#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
15/07/2012 11:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κραυγή Ελλήνων…Δὲν θεωρῶ ἀντίσταση ἁπλῶς καὶ μόνο νὰ πάρεις τὰ ὅπλα καὶ νὰ ἀνέβεις στὰ βουνά. Αὐτὸ εἶναι εὔκολο πράγμα, σχετικὰ εὔκολο. Τὸ πρόβλημα εἶναι νὰ μείνεις αὐτὸ ποὺ εἶσαι, καὶ αὐτὸ βέβαια συνδυάζεται μὲ τὴν πολιτισμικὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ. Μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅταν κατακτήθηκε ὁ ἑλληνικὸς λαός, εἴτε ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους ἀρχικὰ εἴτε ἀργότερα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, εἶχε ἐθνικὴ ἑνότητα καὶ συνείδηση τῆς ἑνότητας αὐτῆς. Ὑπῆρχε μία λαϊκὴ ἑνότητα μὲ τὴ γλῶσσα, μὲ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, καὶ εἶχε συνείδηση τῆς ταυτότητάς του αὐτῆς, ἡ ὁποία τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ἀντισταθεῖ στὴν ἀπορρόφηση ἀπὸ ἄλλους λαούς, οἱ ὁποῖοι ἦταν οἱ κατακτητές του.»

(Νίκος Σβορνος - Συνέντευξη στὸ περιοδικὸ Σύγχρονα θέματα, τεῦχος 35-37, Δεκέμβριος 1988).

Το ελληνικό κράτος με δίδαξε «Βυζαντινή Ιστορία».

Την ιστορία, λέει, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Αργότερα, διαπίστωσα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων ιστορικών εννοεί, και έτσι αποκαλεί, ως Ελληνική Αυτοκρατορία την «Βυζαντινή Αυτοκρατορία».

Ότι πιθανόν ο ορισμός «Βυζάντιο» επιλέχτηκε γύρω στον 15ο Αιώνα από κάποιον Γερμανό ιστορικό - ίσως για να στερήσει από τους Έλληνες το ιστορικό κλέος της κληρονομιάς της πλέον μακραίωνης αυτοκρατορίας στην Παγκόσμια Ιστορία.

Κι ύστερα, στις 6 Απριλίου 2009, ήρθε ο Ομπάμα στην Τουρκική Βουλή : «Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο …ξένες δυνάμεις προσπάθησαν να διεκδικήσουν τα τουρκικά εδάφη… επεδίωξαν να επανασυστήσουν μια αρχαία αυτοκρατορία».

(Και εδώ )

Όλοι γνωρίζουν.

Αλλά δεν έχουν κανέναν λόγο να αναγνωρίζουν – όταν οι ίδιοι τα αποποιούμαστε.

Ότι η Τουρκική Μικρά Ασία είναι η υπόδουλη Ιωνία, με εκτουρκισμένους “ρωμιούς”.

Ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπειτα από ένα ιστορικό σημείο εξελληνίσθηκε.

Ότι η σπορά του Αλεξάνδρου και των Ελληνιστικών βασιλείων διατηρήθηκε χιλιετίες.

Και διατηρείται ακόμα!

Στους Έλληνες του Λιβάνου - και όχι μόνο.

Η πιο σπαρακτική κραυγή που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια : «Διατηρούμε την συνείδηση πως είμαστε Έλληνες που εξαναγκάστηκαν να εξαραβισθούν»

Και «Ελλάδα μην μας ξεχνάς».Παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή τους:

“Η Λιβανική κοινωνία, όπως είναι γνωστό, είναι μια πλουραλιστική κοινωνία. Υπάρχουν Σύροι, Άραβες μουσουλμάνοι και Έλληνες, γνωστοί και ως Ρουμ. Είναι αλήθεια ότι όλοι αυτοί σήμερα, μιλούν αραβικά, μετά τις αραβικές κατακτήσεις, αλλά αυτές οι κοινότητες διατήρησαν την ταυτότητά τους. Η Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα του Λιβάνου, διατηρεί πολλές συνδέσεις με τους δικούς μας ανθρώπους στην Ελλάδα, αφού έχουμε την ίδια ιστορία, τους ίδιους εθνικούς ήρωες, την ίδια πίστη, την ελληνική γλώσσα στις λειτουργίες, τους ίδιους Αγίους.

Πολλοί Έλληνες άγιοι μάλιστα, είναι από την Αντιόχεια. Διατηρούμε έως σήμερα ειλικρινή και εγκάρδια προσήλωση στην σύγχρονη Ελλάδα.

Μαρτυρία της ελληνικότητάς μας είναι η γλώσσα των θρησκευτικών μας τελετών. Έως και σήμερα χρησιμοποιούμε την Ελληνική, παράλληλα με την Αραβική. Είναι επίσης γνωστό πως πολλές περιοχές του Λιβάνου έχουν Ελληνικές ονομασίες.

Η Αραβική κατάκτηση πέτυχε στο να υποχρεώσει την κοινότητά μας να μιλάει αραβικά, αλλά μέχρι και σήμερα διατηρούμε την συνείδηση πως είμαστε Έλληνες που εξαναγκάστηκαν να εξαραβισθούν. Ο κίνδυνος σήμερα είναι ότι η αραβική προπαγάνδα, κατόρθωσε να πείσει μερικούς ορθόδοξους της Αντιοχείας, πως κατάγονται από προϊσλαμικούς αραβικούς πληθυσμούς και πως θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ταυτότητα στο παρόν και στο μέλλον. Αυτή η προπαγάνδα γίνεται από τα πολιτικά κόμματα της περιοχής, και εξ αυτής κινδυνεύουν οι νέοι μας. Γιατί; Εξαιτίας της απουσίας ορθοδόξων πολιτικών κομμάτων.

Κάθε κοινότητα εδώ, έχει τα δικά της κόμματα, οι Μαρωνίτες έχουν το κόμμα των Λιβανικών δυνάμεων, το Kataeb, το FPM, το Marada, οι Σουνίτες έχουν επίσης μερικά κόμματα (μελλοντικές ισλαμικές οργανώσεις), οι Σιίτες Amal και Χεζμπολάχ, οι Αρμένιοι Tashnak και Hanshak, οι Δρούζοι PSP, Δημοκρατικό Κόμμα και Attawhid. Μόνο οι ορθόδοξοι δεν έχουν κόμματα. Γι’ αυτό τον λόγο, η νεολαία μας έχει εγκλωβιστεί σε αυτά τα κόμματα. Υιοθετώντας παράλληλα και την θέση των κομμάτων αυτών σχετικά με την ταυτότητά μας. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα στο Λίβανο, που να λέει στην Ελληνική Ορθόδοξη νεολαία, ότι είναι οι διάδοχοι των Ελλήνων Αντιοχέων, και ότι είναι Έλληνες από την ελληνιστική εποχή. Τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα λένε ότι είμαστε ορθόδοξοι Σύροι ή Άραβες.

Αυτό που προσπαθούμε είναι να ιδρύσουμε ένα πολιτικό κόμμα για την Ελληνική ορθόδοξη κοινότητα, το οποίο θα έχει ως στόχους:

Επιστροφή στην πραγματική μας ταυτότητα, την ελληνική ταυτότητα.

Ενίσχυση της παρουσίας μας στην λιβανική πολιτική σκηνή.

Σύνδεση της ελληνικής Αντιοχείου νεολαίας μας με τους δικούς τους ανθρώπους και αδελφούς στην Ελλάδα.

Πρέπει να μάθουμε την ελληνική γλώσσα στην νεολαία μας.

Θα πρέπει να επιμείνουμε για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, για να σωθεί το έθνος μας από την Αραβική και Ισλαμική αφομοίωση. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι κληρικοί και επίσκοποι που παρασύρθηκαν από την αραβική προπαγάνδα, έγιναν υπέρμαχοι του αραβικού εθνικισμού και λένε στην ελληνική ορθόδοξη νεολαία μας ότι είναι Άραβες, όχι Έλληνες. Και ορισμένοι άλλοι, αυτοί που έχουν πληγεί από την προπαγάνδα των Μαρωνιτών, λένε στην νεολαία μας ότι είναι Σύροι, και όχι Έλληνες.

Η δική μας κοινότητα στην περιοχή του Λιβάνου, είναι ως εξής:

αποτελεί περίπου το 7% του συνολικού πληθυσμού.

είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χριστιανική εκκλησία, και η τέταρτη μεγαλύτερη θρησκεία στο Λίβανο. Η αποτελεσματικότητά μας στο πολιτικό πεδίο είναι ανύπαρκτη.

Η δική μας κοινότητα, όπως και οι περισσότερες κοινότητες Λιβανέζων ζουν σε κακές οικονομικές συνθήκες. Γι’ αυτό και η ορθόδοξη νεολαία μας έχει απορροφηθεί σε μη-ορθόδοξα κόμματα, ώστε να λαμβάνει χρήματα από αυτά.Η Λιβανική πολιτική πραγματικότητα είναι σεκταριστική. Κάθε θρησκευτική κοινότητα έχει κάποια δύναμη. Ο πρόεδρος είναι από τους Μαρωνίτες, ο πρωθυπουργός είναι από τους Σουνίτες, και η προεδρία του κοινοβουλίου δίνεται στους Σιίτες. Οι Ελληνορθόδοξοι έχουν τον αναπληρωματικό πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου, αλλά δεν έχουν οποιαδήποτε σημαντική δύναμη εκ του συντάγματος. Ο εκλογικός νόμος υπολογίζει τις περισσότερες κοινότητες του Λιβάνου, αλλά δεν υπολογίζει την Ελληνορθόδοξη. Γιατί; Επειδή δεν έχουμε ένα οργανωμένο πολιτικό σώμα να μιλά εξ ονόματος της κοινότητος μας, όπως συμβαίνει με τις άλλες κοινότητες.

Επικοινωνώ μαζί σας εξ ονόματος της Ελληνορθόδοξης κοινότητας των περιοχών που ανήκουν στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και στο Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ, σε μια προσπάθεια δημιουργίας κόμματος ή ενός οργανισμού ο οποίος θα εργαστεί για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης έχω τελειώσει ένα βιβλίο στα Αραβικά για την Ελληνική ταυτότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αντιοχείας (με άνω των 100 ιστορικών βιβλιογραφικών παραπομπών).  Στην πραγματικότητα η έλλειψη ενός κόμματος είναι η αιτία που κάνει την νεολαία μας να προσχωρεί σε Αραβικά κόμματα και για αυτό τώρα λένε πως είμαστε Άραβες και δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ Ελλήνων αδελφών και το Ελληνικό Πατριαρχείο των Αγίων Τόπων, υποστηριζόμενα από τα Αραβικά κόμματα και μηχανορραφούμενα από τους Εβραίους.

Εάν μας υποστηρίξετε θα γίνουμε δυνατότεροι. Μην ξεχνάτε πως ένας μεγάλος αριθμός δικών σας ανθρώπων κατοικεί εδώ. Εάν μας ξεχάσετε η Ελλάδα ίσως χάσει ένα ακόμα κομμάτι της τεράστιας Αυτοκρατορίας που χτίστηκε με αίμα και θυσίες των Ελλήνων προγόνων μας.

Σας ευχαριστούμε που ακούσατε την έκκλησή μας.

