#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
19/02/2010 09:33
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Να συνεισφέρει και ο κ.Τρεπεκλής στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέουςΝα φορολογηθούν ( ξανά; ) τα 6,5 εκατ.ευρώ

Γράμμα από το Ληξούρι: Αναγνώστης Λασκαράτος , απο το http://roides.wordpress.com/2010/02/17/18feb10/

Η χώρα δοκιμάζεται, ο λαός ως αποδεικνύουν αι διενεργούμεναι δημοσκοπήσεις προσφέρει ευχαρίστως το υστέρημά του δια την Σωτηρίαν της Πατρίδος. Όλα τα υγιή στοιχεία του Έθνους οφείλουν να συνεισφέρουν. Ο πρωθυπουργός μας (σημειωθήτω: και πρόεδρος της Σοσ. Διεθνούς) έχει σημάνει γενικόν προσκλητήριον από το οποίον δεν πρέπει να λείψει κανείς. Αντιλαμβάνομαι πως αδήριτοι εθνικαί ανάγκαι όπως οι Υπερ-Εξοπλισμοί, πρέπει να εξαιρεθούν, κοινωνικώς αδύνατοι ομάδες όπως η πτωχή μας Εκκλησία και εκ των κρατικών υπαλλήλων οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι υπάλληλοι της Βουλής και οι Δικαστικοί πρέπει να τύχουν και τυγχάνουν ειδικής προστατευτικής μεταχειρίσεως (δεν την εζήτησαν, τους την οφείλουμεν). Ο κ.πρωθυπουργός εν τη σοφία και μεγαλοψυχία του έκρινεν ορθώς. Εν αναμονή της μελλοντικής πολυκρότου δίκης, διεξαχθησόμενης οσονούπω, του κ. Τσουκάτου (αργεί λόγω του τεραστίου εύρους της υποθέσεως) προτείνω κάτι το οποίον νομίζω πρέπει να προσεχθεί…

Με δεδομένον πως οι εθνικοί μας προμηθευταί είναι αγνοί πατριώται εξ αγαθής εξικνούμενοι προαιρέσως, θεωρώ βέβαιον ότι ασμένως θα δεχθούν το μέτρον.

Προβάλλω ως πρότυπον εθνικού διαμεσολαβητού, τον πρωθυπουργικόν φίλον τον κ.Τρεπεκλήν, τ.Γ.Γ.ΕΟΤ, ο οποίος όταν ο Α.Παπανδρέου του ενεχείρησε δημοσιεύματα ότι είχε αμελήσει να εκπληρώσει τας στρατιωτικάς του υποχρεώσεις, έσπευσεν να το κάμει με προθυμίαν ανάλογον με αυτήν του εκπροσώπου του «Λάος» κ.Αϊβαλιώτου. Είναι γνωστόν πως η προμήθεια του κ.Τρεπεκλή ανήλθεν εις το ποσόν των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, δια τας υπηρεσίας τας οποίας προσέφερεν δια την προμήθειαν του συστήματος ασφαλείας C4I των ολυμπιακών αγώνων. Χάρις εις το σύστημα αυτό, ακόμη και εάν αλήθευε πως απεδείχθη άχρηστον, απεσοβήθησαν (εν τη απειλή της υπάρξεώς του και μόνον) αι (βέβαιαι) τρομοκρατικαί ενέργειαι. Δια το θέμα αυτό υπήρξεν καταιγισμός (κακοπίστων) δημοσιευμάτων εις τον δημοκρατικόν Τύπον, αλλά η καθαρότης και η παρρησία του φερομένου ως δήθεν εμπλεκομένου απέτρεψαν αποφασιστικώς κάθε συνέχειαν, ειδικώς μετά την διαφανείσαν ευρείαν αποδοχήν του κ.Γεωργίου Παπανδρέου ως επερχομένου πρωθυπουργού, οπότε οι άθλιοι συνωμόται εσιώπησαν περίτρομοι.

