των ελληνοποιήσεων σε κρέας (αρνιά) και γάλα.
     4. Άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων για την αδειοδότηση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων στα θερινά βοσκοτόπια (μαντριά) και άρση των εμποδίων εγκατάστασης μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων στα πεδινά.
     5. Κτηνιατρική υποστήριξη των αιγοπροβατοτρόφων.
     6. Υποδομές: δρόμοι που να μένουν ανοικτοί σε κάθε καιρό, ποτίστρες στα ορεινά λιβάδια, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ.
     7. Άνοιγμα της μεταοποίησης με χρηματοδότηση καινούριων επενδυτικών προτάσεων (κατά προτεραιότητα) για μικρά και μεσαία τυροκομεία και τυποποιητήρια φέτας και άλλων τυριών στα οποία υπάρχει παράδοση (κασέρι, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα, και τυριά ονομασίας προέλευσης). Αυτό προϋποθέτει σπάσιμο του καρτέλ του γάλακτος που όλοι λένε πως δεν υπάρχει αλλά όλο μπροστά τους το βρίσκουν οι κτηνοτρόφοι μας.
     8. Ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση των νέων κτηνοτρόφων για πέντε (τουλάχιστον) χρόνια μετά την πρώτη τους εγκατάσταση.
     9. Άμεση αποζημίωση των ζημιών στο ζωϊκό κεφάλαιο από κάθε λόγο.

     Υπάρχουν και άλλα, όμως αυτά για αρχή θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.

     • ΜΔ avatar
      ΜΔ @ akenaton 18/01/2013 13:48:23

      Συγνώμη φίλε akenaton! Αυτά είναι 9 ενδεικτικά/σημαντικά μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η πολιτεία στον τομέα αυτό?? Δεν γνωρίζω τον χώρο, αλλά...
      Η πολιτεία (όλοι εμείς "λαϊκίστικα") θα έπρεπε να αποζημιώνει για τις ζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιο???? Και τα αντίστοιχα ασφαλιστικά πακέτα?? Δεν κάνουν?
      Και να "πάει" το ρεύμα χιλιόμετρα πάνω στα όρη και τα βουνά??? Αυτόνομες μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα μπορούσαν να παρέχουν επάρκεια?? Αλλά τι λέω, θα έπρεπε να τις πληρώσει ο ιδιώτης "επενδυτής" από την τσέπη του, σωστά??
      Με αυτή τη νοοτροπία θα προχωρήσει ο ΙΤ??
      Αγαπητέ akenaton, θέλει δουλειά πολύ ακόμα για να γυρίσει το mentality!!! ;-)
      Φιλικά και...προβληματισμένα, όπως πάντα!!! Ποτέ πάντως, ως...πνεύμα αντιλογίας!! ;-)))
      Την καλησπέρα μου!!!

     • ΚΜ avatar
      ΚΜ @ akenaton 18/01/2013 14:09:01

      Ευχαριστώ για την απάντηση. Μόλις ξεμπλέξω απο δουλειά, έχω μερικές σκέψεις πάνω στα σημεία που προτείνεις.

   • Fotini avatar
    Fotini @ akenaton 17/01/2013 16:51:38

    On SHAPE/NATO installation, GB has TURKISH feta on the shelves!!! When I asked for Greek feta, they smiled. . .

    • akenaton avatar
     akenaton @ Fotini 17/01/2013 16:54:18

     Ο κανόνας παντού έξω αγαπητή Φωτεινή. Και μη μου πει κανείς πως ούτε φέτα δεν είμαστε ικανοί να παράγουμε!

     • Fotini avatar
      Fotini @ akenaton 17/01/2013 17:09:14

      Akenaton,

      GB used to carry SEVERAL Greek food items, including DODONI feta. The last few months, Greek food items started to be disappearing. . . I will talk to the manager.

     • Αγγελος avatar
      Αγγελος @ akenaton 17/01/2013 17:15:12

      Nαι αλλά έχετε μαζευτεί όλοι στην Αθήνα.
      Ποιός θα παράγει τη φέτα? Ούτε μια γυναίκα δεν υπάρχει στα χωριά. Ξεχνάτε τις εκστρατείες των κοινοταρχών για νύφες στη Μολδαβία και την Ουκρανία?
      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ έχουμε να ακούσουμε απο την εποχή της χούντας και του Γεωργαλά.
      Ούτε και τώρα ακούστηκε τίποτα σχετικό σε προεκλογικό πρόγραμμα κανενός...

     • akenaton avatar
      akenaton @ Αγγελος 17/01/2013 17:46:28

      Ο υποφαινόμενος, Αθήνα έζησα μονάχα το διάστημα που χρειάστηκε για τις σπουδές μου. Έκτοτε, γρήγορα περάσματα για απαραίτητες δουλειές και εξαφανιζόλ!

     • Αγγελος avatar
      Αγγελος @ akenaton 17/01/2013 17:55:11

      Eντάξει κ. akenaton, εσείς εξαιρείσθε. Τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια "Αθηναίοι"?

     • akenaton avatar
      akenaton @ Αγγελος 17/01/2013 21:41:24

      Θα "διαρρεύσουν" ίσως μερικές εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς προς την επαρχία πιστεύω! Αυτή η "διαρροή" αν γίνει στοχευμένα και με σχέδιο, μπορεί να αποφέρει πολλά καλά και στην Πρωτεύουσα και στην χειμαζόμενη επαρχία. Θα δούμε!

     • Αγγελος avatar
      Αγγελος @ Αγγελος 18/01/2013 11:17:35

      "AN γίνει στοχευμένα και με σχέδιο".
      50 χρόνια τώρα αυτό λέμε. Τώρα ειδικά εγώ το βλέπω πιό δύσκολο. Αυτοί που μπορούν να φύγουν απο την Αθήνα θα είναι πολύ καλύτερα απο την Ελληνική επαρχία ακόμα και στις γειτονικές χώρες, για να μη μιλήσουμε για Γερμανία, Αυστραλία,Καναδά κλπ "ελληνικούς" προορισμούς μετανάστευσης.
      Αν δεν αποκεντρωθεί ΠΡΩΤΑ η εξουσία, δεν θα γίνει ποτέ ποκέντρωση. και για την εξουσία όλα τα λεφτά είναι στην Αθήνα...

 11. Ναυσικά... avatar
  Ναυσικά... 17/01/2013 13:34:32

  Akenaton
  Πολύ καλό και περιεκτικό άρθρο, ΕΥΓΕ!
  Αρχικά, Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
  Μόλις χθες ανέφερα σε κάποιο σχόλιό μου ότι σχετικά με την ανάπυξη, είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε σύντομα. Άμεση επέμβαση λοιπόν και μπράβο! Λοιπόν, έχουμε και λέμε…
  1) Όσον αφορά τα προϊόντα που πρέπει να τα μοσχοπουλήσουμε στην διεθνή αγορά πρόσθεσε και το υπέροχο ελληνικό πρόβειο γιαούρτι.
  2) Ενίσχυση με κάθε τρόπο της κτηνοτροφίας, αν και δεν ξέρω το πώς, σίγουρα θα ήθελα να δω μια τόσο σκληρή αλλά ταυτόχρονα παραγωγική δουλειά να ανθίζει και όχι να απαξιώνεται.
  3) Σχετικά με τον ορυκτό πλούτο και τα μεταλλεία, η αλήθεια είναι πως θέλω εγγυήσεις ως πολίτης που αγαπά τη χώρα του ότι δεν θα καταστραφεί το περιβάλλον ούτε χωριά καθώς και οι εργασίες των ανθρώπων που ζουν εκεί, αλλιώς είναι δώρο άδωρο! Λαμβάνουμε υπόψη τα υπέρ και τα κατά και μετά προχωράμε χωρίς να κάνουμε χάρες σε ..διάφορους. Είπαμε πρώτα και πάνω απ’ όλα το συμφέρον μας ως χώρα, μόνο που κάτι τέτοιο προϋποθέτει και το συμφέρον των πολιτών.
  4) Τουρισμός- Ναυτιλία. Εδώ δεν το συζητώ «τα πάντα όλα». Επειδή όμως ειδικά η ναυτιλία χρειάζεται ειδικευμένους εργάτες θα μου άρεσε πολύ να έβλεπα να πληρώνονται τόσο καλά όσο δύσκολη είναι και η δουλειά τους. Επιτέλους ας υπάρχουν αμοιβές ανάλογες με τη σημασία, τη δυσκολία και την αποδοτικότητα των ανθρώπων, όχι μόνο ανάλογα με τα πτυχία. Τι να σου κάνει ο πτυχιούχος (πλην αδούλευτος) σε μια τέτοια δουλειά; Και ποιος το ορίζει ποια εργασία είναι ποιο σημαντική; Μήπως όλοι δεν προσφέρουν; Απλά αλλάζει το αντικείμενο.
  5) Καινοτομία! Τι ωραία λέξη! Και πόσο κοντά στην φύση του Έλληνα. Άμεση αξιοποίηση των ταλέντων που διαθέτουμε σε όλους τους τομείς. Κίνητρα και αμειβές ώστε να επιστρέψουν τα «μυαλά» στη χώρα. Ας μη κάνουμε σαν τους κακομοίρηδες που φοβούνται ότι έξυπνο από μιζέρια και φθόνο για τη δική τους ανεπάρκεια. Το καλό και το σωστό να λέγονται και να ενισχύονται. Τόπο στα νιάτα!!!
  6) Οι τράπεζες καλά θα κάνουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να ρίξουν χρήμα στην αγορά, μέσω χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων.
  7) Η φορολογική πολιτική επιβάλλεται να ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ απέναντι στους πολίτες και να μη μας τρελαίνει με κάτι ανοησίες ολκής….
  8) Τι να πω για το δημόσιο;;; Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά!
  Ελπίζω να μη κούρασα, ευχαριστώ.