Δημήτρης El Khoury

Ηλίας Ghassan Karaan”

Κύριε Πρωθυπουργέ

Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών

Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού

Ακούτε;

Δεν μάθαμε τίποτα από την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, την Οδησσό, την Αντιόχεια, το Μοναστήρι, τη Φιλιππούπολη, την Κορυτσά, την Κερύνεια;

Ή θα επιτρέψουμε τελεσίδικα σε κάθε Ρεπούση να γράφει την Ελληνική Ιστορία κατά το δοκούν;

Προφήτης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΠαναγιώτηςΖΜεσ avatar
  ΠαναγιώτηςΖΜεσ 15/07/2012 12:35:20

  Μακάρι να εισακουστούν από τους αρμόδιους οι εκκλήσεις των συγκεκριμένων συνελλήνων. Όμως το βλέπω λίγο δύσκολο αυτό. Μόνο από εθελοντική και ιδιωτική πρωτοβουλία θα γίνει κάτι. Αλλιώς άλλη μια χαμένη πατρίδα θα καταγραφεί στην Ιστορία...

 2. Χρήστος Δημάρης avatar
  Χρήστος Δημάρης 15/07/2012 12:41:13

  ΜΠΡΑΒΟ ΠΡΟΦΗΤΗ: Παιδιά δείτε στο βίντεο τα αδέλφια μας του Λιβάνου: http://noctoc-noctoc.blogspot.gr/2012/07/blog-post_09.html?m=1

 3. Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης avatar
  Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 15/07/2012 12:42:29

  Συγκλονιστικό! Ιδού τα καθήκοντας μας, ξεπλυμένη αριστερά του κ...ου και ενοχική "δεξιά" του Κολωνακίου. Για να δούμε, τώρα τουλάχιστον, που άλλος έχει το τιμόνι...

 4. Φειδίας Μπουρλάς avatar
  Φειδίας Μπουρλάς 15/07/2012 12:50:38

  ...Ἐμεῖς· οἱ Ἀλεξανδρεῖς, οἱ Ἀντιοχεῖς,
  οἱ Σελευκεῖς, κ᾿ οἱ πολυάριθμοι
  ἐπίλοιποι Ἕλληνες Αἰγύπτου καὶ Συρίας...

  Δεῖτε καὶ τὸ βίντεο [κλὶκ στὸ CC γιὰ ὑποτίτλους] First Commemoration of the Fall of Constantinople 2012 - Lebanon (WITH ENGLISH & GREEK SUBS)

  Ἡ πρώτη αἴσθησίς μου ὅταν τὸ εἶδα, ἦταν, ὁμολογῶ, «τί εἶναι ἐτοῦτοι;! ἐξωγήινοι;!»

  Ἄραγε, ἂν ποτὲ αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες τοῦ Λιβάνου ἔρχονταν στὴν Ἀθήνα, πῶς θὰ τοὺς ἀντιμετώπιζαν οἱ σημερινοὶ νεοέλληνες, γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔθνος περιορίζεται γεωγραφικὰ μεταξὺ πλατείας Κολωνακίου, Συντάγματος καὶ Μεγάρου Μουσικῆς;

  Ὡστόσο, κάποια σκουριασμένη χορδὴ καταφέρνουν ν᾿ ἀγγίξουν... Κατὰ πὼς λέγει ὁ ποιητής, ὁ νοῦς μου πηαίνει σὲ τιμὲς μεγάλες τῆς φυλῆς μας,
  στὸν ἔνδοξό μας Βυζαντινισμό...

 5. Φειδίας Μπουρλάς avatar
  Φειδίας Μπουρλάς 15/07/2012 12:52:09

  ...Στὴν Ἑλλάδα; Δὲν θὰ προλάβαιναν οὔτε νὰ ξεμυτίσουν. Πρῶτον, θὰ τοὺς ἔστελναν στὸ νοσοκομεῖο οἱ ἀναρχοάπλυτες «δημοκρατικὲς δυνάμεις», ὡς φασίστες. Δεύτερον, θὰ τοὺς ἔθεταν ὑπὸ ἀπαγόρευσιν οἱ ἐκσυγχρονιστικές, εὐρωλιγούρικες δυνάμεις, ὡς ὀπισθοδρομικοὺς καὶ σκοταδιστές. Τρίτον, ἐμεῖς μᾶλλον θὰ ἀδιαφορούσαμε ἢ θὰ ἀμπελοφιλοσοφούσαμε καὶ θὰ ὀμφαλοσκοπούσαμε γιὰ τὸ ἂν τὸ Δωδεκάθεο εἶναι προτιμότερο ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό. Τέταρτον, ἂς μὲ κάψῃ Θεός, ἀλλὰ φοβοῦμαι ὅτι καὶ τώρα εἶναι οἱ ἐπόμενοι ὑποψήφιοι γιὰ μαχαίρι, στὴν ἑπόμενη πορτοκαλί, χρηματοδοτούμενη καὶ ἐξοπλιζόμενη ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, «δημοκρατικὴ ἐπανάστασι» (ἂν καὶ ἄλλο Λίβανος, ἄλλο Συρία). Ἀκόμη κι ἔτσι πάντως, περισσότερο θὰ κινδύνευαν στὴν Ἑλλάδα, παρὰ στὴν Μέση Ἀνατολή.

 6. Anaconda avatar
  Anaconda 15/07/2012 12:53:45

  Μπράβο σας για την ανάρτηση.

 7. Jack Sparrow avatar
  Jack Sparrow 15/07/2012 12:55:35

  Τα Πατριαρχεία μας είναι η ΑΝΑΣΑ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ…Θα ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΟΥΝ με κάθε ΙΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, που τους αρμόζει….ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ…Ανεξάρτητα αν είναι Ελληνο-Ορθόδοξα, ή Αραβόφωνα, είναι κι εκεί ΕΛΛΑΔΑ…Γιατί Ελλάδα χωρίς Ορθοδοξία δεν μπορεί να υπάρξει…

  • marios avatar
   marios @ Jack Sparrow 15/07/2012 12:58:07

   Καλά και οι αρχαίοι μας τι ήταν; Κινέζοι;

   • TopGunZ avatar
    TopGunZ @ marios 15/07/2012 17:40:18

    Οι αρχαίοι μας ήταν ευφυείς άνθρωποι που, αν και ευσεβείς, αμφισβητούσαν τα πάντα και την ψάχνανε τη δουλειά, γιατί, πως να το κάνουμε, δεν πολυκολλούσαν τα παγανιστικά όργια με την ιδιοσυγκρασία τους, μέχρι που ανακάλυψαν το Χριστιανισμό που ήταν καρμπόν με την Ελληνική φιλοσοφία και σκέψη και ήρθαν στα γράδα τους.

    • Strange Attractor avatar
     Strange Attractor @ TopGunZ 15/07/2012 21:13:11

     Με στενοχωρεί που θα στο πω, αλλά μέσα σε μια παράγραφο έχεις δυο τεράστια λάθη.
     Αλλά θα το συζητήσουμε σε κόβα, διότι κάνει ζέστη και δεν χρειάζεται να πάρει πάλι φωτιά ο σέρβερ από ip μοναστηριών.

    • Δίων Κάσσιος avatar
     Δίων Κάσσιος @ TopGunZ 15/07/2012 22:02:51

     @ ανακάλυψαν το Χριστιανισμό που ήταν καρμπόν με την Ελληνική φιλοσοφία και σκέψη

     Άνοιξε κανένα βιβλίο, παιδάκι μου!!!
     Γράφεις δημόσια με αναγνώσματα ...Κατηχητικού;;;

     "Μακάριος όποιος δεν γεύτηκε το ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ της σοφίας των Ελλήνων"- Α Γ Ι Ο Σ (των Ελλήνων!!!) Εφραίμ ο Σύρος.

     • ΚΜ avatar
      ΚΜ @ Δίων Κάσσιος 16/07/2012 04:24:11

      Όταν γράφτηκε αυτό (έχω βαρεθεί να διορθώνω αυτά που παίζει η κασέτα σας!), η λέξη Έλληνας δεν είχε πια εθνολογική σημασία αλλά σήμαινε τον ειδωλολάτρη. Αυτό το καταλαβαίνεις άλλωστε άν διαβάσεις στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο το σημείο όπου αναφέρεται μια γυναίκα «Ἑλληνίς Συροφοίνισσα τῷ γένει». Αφού ως προς την καταγωγή ήταν λοιπόν συροφοίνισσα, το «Ελληνίς» δεν σήμαινε εθνικότητα.

      Μακάριος όποιος δεν γεύτηκε το δηλητήριο της προπαγάνδας των νεοταξιτών (για να παραφράσω τον Άγιο).

     • Flat avatar
      Flat @ ΚΜ 16/07/2012 13:18:04

      Οι Έλληνες ήταν παγανιστές και ειδωλολάτρες!!! Βρε τι μαθαίνει κανεις στο κατηχητικό.

     • ΚΜ avatar
      ΚΜ @ Flat 16/07/2012 16:28:13

      Τον καιρό που έζησε ο Χριστός και τον καιρό που γράφτηκε το κατα Μάρκον ευαγγέλιο, ναι ήταν! Διαφωνείς; Αργότερα όμως, μούτζωξαν τα είδωλα.

     • Δίων Κάσσιος avatar
      Δίων Κάσσιος @ ΚΜ 16/07/2012 13:58:13

      ...Καλώς.

      Γιατί επέλεξαν την λέξη "Έλληνας" για τον άπιστο, τον αντίχριστο, τον ειδωλολάτρη, και όχι το "Αιγύπτιος", "Πέρσης", "Βαβυλώνιος" κλπ, που ήταν δίπλα τους;

 8. Κωστοπουλος Κωστας avatar
  Κωστοπουλος Κωστας 15/07/2012 13:23:17

  πριν καμποσα χρονια οταν στην Ερυθραια οταν ειχαν γενικευτει οι συγκρουσεις με τον Αιθιοπικο στρατο, το κρατος του Ισραήλ ειχε στειλει C-130 για να απομακρυνει απο τις επικινδυνες περιοχες πληθυσμους αυτοχθονες, που ειχαν Εβραική καταγωγη....να τι πρεπει να γινει για τους Ελληνες της Συρίας

 9. Ιαπετός avatar
  Ιαπετός 15/07/2012 13:45:31

  «Δεν μάθαμε τίποτα από την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, την Οδησσό, την Αντιόχεια, το Μοναστήρι, τη Φιλιππούπολη, την Κορυτσά, την Κερύνεια;».

  Βεβαίως καί πολλοί έμαθαν. Καί τεθνεώτες καί υπάρχοντες.
  Βεβαίως καί πολλοί σκέπτονται καί δρούν.
  Βεβαίως καί τό ελλαδικό κράτος προσπάθησε κάποιες φορές νά μεταβληθεί σέ κράτος-μητρόπολη τών απανταχού ελλήνων καί κράτος-φορέας τής ελληνικής καί ελληνιστικής παράδοσης.
  Βεβαίως καί τό ελλαδικό κράτος τρομοκρατεί καί προσπαθεί νά ελέγξει τά πιό ενεργά σκεπτόμενα καί συνειδησιακά εθνοαπελευθερωτικά ενεργούμενα άτομα καί ομάδες ατόμων.
  Βεβαίως καί μεγάλο μέρος τής ελίτ τού κηδεμονευόμενου ελλαδικού κρατιδίου αντιδρά μέ λύσσα σέ οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής τού προορισμού του.
  Βεβαίως καί οι παρασιτικά διαβιούντες είναι καθοριστική αιτία εξασθένισης καί θνησιγενής αιτία εθνικού προορισμού.