Απανθίζω ενδεικτικώς από τον δημοκρατικόν Τύπον, (κατ’αλφαβητικήν σειράν: Βήμα, Έθνος, Ελευθεροτυπία) δια να αντιληφθεί τις τον Γολογοθά ενός αθώου:
1. «Γ. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ Ποιος είναι ο αντιπρόσωπος της εταιρείας που ανέλαβε την ασφάλεια του «2004» – Οι οικογενειακές σχέσεις με το Καστρί και οι μπίζνες με τους Αμερικανούς Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΗΜΑ-Κυριακή 29 Ιουνίου 2008 Ο άνθρωπος που πήρε 6,5 εκατομμύρια ευρώ αμοιβή από τη SAIC ….Για το σύστημα C4I έχουν γραφτεί θηριώδεις ιστορίες. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν λειτούργησε ποτέ, άλλοι ότι λειτούργησε με ορισμένα προβλήματα, που όμως δεν αρκούσαν για να το ακυρώσουν. Πολλοί πιστεύουν ότι κόστισε ποσό πολλαπλάσιο από την αξία του και κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία SAIC – Siemens με διαδικασίες αμφισβητούμενης διαφάνειας. Άλλοι υπενθυμίζουν ότι το έργο ανέλαβε η εν λόγω κοινοπραξία έπειτα από τρεις γύρους κατάθεσης διαδοχικών ανταγωνιστικών προσφορών, στο τέλος των οποίων αποχώρησε χωρίς ένσταση η αντίπαλη κοινοπραξία (TRS) και η τιμή του συστήματος ασφαλείας έπεσε από τα 416 εκατομμύρια ευρώ της αρχικής προσφοράς στα 255. Επισημαίνεται ότι αμερικανικοί κύκλοι έδειξαν έντονη δυσφορία, επειδή η τότε κυβέρνηση επέβαλε – κατ’ εντολήν Σημίτη – το σύστημα των ανταγωνιστικών προσφορών με αποτέλεσμα να πέσει το τίμημα κατά 60%. Περίμεναν ότι όλα θα ήταν ευκολότερα, ότι ο νικητής θα ήταν «προαποφασισμένος» και η τελική σύμβαση πολύ περισσότερο γενναιόδωρη. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. παρέλαβε «προσωρινά» το σύστημα, μετά τους Ολυμπιακούς ακολούθησαν νέες διαπραγματεύσεις και η παραλαβή και αποπληρωμή του ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2007. Ο κ. Τρεπεκλής – ο οποίος, όπως επιβεβαίωσε, έλαβε εκ των προτέρων 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες του – συμμετείχε ως αντιπρόσωπος της SAIC σε όλες τις κυβερνητικές συσκέψεις που αφορούσαν το έργο, τόσο επί ΠαΣοΚ όσο και επί ΝΔ……Ο πατέρας του κ. Τρεπεκλή, διατηρούσε οικογενειακή φιλία με τον Α.Παπανδρέου. Ο κ. Τρεπεκλής «μεγάλωσε στο Καστρί» και διατηρεί ως σήμερα άριστη σχέση με ολόκληρη την οικογένεια Παπανδρέου. Σπούδασε οικονομικά στις ΗΠΑ και ανήκε στον «κύκλο του Γιώργου» ήδη από τη δεκαετία του ‘80, με αποτέλεσμα ο Α.Παπανδρέου να τον τοποθετήσει στον ΕΟΤ……..Ο κ. Τρεπεκλής ήταν παρών στο υπουργείο Εξωτερικών επί Παπανδρέου και ενεργός στην καμπάνια του 2004 – πάντοτε ως φίλος. Πολλοί τον θυμούνται να συμμετέχει σε συσκέψεις στο επιτελείο της Μαυρομιχάλη, αλλά και σε άλλες συσκέψεις, που γίνονταν στο δικό του γραφείο στο Κολωνάκι, με επίκεντρο τη διαμόρφωση της εκλογικής στρατηγικής του κ. Γ. Παπανδρέου. Ηταν λιγομίλητος και διακριτικός. Το ίδιο λιγομίλητος και διακριτικός εμφανιζόταν και στις κυβερνητικές συσκέψεις για το C4I. ». – http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=189705&ct=86&dt=29/06/2008

2. «Πολιτικές διασυνδέσεις προσέφερε ο Τρεπεκλής (‘Eθνος’ 1/7/2008). Σε 2 επισκέψεις στο υπ. Εξωτερικών επί Γ. Παπανδρέου του εκπροσώπου της SAIC αναφέρθηκε ο Π. Πέζας που εκπροσωπούσε την αντίπαλη εταιρεία. Χ. Τρικούπη: Δεν έγιναν ποτέ….».