 12. Ναυσικά... avatar
  Ναυσικά... 17/01/2013 13:36:48

  Για κοιτάξτε τι γίνεται λοιπόν, μέσα από μια πληροφορία «προς γνώση και … αξιοποίηση». Ας μη μείνουμε στα δευτερεύοντα και ίσως πικρά μερικές φορές σχόλια του αρθρογράφου αλλά στην ουσία.
  «Ως και το ΔΝΤ ή την ακραία νεοφιλελεύθερη εφημερίδα «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ» έχει οδηγήσει στον χώρο του... «αριστερισμού (!)» η πολιτική ακραίας λιτότητας που εφαρμόζουν η Γερμανία και η ΕΕ στην Ελλάδα. «Αυτή η πολιτική είναι μονόδρομος» διακηρύσσουν με κάθε ευκαιρία η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, κάθε πολιτικό στέλεχος της κυβέρνησης του Βερολίνου. Είναι όμως έτσι; Πραγματικά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης; «Οχι, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις προς όφελος και του λαού και των επιχειρήσεων», απαντά εμπράκτως ένας ομοϊδεάτης της Γερμανίδας καγκελαρίου από την άλλη άκρη του πλανήτη
  Είναι ο σκληρότατος δεξιός πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Αμπε, ο οποίος απαντά με πράξεις, όχι με θεωρίες. Την Παρασκευή η κυβέρνησή του ενέκρινε ένα πρόγραμμα κρατικών δαπανών 10 τρισεκατομμυρίων γεν, που ισοδυναμούν με 116 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό τεράστιο, προκειμένου να δώσει κίνητρα για μια επιθετική ανάκαμψη της ιαπωνικής οικονομίας. «Θα δώσουμε τέλος στη συρρίκνωση της οικονομίας μας. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη οικονομία, όπου τα κέρδη και τα εισοδήματα μπορούν να αυξηθούν. Για να το πετύχουμε αυτό, η κυβέρνηση πρέπει πρώτη να πάρει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ζήτηση και να ενισχύσει ολόκληρη την οικονομία», δήλωσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός. Αμ' έπος, αμ' έργον.
  Η κυβέρνηση Αμπε, λοιπόν, θα ξοδέψει βάσει του προγράμματος που κατάρτισε τα προαναφερθέντα 116 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημόσια έργα, σε ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, σε οικονομική βοήθεια προς μικρές επιχειρήσεις, αλλά και σε προγράμματα ανακούφισης οικονομικής του πληθυσμού από διάφορες καταστροφές. Με το έκτακτο αυτό οικονομικό πρόγραμμα η κυβέρνηση έχει στόχο να πετύχει αύξηση του ΑΕΠ της Ιαπωνίας κατά 2% και να δημιουργήσει 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο Σίνζο Αμπε, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της χώρας μόλις τον περασμένο μήνα μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές, πιέζει επίσης ασφυκτικά την κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική και να διοχετεύσει πολύ περισσότερα χρήματα στην πραγματική οικονομία από όσα δίνει σήμερα.
  Την Κυριακή και τη Δευτέρα συνεδριάζει το διοικητικό σώμα της κεντρικής ιαπωνικής τράπεζας και εκεί θα δούμε αν οι πιεστικές παραινέσεις του πρωθυπουργού θα βρουν άμεση ανταπόκριση.
  Πάντως και μόνο η συζήτηση και η απόφαση της κυβέρνησης για κίνητρα ώθησης της οικονομίας οδήγησαν σε θεαματική άνοδο τις τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο του Τόκιο και παράλληλα έπεσε η αξία του γεν, το οποίο έχει ενισχυθεί υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια τόσο έναντι του δολαρίου όσο και απέναντι στο ευρώ.
  Η εξέλιξη αυτή έδωσε βαθιά ανάσα στους Ιάπωνες εξαγωγείς, οι οποίοι πιέζονται αφόρητα από τις υψηλές συναλλαγματικές ισοτιμίες του γεν, που κάνουν τα ιαπωνικά προϊόντα στο εξωτερικό πανάκριβα.
  «Για να αναπτυχθούμε με έναν βιώσιμο τρόπο πρέπει να βοηθήσουμε ως κυβέρνηση στη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου όπου οι επιχειρήσεις θα δανείζονται ενεργά και θα επενδύουν.
  Κάνοντάς το αυτό θα αυξάνουν την απασχόληση και τα εισοδήματα των εργαζομένων», δήλωσε ο Αμπε
  Διαμετρικά αντίθετη, δηλαδή, είναι η πολιτική της ιαπωνικής κυβέρνησης από αυτήν που έχει επιβάλει η Γερμανία στην Ευρωζώνη. Καμιά αναφορά των Γιαπωνέζων στη λιτότητα, στα ελλείμματα του προϋπολογισμού, στο δημόσιο χρέος. Για να σταθούμε ειδικά στο τελευταίο, στο δημόσιο χρέος, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το χρέος της Ιαπωνίας έχει ήδη ξεπεράσει το... 220% (!) του ΑΕΠ.
  Αυτό αποδεικνύει πόσο αυθαίρετα είναι τα όρια π.χ. του 60% του ΑΕΠ που ορίζει το Μάαστριχτ ως ανώτατο ανεκτό από την ΕΕ δημόσιο χρέος ή το 120% του ΑΕΠ που τώρα τελευταία μας είπαν η ΕΕ και το ΔΝΤ ότι δήθεν είναι το έσχατο όριο βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.
  Η Ιαπωνία έχει χρέος 220% του ΑΕΠ και η κυβέρνησή της προτίθεται αδίστακτα να το αυξήσει προκειμένου να βοηθήσει την οικονομία να αναπτυχθεί.
  Δεν τα γράφουμε αυτά υπονοώντας ότι η Ελλάδα έχει άπειρα περιθώρια αύξησης του χρέους της, αλλά για να αποδείξουμε ότι ακόμη και μια δεξιά -το υπογραμμίζουμε πάλι αυτό- κυβέρνηση έχει και άλλες επιλογές για την ανάπτυξη».
  Αρθρογράφος: Γιώργος Δελαστίκ
  Τετ, 16/01/2013 - 17:24 -- alfavita.gr

  • Φοιτητης avatar
   Φοιτητης @ Ναυσικά... 18/01/2013 00:54:07

   Μια απο τις πολλες διαφορες ειναι οτι οι Ιαπωνες δεν εχουν στοχο της ζωης τους να φτασει το γιεν τους σε αξια το διναριο του Κουβεϊτ. Οι Γερμανοι, ομως, εχουν ακριβως αυτο το στοχο για το ευρω, οπως ειχαν και για το μαρκο τους. Δεν χρειαζεται να σου εξηγησω τι σημαινει αυτο στην ανταγωνιστικοτητα της Ευρωζωνης, ετσι;

   Επισης, η Ιαπωνια ειναι η 3η μεγαλυτερη και η 2η πιο βιομηχανοποιημενη οικονομια του πλανητη, αρα εχει περιθωρια να κανει τρελιτσες.

   Ακομη, ο,τι χρωσταει η Ιαπωνια τα χρωσταει στην συντριπτικη τους πλειοψηφια στο εσωτερικο της χωρας, κατι που κανει αδιαφορη τη διεθνη κοινοτητα. Αντιθετα, η Ελλαδα κατεληγε να χρωσταει στον πυργο της Φρανκφουρτης (ΕΚΤ) οταν οι ελληνικες τραπεζες πουλαγαν/ενεχυριαζαν ελληνικα ομολογα.

