#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
04/05/2013 08:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πεντάλεπτη μετοχή σε Ανάσταση


Οι μέρες των Παθών και της Αναστάσεως βρίσκουν στον χώρο της Εκκλησίας, συναγμένους κάτω από τον Σταυρό, διάφορες «φυλές» ανθρώπων.


Υφίστανται τρεις κατηγορίες εκκλησιαζομένων την Μεγαλοβδομάδα: όσοι συμμετέχουν σε όλην την «αργόσυρτη διάρκεια» της μεγάλης Τεσσαρακοστής στο συγκεκριμένο εκκλησιαστικό σώμα στο οποίο κοινωνούν την ζωή τους, στην εκκλησιαστική κοινότητα-ενορία τους: βρίσκονται εκεί, διότι δεν θα μπορούσαν ούτε να αναπνεύσουν αν την ίδια ώρα βρίσκονταν οπουδήποτε αλλού. Όσοι συμμετέχουν σε ένα σημαντικό κομμάτι των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, σε μια όμορφη εκκλησία του τόπου κατοικίας τους ή των τυχόν διακοπών τους. Και όσοι προσέρχονται για βραχύ χρονικό διάστημα, από εικοσάλεπτο μέχρι πεντάλεπτο, στην βραδιά της Αναστάσεως.


Επίσης υφίστανται τρεις κατηγορίες σχετικά με το πώς επεξηγεί κανείς την μεγαλοβδομαδιάτικη μετοχή του, κατηγορίες ουδόλως αντίστοιχες με τις προηγούμενες: κάποιοι βεβαιώνουν πως πιστεύουν, πως μετέχουν για να διαπιστώσουν αν και πως «πατείται ο θάνατος θανάτω». Κάποιοι αναπτύσσουν «ιδιωτικές θεολογίες»: στα πλαίσια της ανάγκης να συμβιβαστεί το «αίτημα του ορθολογισμού» με την αιτιολόγηση της επιλογής τους να μετάσχουν, προβάλουν διάφορα σχήματα πεποιθήσεων κομμένων και ραμμένων σε μέτρα ατομικά: «πιστεύω σε ένα ανώτατο ον, κοινό για όλες τις θρησκείες, δεν πιστεύω στο χ ή στο ψ» και λοιπά – στην ανάγκη να τονιστεί η μοναδικότητα των πεποιθήσεων του καθενός (μην και τον χαρακτηρίσουν «του συρμού») επιστρατεύονται άλλοτε φαινομενικά ευφυή σχήματα και άλλοτε αφόρητες κοινοτοπίες. Άλλοι το ξεκαθαρίζουν: δεν πιστεύω σε τίποτα απ’ όλα αυτά, έρχομαι για λόγους παραδόσεως ή χαβαλέ.


Σε μια εποχή αρκούντως μπερδεμένη, όπου όλοι υποστηρίζουν περίπου τα πάντα, οι απόψεις αλλάζουν εντός πενθημέρου και, συνεπικουρούντος του διαδικτύου, έχει επέλθει ένας έντονος πληθωρισμός της λογιωσύνης, το πραγματικά σημαντικό τείνει να είναι το πρώτο: το αν κάποιος μετέχει ή δεν μετέχει. Το με ποιά επιφανειακά λόγια θα επιλέξει να το περιτυλίξει έρχεται ίσως σε δεύτερη μέρα, αφού πρωτεύει αυτό που ζει και βιώνει – την ώρα που οι «πεποιθήσεις» αλλάζουν σαν τα πουκάμισα και η εκκλησιαστική πίστη γίνεται ενίοτε μία ακόμα ιδεολογία. Πόσω δε μάλλον όταν κάποιοι ομνύουν στην πίστη τους, αλλά απουσιάζουν εκούσια, αδιαφορώντας, από τον λαό που κηδεύει τον Θεό του και μετά μαρτυρεί την Ανάστασή του, τραγουδώντας με φωνή που σκίζει την νύχτα: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος». «Ἀνέστη, καὶ ζωὴ πολιτεύεται».


Όμως το μπέρδεμα της σύγχρονης Βαβέλ έχει και μια πραγματικά θανατηφόρο συνέπεια, την σχετικοποίηση των πάντων: δεν διστάζουμε να αναπαράγουμε λογόρροιες για την Ανάσταση, όπως ότι «μας χαρίζει αισιοδοξία», «είναι η γιορτή της αγάπης» (όπου με το «αγάπη» εννοούνται αόριστα ευφραντικά συναισθήματα), «συμβολίζει την ανάσταση της φύσης, την άνοιξη». Όμως η Γιορτή δεν... εννοεί κάτι άλλο, εννοεί ακριβώς αυτό που δηλώνει: μαρτυρεί την Ανάσταση Θεού ενανθρωπήσαντος.


Δεν είναι η «υπερφυσική» ανάσταση κάποιου νεκρού το ψωμί της υπόθεσης: στα Ευαγγέλια μαρτυρούνται διάφορες αναστάσεις, όπως του Λαζάρου – αλλά και μαζικές: τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν, καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς (κατά Ματθαίον 27:52-53). Στην περίπτωση όμως του Χριστού μαρτυρείται η έξοδος του ιδίου (και συγκεκριμένα του ίδιου του Θεού, «καὶ ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο») από την κατάσταση του θανάτου, η πρωτοπρόσωπη νίκη του επί του θανάτου. Για εμάς αυτή η μαρτυρία δεν διανοίγει ενδεχόμενα πλατωνίζουσας «αθανασίας της ψυχής», «μετέπειτα ζωής» σε κάποιον τόπο «παραδείσου» ή «κολάσεως» όπως γελοιογραφικά τα καταλαβαίνουμε αυτά σήμερα. Η επαγγελία του Χριστού και της Εκκλησίας είναι η ανάσταση των σωμάτων σε «καινὴν γῆν καὶ καινοὺς οὐρανούς» - όπως σε ξέρω και με ξέρεις, «με τα ίδια ονόματα κι άρτια τα σώματα» όπως ψάλλει ο υμνογράφος Διονύσης Σαββόπουλος, ούτε ως άυλες «ψυχές» ούτε ως «μετενσαρκώσεις». Με σώμα νέο, όχι όμως ξένο: το ίδιο που γνωρίζουμε, μα ανακαινισμένο σε αφθαρσία, όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση, οπότε και κατέλυσε τροφή μπροστά στους μαθητές για να υπογραμμίσει την σωματικότητά του. Για την εκκλησιαστική μαρτυρία, το πρόσωπο το ασκημένο κατά την διάρκεια της ζωής του στον τριαδικό τρόπο υπάρξεως θα προσλάβει αυτόν τον νέο τρόπο της αφθαρσίας και της αγάπης ως παραδείσια δόξα και κοινωνία με τους ηγαπημένους, μα για όσους απέκρουσαν κατά την ζωή τους τον τρόπο της αγάπης και της κοινωνίας εγκλειόμενοι στην ατομικότητα, στον τρόπο της φθοράς και του θανάτου, ο αγαπητικός αυτός εναγκαλισμός δεν μπορεί παρά να βιωθεί ως μαρτύριο, πραγματικός κολασμός.


Το αν όλα αυτά έχουν ψήγμα ρεαλισμού ή είναι απλώς ένα «όπιο του λαού» δεν θα ανατμηθεί με εκατέρωθεν θεωρητικά αεροκοπανήματα, μα θα ψηλαφηθεί στην εκκλησιαστική κοινότητα, στην μετοχή σε σώμα εκκλησίας, όπου μπορεί κανείς να αναμετρηθεί βιωματικά με το ερώτημα. Στην βραδιά που μετά την κραυγή «Χριστὸς Ἀνέστη!» και την φυγή των τουριστικών πληθυσμών, ο λαός θα λειτουργήσει (λαού το έργον) μέχρι τις δυόμιση τα ξημερώματα, ίσως δίδοντας μια πρόγευση Βασιλείας για όσους ξέρουν να γεύονται. «Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν ἅδην ὁ κατελθών εἰς τόν ἅδην. Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκός αὐτοῦ. Καί τοῦτο προλαβών Ἠσαϊας ἐβόησεν˙ ὁ ἅδης φησίν, ἐπικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.Ἐπικράνθη˙ καί γάρ κατηργήθη.Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεπαίχθη.Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεκρώθη.Ἐπικράνθη˙ καί γάρ καθηρέθη.Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐδεσμεύθη.Ἔλαβε σῶμα καί Θεῶ περιέτυχεν.Ἔλαβε γῆν καί συνήντησεν οὐρανῶ.Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο». Οι γευσάμενοι καταβάλλονται από μια μυστήρια μανία: για δεκάδες ημέρες δεν μπορούν, μόλις συναντήσουν κάποιον, να πουν τίποτε άλλο πριν ξεχειλίσει η χαρά από μέσα τους: «Χριστὸς Ἀνέστη!» - κι αν το ακούν, να το βεβαιώσουν: «Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!».