Σήμερον αντιλαμβάνομαι πως αι κατηγορίαι κατά του κ.Τρεπεκλή έχουν καταρρεύσει. Η αμοιβή του δια τας υπηρεσίας του υπήρξεν μικροτέρα του συνήθους και η μεσολάβησίς του απέδωσεν πολλαπλά οικονομικά οφέλη εις την χώραν μας, εμπεδώνουσα παραλλήλως έν αίσθημα ασφάλειας. Αι Κασσάνδραι δεν επαληθεύθησαν:

3. «…Πληροφορίες πάντως από τα ανώτατα κλιμάκια της Δικαιοσύνης επέμεναν ότι είναι θέμα ωρών η έκδοση διάταξης που θα απαγορεύει την έξοδο Τρεπεκλή από τη χώρα. Ο Γ. Τρεπεκλής είναι βασικός μέτοχος της εταιρείας συμβούλων Profit, η οποία από το 2002 εκπροσωπούσε τη SAIC (η οποία υπέγραψε το 2003 με το Δημόσιο τη σύμβαση για το C4Ι). Το περασμένο καλοκαίρι τέθηκε στο εισαγγελικό στόχαστρο η σύμβαση SAIC-PROFIT, που προέβλεπε αμοιβή της δεύτερης, ύψους 8,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τελικά η εταιρεία του κ. Τρεπεκλή έλαβε 7,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο ο ανταγωνιστής του, Π. Πεζάς, χαρακτήρισε μικρότερο από το συνηθισμένο. Ο ίδιος, ωστόσο, κατέθεσε στον εισαγγελέα ότι ο κ. Τρεπεκλής την επίμαχη περίοδο είχε επισκεφθεί κατ’ επανάληψη το υπουργείο Εξωτερικών, παρά το ότι δεν ήταν αρμόδιο για το C4Ι, επιχειρώντας να καταδείξει πολιτική εκμετάλλευση της φιλικής σχέσης Τρεπεκλή – Παπανδρέου. Ο κ. Τρεπεκλής και οι συνέταιροί του είχαν αυτοβούλως προσκομίσει τα τραπεζικά παραστατικά της αμοιβής τους και των σχετικών δαπανών της εταιρείας…..». (Ελευθεροτυπία, 12.6.2009)

Εάν ούτως εξεφράζοντο οι «φίλοι», αντιλαμβάνεταί τις τι δηλητήριον εξεχέετο υπό των εχθρών, δηλονότι των οπαδών του παλαιού φίλου και συγκατοίκου του κ.Γ.Παπανδρέου, του σεμνού πατριώτου Αντωνίου Σαμαρά, οίτινες με πρωτοφανήν αχαριστίαν επιλήσμονες όντες της ευλόγου κατανοήσεως μεθ’ήν αντιμετώπισεν το κυβερνόν ΠΑΣΟΚ την (νόμιμον) διάθεσιν μυστικών κονδυλίων δια εθνικούς λόγους υπό του αρχηγού των, δίδουν ρεσιτάλ και κακής πίστεως:

«Ο ύποπτος κ. Τρεπεκλής 19.7.2009…Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όταν ο εισαγγελέας τον κάλεσε να καταθέσει στα πλαίσια της έρευνας για την αμαρτωλή σύμβαση C4I, και τον ρώτησε για τις σχέσεις που είχε με τον κ. Γιώργο Παπανδρέου εκείνος απάντησε ως εξής: «Υπήρχε μία οικογενειακή φιλία του πατέρα μου με τον αείμνηστο πρόεδρο Ανδρέα Παπανδρέου του οποίου έχω διατελέσει σύμβουλος στις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Γνωρίζω από τότε τον κ. Γιώργο Παπανδρέου ….χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί του».

Όμως… όλοι θυμούνται τη συνεχή παρουσία του κ. Τρεπεκλή στο προεκλογικό στρατηγείο του προέδρου του ΠαΣοΚ το 2004 στη Μαυρομιχάλη. Άλλωστε σε μια συνέντευξη πριν ένα περίπου χρόνο στην Ελευθεροτυπία (06/07/2008) το παραδέχεται , αναφέροντας μάλιστα ότι: «Ασφαλώς και ήμουν. Δεν μπορεί κανείς να μου στερήσει το δικαίωμα να συμμετάσχω σε μια προσπάθεια που πίστευα και πιστεύω. Είναι ύποπτο;» Ασφαλώς και δεν είναι ύποπτη, υπό φυσιολογικές συνθήκες, η παρουσία του κ. Τρεπεκλή στο πλευρό του φίλου του κ. Γ. Παπανδρέου .

ΥΠΟΠΤΗ είναι όμως η εμπλοκή του σε ένα οικονομικό σκάνδαλο, την εποχή που ο φίλος του είχε σημαντική υπουργική θέση και φυσικά ως μέλος του ΚΥΣΕΑ, επηρέαζε πρόσωπα και αποφάσεις.

