#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
30/04/2011 10:28
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μιὰ σαμαρικὴ ἐκδοχὴ τοῦ ἄπιστου Θωμᾶ, μέρες πού 'ναιἈνήκω καὶ ἐγὼ σὲ ὅσους ἔτρεχαν σὰν τὸν Βέγγο τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009 γιὰ τὴν ἐκθρόνιση τῆς Κρήσσας Κόρης καὶ σὲ ὅσους πωλοῦν μικρὰ ξυλόγλυπτα ἀγαλματίδια τοῦ συμπαθοῦς συμβούλου μὲ τὸ vintage μουστάκι τὶς Κυριακές, στοὺς παραδρόμους γύρω ἀπὸ τὸ Μοναστηράκι.

Γιατί ὅμως;

Γιατὶ πίστευα καὶ πιστεύω στὸ προϋπάρχον πρόταγμα μιᾶς Νέας Μεταπολίτευσης, δηλαδή:

(α) στὸ ὅτι ὁ ἱστορικὸς κύκλος τῆς Μεταπολίτευσης εἶναι καταδικασμένος νὰ κλείσει, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἤδη κλείνει,

(β) στὸ ὅτι ἡ μετάβαση σὲ ἕναν καλύτερο ἢ χειρότερο ἱστορικὸ κύκλο μπορεῖ νὰ γίνει εἴτε μὲ ἐπίπονες καταστροφικὲς διαδικασίες εἴτε ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ὁμαλά, οὔτως ὥστε νὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν οἰ σοβαρὲς ζημιὲς ποὺ θὰ κληροδοτηθοῦν στὴν ἑπόμενη φάση, καὶ

(γ) στὸ ὅτι μιὰ ὁμαλὴ μετάβαση σὲ ἕναν πολὺ καλύτερο κύκλο (ἀξιοκρατικώτερο, δημοκρατικώτερο, ἑλληνικώτερο) εἶναι ἀναγκαία καὶ ἐφικτή.

Δὲν περιγράφουν κάτι ἄλλο οἱ παρεμβάσεις τοῦ “Ἐλευθέριου Μπαλτᾶ” (σ.σ.: ποῦ πῆγε καὶ τὸ βρῆκε, ἄκου “ἐλευθέριος μπαλτᾶς”!)- ἁπλῶς ἐπειδὴ ἀργήσαμε λίγο, προϋποθέτουν κάτι σὰν “ἐλεγχόμενη” ἐξέγερση, ὅμως καὶ πάλι μιλᾶμε γιὰ ζημιὰ πολὺ μικρότερη ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο, ἀνεξέλεγκτο καὶ ἐκτενὲς χάος, ποὺ πολὺ θὰ χαίρονταν κάποιες ἔξωθεν δυνάμεις νὰ κατευθύνουν.

Παραμονὲς τοῦ “Ζαππείου ΙΙ”, νὰ παραθέσω κάποιες σκέψεις:

(1) Ὅπως πολὺ σωστὰ λέει καὶ ξαναλέει τὸ Antinews, “μὲ τὰ φθαρμένα ὑλικὰ δὲν χτίζεται ἡ Νέα Μεταπολίτευση”. Χωρὶς νέα στελέχη καὶ σταδιακὴ ἀποστράτευση τῆς πλειονότητας τῶν κομματανθρώπων ἡ δουλειὰ δὲν γίνεται. Ὁ Σαμαρᾶς ἔχει φέρει λίγους νέους ἐνδιαφέροντες ἀνθρώπους, ὅμως ὄχι μόνον αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ, ἀλλὰ δὲν διαφαίνεται ἡ ὕπαρξη ἑνὸς σοβαροῦ συντεταγμένου μηχανισμοῦ ἐξεύρεσης ΠΟΛΛΩΝ σοβαρῶν ἀνθρώπων μέσα ΚΑΙ ΕΞΩ ἀπὸ τὴν Νέα Δεινοσαυροκρατία (όσοι ἀποκτοῦν ἕναν μικρότερο ἢ μεγαλύτερο ρόλο εἶναι γνωστοὶ γνωστῶν). Ὥστε νὰ ἀξιοποιηθοῦν αὔριο ἢ μεθαύριο, ἂν ὄχι σήμερα- ἔστω. Φυσικὰ καὶ δὲν φθάνουν οἱ ἐξαγγελίες καὶ οἱ ὑποσχέσεις ποὺ ἀποτυπώνονται στοὺς λόγους τοῦ Σαμαρᾶ, μὲ τὶς τοπικὲς καὶ τὶς ΝΟΔΕ κλειστὲς σὰν φρούρια καὶ κομπλεξικές, νὰ ἔχουν τὸν ἀνθρωποδιώχτη. Ἡ ὀργανωτικὴ δομὴ τοῦ κόμματος δὲν ἀλλάζει ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τῶν λόγων.

Ἕνα ζήτημα εἶναι ἡ σαφῶς ἀνεπαρκὴς εἰσροὴ-εἰσβολὴ πραγματικὰ νέων στελεχῶν. Ἕνα ἄλλο, ἡ ἀναγκαιότητα τελετουργικῶν πολιτικῶν ἀνθρωποθυσιῶν στὸ μέλλον- πρὶν ἢ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ. Ὄχι μίας καὶ δύο, πολλῶν. Χωρὶς αὐτὴν τὴν κάθαρση, ὁ λαὸς δὲν θὰ ἔρθει μαζικὰ στὸ πλευρὸ τοῦ Σαμαρᾶ. Ὑπάρχει ἡ ἑτοιμότητα γιὰ κάτι τέτοιο;

(2) Τὸ καταλαβαίνουμε ὅλοι ὅτι στὴν ἀρχὴ χρειάζεται λίγο νερὸ στὸ κρασί, μέχρι νὰ πιάσει γιὰ τὰ καλὰ ὁ Σαμαρᾶς τὰ γκέμια, τὰ μπόσικα. Μεσοπρόθεσμα ὅμως, δὲν γίνεται “καὶ μὲ τὸν ἀστυφύλαξ καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ”. Μετὰ ἀπὸ ἑνάμισο χρόνο, ἡ εἰκόνα τοῦ τομεάρχη, προύχοντα τῆς Νέας Δεινοσαυροκρατίας τῶν τελευταίων χιλιετιῶν, νὰ δηλώνει πὼς “ἔχουμε ἤδη ἀλλάξει πολλὰ καὶ προχωροῦμε μέχρι νὰ τ’ ἀλλάξουμε ὅλα” φθείρει καὶ τὴν οὐσία καὶ τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πράγματος. Ἡ εἰκόνα ποὺ ἀποτυπώνεται στὸν μέσο πολίτη εἶναι ὅτι “ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε κι ὅλο τὰ ἴδια μένουν“. Ἂν εἶναι νὰ πωρωνόμαστε, νὰ θυσιαζόμαστε καὶ νὰ ἐκτιθέμεθα δημοσίως ἐμπνευσμένοι ἀπὸ τὰ πύρινα κείμενα τοῦ Φαήλου Κρανιδιώτη οὔτως ὥστε νὰ μπορέσουν κάποιοι κατ’ ἐπάγγελμα κομματάνθρωποι νὰ συνεχίσουν τὴν καριέρα τους, ὄχι εὐχαριστῶ.

