#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
24/07/2013 05:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μικρομεσαίων το ανάγνωσμα

 

Λίγο μετά την εκδήλωση της κρίσης ένας νεαρός, ονόματι Πελαγίδης, αρθρογραφώντας υποστήριξε με στόμφο ότι “ο ελληνικός μικρομεσαίος καπιταλισμός εκμέτρησε το ζην”. Υποτίθεται λόγω διαφθοράς, ανορθολογισμού, φοροδιαφυγής και έλλειψης προσαρμοστικότητας.

Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Πελαγίδης είναι πανεπιστημιακός, καθηγητής Οικονομικών, ενώ είχε διατελέσει και σύμβουλος του κ. Βενιζέλου κατά τη θητεία του τελευταίου στο Υπουργείο Οικονομικών.

Δεν ομνύουμε στην ανύπαρκτη αθωότητα των Ελλήνων μικρομεσαίων τε και μεγαλομεσαίων.
Αλλά όταν εισηγητές πολιτικής και διδάσκοντες τα μελλοντικά στελέχη υποστηρίζουν τόσο ανώριμες θέσεις, γίνεται αντιληπτό γιατί η χώρα έφτασε κάποια στιγμή να οδεύει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και τα Μνημόνια.

Τουλάχιστον σε οικονομίες που δεν σχεδιάζονται κεντρικά η οικονομική δραστηριότητα ξεκινά από κάτω προς τα πάνω.

Ακόμα και η μεγαλύτερη πολυεθνική ξεκίνησε κάποτε ως μικρό κατάστημα ή ατομική επιχείρηση. Γνωστή και πρόσφατη η ιστορία των Apple και Microsoft, για να χρησιμοποιήσουμε ως παραδείγματα δυο πασίγνωστα brand names αιχμής.

Πολυεθνικές όμως στην πλήρη ισχύ τους είναι δυσκολότερο να βοηθήσουν σήμερα στην πολυπόθητη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, από ό,τι η δράση μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Γιατί;

Οι πολυεθνικές, σχηματικά, συνήθως έχουν τρία βασικά, διακριτά τμήματα.

Πρώτον, τη Διοίκηση, τα Headquarters, που συνήθως εδρεύει είτε σε γεωγραφικά κέντρα, όπως στην Ευρώπη η Φραγκφούρτη, είτε στη χώρα καταγωγής των ιδρυτών, είτε σε ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, όπως η Ιρλανδία. Η Ελλάδα δεν ικανοποιεί ιδιαίτερα τα κριτήρια.

Δεύτερον, το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, τα γνωστά R&D, που συνήθως εδρεύουν σε χώρες με διακεκριμένα πανεπιστημιακά ή άλλα ερευνητικά κέντρα επιστήμης και τεχνολογίας. Είναι κάτι που θα μπορούσε να φιλοξενήσει η Ελλάδα, αλλά θα έπαιρνε τη μπουκιά από το στόμα πλούσιων χωρών, που οφείλουν την ευμάρειά τους και σε αυτό, των δανειστών της, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν καμμία διάθεση να το επιτρέψουν.

Τρίτον, το Τμήμα Marketing, που, συνήθως, επίσης τοποθετείται στρατηγικά σε μεγάλες ή αναπτυσσόμενες αγορές με περίγυρο που προσφέρει αυξημένες προσδοκίες πωλήσεων.

Έτσι λοιπόν, χωρίς βέβαια να αποκλείονται συνέργειες, όπως αυτή που επιτεύχθηκε με την συμφωνία Cosco-HP, από την οποία όμως αναμένουμε να δούμε ποια απτά οφέλη από εισροές θα αποκομίσει η ελληνική οικονομία, η Ελλάδα μάλλον στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που περισσότερο μπορεί να ελπίζει.

Όμως εδώ, ένας από τους βασικούς άξονες των Μνημονίων υπήρξε η οικονομική εξόντωση των μικρομεσαίων δια της φοροεπιδρομής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για το ποιοι υπήρξαν οι σχεδιαστές της εξόντωσης και οι “ψιθυριστές” στην Τρόικα, αλλά σημασία έχει να ανασχεθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και η ενίσχυση των ανθρώπων που εν δυνάμει μπορούν να αποτελέσουν φορείς μιας καινούριας επιχειρηματικότητας.