ΥΠΟΠΤΗ είναι και η άρνηση του κ. Τρεπεκλή ότι το επίμαχο διάστημα προ της υπογραφής της σύμβασης για το C4I, δεν υπήρξε επίσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών ,του φίλου του κ. Παπανδρέου. ΥΠΟΠΤΗ γιατί υπάρχει επίσημη κατάθεση στον ανακριτή που τον διαψεύδει.

ΥΠΟΠΤΗ είναι η κατάθεσή του στον ανακριτή όπου αυτοαναιρείται σε αυτά που δήλωνε πριν ένα χρόνο στην συνέντευξή του…».
http://kontari.blogspot.com/2009/07/blog-post_4184.html

«Τρεπεκλής, ο φίλος του Γιώργου, που “εκπροσωπούσε” την SAIC…Τα έγγραφα που δημοσιεύουμε σήμερα είναι:….Το δεύτερο, η απόδειξη παραλαβής ενός αντιγράφου της από τον κ. Γ. Τρεπεκλή, παιδικό φίλο του κ. Γ. Παπανδρέου. Φέρουν ημερομηνία 1/7/2005 και 2/7/2005, αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα όμως ο κ. Τρεπεκλής ισχυριζόταν ότι «σταμάτησε» να εκπροσωπεί την SAIC, «από την Άνοιξη του 2005» (δήλωση στον Ν. Χατζηνικολάου, στις 11/2/2008). Άλλο όμως το Καλοκαίρι του 2005 και άλλο η Άνοιξη του 2005. Να υποθέσουμε τώρα κι εμείς. ότι μπορεί να κάνει κι άλλο «λάθος» ο κ. Τρεπεκλής; Και ότι η συνεργασία του με την SAIC συνεχίστηκε και αργότερα; Μέχρι την ολοκλήρωση των επιτυχών διαπραγματεύσεων και με τη ΝΔ, παραδείγματος χάριν; Επί της ουσίας, τα έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι στις μακρόχρονες διαπραγματεύσεις για την παραλαβή του C4I, η κυβέρνηση Καραμανλή διαπραγματευόταν με έναν στενό φίλο του κ. Παπανδρέου. Και όμως δεν ακούσαμε λέξη από τη ΝΔ για το θέμα αυτό. Η κυβέρνηση (σημ.Λασκ.:ΝΔ) άφησε τελείως ανεκμετάλλευτη την παρουσία του κ. Τρεπεκλή,…..Την ίδια ημέρα ο κ. Καρατζαφέρης αποκάλυψε και ότι νομικός σύμβουλος του κ. Τρεπεκλή, είναι ο σημερινός σύμβουλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Παμπούκης. Όμως, μετά τις έντονες αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Μ. Βορίδης επανόρθωσε, λέγοντας ότι ο κ. Παμπούκης ‘δεν διαψεύδει ότι συνεργάστηκε με τον κ. Τρεπεκλή, απλώς διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε συνεργασία στην υπόθεση της Siemens’». – http://www.antinews.gr/?p=1087

Επιστρέφω εις την πρότασίν μου δια να τονίσω ότι δεδομένης όλης αυτής της αδίκου (ως απεδείχθη εκ των υστέρων αφού η αδέκαστος Δικαιοσύνη δεν έδωσε συνέχειαν) επιθέσεως και επειδή η προμήθεια αύτη, θα έχει ασφαλώς ήδη φορολογηθεί άπαξ (με τον γνωστόν σκληρόν τρόπον υποθέτω, διότι αγνοώ το καθεστώς φορολογήσεως των νομίμων προμηθειών), η έκτακτος επαναφορολόγησίς της θα πρέπει να είναι ηπία και συμβολική, απλώς διασαλπίζουσα πως ουδείς εξαιρείται της πανστρατιάς Εθνικής Σωτηρίας, και πως οι φίλοι του πρωθυπουργού δίδουν το παράδειγμα της αυτοθυσίας.