Αν η πρόγευση αυτή προκύπτει από μετοχή σε σώμα και κοινότητα, αν η πραγμάτωση του εκκλησιαστικού σώματος ως τέτοιου την φανερώνει, μένει ανοιχτό ένα ερώτημα: τί αξία έχει η λεγόμενη σήμερα «κατάνυξη», αν είναι ατομική και ατομοκεντρική, όπως δηλαδή την εννοούμε σήμερα, ως συναισθηματολογία; Ακούμε ότι ο τάδε πήγε σε ένα όμορφο και «γραφικό» εκκλησάκι, είδε την ακολουθία που τέλεσε μια εκκλησιαστική κοινότητα την οποία δεν είχε ξανασυναντήσει ποτέ του και λίγο τα καντήλια, λίγο η ψαλμωδία, ένιωσε «κατάνυξη»: μια συγκίνηση, ένα ατομικό αίσθημα θρησκευτικής μεταρσίωσης, μια trance, ολίγον από μιαν ecstasy. Ο τάδε ψάλτης ήταν καλός, ο δείνα παπάς ιεροπρεπής, ένιωσα «κατάνυξη», ευφραντική κατανάλωση της στιγμής, όπως συγκινείσαι σε ένα θεατρικό έργο ή σηκώνεται η τρίχα σου σε ένα κινηματογραφικό θρίλλερ. Πόση σχέση έχει όμως αυτό με τα τελούμενα, είναι μια πληρέστερη συμμετοχή σε αυτά ή ένας ατομικός «μεταρσιωτικός» εγκλεισμός έξω από αυτά; «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος» (β΄ πληθυντικός!), ή ένιωσα το τάδε, αισθάνθηκα το δείνα; Μαρτυρούμε την έκπτωση της μετοχής στην παρακολούθηση ενός φολκλόρ: το παντελώς ανεξήγητο όμως είναι η πεντάλεπτη μετοχή σε Ανάσταση, τρία λεπτά πριν το Χριστός Ανέστη και δύο λεπτά μετά, ανάμεσα σε στρακαστρούκες. Χωρίς κριτική διάθεση προσπαθώ χρόνια τώρα να καταλάβω: τί νόημα έχει; Μετοχή express; Φολκλόρ πεντάλεπτο; Χαβαλές; Υποχρέωση που αν δεν τηρηθεί θα ενσκήψουν τύψεις, άρα διεκπεραιώνουμε; Και τί γιορτάζουν, όσοι δεν μετέχουν, την επόμενη μέρα; Ημέρα-επέτειο των ατομικών ιδεολογικοθρησκευτικών πεποιθήσεων που έχουν αποδεχθεί, οι ίδιοι ή έστω οι συγγενείς τους; Αργία από την εργασία; Ευκαιρία για συντονισμένη ανηλεή κρεοφαγία χωρίς νόημα ή προτέρα στέρησή της; Αν η Ανάσταση δεν είναι για κάποιον τίποτα παρά μόνο ένα παραμυθάκι για αφελείς, γιατί δέχεται να «γιορτάσει» και τί ακριβώς;


Κι όμως: ακόμα και η πεντάλεπτη μετοχή σε Ανάσταση συνιστά ίσως, για κάποιους έστω, έναν οσοδήποτε μικρό εγκεντρισμό, συχνά ανεπαίσθητο και ακούσιο, στο εκκλησιαστικό σώμα που την μαρτυρεί τραγουδώντας. Ενιαύσια κατάφαση κοινής μήτρας ελπίδας: ναι, με όσα λόγια κι αν την αρνηθώ στις συζητήσεις μου, με όση αδιαφορία και αμεθεξία κι αν την καταπνίξω, είμαι εκεί την κρίσιμη στιγμή για να συμμαρτυρήσω ότι «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». Κι ας έρχομαι και στο «παραπέντε», στην ενδεκάτη ώρα, έχει και για μένα ο Θεός: «Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τήν ἐνδεκάτην, μή φοβηθῆ τήν βραδύτητα˙ φιλότιμος γάρ ὤν ὁ Δεσπότης, δέχεται τόν ἔσχατον καθάπερ καί τόν πρῶτον˙ ἀναπαύει τόν τῆς ἐνδεκάτης, ὡς τόν ἐργασάμενον ἀπό τῆς πρώτης˙ καί τόν ὕστερον ἐλεεῖ καί τόν πρῶτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι καί τούτω χαρίζεται˙ καί τά ἔργα δέχεται καί τήν γνώμην ἀσπάζεται˙ καί τήν πρᾶξιν τιμᾶ καί τήν πρόθεσιν ἐπαινεῖ. Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου ὑμῶν˙ καί πρῶτοι καί δεύτεροι τόν μισθόν ἀπολαύετε. Πλούσιοι καί πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε˙ ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι τήν ἡμέραν τιμήσατε˙ νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθη πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως˙ πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν˙ ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα˙ συγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».


Καλή Ανάσταση!


Σωτήρης Μητραλέξης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Δαναός avatar
  Δαναός 04/05/2013 09:15:21

  Εύγε! Να είσαι πάντα καλά! Καλή Ανάσταση!

  • Οίστρος avatar
   Οίστρος @ Δαναός 08/05/2013 15:14:03

   Πολλά εύγε κ. Μητραλέξη !
   Προβληματίζομαι, πάντως και διερωτώμαι:

   Εκτός από την εξώφθαλμα ευρεία πολυγνωσία σας περί τα θρησκευτικά θέματα,
   σας διέπει,άραγε και ισόβαθμη βαθύτης πίστεως και θεοσέβειας ;;;;

   Υποκλίνομαι, λοιπόν !

   • Οίστρος avatar
    Οίστρος @ Οίστρος 08/05/2013 22:00:39

    (εξόφθαλμα λάθος το "εξώφθαλμα")

 2. ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ avatar
  ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ 04/05/2013 09:40:19

  Καλή Ανάσταση !

 3. η Dimi avatar
  η Dimi 04/05/2013 10:00:40

  Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος:
  «Η Ανάσταση τινάζει την λογική μας στον αέρα»

  Στο «Κ» της Καθημερινής μίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, μιλώντας μεταξύ άλλων, για το αναστάσιμο μήνυμα των ημερών του Πάσχα, καθώς και για ζητήματα κοινωνικής προτεραιότητας, στα οποία η Εκκλησία μπορεί να έχει λόγο και ρόλο.

  Μια συζήτηση με αφορμή την Ανάσταση και το Πάσχα με έναν ιερωμένο που διαθέτει δυο διδακτορικά: ένα στην Αστροφυσική και ένα στη Θεολογία. Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου υπήρξε για χρόνια ερευνητής στα αμερικανικά πανεπιστήμια MIT και Χάρβαρντ, αναζητώντας απαντήσεις για το μυστήριο του σύμπαντος, αλλά η επιστημονική και ερευνητική του ενασχόληση με τον φυσικό κόσμο και τον άνθρωπο τον οδήγησαν στην Εκκλησία.

  Το 1989 εγκατέλειψε την υπόσχεση μιας καριέρας στη NASA, επέστρεψε στην Ελλάδα και εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Στομίου Κονίτσης.

  Το 2004 χειροτονήθηκε μητροπολίτης. Με δική του πρωτοβουλία τη Μεγάλη Δευτέρα απομακρύνθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις από την περιοχή της Κερατέας και διαλύθηκαν τα μπλόκα των κατοίκων.

  - Ποιός ήταν ο ρόλος σας στο πρόβλημα στην Κερατέα;
  «Εγώ δεν μπαίνω καθόλου στην ουσία, γιατί δεν είμαι αρμόδιος. Αλλά η βία πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει, από οποιαδήποτε μεριά και αν προέρχεται. Και για να σταματήσει, χρειάζεται οι άνθρωποι να συναντηθούν και να επικοινωνήσουν. Πρέπει η κυβέρνηση να ανοίξει τις πόρτες της επικοινωνίας με τους τοπικούς άρχοντες. Με αυτούς να μιλήσει. Όχι μ' εμένα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι πόλεμος.»

  - Το νόημα του Πάσχα;
  «Νομίζω είναι τριπλό. Το πρώτο είναι ότι με την Ανάσταση έχουμε την απόδειξη της θεότητας του Χριστού, το δεύτερο ότι καταργείται ο θάνατος, και το τρίτο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι η πρόκληση για καινούρια ζωή.»

  - Τα αρνιά, μάς απομακρύνουν από το νόημα του Πάσχα;
  «Από μόνα τους θα ήταν πολύ περιορισμένης ισχύος, για να γιορτάσει κανείς το Πάσχα. Αλλά όμως, και το να χαρεί κανείς με υλικούς τρόπους, είναι ανθρώπινο.»

  - Η Ανάσταση του Χριστού δεν προκαλεί τη λογική μας;
  «Την τινάζει στον αέρα. Δεν έχει καθόλου λογική.»

  - Άρα, γιατί να πιστέψουμε;
  «Η πίστη είναι κάτι ανώτερο από τη λογική κατανόηση, από τον ηθικό κανόνα, από τη συναισθηματική προσδοκία. Πιστεύουμε αυτό που είναι πέρα από τη λογική μας.»

  - Μπορεί να είναι κάποιος Χριστιανός Ορθόδοξος, και να αντιμετωπίζει την Ανάσταση ως παραμύθι;
  «Μπορεί να κουβαλάει τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας, αλλά θα είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με κενό κήρυγμα. Άδειο κήρυγμα, και άδεια ζωή.»

  - Εσείς πιστεύετε στην Ανάσταση;
  «Με όλα μου τα κύτταρα. Το μόνο που πιστεύω είναι η Ανάσταση. Όλη η πίστη στην Ανάσταση, δημιουργεί μια έκταση στον άνθρωπο. Δεν έχεις ανάγκη του θαύματος ή της αποδείξεως. Αλλά ησυχάζεις, και ξανοίγεσαι σε έναν άλλο κόσμο. Αυτό είναι η Εκκλησία.»

  - Με δεδομένο ότι όλες οι θρησκείες διακηρύττουν τη μετά θάνατον ζωή, αποκλείετε να καλύπτεται έτσι απλώς μια ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου;
  «Θα μπορούσε, διότι υπάρχει τέτοια ανάγκη. Αλλά, πρώτα πιστεύεις, και μετά σου αποδεικνύεται. Και είναι τόσο ωραίο αυτό.»