Στην Ελλάδα, από “καθυστέρηση” στην εξέλιξη της οικονομίας, δεν φτάσαμε ποτέ στο στάδιο ενός σκληρού καπιταλισμού όπως της Αμερικής, με τη υπερσυγκέντρωση κεφαλαίων και τις επακόλουθες χαώδεις κοινωνικές ανισότητες.

Μείναμε χώρα με σχετική κοινωνικοοικονομική αναλογικότητα – που αλλοιώθηκε μόνο την τελευταία 20ετία. Στη συγκυρία αποτελεί πλεονέκτημα, το οποίο όμως, με τις πολιτικές κατά των μικρομεσαίων που εφαρμόζουμε, εξουδετερώνουμε μόνοι μας, τη στιγμή που η Αμερική, της κυριαρχίας των πολυεθνικών, καλλιεργεί ώστε να βγει οριστικά από την κρίση.

Στοιχεία για τις ΗΠΑ, από το ΒΗΜΑ.

α) Ένα σημαντικό σκέλος της οικονομίας των ΗΠΑ το οποίο φανερώνει σημάδια ανάκαμψης είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


β) Πριν από την οικονομική κρίση ο όρος "μικρή επιχείρηση" δεν υπήρχε στο οικονομικό λεξιλόγιο των Αμερικανών. Και όμως είναι ο τομέας της οικονομίας που γεννά περί το 82% της απασχόλησης. Μετά την κρίση η νοοτροπία άλλαξε. Ειδικά στις τελευταίες προεδρικές εκλογές και οι δύο υποψήφιοι αναφέρθηκαν στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ως τους στυλοβάτες της αμερικανικής οικονομίας

γ) Για χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αναπτύχθηκαν ραγδαία τα  τελευταία χρόνια οι ομοσπονδιακοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί. Αυτά, δηλαδή, τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που υπήρχαν σε πολλές ελληνικές, επαρχιακές πόλεις από τις αρχές του 20ου αιώνα,  αλλά εμείς τα παροπλίσαμε, σε όφελος ορισμένων τραπεζιτών, και έρχεται τώρα ο κ. Σόιμπλε να μάς φέρει τις γερμανικές Sparkasse σαν νεωτερισμό (με το θέμα θα ασχοληθούμε διεξοδικότερα)

δ) Για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονταν κεφάλαιο που το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα ήταν απρόθυμο να προσφέρει. Οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί εκμεταλλεύθηκαν αυτό το «κενό» και έγιναν οι βασικοί πάροχοι ρευστότητας για τους μικρομεσαίους στις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί έχουν αγγίξει ρεκόρ ύψους καταθέσεων στα 880 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά τους έσοδα στο τέλος του 2012, συνολικά 4,2 δισ. δολάρια, ήταν διπλάσια από τα έσοδα του 2008.

ε) Καθώς η οικονομική ανάκαμψη αυξάνει τη ρευστότητα, οι μικρομεσαίοι ανακτούν σταδιακά την πρόσβαση στις παραδοσιακές αγορές κεφαλαίων. Ο όγκος των επιχειρηματικών δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αυξηθεί ως και 50% στο πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012

στ) Το σημαντικό στοιχείο είναι όχι ο όγκος αλλά η ποιότητα των εν λόγω δανείων. Τα επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: δάνεια κεφαλαίου κίνησης και αναπτυξιακά δάνεια. Τα πρώτα είναι το "καταφύγιο" των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν έχουν προβλήματα ρευστότητας. Ενώ τα δεύτερα χρησιμοποιούνται όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Ως τα μέσα του 2012 το 60% των δανείων ήταν κεφαλαίου κίνησης και μόλις το 40% ήταν αναπτυξιακά. Πλέον, αυτή η αναλογία έχει αντιστραφεί, γεγονός που φανερώνει  ότι το οικονομικό κλίμα έχει αλλάξει.

Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Οι ΗΠΑ, καθορίζοντας τις εξελίξεις και την αιχμή της τεχνολογίας, διαθέτουν σήμερα συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, μόνο γύρω από τους κολοσσούς της Silicon Valley  μπορούν να “ανθίσουν” δεκάδες επιχειρήσεις που θα λειτουργούν ως υπεργολάβοι τους, και δίπλα στους δεύτερους άλλοι που θα επιτελούν τον ίδιο ρόλο.