Όσον αφορά εις τας επιθέσεις κατά του πρωθυπουργικού φίλου (ή ολίγον φίλου), αυταί οφείλονται εις τον φθόνον τον οποίον αισθάνονται πολλοί δια τον πρωθυπουργόν μας ο οποίος απολαμβάνει διεθνούς αναγνωρίσεως (Φωτ.: Mε τον άγιον Κύριλλον, διάδοχον του πράκτορος «Τσίχλα» της Κα Γκε Μπε, και μεγαλεμπόρου σιγαρέττων μακαρίου Αλεξίου).
http://roides.wordpress.com/2008/12/11/11dec08/

Υπενθυμίζω πως ο νυν υπουργός «Πράσινων Δια Βίου Υπερεξοπλισμών» κ. Ευ.Βενιζέλος είχε διατυπώσει, ενώ εμαίνετο η μάχη της αρχηγίας, απαραδέκτους υπαινιγμούς: «Ρωτήστε τον κ. Παπανδρέου αν τα εισοδήματά του δικαιολογούν τη ζωή που κάνει».

Έπεα πτερόεντα λεχθέντα εν θερμώ. Ασφαλώς σήμερον o ίδιος δεν θα διενοείτο να τα επαναλάβει.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. sotos avatar
  sotos 18/02/2010 17:15:14

  Αντε μπραβο, γεια στο στομα σου !

  • maria irene avatar
   maria irene @ sotos 19/02/2010 16:24:23

   Και ο Τρεπεκλής και ο Τσουκάτος και ο Σημίτης. Να μην αφήσουμε όμως έξω και τη Ντόρα, τον Κυριάκο, τον Παπαθανασίου, τον Σιούφα, τον Κρητικό "λεβέντη" και πολυθρύλητο Μαρκογιαννάκη και πάει λέγοντας η λίστα που μαθαίνω πως όταν βγει θα κλάψουν μανούλες στη ΝΔ κυρίως. Με άλλα λόγια φίλε μου, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί. Από απλή λογική και μόνο δηλαδή, όχι για τίποτε άλλο. Εκτός αν και αυτή απουσιάζει τελείως. Τουλάχιστο ο Τρεπεκλής δεν ονόμαζεται Μητσοτάκης. Φίλος ήταν όχι γυιός, κόρη κλπ. Ο φίλος κόβεται. Η κόρη και ο γυιός όμως???
   Αιδώς Αργείοι!

 2. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ avatar
  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 18/02/2010 18:33:41

  Το ένα του ματάκι,είναι λίγο πιό μικρό,ή μου φαίνεται;Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον 'κολλητό' του(τι θα πεί ποιόν κολλητό του;),αν τόχετε παρατηρήσει.Επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω,ο Μπένυ δεν πρέπει καθόλου,μα καθόλου να υποτιμάται.Αρκετή υπομονή έχει κάνει ως τώρα,η κατσαρόλα βράζει,σε λίγο το καπάκι θα εκτιναχθεί.Θυμηθείτε με.

 3. Orestios avatar
  Orestios 18/02/2010 18:48:53

  Το όραμα του κολλητού του GAP είναι να χτίσει τα "νέα τζάκια" στην Ελλάδα μαζί με το ζεύγος Δραγώνα. Θαυμάστε μούρες.

 4. Κουκουρίκου avatar
  Κουκουρίκου 18/02/2010 22:20:33

  Tρο με ρο!
  Μας παιρνάνε για ηλίθιους

  • xaroylhs avatar
   xaroylhs @ Κουκουρίκου 19/02/2010 14:36:52

   Είμαστε , Κουκουρίκου , αφού δεν τους πετάμε με τις κλωτσιές αλλά τους ψηφίζουμε κι αποπάνω . Είμαστε ηλίθιοι μεγάλε!!

 5. German avatar
  German 19/02/2010 08:26:16

  Ωραία τα λες

 6. Arnaoutis avatar
  Arnaoutis 19/02/2010 09:41:59

  Arnaoutis says:
  19/02/2010 at 10:21Παπακωνσταντίνου: «Η ελληνική οικονομία είναι ένα δυσκίνητο τέρας»
  Η ολλανδή σύζυγος του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου κυρία Ζασλίν Βίνκε δηλώνει ότι στη χώρα μας η φοροδιαφυγή είναι «εθνικό σπορ»
  Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ «O σύζυγός μου πρέπει να μετακινήσει ένα πολύ δυσκίνητο τέρας. Ως Ολλανδή εκπλήσσομαι με την ελληνική οικονομία» δήλωσε στην ολλανδική οικονομική εφημερίδα «Ηet Financieele Dagblad» η κυρία Ζασλίν Βίνκε (φωτογραφία) σύζυγος του έλληνα υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

  Μιλώντας στηνολλανδή δημοσιογράφο κυρία Εστερ βαν ντερ Γκεστ η σύζυγος του υπουργού, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων μέσω Διαδικτύου, δηλώνει απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική οικονομία.