  Βεβαίως καί ελπίδα υπάρχει.
  Οψόμεθα εις Φιλίππους.

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Ιαπετός 15/07/2012 20:51:34

   Ο σπουδαίος Κύπριος αρθρογράφος Σάββας Ιακωβίδης έγραψε πρόσφατα : "Ένας λαός που δεν οργίζεται πια, σημαίνει ότι πήρε την κατιούσα του θανάτου".

 10. Ανδρέας avatar
  Ανδρέας 15/07/2012 14:10:13

  Εδώ δεν ακούνε και δεν βλέπουνε την κραυγή Ελλήνων που μένουν στην Ελλάδα,θα ακούσουνε εσάς αγαπητοί;Οργανωθείτε και παλέψτε μόνοι σας,δυστυχώς αυτήν είναι η σκληρή αλήθεια.Το σχόλιο μου δεν απευθύνεται στην παρούσα κυβέρνηση αλλά σε όλους όσους είχαν τα ηνία αυτού του κράτους.Καλή δύναμη στον απανταχού Ελληνισμό.

 11. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 15/07/2012 15:44:57

  Δυστυχως αυτη τη στιγμη η Ελλαδα δεν εχει λεφτα για να ενισχυσει τους ελληνορθοδοξους του Λιβανου που πραγματι θεσμικα ειναι η τεταρτη κοινοτητα αλλα χωρις επιρροη.
  Υπηρχαν ομως εποχες που ειχε.Προτιμουσε να παιζει το παιγνιδι των Παλαιστινιων στελνοντας πλοια για να τους παρει και να υποδεχθει τον Αραφατ για να κανει ο Ανδρεας το μεγαλο αντιιμπεριαλιστη ηγετη.Σε ολες τις συγκρουσεις του Λιβανου ποτε δεν επαιξε εστω και εκ του μακροθεν ενα ρολο προστασιας εστω ανθρωπιστικης των ελληνορθοδοξων.
  Σημερα δεν υπαρχει συγκρουση στο Λιβανο.Υπαρχει στη Συρια και δυστυχως τα πραγματα εκει ειναι ετσι που η Ελλαδα δεν μπορει να αναμιχθει.
  Η συγκρουση ειναι μεταξυ του μειοψηφικου δικτατορικου καθεστωτος Ασσαντ και της φανατικης ισλαμικης σουνιτικης πλειοψηφιας που υποστηριζουν οι ΗΠΑ,η Σαουδικη Αραβια και η Τουρκια ενω το καθεστως εχει τη στηριξη της Ρωσιας.
  Η χριστιανικη μειονοτητα ειναι με το καθεστως απο το φοβο οτι οι ισλαμιστες θα ειναι πολυ χειροτεροι.Ομως αναμιξη της Ελλαδος υπερ του καθεστωτος θα ειναι αυτοκτονια αφου θα παει κοντρα στις ΗΠΑ.Δεν χρειαζεται αλλωστε αφου εχει αναλαβει ενεργα η Ρωσια.
  Εκεινο που θα μπορουσε να κανει η Ελλαδα ειναι να ετοιμασθει να δεχθει χριστιανους προσφυγες (αποκλειστικα χριστιανους τονιζω) αν τελικα οι Ρωσοι κανουν πισω και πουλησουν τον Ασαντ.Οτι δεν μπορει η Ελλαδα να υποκαταστησει τη Ρωσια στο ρολο προστατη του Ασαντ νομιζω ειναι αυτονοητο.

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ ψυχραιμια 15/07/2012 20:28:42

   Το σφάλμα αυτό καθαυτό δεν ήταν η διάσωση Αραφάτ αλλά η μη εξαργύρωσή της.

   Πρακτικά πράγματα, όχι βλακώδεις παλαιστινιακές μεγαλοστομίες κενής "αγάπης προς τον υπέροχο ελληνικό λαό, τα αδερφια μας".

   1. Απαγόρευση, με εντολή Αραφατ, της χρήσης του ελληνικού χώρου για κάθε ενέργεια τύπου Ακίλε Λάουρο και συναφή.
   2. Προστασία του Ελληνικού στοιχείου σε όλη τη Μ. Ανατολή.
   3.Προστασία-ασυλία του Ελληνικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
   4. Μεσολάβηση του Αραφατ για προμήθεια φθηνού, ή με προνομιακούς όρους αποπληρωμής, πετρελαίου από τις παραγωγές χώρες όπου είχε επιρροή.

   Σου δίνω-μού δίνεις, η αρχή των διεθνών σχέσεων.

   Αλλά ποιος να τα κάνει αυτά, οι απλυτοαξύριστοι πληβείοι του ΠΑΣΟΚ που έπεσαν να ρημάξουν το δημόσιο ταμείο, για "να λαδώσουν το αντεράκι τους" κατά Μιλτιάδη Παπαϊωάννου;

   Για να είμαστε όμως δίκαιοι. Ο Ανδρέας άφησε αυτή την έστω τζαμπα επιρροή στον Αραβικό κόσμο. Οι δικοί σου νεοφιλελεύθεροι την εκμεταλλεύτηκαν;

   • ψυχραιμια avatar
    ψυχραιμια @ Προφήτης 16/07/2012 08:45:33

    Ποτε,τωρα;
    Ξεχνας οτι μετα τον Ανδρεα ακολουθησε ο Σημιτης που εκοψε ολους αυτους τους δεσμους.
    Το 2004 που ηλθε ο Καραμανλης το ρολοι της ιστοριας εδειχνε Αλ Καιντα,ισλαμοφασισμος και οχι κοσμικα αραβικα καθεστωτα και πλεον ηταν η ωρα για προσεγγιση με το Ισραηλ.
    Μην ψαχνεις αντιαραβικη σταση στη μεταπολεμικη δεξια.
    Η Ελλαδα το 1947 ηταν η μονη δυτικη χωρα που καταψηφισε τη δημιουργια του Ισραηλ και οι Εβραιοι δεν το εχουν ξεχασει ακομη.
    Η απαντηση ηταν η εκδιωξη των Αιγυπτιωτων απο το Νασερ.
    Ολες οι καλες ελληνοαραβικες σχεσεις δεν οδηγησαν και δεν οδηγουν πουθενα.Δεν αλλαζουν μυαλο.
    Το κειμενο που εφερες ζηταει οργανωτικη και υλικη βοηθεια για οργανωση των ελληνορθοδοξων.Αν υπηρχαν οι δυνατοτητες θα ελεγα ναι,αλλα περιττο να σου πω οτι οι αλλοι (Χεζμπολλα κλπ) θα το δουν εχθρικα.

 12. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 15/07/2012 16:06:13

  Eύγε Προφήτη!

  Έχει σημάνει η ώρα να αποβληθουν μαζικά οι παρείσακτοι εγκληματίες-εισβολείς και να αντικατασταθούν από δικό μας στοιχείο... (νέα Λωζάνη) και παράλληλα να τελειώνουν μια και καλή κάτι απαιτήσεις της γειτονος για χώρους προσευχής σε Ρόδο, Κω και Αθήνα και κλείσιμο των παράνομων υπογείων όπου συγκεντρώνονται εχθρικά στοιχεία υπό την υψηλή προστασία της οθωμανόφρονης αριστεράς.

  Το ζήτημα έχει ωριμάσει στο νου των Ελλήνων το γένος και το φρόνημα .

  Απομένει να εκδηλωθεί η πολιτική βούληση και να επιδειχθεί το σθένος με συνδρομή από εθνικιστική πίεση.

  Αν όχι τώρα, πότε; Όταν θα αρχίσουν οι μαζικές ΑΝΟΙΧΤΕΣ σφαγές και η Εκκαθάριση των Ελληνορθόδοξων;

  Γιατί στη Συρία και όχι μόνο, αυτό είναι το ζητουμενο και κανένα άλλο...
  Ολική εκκαθάριση του χριστιανικού στοιχείου από τη Β. Αφρική και την Αφρική εν γένει...

  (άλλωστε ο Μαζάουερ έχει περιγράψει το "ιστορικό παράδοξο" της Ελλάδας στον 19ο και στον 20ο αιώνα...)

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ αλλενάκι 15/07/2012 19:10:23

   Έτσι ακριβώς αλλενάκι.
   Αυτοί εξολοθρεύουν ο,τιδήποτε ελληνοχριστιανικό σε Μ. Ανατολή και Β. Αφρική και εμείς περιθάλπτουμε τον υπερπληθυσμό που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη, ευλογούμενη από το Ισλάμ, σεξουαλική δραστηριότητα των μουσουλμάνων.
   2 εκατομμύρια πρέπει να έχουμε εδώ.
   Λάθος, ξέχασα, προχθές έφυγαν 76...

 13. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 15/07/2012 16:11:03

  Μπράβο προφήτη γιὰ τὴν ἀνάρτηση, μακάρι νὰ τὴν διαβάσουν ὅσοι περισσότεροι γίνεται.

  Πάντως γενικὰ σὲ ὅσους χώρους ἔχουν λόγο νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς "ἑλληνικὲς" ἰδιαιτερότητες (π.χ. μόλις ἐπέστρεψα ἀπὸ τὴν Μ. Βρεττανία, ἀπὸ ἀκαδημαϊκὸ θεολογικὸ συνέδριο μὲ ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ) ὑπάρχει ἡ σιωπηρὴ παραδοχὴ ὅτι ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα καὶ οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες ἁπλῶς δὲν ἐνδιαφέρονται γι' αὐτὴν τὴν κληρονομιά, τοὐλάχιστον ὡς σύνολο, παρὰ μόνον ὡς μονάδες. Καὶ βλέπεις πρώην ἀγγλικανοὺς νῦν ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους νὰ θυμίζουν τὸ σπαρακτικὸ ρηθὲν τοῦ ρώσσου Φλωρόσφκσυ ὅτι "γιὰ νὰ γίνουμε χριστιανοί, πρέπει πρῶτα νὰ γίνουμε ἕλληνες" (μὲ τὴν οἰκουμενικὴ ἔννοια) καὶ νὰ πατᾶνε κάτω γιὰ πλάκα τοὺς φωνακλάδες Ἀμβρόσιους Καλαβρύτων καὶ Σεραφεὶμ Πειραιῶς, ποὺ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι εἴμαστε τελειωμένοι ὡς πνευματικὴ ὀντότητα.

  Χίλια εὐχαριστῶ σὲ ὅσους Ἄραβες, Ἄγγλους καὶ ἄλλους ἀποφάσισαν νὰ γίνουν Ἕλληνες ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν ἐνδιαφερόμαστε πιὰ γιὰ τὴ... θέση!

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 15/07/2012 16:12:23

   ...καὶ μετὰ ἔχεις καὶ τοὺς δῆθεν παραδοσιοκεντρικοὺς καὶ ἑλληνοκεντρικοὺς νὰ βρίζουν ἕναν Γιανναρᾶ, ἐπειδή, λέει, δὲν... στηρίζει ΝΔ καὶ Ἀντώνη!!! Τραβάω τὰ μαλλιά μου!