 13. BLACKQUEEN avatar
  BLACKQUEEN 17/01/2013 13:41:09

  Η επιθυμητή ανάπτυξη, είναι αυτή που θα ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Κανένα ''μοντέλο'' που θα την ''ανέχεται'', δε μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ανάπτυξη με ανεργία, δε θα΄ναι ανάπτυξη που θ' αφορά τον Ελληνικό λαό, παρά μονάχα τους μεγαλοκαρχαρίες Τραπεζίτες (ντόπιους και ξένους), καθώς και τους συνεταίρους-συνεργούς τους.
  Διαλέξτε όποιον δρόμο κρίνετε ως αποτελεσματικότερο λοιπόν, αρκεί να αποτελέσει τη διέξοδο.

  Χρόνια σας πολλά κ. Αντώνη Σαμαρά. Σας εύχομαι να αφυπνιστείτε και να κινηθείτε επαναστατικά εντός του εναπομείναντα χρόνου, γιατί η κλεψύδρα αδειάζει.......
  ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΚΙ ΕΥΧΗ - Ευανθία Ρεμπούτσικα
  http://www.youtube.com/watch?v=uOtL9h00DEU

 14. ΠΕΛΙΑΣ avatar
  ΠΕΛΙΑΣ 17/01/2013 15:32:26

  Κατ΄αρχήν την κατάργηση της ατιμωρησίας με αναδρομική ισχύ 20 ετών.

 15. akenaton avatar
  akenaton 17/01/2013 15:44:29

  Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Ναυσικά.

 16. Κώστας Σταματάκης avatar
  Κώστας Σταματάκης 17/01/2013 16:58:25

  Αγαπητέ Akenaton άνοιξες μεγάλο θέμα για ο οποίο αποσπασματικά όλοι λίγο πολύ έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν σε διάφορα σχόλια μας στο antinews. Καταρχήν, η ανάπτυξη της χώρας θα πρέπει να στηρίζεται στο βέλτιστο μείγμα μεταξύ του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, μετά από στρατηγική επιλογή των εκσυγχρονιστών του Σημίτη, η χώρα στράφηκε στον τριτογενή τομέα στις υπηρεσίες (τουρισμός, μεταφορές, τράπεζες κλπ). Η οικονομία μιας χώρας όμως δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στις υπηρεσίες. Με την πρώτη διεθνή οικονομική κρίση, όπως το 2008, ο τουρισμός καταποντίστηκε το ίδιο πάθανε και οι τράπεζες.

  Άρα το σωστό μείγμα πρέπει να έχει και τους τρείς τομείς, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο δευτερογενή, δηλαδή την παραγωγή και πώληση ανταγωνιστικών βιομηχανικών προϊόντων και εννοώ και τα δύο μαζί. Για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί έναντι των κυρίως ανταγωνιστών μας. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί ή στις τιμές ή στην ποιότητα με ότι αυτό σημαίνει (περιλαμβάνει και την ενσωματωμένη καινοτομία και τεχνολογία) ή και τα δύο μαζί. Στις χαμηλές τιμές δεν μπορούμε να ανταγωνισθούμε τα προϊόντα από Κίνα, Ινδία κλπ, γιατί απλά δεν έχουμε μισθούς και μεροκάματα Κίνας, αν και οι προτάσεις του ΔΝΤ και το μνημόνιο μας οδηγούν εκεί. Στα χαμηλά μεροκάματα και στις βιομηχανίες εντάσεως εργασίας στηρίχθηκε η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μας την δεκαετία του ΄60-70. Το πρόβλημα του χαμηλού κόστους εργασίας λύθηκε προσωρινά από τους βιομήχανους της χώρας μας, από την ανασφάλιστη και κάτω από της κλαδικές συμβάσεις εργασίας, απασχόληση λαθρομεταναστών. Η ψεύτικη ανάπτυξη της χώρας μας στα χρόνια του εκσυγχρονισμού, οφείλεται κυρίως στη λαθρομετανάστευση. Μια βόλτα στις βιομηχανίες της Αττικοβοιωτίας π.χ. και θα αντιληφθείτε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ξένοι κυρίως λαθρομετανάστες. Η λύση όμως της λαθρομετανάστευσης αρχίζει και τελειώνει, διότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οι ίδιοι οι λαθρομετανάστες καρφώνουν τους εργοδότες τους στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα ως λύση χαμηλού κόστους τελειώνει, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στην Ελληνική κοινωνία από την ανεξέλικτη εισροή λαθρομεταναστών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

  Η λύση λοιπόν που απομένει είναι η παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων. Στη βιομηχανία τροφίμων σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν πετύχει λόγω των ενσωματωμένων πολύ υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των ντόπιων προϊόντων. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι πράγματι πολύ ανταγωνιστική και εξωστρεφής. Τι γίνεται όμως με τους υπόλοιπους βιομηχανικούς κλάδους, οι οποίοι πλην ολίγων εξαιρέσεων αργοσβήνουν, αν δεν έχουν ήδη κλείσει τελείως. Εδώ για να γίνουμε ανταγωνιστικοί χρειάζεται έρευνα και ανάπτυξη, εφευρετικότητα, καινοτομία. Με λίγα λόγια χρειάζονται σύγχρονα Πανεπιστήμια με έμφαση στη έρευνα και την ανάπτυξη της ντόπιας βιομηχανίας, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών κλπ., απαιτούνται ερευνητικά κέντρα αντίστοιχα του περίφημου Κ.Ι.Τ. (Korean Institute of Technology) με χιλιάδες ερευνητές, οι οποίοι θα βοηθούν την Ελληνική βιομηχανία να αναπτυχθεί και δεν θα έχουν ως μοναδικό στόχο τους την εκταμίευση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα. Υπάρχει τίποτα από αυτά σήμερα στην Ελλάδα; Η απάντηση είναι αρνητική. Υπάρχουν ξεχαρβαλωμένα πανεπιστήμια για βολεμένους και αναρχικούς χασομέρηδες και ερευνητικά κέντρα χωρίς στόχευση.

  Υπάρχει όμως ελπίδα και αυτό είναι και το κυρίως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Οι χιλιάδες άνεργοι πτυχιούχοι, πολλοί με μεταπτυχιακά υψηλού επίπεδου, αλλά και οι ικανότατοι Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι όσο καλά και να περνάνε εκτός Ελλάδας, όσο και να τους αρέσει η δουλεία τους, δεν αλλάζουν την Ελλάδα και τον τρόπο ζωή μας με τίποτα. Ένα σχέδιο λοιπόν ανάπτυξης της χώρας, πρέπει να στοχεύει στην αξιοποίηση όλων αυτών των ανθρώπων με ένα συστηματικό και στοχευμένο τρόπο, ώστε οι γνώσεις και ικανότητες τους να βοηθήσουν την αύξηση της παραγωγικότητας, ανάπτυξη της καινοτομίας και της παραγωγής ανταγωνιστικών υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας προϊόντων. Ως παράδειγμα θα αναφέρω πάλι, το KIT, μέσα από το οποίο οι Κορεάτες αξιοποιώντας τους επιστήμονες τους, παράγουν τα πολύ γνωστά και ανταγωνιστικά Κορεατικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (Samsung, LG, κλπ)

  • akenaton avatar
   akenaton @ Κώστας Σταματάκης 17/01/2013 21:51:44

   Ευχαριστώ για το πολύ εμπεριστατωμένο σχόλιό σας κ. Σταματάκη. Η αλήθεια είναι πως ο περιορισμένος χώρος ενός σημειώματος (ήδη αρκετά μεγάλου) δεν επέτρεψε να αναφερθώ στον υπάρχοντα και μελλοντικό Δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, βιοτεχνία). Τα πράγματα είναι λίγο-πολύ όπως τα περιγράφετε.
   Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω την ύπαρξη ενός πολύ καλού ερευνητικού κέντρου του ΙΤΕ (Ινστιντουτο Τεχνολογίας και Έρευνας) στην Κρήτη (από το 1983), που γνωρίζω από πρώτο χέρι την άρτια και ενδιαφέρουσα λειτουργία του. Βεβαίως αποτελεί μιαν εξαίρεση μέσα στις λίγες που υπάρχουν στην χώρα μας και μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού νομίζω. Νομίζω πως το σχόλιό σας συμπληρώνει τα κενά του σημειώματός μου και θα ήθελα να το προσυπογράψω επίσης.