  - Αν είχατε γεννηθεί πιο ανατολικά ή πιο δυτικά, δεν θα πιστεύατε σε άλλη θρησκεία;
  «Μπορεί… Να ήμουν χότζας… Ή καρδινάλιος.»

  - Άρα, γιατί να πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια;
  «Διότι συνέβη να γεννηθούμε εδώ, και να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα μέσα μας. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν ήμουν αλλού.»

  - Πόσοι από τους Χριστιανούς Ορθόδοξους στην Ελλάδα είναι πραγματικοί χριστιανοί;
  «Νομίζω ότι το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Και σε αυτό φταίμε ως Εκκλησία, γιατί έχουμε συμβιβαστεί και εκκοσμικευτεί ή απλώς λειτουργούμε ως σωματείο. Όχι ως μυσταγωγία. Δηλαδή, να πάρουμε τους ανθρώπους, και σιγά-σιγά να τους οδηγήσουμε στο μυστήριο του Θεού.»

  - Σας ενοχλεί που οι περισσότεροι φτάνουν στην εκκλησία μισή ώρα πριν την Ανάσταση, και φεύγουν με το «Χριστός Ανέστη;
  «Δεν με ενοχλεί, αλλά είναι σαν να πηγαίνουν σε έναν γάμο, να περιμένουν την υποδοχή της νύφης, και μόλις αρχίζει ο γάμος, να φεύγουν. Είναι κρίμα. Αδικούνται οι άνθρωποι.»

  - Το Άγιο Φως ανάβει πραγματικά από μόνο του, και όχι με σπίρτα;
  «Εδώ έφτασε ο σύγχρονος άνθρωπος, εν ονόματι της επιστήμης, να πιστεύει ότι ο κόσμος έγινε από το τίποτα. Γιατί να μην μπορεί να γεννηθεί και το Άγιο Φως από το τίποτα; Από εκεί και πέρα, η μεγάλη σημασία του Αγίου Φωτός είναι ότι όλοι μοιραζόμαστε αυτό το φωτάκι από την ίδια πηγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί να το χάσουμε;»

  - Αφού τα σώματα λιώνουν, πλην του Χριστού, γιατί δεν δέχεται η Εκκλησία την καύση των νεκρών;
  «Διότι η καύση δεν αφήνει τη φυσιολογική φθορά. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι βίαιο, σεβόμενοι την ταφή του Χριστού, και προβάλλοντας στον κάθε άνθρωπο, το γεγονός της ταφής του Χριστού και της Αναστάσεως.»

  - Θα αρνιόσασταν να δώσετε την ευχή σας, σε κάποιον που θα ήθελε να καεί;
  «Θα έκανα ό,τι τελικά αποφάσιζε η συνείδηση της Εκκλησίας.»

  - Η Εκκλησία στην Ελλάδα δεν είναι ένα σύστημα που, πολλές φορές, καλλιεργεί το φανατισμό;
  «Φοβούμαι πως έχετε δίκιο. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες φορές που πραγματικά ελευθερώνει.»

  - Γιατί δώσατε πίσω το μισθό σας στο ελληνικό κράτος;
  «Το ενδιαφέρον είναι ότι το κράτος είναι ανίκανο και το μισθό να μας κόψει. Πληρώνομαι ακόμη, και πηγαίνει σε ιδρύματα. Μακάρι να μου έκοβε τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Δεν θέλω να είμαι δημόσιος υπάλληλος.»

  - Άρα, είστε υπέρ του διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας;
  «Ναι. Μια Εκκλησία, όσο πιο αποδεσμευμένη είναι από το κράτος, τόσο πιο Εκκλησία είναι. Είναι πιό κοντά στο μήνυμά της. Αυτή τη στιγμή, όντας μέρος του πολιτικού συστήματος, καταρρέει μαζί με αυτό.»

  - Και πως θα ζούσαν οι ιερείς;
  «Πολύ καλύτερα. Η φορολόγηση της Εκκλησίας είναι αντιλαϊκό μέτρο. Ο κόσμος δίνει λίγο-λίγο στα παγκάρια, και μαζεύονται χρήματα. Αν η Εκκλησία της Ελλάδας ταΐζει σήμερα 50.000, όπως είπε τις προάλλες η Σύνοδος, και φορολογηθεί με 20%, πρέπει κάποιος να βρει που θα φάνε οι 10.000.»

  - Εσείς έχετε άλλα εισοδήματα;
  «Δεν έχω ανάγκες.»

  - Τι τρώτε;
  «Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μου φέρνουν από τα μοναστήρια τα καλύτερα αυγά.»

  - Η επιστήμη σας έκανε να αμφιβάλλετε για την ύπαρξη του Θεού;
  «Αντίθετα. Ενώ στην Αμερική γευόμουν τα καλύτερα κομμάτια της επιστήμης, ένιωθα την ανεπάρκειά της να με γεμίζει. Το πλήρωμά μου το έδινε η ανάγκη να ξεπεράσω το θάνατό μου. Τη φθορά. Το χρόνο.»

  - Η επιστήμη θα μπορούσε ποτέ να ανακαλύψει την αρχή του κόσμου, πριν από το Μπιγκ Μπανγκ;
  «Πριν από το Μπιγκ Μπανγκ δεν υπάρχει χρόνος, και άρα δεν υπάρχει πριν. Η επιστήμη είναι ένα υπέροχο εργαλείο, για να μας δείξει την ομορφιά του φυσικού κόσμου. Αλλά είναι πολύ μικρό για να μας αποδείξει τα όρια του ανθρώπου.»

  - Ο δικός σας σταυρός;
  «Ο χειρότερος είναι ο εαυτός μου. Δύσκολο πράγμα ο εαυτός μας.»

  πηγή: Ρομφαία | Κυριακή, 24 Απριλίου 2011 | 04:31 |

  • Στέργιος avatar
   Στέργιος @ η Dimi 04/05/2013 11:16:02

   Αγαπητή Dimi, συγγνώμη, αλλά δεν έχω ΚΑΜΜΙΑ εμπιστοσύνη σε ιερείς που μας έρχονται από την Αμερική. Όπως κάποιος που δουλεύει στην ψαραγορά θα κουβαλάει μαζί του τη δυσάρεστη μυρωδιά τής ψαρίλας ακόμη κι αν δεν έχει πιάσει ψάρια με τα χέρια του, έτσι και όποιος έχει σπουδάσει στην Αμερική αναδίδει τη δυσάρεστη αποφορά τού προτεσταντισμού, ακόμη κι αν δεν είναι Προτεστάντης.

   Ρωτούν τον ιερέα: " Άρα, γιατί να πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια;" κι αυτός απαντά: "Διότι συνέβη να γεννηθούμε εδώ, και να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα μέσα μας. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν ήμουν αλλού". Ο ιερέας έδωσε μια επαίσχυντη new age απάντηση. Η απάντηση είναι ότι η Ορθοδοξία είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος ώστε να μη χάσουμε από το βλέμμα μας ποτέ τη μόνη αλήθεια που είναι ο Χριστός! Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν γνώρισε τον Χριστό δεν μπορεί να βρει τη σωτηρία, αλλά ότι ο Χριστός είναι η ασφαλέστερη οδός προς αυτήν.

   Η απάντησή του στην ερώτηση: "Πόσοι από τους Χριστιανούς Ορθόδοξους στην Ελλάδα είναι πραγματικοί χριστιανοί;" είναι
   "Νομίζω ότι το ποσοστό είναι πολύ μικρό". Η απάντηση αυτή είναι τραγική! Υπάρχει "πιστόμετρο" και "χριστιανόμετρο"; Ξεχνά ο ιερέας την παραβολή με τους δύο γιούς; Μπορεί ένας Χριστιανός να μη συμμορφώνεται με τον τύπο της προσταγής τού Πατρός, αλλά με τις πράξεις του να πληρεί το θέλημά Του. Ποιος ιερέας έχει τη δικαιοδοσία να πει ότι ο ένας Χριστιανός είναι καλύτερος από τον άλλο;

   Ακόμη, στην ερώτηση: "Η Εκκλησία στην Ελλάδα δεν είναι ένα σύστημα που, πολλές φορές, καλλιεργεί το φανατισμό;", η απάντηση τού ιερέα είναι τραγική: "Φοβούμαι πως έχετε δίκιο". Η Εκκλησία μας ΔΕΝ καλλιεργεί τον φανατισμό και, μάλιστα, τον καταδικάζει απερίφραστα. Αν υπάρχουν φανατικοί που ντύνουν τον φανατισμό τους με ένδυμα χριστιανικό, γι'αυτό δεν φταίει η Εκκλησία.

   • Νέστωρ avatar
    Νέστωρ @ Στέργιος 04/05/2013 13:55:58

    "Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν γνώρισε τον Χριστό δεν μπορεί να βρει τη σωτηρία, αλλά ότι ο Χριστός είναι η ασφαλέστερη οδός προς αυτήν."
    Αυτό δηλαδή δεν είναι new age άποψη; Διαβάστε λίγο καλύτερα την Ορθοδοξία. Ο Χριστός είναι η ΜΟΝΗ οδός προς τη σωτηρία.

    • Στέργιος avatar
     Στέργιος @ Νέστωρ 04/05/2013 18:28:09

     Νέστορα, συμφωνώ πως για εμάς τους Ορθοδόξους ο Χριστός είναι η ΜΟΝΗ οδός προς τη σωτηρία. Όμως, οι δίκαιοι, όποια θρησκεία κι αν έχουν, δεν θα χαθούν. Ο Χριστός είπε ότι Του ανήκουν κι άλλα πρόβατα που δεν βρίσκονται μέσα στο μαντρί.