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 15/07/2012 20:06:40

   Αστυάνακτα, κυκλοφορεί η βλάσφημη σκέψη ότι το ελλαδικό κράτος κατέστρεψε την οικουμενικότητα του Ελληνισμού. Κυρίως από ξεριζωμένους μικρασιάτες, που δεν συγχωρούν την απόβαση το 1920, λόγω του αποτελέσματος που σε εκείνους προσωπικά προκάλεσε κατακλυσμιαίες συμφορές.
   Ισχύει σε ένα βαθμό. Πολλές φορές το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας σκέφτηκε και συμπεριφέρθηκε τοπικιστικά : «η μικρά και έντιμος Ελλάς» παρά «η Ελλάς των 2 ηπείρων και των 5 θαλασσών», η απλωμένη.
   Άλλοι, Κωνσταντινουπολίτες κυρίως, κι αυτοί -δίκαια- χολωμένοι από τον ξεριζωμό τους, απορρίπτουν και την Επανάσταση του 1821 : καλύτερα, λένε, να περιμέναμε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία σάπιζε, θα την καταλαμβάναμε εκ των έσω, αναίμακτα, αφού Έλληνες ήταν σε υψηλά πόστα.

   Οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήταν ευνοϊκές στο να ιδρύσουμε πάλι αυτοκρατορία – μόνοι μας δεν είχαμε τα μέσα να το επιβάλουμε. Γι' αυτό άλλωστε, πέρα από το δικό μας δικαιολογημένο λάθος της ενθουσιώδους υπερεπέκτασης, βοήθησαν καταλυτικά τον Κεμάλ εναντίον μας.
   Η οικουμενικότητα λοιπόν του Ελληνισμού, όπως αποδεικνύουν οι φίλοι σου, όντως είναι άϋλη, χωρίς σαφή σύνορα.
   Αλλοιώς θα έπρεπε ένα ελληνικό κράτος να ξεκινά περίπου από τη Συρία και να φθάνει στη Σικελία, και βόρεια στη γραμμή Δυρράχιο-Μεσημβρία. Η αποτυχία του ελλαδικού κράτους είναι ότι δεν προώθησε επιθετικά το γεγονός ότι τα εδαφικά σύνορά του δεν εμπερικλείουν όλον τον Ελληνισμό.

   Υπάρχουν όμως λόγοι, μην είμαστε μόνιμα αυτοκατηγορούμενοι :
   1. Η άνοδος των εθνικισμών τον 19ο Αιώνα και οι εθνοκαθάρσεις που αργά ή γρήγορα προκάλεσαν.
   2. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι του 20ου Αιώνα και οι τεράστιες γεωπολιτικές μεταβολές που επέφεραν.
   3. Η κρισιμότητα που απέκτησε η Μέση Ανατολή τον 20ο Αιώνα, μακραίωνος τόπος εγκατάστασης Ελληνισμού, λόγω του πετρελαίου.
   4. Η μετατροπή της Μεσογείου σε μισή και πάνω «μουσουλμανική λίμνη».

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Προφήτης 16/07/2012 01:14:35

    "Αστυάνακτα, κυκλοφορεί η βλάσφημη σκέψη ότι το ελλαδικό κράτος κατέστρεψε την οικουμενικότητα του Ελληνισμού. [...]«η μικρά και έντιμος Ελλάς» παρά «η Ελλάς των 2 ηπείρων και των 5 θαλασσών», η απλωμένη"

    Συμφωνῶ Προφήτη ὅτι τὸ ἑλλαδικὸ κράτος δὲν φρόντισε γιὰ τὴν οἰκουμενικότητα. Ἂς ποῦμε, τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ θεωρεῖ νομικὰ πολίτη του ὅποιον Ἑβραῖο ἐπὶ γῆς, μαθαίνω - φαντάσου τί δυναμικὴ θὰ ἀπελευθέρωνε ἡ υἱοθέτηση μιᾶς τέτοιας πολιτικῆς ἀπὸ Ἕλληνες.

    Ἐκεῖ ποὺ διαφωνῶ μαζί σου εἶναι ὅτι τὸ ἐνδεδειγμένο θὰ ἦταν τὸ "ξεχείλωμα" τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους-κράτους ὥστε νὰ συμπεριλάβει τὸν ἑλληνισμό, τύπου μεγάλη ἰδέα. Αὐτὸ ἦταν τὸ ὅραμα τοῦ Βενιζέλου. Παρὰ τὴν τότε ἀνικανότητα τῆς Δεξιᾶς νὰ σαρκώσει πραγματικὸ ἀντίλογο, αὐτὴ ἡ παράταξη πρέπει νὰ διατηρεῖ τὴν ἀντίρρηση τοῦ Ἴωνος Δραγούμη καὶ νὰ φαντασιώνεται τὴν οἰκουμενικὴ ἑλληνικότητα ὡς περισσότερα τοῦ ἑνὸς διαφορετικὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ κράτη: ἕνα ἡ "Ἑλλάδα", δεύτερο ἡ "Κύπρος", τρίτο ἕνα ποντιακὸ κράτος ποὺ δὲν εὐδοκίμησε κλπ κλπ κλπ, καὶ ἡ παρουσία τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ὁπουδήποτε ἀνάμεσα, μὲ ἐμπόριο κλπ. ΑΥΤΟ θὰ ἦταν οἰκουμενικὴ Ἑλλάδα στὴν ἐποχὴ τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, ὄχι ἕνα τεράστιο κράτος-ἔθνος αὐτοκρατορικῶν μεγεθῶν.

    • Προφήτης avatar
     Προφήτης @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 16/07/2012 02:26:36

     Δεν μιλάω για ξεχειλωμένο κράτος. Αν συνέδεες την παρουσία ελληνικού στοιχείου, κρυφού και φανερού, με τη γεωγραφία, θα κατέληγες σε αυτό που περιέγραψα. Πολύ μεγάλο για να το διαχειριστείς με κριτήριο αμιγή εθνική συνοχή. Είναι αυτοκρατορία. Γι΄αυτό ήταν αδύνατο.

     • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
      Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Προφήτης 16/07/2012 14:08:44

      «Δεν μιλάω για ξεχειλωμένο κράτος. Αν συνέδεες την παρουσία ελληνικού στοιχείου, κρυφού και φανερού, με τη γεωγραφία, θα κατέληγες σε αυτό που περιέγραψα. Πολύ μεγάλο για να το διαχειριστείς με κριτήριο αμιγή εθνική συνοχή. Είναι αυτοκρατορία. Γι΄αυτό ήταν αδύνατο.»

      Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς μιλάω γιὰ περισσότερα μικρὰ ἔθνη-κράτη! (Καὶ θυμίζω, ἀκόμα καὶ τώρα ἔχουμε δύο!) Κάτι σὰν... πολὺ μεγάλες πόλεις-κράτη. Μιὰ χαρά. Καὶ "ἐθνοκρατικὸ" ὅπως ἡ ἐποχή, καὶ "αὐτοκρατορικὸ" ὅπως ὁ οὐδέποτε κρατικὸς ἑλληνισμός. (Ποὺ τώρα, μέσα στὸ κράτος, θεωρεῖ τὸ κράτος ἐχθρό του ποὺ πρέπει νὰ νικηθεῖ - καί, δικαιολογημἐνα). Ἀλλά, τζῖφος...

   • ψυχραιμια avatar
    ψυχραιμια @ Προφήτης 16/07/2012 08:50:25

    Την αποβαση του 192ο την εκαναν οι φιλοι των Μικρασιατων βενιζελικοι.
    Και αν δεν υπηρχε το ελληνικο κρατος οι προσφυγες θα ειχαν την τυχη των Αρμενιων.
    Ολα αυτα τα ιδεολογηματα της πλακας τα προωθησαν και τα διεδωσαν αυτοι που εφτιαξαν και το φαινομενο ΠΑΣΟΚ,μην το ξεχνας.

    • Προφήτης avatar
     Προφήτης @ ψυχραιμια 16/07/2012 15:02:51

     Μα οι ίδιοι είναι. Μια μερίδα των εξαθλιωμένων, μικρασιατών προσφύγων στελέχωσε βενιζελικό και κομμουνιστικό κόμμα. Το δεύτερο, μόνιμος εχθρός του Ελληνικού Έθνους-Κράτους.
     Ένα συνονθύλευμα και από βενιζελικούς και από κομμουνιστές (και από ιωαννιδικούς και από λούμπεν) ήταν το ΠΑΣΟΚ.

   • ΑΜΟΡΓΟΣ avatar
    ΑΜΟΡΓΟΣ @ Προφήτης 17/07/2012 16:46:59

    ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΕΣ,ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ(ΒΛ.ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΦΕΡΗ-ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ).
    ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΕΙΑ ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΧΑΛΑΡΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚ).

 14. Iωάννης34 avatar
  Iωάννης34 15/07/2012 16:12:39

  Προσέξατε πως για να πετύχουν κατι στο μέλλον,ξεκινούν απο την νεολαία;Πως για να σβηστεί μια ταυτότητα ξεκινούν απο τα σχολεία;Αυτό για να προσέχουμε τι βιβλία γράφουμε για τα παιδιά μας στα σχολεία.Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
  Ας οργανώσει κράτος και εκκλησία έναν αγώνα για να τους βοηθήσουμε και να είναι όλοι έτοιμοι για να τους "τραβήξουμε" έγκαιρα πίσω στην Ελλάδα αν το γυρίσουν στην εκκαθάριση στο Λίβανο

 15. Γιώργος msn avatar
  Γιώργος msn 15/07/2012 17:07:13

  Ο ισλαμοφασισμός δεν λειτουργεί μόνος, έχει χέρια και πόδια παντού...
  Άλλοτε μπορεί να αποκαλούνται "δικαιώματα του ανθρώπου", άλλοτε "διεθνισμός", άλλοτε "δικαιώματα των μειονοτήτων", όπως συμβαίνει με τις μάσκες στα καρναβάλια.

 16. Εύα avatar
  Εύα 15/07/2012 18:33:12

  Μπράβο για την ανάρτηση...

 17. άγρυπνη avatar
  άγρυπνη 15/07/2012 19:35:14

  Επιτέλους και μία εξαιρετική ανάρτηση γι'αυτούς,τους σύγχρονους μάρτυρες κι΄αδέρφια μας.Νιώθω πολύ απογοητευμένη γι'αυτήν την εκκωφαντική,ένοχη σιωπή απ'όλους τους αρμόδιους φορείς,τον στρουθοκαμηλισμό όλων ημών.Με αγωνία αναζητώ μια καθαρή,δυνατή συμπαράσταση για τους εγκλωβισμένους Χριστιανούς,κυρίως από τα Πατριαρχεία.Τελικά αποδεικνύεται πόσο υποτελείς γίναμε και έρμαια των διεθνών αλητών.Ας γίνει τουλάχιστον ένας διαδικτυακός καταιγισμός μηνυμάτων συμπαράστασης και διεθνούς ενημέρωσης.Ετσι,για να νιώσουμε λίγο καλύτερα με την συνείδησή μας.

 18. Γιώργος1 avatar
  Γιώργος1 15/07/2012 20:27:40

  Τελικά ξέρει κανένας τι ακριβώς παίζεται στη Συρία; Αν παρακολουθούσα μόνο Μέγκα και Σκάι, θα νόμιζα ότι ο Άσαντ τρώει για πρωινό μωρά με μαρμελάδα και χυμό πορτοκάλι. Και όσοι λένε άλλα από τα καθιερωμένα, είναι συνωμοσιολόγοι (ξου, ξου) που πιστεύουν στα νεφελίμ και στους reptilians.