(3) Μεταξύ μας τώρα, κανεὶς δὲν πέταξε καὶ τὴν σκούφια του γιὰ τὶς ἐπιλογὲς τῶν αὐτοδιοικητικῶν. Δὲν εἶναι ζήτημα ἀναπόλησης. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα ξανα-εἶναι: πρέπει νὰ τὸ ἐκλάβουμε ὡς δεῖγμα γιὰ τὸ πῶς θὰ πορευτεῖ ὁ Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος εἶναι ὄντως ἡ τελευταία θεσμική μας ἐλπίδα; (Ὁ Σαμαρᾶς, ὄχι ἡ Νέα Δεινοσαυροκρατία) Ξαναρωτῶ: ἂν ὄχι, γιατί, μὲ ποιὰ ἐξήγηση; Πιστέψτε μας, ποθοῦμε νὰ πεισθοῦμε.Ἀντώνη, θέλω νὰ πιστέψω- ὅμως, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ!

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

ΥΓ1: Κάποιοι μέσα στην Συγγρού ἐνοχλοῦνται μόλις κάποιος ἀεὶ ἀμφιταλαντευόμενος καθ’ ὅτι γνήσιος καὶ ἀεὶ ἀμφιβάλλων καθ’ ὅτι εἰλικρινὴς τολμήσει ὁποιαδήποτε κριτική. Θυμοῦνται μὲ νοσταλγία τὸν ἀκατάσχετο λιβανωτό, τὸν ἐνδημοῦντα σὲ ὅλα τὰ κόμματα τῆς προσεχῶς σχωρεμένης Μεταπολίτευσης. Εἶναι ἔνδειξη bad samarism ἤ… ὑπερβολικῆς παρρησίας τὸ νὰ διαπιστώσει κανεὶς πὼς δὲν ἔχει ἀρθρωθεῖ ἀκόμα λέξη ριζοτόμος γιὰ τὴν Παιδεία- καὶ ὄχι μόνο; Εἶναι “χτὐπημα ἐξ οἰκείων” τὸ νὰ δηλώσει ἔμπονος πὼς κάποιες διαδικασίες καὶ προσυνέδρια γίνονται προσχηματικά, γιὰ τὸ θεαθῆναι, ὥστε νὰ μιλήσουν οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι καὶ νὰ ποῦν τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια; Τὸ ἂν τὰ στελέχη τῆς Ν.Δ. τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἐπιθυμοῦν τὸν κομματικὸ λιβανωτὸ ἢ τὴν στρατηγικὴ τῆς εἰλικρίνειας εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀσφαλῆ κριτήρια γιὰ τὸ ἂν ἀποτελοῦν ἐνδεχόμενους φορεῖς ἐλπίδας ἢ πρεσβευτὲς τοῦ παλιοῦ καὶ τεθανατωμένου. Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

ΥΓ 2: Ὅλες οἱ ἀμφιβολίες, ὅλες οἱ ἀμφιταλαντεύσεις τελειώνουν τὴν 100στὴ μέρα τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ. Ἐκεῖ θὰ γνωρίζουμε τελεσιδίκως ἂν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὸν ἡγέτη τῆς Νέας Μεταπολίτευσης ἢ μὲ τὸν καθ’ ἡμᾶς Κερένσκι. Τόση Ἐλπίδα, ποιός ἀντέχει νὰ τὴν διαχειριστεῖ…

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. AntiMega avatar
  AntiMega 30/04/2011 10:47:47

  Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν αλλά για κάποιο λόγο, που μόνο αυτός ξέρει, ο Α.Σαμαράς δεν βιάζεται.
  Εάν ο ΓΑΠ δεν κάνει πρόωρες ο Σαμαράς έχει το χρόνο να κτίσει σταδιακά το κόμμα του σε πιό υγιείς βάσεις.
  Εάν, όμως, ο ΓΑΠ κάνει σύντομα εκλογές ο Σαμαράς θα πάει στον πόλεμο με τους παλιούς και φθαρμένους στρατιώτες.
  Και αυτό δεν μπορεί να είναι καλό, ούτε για την Νέα Δημοκρατία, ούτε για τον ίδιο.
  Οι Νεοδημοκράτες έχουν χάσει την υπομονή τους με τους ..."ηγέτες" τους.

  Κουίζ: Πόσο μπορεί να πέσει η συσπείρωση; Μήπως έλθει η ώρα που θα αναπολήσουμε το 50%;

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ AntiMega 30/04/2011 16:49:51

   "Εάν, όμως, ο ΓΑΠ κάνει σύντομα εκλογές ο Σαμαράς θα πάει στον πόλεμο με τους παλιούς και φθαρμένους στρατιώτες."

   Tὸ ἐρώτημα εἶναι, ποῦ βρίσκονται οἱ μελλοντικοὶ ἄφθαρτοι στρατιῶτες, ὀέο;;; Ὑπάρχει ἡ... στρατιωτικὴ ἀκαδημία;

 2. φωνη avatar
  φωνη 30/04/2011 10:58:33

  Oι ισορροπίες είναι λεπτές. Μπορείς να σφάξεις με τον μπαλτά, αλλά και με το γάντι. Όταν έχεις γύρω σου ένα εχθρικό μιντιακό περιβάλλον και Καρατζαφέρηδες και ρέστα την επομένη της σφαγής με τον μπαλτά οι πρώτοι θα σε κράζουν στο πανελλήνιο ως "αιμοσταγή δολοφόνο" και οι δεύτεροι θα τρέξουν να συλληπηθούν τον "χαροκαμμένο συγγενή".

  Η υπόθεση αυτή μου θυμίζει το παιχνίδι jenga, πρέπει να ξέρεις ποιό τουβλάκι να τραβήξεις και πότε, αλλιώς θα καταρρεύσει ολόκληρος ο πύργος.

  Η βάση, σωστά, απαιτεί την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού. Ο Σαμαράς είναι αυτός που θα δείξει τον τρόπο, ώστε να συμβεί αυτό.

  Άλλωστε ο δρόμος από το αίτημα μέχρι την πραγματοποίηση του δεν είναι στους περισσότερους μας απόλυτα γνωστός και οι περισσότεροι δε γνωρίζουμε ή υποτιμούμε τις παγίδες και τις κακοτοπιές.

  Μαζί με τα δίκαια και καίρια αιτήματα, πρέπει να στέλνουμε το "δώρο" της εμπιστοσύνης, γιατί είναι όπλο για την πραγματοποίηση τους.

 3. φωνη avatar
  φωνη 30/04/2011 11:15:34

  Οι ισορροπίες είναι λεπτές. Μπορείς να σφάξεις με τον μπαλτά, αλλά μπορείς και με το γάντι. Αν σφάξεις με τον μπαλτά, την επομένη τα ΜΜΕ θα σε κράζουν πανελληνίως: "ο αιμοσταγής δράστης" και οι Καρατζαφέρηδες με τα ρέστα θα τρέξουν να συλληπηθούν τον "χαροκαμένο συγγενή"
  Αυτή η υπόθεση μου θυμίζει το παιχνίδι jenga, πρέπει να ξέρεις ποιό τουβλάκι θα τραβήξεις και πότε, αλλιώς θα καταρρεύσει όλος ο πύργος.
  Η βάση, σωστά, απαιτεί την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού, ας παραχωρήσει όμως στον Σαμαρά τη στρατηγική για να πραγματοποιηθεί.
  Άλλωστε ο δρόμος αυτός, μπορεί να έλλοχεύει παγίδες και κακοτοπιές που η βάση αγνοεί ή υποτιμά.
  Μαζί με τα δίκαια και επίκαιρα αιτήματα είναι καλό να στέλνουμε το "δώρο" της εμπιστοσύνης, πραγματικό όπλο για την πραγματοποίηση τους.