  Το άρθρο της ολλανδικής εφημερίδας τιτλοφορείται: «Ακόμη και στο σπίτι έχουμε να διαχειριστούμε ένα παζλ». Στη γλώσσα μας θα μπορούσε να το αποδώσει κανείς με τη ρήση «δύσκολα τα φέρνουμε βόλτα».

  «Η φοροδιαφυγή είναι ένα εθνικό άθλημα (σ.σ.:των Ελλήνων).Το σύστημα είναι απελπιστικά πολύπλοκο. Αν ο τεχνικός του υπολογιστή μού δώσει απόδειξη αξίας 20 ευρώ,τότε εγώ πρέπει να περιμένω στην ουρά στην Εφορία για να πάρω 4 ευρώ. Είναι να τρελαίνεσαι» τονίζει, αν και, όπως ισχυρίζεται η ίδια, φροντίζει να δίνει το καλό παράδειγμα ζητώντας πάντα αποδείξεις, τις οποίες φυλάει στο σπίτι τους μέσα σε ένα κουτί.

  «Στην Ολλανδία κάνουμε τα πάντα όπως πρέπει. Εδώ όμως (σ.σ.:στην Ελλάδα) ο κόσμος απεχθάνεται τη γραφειοκρατία» λέει χαρακτηριστικά η κυρία Βίνκε καταλήγοντας: «Με δύο παιδιά σε ένα ακριβό ιδιωτικό σχολείο και ακαθόριστες ετήσιες αποδοχές που δεν είναι ούτε τα μισά από ό,τι παίρνει ένας ολλανδός υπουργόςείναι μερικές φορές δύσκολο να τα οργανώσεις όλα. Ο σύζυγός μου πληρώνεται λιγότερο από έναν έλληνα βουλευτή. Και οι αυξήσεις φόρου θα πιάσουν και εμάς. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Απεργία;».

 7. κοψοχέρης avatar
  κοψοχέρης 19/02/2010 10:22:03

  Έχει δίκιο ο Γιωργάκης, όλα στη φόρα.
  Να δούμε πχ. τί θα μας πεί για τα 6,5 εκατομμύρια που ομολόγησε ότι πήρε μίζα ο παιδικός του φίλος Γ. Τρεπεκλής για ένα σύστημα που ήταν αέρας κοπανιστός.
  Να δούμε πώς θα δικαιολογήσει ο Γιωργάκης γιατί δεν δίωξε τον Τσουκάτο για συκοφαντία, όταν ο στρατηγός παραδέχθηκε ότι έφερνε χρήμα της Μίζενς στο πασόκ.
  Να δούμε πώς θα δικαιολογήσει ο Γιωργάκης τις κατηγορίες του ότι έπαιρνε μίζες η Ν.Δ. τη στιγμή που ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΧΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟ.
  Πώς γίνεται άλλος να υπογράφει με τη Ζίμενς και άλλος να παίρνει τις μίζες;
  Μόνο το αρρωστημένο μυαλό ενός ανθρώπου σαν το ΓΑΠ μπορεί να νομίζει ότι είμαστε τόσο ηλίθιοι.
  Ο κόσμος καταλαβαίνει.
  Το κακό για τον εθνικό μας παραμυθά είναι ότι σε λίγο που θα πεινάσουν και θα μείνουν άνεργοι ΚΑΙ οι πασόκοι, η εκδίκηση όλου του λαού, και ιδιαίτερα των πρώην οπαδών του, θα είναι πολύ - πολύ σκληρή, κυρίως γιατί πρόδωσε αναίσχυντα την εμπιστοσύνη που του έδειξαν.
  Εξεταστική τώρα!

 8. mavro kounavi avatar
  mavro kounavi 19/02/2010 11:24:15

  Ποιό ΔΝΤ, ποιά spread, ποιά τοξικά ομόλογα, 14οι μισθοί και άλλες τέτοιες βλακίες. Ο έλληνας πρωθυπουργός έχει ήδη λύσει όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και σήμερα μεταβαίνει στο Λονδίνο, όπου θα μιλήσει στη Διάσκεψη για την Προοδευτική Διακυβέρνηση, με θέμα: «Στρατηγικές ανάπτυξης μετά την κρίση».

  Δεν ξέρω αν στο μέλλον που οραματίζεται ο μεγάλος τιμονιέρης που θα μείνει στην ιστορία ως "Ο Απόλυτος Βλάκας" υπάρχουν έλληνες, σύνεδροι όμως υπάρχουν σίγουρα...