  • Εύα avatar
   Εύα @ Γιώργος1 15/07/2012 20:44:51

   Αυτή την απορία την έχω κι εγώ..

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Γιώργος1 15/07/2012 20:46:19

   ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, χρησιμοποιώντας Αλ Κάϊντα και μισθοφόρους, περνώντας πολεμικό υλικό μέσω των τουρκο-συριακών συνόρων, σφάζουν αμάχους, κυρίως χριστιανούς, φορτώνοντας τα πάντα στον Άσαντ, για να τον ανατρέψουν, ως έναν από τους λίγους "παίχτες" που δεν ελέγχουν στην Μ. Ανατολή, τελευταία βάση της Ρωσσίας στη Μεσόγειο και τελευταίο σύμμαχο του Ιράν, που είναι ο τελικός στόχος, για πλήρη έλεγχο των πετρελαίων και πλήρη περικύκλωση της Ρωσσίας.

   Τα προαναγγέλει στη"Η Μεγάλη Σκακιέρα" ο Μπρζεζίνσκι.
   Δεν σημαίνει ότι θα συμβούν.

   Ο συνασπισμός είναι ετερόκλητος.
   Οι ΗΠΑ πάνε για τα παραπάνω.
   Η Τουρκία για εδαφικές προσαρτήσεις.
   Οι σουννιτικές Αραβικές μοναρχίες για να πλήξουν το σιιτικό Ιράν.
   Οι τζιχαντιστές για την Τζιχαντ, την εκκαθάριση των χριστιανών και την ισλαμική θεοκρατία.

   Εξαρτάται από τις αντιδράσεις. Ο Πούτιν, παρά την σκληρή ρητορική, παρουσιάζεται "μαλακός". Έχει βέβαια επίγνωση ότι πόρρω απέχει από στρατιωτική υπερδύναμη επιπέδου ΗΠΑ. Και οι Κινέζοι απέχουν πολύ.

   Το θέμα είναι οι άνθρωποί μας, που είναι εγκλωβισμένοι εκεί...

 19. Κώστας Σταματάκης avatar
  Κώστας Σταματάκης 15/07/2012 21:40:18

  Τους γνώρισα στην Αμερική. Οι ορθόδοξοι Λιβανέζοι είναι πανέξυπνοι άνθρωποι, φοβεροί έμποροι. Γνωρίζετε την μεγάλη τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία CCC που έχει έδρα της το Μαρούσι και κάνει μεγάλα έργα στη Μέση Ανατολή; Οι βασικοί της ιδιοκτήτες είναι Ελληνορθόδοξοι Λιβανέζοι και Παλαιστίνιοι.

  Ο μεγάλος μπασκετμπολίστας του MBA ο Ρονυ Σεϊκέλυ είναι Ελληνορθόδοξος Λιβανέζος . Είναι αδέλφια μας Έλληνες !

 20. Δίων Κάσσιος avatar
  Δίων Κάσσιος 15/07/2012 22:40:02

  @Ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπειτα από ένα ιστορικό σημείο εξελληνίσθηκε.

  Πότε έγινε αυτό;

  Πριν ή μετά τους διωγμούς και τις σφαγές των Ελλήνων, ένεκα των Ρωμαϊκών αυτοκρατορικών διαταγμάτων Θεοδοσίου και Ιουστινιανού, των Μεγάλων και ..Α γ ί ω ν υμών των ΡΩΜΗΏΝ ;

  Η Ιστορία, αγαπητέ, δεν είναι συναισθήματα. Ούτε προπαγάνδα, για την ανάγκη να κάνουμε κράτος. Κι αν ήταν σωστό αυτό, τότε, ε, τώρα, μετά 2οο χρόνια, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Γιατί: Ελληνικό είναι το αληθινό. Τι φοβόμαστε;

  Και, πρώτα απ' όλα, αφού μιλάς για "εξελληνισμό", ποιος είναι ο ορισμός της "Ελληνικότητας"; Τι σημαίνει Έλληνας, δηλαδή, διαχρονικά;

  ΥΓ. Ερώτησις κρίσεως: Επιτρέπεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ μας σημαία να μην έχει σύμβολο που να παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα; Η αρχαία Ελλάδα υπήρξε πολύ πριν τον "Χριστό" και εκείνων των χρόνων Ιστορία της ήταν, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, η πιο ένδοξη. Κι εμείς βολοδέρνουμε με κάτι θρησκευτικές εφευρέσεις αστείες, κάποιων δύστυχων λαών της ερήμου, και ονομάζουμε ...παγανιστές και ... ...δωδεκαθεϊστές τους αρχαίους μας προγόνους! Λέξεις άγνωστες, σε αυτούς που έδωσαν όλο το επιστημονικό και θεωρητικό λεξιλόγιο σε ΟΛΟΥΣ τους υπόλοιπους λαούς του κόσμου.

  Κρίμα...

  • Γιώργος msn avatar
   Γιώργος msn @ Δίων Κάσσιος 16/07/2012 00:20:46

   Η πολιτισμική μας παράδοση είναι σπουδαία και στηριγμένη πάνω στην σοφία, τα γράμματα, τις τέχνες.
   Την ύμνησε και ο κοσμοκαλόγερος -γνωστός ως "άγιος των γραμμάτων"- Παπαδιαμάντης, όντας πραγματικός έλληνας!
   Δεν έχει λογική η αρχαιολατρεία ως απαύγασμα μίσους για την ορθοδοξία.
   Και σε παρακαλώ δες πρόσφατα γεγονότα ελλήνων που πολέμησαν την ελληνική κατοχή και διηγούνται κλαίγοντας τις θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας.
   Ο Καποδίστριας, πάλι υμνούσε την Παναγία, ο Κολοκοτρώνης μιλούσε για του Χριστού την πίστη και της αγάπης την πατρίδα...
   Όλοι αυτοί μισούσαν την Ελλάδα και τις ρίζες της;;;
   Και εμείς που ανακαλύψαμε την Αρχαία Ελλάδα, υπό τον προβολέα της ψευδοαντιπαράθεσης με την χριστιανική μας παράδοση, είμαστε πιο έλληνες;;;;
   Προς τι αυτή η μόδα της στρεβλής σύγχρονης αρχαιολατρείας;;;
   Και με συγχωρείς, αλλά οι αδερφοί μας σφάζονται από το ισλαμοφασιστικό καθεστώς εκεί κάτω και εμείς θα αναλωνόμαστε σε ανούσιες αντιπαραθέσεις;;;
   Πραγματικά είναι παραλογισμός!

   • Δίων Κάσσιος avatar
    Δίων Κάσσιος @ Γιώργος msn 16/07/2012 14:33:45

    @Δεν έχει λογική η αρχαιολατρεία ως απαύγασμα μίσους για την ορθοδοξία.

    Μίσος, ε;

    Ε, βέβαια, είναι γνωστή η "Κυριακή κατά της Ορθοδοξίας", με τις ύβρεις κατά των Τριών Ιεραρχών, των Αγίων και των χρισταινών, εν γένει...

    @οι αδερφοί μας σφάζονται από το ισλαμοφασιστικό καθεστώς

    Κάποτε, τα αδέρφια μας σφάζονταν από το χριστιανοφασιστικό καθεστώς "Βυζαντινών" αυτοκρατόρων.

    Κοίτα, Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι είναι πνευματικά αδέλφια. Η φασιστική νοο_τροπίας οφείλεται στον ρατσισμό του Θεόυ Ιαχβέ, που έχει ...περιούσιο λαό και όλοι οι άλλοι είναι κάτι λίγο παραπάνω από ζώα, (και αν). Μόνο που οι Ισλαμιστές είναι κατά 622 χρόνια πιο πίσω από τους Χριστιανούς, οπότε και άλλα τόσα πιο βάρβαροι. Σκέψου τι έκαναν οι Χριστιανοί πριν 6+ αιώνες.
    Για να μην σου πω επί Γαλιλαίου, το 1663.

    ΥΓ. Δεν με ενδιαφέρει να πείσω κανέναν. Αυτά που υποστηρίζω γίνονται κτήμα κάποιου μόνο με προσωπική έρευνα. Όχι από σχόλια στο Διαδίκτυο. Απλά, έναυσμα προσπαθώ να δώσω προς μελέτη, σε όποιον δεν θεωρεί τον εαυτό του δογματικό ον (= φανατικό υποκείμενο) και "την ψάχνει" με την Ιστορία των Ελλήνων, που ισούται με την παγκόσμια και απαιτεί κόπο και χρόνο (πολύ) η μελέτη της και, ιδιαίτερα, το ξεκαθάρισμά της, κατά τα 1967 χρόνια ΣΚΛΑΒΙΑΣ (146 πΧ - 1821μχ).

    Υγίαινε!

    • Γιώργος msn avatar
     Γιώργος msn @ Δίων Κάσσιος 16/07/2012 20:57:23

     Καλησπέρα!

     Από όσο ξέρω, ο Χριστός, έλεγε ότι όλοι έχουν θέση στο τραπέζι του πατέρα Του, ειδωλολάτρες και απόγονοι του Αβραάμ.

     Ποιος θα μπορούσε να υποτιμήσει την εμβληματική μορφή των μαθηματικών τον Πυθαγόρα, της Πολιτικής Αριστοτέλη, ποιος θα μπορούσε να υποτιμήσει τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοφάνη, τον Αισχύλο κοκ.;;;

     Για μένα, εχθροί της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, είναι εκείνοι που εξάλειψαν την ιδιότητα του πολίτη και μετέτρεψαν τον άνθρωπο σε homa economicus, και τον απο-συλλογικοποίησαν εγκλωβίζοντάς τον στο καθεστώς του "ιδιώτη" (idiot).
     Αυτοί μας πήραν τη φωνή, όλης της οικουμένης, και όχι η χριστιανοσύνη, που μόνο τη λογική του στυγνού ανθρώπου-τζαμπατζη "free rider" δεν εισήγαγε, κάθε άλλο μάλιστα!
     Αλλά δυστυχώς και όσοι μετέτρεψαν την σπουδαία πολιτιστική μας κληρονομιά σε φριχτές αναπαραστάσεις, σε θυσιαστήρια, σε παγανιστικές ανοησίες...

     Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου.
     Την παράδοσή μας την έχω πολύ ψηλά, πιτσιρικάς έβγαζα τα καλοκαίρια μου διαβάζοντας Όμηρο και στο γυμνάσιο είχα σαν πρότυπο στρατηγικής σκέψης τον Περικλή.

     Από όταν προέκυψε αυτό το "φρούτο" του -γνήσιοι έλληνες ή ...ιουδαίοι-, άρχισα να ξενερώνω!
     Και ειδικά με αυτή τη στερεότυπη κλασική πια συμπεριφορά των υποστηρικτών της αρχαίας μας παράδοσης, υπό το φάσμα της κακής Χριστιανοσύνης, που μας καταδυναστεύει.
     Το θεωρώ αν μη τι άλλο, υπερβολικό!