  • juliet avatar
   juliet @ φωνη 30/04/2011 12:48:21

   Καλύτερα εύθυμη και χήρα πάρα παντρεμένη και κακομοίρα!

 4. juliet avatar
  juliet 30/04/2011 11:30:01

  Λόγια που πονάνε ,που πληγώνουν αλλά δυστυχώς ΑΥΤΗ είναι η αλήθεια !!!

 5. Ιεροκλής avatar
  Ιεροκλής 30/04/2011 11:31:59

  Αν ο Καραμανλής δεν είναι είδωλο σαν είδωλο τον προβάλλουν οι "δικοί" του σκεπτόμενοι την πολιτική τους επιβίωση, δεδομένου ότι στους πολίτες ο Καραμανλής έχει ακόμα ισχυρά ερίσματα. Έτσι έβγαλαν τον Παπαμιμίκο. Ο Σαμαράς τον πάει λάου λάου... Πώς γίνεται να χτυπάει Αλογοσκούφη και ν' αφήνει Καραμανλή; Ο Καραμανλής θα μπορούσε να κάνει τη ρελάνς του αιώνα, να πει μέα κούλπα, ν' αναγνωρίσει λάθος του την πολιτική "μεσαίου χώρου" και τα κολλητηλίκια με τη Ντόρα και να βρεθεί στο πλευρό του Σαμαρά να κεντάει...

  • αντιλαικος avatar
   αντιλαικος @ Ιεροκλής 30/04/2011 14:40:20

   και μεις οι "χαζοι" θα το χαψουμε...
   ποσο βαθεια νυχτωμενοι ειναι μερικοι και δεν εχουν αντιληφθει οτι ο κοσμος εχει περασει πολυ πιο μπροστα και δεν κατευθυνεται πλεον απο φτηνα επικοινωνιακα κολπακια τυπου Λουλη!!!
   ειτε αρεσει ειτε δεν αρεσει, ο ΚΚ δεν πουλαει πια.... τελος.... παπαλα ...
   καντε ενα γυρο και θα το διαπιστωσετε!!

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ αντιλαικος 30/04/2011 16:54:22

    Τὸ πρόβλημα ΔΕΝ εἶναι ὁ Κ.Κ..

    Καλὸς ἢ κακός, ὁ ἄνθρωπος πῆγε σπίτι του. Στελέχη μὴ κομματανθρωπικῆς κοπῆς δὲν ὑπάρχουν, αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα!

    Διότι ἂν ὑπῆρχαν, θὰ περιθωριοποιοῦσαν αὐθορμήτως, ἁπλῶς διὰ τῆς παρουσίας τους (ἂν ὄχι πρὶν τὴν κάλπη, ἔστω σὲ αὐτὴν) τοὺς πειναλέους.

    • george avatar
     george @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 30/04/2011 18:31:06

     Το θέμα των στελεχών προφανώς είναι καίριο, όμως ακόμα πιο καίριο, είναι η σωστή αναγνώριση και διατύπωση του υπαριθμόν 1 προβλήματος που ταλαιπωρεί σήμερα την χώρα δηλαδή το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Εγώ βλέπω ότι όλοι αποφεύγουν να δουν το πραγματικό πρόβλημα σαν ο διάολος το λιβάνι και αν δεν το κάνουμε αυτό καμία στελέχωση κανενός κόμματος δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα.
     Το πρόβλημα χρέους οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες :
     - Φοροδιαφυγή. Το 35% του ελληνικού ΑΕΠ δεν δηλώνεται και επομένως δεν αποφέρει τα δημόσια έσοδα που του αναλογούν δηλαδή τα έσοδα του δημοσίου προέρχονται από την φορολόγηση του 65% του ΑΕΠ και ανέρχονται σε 50 δις. Στην περίπτωση που φορολογείτο και το υπόλοιπο –αδήλωτο- 35% τότε τα αντίστοιχα πρόσθετα έσοδα του δημοσίου θα ήταν περίπου άλλα 27 δις.
     - Μη απόδοση ΦΠΑ. Εκτιμάται σε 8 δις
     - Εισφοροδιαφυγή. Εκτιμάται σε 8 δις
     - Διαφθορά. Εκτιμάται σε 20 δις

     Σύνολο 63 δις
     Μόνο την τελευταία 10ετία η υστέρηση εσόδων ήταν επομένως της τάξης μεγέθους των 600δις.
     Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και η ολοκληρωτική (και καταστροφική) ήττα είναι πλέον ορατή.
     Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίρνουμε ημίμετρα σαν την αστεία εξαγγελία του σημερινού ΥΠΟΙΚ για περιορισμό της φοροδιαφυγής ώστε σε βάθος τριετίας να εισπραχθούν επιπλέον 3,5 δις !! Δηλαδή μας κοροϊδεύουν.
     Νομίζω ότι η φοροδιαφυγή και οι υπόλοιπες ως άνω «λαθροχειρίες» συνιστούν έγκλημα κατά του πολιτεύματος και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστούν, με δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωθέντα έσοδα και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
     Για την αντιμετώπιση επομένως του προβλήματος πρέπει τα ανωτέρω να γίνουν δεκτά από όλα τα κόμματα της βουλής.

 6. Φούλης avatar
  Φούλης 30/04/2011 12:18:14

  Αστυάνακτα οι μουτζούρες πάνω από τα γράμματα του κειμένου δεν μουτζουρώνουν την ουσία που εσείς οι δεξιούληδες δεν εννοείτε να καταλάβετε. Ο πρώην ηγέτης σας και δυστυχώς ηγέτης μας, αποφάσισε να χρεωκοπήσει την χώρα. Και εσείς λέτε τώρα πως τα ίδια φθαρμένα υλικά, τον Στυλιανίδη, τον Μειμάρ Πασά, τον Πανάρα, τον Φρουφρού και αρώματα Σπηλιωτόπουλο θα γίνετε πειστικοί. Και να μην χαίρεστε με το 1.5 διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Και στις εκλογές του 2000 καπού εκεί ήσασταν. Θα έχει πλάκα σε έξιτ πολ να είστε κυβέρνηση για 1 ώρα και να βγάλετε Παπαμιμίκο και τις ξανθιές ΔΑΠ-ο-γκόμενες να τσιρίζουν.

  • TopGunZ avatar
   TopGunZ @ Φούλης 30/04/2011 12:38:33

   Καλό το blackberry? Προτιμώ το Android, αλλά είπα να ρωτήσω και κάποιον σαν και του λόγου σου, αφού το Μαξίμου σας προμηθεύει πάντα με τα τελευταία μοντέλα.

   • Φούλης avatar
    Φούλης @ TopGunZ 30/04/2011 13:08:04

    Που διαφωνείτε κύριε στο φρουφρού και αρώματα του Άρη. Στον Παπαμιμίκο και στις ξανθιές δαπογκόμενες? Θέλετε να μου πείτε ότι μεταξύ Χατζή και Παπαμιμίκου θα ήσασταν με τον Παπαμιμίκο?

   • Φούλης avatar
    Φούλης @ TopGunZ 30/04/2011 13:16:28

    Περί επηρμένων ανηψιών με τα κάμπριο στα ΒΠ δεν σας έκανε εντύπωση?