  Δεν πιάσαμε πάτο ακόμη ...

  • HiFi avatar
   HiFi @ mavro kounavi 19/02/2010 11:51:58

   Αγαπητέ Κουνάβι: O μάγος της μετα-σορικής οικονομίας, Γ. Παπακων/νου, τα μάσησε όλα αυτά τα περί κρίσης το προηγούμενο 10ημερο.
   Ξέρει ο άνθρωπος από οικονομικά και μπίζνες, έχει η γυναίκα του αφορολόγητη ιντερνετική μπίζνα και έχει πάρει το κολάι κι'αυτός.


   Εμεις τώρα πρέπει να ετοιμάσουμε το μέλλον μας... σε άλλη χώρα. Γιαυτό κι'ό Παπ πήγε στην Αγγλία: Ποια χώρα θα δεχτεί τους πρώτους οικονομικούς μετανάστες από την Ελλάδα;;

 9. HiFi avatar
  HiFi 19/02/2010 11:33:18

  Ως νέος εδώ (αλλα + ωραίος), λέγω τα παρακάτω:
  Ο Τρεπέκλαρος τα 6,5 τα πήρε επειδή είναι όμορφος κι'ωραίος... αλλά και σε αναγνώρηση του συνόλου της συνεισφοράς του, ου μην, αλλά και υπερασπιζόμενος την Πατρίδα (στο ένδοξο ΠΝ). Αλλά και η οικογένεια Παπ θέλησε να δείξει την εκτίμηση της προς την οικογένεια Τρεπεκλή (π.χ. ο μπαμπάς Τρεπέκλαρος βοηθούσε τον πρεσβύτερο ΓΠ, με κατοχικά λεφτά και οικόπεδα).

  Πάντως για τον Factorx -- πέρα από το περιεχόμενο, εξαίρω και το συγγραφικόν ύφος!

 10. άστεγος avatar
  άστεγος 19/02/2010 12:15:36

  Και ο αξιότιμος κύριος πρωθυπουργός μας επιβάλλεται να μας πεί επίσης γιατί διάλεξε για συμβούλους του τον κύριο Παμπούκη και την κυρία Σιούτη, που ήταν επίσης νομικοί σύμβουλοι του Χριστοφοράκου.
  Στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 300.000 νομικούς.
  Γιατί τους συγκεκριμένους κύριε Παπανδρέου;
  Σύμπτωση;
  Χμμμ . . .
  Πολύ μπόχα!
  Πολύ θα ήθελα να ξέρω τί θα πεί όταν κληθεί στην εξεταστική.

 11. Smash Direct avatar
  Smash Direct 19/02/2010 12:54:13

  Γιατι μονο ο Τρεπεκλης??? Να συνεισφερουν και Ο Καραμανλης και η Ντορα και ο Αλογοσλουφης και ο Σουφλιας και ο Παπαθανασιου κai ολα τα golden boys..Υπαρχει αντιρηση ??

 12. άστεγος avatar
  άστεγος 19/02/2010 14:24:14

  Διάβασα πριν από λίγο αυτές τις . . . της γυναίκας του Παπακωνσταντίνου και έφριξα.
  Τί να πεί ο απλός κόσμος βρεεεε;
  Δεν ντρέπονται λίγο να λένε τέτοια πράγματα αυτοί που αυξάνουν κατακόρυφα τη φορολογία ακινήτων-τσιγάρων-αυτοκινήτων-ποτών-βενζίνης, που έδιωξαν δεκάδες χιλιάδες κακοπληρωμένους stage, που κατάργησαν την απόσυρση, που έχουν στείλει 250.000 ανθρώπους στην ανεργία, που χάρισαν 2,5 δισ. ευρώ από τα σπρέντς στους αμερικάνους κερδοσκόπους, που αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που κόβουν το ΕΚΑΣ από χιλιάδες συνταξιούχους και που κόβουν τα επιδόματα των χαμηλόμισθων;
  ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΤΑΖΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΠΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ;
  Ντροπή σου Γιώργο.

  • maria irene avatar
   maria irene @ άστεγος 19/02/2010 16:27:19

   Ποιός μας έφερε ως εδώ έτυχε να αναρωτηθείτε καλέ μου άνθρωπε ή έχετε τυφλωθεί τελείως από το μίσος?