     Δεν θα μπω στα ιστορικά πλαίσια γιατί πολύ απλά, ο καθένας διαβάζει την ιστορία κατά πως νομίζει...
     Άλλωστε και η κ. Ρεπούση θα μπορούσε να λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ Ιταλική κατοχή και όλα έγιναν για να προβληθεί το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι, και επρόκειτο περί αστικού μύθου!

     Το θέμα είναι να συνειδητοποιούμε ότι η ιστορία δεν διδάσκεται μόνο, αλλά και επαναλαμβάνεται και βιώνεται και πρέπει να έχουμε αισθητήριο σε αυτά τα ζητήματα.
     Κόπανοι, που στο όνομα του Χριστού έχουν κάνει εγκλήματα, υπήρξαν και ακόμη σήμερα καπηλεύονται το όνομά Του.
     Τι να κάνουμε;;;;

     Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συνείδηση του τι πρεσβεύει το κάθε τι.
     Νομίζω πως ο προφήτης έχει κάνει εξαιρετικές επισημάνσεις.
     Νομίζω επίσης πως χαραμίζεις το μυαλό και τις γνώσεις σου σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης, που στ' αλήθεια πιστεύω, πως δεν υπάρχει!

     Τα λέμε, καλή συνέχεια!

     • Δίων Κάσσιος avatar
      Δίων Κάσσιος @ Γιώργος msn 17/07/2012 04:48:21

      @Από όσο ξέρω, ο Χριστός, έλεγε...

      ΔΕΝ υπήρξε, ΠΟΤΈ, ΚΑΝΕΝΑΣ Ιησούς ή Χριστός, ιστορικά. "Παραμύθι φούρναρης είναι" η όλη ιστορία.

      @Ποιος θα μπορούσε να υποτιμήσει την εμβληματική μορφή των μαθηματικών τον Πυθαγόρα, της Πολιτικής Αριστοτέλη, ποιος θα μπορούσε να υποτιμήσει τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοφάνη, τον Αισχύλο κοκ.;;;

      Προφανώς, ο ΑΓΙΟΣ των συμπατριωτών μας Ρωμηών, και προστάτης της Παιδείας μας, Ιωάννης Χρυσόστομος, αλλά και όλοι οι πατέρες της εκκλησίας ΜΑΣ. Είπαμε- και όχι για πλάκα- "Κυριακή της Ορθοδοξίας" = Αφορισμός των Ελλήνων, (όπου Έλληνες = όσοι έχουν ελλ. Παιδεία).

      @Για μένα, εχθροί της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, είναι εκείνοι που εξάλειψαν την ιδιότητα του πολίτη

      ..."Βάρα με την σκούφια σου" τους Μεγάλους και Αγίους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο, Θεοδόσιο, Ιουστινιανό και λοιπούς λεχρίτες δικτάτορες αντιδημοκράτες ελέω Θεού Δεσπότες.

      Επίσης, όσους υποκριτές, σήμερα, καλούν μέσα στον υποτιθέμενο ναό της Δημοκρατίας τις αντιαισθητικές μήτρες με τα γένια και τις χρυσοποίκιλτες φούστες να τους ορκίσουν.

      @Άλλωστε και η κ. Ρεπούση...

      Καλά, καληνύχτα. Δεν το είχα δει αυτό. Δεν θα βάλουμε, αγαπητέ, στην συζήτηση, τώρα, και την γκόμενα του Ζουράρη στο Παρίσι...

 21. Προφήτης avatar
  Προφήτης 16/07/2012 02:13:23

  @"Η Ιστορία, αγαπητέ, δεν είναι συναισθήματα"
  Ακριβώς

  Την εποχή που εμφανίστηκε ο Χριστιανισμός στην Ελλάδα, ο ελλαδικός χώρος βρισκόταν σε υλική και ηθική παρακμή. Η Ρωμαϊκή κατάκτηση τον είχε απομυζήσει. Μυστήριες ανατολικές θρησκείες, ξένες προς τα ελληνικά ήθη, Μίθρας, Ίσιδα, είχαν παρεισφρήσει. Ακόμα και για ανθρωποθυσίες λένε. Ενώ ο Χριστιανισμός από πολλούς γίνεται δεκτό ότι είναι αντεστραμμένος πλατωνισμός.

  Δεν χρησιμοποίησε ο Χριστιανισμός τον Ελληνισμό. Το αντίστροφο.
  Απόδειξη; Ήταν το ένα από τα δύο οχήματα, το έτερο η γλώσσα, που οδήγησαν τον Ελληνισμό
  1) στην κυριαρχία στο Βυζάντιο, που επέρχεται βαθμιαία μετά την Μακεδονική Δυναστεία, 500 χρόνια μετά τους διωγμούς, για να σου απαντήσω στο πρώτο,
  2) στην συντηρητική αναδίπλωση μετά την Άλωση του 1204
  3) στην απελευθέρωση του ελλαδικού χώρου το 1829, 2 σχεδόν χιλιετίες μετά την καταστροφή της Κορίνθου το 146 πΧ.

  Ακόμα και σήμερα, εν θέματι, μιλάμε για τους Ελληνορθόδοξους αδελφούς μας.

  Οι πολιτισμοί συνολικά και τα επιμέρους πολιτισμικά φαινόμενα έχουν κυοφορία, γέννηση, ανάπτυξη, ακμή, παρακμή και θάνατο.
  Ο 12θεϊσμός λοιπόν, όσο συναισθηματικά κι αν το βλέπεις, είχε πεθάνει.
  Γι' αυτό συμβούλεψαν οι δυστυχείς, τελευταίοι, μάντεις αντίστοιχα τον Ιουλιανό.

  Για το ΥΓ. Κάποια στιγμή, το 800-1000, η Δύση ξεπέρασε την πρόσδεση στην αρχαία εποχή και ρίχτηκε στον Μεσαίωνα, στην σκοτεινή περίοδο, μέχρι να ξανα-ανακαλύψει όσα από αμάθεια είχε ξεχάσει . Η αρχαιότητα λοιπόν μένει το θεμέλιο του Έθνους. Αλλά η Ιστορία έχει προχωρήσει. Νομίζεις ότι αν βάλουμε μια τριήρη στη σημαία θα γίνουμε πραγματικά πιο ισχυροί;

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Προφήτης 16/07/2012 02:30:58

   Το παραπάνω για @Δίων Κάσσιος

   • Δίων Κάσσιος avatar
    Δίων Κάσσιος @ Προφήτης 16/07/2012 16:02:35

    @ο ελλαδικός χώρος

    Ο υπόλοιπος; Που ήταν όσος, σχεδόν, η γνωστή οικουμένη;
    μάθε και κάτι, αν δεν το ξέρεις, για τον ελλαδικό κόσμο, που το λέει ο Παπαρηγόπουλος: Οι Μανιάτες βαφτίστηκαν τον Δέκατο (10ο) αιώνα. Οι Μανιάτες, που έλαβαν μέρος σε ΟΛΕΣ τις πολεμικές προσπάθειες απελευθέρωσης ελληνικών πόλεων, κατά την Παλιγγενεσία.

    @ανθρωποθυσίες -Ίσιδα, Μίθρας κλπ

    Βέεεεεβαια! Διαπιστωμένο! Κάτω από την ορχήστρα του θεάτρου του Ηρώδου Αττικού, στην Ακρόπολη, βρέθηκαν σοροί από οστά με ίχνη σπάθας.
    Πάντα οι Έλληνες αφομοίωναν ξένες θεότητες. δεν ήταν δογματικοί, δεν είχαν ιερά βιβλία ούτε ιερατείο. Η θρησκεία τους δεν ήταν αυτό που λέμε εμείς θρησκεία, σήμερα. Οι Έλληνες ΔΕΝ είχαν άγιους, είχαν σοφούς. Η ελληνική θρησκεία ΔΕΝ είχε αιρέσεις, όπως οι δεκάδες του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού και του Μουσαλμανισμού. Οι Έλληνες αφομοίωναν, οι ιουδαιογενείς Μονοθεϊστές αξοβέλιζαν, εδίωκαν, λιθοβολούσαν.

    @Ενώ ο Χριστιανισμός από πολλούς γίνεται δεκτό ότι είναι αντεστραμμένος πλατωνισμός

    Όχι αντεστραμένος, ...ολόισιος πλατωνισμός. ΜΟΝΟΝ που ο Πλάτωνας ήταν ένας από τους πολλούς Έλληνες σοφούς. Ιδεαλιστής. Πώς οι βάρβαροι να μιλήσουν θεολογικά, ήτοι, ιδεαλιστικά, χωρίς λεξιλόγιο εννοιών; Και ο Πλάτων ήταν "πυθαγόρειος". Και ο Πυθαγόρας "ορφικός", (Θραξ ήταν ο Ορφέας, εξ ου και η λέξη "θρησκεία"). Αντίπαλοι των ιδεαλιστών ήταν οι Υλιστές, όρα Ηράκλειτος, Αναξαγόρας κλπ. Ο Πυθαγόρας έλεγε για τον Ηράκλειτο ότι έχει βλάβη στον εγκέφαλο και ο Ηράκλειτος για τον Πυθαγόρα ότι είναι απατεώνας, λόγω της εισαγωγής του "μηδενός" στα Μαθηματικά. ΟΜΩΣ, αυτή η ελευθερία να υποστηρίζει ο καθένας ό,τι πίστευε ως σωστό και να το εκ_θέτει σε συν_λογική έρευνα, δημιούργησε την ελληνική σοφία. Δεν υπάρχει ελευθερία σκέψης ΥΠΟ δόγμα. Χωρίς ελευθερία σκέψης δεν υπάρχει φιλοσοφία, χωρίς φιλοσοφία δεν υπάρχει έρευνα, χωρίς έρευνα δεν υπάρχει επιστήμη. That's the way it goes...

    @η γλώσσα

    Ελληνικά μίλαγε, τότε, όλος ο κόσμος, όπως, σήμερα, μιλάει αγγλικά. Αφού τα συνεταιράκια, οι Ρωμαίοι (Δεσπότες- αυτοκράτορες- δικτάτορες) και οι Εβραίοι (τραπεζίτες τοκογλύφοι), είχαν ανάγκη μιας θρησκείας που να είναι παγκόσμια, δεν μπορούσαν να αποφύγουν τα ελληνικά. Από ανάγκη το έκαναν και όχι εκτίμηση.

    @Μακεδονική Δυναστεία

    ΔΕΝ ήταν Έλληνες στην καταγωγή αυτοί.

    @στην συντηρητική αναδίπλωση μετά την Άλωση του 1204

    Εμ, μόλις κιότεψαν όλοι και έσκυψαν το κεφάλι, το σήκωσαν αυτοί που δεν το κατεβάζουν, ΠΟΤΕ (αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Έλληνα ανθρώπου, του ελεύθερου. Ιδιότητα που του την δίνει η ελληνική παιδεία = το τι φρονεί ή πιστεύει => το ΦΡΟΝΗΜΑ του. Και δεν έχει, από τον 4ο αι. πΧ κι εντεύθεν, αποκλειστική σχέση με την ελληνική καταγωγή). Μιλάω για την Νίκαια, φυσικά.

    @Οι πολιτισμοί συνολικά και τα επιμέρους πολιτισμικά φαινόμενα έχουν κυοφορία, γέννηση, ανάπτυξη, ακμή, παρακμή και θάνατο.