 17. George avatar
  George 17/01/2013 17:16:38

  Προσθέστε κ Akenaton και την ανάγκη φιλελευθεροποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να γίνουμε τόπος ανάπτυξης τεχνολογικών καινοτομιών χρειάζεται να μπορούν να ιδρυθούν με ιδιωτικά κεφάλαια ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα/πανεπιστήμια και να υπάρξει ένας σχετικός ανταγωνισμός με τα μουχλιασμένα δημόσια. Οι δε χρόνιες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί έως τώρα να ερευνηθεί που έχουν πάει και σε τι βαθμό έχουν προωθήσει την έρευνα. Η έρευνα δεν είναι κάτι αόριστο που απλά οδηγεί σε δημοσιεύσεις. Χρειαζόμαστε διεθνείς πατέντες και προϊόντα τα οποία θα βγαίνουν στην παραγωγή/πώληση.

  • akenaton avatar
   akenaton @ George 17/01/2013 17:44:47

   Μια χαρά το προσθέσατε και προσυπογράφω!

 18. ΑΝΤΩΝΗΣ-ΠΙΕΡΙΑ avatar
  ΑΝΤΩΝΗΣ-ΠΙΕΡΙΑ 17/01/2013 18:43:51

  Αντώνη Σαμαρά χρόνια πολλά. Μερικές ιδέες μου γιά το 2013 =
  1.Ιδρυσε κάποιο μηχανισμό ελέγχου μέσα στο κόμμα και την κυβέρνηση για να μη
  μπορούν να σου στήσουν <> βλ. Κ.Καραμανλή
  2.Αξιοποίησε στην ίδια ομάδα τους Φράγκο Φραγκούλη και Νίκο Λυγερό
  3.Απαίτησε απο όλες τις τράπεζες να χρηματοδοτούν μικρές και μεσαίες παραγωγικές ('ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ) επενδύσεις

 19. Aγγελος avatar
  Aγγελος 17/01/2013 20:11:25

  @ΑΝΤΩΝΗΣ-ΠΙΕΡΙΑ συμπλήρωση:
  4. Βάλε τους χρονοδιάγραμμα (στις τράπεζες) χρηματοδοτήσεως μικρών και μεσαίων παραγωγικών επενδύσεων, που αν δεν το τηρήσουν, κρατικοποιούνται πάραυτα.

 20. Economist avatar
  Economist 17/01/2013 21:00:40

  Προσωπικά αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις σοδειά από ένα κτήμα στο οποίο το σύνολο σχεδόν των δέντρων και των φυτών έχει καταστραφεί.

  • akenaton avatar
   akenaton @ Economist 18/01/2013 01:25:02

   Είσαι υποχρεωμ'ενος 'ομως αν θέλεις να ζήσεις ΣΤΟ κτήμα και ΑΠΟ το κτήμα, να το ξαναφυτεύσεις!

 21. Zame avatar
  Zame 17/01/2013 21:27:32

  Economist .+++++++++++++++
  ΑΚΡΙΒΩΣ

 22. ΜΔ avatar
  ΜΔ 17/01/2013 21:40:48

  Ωραία, να γίνουν όλα αυτά!
  Μέχρι να γίνουν βέβαια, κάποιοι έχουν ήδη καταλάβει ότι έχουμε πλέον αλλάξει "πίστα" και παίζουμε πλέον ένα παιχνίδι με άλλους όρους σε μία παγκοσμιοποιήμενη οικονομία και προχωρούν.
  Φιλικά!

 23. Φοιτητης avatar
  Φοιτητης 18/01/2013 00:44:01

  Θελουμε εκεινο το μοντελο αναπτυξης που:

  1) Θα διατηρει δημοσιονομικα πλεονασματα
  2) Θα ριξει την ανεργια κατω απο το 15%
  3) Θα κρατησει τον πληθωρισμο κατω του 1,5%
  4) Θα κλεισει το εμπορικο ελλειμμα και αυτο των τρεχουσων συναλλαγων
  5) Θα ριξει τον δεικτη GINI κατω απο 28
  6) Θα ανεβασει περαιτερω τον δεικτη HDI

 24. akenaton avatar
  akenaton 18/01/2013 01:48:14

  Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα πρωτοπορούν! Ο κόσμος έγινε μια γειτονιά και πολλοί από εμάς δεν θέλουμε να αφήσουμε την θέση μας στο "παραγώνι" και να κάνουμε μια παραγωγική "βόλτα" στα πέριξ. Όσοι μείνουν ακίνητοι θα εξαφανιστούν, δεν υπάρχουν πια σταχτομπούτες και κολοκυθάμαξες!

 25. omen avatar
  omen 18/01/2013 01:48:43

  Επειδή τυχαίνει και γνωρίζω από Κινα εχεις λάθος. Πριν 20 χρόνια ήταν στον πάτο. Πιο κάτω δεν πάει. Ο πιο φτωχός κινέζος σήμερα είναι απλά όσο φτωχός ήταν τότε. λίγο πιο παλιά δε, ακόμα χειρότερα. Μέχρι το 1979 και τον Deng και τις κάπως φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις του απλά πεθαίναν λέει της πείνας. Αυτός όρισε το νόμο του ενός παιδιού αλλά και τη γιγαντιάια (!!) μεταρρύθμιση που απλά επέτρεψε τον καθένα να καλλιεργεί μόνος του στο νοικοκυριό του... Το πρόβλημα της ευτυχίας που περιγράφεις (είσαι πιο ευτυχισμένος όταν δουλεύεις 12ωρο και πέρνεις λεφτά ή όταν δεν δουλεύεις και απλά ζεις..) τι να πω. Και σήμερα εν μέσω καπιταλισμού θα γνωρίσεις μοναχούς που ζούν με τα ελάχιστα και έχουν βρεί το νόημα. Τρώνε όμως... Στην Κίνα ούτε αυτό το 1990 που πήγαινες και εβλεπες παιδιά πεταμένα στα σκουπίδια.. Είναι και η κοσμοθεωρία τους τέτοια που τους κάνει να υπομένουν τα πάντα. Σημερα γνώρισα τους περισσότερους κινέζους να προτιμούν την δουλειά και τα λεφτά και μόνο κάτι γέρους της μεσαίας αστικής τάξης να λένε ότι έχει χαθεί ο παλιός ρομαντισμός...

 26. Θόδωρος XVII-VI-MMXII avatar
  Θόδωρος XVII-VI-MMXII 18/01/2013 10:24:35

  Οι προτάσεις που αναφέρετε στο άρθρο σας είναι στην σωστή κατεύθυνση και εμπεριστατωμένες.
  Μάλιστα εκτείνεστε σε τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας σε ορισμένα σημεία του άρθρου -αλλά και σε σχόλια σας- που είναι "έτοιμο φαί" αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ρημάδα την ανάπτυξη.

  Προσυπογράφω, και τα μισά να γίνουν πάλι θα 'ναι μεγάλη πρόοδος συγκρινόμενη με την σημερινή κατάσταση.

  Τελικά, φίλε akenaton, το νηστικό αρκούδι χορεύει!

  • akenaton avatar
   akenaton @ Θόδωρος XVII-VI-MMXII 18/01/2013 12:36:19

   Αν δεν "χορέψει" δεν θα φάει ποτέ. Σας ευχαριστώ.

 27. sagini avatar
  sagini 18/01/2013 10:35:23

  Εξαιρετικό το αρθρο σας , αλλα και τα σχόλια .
  Βλέπω οτι το μοντέλο του ΓΑΠ για ''πράσινη ανάπτυξη'' ειναι μια κακή ανάμνηση πλέον . Ας μην ξεχνάμε ομως οτι η ''πράσινη απάτη'' ειναι ενας βασικός λόγος για τα δεινά που περνάει η πατρίδα μας και δυστυχώς σήμερα τεράστια κεφάλαια ξοδεύονται άδικα για την πράσινη ενέργεια . Η φθηνή ενέργεια ειναι βασική προυπόθεση ανάπτυξης . Διαθέτουμε φθηνό Ελληνικό λιγνίτη για 45 χρόνια ακόμη και μαζί με τα υδροηλεκτρικά μπορουμε να έχουμε φθηνή ενεργεια . Με δυο νέες σύγχρονες λιγνιτικές μοναδες λύνουμε το πρόβλημα για φθηνή και απροσκόπτη ενέργεια . Ακριβώς αυτη την μόνη ορθή στρατηγική ανάπτυξης της ΔΕΗ επι Αθανασόπουλου , ανέτρεψε ο ΓΑΠ με τους συνδικα ληστές του , κάνοντας μαζι συνεχείς καταλήψεις στα γραφεία της ΔΕΗ. Η ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση απο το εισαγώμενο ακριβό για ηλεκτροπαραγωγή φυσικό αέριο και τις ΑΠΕ , έφεραν τα σημερινά απαγορευτικά κοστολόγια για ανάπτυξη. Αν ζητάμε ανάπτυξη πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε .. http://sagini3.blogspot.com/

  • MCA avatar
   MCA @ sagini 18/01/2013 13:27:36

   Η υπογραφή της συνθήκης του Κιότο από μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει τόσο μεγάλα αποθέματα λιγνίτη,ήταν αυτοκτονία για την χώρα μας.