  • φωνη avatar
   φωνη @ Φούλης 30/04/2011 12:49:32

   Ο Καραμανλής στην τελευταία συνάντηση πολιτικών αρχηγών, στην οποία ο Γιωργάκης έλεγε όχι σε ΟΛΑ, το πρώτο ζήτημα που έθεσε ήταν αν πιστεύουμε στη θέση μας στην Ε.Ε. στο μέλλον.

   Προσπάθησε να πάρει μέτρα για την οικονομία, σε ένα σκηνικό φθοράς της κυβέρνησης και με μια αντιπολίτευση, που απειλούσε με εκλογές παρότι γνώριζε την κατάσταση της οικονομίας ( και έχει ευθύνη γιαυτό)

   Αναγκάστηκε να προκυρήξει εκλογές (και έχει και γιαυτό ευθύνες η αντιπολίτευση) και προεκλογικά μίλησε για πάγωμα μισθών.

   Την ίδια στιγμή και με τη χώρα στην ίδια κατάσταση ο ΓΑΠ
   Εκβίαζε μια κυβέρνηση που είχε προειδοποιήσει για την κατάσταση της οικονομίας, και εμπόδιζε με την στήρα αντιπολίτευση τα όποια μέτρα να παρθούν.

   Πέτυχε τις εκλογές και γνωρίζοντας την κατάσταση κατέβηκε με σύνθημα λεφτά υπάρχουν.

   Περιφερόταν ένα εξάμηνο σαν τουρίστας, δυσφημίζοντας την Ελλάδα στο εξωτερικό και ανεβάζοντας τα spreads με τις δηλώσεις του.

   Έθεσε πρώτος το ζήτημα της προσφυγής μας στο Δ.Ν.Τ.

   Μπήκαμε στο Δ.Ν.Τ. με το μεγάλο ψέμα ότι δήθεν έτσι θα πληρώναμε μισθούς και συντάξεις.

   Αποτυγχάνει η εφαρμογή του μνημονίου

   Θέτουν μόνοι τους το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους, με δηλώσεις του ΄Παπακωνσταντίνου στους Finacial Times περί αδυναμίας της Ελλάδας να βγεί στις αγορές το 2012.

   Ανεβάζουν τα spreads στις 1300 μ.β. από τις 130μ.β που τα παρέλαβαν

   Πρωθυπουργός χώρας δηλώνει οτι θα βγούμε από την κρίση, αλλά δεν ξέρει πότε. Τρομερή υπευθυνότητα και σχέδιο για το μέλλον σε επίπεδο ταρώ, χαρτομαντείας και κρυσταλλομαντείας.

   Όντως, τελικά φταίει ο Καραμανλής που χρεοκοπήσαμε, και ευτυχώς που τώρα μας σώζει ο ΓΑΠ.

   • Φούλης avatar
    Φούλης @ φωνη 30/04/2011 13:11:24

    Κυρία μου ή κυριέ μου? Αν ο Καραμπούλης ήθελε να κρατήσει τα σπρεντ στα 133 όπως είπε ο Χρύσανθος γιατί δεν παρέμενε στην εξουσία μέχρι τον Μάρτιο, να διόρθωνε την άριστη οικονομία, να μην άφηνε τον ΓΑΠ να παραποιήσει το έλλειμμα και να τον ξεφτύλιζε ως εκβιαστή παραμονάς των εκλογών? Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ζητάει εκλογές, δουλειά της κυβέρνησης να κυβερνά. Σταματήστε να αντιπολιτεύεστε τον εαυτό σας.

    • φωνη avatar
     φωνη @ Φούλης 30/04/2011 14:01:39

     Γιάτι το ΟΧΙ σε όλα της σπουδαίας αντιπολίτευσης και η ισχνή πλειοψηφία του Καραμανλή απέναντι σε δύσκολα μέτρα για την οικονομία θα οδηγούσαν τη χώρα σε ακυβερνησία για ένα εξάμηνο και αυτό θα είχε επίσης επιπτώσεις στην οικονομία. Αν θέλεις να κατηγορείς τον τεως Πρωθυπουργο επειδή ενδίδει σε έναν εκβιασμό, δεν μπορείς να μην κατηγορήσεις τον εκβιαστή και νυν Πρωθυπουργό. Και παρεπιπτόντος δουλειά της αντιπολίτευσης που ασκεί το ΠΑΣΟΚ είναι να ζητάει εκλογές. Δουλειά οποιασδήποτε άλλης σοβαρής αντιπολίτευσης, είναι να αντιπροτείνει...όπως κάνει ο Σαμαράς με το Ζάππειο 1 και 2

     • αντιλαικος avatar
      αντιλαικος @ φωνη 30/04/2011 14:47:32

      την ανεκδιήγητη συνεντευξη στη ΔΕΘ του βραχυ ΚΚ, την ενθυμηστε?
      Πολυ κακα τα κομματικα γυαλια, ακομη χειροτερες οι αγιοποιησεις απαξιωμενων ανδρων στην συνειδηση του Ελληνα.
      Αγαπητη φωνη,
      μιλαμε για την πατριδα μας εδω περα... σου λεει κατι αυτο?

     • φωνη avatar
      φωνη @ αντιλαικος 30/04/2011 16:41:29

      Είπα εγώ κάτι για τη ΔΕΘ? Την χαρακτήρισα την εμφάνιση αξιόλογη? Συμφωνώ ότι ήταν ανεκδιήγητη η συνέντευξη...αλλά δε συζητάγαμε αυτό παραπάνω. Συζητάγαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι θέλετε λέτε τώρα? Τα υπόλοιπα σχόλια σου τα θεωρώ, άστοχα.

   • Χρ.Δ avatar
    Χρ.Δ @ φωνη 01/05/2011 10:28:14

    @φωνη
    Συμφωνω σε ολα που ανεφερες στην αρχικη σου τοποθετηση..

  • juliet avatar
   juliet @ Φούλης 30/04/2011 12:52:35

   Τι θες ,να μας πεις οτι το Μαξίμου έχει μοντελάκια ,εντάξει ,Φούλη,τα λεφτά υπάρχουν και είναι εκεί!
   Τι όνομα και τούτο,Φούλης.....απο το Σοφούλης ;

   • Φούλης avatar
    Φούλης @ juliet 30/04/2011 13:11:39

    Από το αδερφούλης.

    • φωνη avatar
     φωνη @ Φούλης 30/04/2011 14:03:34

     και από το αδελφούλα μη σου πω

     • Φούλης avatar
      Φούλης @ φωνη 30/04/2011 14:32:20

      Τότε θα με έλεγαν Φούλα.

     • juliet avatar
      juliet @ φωνη 30/04/2011 14:34:18

      @φωνη
      είδες τι απλό ήτανε,πάει να ρωτήσει τον ποιητή τι εννοούσε ''μαζί τα φάγαμε''.
      Καλό αγώνα ,έχουμε πολλά μπροστά μας

 7. Προφήτης avatar
  Προφήτης 30/04/2011 13:06:35

  Καυσοκαλυβίτη, δεν έχω καταλήξει αν εκτός από επιθυμητό είναι και πολιτικά εφικτό το "άλλαξε τα όλα (και όλους) εν μια νυκτί".
  Αυτά συνήθως γίνονται σε επαναστάσεις, χωρίς πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Συνήθως οι ήπιες μεταβάσεις είναι οι καλύτερες.
  Αλλά η Δεινοσαυροκρατία (καλό!!) και οι οχυρωμένες ΝΟΔΕ σίγουρα δεν οδηγούν πουθενά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.