   • η Dimi avatar
    η Dimi @ Στέργιος 04/05/2013 16:58:57

    «Όπως κάποιος που δουλεύει στην ψαραγορά θα κουβαλάει μαζί του τη δυσάρεστη μυρωδιά τής ψαρίλας ακόμη κι αν δεν έχει πιάσει ψάρια με τα χέρια του, έτσι και όποιος έχει σπουδάσει στην Αμερική αναδίδει τη δυσάρεστη αποφορά τού προτεσταντισμού, ακόμη κι αν δεν είναι Προτεστάντης.» Στέργιε, με συγχωρείς πολύ. Σκέφθηκες καλά, πριν τα γράψεις όλα αυτά; Εντάξει, οι επιθέσεις σου και οι θέσεις σου για πολύ συγκεκριμένα θέματα, είναι γνωστές. Δικαίωμά σου! Όπως και δικό μου Δικαίωμα είναι, με ασφάλεια να μπορώ να σου πω ότι, ο δογματισμός σου, εσένα τον ίδιο πρωτίστως προσβάλλει. Καθώς, δεν γνωρίζεις όλους όσους έχουν σπουδάσει στην Αμερική και γράφουν σ’ αυτόν εδώ τον φιλόξενο ιστότοπο, του εαυτού μου συμπεριλαμβανομένου (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϋ), αν έχεις ακουστά. Από το 2009, Ουδέποτε, μέσω του δικού μου υπολογιστή, αναδύθηκε
    «η δυσάρεστη αποφορά του προτεσταντισμού»!!! Μνήσθητί μου Κύριε! τι άλλο θ' ακούσω; Ουδέποτε, εγώ διαπίστωσα «δυσοσμία προτεσταντισμού» από οιονδήποτε που γράφει εδώ κι έχει σπουδάσει στην Αμερική. Με το βήμα που μάς δίνει η Διεύθυνση του πρώτου των πρώτων ιστότοπου, την ελεύθερη γνώμη μου εκφράζω, συχνά με λάθη τα οποία προσπαθώ να διορθώνω, καθώς ούτε δημοσιογράφος, ούτε νομικός είμαι. Κι επειδή ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, συμβαίνει να είναι ο δικός μας Δεσπότης. Κι επειδή συμβαίνει να έχω εμπιστοσύνη και γνώμη για τον Ιεράρχη και γνώση για το αθόρυβο-τεράστιο κοινωνικό έργο του, προτείνω να παρακολουθήσεις απόψε, έστω και ως «χριστιανός του πεντάλεπτου», όπως γράφεις, τη συγκλονιστική Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως σ’ έναν από τους κατάμεστους από Νεολαία, Ιερούς Ναούς της Μεσογαίας-Λαυρεωτικής:
    Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως του Χριστού Σπάτων.
    Ιερός Ενοριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καλυβίων Θορικού.
    Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων Λαγονησίου.
    Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Κερατέας.
    Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίας Παρασκευής Λαυρίου.
    Ιεροί Ναοί σε Άγιο Κωνσταντίνο (Καμάριζα), Ανάβυσσο, Γέρακα, Σταυρό Μεσογαίας, Γλυκά Νερά, Παλαιά Φώκαια, Πικέρμι, Σαρωνίδα, κ.α.

    • Στέργιος avatar
     Στέργιος @ η Dimi 04/05/2013 18:26:19

     Dimi, σέβομαι την άποψή σου, αλλά δεν ανακαλώ.
     Ξέρω για τι πράγμα μιλώ, πάντως, ξέρω από Αμερική (και Καναδά).

    • nikias avatar
     nikias @ η Dimi 04/05/2013 20:50:38

     Καλή Ανάσταση,Dimi!
     Μακάρι να είχαμε κι άλλους σαν τον Μεσογαίας .
     Όσο για την Αμερική έχω να πω πως η νύφη μου, που γνώρισε το γιο μου στο Columbia και βαφτίστηκε στη Νέα Υόρκη,είναι πιο πιστή Ορθόδοξη Χριστιανή από πολλούς ντόπιους ...

    • Κυθήριος Τ. avatar
     Κυθήριος Τ. @ η Dimi 04/05/2013 20:56:19

     Ἀγαπητή μου Dimi Καλή Ἀνάσταση!

     • η Dimi avatar
      η Dimi @ Κυθήριος Τ. 04/05/2013 21:55:00

      Φίλε Κυθήριε, Ευχές για σένα και την οικογένειά σου
      «Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, λύσας θανάτου τὰ δεσμά∙ (αἶνοι, ἦχος βαρύς)
      ἐν τῇ ἐγέρσει Του χαρᾶς τὰ πάντα ἐπλήρωσε καὶ (αἶνοι, ἦχος δ΄)
      ἐν τῇ ἀναστάσει Του τὰ σύμπαντα ἐπλούτισε» (αἶνοι, ἦχος πλ. α΄)

      Μετὰ πασχαλίων εὐχῶν
      καὶ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπης,
      Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος
      (Πασχάλιος Εγκύκλιος 84η – απόσπασμα)

    • rally monkey avatar
     rally monkey @ η Dimi 05/05/2013 17:21:48

     Δεν γνωρίζω λεπτομερειες για τον δεσπότη και το έργο του αλλά εμπιστεύομαι αυτά που γράφεις. Μονο καλα λογια εχω ακουσει και από άλλες πηγές.
     Οι θέσεις όμως του Στεργιου στις πολυ συγκεκριμένες ερωτήσεις μου φαίνονται όντως περισσότερο Ορθόδοξες από ό´τι οι απαντήσεις του ιεραρχη.

   • Βατάτζης avatar
    Βατάτζης @ Στέργιος 06/05/2013 14:52:41

    Στέργιε, συγχαρητήρια για το σχόλιο, τα είπες όλα. Και άκρως προβοκατόρικες οι ερωτήσεις. Χριστός Ανέστη.

  • Στέργιος avatar
   Στέργιος @ η Dimi 05/05/2013 11:23:57

   - Άρα, γιατί να πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια;
   «Διότι συνέβη να γεννηθούμε εδώ, και να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα μέσα μας. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν ήμουν αλλού.»

   Η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια γιατί η Ορθοδοξία είναι η ουσία του Χριστιανισμού. Τα άλλα χριστιανικά δόγματα έφυγαν από την Ορθοδοξία και όχι η Ορθοδοξία από αλλού. Αν πάτε σε πρωτοχριστιανικές κατακόμβες τού α' αιώνα θα νομίσετε ότι βρίσκεστε σε ορθόδοξη εκκλησία.

   Η Ορθοδοξία είναι η ουσία τού Χριστιανισμού και ο Χριστιανισμός είναι η μόνη αληθινή θρησκεία αφού την ίδρυσε ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός μάς έδειξε τον δρόμο. Τα Ευαγγέλια είναι τέσσερις βιογραφίες τού Χριστού, οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει ευρέως ως το 90 μ.Χ., δηλαδή, μέσα στα χρόνια κατά τα οποία ήταν ακόμη εν ζωή αυτοί που γνώρισαν τον Ιησού. Αν τα Ευαγγέλια έλεγαν ψέμματα ή ήταν φαντασιώσεις θα είχαν απορριφθεί από τους πάντες, αφού ήταν ακόμη νωπές οι μνήμες από τον Ιησού. Άρα τα Ευαγγέλια λένε την αλήθεια.

   Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και Θεός και ήρθε για να μας σώσει. Δεν ήταν ούτε αυτόκλητος προφήτης, ούτε πεφωτισμένος άνθρωπος, ούτε φιλόσοφος. Είναι ο Θεός ο ίδιος ο οποίος δέχτηκε να έρθει στη Γη με ανθρώπινη μορφή ανάμεσα στους ανθρώπους, από αγάπη για μας, για να μας λυτρώσει από τον διάβολο που μας είχε φυλακίσει στη θνητότητά μας.

   Άρα: 1) Ο Χριστός είναι ο Θεός (αποδεικνύεται από το ότι τα σύγχρονα με τον Ιησού Ευαγγέλια δεν απορρίφθηκαν από τους ανθρώπους που έζησαν τον καιρό τού Ιησού ως μυθοπλασίες) και 2) η Ορθοδοξία είναι η πιο γνήσια μορφή Χριστιανισμού (αποδεικνύεται ιστορικά).

   Κι αυτό επιβεβαιώνεται όπου κι αν γεννηθείς, εδώ ή αλλού.

  • Tonia G. avatar
   Tonia G. @ η Dimi 07/05/2013 17:07:25

   Dimi σε ευχαριστώ για την ανάρτηση που έκανες. Τις Απόψεις του Μητροπολίτη Νικολάου δεν τις ήξερα αλλά τώρα που διάβασα κάποιες απ΄αυτές βλέπω πως με τέτοιους Αρχιερείς γεννιέται ΕΛΠΙΔΑ.
   Σαφής και λογικός. Πιστεύει στην Αλήθεια του και σέβεται τους άλλους να πιστεύουν στη δική τους. Με τέτοιους Ιεράρχες που κατανοούν το Κόσμο και τους Ανθρώπους "ανεβαίνει" η Ορθοδοξία.
   Μην ασχολείσαι με τους "πρώτους στο χωριό". Αυτοί εκεί ήταν και εκεί θα μείνουν για πάντα...
   Και κάτι ακόμα. Αν ο Απόστολος Πέτρος είχε μείνει στην Ιουδαία/Ισραήλ ο Χριστιανισμός θα ήταν κατά πάσα πισθανότητα μια Εβραϊκή Αίρεση. Αντιθέτως πήγε στη Ρώμη (βλέπε αντίστοιχως Αμερική) ... Το ίδιο ο Παύλος. Δεν έμεινε στο χωριό αλλά γύρισε τον τότε Ελληνικό Κόσμο (βλέπε π.χ. Βρετανία)

 4. ειδωλοκλάστης avatar
  ειδωλοκλάστης 04/05/2013 10:43:32

  Η 'χριστιανική' μοναδικότητα τού ατόμου, επιστημονικά επιβεβαιωμένη ήδη από τήν ανακάλυψη τών δακτυλικών αποτυπωμάτων, δέν διευκολύνει τήν εξαγωγή 'στατιστικών' συμπερασμάτων μέσω κατηγοριοποίησης, ιδιαίτερα σέ θέμα τόσο ρευστό όσο τής μεταφυσικής αναστάσιμης πίστης.
  Πρός τί, άλλωστε, αφού είναι κοινή η πεποίθηση πλέον ότι η σταύρωση συνεχίζεται......