Στην Ελλάδα του 2013, ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας;
Κι άλλα rooms to let, προπύργια φοροδιαφυγής;
Κι άλλες καφετέριες ή πρατήρια άρτου, που έχουν πλημμυρίσει τον τόπο;
Μπαρ γιαουρτιού – η τελευταία μόδα ;
Ή κομμωτήρια, που με την επιδότηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας έχουν ανοίξει τόσα ώστε κουρεύει η μία την άλλη;

Προβάλλει μια αχνή αχτίδα φωτός, παρά τις ενστάσεις που επιδέχεται, την περιγράφει ο Αρίστος Δοξιάδης εδώ.

Ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά από τις ΗΠΑ των start-ups, επιχειρηματικών νεοσσών με όχημα τεχνολογίες, που με συνδρομή κεφαλαιακών συμμετοχών ανοίγονται στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Κάποιες θα κλείσουν σύντομα, κάποιες αργότερα, κάποιες θα γίνουν οι ισχυροί του αύριο. Δεδομένο δεν υπάρχει τίποτα, η ανθρώπινη ιστορία αποτελεί διαρκή μάχη.

Δεν διατυπώνουμε προς το παρόν εξειδικευμένες προτάσεις παρά μια γενική, πολιτική :
Εάν θέλουμε νέες θέσεις εργασίας αντί να συνεχίζουμε να “βγάζουμε τα μάτια μας” πυροβολώντας τους μικρομεσαίους σε όφελος μεγαλο-κάτι, -εργολάβων, -προμηθευτών, -ξενοδόχων, θα ήταν σκόπιμο ο πρωθυπουργός να εξετάσει την ανάθεση σε έναν άνθρωπο από τα σπλάχνα της επιχειρηματικότητας της παρακολούθησης και του σχεδιασμού της ενίσχυσης όποιων  τάσεων υπάρχουν.

Επιμένουμε σε άνθρωπο του χώρου, διότι όλοι οι επιτελείς στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Ανάπτυξης είναι είτε προϊόντα ασφαλών οικονομικά χώρων, είτε ακαδημαϊκοί δίχως επαφή με την πραγματική οικονομία, είτε στελέχη ελεγκτικών πολυεθνικών, είτε έχουν υπάρξει αποκλειστικά κομματικοί οικόσιτοι.

Προφήτης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΝΙΚΟΣ-ΔΕΗ avatar
  ΝΙΚΟΣ-ΔΕΗ 24/07/2013 06:59:21

  (Η ΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ).
  ΑΥΤΑ ΛΕΕΙ Η ΠΙΑΤΣΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ.

 2. ορεσείβιος avatar
  ορεσείβιος 24/07/2013 07:24:56

  Αν ήταν στην ελλάδα μας ο ιδρυτής της άπλ ή της μαικροσοφτ,απλά δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει άδεια ίδρυσης,άδεια λειτουργίας ,έγκριση περιβαλλοντικών όρων κλπ καθόσον σε ένα γκαράζ δεν μπορεί να λειτουργήσει επιχείρηση...
  Ο κομουνιστικός καπιταλισμός μας, που βασίζονταν σε ένα σωρό εμπόδια γραφειοκρατικά και νομοθεσίες με μόνο σκοπό να δυσκολεύουν παρά να διευκολύνουν τους νέους επιχειρηματίες ,φυσικά και ήρθε η ώρα του να τελειώσει αν θέλουμε να επιβιώσουμε...
  Αναλωνομαστε σε μάχες για άδεια πουκάμισα...Η αργία της κυριακής άλλο ένα...
  Οποιος θέλεις ας ανοίγει και 24 ώρες το 24ωρο..Που είναι το πρόβλημα? Οι επιχειρηματίες δηλ θελουν προστασία και οδηγίες για να αποφασίσουν ποιό είναι το συμφέρον τους? Δεν θα βγαζει τα έξοδα του ένα μαγαζί της κυριακή? Δεν θα ανοίξει..Βγάζει κέρδος? Θα ανοίγει.
  Η νοοτροπία του αν δεν συμφέρει η δεν βολέυει σε μένα η αγορά της κυριακής να μην ισχύσει για κανένα, είναι το βασικό στοιχείο του κομουνιστικού καπιταλισμού μας..
  Οσο παραμένουμε δέσμιοι του μικρόκοσμου μας ,ο καθένας να διαφυλάξει τα σύνορα της δικής του μικρομεγάλης "κατάκτησης", δεν υπάρχει σωτηρία.