  • Φούλης avatar
   Φούλης @ Προφήτης 30/04/2011 13:13:26

   Μεταξύ του γνησίου ΠΑΣΟΚ και ερζάτς (υποκατάστατο) ΠΑΣΟΚ δηλαδή την ΝΔ, ο κόσμος προτιμά το γνήσιο.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Προφήτης 30/04/2011 17:27:02

   Φίλτατε Προφήτη, νὰ συμφωνήσουμε σὲ κάποια βασικὰ πράγματα:

   (α) Γίνεται Νέα Μεταπολίτευση μὲ αὐτὰ τὰ στελέχη, μεγάλα, μεσαῖα καὶ μικρά;

   (β) Γίνεται Νέα Μεταπολίτευση χωρὶς τοὺς Ἄξιους τῆς κοινωνίας μας, οἱ ὁποῖοι δικαίως ἀποστρέφονται τὰ κόμματα;

   (γ) Πέρα ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τῶν λόγων, ὑφίσταται στὸ κόμμα μιὰ σοβαρὴ προσπάθεια νὰ εἰσαχθοῦν οἱ Ἄξιοι στὸν στίβο τῆς πολιτικῆς; (Βγῆκε καὶ σύνθημα, "τὸ κόμμα τῶν ἀξίων καὶ τῶν ἀξιῶν". Βλέπεις νὰ ἔγινε κάτι μεγαλειῶδες πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση;)

   (δ) Ὡραῖα, δὲν γίνεται νὰ τοὺς ἀλλάξει ὅλους τώρα. Ἑτοιμάζονται παρασκηνιακῶς οἱ ἑπόμενοι, οἱ ἄξιοι-ἱκανοὶ-ἀνιδιοτελεῖς, ὥστε νὰ ἀξιοποιηθοῦν ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα; Ἢ θὰ τοὺς ψάχνουμε τὴν τελευταία στιγμή, ἂν τοὺς ψάξουμε ἐν τέλει; Μὲ ποιόν ἀκριβῶς μηχανισμὸ προετοιμάζονται τὰ μελλοντικὰ στελέχη;


   Δὲν λέω "ἄλλαξέ τα ὅλα τώρα". Λέω: ἔχουν ὄντως δημιουργηθεῖ οἱ προϋποθέσεις ὥστε νὰ μπορέσει νὰ τ' ἀλλάξει ὅλα καὶ ὅλους μὲ τὸν ρυθμό του, ὅταν μὲ τὸ καλό; Ἢ μήπως ὄχι; Ἀποτελεῖ τελικὰ πρωτεύοντα στόχο γιὰ τὴν ἡγεσία;

   Ἀναδιατυπώνω καὶ τὸ δεύτερο, παράπλευρο ἐρώτημα: Πῶς πρέπει νὰ ἑρμηνεύσουμε κάποιες μείζονες ἀπογοητεύσεις;;;

 8. φωνη avatar
  φωνη 30/04/2011 13:33:16

  Ποιό ακριβώς είναι το γνήσιο ΠΑΣΟΚ

  1. Το ΠΑΣΟΚ του Α.Παπανδρέου που δημιούργησε τη μεσαία τάξη διορίζοντας τη μισή και παραπάνω Ελλάδα στο δημόσιο ξεκινώντας τον φαύλο κύκλο των ελλιμάτων και των χρεών
  2. Το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη των Ιμίων, του Ευχαριστώ στους Αμερικάνους, του Χρηματηστηρίου, της ένταξης στην Ε.Ε. με παράνομα δάνεια από την Goldman Sachs, των μεγαλοεργολάβων και καναλαρχών, του ροκανίσματος των κοινοτικών πλαισίων,του πάρτυ των Ολυμπιακών αγώνων.
  3. Το ΠΑΣΟΚ του χοντρού ή το ΠΑΣΟΚ του λιγνού. Το όλον-κώλον ΠΑΣΟΚ;
  4. Το ΠΑΣΟΚ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ που αποδόμησε τη μεσαία τάξη, που έφτιαξε ο μπαμπάς του για να υπάρχει σήμερα ο υιός πολιτικά;
  5. Το ΠΑΣΟΚ με τις δημοκρατικές διαδικασίες της διαδοχής μέσω δαχτυλιδιών, ή της ελέυθερης επιλογής Γιώργος ή Γιώργος για αρχηγός; Με τους βενιζελικούς ομίλους σκέψης;
  6. Το ΠΑΣΟΚ των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ή το ΠΑΣΟΚ των δύο Γ.ΠΑΠ. (ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ);
  7. ΤΟ ΠΑΣΟΚ της συνεργασίας με Καρατζαφέρη και Μπακογιάννη;
  Ποιό είναι το γνήσιο ΠΑΣΟΚ ΤΕΛΙΚΑ?

  • Φούλης avatar
   Φούλης @ φωνη 30/04/2011 13:36:22

   Εσείς στην ΝΔ έχετε πλάκα, ετεροκαθορίζεστε από το ΠΑΣΟΚ. Ότι περιγράψατε είναι το ΠΑΣΟΚ μόνο που σε αντίθεση με κουμπάρους, Βατοπέδια κλπ ήξερε να κρυβόταν. Γιατί ο κοτζαμπασισμός και το αλληλοκάρφωμα ήταν ανέκαθεν προνόμια της δεξιάς.

   • φωνη avatar
    φωνη @ Φούλης 30/04/2011 13:47:09

    Αφου παραδέχεσαι ότι είστε αυτό το εξάμβλωμα που περιέγραψα και ότι το προσόν σας είναι το κουκούλωμα....δεν υπάρχει κάτι χειρότερο και χυδαιότερο να ειπωθεί.

    • Φούλης avatar
     Φούλης @ φωνη 30/04/2011 13:48:50

     Κύριε ή κυρία μην με μπλέκετε με κόμματα. Είμαι πολύ σνομπ για μαζικότητες.

     • φωνη avatar
      φωνη @ Φούλης 30/04/2011 13:55:08

      Είσαι πολύ Φούλης.....για να σταθείς σε έναν διάλογο περί κομμάτων που ο ίδιος ξεκίνησες...

   • juliet avatar
    juliet @ Φούλης 30/04/2011 14:03:48

    @Φούλη
    (Αδελ)Φούλη,τι εννοούσε ο ποιητής όταν έλεγε ''Ολοι μαζί το εφάγαμεν'';είναι αντιιδεολογικό να καρφώσεις τον συντροφό σου ,σωστός .....

 9. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 30/04/2011 13:47:02

  Κερένσκι.

  Ο άνθρωπος που θα μπορούσε ίσως να αποτρέψει την ρωσική Οκτωβριανή Επανάσταση, αν αποφάσιζε να ασχοληθεί και με τα προβλήματα του ρωσικού λαού, ο πρωθυπουργός της προσωρινής κυβέρνησης της Ρωσίας το καλοκαίρι του 1917, ο Αλεξάντρ Κερένσκι, ένας δεινός ρήτορας και άκρως δημοφιλής πολιτικός, στην αρχή τουλάχιστον. Ηταν αυτός που έπεισε τον Μεγάλο Δούκα Μιχαήλ ότι θα ξεσπούσε εμφύλιος πόλεμος αν δεν έβαζε νερό στο κρασί της η ρωσική μοναρχία.