 28. ορεσείβιος avatar
  ορεσείβιος 18/01/2013 10:48:52

  Στην Ελλάδα το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε είναι.
  Ολοι στο δημόσιο με 3,000 ευρώ ελάχιστο μισθό, διακοποδάνεια, επιδοτήσεις και κατανάλωση βασιζόμενη στις εισαγωγές όλων των τροφίμων και εξαγωγές αέρα.
  Αυτό το μοντέλο ήθελαν ,και μας επέβαλαν επειδή τους βόλευε, οι δέκα τραπεζίτες και δέκα μεγαλέμποροι που κάνουν κουμάντο απο το 1946, όπως το διαπίστωσαν ,αλλά δεν άλλαξαν γιατί δεν τους ενοχλούσε, οι τεχνοκράτες -πολιτικοί αμερικανοί απο τότε.
  Μαυτό που είχαμε φτάσαμε να είμαστε πιό αποδοτικοί και απο τις πυροβολαρχίες του Νέλσωνα στις κανονιές μόλις ξέσπασε η κρίση και έπρεπε να μαζευτούν οι παγκόσμιες φούσκες και ο αέρας των χρηματηστιρίων.
  Σήμερα.
  Το εγχώριο σύστημα δεν θέλει να αλλάξει. Σε ένα ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της ευρωπαικής ένωσης που ανήκουμε όμως εκόντες-άκοντες,θα πρέπει να δούμε και να εντάξουμε το δικό μας μοντέλο.
  Είμαστε σε πλεονεκτική γεωστρατηγική θέση. Ολα τα προιόντα της ανατολής (μέσω Σουέζ που είναι η οικονομικότερη θαλάσσια οδός μεταφοράς) θα έρχονται στην χώρα μας...Ο Πειραιάς,η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη θα γίνουν ,θέλουμε δεν θέλουμε, οι νέες πύλες είσόδου εμπορευμάτων στην ευρώπη αντί του Ρότερνταμ και του Αμστερνταμ. Εμείς τους διώχνουμε τους βριζουμε και αυτοί επιμένουν όμως να έρθουν στην ελλάδα και να οργανώσουν τα λιμάνια του 2050,όσο και να εμείς δεν θέλουμε να το δούμε και προτιμούμε να ζούμε με ψευδαισθήσεις περί σιδηρού παραπετάσματος,ξανθού γένους και ελλοχίμ καμιά φορά...
  Η πραγματικότητα είναι εδώ και εμείς την ψάχνουμε στην Μόσχα, στο μπουένος άιρες,στους πάγους που λειώνουν και θα μας πνίξουν...
  Στοιχειωδώς να δούμε έναν παγκόσμιο χάρτη και όχι μόνο την αυλή μας αυτό είναι κατανοητό.
  Αυτά σημαίνουν πολλά ,όχι μονο για μεταφορές υλικών αλλά και για συναρμολόγηση εξοπλισμού (αντί της Ιραλνδίας και Ισλανδίας ,όταν τα ηλεκτρονικά έρχονταν απο το τέξας, και την πάλαι ποτέ τέξας ίνστρουμεντ.)
  Πρωτογενής τομέας με πραγματικά προιόντα και όχι με τις παπαριές της πράσινης ανάπτυξης των γιωργάκιων κηπουρών,που να στηρίζει τουρισμό,υγεία και εκπαίδευση...Εδώ οι Φιλανδοί έχουν φτιάξει στο Ροβανιέμι πανεπιστήμιο με 30,000 φοιτητές και εμείς στέλνουμε χιλιάδες κόσμο σε κάθε χωριό της ανατολικής ευρώπης.
  Ανοιγμα των υπηρεσιών αυτών χωρίς ταμπού...
  Κάποτε η αριστερά θεωρούσε υποτιμητικό να είμαστε τα γκαρσόνια της ευρώπης, σήμερα θέλουμε αλλα δεν μπορούμε μονοι μας να γίνουμε.
  Η χώρα μας , μπορεί σε ένα εναίο ευρωπαικό χώρο και κράτος να είναι μια χώρα όπου λόγω κλίματος,προιόντων και υπηρεσιών ,όλοι θα εύχονταν να ζούνε και πολλοί τελικά θα το έκαναν.
  Ομως θέλει δουλειά και αλλαγή νοοτροπίας ολων.
  Να διαλυθεί το υπάρχον μαυραγορίτίκο σύστημα του εμπορίου και των τραπεζών, να μεταφερθεί η οικονομική ,διοικητική και πολιτική ισχύς στην περιφέρεια και όλα μπορούν να αλλάξουν σε 5-10 χρόνια τόσο δυναμικά που θα δεν θα μπορούμε οι ίδιοι να αναγνωρίσουμε.

 29. Zame avatar
  Zame 18/01/2013 12:20:18

  ΜΑΚΑΡΙ να γινουν ΟΛΑ αυτα..& αλλα τοσα..
  (αν & απο χθες σε πολλα θα επρεπε..& απο μονοι μας)

  Ποιός τυφλός δεν θέλει το φώς του?
  Πόσο μάλλον όταν αυτό το φώς εσκεμμένα του το στέρησαν
  (μόνον αυτός που δεν θέλει να τους ξαναδεί στα μάτια του..-μακάριοι οι φτωχοί το πνεύματι-..έτσι δεν λένε )

  σε 5-10 χρόνια δεν θα αναγνωρίζουμε την ίδια αξια της ζωής..
  και ο ΧΡΟΝΟΣ δεν λειτουργεί υπέρ μας..τουναντίον..
  γιατί ακόμα & οι νοοτροπίες να αλλάξουν (χλωμό)
  οι κανονες του παιχνίδιου ΟΧΙ μονον δεν άλλαξαν..
  (απλά ξανα-βαπτιστήκανε αλλιώς)
  ..μάλιστα κοινότυπα για όλη την παγκοσμία γειτονιά (ευνοητοι οι λογοι)
  ..και όσοι δεν το βάλουν στα πόδια
  ..επόμενο είναι να τους καταπιούν.

  Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ο ΗΘΙΚΟΣ & εκτελεστικός αυτουργός αυτής της πολύμορφης κρίσης όχι μόνον να μην αποκαθιστά & να μην τιμωρείται για την ζημια που προκαλεσε ..αλλά τουναντίον να ζητά να βγάλει όλο και περισσότερα κέρδη..από την εξαθλίωση που μας έσπρωξε..

  ..αλλα οτι πεις Αφεντικο.
  ..ακομα και ο γαιδαρος πεταει.
  ..& σφυραει κιολας αν το θελεις.

 30. Κοσμάς Πανέσιος avatar
  Κοσμάς Πανέσιος 18/01/2013 12:45:19

  Για τα προαπαιτούμενα:
  1. Μικρός, ευέλικτος και αποδοτικός Δημόσιος Τομέας. Δεν υπάρχει καμιά, μα απολύτως καμιά, ένδειξη ότι η κυβέρνηση επιδιώκει κάτι τέτοιο.
  2. Δίκαιος και Μόνιμος Φορολογικός Νόμος. Για να υπάρξει σταθερότητα στους φόρους χρειάζεται σταθερότητα στις δαπάνες. Όσο ο Δημόσιος Τομέας παραμένει ανεξέλεγκτος δεν θα έχομε σταθερό φορολογικό σύστημα.
  3. Ούτε υγιές τραπεζικό σύστημα θα υπάρχει όσο ο Δημόσιος Τομέας το εκβιάζει για να καλύπτει τις ανάγκες του.
  Όλα τα σωστά που γράφετε σκοντάφτουν στα προαπαιτούμενα.

  Το ζητούμενο είναι να πειστεί ο Σαμαράς να επιδιώξει τη συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα. Όχι με "ήπια" προσαρμογή, αλλά τώρα. Έστω και αν κινδυνεύει να πέσει. Διότι αν πέσει προσπαθώντας να περιορίσει το Δημόσιο Τομέα, θα μπορέσει να επιστρέψει. Αν, αντιθέτως, πέσει από τη φθορά των αναποτελεσματικών μέτρων, δεν θα επιστρέψει.