 3. Mpaaa avatar
  Mpaaa 24/07/2013 08:57:21

  Aλλωστε εκει που υπαρχει λογος να ειναι ανοικτα τα καταστηματα τις Κυριακες ειναι ηδη ανοικτα εδω και χρονια .

  Επισης χρειαζονται φορολογικες ελαφρυνσεις και οχι λειτουργικες επιβαρυνσεις .

 4. Κόνδωρας avatar
  Κόνδωρας 24/07/2013 09:00:38

  Επικροτώ, στο θέμα της υποστήριξης των μικρομεσαίων. Το ότι , όμως, είναι προπύργια της φοροδιαφυγής, σημαίνει ότι, στην πράξη, οι φόροι δεν δουλεύουν. Ας τους καταργήσουμε για τις ΜΜΕ, ας βγάλουμε και το Δημόσιο/Επιμελητήρια από τα πόδια τους, και ας τις αφήσουμε να παράγουν πλούτο.

  Σε ποιούς τομείς; Η υψηλή τεχνολογία, για της Ελλάδα, είναι όνειρο απατηλό: δεν έχουμε σύνδεση με εφαρμοσμένη Πανεπιστημιακή έρευνα (που ξέρει μόνο να σπαταλά ευρωπαϊκά κονδύλια). Οι ιδρυτές της Google, εφήρμοζαν τα Διδακτορικά τους στην πράξη, όταν την έφτιαξαν.

  "Κι άλλα rooms to let ;". ΝΑΙ, ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ. Φέτος, περιμένουμε 17 εκατ ξένους τουρίστες. Όμως, από το Σεπτέμβριο και μετά τα τουριστικά καταλύματα κλείνουν. Μήπως ένα καλό επαρχιακό οδικό/σιδηροδρομικό/αεροπορικό συγκοινωνιακό δίκτυο, μαζί με μαζική διαφήμιση χειμερινών προορισμών μας στο εξωτερικό, έφερνε 30 εκατ τουρίστες το χρόνο; ΕΞΑΛΛΟΥ, γιατί να πάει ο Άγγλος για σκι-χειμερινές διακοπές στις Άλπεις, και όχι στα Καλάβρυτα ή τα Ζαγοροχώρια ή το Πήλιο;

 5. cp avatar
  cp 24/07/2013 09:25:23

  Συμφωνώ απόλυτα!
  Τα είπες όλα!

 6. Φυγόκεντρος avatar
  Φυγόκεντρος 24/07/2013 09:51:48

  Να φτιάξουμε επειγόντως καινούργιους μικρομεσαίους γιατί οι παλιοί "στέρεψαν".

  • Κεντρομολος avatar
   Κεντρομολος @ Φυγόκεντρος 25/07/2013 11:18:20

   Nαι, ξερω μια βιοτεχνια που ειδικευεται στην παραγωγη μικρομεσαιων.

 7. Μανώλης Πετράκης avatar
  Μανώλης Πετράκης 24/07/2013 10:41:56

  Παραμύθια της χαλιμάς είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογα ερευνητικά κέντρα, τουλάχιστον αν ενοούμε το "αξιόλογο" ως κάτι που μπορεί να προσεκλύσει επενδύσεις. Δεν με ενδιαφέρει πόσα low impact paper-άκια της πλάκας έβγαλε ο κάθε ερευνητής ή πόσο συνεδριοτουρισμό έκανε. Για επενδύσεις μιλάω. Πρέπει να παίρνει βαριά ναρκωτικά κάποιος για να έλθει να "επενδύσει" σε "ερευνητικά κέντρα" με εμφάνιση και βρώμα χοιροτροφείου, επικυριαρχούμενα από αγέλες αξύριστων και σε ένα φορολογικό τοπίο που σχεδιάζουν / αυτοσχεδιάζουν ο κάθε κρατικοδίαιτος ή "πανεπιστημιακός" υπουργός οικονομικών και ο κάθε τοπικός βλάχος βαθυπασόκος ή συριζαίος έφορας με τους Τσιπροσυριζαίους να περιμένουν στην γωνία για κρατικοποιήσεις, σοβιετικού τύπου περιουσιολόγια και τιμωρητικού τύπου φόρους στην περιουσία και στο κεφάλαιο (αλήτη τολμάς να έχεις λεφτά όταν ο κόσμος πεινάει?) . Η Ελλάδα είναι τελειωμένη κύριοι. Ο πάτος όμως απέχει πολύ ακόμα. Πάρα πολύ. Θα είναι πολύ κάτω από την σημερινή Αλβανία. Και θα μας πάρει άλλα 20 χρόνια να τον φτάσουμε, στο πιο αισιόδοξο σενάριο. Όσοι έχουν λίγο μυαλό στο κεφάλι τους και είναι κάτω των 35-40 ετών καλά θα κάνουν να τα μαζέψουν και να φύγουν όσο είναι ακόμα καιρός, γιατί σε λίγο καιρό θα βρουν τρόπο να δυσκολέψουν και την έξοδο, ανθρώπων ή κεφαλαίων.