  • Νέστωρ avatar
   Νέστωρ @ ειδωλοκλάστης 04/05/2013 19:30:52

   Μάλλον μπλέξατε την έννοια του "ατόμου" με την έννοια του Προσώπου. Καθόλου περίεργο αφού δεν μπορείτε να ξέχωρίσετε ούτε την έννοια της "πίστης", ως ανευ αποδείξεων πεποίθηση, από την χριστιανική Πίστη = εμπιστοσύνη.

 5. Στέργιος avatar
  Στέργιος 04/05/2013 11:00:28

  Κι εγώ ήμουν ένας Χριστιανός τού πεντάλεπτου, φίλε Σωτήρη.

  Όμως πήγαινα κάθε χρόνο στην Ανάσταση κι ας αναρωτιόμουν τι έκανα εκεί.
  Ποτέ δεν αμφέβαλλα για την ύπαρξη του Θεού, αναρωτιόμουν όμως για τη σημασία των τελετών.

  Μέχρις ότου αποφάσισα να ψάξω το νόημά τους.

  Ψάχνοντάς το, τολμώ να πω ότι ανακάλυψα τον πλούτο τής Ορθοδοξίας.
  Κι από τότε, σταδιακά αλλά σταθερά, συμμετέχω στη λειτουργική ζωή συνειδητά καθ'όλη τη Σαρακοστή.

  Το συμπέρασμά μου είναι ότι αυτοί που ακολουθούν τυπικά τις τελετές τής Ορθοδοξίας μοιάζουν με αυτούς που έχουν μια άδεια βιβλιοθήκη στο σπίτι τους. Η ύπαρξη της άδειας βιβλιοθήκης είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι κάτι λείπει - κάποτε θα πρέπει να τη γεμίσουμε με βιβλία. Και οι περισσότεροι από μας, όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου, αρχίζουμε να τη γεμίζουμε.

  Για το κάθε τι υπάρχει προσδιορισμένος καιρός, μας διδάσκει ο Εκκλησιαστής. Καιρός να γκρεμίζει και καιρός να χτίζει.

  Οπότε, χίλιες φορές οι Χριστιανοί τού πεντάλεπτου να έρχονται στην Ανάσταση, κι ας κάθονται ανυπόμονα στο προαύλιο τής εκκλησίας με το μυαλό στη μαγειρίτσα, παρά να κάθονται σπίτι τους και να βλέπουν ντιβιντί.

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Στέργιος 04/05/2013 12:31:51

   @Στέργιος
   +1
   Καιρός τού σπείρειν καιρός του θερίζειν...

  • Κυθήριος Τ. avatar
   Κυθήριος Τ. @ Στέργιος 04/05/2013 17:03:26

   Ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη ἄποψη ὅμως Στέργιο.
   Καλύτερα κάποιος νά κάθεται σπίτι του,παρά νά ἔχει τήν ψευδαίσθηση ὅτι,πηγαίνοντας πέντε λεπτά στήν Ἐκκλησία τήν Ἀνάσταση,ἐπιτελεῖ σωστά καί τά θρησκευτικά του καθήκοντα..

   • Στέργιος avatar
    Στέργιος @ Κυθήριος Τ. 05/05/2013 11:11:16

    Φίλε Κυθήριε. Από το να κάθεται σπίτι και να βλέπει ντιβιντί, ας πηγαίνει κάποιος έστω και πέντε λεπτά στην εκκλησία την Ανάσταση, κι ας νομίζει ότι επιτελεί σωστά τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Το ντύσιμο, η προετοιμασία, το περπάτημα (ή το οδήγημα) ως την εκκλησία είναι κι αυτά μέρος της προεσυχής που κάνει η ψυχή τού ανθρώπου αυτού, ακόμη κι αν ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει συνειδητά.

    • Κυθήριος Τ. avatar
     Κυθήριος Τ. @ Στέργιος 05/05/2013 13:52:22

     Ἔχεις δίκιο φίλε Στέργιο,νά εἶσαι καλά,Χριστός Ἀνέστη!

    • η Dimi avatar
     η Dimi @ Στέργιος 06/05/2013 10:57:20

     Στέργιε, έχεις αναλώσει τον Αναστάσιμο χρόνο αντιπολιτευόμενος τα περί Χριστιανοσύνης. Αμφισβητείς, χωρίς να γνωρίζεις, τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο. Επειδή αυτή η πρακτική, υποδηλοί εμπάθεια, θα ήταν ωφέλιμο για σένα να τον συναντήσεις και προσωπικά να τον αμφισβητήσεις. Αυτή θα ήταν η γενναιότητα εκ μέρους σου. Ο Σεβασμιότατος, ακούει με προσοχή, σέβεται την αντίθετη γνώμη και ομιλεί μόνον όταν έχει κάτι ουσιαστικό να πει καθώς αποφεύγει να ταλαιπωρεί τις λέξεις και τη νοημοσύνη των συνομιλητών του.

     Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος είναι Ελληνας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954, είναι Αριστούχος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις χωρίς μέσον ή τρελόχαρτα. Στο "Πνευματικό Πανεπιστήμιο και Θεραπευτήριο" του Αγίου
     Όρους, έμεινε 2 χρόνια. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Στομίου, στη Κόνιτσα. Στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος, πρεσβύτερος την ίδια χρονιά (1989) και ενεγράφη στο Μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

     Το 2008, αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

     Ως Διευθυντής του Κέντρου Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει δηλώσει για την «Εικαζόμενη Συναίνεση» δωρεάς οργάνων:

     «Εξ ορισμού, συναίνεση είναι κάτι που εκφράζεται και όχι κάτι που εικάζεται, μάλιστα από τρίτους. Πώς να το κάνουμε; Είναι άλλο πράγμα το «δίνω κάτι δικό μου» και άλλο το «μου παίρνουν αυτό που μου ανήκει». Είναι άλλο πράγμα οι μεταμοσχεύσεις να στηρίζονται σε αισθήματα δωρεάς και σεβασμού και άλλο σε μικρονοϊκά νομοθετικά τεχνάσματα αρπακτικής λογικής.
     Αυτά, μαζί με τα τελευταία ψήγματα ανθρωπιάς και ιδεολογίας, θα αποτελειώσουν και τις μεταμοσχεύσεις στον τόπο μας. Η «εικαζόμενη συναίνεση» δεν έχει ηθική βάση, δεν έχει λογικό έρεισμα, δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Έχει όμως τη δυνατότητα να οδηγήσει τις μεταμοσχεύσεις σε βέβαιη κοινωνική απαξίωση και σε παντελή αποτυχία. Είναι λογικό να διερωτάται κανείς τι θα συμβεί με τα κηρύγματα και τις εκστρατείες περί της δωρεάς οργάνων ως «ύψιστης πράξης αλληλεγγύης».

     Ο Εθνικός Οργανισμός θα συνεχίσει να πορεύεται αυτοδιαψευδόμενος; Η Εκκλησία θα επιμένει να συμμετέχει αυτοαναιρούμενη; Ο κόσμος θα αποφασίσει να εμπιστεύεται εμπαιζόμενος; Συναίνεση που εικάζεται δεν είναι συναίνεση. Όπου δοκιμάστηκε «η εικαζόμενη συναίνεση» δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα των μοσχευμάτων. Αντίθετα, η αύξηση της καχυποψίας του κόσμου και η δυσφήμηση των μεταμοσχεύσεων προκάλεσαν πολύ μεγαλύτερη ζημιά απ΄όση ωφέλεια φαντάστηκαν οι επινοητές της. Αν οι γιατροί τολμήσουν να εικάσουν τη συναίνεση του νεκρού, τότε θα διαπιστώσουν την έντονη αντίδραση των συγγενών. Καμία εικαζόμενη συναίνεση δεν μπορεί να καταργήσει την υπεύθυνη συγγενική συγκατάθεση.

     Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, που εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια υπεύθυνα διαχειρίζεται το όλο θέμα, κατ΄επανάληψη και με εναλλασσόμενους εκπροσώπους του μεταμοσχευτικού κόσμου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, των Εντατικολόγων, του Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, των Συλλόγων Μεταμοσχευθέντων, αλλά και το σύνολο των άμεσα εμπλεκομένων στις μεταμοσχεύσεις, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στις κατά καιρούς προσπάθειες νομοθέτησης της «εικαζόμενης συναίνεσης.»

     Στέργιε, Eίθε η Ανάσταση του Ιησού να γαληνέψει την ψυχή σου. Με φιλικούς χαιρετισμούς, η Dimi.

     • Στέργιος avatar
      Στέργιος @ η Dimi 06/05/2013 12:03:12

      Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και δεν έχω τίποτα το προσωπικό μαζί του. Απλώς, σοκαρίστηκα από τις απόψεις που εξέφρασε στη συνέντευξή του και αντέδρασα.