  Αλλά στα καθ' ημάς, αγαπητέ Αστυάνακτα, βρισκόμαστε σε άλλο στάδιο, και σίγουρα όχι προ μιας ισοπεδωτικού τύπου σοσιαλιστικής επανάστασης. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση ανατροπής της (ελληνικής) Οκτωβριανής Επανάστασης ... του 1981, αυτής που εδραίωσε τη νοοτροπία και το σύστημα ΠαΣοκ στην πατρίδα μας. Επομένως, το ζήτημα είναι ο Σαμαράς, αφού δεν είναι σίγουρα Γέλτσιν (τέτοιος αυτοκαταστροφικός μοιάζει να είναι ο τωρινός υπό απόσυρση πρωθυπουργεύων Γ. Παπανδρέου), να αποδειχθεί αντίστοιχης στιβαρότητας με τον Πούτιν.

  Κατά τ' άλλα συμφωνώ με αυτά που λες στην παρέμβασή σου ως "άπιστος Θωμάς"

 10. armagedon avatar
  armagedon 30/04/2011 14:40:42

  Ξεχνας Φουλη,οτι ο ΓΑΠ ΕΚΒΙΑΖΕ με εκλογες;O Καραμανλης ηταν ξεκαθαρος.Και ειπε την αληθεια.Αν εσυ πιστεψες τον ΓΑΠ καλα να παθεις...

 11. ΣΟΝ ΠΕΝ avatar
  ΣΟΝ ΠΕΝ 30/04/2011 15:59:28

  Αστυάναξ

  Εύγε!!!

 12. Εύμηλος avatar
  Εύμηλος 30/04/2011 16:55:45

  Αστυάναξ,
  αν και γενικότερα δε συμφωνώ με τις κατά καιρούς τοποθετήσεις σου, οφείλω να ομολογήσω ότι έθεσες τον τύπο επί των ήλων, αναδεικνύοντας μια σημαντική πτυχή των πραγμάτων!

 13. Ιαθιτης avatar
  Ιαθιτης 30/04/2011 18:42:44

  ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  ΣΕΡΡΑΪΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  "ΔΙΚΤΥΟ"


  Η ΄ΔΙΑΣΠΑΣΗ΄ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ...


  Το προχθεσινό ρεπορτάζ του έγκυρου τηλεοπτικού σταθμού σας, που αφορούσε το ΄χιουμοριστικό΄σενάριο, περί δήθεν ενδεχόμενης διαγραφής τού πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς είχε ετοιμασθεί για την θεματολογία του Πρωταπριλιάτικου Δελτίου, αλλά λόγω του δαίμονος της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας ΄εμφιλοχώρησε΄ετεροχρονισμένα στο ειδησεογραφικό δελτίο της Τετάρτης...
  iathitis.blogspot.com

 14. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 30/04/2011 19:02:28

  Χριστος Ανεστη Αστυανακα,

  μας κυβερνα ενα καυσοξυλο που κανει δηλωσεις μεσα απο ενα τζακι καπνισμενο.

  ο Αντωνης εχει λυσεις, και οραμα. η Ομαδα θελει νεες ιδεες και οχι μονο νεους ανρθωπους ( ηλικιακα και οχι μονο )... γνωριζω πολλους νεους με ιδεες χειροτερες του καθε Νεστωρα..... φταινε τα κολλεγια τα τζακια τους και η ευκολη ζωη τους.....

  Θελουμε πολεμιστες με ιδεες που να σπανε κοκκαλα. Ασυμβιβαστους.
  Μη προβλεψιμους. Μη προσαρμοσιμους. Εξυπνους και ευελικτους. Με ανοιχτα αυτια και ματια. Χωρις αυστηρα κομματικα γυιαλια. Με χιουμορ. Να σκεφτονται "out of the box".... ν ακουμπησουν τη νεολεα η οποια μπορει να τραβηξει σαν σφουγγαρι το λογο του αρχηγου, αλλα με αλλο μεσον και αλλο τροπο παρουσιασης και ομιλιας... Κανενα Ζαππειο ΠΟΤΕ δε θα μιλησει στην καρδια του Νεου ανθρωπου... ΓΙΑΤΙ??

  μα διοτι ολα ειναι αναμενομενα και προβλεψιμα. Ο ενας παει στο τζακι η σε νησι να μας δηλωσει τα πρασινα αλογα και ο αλλος Ζαππειο... τσακ θ αλλαξει καναλι !! οι ραγες του τραινου ειναι πολυ βαρετες... πανε παντα παραλληλα, σε συναντωνται ποτε... και στον ιδιο δρομο πανω κατω.

  φιλικα και μπραβο για το αρθρο σου.

  ΠΠ

  • φωνη avatar
   φωνη @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 30/04/2011 19:10:53

   Τα αυτιά πείθονται δυσκολότερα από τα μάτια, τα μάτια όμως αλλαξοπιστούν ευκολότερα. (αυτά σε σχέση με το τζάκι, το νησί και το Ζάππειο) Στα υπόλοιπα συμφωνώ και τα ελπίζω.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 30/04/2011 19:53:57

   Ἀληθῶς ἀνέστη ΠΠ, καὶ σ' εὐχαριστῶ. Ὅμως, θὰ διαφωνήσω: ἂν τολμήσει (ἄν!) νὰ πεῖ ΤΑ ΑΔΙΑΝΟΗΤΑ στὸ Ζάππειο, νὰ καταθέσει ἔνδειξη ἀπόλυτης διαφορότητας τοῦ κόμματός του ἀπὸ τὴν σάπια Μεταπολίτευση καὶ ὑπόσχεση ὅτι αὐτὸ θὰ ἀντικατοπτρισθεῖ ἀργὰ ἢ γρήγορα στὰ ἐσωκομματικὰ πράγματα,
   ὄχι μόνο τοὺς νέους θὰ πάρει μαζί, ἀλλὰ ΤΣΟΥΝΑΜΙ!

   ...καὶ ἄσε τὴν πασοκικὴ Φουκουσίμα στὶς στάχτες της.

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 30/04/2011 20:07:18

    θα συμφωνησω με τα χερια ψηλα !!

    ΠΠ

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 30/04/2011 23:11:06

   Ἄ, καὶ κάτι ἀκόμα:

   ""η Ομαδα θελει νεες ιδεες και οχι μονο νεους ανρθωπους ( ηλικιακα και οχι μονο )""

   ΠΡΟΣΟΧΗ! Μὴν πέσουμε στὴν ἡλικιακὴ λούμπα! Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ ἔρθουν νεαρὰ στελέχη, ἀλλὰ καινούργια. Τὰ στελέχη ἀπὸ ποῦ θὰ προέρχονται; Θὰ εἶναι πετυχημένοι στὸν ἐπαγγελματικό τους στίβο φυσικά- τοὺς ἀποτυχημένους ἢ τοὺς ἀδοκίμαστους τί νὰ τοὺς κάνουμε- ἄρα μιλᾶμε γι' ἀνθρώπους 33-40 ἐτῶν, ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀποδείξει τὴν ἀξία τους μὲ ἔργα. Τοὺς νέους ἡλικιακά, νὰ τοὺς βράσω: καὶ ἡ ΟΝΝΕΔ ὅλο νέους εἶναι, δὲν σημαίνει κάτι αὐτό, ὅπως πολὺ σωστὰ παρατήρησες παρακάτω, Πόρτα Πόρτα.