  • cynthia avatar
   cynthia @ Μανώλης Πετράκης 25/07/2013 06:15:59

   Πόσο δίκιο έχεις !
   "Θα μπορούσε η Ελλάδα να "φιλοξενήσει" τμήματα έρευνας και ανάπτυξης .....!"
   Θα μπορούσε να ήταν ρομαντισμός αν δεν ήταν ανέκδοτο.Δεν πρόκειται περί απαισιοδοξίας αλλά οδυνηρής ενσυνειδήτωσης που μακάρι να την έιχαν όλοι .

 8. Κόνδωρας avatar
  Κόνδωρας 24/07/2013 11:04:42

  Απαισιόδοξος, αλλά αληθινός...

  • GLAD avatar
   GLAD @ Κόνδωρας 24/07/2013 12:51:16

   Πρώτα βάζουμε το αληθινός και μετά το απαισιόδοξος , το οποίο ούτως ή άλλως είναι περιττό.

   • Κόνδωρας avatar
    Κόνδωρας @ GLAD 24/07/2013 14:40:25

    Κράτα όμως στο μυαλό σου τη γενική παρατήρηση ότι ποτέ οι απαισιόδοξοι δεν έρριξαν κάστρα, ούτε κέρδισαν μάχες.

 9. βαγόνι avatar
  βαγόνι 24/07/2013 11:14:20

  Το είδος του επιχειρείν που μας ταιριάζει,για σωστούς και για λάθος λόγους...
  ....να μήν μπούμε,όμως, στη σφαίρα της εθνολογίας και της κοινωνικής
  ψυχολογίας....δεν έχει άκρη!....και μόνο το γεγονός,ότι το 40% των εργαζομένων
  στη χώρα μας-δεν γνωρίζω τίς πρόσφατες απώλειες απο την μνημονιακη
  καταιγίδα-είναι αυτοαπασχολούμενοι και μικροιδιοκτήτες,μιλάει απο μόνο του....
  Ακόμη και άν ισχύουν οι λόγοι του αντίλογου,που παραθέτεις,δεν αλλάζουν
  οι φυσικές κλίσεις και η ιστορική τους κατοχύρωση....απλώς,έλλειπε η
  καθοδήγηση και η πληροφόρηση για το τί είναι πρόσφορο και τί κορεσμένο...
  Το είδος της επιχείρησης ακόμη-πάντα η μικρομεσαία-που μπορεί να
  επικαλεστεί κανείς με ιδεολογικά και υπαρξιακά άλλοθι,άν τα χρειάζεται....!
  Ταιριάζει στον συντηρητικό πολίτη,που θέλει να νοιώθει αφεντικό στο
  χώρο του ή να επιστρατεύει την οικογένεια του....ταιριάζει και στα νεαρά
  μαρξίζοντα στελέχη,που αναγκάστηκαν να υπηρετούν μεγάλα ή πολυεθνικά
  συγκροτήματα,μεταλλασσόμενοι σε βαθμό σχιζοφρένειας....ιδού στάδιο
  δόξης λαμπρόν: η συνεταιριστική ή αυτοδιαχειριζόμενη μικρή επιχείρηση....
  Το θέμα είναι να ξέρουμε που πάμε...κι'ακόμη,το αγκομαχών κράτος μας-
  ίνα μή τί χείρον είπω-να αναλάβει,επι τέλους έναν υπεύθυνο στρατηγικό
  ρόλο: "πάτε εκεί,έχει ψωμί...μήν πάτε εκεί είναι κορεσμένος χώρος"...."έχετε
  τόση δανειοδότηση...τόσα ίδια κεφάλαια"....κλπ,κλπ..
  Θυμάμαι,όχι χωρίς νοσταλγία,στα μέσα της δεκαετίας 7ο,το αυτοδιαχειριστικό
  εγχείρημα της ωρολογοποίιας LIP,τα κροατικά αμπέλια του 'Εντβαρντ
  Καρντέλι,τα Αλγερινά χωράφια που σάρωσαν ανόητοι στρατιωτικοί κρατιστές,
  τις δικές μας προσπάθειες του ΄8ο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που
  ναυαγούσαν,πέφτοντας στο τείχος ενός παμπάλαιου και θλιβερού πελατειακού
  συστήματος και μιάς ανειδοποίητης και ανεκπαίδευτης βάσης....
  Η μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει την έξοδο ασφαλείας απο
  τα αδιέξοδα που μας ζώνουν,,,,θέλει σοβαρότητα αλλά και δημιουργικό
  βολονταρισμό,αντί για γκρίνια & άγονες συγκρούσεις....το κομμάτι σου έρχεται
  στίς στιγμές που πρέπει!