     • η Dimi avatar
      η Dimi @ Στέργιος 06/05/2013 13:44:58

      Ακριβώς επειδή δεν τον γνωρίζεις, ευκαιρία να τον μάθεις, εφόσον εσύ το θελήσεις, βεβαίως. Αν είχαμε γεννηθεί στη τριτοκοσμική Ουζουμπούρου της Αφρικής τα ίδια θα πιστεύαμε, τα ίδια θα λέγαμε, τα ίδια θα γράφαμε σήμερα; Ανέξοδη η κατά το δοκούν κοπτοραπτική και κριτική απόψεων. O Μητροπολίτης κ. Νικόλαος, με μεστό λόγο, θα σου εξηγήσει το Μεγαλείο να είσαι Ελληνας Χριστιανός Ορθόδοξος. Για δε το εκκλησιαστικό σύστημα φανατισμού το οποίο τόσο πολύ σε σοκάρισε, ιδανικά, πάρε και τη Κυρία Λούκα μαζί σου.

     • Στέργιος avatar
      Στέργιος @ η Dimi 06/05/2013 13:52:01

      Dimi, δεν θέλω να συνεχίσω τη συζήτηση. Είναι προφανές ότι είσαι ερωτευμένη με τον δεσπότη σας.

     • η Dimi avatar
      η Dimi @ Στέργιος 06/05/2013 15:50:52

      Στέργιε, για να το λες εσύ, έτσι θα είναι.

     • η Dimi avatar
      η Dimi @ Στέργιος 07/05/2013 08:59:49

      Στέργιε, τα σχόλιά σου πανεύκολα αρχίζεις όμως δεν αντέχεις τον αντίλογο τα οποία αυτά προκαλούν. Η αθλιότητα και τα υπονοούμενα τα οποία ανέκαθεν χαρακτηρίζουν τα Ανθελληνικά γραπτά σου, δεν είναι αντίλογος. Υπενθύμιση, τη συζήτηση αυτή που δεν θέλεις να συνεχίσεις, εσύ την άρχισες. Όχι εγώ η οποία από το 2010 αρνούμαι ν' απαντήσω στα σχόλιά σου. Και ο λόγος άρνησής μου, όπως σου είχα και τότε εξηγήσει, ήταν η μόνιμη χολή Ανθελληνισμού που έβγαζες, ευκαιρίας δοθείσης. Σου υπενθυμίζω επίσης το σχόλιό μου, με θέμα την εφαρμογή του ενέσιμου χημικού ευνουχισμού των παιδεραστών/ βιαστών στη Γαλλία, (Νόμος Προέδρου Νικολά Σαρκοζύ), προκάλεσε τη προσβλητική για μένα (την ίδια ψευδαίσθηση είχες και τότε), αντίδρασή σου. Εκτοτε, έπαψα να σου απαντώ. Για την οικονομία της συζήτησης λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ ξανά ν’ απαντήσω σε δικό σου σχόλιο, ό,τι κι αν γράψεις. Έχει και η αθλιότητα τα όριά της τα οποία έχεις προ ετών ξεπεράσει. Τελεία και Τέλος.

  • Σωτ Μητραλ avatar
   Σωτ Μητραλ @ Στέργιος 06/05/2013 14:19:30

   «Το συμπέρασμά μου είναι ότι αυτοί που ακολουθούν τυπικά τις τελετές τής Ορθοδοξίας μοιάζουν με αυτούς που έχουν μια άδεια βιβλιοθήκη στο σπίτι τους. Η ύπαρξη της άδειας βιβλιοθήκης είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι κάτι λείπει – κάποτε θα πρέπει να τη γεμίσουμε με βιβλία. Και οι περισσότεροι από μας, όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου, αρχίζουμε να τη γεμίζουμε.»

   Χριστὸς Ἀνέστη Στέργιε!

   Πολὺ ἐνδιαφέρουσα παρατήρηση...

 6. Ρηνα avatar
  Ρηνα 04/05/2013 12:49:45

  Στεργιε τι ωραια που περιεγραψες τον χρονο που επιλεγει ο Κυριος να μας ελκυσει κοντα Του, συμφωνα με την ιδιοσυγκρασια μας και τα συμβαντα της ζωη μας....
  Οσο για τον μητρ. Μεσογαιας κι αυτος στον αγωνα, παλευει με την επιστημη που διδαχτηκε νεος και την Επισκοπικη χαρη που δεχθηκε. Οπως ολοι μας με αναλογους διχασμους και διαρκη προσευχη να μη "εισενεγκη ημας εις πειρασμον".
  Καλο Πασχα για σενα, για ολους τους αγαπητους συνοδοιπορους και για τη Πατριδα μας και ο Χριστος ν αναστηθει σε ολα τα σπιτια....

 7. m.s avatar
  m.s 04/05/2013 14:43:00

  δε χρειάζεται να ξέρεις νότες για να καταλάβεις ότι ένα τραγουδάκι είναι ωραίο, ούτε ο δημιουργός θα παρεξηγηθεί αν θα το ακούσεις από τη μέση... και στο φινάλε το ρεφρέν είναι όλο το ζουμί.
  με όλη μου την πίστη λέω σε όλους σας ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ .
  ο θεός να σας έχει γερούς.

 8. Κυθήριος Τ. avatar
  Κυθήριος Τ. 04/05/2013 16:23:13

  Καλή Ἀνάσταση ἀγαπητέ Σωτήρη καί σέ ὅλους τούς ἀγαπητούς φίλους τοῦ Antinews...http://www.youtube.com/watch?v=uiTRYEKTvkM

  • Diamond Angel avatar
   Diamond Angel @ Κυθήριος Τ. 04/05/2013 17:49:25

   Kαλή Ανάσταση , Κυθήριε !! Οτι επιθυμείς, για σένα και την οικογένειά σου !!!

   • Κυθήριος Τ. avatar
    Κυθήριος Τ. @ Diamond Angel 04/05/2013 17:54:56

    Νά εἶσαι καλά Διαμαντένιε Ἄγγελε,Καλή Ἀνάσταση καί σέ σένα καί νά χαίρεσαι τήν οἰκογένειά σου!

  • nikias avatar
   nikias @ Κυθήριος Τ. 04/05/2013 20:39:31

   Καλή Ανάσταση, αγαπητἐ Κυθήριε !
   Πολύ ωραίο το τραγούδι της Πίστης.

   • Κυθήριος Τ. avatar
    Κυθήριος Τ. @ nikias 04/05/2013 20:42:12

    Καλή Ἀνάσταση φίλε nikia,ὅ,τι ἐπιθυμεῖς.
    Σέ εὐχαριστώ πολύ!

  • Σωτ Μητραλ avatar
   Σωτ Μητραλ @ Κυθήριος Τ. 06/05/2013 14:21:26

   Χριστὸς Ἀνέστη, καὶ ζωὴ πολιτεύεται!

 9. B.Q avatar
  B.Q 04/05/2013 17:06:59

  Χρήστος Γιανναράς - Πείνα και Δίψα (αποσπάσματα)
  ''....Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἀποφασίσουμε νὰ ζήσουμε μιὰ προσωπικότερη ζωή, τὴ ζωὴ μιᾶς προσωπικῆς ἀναζήτησης, ἔχουμε νὰ σηκώσουμε τὸ βαρὺ φορτίο μιᾶς εὐθύνης ἀπόλυτα προσωπικῆς, χωρὶς κανένα ξαλάφρωμα μοιρασιᾶς.
  Τὸν Θεὸ θὰ τὸν βρεῖς μονάχος· ὅσα κι ἂν σοῦ ποῦν γι᾿ Αὐτόν, ὅσα κι ἂν σὲ διδάξουν δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ στὸν ἀποκαλύψουν.
  Ὁ ἔρωτας εἶναι ἀκριβῶς μιὰ ἔλλειψη, μιὰ ἀνάγκη πλήρωσης, μιὰ ὀδυνηρὴ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ.
  Ἂν σ᾿ αὐτὴ τὴ γῆ ὁ Θεὸς δὲν ἦταν ἕνας μεγάλος μόχθος κι ἕνας ἀτέλειωτος πόνος καὶ μιὰ ἀσίγαστη πείνα καὶ δίψα, τὸτε πάνω σὲ τούτη τὴ γῆ δὲ θὰ ὑπῆρχε τίποτα ποὺ νὰ θυμίζει οὐρανό.
  Πάνω σ᾿ αὐτὴ τὴ γῆ ὁ Θεὸς θὰ εἶναι γιὰ μένα πάντοτε ἕνας δρόμος κι ὄχι ἕνα τέρμα, μιὰ ἀνάβαση κι ὄχι μιὰ κορφή.
  Πρέπει νὰ ξαναμάθουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ Θεό, νὰ τὸν μάθουμε πραγματικά, μὲ τὸ κορμί μας, ὅπως ἡ Ἐκκλησία τὸν μεταδίνει σὰν βρώση καὶ πόση, σὰν κατάδυση καὶ ἀνάδυση στὸ ζωντανὸ νερὸ τοῦ κόσμου, σὰ σταυροκόπημα καὶ στρωτὴ μετάνοια καὶ εὐωδιαστὸ κερὶ καὶ λιβάνι, σὰ νηστεία τροφῆς καὶ κατάλυση τροφῆς, σὰν γιορτὴ καὶ πανήγυρη συνταιριασμένη μὲ τὴν ἐποχὴ καὶ τὸν καιρό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι σῶμα χειροπιαστό, προσιτὸ στὶς αἰσθήσεις. Εἶναι τὸ χτίσμα μὲ τοὺς κεκλιμένους οὐρανοὺς στοὺς θόλους καὶ τὶς καμάρες του, ποὺ σαρκώνει τὸν Ἄσαρκο καὶ χωρεῖ τὸν Ἀχώρητο. Εἶναι ὁ ζωντανὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ στοὺς κόλπους της, οἱ τελῶνες καὶ οἱ ἅγιοι, οἱ πόρνες καὶ οἱ ὅσιοι. Εἶναι ἡ ζωγραφιστή, δηλαδὴ αἰσθητὴ καὶ ἄμεση παρουσία τῶν πεθαμένων. Εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ ζωή, ὁ κόσμος, ἰδωμένος σωστά. '' Καλή Ανάσταση και καλή ΕπΑνάσταση

 10. ειδωλοκλάστης avatar
  ειδωλοκλάστης 04/05/2013 20:03:43

  Άπό τήν Βικιπαίδεια, τ'ορκίζομαι:
  -----------------------------------
  άτομο, ουδέτερο:
  ένας μεμονωμένος άνθρωπος, ένα πρόσωπο
  αντώνυμα: σύνολο, συλλογικότητα, κοινωνία
  (ειρωνικά)
  Ρε το άτομο, τι μας είπε πάλι!
  -------------------------------------

 11. nikias avatar
  nikias 04/05/2013 20:36:20

  Καλή Ανάσταση, αγαπητέ Σωτήρη !
  Σ΄ευχαριστούμε και για το ωραίο σημερινό κείμενο.