    ΟΧΙ ο αρχαίος κλασικός ελληνικός Πολιτισμός. Αυτός δεν πεθαίνει, όπως και η γλώσσα του. Αν, σήμερα, πεις ότι θα αφαιρέσεις τις ελληνικές λέξεις από ΟΛΕΣ τις γλώσσες του κόσμου που την έχουν υιοθετήσει, ο γήινος πολιτισμός ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, πάραυτα. OUT OF ORDER, ...TILT, GAME OVER!!! Σταματάει η συν-εν-νόηση. Διότι το λογισμικό του νυν γήινου πολιτισμού είναι ελληνικό: όλες οι ορολογίες, όλων των επιστημών είναι ελληνικές.

    Αντι_παρά_βαλε, τώρα, να αφαιρεθούν τα αγγλικά, τα εβραϊκά, τα κινεζικά, τα ισπανικά, τα σουαχίλυ κλπ. "Άλογο κλάνει"! Αδιάφορο! Business as usual!

    @ Νομίζεις ότι αν βάλουμε μια τριήρη στη σημαία θα γίνουμε πραγματικά πιο ισχυροί;

    Τριήρη, όχι και τόσο πολύ. Αλλά τον Παρθενώνα, φερ' ειπείν, ή τον μαίανδρο, ή τον Ερμή του Πραξιτέλους ή κάποιο άλλο άγαλμα, ή τον Περικλή, ή τον Μεγαλέξανδρο, αν τον βάζαμε, θα είμαστε ΚΑΙ ξεχωριστοί από όλους τους άλλους λαούς ΚΑΙ πολύ πιο υπερήφανοι και αξιο_ζήλευτοι.

    Αλλά, για να το κάναμε αυτό, θα προϋπέθεται ότι ξέρουμε όλα τα καθέκαστα της συζήτησης που κάνουμε οι δυο μας και οι άλλοι φίλοι εδώ, τώρα. Και, ΝΑΙ, η Γνώση είναι ισχύς. Η μεγαλύτερη ισχύς όλων.

    ΥΓ. @Ελληνορθόδοξους αδελφούς μας

    Κι εγώ ελληνορθόδοξος είμαι. Δεν νομίζω να εκπέμπει ...χλαμύδες και δωδεκαθεϊσμούς το γραπτό μου, ε; ΟΜΩΣ, πρεσβεύω μιαν Ορθοδοξία σαν του Πλήθωνα Γεμιστού. μιαν ορθοδοξία που παραδέχεται ΜΟΝΑΧΑ ως μεταφορικά, αλληγορικά τα των Γραφών και ΟΧΙ ως ...θέσφατα. Μια ορθοδοξία που θα ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ τα ρατσιστικά και αιμοσταγή χωρία της Π. Διαθήκης. Μια ορθοδοξία του Πλήθωνος, λοιπόν, που θα εξηγείται, όπως κάπου είπες με τον Πλάτωνα. Όχι κατά γράμμα και άλλα τέτοια σκοταδιστικά και ηλίθια. Μια Ορθοδοξία του Πλήθωνος, ("Ω, Ζευ", έγραφε, αλλά ήταν ΚΛΗΡΙΚΟΣ!), και όχι του Γεννάδιου Σχολάριου: "Αν με ρωτούσε κάποιος τι είμαι, (Χριστιανός ή Έλληνας), θα του έλεγα Χριστιανός. Διότι δεν φρονώ/σκέπτομαι, όπως εφρόνουν/σκεπτόντουσαν, κάποτε, οι Έλληνες". Ξεκάθαρα δήλωσε ο Άγιος πάνσοφος, και έπεσε στην αγκαλιά του Πολιορκητή...

    Χαιρετώ κι ευχαριστώ για την χαρά του διαλόγου...

    • Strange Attractor avatar
     Strange Attractor @ Δίων Κάσσιος 16/07/2012 16:23:12

     Τα σέβη μου, ειλικρινά.

     • Δίων Κάσσιος avatar
      Δίων Κάσσιος @ Strange Attractor 16/07/2012 17:17:47

      Ευχαριστώ πολύ!

      Να'σαι καλά...

    • ΑΜΟΡΓΟΣ avatar
     ΑΜΟΡΓΟΣ @ Δίων Κάσσιος 17/07/2012 16:33:36

     ΣΩΣΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ,ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ(ΛΕΓΕ ΜΕ ΛΙΑΝΤΙΝΗ).

     • Δίων Κάσσιος avatar
      Δίων Κάσσιος @ ΑΜΟΡΓΟΣ 18/07/2012 02:32:34

      Όχι, βρε, παιδί μου! Είσαι μακρυά νυχτωμένος!
      Ούτε παράγραφο δεν έχω διαβάσει, ποτέ, από τον συχωρεμένο.

      Δεν "λέει" και τίποτα, εξ άλλου, κάποιος που αυτοκτονεί από ματαιοδοξία μέχρι και βλακεία.

     • ΑΜΟΡΓΟΣ avatar
      ΑΜΟΡΓΟΣ @ Δίων Κάσσιος 18/07/2012 15:27:33

      ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ''ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟΥ'',ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΟΝΟ ΒΛΑΚΕΙΑ Η ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΨΕΙΣ.
      ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ.

 22. Δαναός avatar
  Δαναός 16/07/2012 07:57:06

  Χθες που το διάβασα και το ξαναδιάβασα δεν ήξερα τι να γράψω. Μια λέξη μόνο: Εύγε Προφήτη μου!

 23. ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
  ΚΥΘΗΡΙΟΣ 16/07/2012 08:15:32

  Προφήτη,συγχαρητήρια ὂχι μόνο γιά τό ἂρθρο σου,ἀλλά καί για τίς ἀπαντήσεις πού δίνεις σέ ὁρισμένα σχόλια.

 24. andreas avatar
  andreas 16/07/2012 13:03:14

  DEITE AUTO....

  http://www.youtube.com/watch?v=xnwfP60KzqA&feature=share

 25. ΑΜΟΡΓΟΣ avatar
  ΑΜΟΡΓΟΣ 16/07/2012 15:06:29

  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ.
  ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ(ΠΟΝΤΙΟΙ)ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ.
  ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ,ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΑ,ΑΝΤΕΞΑΝ ΟΜΩΣ ΑΙΩΝΕΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟΥΣ ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΚΜΑΖΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΑΘΗ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ.

 26. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 16/07/2012 16:52:59

  Αγαπητέ Προφήτη,
  οι σοβαρές χώρες διαχειρίζονται την ευρύτερη εθνική (με την ευρύτερη έννοια) ακτινοβολία τους (είτε γλωσσικής φύσης, είτε πολιτιστικής, είτε ιστορικής), με σοβαρά θεσμικά όργανα: Ινστιτούτα, ιδρύματα ή πολιτιστικούς οργανισμούς.
  Δες τι έχουν κάνει π.χ. οι Γάλλοι στον τομέα της γλώσσας τους
  h**p://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_Francophonie
  Εμείς δυστυχώς ή δεν κάνουμε απολύτως τίποτε (συνήθως !) ή φονταμενταλίζουμε !
  Δηλαδή θεωρούμε κάθε στοιχείο γλωσσικής, πολιτιστικής και ιστορικής Ελληνότητας ως στοιχείο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ελληνικότητας, δηλαδή ως στοιχείο Εθνικό με την στενή "κρατική" έννοια (national). Αποτέλεσμα: Την στιγμή που πρέπει να μιλήσουμε γλώσσα καθαρή για πολιτισμό, ιστορία και Γλώσσα Ελληνική, αρχίζουμε να μιλάμε για "υποδουλωμένες πατρίδες" ή για εξωχώριες virtual συνοριακές γραμμές Δυρραχίου - Μεσήμβριας. Και ακόμη χειρότερα, για την διαμάχη μεταξύ "Αμιγώς Ελλήνων" και "Ελληνοχριστιανών", δηλαδή μεταξύ Εθνικών και Χριστιανών, μια retro διαμάχη του 300 - 450 μ.Χ.
  Φαντασθείτε το Ινστιτούτο Γαλλοφωνίας να συζητά για τις συνοριακές γραμμές Λατινόφωνων και Γερμανόφωνων πλειοψηφιών μέσα στο κράτος του Καρλομάγνου, για τις κτήσεις του Γαλλικού στέμματος στην Μεσαιωνική Ιταλία ή για το Φραγκικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης και τον Βονιφάτιο του Μονφερά μετά την 4η Σταυροφορία.

  • Προφήτης avatar
   Προφήτης @ Ο Θείος 16/07/2012 17:53:34

   Έλα βρε θείε, αφού τα γνωρίζεις !

   Καλό το ίδρυμα ντε λα Φρανκοφονί, αλλά μόνο 50 τόσα χρόνια απέχει η (Γαλλική) Ινδοκίνα, το Σουέζ και η Αλγερία.

   Φυσικά όταν, με την κατάρρευση της αποικιοκρατίας μετά τον Β' ΠΠ από την ανάδειξη του στιβαρού επί 40 χρόνια διπολικού κόσμου, πήραν πόδι από την άμεση κατοχή και εκμετάλλευση των αποικιών, έκαναν την ανάγκη φιλότιμο και ίδρυσαν Φρανκοφονί οικονομικής, πολιτισμικής και λοιπής σοφτ επιρροής.

   Σαν τον παππού που αφού δεν μπορεί πλέον να "τραγανίσει το κατσικάκι" πλασάρεται στις κορασίδες ως αξιοσέβαστος, προστατευτικός κύριος.

   Για τις διαχωριστικές γραμμές του κράτους του Καρλομάγνου, Αλσατία, Λορραίνη, τα τελευταία 60 χρόνια έπαψαν να σφάζονται. Περίμενε.

   Αρνείσαι επιμόνως τον επεκτατισμό. Είναι η συνταγή του θανάτου.
   Από τότε που η Ελλάδα δήλωσε ότι "δεν διεκδικεί τίποτα", διεκδικούν ΟΛΟΙ από αυτήν.

   Η Αυτοκρατορία ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Γιουγκοσλαβία.

   Δεν τρέφω αυτοκρατορικές ψευδαισθήσεις.
   Αυτά όταν είχαμε Αλεξάνδρους.
   Αλλά πιστεύω ότι στην -ευρύτερη- περιοχή έχουμε τα πιο παλιά "συμβόλαια κτήσης" ή έστω χρήσης.
   Και πρέπει να τιμούμε και να υπερασπιζόμαστε ό,τι μάς ανήκει και ό,τι με κάθε τρόπο σχετίζεται με την Ελληνικότητα. Καλή ώρα...

   • Δίων Κάσσιος avatar
    Δίων Κάσσιος @ Προφήτης 17/07/2012 04:52:47

    «ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ»

    Σκουριάζουν τα σίδερα, και τιμωρώ τον αιώνα τους

    Εγώ που δοκίμασα τις μυριάδες αιχμές.

    Κι από γιούλια και νάρκισσους ετοιμάζω

    Το καινούργιο μαχαίρι που ταιριάζει στους Ήρωες.

    Γυμνώνω τα στήθη μου, και ξαπολυούνται οι άνεμοι

    Κι ερείπια σαρώνουνε και χαλασμένες ψυχές.