  • akenaton avatar
   akenaton @ Κοσμάς Πανέσιος 18/01/2013 12:58:12

   Με την τελευταία παράγραφό σας συμφωνώ ορισμένως: δηλαδή με απλή διαχείριση έστω και προς το καλύτερο δεν βγαίνει το πράγμα. Χρειάζονται ΡΗΞΕΙΣ άμεσα ακόμη και αυτοθυσιαστικές, αρκεί να είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση είναι οφθαλμοφανές πλέον.

 31. akenaton avatar
  akenaton 18/01/2013 14:32:23

  Ας τα δούμε ένα-ένα μιας και όπως παραδέχεστε δεν γνωρίζετε τον χώρο.
  1. Οι κτηνοτρόφοι συνεισφέρουν την συνδρομή τους στον ΕΛΓΑ. Άρα η αποζημίωση που αιτείται το σχόλιό μου είναι ανταπόδοση αυτής της συνεισφοράς, που τώρα πάει σχεδόν στον "γάμο του καραγκιόζη". Επίσης, δεν υπάρχει ιδιωτική ασφαλιστική που να ασφαλίζει ζωϊκό κεφάλαιο αν δεν το ξέρετε. Δεν είναι δυνατόν να περιμένετε από ανθρώπους να επενδύσουν σε ζωϊκό κεφάλαιο και να βρίσκονται στο έλεος (κυριολεκτικά) της κάθε ασθένειας που μπορεί εν μία νυκτί να τους καταστήσει άπορους!
  2. Ρεύμα ΥΠΑΡΧΕΙ ευτυχώς στα "πέριξ". Όμως, όταν σου ζητούν για 500 μέτρα επέκταση δικτύου, όσα θα κερδίσεις σε 5 χρόνια από το κοπαδάκι σου, δεν υπάρχει περίπτωση να αναταποκριθείς. Αντίθετα, δεχόμαστε να επιδοτείται το ρεύμα (και σωστά) σε ενεργοβόρες πλην όμως απαραίτητες βιομηχανίες (αλουμίνιο πχ). Πρέπει να δούμε τον πρωτογενή τομέα με άλλα μάτια, σαν βιομηχανία ένα πράγμα ας πούμε.
  3. Είναι απαράδεκτο να ανοίγουν δρόμοι τον χειμώνα για την βίλα του κάθε αυθαίρετου λεφτά που έχτισε στα δάση και στα ορμάνια και να μην ανοίγουν για τις στάνες και τους στάβλους των κτηνοτρόφων δεν νομίζετε;

  Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά πρέπει να κάνει το κράτος αν θέλει ανάπτυξη από τον πρωτογενή τομέα. Και αυτά λέγονται "υποδομές" και "επενδυτικά κίνητρα". Δεν ζήτησε κανείς επιδοτήσεις και χαριστικά λεφτά. Η περίοδος όμως των "κορόιδων" που έβοσκαν αγράμματοι τα γίδια τους στα βουνά, γεννιόνταν και πέθαιναν εκεί πάνω και δεν ήξεραν τι τους γίνεται, πέρασε δυστυχώς ανεπιστρεπτί. Αλλιώς, κάντε λεωφόρους τριπλής κατεύθυνσης για να πηγαίνουν οι Αθηναίοι στα καλοκαιρινά μπάνια και τις εξόδους τους να ξοδέψουν τα δανεικά του μπάρμπα Σόιμπλε. Και αν δεν τους τα δίνει πια, ας μέμφονται όλοι μαζί με τον Αλέξη μπροστάρη τους ναζί και τους τοκογλύφους της ΕΖ που τους πίνουν το (δανεικό) αίμα με το μπουρί της σόμπας!

  • ΜΔ avatar
   ΜΔ @ akenaton 19/01/2013 20:48:10

   Αγαπητέ akenaton,
   Πάντα το παραδέχομαι όταν γνωρίζω έναν χώρο λίγο ή καθόλου. Ποτέ όμως δεν λέω κάτι χωρίς να το διασταυρώσω. Για την ιδιωτική ασφάλιση λοιπόν είδα εδώ και εδώ. Δεν ξέρω αν εννοείται κάτι άλλο εσείς...
   Τα υπόλοιπα νομίζω είναι λογικά άλματα. Το αν πρέπει να επιδοτούνται με όλα αυτά οι κτηνοτρόφοι, οι πτηνοτρόφοι, οι ιχθυοκαλλιεργητές κτλ κτλ από το κράτος, δεν οδηγεί στην κουβέντα για το αν "επιδοτούναι" οι αθηναίοι και οι έχοντες τις βίλες....
   Φιλικά!

   • akenaton avatar
    akenaton @ ΜΔ 19/01/2013 21:24:31

    Χμμμμμ! Μόνο κατ' ιδίαν μπρούμε να το συζητήσουμε αυτό. Σας λέω μετά λόγου γνώσεως (πιστέψτε με παρακαλώ, είναι η δουλειά μου) πως άλλο το διαδίκτυο και άλλο η πραγματικότητα. Τα ασφάλιστρα είναι τόσο απαγορευτικά και οι όροι τέτοιοι που απλά δεν υπάρχει περίπτωση (επίτηδες φυσικά) να ασφαλιστείς. Δεν γνωρίζω ούτε έναν κτηνοτρόφο που να ασφαλίζει το ζωϊκό του κεφάλαιο σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία έναντι ασθενειών! Ούτε έναν! Και γνωρίζω χιλιάδες! Μπορείς να ασφαλίσεις φυσικά την εγκατάστασή σου και τα ζώα που είναι μέσα, από φωτιά, σεισμό, φυσική καταστροφή, κλπ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Όταν δεν ξέρουμε ένα επάγγελμα, δεν είναι δυνατόν να το μάθουμε από το διαδίκτυο!
    Όσο για όλα τα άλλα, προηγούνται οι υποδομές για παραγωγικούς σκοπούς και έπονται αυτές της διασκέδασης νομίζω. Τουλάχιστον σε ευνομούμενα και οικονομικώς ισχυρά κράτη. Ποιός μίλησε για επιδοτήσεις;;;;;
    Εντελώς, μα εντελώς φιλικά.

 32. μερακλαντάν avatar
  μερακλαντάν 18/01/2013 15:07:21

  Εάν το πολιτικό σύστημα δεν αποτινάξει τον κρατικισμό από πάνω του το μέλλον μας θα είναι μαύρο. Έχουν τρελλάνει τον κοσμάκη στη φορολόγηση (ακόμη και η πρώτη κατοικία των ανέργων !!!) για να συντηρούν ένα μεγάλο δημόσιο τομέα. Οι κρατικές δαπάνες είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2009 (50 δις). Έχουν ξεσκίσει τη νέα γενιά με ένα φασιστικό ενιαίο μισθολόγιο (Βενιζελικής έμπνευσης) που επιτείνει το κοινωνικό χάσμα. Κι έχεις και το Στουρνάρα να λέει στη Στάη ότι "δεν υπάρχει καμία χαμένη γενιά Ελλήνων" !!!!! Η δική μου απάντηση στο ερώτημα του άρθρου είναι ότι όποιο μοντέλο ανάπτυξης κι αν ακολουθήσουμε θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. Διαφορετικά κανένα μοντέλο δε μπορεί να είναι βιώσιμο, θα ανατραπεί από την ίδια την κοινωνία.

 33. dim avatar
  dim 18/01/2013 16:26:31

  Εγώ θέλω το καλύτερο μοντέλο του κόσμου, αυτό που είχαμε εδώ και 30 χρόνια:

  1.000.000 άτομα να συντηρούνται απευθείας από το δημόσιο, με μονιμότητα, με μισθό που με απίθανα μπόνους (του στύλ: "μπόνους έγκαιρης προσέλευσης στη δουλειά σου"!!!), να καθαρίζουν μέσο όρο 1.800 ευρώ ανα μήνα, ενώ η παραγωγικότητα τους δε δικαιολογεί ούτε 1.000 ευρώ το μήνα.....

  1.500.000 άτομα στον ιδιωτικό τομέα, που παίρνουν υψηλότερο μισθό από όσο η παραγωγικότητα τους, διότι έχει φροντίσει η κυβέρνηση μέσα από τον υπέρμετρο δανεισμό, να ρίχνει μέσω των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων πολύ χρήμα στην αγορά, να δημιουργείται ζήτηση για κατανάλωση παραπάνω από όση δικαιολογεί η παραγωγικότητα μας, και έτσι με τα έξτρα δανεικά λεφτά που χρεώνεται το κράτος, να αμείβονται καλύτερα και οι υπάλληλοι...