   • φωνη avatar
    φωνη @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 30/04/2011 23:55:37

    Γιατί βάζεις όριο 33-40? Ο ίδιος ο Σαμαράς εξελέγει βουλευτής 26 χρονών. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στους νέους χωρίς να βάζουμε όρια ηλικιακά. Και μάλιστα κανονικά θα πρέπει οι νέοι 18-40/45 να έχουν και περισσότερο λόγο και στις εκλογές. Θα έπρεπε να υπάρχει νεανική ψήφος που θα μετράει με συντελεστή βαρύτητας χ2. Οι νέοι πρέπει να ξαναπιστέψουν στην πολιτική, και μάλιστα και με ηλικιακά κρητήρια και το πρώτο βήμα θα το κάνει η πολιτική σε αυτό. Το ίδιο το σύνταγμα πρέπει να δίνει περισσότερο λόγο στους ηλικιακά νέους και όχι το κάθε κόμμα. Άλλωστε οι νέοι θα υποστούν τις συνέπειες των πολιτικών του σήμερα και αυτοί θα παράξουν και θα καταναλώσουν, άρα θα στηρίξουν την οικονομία. Πρέπει να υποστηρίζουμε τον λόγο των νέων πολιτών και να πολιτεύονται νέοι, άξιοι και φυσικά αυτοί δε θα διεκδικούν ισοβίως τα αξιώματα.

    • φωνη avatar
     φωνη @ φωνη 01/05/2011 00:02:59

     *κριτήρια

     • αντιλαικος avatar
      αντιλαικος @ φωνη 01/05/2011 02:52:21

      ποσο χρονων εισαι φωνη?

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ φωνη 01/05/2011 05:55:41

     Φωνὴ βοόντος ἐν Ἄντινιουζ,
     πρῶτ' ἀπ' ὅλα, ὅταν λέμε "στελέχη", ἐννοῦμε τὰ 1.000+ στελέχη ποὺ θὰ κυβερνήσουν τὴν χώρα ἐπὶ Σαμαρᾶ. Τί θὰ εἶναι αὐτοί, 25χρονοι;;; Θὰ τρελλαθοῦμε τελείως;;; Ἐπίσης, πῶς διαπιστώνεται τὸ ἂν κἀποιος εἶναι ἄξιος, δουλευταρᾶς καὶ ἀνιδιοτελής, ἂν δὲν ἔχει μετάσχει (καὶ διαπρέψει) στὸν χῶρο του, ὅποιος κι ἂν εἶναι αὐτός; Ἂν δὲν εἶναι ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ; Δηλαδὴ θέλουμε νὰ παραγάγουμε κι ἄλλους ἀνεπάγγελτους ἐπαγγελματίες πολιτικούς, ἁπλῶς ὅμως "ἀπὸ καλύτερη πάστα"; Ἀπεταξάμην! Σημειωτέον, αὐτὰ τὰ λέω ἐγὼ ποὺ εἶμαι 23ῶν.

     Ἐπίσης, ὅλη αὐτὴ ἡ γενικότητα, "οἱ νέοι" καὶ "οἱ νέοι" σὰν ἑνιαῖο περίπου σύνολο, δὲν ξέρω ἂν ἔχει ἄλλη ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὰ συνθήματα στὰ προεκλογικὰ φυλλάδια μειρακίων, "φρέσκες ἰδέες" καὶ δὲ συμμαζεύεται- καθὼς καὶ στὴ ρητορικὴ τοῦ Λαζόπουλου τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2008. Δὲν ὑπάρχουν "νέοι" ἐν πολτῷ: ὑπάρχει ὁ πολιτικοποιημένος Κώστας, ὁ Δημήτρης, ἡ Κατερίνα, ἡ Ἄννα, ὁ Νῖκος. Συγκεκριμένοι ἄνθρωποι, ἄλλοι ἄξιοι κι ἄλλοι ὄχι, ἄλλοι μὲ φρέσκες ἰδέες, ἄλλοι μὲ ἀπαρχαιωμένες καὶ ἄλλοι μέ... καθόλου.

     Ἡ νεολαιολαγνεία μᾶς ἀκολουθεῖ μετὰ τὸ «πολυτεχνεῖο»: οἱ νέοι κατήντησαν ἀντικείμενα μιᾶς ἀγιοποίησης μακρᾶς διαρκείας, ποὺ ἀντὶ νὰ ἀναδεικνύει τὴν δημιουργική τους ἑτερότητα, τοὺς καθιστᾶ ἁπλὲς ἀραχνιασμένες προβολὲς τῆς περασμένης ζωῆς τῶν «μεγάλων», οἱ ὁποῖοι ἐνδόμυχα φαντάζονται τοὺς μικρότερους ὡς σκυταλοδρόμους συνεχιστὲς τῆς δικιᾶς τους παρουσίας πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελα τοῦ πολυτεχνείου (τὰ ὁποῖα, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ ὅσων δηλώνουν ὅτι ἦταν πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὴν μοιραία νύχτα, πρέπει νὰ ξεπερνοῦσαν σὲ μάκρος τὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου).

     • juliet avatar
      juliet @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/05/2011 07:12:46

      καλό μήνα,
      το να γράφεις στο πολυτονικό προσπαθείς να μας θυμίσεις ότι η γλώσσα μας είναι άλλη ,καλά κάνεις ..η αφύπνιση έχει πολλούς τρόπους..
      Οτι είχε έλθει η κόρη μου απο Γαλλία,είχανε κάνει ολόκληρη καμπάνια για τη δημιουργία ''συμβουλίων νέων''.Την έπεισα να πάει,είχε μια φίλη απο Νορμανδία η οποία είχε ένα πιλοτικό πρόγγραμα, (εκανε την πρακτική σε δήμο)σχετικό με ελέγχους στο δήμο.Ξεκινάει η Μαρία με χαρά οτι θα προσφέρει,δεν την ενδιέφερε ούτε και τώρα η πολιτική,έχουμε φάει τόσα σκ..α από τα συνδικαλιστικά του άνδρα μου που το παιδί αλλάζει δρόμο.Της είπανε οτι έλειπε η υπεύθυνη και θα την ειδοποιήσουνε ,ακόμη περιμένει.Δεν ήτανε γραμμένη στο σύστημα ,δήμος Βριλλησίων,δεν είμαστε οι νεόπλουτοι των βορίων ,οι δικοί μου ήτανε απο το-50,πολιτικοί πρόσφυγες απο Ρουμανία.
      Με κάνεις να βγαίνω απο τα ρούχα μου ,να μη σου πω οτι και φίδι να ήμουνα και έβγαζα και τα επτά(;) μου δέρματα λίγα θα ήτανε,αν λες ότι αυτοί οι οπιστοδρομικοί θα δεχτούν ανοιχτά μυαλά που δε κινούνται υστερόβουλα!!
      Για να σε δεχτούν θα πρέπει να σκεφτούν τι κέρδος έχουνε.
      Πες μου τι άλλαξε,ο Λαζαρίδης;θυμίσου με λίγο θα του πριονίσουν τη καρέκλα.
      Το κόμμα δεν χρειάζεται μόνο τους νέους ,χρειάζεται τους πιο μεγάλους να καθοδηγούν την ορμή και τον ενθουσιασμό των νέων και οι ίδιοι να πειθαρχούν το εγώ τους.Σε μια ομάδα(το κόμμα είναι μιά μεγάλη όμαδα ανθρώπων)που αγωνίζεται δεν υπάρχει εγώ ,υπάρχει σκοπός ,στόχος.
      Το Πασοκ έμεινε τόσα χρόνια γιατί τους έδωσε όνειρα,σάπια ;καταστροφικά; ότι θες πες.Ξέρεις πόσοι Φούληδες(αδελ-φούληδες)υπάρχουν;
      Μπορεί ο Σαμαράς να επιβάλλει αυτή την ιδεολογία;Ολοι για την Ελλάδα;Δεν υπάρχουν πληβείοι και ελιτ,ο στόχος είναι ένας να αποτινάξουμε αυτό το πέπλο που μας σκεπάζει ,σαν τον ιστό της αράχνης .
      Καλήμερα.....και να ελπίζουμε οτι ο Μάης θα φέρει την αναγέννηση!