 12. η Dimi avatar
  η Dimi 04/05/2013 21:38:12

  Aγαπητέ νικία, συμφωνούμε. Όσους Ελληνες γνώρισα στην Αμερική, όλοι μας αφήσαμε ένα μικρό σποράκι Ελλάδα για να καρπίσει στη νέα γη. Ευτυχώς, το χώμα ήταν εύφορο και καθαρό από ζιζάνια.

  Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τον Δεσπότη μας

 13. Lichnee avatar
  Lichnee 04/05/2013 21:54:29

  Εύγε κ.Μητραλέξη για το καταπληκτικό κείμενο σας.
  Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.

 14. panas avatar
  panas 04/05/2013 22:15:48

  Θυμήθηκα την Ανάσταση που έκανα με άλλους συνέλληνες σε μια μεγάλη καθολική εκκλησία που μας παραχωρήθηκε να κάνουμε την ορθόδοξη Ανάσταση σε πόλη της Γερμανίας πριν από χρόνια. Ευτυχώς είχε και καλό καιρό. Σε ένα τέταρτο γέμισε η πλατεία μπροστά στη εκκλησία με πλήθος κόσμου. Μετά ήρθε το άγιο φως και φώτισε ο τόπος. Φεύγοντας από την πλατεία μετά δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα των γερμανών που έπιναν τις μπύρες τους στα διπλανά μαγαζιά και που με ανοιχτό το στόμα προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται...
  Καλή Ανάσταση!

  • σιδεράκιας avatar
   σιδεράκιας @ panas 05/05/2013 01:23:14

   χριστός ανέστη! μήπως είσασταν στο Ααχεν;

 15. Last_Chance avatar
  Last_Chance 04/05/2013 22:38:03

  Μπορεί κάποιος να βάλει στην ζυγαριά ή στο δυναμόμετρο την πίστη του κάθε ατόμου?
  Σοβαρά μιλάτε?
  Υπάρχουν λέτε κατηγορίες…
  Βεβαίως υπάρχουν κατηγορίες στο ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και στην υδατοσφαίριση.
  Όχι στην πίστη βεβαίως.

  Έχει αξία για εσάς εάν κάποιος πηγαίνει 5 λεπτά πριν στην εκκλησία η 5 ώρες η είναι συνέχεια εκεί ενώ στην υπόλοιπη ζωή του κάνει ληστείες η σκοτώνει?

  Όχι αγαπητοί μου δεν είναι έτσι.

  Σημασία δεν έχει το πόση ώρα θα είναι η παραμονή μας στον ιερό ναό αλλά να υιοθετήσει ο καθένας στην ζωή του τα ιδανικά και τις αξίες που μας δίδαξε πρώτα από όλα η Διδασκαλία του Κυρίου Ιησού ημών Χριστού και αργότερα οι Άγιοι Πατέρες της εκκλησίας .

  Σημασία έχει να ακολουθεί ο καθένας μας τον δρόμο της αγάπης, της προσφοράς και της αποστροφής στην αδικία το ψέμα την αλαζονεία και όχι να προσπαθεί να εξιλεωθεί μέσο της υποκριτικής παρουσίας του στην εκκλησία.

  Και ο Χριστός ο ίδιος μέσο της ανθρώπινης παρουσίας του στον μάταιο τούτο κόσμο δεν πιστεύω ότι θα ήθελε κάτι τέτοιο.
  Προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ από κανέναν να μου υποδείξει τον τρόπο που θα πιστεύω η το πόσες φορές πρέπει να κάνω τον Σταυρό μου…

  Αυτή είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση του καθενός μας και έτσι πρέπει να παραμείνει…

  Οι παπάδες πρέπει να κηρύττουν το λόγο του κυρίου μας προσαρμοζόμενοι όμως στις απαιτήσεις των καιρών και όχι να ζουν στον κόσμο τους… Κάτι ανάλογο πιστεύω προσπάθησε και το επέτυχε σε μεγάλο ο βαθμό ο μακαριστός Χριστόδουλος…
  Ο Χριστός ο ίδιος εξάλλου ερχόμενος δεν κλείστηκε μέσα σε ένα ναό.
  Ήταν δίπλα στον κόσμο, στους αδύναμους αλλά και στους δυνατούς… Στους υγιείς αλλά και τους αρρώστους…

  Εάν αυτό κάνουν οι Παππάδες και οι Δεσποτάδες τότε οι απαντήσεις τους σε μια συνέντευξη έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

  Καλή Ανάσταση σε όλους σας , η ώρα άλλωστε πλησιάζει….

  • Α.Μ. avatar
   Α.Μ. @ Last_Chance 05/05/2013 15:48:17

   Σωστά.
   Ναός του Θεού είναι το σώμα του ανθρώπου και τα άγια των αγίων η καρδιά του.
   Τι να το κάνεις να βρίσκεσαι ώρες μέσα στην εκκλησία και να ψάλλεις με τα χείλη το «Χριστός Ανέστη!» (και μάλιστα από το αναλόγιο πολλές φορές ή και ακόμα χειρότερα από την Ωραία Πύλη) όταν στην καρδιά σου κάνουν πάρτυ οι δαίμονες της κενοδοξίας, της υπερηφάνειας, της φιλαρχίας, της πορνείας, της κατάκρισης, της ανθρωπαρέσκειας, της οίησης, της αλλαζονείας, της φιλαργυρίας, της περιεργίας και όλο το ακάθαρτο και βρωμερό συνάφι του διαβόλου;
   Ποιό άραγε το όφελος;
   Κανένα.
   Επειδή όταν το βδέλυγμα της ερημώσεως ίσταται εν τω αγίω τόπω της καρδίας σου και κρεβάτι να βάλεις στην εκκλησία μέσα για να κοιμάσαι και να μην βγείς ποτέ από εκεί μέσα, κόλαση θα είναι η καρδιά σου, τάφος που μέσα της βρωμάνε τα σκουλήκια των παθών και που εννοείται πως ο Χριστός ποτέ δεν θα ενοικήσει σε μια τέτοια καρδιά και ψυχή εάν προηγουμένως δεν καθαρθεί με τα δάκρυα της μετάνοιας.
   Πριν λοιπόν κάποιος ανοίξει το στόμα του για να πεί το «Χριστός Ανέστη!» πρέπει να κυττάξει με πολύ προσοχή μέσα του για να δεί αν όντως ο Χριστός Ανέστη ή αν ακόμα εκεί βρίσκονται οι δαίμονες και τον χλευάζουν.

   Ανέστη πράγματι ο Χριστός στην καρδιά σου ή μένουν ακόμα εκεί οι δαίμονες;
   Και η ζωή πολιτεύεται ή μήπως παραμένει ο θάνατος;
   Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γή και τα καταχθόνια, νούς και καρδιά και ψυχή και το σώμα, ή μήπως όλα είναι σκεπασμένα με τα μαύρα σκοτάδια των δαιμόνων και των παθών;
   Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι (εντός της καρδιά μας) ή μήπως δαιμόνων κατάληψιν παρατηρούμε;
   Παράδεισος όντως η καρδιά μας ή μήπως παραμένει κόλαση;

   «Αλλήλους περιπτυξώμεθα» (τον σύμπαντα κόσμο δηλαδή, νοητά, με την καρδιά μας), κάνοντας την χαρά τους χαρά μας, τον πόνο τους πόνο μας, την αρρώστια τους δική μας, την φτώχεια τους φτώχεια μας, την μοναξιά τους δική μας κλπ και «συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει», να χωρέσουμε στην καρδιά μας πάντα και να μην αφήσουμε κανέναν απέξω, και ούτω (και μόνον ούτω και σε καμμία άλλη περίπτωση δεν δικαιούμαστε, δεν μας επιτρέπεται, να) βοήσωμεν:
   Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
   θανάτω θάνατον πατήσας
   και τοις εν τοις μνήμασι
   ζωήν χαρισάμενος!

   Δεν σώζει ο τόπος αλλά η ταπεινή καρδιά και η ανιδιοτελής και ανυπόκριτος αγάπη που οδηγούν στην εν Χριστώ ενότητα των πάντων.
   Χωρίς ταπείνωση και αγάπη o Χριστός δεν ανασταίνεται ποτέ.
   Και χωρίς την εντός της καρδιάς μας Ανάσταση του Χριστού σωτηρία δεν υπάρχει.

   Ανέστη Χριστός;

   Ας το σκεφτούμε καλά πριν απαντήσουμε.
   Ας εξετάσουμε την καρδιά μας πριν απαντήσουμε.
   Και αν δούμε ότι όντως ανέστη τότε ας το βροντοφωνάξουμε χαρμόσυνα:
   «Χριστός Ανέστη!»
   «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!»