  Και 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, που επίσης λόγω των υψηλών αμοιβών που παίρνουν όλοι, με δανεικά πάντα από τα κορόιδα τους ξένους, να βλέπουν τη ζήτηση για τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους να είναι ιδιαίτερα υψηλή, να βαράνε και τις τιμές, αφού βλέπουν να υπάρχει ζήτηση, και να βγάζουν κέρδη περισσότερα από όσο δικαιολογεί η παραγωγικότητα τους...

  Super Μοντέλο.... Βρίσκεις κορόιδα... Σε δανείζουν... Αράζεις.... Αμείβεσαι υψηλά... Και όταν τελειώσουν τα δανεικά και σου τα ζητήσουν, τραβάς και μια μονομερή στάση πληρωμών, μια καταγγελία επαχθούς δανεισμού, μια σεισάχθεια, φωνάζεις και λίγο, βάζεις και ένα Καμμένο, ενα Μαριά, ενα Κασιδιάρη και ένα Στρατούλη να φλομώσουν το κόσμο με μπαρούφες... και πας να τα ξανακάνεις τα ίδια από την αρχή....

  Το θέμα είναι όμως τι γίνεται όταν σταματήσουν πια να υπάρχουν νέα κορόιδα πρόθυμα να σε δανείσουν?? Τότε η λύση και το μοντέλο είναι μόνο ένα.... Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.... Γιατί μπορεί να καταφέρεις να πετύχεις υψηλή παραγωγικότητα αλλά θα πρέπει το παραγόμενο προϊον να είναι και ανταγωνιστικό, τόσο σε τιμή όσο και σε ποιότητα, για να το προτιμήσει ο καταναλωτής… Ας αναλύσουμε επομένως ποιά είναι τα συστατικά εκείνα που αυξάνουν τη παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας όπως η δική μας…. Εκεί πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση της προσπάθειες της τα επόμενα χρόνια… Να διαμορφώσει συνθήκες τέτοιες που θα βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας….

 34. Economist avatar
  Economist 18/01/2013 19:35:42

  Θα εφαρμόσω τη συμβουλή σου.

 35. GLAD avatar
  GLAD 18/01/2013 19:57:14

  Πολύ σοβαρή η επισήμανσή σας , με την οποία ενθουσιωδώς συντάσσομαι.
  Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορεί να κάνουν ότι θέλουν και κατ' αρχήν λίγο μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν.
  Αυτό που εντόνως μας αφορά , είναι τι θα κάνουν τα δημόσια Πανεπιστήμια.
  Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί όλες οι "παραγωγικές" πανεπιστημιακές σχολές (Πολυτεχνεία , Γεωπονικές , Χημικών κλπ.) να συνδεθούν με την παραγωγική διαδικασία , έλκοντας ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις για έρευνα , όπως εξάλλου και οι Ιατρικές , Φαρμακευτικές κλπ.
  Μόνο πρόοδος μπορεί να προκύψει από κάτι τέτοιο.
  Ελπίζω η μεταρρύθμιση που ξεκίνησε κατ΄αρχήν τώρα και συνάντησε τόσο φοβερή αντίδραση από την αριστερά και την γνωστή και υπαρκτή "μαφία" των πανεπιστημίων, να προχωρήσει και να πάψει η λειτουργία τους να είναι "μαύρο κουτί"

 36. Zame avatar
  Zame 18/01/2013 20:18:02

  Μην περνάμε από την μία υποβολή στην άλλη αγαπητέ DIM ..εξάλλου το μοντέλο που αναφέρθηκες ΠΟΙΟΝ & ΤΙ Ωφέλησε & Ωφελεί ?
  γιατι παντως τον πολιτη αυτης της χωρας ΟΧΙ.

 37. GLAD avatar
  GLAD 18/01/2013 20:24:27

  Άντε μπράβο.

 38. thanasis avatar
  thanasis 18/01/2013 20:38:03

  Το ζήτημα ήταν το εξής: Είναι η όχι σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε μια τύπου Μπακλαντές ανάπτυξη στην Ελλάδα? Έχει συμβεί σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόστηκαν τα προγράμματα του ΔΝΤ. Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι πεινούν. Τόσο απλά. Είναι ολοφάνερο ότι είναι και το είδος ανάπτυξης που προωθείται παγκοσμίως. Αυτά τα λένε οι αριστεροί μόνο? Και εν πάσει περιπτώσει, αν υπάρχει μια πιθανότητα να ισχύουν γιατί μπλέκεις τα αριστερά-δεξιά με το θέμα? Αν αύριο πει ο Σαμαράς (η ΝΔ) ότι θέλουν να μας εξαθλιώσουν και πρέπει να εκδιωχθούν, και να γυρίσουμε στη δραχμή κλπ κλπ θα ισχύει περισσότερο επειδή το λενε οι δεξιοί?

 39. Zame avatar
  Zame 18/01/2013 21:06:09

  Οπως & η ερμηνεία στο “μαζί τα φάγαμε” ειναι τοσο- ΣΤΡΕΒΛΗ- οσο χρειάζεται για να διασπαρθούν..(μεσα σε θολες γενικοτητες) ευθύνες & ενοχές..κλπ.
  εξάλλου ούτε πού ρώτησαν αν "πεινάμε & θέλουμε να φάμε"
  ..πόσο μάλιστα όταν αυτό το "φαγητό" ξερουν πως θα στο βγάλουν ξινό & από την μύτη..μέχρι & άλλους στο χώμα..& άλλους στην φυλακή.

  ..& πάλι είναι προφανέστατο ΠΟΙΟΣ και ΠΩΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ..

  • dim avatar
   dim @ Zame 19/01/2013 02:24:59

   Εγώ έδινα 48% στον Ανδρέα του "Τσοβόλα δώστα όλα", και 44% στον ΓΑΠ του "Λεφτά Υπάρχουν"?? Δε νομίζω... Εγώ ήμουνα πάντα "απέναντι¨, παλεύοντας για μια οικονομία παραγωγική, ανταγωνιστική, με μικρό κράτος, που θα ενισχύει την υγιή επιχειρηματικότητα... Το 48% όμως ψήφιζε την "υποθήκη" του μέλλοντος, και τώρα έφθασε η ώρα να πληρώσουμε όλοι μαζί... Αυτό είναι το τίμημα της δημοκρατίας... Δεν μας επιβλήθηκαν με το έτσι θέλω αυτές οι πολιτικές, εμείς τις ψηφίζαμε...

   Και η ερμηνεία που δίνω, επειδή δε θέλω να θεωρήσω το λαό αφελή, άμυαλο, ηλίθιο κλπ κλπ κλπ, είναι να πω ότι ο λαός ήξερε τι έκανε... Εφάρμοζε το "δώσε ημίν σήμερον" και για το αύριο ¨έχει ο Θεός".... Άρα κάτι "έπαιρνε" κάθε τετραετία αυτό το 48%... Και η ερμηνεία που δίνω είναι ότι "έπαιρνε" μέσω της υπερβολικής ζήτησης που είχε δημιουργηθεί από τα "δανεικά" που έπεφταν στην αγορά και που δεν αντιστοιχούσαν στη παραγωγικότητα μας....

   Κάποιοι, χωρίς καν να κλέψουν ούτε δραχμή, επωφελήθηκαν από αυτή την υπερβολική ζήτηση που είχε δημιουργηθεί, Ι.Υ αμείβονταν υψηλότερα, Δ.Υ το ίδιο και σε προκλητικό μάλιστα βαθμό, Ελ.Επ. κερδίσανε παραπάνω από τη ζήτηση, Μικρομεσαίοι κέρδισαν γιατί άλλο να παίρνουν 4 εκατ. μισθωτοί 1000 ευρώ που θα τους αναλογούσαν από την παραγωγικότητα τους όλα αυτά τα χρόνια, και άρα σε κάθε μαγαζάτορα να καταναλώνονται από αυτά τα 1000 ευρώ, και άλλο να παίρνουν όλοι αυτοί 1800 ευρώ το μήνα, και άρα ο μαγαζάτορας να βλέπει το τζίρο του να είναι διπλάσιος από αυτόν που θα του αναλογούσε από τη πραγματική παραγωγικότητα της οικονομίας μας…

   Τώρα όλοι αυτοί, όλοι εμείς, βγάλαμε παραπάνω επί 20 χρόνια από όσα μας αναλογούσαν… Άλλοι τα επένδυσαν και έχουν και 2 σπιτάκια, άλλοι τα κατανάλωσαν σε καλοπέραση και έζησαν έντονα και ωραία 20 χρόνια… Τώρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά που παράγουμε… Ξεκινάμε λοιπόν από τη προσαρμογή, έστω και βίαιη, από τα 1800 ευρώ πχ στα 1200 ευρώ… και αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε της δυνατότητες μας, να φτιάξουμε ένα παραγωγικό μοντέλο καλό και αποδοτικό, θα ανεβάσουμε τα εισοδήματα μας με την αξία και τη παραγωγικότητα μας πια, και όχι με δανεικά…

   • Κώστας Σταματάκης avatar
    Κώστας Σταματάκης @ dim 19/01/2013 10:18:16

    Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχεις απόλυτα δίκιο. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε εφαρμογή του γνωστού ρητού
    "Όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξει.......", δυστυχώς και τώρα την πληρώνουν τα παιδιά μας.