 13. l
  l' ami du peuple 19/02/2010 14:57:27

  βρε factora κρεμασε καπου στο site αυτα που εχεις γραψει παλαιοτερα (και πολυ παλαιοτερα), να μαθαινουν και οι νεωτεροι "απο τινος αρξασθε συνεισφερειν;"

  γιατι χανει η πατρις πως να στο πω..μιλαμε για λεφτα τωρα και οι πρασινοι και οι βενετοι απο τις κερκιδες ταχουν ψιλοχαμενα, νομιζουν οτι οι παλιοτεροι τελειωσανε...

 14. Kὀριννα avatar
  Kὀριννα 19/02/2010 15:27:07

  Η Κυρία Βίνκε,άν θέλη Ευρωπαικές ετήσιες αποδοχές γιά τόν σύζυγο,θά τίς έχη,όταν καί εφ'όσον Ευρωπαικές αποδοχές έχουν καί οί λοιποί Ελληνες,μολονότι δέν έχει πρόβλημα καί τά παραμύθια αλλού.
  Τά παιδιά της γιατί τά πηγαίνει σέ ακριβό ιδιωτικό;Μήπως δέν τά θέλει νά ανακατεύονται μέ λαθρομεταναστόπουλα;
  Σέ γενικές γραμμές,άν δέν τής αρέση τό όλο σύστημα γιά τό οποίο υπεύθυνη είναι καί ή κυβέρνησι στήν οποία ανήκει ό σύζυγός της,νά τήν πληροφορήσουμε ότι υπάρχει καί μιά Ολλανδική Αεροπορική γραμμή πού θά τήν φέρη back home,subito.Μόνο νά μήν ξεχάση νά τόν πάρη μαζί της.
  Κατάλαβες,μάς τήν λένε τώρα καί οί Ολλανδοί,the mongrel nation.

  • ataktos avatar
   ataktos @ Kὀριννα 19/02/2010 15:49:10

   Μήπως η κυρία Binge ...δεν ήξερε σε τι..... «σκατά»… έπεσε

 15. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ avatar
  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 19/02/2010 16:08:09

  Βρέ καλώς τα!.....Αφού ξενιτεύθηκαν(ή μήπως μασκαρεύθηκαν;;;;;)διάφοροι κεραυνοί,επίκουροι,τιραμόλες και συναφή γκρουπούσκουλα,σήμερα έσκασε μύτη,(ή μήπως μεταμφιέσθηκε;;;;;;)νέo poulain.Καλώς το λοιπόν.Να το πληροφορήσουμε όμως,....directly,ότι δεν πάς ξυπόλυτος στ'αγκάθια.Δεν είναι καθόλου,....smart!!!!Επίσης,να του επισημάνουμε,ότι τα εξασκημένα ρουθούνια,πιάνουν από μακρυά τη βρώμα της πράσινης χολής.Τράβα λοιπόν καλό μου σε κανένα πρέςς,τρωκτικό,φίμωτρο κλπ πράσινα μποστάνια,να βρεί κι ο γύφτος την γεννιά του....Εδώ που προσγειώθηκες(ή ματαξαναπροσγειώθηκες),μικρό μου,οι υποκλυσμοί είναι λίαν επώδυνοι γιατί το....poire,περιέχει μουρουνέλαιο από πράσινες μουρούνες.Μην πείς καλό μου,ότι δεν σε προειδιποίησε κανείς.....

 16. Kὀριννα avatar
  Kὀριννα 19/02/2010 16:52:01

  Αν,atakte,έπεσε επάνω σέ σένα καί τήν παρέα σου,σίγουρα έπεσε σέ σκατά,χωρίς εισαγωγικά.

  • ataktos avatar
   ataktos @ Kὀριννα 19/02/2010 18:29:45

   dziekuje ....tobie ,....tyle zrozumialas ....

 17. B.K.Σ. avatar
  B.K.Σ. 20/02/2010 01:51:42

  και μια σύγκριση με την Αργεντινή που μιλά για τους τραπεζίτες που τραπεζώνονται στην Ελλάδα αυτούς τους μήνες...:
  http://www.bankingnews.gr/
  Ελλάδα - Αργεντινή: Μαθήματα Αποφυγής Χρεοκοπίας

 18. Mr.Mizas avatar
  Mr.Mizas 20/02/2010 13:15:19

  Γαμάτο ποστ.
  Τσουκάτος και Τρεπεκλης είναι 2 αγκάθια για τον Γιωργάκη.
  Αλλά του κάνουν πλάτες τα μίντια, έπρεπε να τον κολλάγανε στον τοίχο

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.