     • φωνη avatar
      φωνη @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/05/2011 10:29:57

      Έργα νέων, συμβουλές μεσηλίκων, ευχές γέρων

     • ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ avatar
      ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/05/2011 11:28:01

      Αγαπητέ Αατυάνακτα, μόνο από το πολυτονικό που χρησιμοποιείς φαίνεται οτι η ηλικία σου είναι από 55-60 ετών! Να με συγχωρέσεις αλλά δεν νομίζω οτι τα πεπραγμένα της γενιάς σου οδήγησαν σε ευημερια και πρόοδο αυτόν τον τόπο!
      Πραγματικά δεν ενοχλείστε από την απουσία των νέων από την πολιτική? Φοβάστε μήπως η νέα γενιά πάρει τη σκυτάλη και σας φάει τις καρέκλες?
      Δεν νομίζω οτι απειλείται κανείς μεγαλύτερος, εφ΄οσον είναι ανοιχτός στα μυαλά, επιδεκτικός στην καινοτομία, αλλά ένα παραπάνω μπορεί να συμπορευτεί και να διδάξει εμπειρία στους νεότερους!
      Να σου πω και κάτι ακόμη, είναι απογοητευτική η εικόνα στα πλάνα ας πούμε της τηλεόρασης αλλά και ζωντανά το έχουμε παρακοληθήσει το θέαμα, το Κόμμα της ΝΔ, να έχει πρώτες μούρες κάτι απαρχαιωμένα απολιθώματα!!
      Δυστυχώς ποτέ δεν μπόρεσα να θαυμάσω κανένα από τα στελέχη της ΝΔ, μέχρι και την διακυβέρνηση του νεώτερου Καραμανλή!
      Για πρώτη φορά αυτό το κόμμα έχει την ελάχιστη πιθανότητα ν΄ανανεώσει το πολιτικό του δυναμικό, με την νοοτροπία και την τόλμη του Α. Σαμαρά και των στενών του συνεργατών που είναι μίλια μπροστά σε ιδέες και χωρίς κόμπλεξ. Αν δεν το επιτύχει θα έχουμε ξαναδεί το έργο και μάλιστα κακογραμμένο.

     • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
      Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ 01/05/2011 17:25:32

      ""Αγαπητέ Αατυάνακτα, μόνο από το πολυτονικό που χρησιμοποιείς φαίνεται οτι η ηλικία σου είναι από 55-60 ετών! ""

      Ρὲ (ὑπερβολικὰ) Ἁπλῆ Σκέψη, δὲς τὰ παραπάνω σχόλιά μου ὅπου μνημονεύεται ἡ ἡλικία μου... Τὸ διαβάζουμε ΟΛΟΚΛΗΡΟ τὸ σχόλιο, ὄχι κάθετα!

     • ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ avatar
      ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 01/05/2011 20:56:24

      Τέλος πάντων ζαλιστήκαμε με την ηλικία σου και εν τέλει λίγη σημασία έχει ! σημασία έχει η άποψή σου για τους νέους 25άρηδες! δηλαδή πραγματικά θα τρελλαθείς άν αναλάβουν και αυτοί αξιώματα?
      ΕΡΩΤΗΣΗ: οι σημερινοί 25'αρηδες σε ποιό οικονομικό περιβάλλον θα καταξιωθούν για να περάσουν τις εξετάσεις που ευαγγελίζεσαι? εκτός και άν μας έχεις και καμμιά πρόταση λύσης της καλπάζουσας ανεργίας, του κύματος φυγής των ¨καλύτερων¨νέων στο εξωτερικό κλπ.
      Εν πάσει περιπτώσει εσύ που είσαι ακόμη στα 23, περίμενε καμιά 15αριά χρόνια ακόμα να μεγαλώσεις, να καταξιωθείς στον όποιο χώρο κινείσαι και βλέπουμε .....

     • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
      Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 02/05/2011 13:00:58

      Ἒ ὄχι καὶ νὰ τὸ κάνουμε παιδικὴ χαρὰ τὸ κράτος. Μιλᾶς συχνὰ μὲ "νέους" ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ἢ μιλᾶμε γιὰ ὑποθετικὲς ὀντότητες;

 15. Pluto avatar
  Pluto 01/05/2011 04:39:34

  Νίκη΄(=αυτοδυναμία) στις εκλογές από την ΝΔ με τα πολιτικά πτώματα στα ψηφοδέλτια στα παράθυρα καί στον κομματικό μηχανισμό είναι ανέφικτη!Μην βαυκαλίζεσθε!Αλλά καί αν ήταν εφικτή θα ηταν ανεπιθύμητη! Να ξαναγίνει υπουργός ο Χατμάνος καί ο Πάκης, ποιό το όφελος για τον τόπο;;
  Η μόνη ρεαλιστική προοπτική που διαγράφεται μετά τις επικείμενες πλέον εκλογές, είναι Κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτικών προσωπικοτήτων που θα την στηρίζουν τα δύο μείζονα κόμματα.
  Αρχίστε να συνηθίζετε σ` αυτή την ιδέα όσο ο Αντώνης κάνει το λάθος καί δεν ξεκαθαρίζει την ΝΔ από τους ανίκανους καί τους αδίστακτους που κατέστρεψαν την χώραΤα λάθη πληρώνονται! Τα ομιλούντα, τυμπανιαία πτώματα διώχνουν τον κόσμο,αποσυσπειρώνουν,σκοτώνουν την ελπίδα!

 16. tripto avatar
  tripto 03/05/2011 10:29:30

  εγώ πάντως γράφω σε πολυτονικό , χρησιμοποιώντας και βαρεία - έστω ιδιοχείρως. Είμαι 34 ετών. Και έχω πληρώσει για αυτήν μου "την εμμονή" από τις προοδευτικάντζες του απολύτου τίποτε. Και δεν είμαι καν δεξιός.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ tripto 03/05/2011 14:40:18

   γιατί μόνο ἰδιοχείρως;;; Πᾶνε πιὰ τὰ τεχνικὰ προβλήματα!

   • tripto avatar
    tripto @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 03/05/2011 17:51:31

    θα αγορασθή το πολυτονιστήρι αγαπητέ ...

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ tripto 04/05/2011 14:31:36

     Τὸ πολυτονιστήρι κάνει ἄπειρα λάθη. Γιὰ ἀρχή, καλὸ εἶναι. Πάντως ὅλα τὰ windows μετὰ τὸν Β'ΠΠ ἔχουν ἐγκατεστημένο πολυτονικό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.