    Κι απ’ τα νέφη τα πυκνά της καθαρίζουν

    Τη Γη, να φανούν τα Λιβάδια τα Πάντερπνα,

    Οδυσσέας Ελύτης, «Το άξιον εστί»

    • Προφήτης avatar
     Προφήτης @ Δίων Κάσσιος 17/07/2012 13:11:54

     h++p://www.youtube.com/watch?v=O3OGPdsaVeM

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ Προφήτης 17/07/2012 11:28:28

    Τελικά η ζημιά που πάθαμε οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου; Είναι ζήτημα παλαιότητας, ωρίμανσης, ιστορικότητας;
    Ως γνωστόν, οι Γάλλοι είχαν την αποικιοκρατία "τους" τον 19ο και 20ό αιώνα.
    Ενώ εμείς οι "παλαιοί", είχαμε επίσης την Ιταλική Μεγάλη Ελλάδα "μας", την Κριμαία και τις Ουκρανικές ακτές "μας", την Μαρσέιγ μας και την Κυρήνη "μας", και μετά την Αλεξάνδρειά "μας" και την Εσχάτη Αλεξάνδρειά "μας" (εκεί, κοντά στο Khyber Pass, όπου σκοτώνονται τώρα οι ένδοξοι marines και οι σκληροτράχηλοι Ταλιμπάν). Αποικίες και κατακτήσεις,... αλλά 2.000 τόσα χρόνια πρίν.
    Του λόγου μου, ως ρεαλιστής, προτιμώ την σόφτ επιρροή με αξιώσεις συμμετοχής στην πραγματικότητα, αντί για φαντασιώσεις "διεκδικήσεων". Δηλαδή στην πραγματικότητα, ενδο-Ελλαδικών διεκδικήσεων στα πλαίσια μιας εμφύλιας διαμάχης που άρχισε με τους Κοτζαμπάσηδες εναντίον Καποδιστριακών και έληξε οριστικά με τον ενταφιασμό της "Μεγάλης Ιδέας" στις στάχτες της Σμύρνης.
    Την Αυτοκρατορία να μην την ζηλεύουμε. "Rome is burning", δήλωσε το πιό διορατικό της πνεύμα μετά το 1970 ("Lions for lambs").
    Η ανελέητη ιστορία συνεχίζει το δρόμο της βαδίζοντας πάνω σε ερείπια αυτοκρατοριών. Στης παλιάς δικής μας, στης Γαλλικής αποικιοκρατικής, αύριο στης Αμερικανικής. Ουδείς αναντικατάστατος.

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ Προφήτης 17/07/2012 11:41:25

    Οι "χρησικτησίες" είναι επικίνδυνο όπλο, Προφήτη μου. Κόβει και η λαβή του, αυτόν που το κρατά.
    Σκέψου μόνον "απογόνους" Σλάβων που είχαν μπουκάρει μέχρι την άκρη της Μάνης και άφησαν εκεί εκατοντάδες τοπωνύμια.
    Σκέψου τουλάχιστον τα 400 χρόνια Σουλτανικής "χρήσης" των εδαφών μας, και τις νοοτροπίες που άφησαν πίσω τους σε μας τους ιθαγενείς.
    ¨Οσο για τον επεκτατισμό "μας". Αυτός τέλειωσε με τους ήχους 36 πυροβολισμών, ενός εκτελεστικού αποσπάσματος στο Γουδί, 15 Νοεμβρίου 1922.

    • Προφήτης avatar
     Προφήτης @ Ο Θείος 17/07/2012 12:55:58

     θείε, και οι Τούρκοι «έχασαν» (σφετεριστές ήταν) μια αυτοκρατορία, αλλά έχουν σταθερό στόχο να την επανασυστήσουν.

     Μισείς τη Μεγάλη Ιδέα των Ελλήνων.
     Γνωστό.

     Πες μου τι πιστεύεις για τον επεκτατισμό

     1. Των Τούρκων, που θέλουν να ανατρέψουν τη Συνθήκη της Λωζάννης στην πράξη. Κύπρος, Θράκη, Αιγαίο, Μακεδονία.
     Δεν βιάζονται. Από το 1071 περίμεναν το 1453, όταν η Πόλη είχε φτάσει στο έσχατο σημείο αδυναμίας.

     2. Των γυφτοσκοπιανών, απογόνων σλάβων βοσκών που ήρθαν τον 8ο Αιώνα (ομολογία Γκλιγκόροφ), που θέλουν τη Μακεδονία ΜΑΣ.

     3. Των Αλβανών, που θέλουν μέχρι την Άρτα, και Μεγάλη Αλβανία με τα μισά Σκόπια και το Κοσσυφοπέδιο.

     4. Των Βουλγάρων, που αθέατα αγοράζουν όλα τα παράλια της Ανατολ. Μακεδονίας, αφού υπακούσαμε στις ντιρεκτίβες των φίλων σου Ευρωπαίων και επιτρέψαμε πώληση παραμεθόριων γαιών. Και προσβλέπουν σε κομμάτι των Σκοπίων, όταν…

     Να τα δώσουμε όλα σε όλους;

    • Προφήτης avatar
     Προφήτης @ Ο Θείος 17/07/2012 13:09:05

     Και πες μου και για τον επεκτατισμό των λαθρομεταναστών που έχουν καταλάβει τις πόλεις μας.

     Τι λες;

     Να τους παραδώσουμε τις περιουσίες μας, να δηλητηριάσουμε τα παιδιά μας και ύστερα να ζητήσουμε σαν τον Κικέρωνα από έναν "σκλάβο" (Αφγανό καλύτερα- δολοφόνοι είναι) να βυθίσει το μαχαίρι στο λαιμό μας;

     • Ο Θείος avatar
      Ο Θείος @ Προφήτης 17/07/2012 15:23:32

      Αγαπητέ Προφήτη,
      οι πεσούσες Αυτοκρατορίες πολύ σπάνια αναστηλώνονται και έχουν δεύτερη ευκαιρία, οπότε το ίδιο μάλλον θα ισχύσει και για την Οθωμανική.
      Η "Μεγάλη Ιδέα" ως ιδεολογικό-πολιτικό πρόταγμα των αρχών του 20ου αιώνα (στην 'Βενιζελική" και "Βασιλική" εκδοχή της), είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του εξωελλαδικού Ελληνισμού. Ως ρεαλιστής και Αριστοτελικός κρίνω εκ του αποτελέσματος. Δεν υπάρχει ζήτημα "μίσους" (δεν γίνεται να μισείς ή να ποθείς πράγματα που πέρασαν χωρίς να τα ζησεις - οι παππούδες μας μόνον "μίσησαν" και "πόθησαν"). Είναι ζήτημα ιστορικής κρίσης, ψυχρής πολιτικής αξιολόγησης. Δεν ήταν κακή πρόθεση, ήταν λάθος. Πρόβλημα λογικής, όχι ηθικής.
      Οι FYROMιοι (έχουν όντως κι αυτοί τους Ρομά τους, όπως εμείς) θα το καταπιούν το γλυκό και θ' αρκεστούν στο δικό τους κομμάτι της "Στραβωνιανής Μακεδονίας". Η μεταδοτική αρχαιοπρεπής "δηλητηρίαση" με τα αγάλματα και τα μνημεία θα στοιχίσει και σ' αυτούς πολύ χρόνο, δηλαδή χρήμα.
      Η Βουλγαρία είναι χώρα της ΕΕ και στις όμορες περιοχές ισχύει το ίδιο καθεστώς με τα σύνορα Ιταλίας και Γαλλίας. Τα περί "παραμεθόριων γαιών" μεταξύ Βουλγαρίας - Ελλάδος είναι εδώ και χρόνια περσινά ξινά σταφύλια.
      Οι Αλβανοί θ' αρχίσουν όπου νάναι να ορέγονται και αυτοί ΕΕ και Ευρώ (αυτοί τελευταίοι μέσα, εμείς πρώτοι έξω ;;;), οπότε ναι, με χρόνια με καιρούς κάποτε θα έρχονται στην Άρτα, αλλά για ...τουρισμό χωρίς βίζα.
      Για τις "κατειλημμένες πόλεις", ναι είναι πρόβλημα, αλλά κυρίως επειδή τις εγκαταλείπουμε εμείς. Αλλά μια και έχω δεί από κοντά Kreuzberg και Brixton, τι να πώ; Άλλωστε τις καλές περιουσίες μας, δημόσιες ή ιδιωτικές, σε βουνά και θάλασσες, τις δώσαμε εδώ και χρόνια στους χλιδάμπουρες καθαρόαιμους Έλληνες, οπότε τι έμεινε για φουκαριάρηδες Πακιστανούς ή "συμμάχους" Κούρδους ; Η Αχαρνών και η Κυψέλη, ωιμέ...

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ Ο Θείος 17/07/2012 07:50:09

   Θα προσθετα οτι η σημερινη Ρωσια υπερασπιζεται ταυτοχρονα τη κληρονομια του τσαρου και της ορθοδοξιας και τη σοβιετικη εποχη,ιδιαιτερα το μεγαλο πατριωτικο πολεμο οπως ονομαζουν τον πολεμο με τον Χιτλερ.
   Εδω υπαρχουν καποιοι που προσπαθουν επι Πουτιν να γεφυρωσουν μια διαμαχη του 20ου αιωνα και να αντλησουν απο αυτη soft power,μια διαμαχη που ακομη καιει και υπαρχει σε πολλες χωρες του κοσμου (και την Ελλαδα),τη διαμαχη κομμουνισμου - αντικομμουνισμου,και εδω καποιοι εχουν εμπλακει σε ηλιθιες εξωφρενικες αναμασησεις της αντιθεσης πολυθεισμου - μονοθεισμου πριν 16 αιωνες που μονο ξενα συμφεροντα σημερα εξυπηρετει.
   Λες και δεν μπορει η συγχρονη Ελλαδα να εχει ταυτοχρονα την πρωθιερεια της ολυμπιακης φλογας αλλα και τα ορθοδοξα πατριαρχεια γιατι αποτελει "αντιφαση" ενω δεν ειναι αντιφαση να παρελαυνουν οι ρωσικες μεραρχιες στη Μοσχα με το σφυροδρεπανο και το δικεφαλο Αετο μαζι.
   Η διαμαχη πολυθειστων - αρχαιολατρων και ορθοδοξων αποτελει υποδειγμα ανουσιας χωρις περιεχομενο διαμαχης που μονο ξενα συμφεροντα υπηρετει.

   • Προφήτης avatar
    Προφήτης @ ψυχραιμια 17/07/2012 12:59:13

    Σωστά όλα.
    Η Ρωσσία επανέφερε και τον Σοβιετικό εθνικό ύμνο.
    Εμείς σπαρασσόμαστε από έριδες σε επουσιώδη.

 27. άγρυπνη avatar
  άγρυπνη 16/07/2012 20:10:37

  Προς το παρόν,για μία ακόμα φορά αδέρφια μας υφίστανται τα αποτελέσματα του ισλαμοφονταμενταλισμού.Αλλά εμείς σ΄αυτήν την άγρια εποχή που η αποικιοκρατία επανέρχεται απροκάλυπτα,εμείς οι politically correct,θα δώσουμε μαθήματα καλής συμπεριφοράς,μη μας κατηγορήσουν κι΄όλας.

 28. victoria (true) avatar
  victoria (true) 17/07/2012 00:36:45

  Προφήτη εξαιρετικό. Σκέφτομαι πόσο δίκιο έχεις αλλά και πόσο δύσκολο είναι να σώσουμε άλλους αν δεν έχουμε καταφέρει να σώσουμε εαυτούς. Ας ελπίσουμε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.