 40. ΚΜ avatar
  ΚΜ 18/01/2013 21:58:03

  Λοιπόν, σε γενικές γραμμές θα ήταν ευχής έργον να υλοποιηθούν οι πολιτικές που προτείνεις και θα έπιαναν τόπο. Ένα σημείο το οποίο μου προξενεί πάντως σχετική απορία είναι το 1ο και η ιεράρχηση του ως πρωτεύοντος. Ίσως αυτό να αφορά την περιοχή μου και σε άλλες περιοχές να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει έλλειψη λιβαδιών. Θα έλεγα μάλιστα ότι δεν αξιοποιούνται πλήρως τα διαθέσιμα λιβάδια για βοσκή. Θα μου πεις ότι άν αυξηθεί το ζωϊκό δυναμικό, θα αλλάξει αυτό. Όμως πχ, τα τελευταία χρόνια (στην προβατοτροφία) παρακινήθηκαν οι κτηνοτρόφοι να στραφούν στην εντατική, πλήρως σταυλισμένη κτηνοτροφία (να είναι τα ζώα σχεδόν συνέχεια έγκλειστα και να τα ταΐζουν φυράματα) με παράλληλη εγκατάλειψη, εν πολλοίς, της ανοιχτής βοσκής. Δεν λέω ότι απαραιτήτως, όσοι κινήθηκαν στην κατεύθυνση αυτή, «τους βγήκε» (λόγω αυξημένου κόστους και λόγω του βρόγχου του δανεισμού για υποδομές κλπ) . Όμως, έλαβε χώρα. Παράλληλα, εισήχθησαν στα πλαίσια αυτά (και εδώ κολλάει το 2ο σημείο των προτάσεών σου) φυλές ξένες, που είναι μεν αποδοτικότερες γενικά αλλά σε συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ πχ στα ορεινά υποαποδίδουν. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι η αύξηση των διαθέσιμων βοσκότοπων θα είχε μεγάλο αντίκτυπο άμεσα. Ίσως, στην αιγοτροφία.

  • Karenin avatar
   Karenin @ ΚΜ 18/01/2013 23:00:13

   Εχει ο καιρός κάτι γυρίσματα, αγαπητέ Akenaton, που να ασχοληθεί κάποιος με την κτηνοτροφία, έπειτα απο χρόνια αγώνων και στερήσεων να αλλάξουν κοινωνική θέση μέσω σπουδών, φαίνεται λύση πια στό πρόβλημα. Ειναι μια πλήρη ομολογία αποτυχίας ενός συγκροτημένου κράτους όπου τα κοινωνικά ασανσέρ είναι πλήρη καθηλωμένα, με ανεπανόρθωτη βλάβη.
   Στην ουσία ο κλάδος παραγωγής γάλακτος είναι απο τους πιο υγιείς και επιτυχημένους απο την στιγμή που όλη η παραγώμενη ποσότητα αποροφάται απο την ντόπια βιομηχανία στις υψηλοτερες τιμές στην ευρώπη, 0,95 για το γάλα προβάτων και 0,45 για το αγελαδινό. Στο πρόβλημα αύξησης της κατανάλωσης δεν είναι μόνο οι εξαγωγές, όσο θα μπορούσε να συμβάλει η ντόπια αγορά όπου ακόμη και στην Ηπειρο θα δυσκολευτείς να βρείς ταβέρνα με πραγματική φέτα, όσο για την τουριστική περίοδο και αν οι τουρίστες τρώνε πραγματική φέτα και όχι υποκατάστατα, ας το αφήσουμε καλύτερα.

  • akenaton avatar
   akenaton @ ΚΜ 18/01/2013 23:12:01

   Θα έχει! Τα βοσκοτόπια είναι λίγα και ακριβά. Πολλά από την εγκατάλειψη έχουν αποκτήσει χαμηλή βλάστηση και χαρακτηρίστηκαν δάση ή έγιναν απροσπέλαστα. Οι "παραθεριστικοί οικισμοί" περιόρισαν έτι περαιτέρω τα ελεύθερα λιβάδια. Οι αγελαίοι κτηνοτρόφοι σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν έλλειψη "ζωτικού χώρου" και δέχονται την πίεση των "φυσιολατρών" που δεν τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί. Είναι απίστευτο πως μέσα σε μια - δυο γενιές ξεχάσαμε όλοι την καταγωγή μας και άρχισαν να μας "μυρίζουν" και να μας ενοχλούν τα κοπάδια και οι βοσκοί!

 41. Μπούμστος avatar
  Μπούμστος 18/01/2013 22:02:23

  Όπως γνωρίζουμε πλέον καλώς , στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3.500.000 συνταξιούχοι

  Σε αυτό και μόνο πέφτεις έξω ,αναφέρεις περίπου 1.200.000 παραπάνω ,όπως τα παρουσιάζεις είσαι ικανός να φτάσεις τον πληθυσμό των Ελλήνων εντός πατρίδας ,πάνω από 20.000.000 μόνο και μόνο για να προσπαθήσεις να στηρίξεις τα αστήριχτα.

  • GLAD avatar
   GLAD @ Μπούμστος 18/01/2013 23:06:59

   Αν είναι απαραίτητο να είμαστε περισσότερο ακριβείς (που δεν βασίζεται ο συλλογισμός στην ακρίβεια αυτή) , θα πρέπει να πούμε ότι όπως ανέφερε προ ολίγων ημερών ο Βρούτσης οι συνταξιούχοι είναι 3.000.οοο , ο πληθυσμός της χώρας όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή είναι 10.800.000 , όπως και το ότι οι νέοι μέχρι 19 ετών (προστατευόμενα μέλη και αυτοί) είναι πάνω από 2.000.000.
   Άρα ο συλλογισμός ενισχύεται...

   • akenaton avatar
    akenaton @ GLAD 18/01/2013 23:37:17

    Για την ακρίβεια: 2.952.082 συνταξιούχοι και: 4.328.548 συντάξεις (προφανώς κάποιοι παίρνουν δύο ή και τρεις!). 2.347.173.168 ευρώ το μήνα πάνε για αυτές τις συντάξεις ήτοι: 28.166.078.016 ευρουλάκια τον χρόνο (με δώδεκα μήνες, έξω τα δώρα από φέτος). Άρα κύριε Μπούμστε, εσείς έχετε μεγαλύτερη απόκλιση στα νούμερα που μας δώσατε (3500000-1200000=2300000) ενώ ο κύριος GLAD βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια.

    ΥΓ. Τα στοιχεία από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) Α.Ε.

   • akenaton avatar
    akenaton @ GLAD 18/01/2013 23:40:42

    Και φυσικά, αν πάμε στην ταμπακιέρα, δηλαδή την αναντιστοιχία κρατήσεων και πληρωτέων συντάξεων, τα νούμερα γίνονται αμείλικτα. Το ασφαλιστικό πρόβλημα είναι μια ωρολογιακή βόμβα που όταν "σκάσει" πραγματικά, οι επόμενες γενιές κυριολεκτικά θα "φτύνουν" στους τάφους μας!

   • akenaton avatar
    akenaton @ GLAD 19/01/2013 00:19:50

    Συγνώμη αλλά δεν κρατιέμαι! Θα τριτομιλήσω (!!!!!!!!!!!) για να πω απλώς πως και μόνο το γεγονός πως είμαστε σε θέση να ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ όλα αυτά τα νούμερα με ακρίβεια, κάτι που ανάγονταν στην σφαίρα της φαντασίας δύο μόλις χρόνια πριν, είναι σημάδι πως κάτι αρχίζει να αλλάζει σε αυτή την έρμη την χώρα. Άμποτε με το καλό να μετρήσουμε επακριβώς και τους μισθούς που πληρώνει ο στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας.

 42. JE NE REGRETTE RIEN avatar
  JE NE REGRETTE RIEN 18/01/2013 22:18:54

  @ Geros ...απόλυτα σωστός, με ρεαλισμό πού πονάει...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.