 10. JayGatsby avatar
  JayGatsby 24/07/2013 12:07:11

  Άλλο η μικρομεσαία καινοτομική επιχείρηση τύπου Apple, στο ξεκίνημα της, ή η μεγάλη μάζα των εξαγωγικών γερμανικών ΕΠΕ, το περίφημο Mittelstand της γερμανικής οικονομίας και άλλο η ατέλειωτη σειρά των μεταπρατικών μαγαζακίων των δρόμων των μεγαλουπόλεων μας, με τον έναν υπάλληλο (και αν), και το στοκ των εισαγόμενων προιόντων.

  Είναι χαρακτηριστικό οτι η αντιπροσωπευτικότερη εικόνα κρίσης στην Ελλάδα είναι το ξενοίκιαστο εμπορικό μαγαζί, (αυτό κοσμεί και οπτικά το άρθρο σας).

  Οικονομία μικρεμπόρων εισαγωγέων τέλος. Έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής.

 11. τοξο avatar
  τοξο 24/07/2013 14:44:52

  Ο τρίτος δρόμος γιά τον σοσιαλισμό,έφυγε από την πόρτα και μας ξανάρχεται από το παράθυρο;

 12. tassos avatar
  tassos 24/07/2013 22:54:25

  Μεγάλο παραμύθι ότι οι μικρομεσαίοι φοροδιαφεύγουν. Δυστυχώς οι Α.Ε. μπορούν να δικαιολογούν οποιαδήποτε έξοδα και ο μικρομεσαίος τίποτε. Έτσι μετέρχεται ένα σωρό τρόπους να καλύψει τη "χασούρα" . Είναι ψίχουλα μπροστά στον πακτωλό των χρημάτων που αποκρύπτουν οι μεγάλες Α.Ε. με ένα σωρό "τερτίπια"

 13. dioklis avatar
  dioklis 25/07/2013 07:38:56

  Πρέπει όμως κάτι να κάνουμε. Οτιδήποτε, σήμερα, γιατί η ακινησία σκοτώνει.

 14. Δρόλαπας avatar
  Δρόλαπας 26/07/2013 07:27:30

  Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τα δομικά προβλήματα τους έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν (http://www.antinews.gr/2013/03/12/207967/)

  Ανεξάρτητα σε ποιόν τομέα υλοποιείται η όποια επενδυτική προσπάθεια βασικό στοιχείο για την στήριξη τους πρέπει να αποτελέσει ο Εξαγωγικός προσανατολισμός τους.Μην πάτε λοιπόν στις μακρινές ΗΠΑ , μια ματιά δίπλα μας στον τρόπο που η Τουρκία αντιμετωπίζει τις εξαγωγές ως πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης της και ταυτόχρονα και τις επενδύσεις.Δείτε λοιπόν το τι επεβλήθηκε σε κάθε Τούρκο Πρέσβη και το τι επεβλήθηκε στον εκάστοτε Υπεύθυνο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της όποιας Τουρκικής Πρεσβείας ανά τον κόσμο. Απο εκεί ξεκινάμε και ερχόμαστε πρός το εσωτερικό με μεθοδικότητα και συστηματικότητα

 15. Greg avatar
  Greg 26/07/2013 09:38:19

  Όσο ακολουθούμε το δόγμα τρόϊκας - Στουρνάρα της φορολόγησης του "έχω" και όχι του κερδίζω, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για ανάκαμψη της οικονομίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.