   • Ρηνα avatar
    Ρηνα @ Α.Μ. 06/05/2013 11:18:24

    Α.Μ.!!!!!!!!!!!!!!!!χρονια πολλα.

   • Σωτ Μητραλ avatar
    Σωτ Μητραλ @ Α.Μ. 06/05/2013 12:40:53

    Θεε μου, τι ειναι αυτα που λετε; Μια Ανασταση μονον για τους "καθαρους" και τους "δικαιους", χωρις κενοδοξιες, υπερηφανειες και φιλαρχιες... Οι αμαρτωλοι ατυχησαν, bad luck. Στους αηδιαστικους αμαρτωλους με τα "σκουληκια των παθων" δεν επιτρεπεται ουτε καν να συμμαρτυρησουν την Ανασταση.

    Μακρια απο μενα τετοιος "Χριστος".

    Θεε μου ας βρεθει στον δρομο μας ενας τελωνης ή μια πόρνη να μας διδαξουν Χριστο.

    • Lichnee avatar
     Lichnee @ Σωτ Μητραλ 07/05/2013 03:10:27

     +1000
     Πόσο σωστό...

  • Σωτ Μητραλ avatar
   Σωτ Μητραλ @ Last_Chance 06/05/2013 12:35:28

   "Αξιες" και "ιδανικα"... Ενας ιδιωτικος Χριστος για ατομικη καταναλωση, ερημην του Σωματος του. Μια "προσωπικη υποθεση". Μια "θρησκεια". Your own personal Jesus, που ελεγε και ο johnny Cash.

   Ευχαριστω, δεν θα παρω. Προτιμω την μετοχη στο Σωμα που Τον φανερωνει, σε σωμα Εκκλησιας.

   • Ρηνα avatar
    Ρηνα @ Σωτ Μητραλ 06/05/2013 16:19:18

    Ελα βρε Σωτηρη, τον διαρκη αγωνα του Χριστιανου περιγραφει ο ανθρωπος, που γνωριζει μεν αλλα δεν...
    Τα ιδια αλλωστε δε λενε και οι ιερωμενοι;
    Εχουμε μαθει να παραχαϊδευουμε τα ελαττωματα μας. Το αναγνωριζουμε οτι ειμαστε ατελεις, αμα δηλαδη μας το υποδειξει καποιος, αλλαζει;
    Χρονια Πολλα.

    • Σωτ Μητραλ avatar
     Σωτ Μητραλ @ Ρηνα 07/05/2013 02:20:16

     Ο "πρωτος του Παραδεισου", ο αμαρτωλος ληστης του σταυρου, θα ετρωγε πορτα κατα τα φαινομενα...

     • A.M. avatar
      A.M. @ Σωτ Μητραλ 08/05/2013 11:09:40

      Παραβλέπετε μήπως τι προηγήθηκε της εισόδου του ληστή στον Παράδεισο ή κάνω λάθος;
      Σας υπενθυμίζω πως υπήρξαν δύο ληστές εκ των οποίων μόνον ο ένας μπήκε στον Παράδεισο ενώ ο άλλος έφαγε πόρτα.

      «Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων·
      Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
      ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων·
      Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
      καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν·
      οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε.
      καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ·
      Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
      καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
      Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.»

      Βλέπετε λοιπόν κύριε Μητραλέξη πως ο ληστής όντως έφαγε πόρτα απ' τον Παράδεισο;
      Αναφέρομαι σε αυτόν τον ληστή που δεν μετανόησε βέβαια.

      Ο άλλος, μπήκε στον Παράδεισο, μετείχε δηλαδή της Αναστάσεως γιατί όμως;
      Επειδή μετανόησε!
      Αν λοιπόν και εμείς δεν θέλουμε να φάμε πόρτα απ' τον Παράδεισο και να μετέχουμε της Αναστάσεως οφείλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ληστή που μετανόησε.

      Η μετάνοια είναι πάντα «προαπαιτούμενο μάθημα» για να φτάσουμε στην Ανάσταση και να γευτούμε του Παραδείσου.
      Χωρίς αυτήν προβλέπεται πόρτα.
      Για όλους ανεξαιρέτως.

     • Ρηνα avatar
      Ρηνα @ A.M. 09/05/2013 12:42:26

      @Α.Μ. και παλι Ευγε για την....Εφηρμοσμενη Θεολογια σας!
      Θα μπορουσατε εστω και στο περιπου να μου γνωστοποιησετε την ηλικια σας; Οχι για κανενα αλλο λογο απλα για να διαπιστωσω αν ειναι αυτη που σας εχει κανει να απαλλαγειτε ομορφα απο ολα τα θεωρητικα παρακλαδακια.....

     • A.M. avatar
      A.M. @ Ρηνα 12/05/2013 17:35:09

      Επαναρχόμενος, αρκετά καθυστερημένα ομολογώ, αναφέρω απλώς πως αποτελεί πάγια αρχή μου το να μην γράφω προσωπικές μου απόψεις επί πνευματικών θεμάτων.
      Ποτέ δεν γράφω προσωπικές απόψεις, ποτέ!
      Υπενθυμίζω απλώς τα όσα οι Άγιοι Πατέρες μας άφησαν παρακαταθήκη, άλλοτε εν περιλήψει, συνοπτικά και με δικά μου λόγια, και άλλοτε κατά λέξιν, όπως ακριβώς οι Άγιοι Πατέρες τα έγραψαν.

      Τώρα αν κάποιοι διαφωνούν με τα όσα οι Άγιοι Πατέρες μας άφησαν παρακαταθήκη ή εννοούν διαφορετικά τα γραφόμενα των Αγίων Πατέρων είναι δικό τους θέμα και όχι δικό μου.
      Ας τα βρούν με τους Αγίους Πατέρες αν έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα.
      Το να μου καταλογίζουν όμως ως δικά μου τα κείμενα των Αγίων Πατέρων αποτελεί ύβρι.
      Όχι βέβαια για μένα, αλλά ύβρι προς τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας.
      Θλιβερό και να το σκέφτεται κάποιος.

      Χριστός Ανέστη!

 16. Β.Κ.Σ. avatar
  Β.Κ.Σ. 05/05/2013 18:38:52

  Σήμερα στο χωριό μου, στη γειτονιά μου, χάσαμε έναν αξιαγάπητο χωριανό μας. όλοι οι παλαιοί χωριανοί ήμασταν στην κηδεία, ως οφείλαμε, ως επιβάλλει το έθος μας. Και αμέσως μετά την κηδεία, μές στο μεσημέρι, κάποιοι μέτοικοι λίγο πιο πάνω βάλανε στη διαπασών κάτι άθλια νεοδημοτικά, κάτι άθλια νεολαϊκά. Ασύλληπτη αθλιότητα, πρωτοφανής, αδιανόητη μέχρι πριν από λίγο καιρό... έχω σοκαρισθεί... ως άνθρωπος της πόλης σκέφτηκα να καλέσω το εκατό και τόλμησα να το πω στην μάνα μου που με επέπληξε αυστηρά γιατί κάνοντάς το αυτό θα γινόμουν κι εγώ σαν κι αυτούς....
  Αφού αυτή η ασέβεια στον πόνο του άλλου έφθασε στα ελληνικά χωριά δεν μας σώζει τίποτα...
  Η πεντάλεπτη μετοχή στην Ανάσταση είναι η πιο ανώδυνη εκδήλωση της απώλειας του συνανήκειν....

  • Diamond Angel avatar
   Diamond Angel @ Β.Κ.Σ. 05/05/2013 20:04:26

   Ασέβεια στον πόνο του άλλου ..... Δεν σε αγγίζει ο πόνος του . Η πλήρης αποκτήνωση . Κατάντια ..... Τραγικό .

   • Β.Κ.Σ. avatar
    Β.Κ.Σ. @ Diamond Angel 05/05/2013 20:53:15

    Διαμαντένιε Άγγελε, Χριστός Ανέστη.
    Σφίγγουμε τα δόντια και προχωράμε.
    Πρέπει να ξαναγυρίσουμε επειγόντως στην πατροπαράδοτη Αγωγή και Παιδεία. Σαν χθες θυμάμαι την Λογική του Παπανούτσου που πρόλαβε κι έκανε ο αδερφός μου στην έκτη γυμνασίου και μετά ήρθε το πασόκ και χάσαμε και τη Λογική και την Ηθική πέρα ως πέρα....

 17. Diamond Angel avatar
  Diamond Angel 05/05/2013 23:09:03

  Δυστυχώς ........ Χρόνια Πολλά , ότι καλό για σένα !!

 18. Σωτ Μητραλ avatar
  Σωτ Μητραλ 06/05/2013 02:19:59

  Χριστος Ανεστη και ζωη πολιτευεται, φιλοι!

  • Ρηνα avatar
   Ρηνα @ Σωτ Μητραλ 06/05/2013 11:24:12

   Χριστος Ανεστη ! Επισης σημερα ο μεγαλομαρτυς Αγιος Γεωργιος ο Τροπαιοφορος να σκεπαζει τη πατριδα μας. Χρονια Πολλα σε οσους γιορταζουν και χαιρομαι πολυ για τα σχολια των συνοδοιπορων στο ANTINEWS! Με κανουν να ελπιζω οτι το βαπτισμα που πηραμε οταν δεν καταλαβαιναμε, τελικα καρποφορει.....

 19. η Dimi avatar
  η Dimi 07/05/2013 20:06:13

  Τόνια, Χρόνια Πολλά. Και καλή δύναμη να έχουμε.
  Για ν' αντέχουμε τα πάντα.

 20. Ν.Κ. avatar
  Ν.Κ. 08/05/2013 22:04:47

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
  ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.