#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
17/01/2012 08:10
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η 21η Μαρτίου θα είναι η αρχή του τέλους για την Ελλάδα;Είμαστε περήφανοι που εδώ στο antinews σχολιάζουν πολίτες με μυαλό που αντιλαμβάνονται τις παγίδες που έστησαν στην Ελλάδα με τη δανειακή σύμβαση την οποία θα κουβαλάμε πάνω μας για χρόνια.  Όσα δημοσιεύουμε στη συνέχεια θέτουν ένα μεγάλο θέμα:  συζητάμε για τις νέες συμβάσεις που έρχονται , για το αγγλικό δίκαιο και τα υπόλοιπα, αλλά λίγοι σκέφτονται τι μας περιμένει σε περίπτωση που συμβούν μια σειρά από γεγονότα τα οποία δεν είναι καθόλου απίθανα. Όπως π.χ. οι δανειστές μας να μας καταγγείλουν για αθέτηση υποχρεώσεων σε περίπτωση που το εθελοντικό κούρεμα γίνει υποχρεωτικό.

Διαβάστε λοιπόν πώς η Ελλάδα βρίσκεται ήδη εδώ και δύο χρόνια σε ζυγό και πως η 21η Μαρτίου μπορεί να μετατραπεί σε νέα… Άλωση της χώρας ή στην αρχή του τέλους για την Ελλάδα όπως την ξέραμε.

(Το κείμενο που ακολουθεί είναι σχόλιο του "LambrosG" στην ανάρτηση "Σπρώχνουν την Ελλάδα στον όλεθρο με την δανειακή")

Σύμφωνα με την “ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ” σημείο “8. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ” προβλέπονται τα εξής:

“(1) Οι Δανειστές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση (που επιδίδεται από την Επιτροπή ενεργώντας εκ μέρους τους) (και ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών) προς τον Δανειολήπτη, να ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, σε περίπτωση που:


(ε) Σχετικό Χρέος του Δανειολήπτη του οποίου το συνολικό ποσό κεφαλαίου υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ, είναι υποκείμενο σε δήλωση αθέτησης υποχρεώσεων όπως ορίζεται σε κάθε όργανο διοίκησης ή τεκμηρίωσης του συγκεκριμένου χρέους και ως αποτέλεσμα μίας τέτοιας δήλωσης προκύπτει επίσπευση του εν λόγω χρέους ή μια εν τοις πράγμασιν αναστολή πληρωμών…”.

Και λίγο πιο κάτω εξειδικεύεται ο όρος “Σχετικό Χρέος”:

“Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως «Σχετικό Χρέος» νοείται το Εξωτερικό Χρέος και το Δημόσιο Εσωτερικό Χρέος. «Εξωτερικό Χρέος» νοείται το συνολικό χρέος του Δανειολήπτη ή του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη που είναι (i) εκφρασμένο ή πληρωτέο σε νόμισμα διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του Δανειολήπτη και (ii) το οποίο δεν είχε προκύψει αρχικά ή αναληφθεί στο πλαίσιο Σύμβασης ή Οργάνου ή εκδόθηκε κατ’ ουσίαν σε πιστωτές που είναι όλοι κάτοικοι της Ελλάδας ή σε οντότητες που έχουν την έδρα τους ή τον βασικό τόπο των συναλλαγών τους εντός της επικράτειας της Ελλάδας.

«Δημόσιο Εσωτερικό Χρέος» νοείται κάθε χρέος του Δανειολήπτη το οποίο (i) εκφράζεται στο επίσημο νόμισμα του Δανειολήπτη, (ii) έχει τη μορφή ή αντιπροσωπεύεται από ομόλογα, τίτλους ή άλλα χρεόγραφα ή οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά και (iii) διαπραγματεύεται ή δύναται να διαπραγματεύεται ή εισάγεται ή επαναγοράζεται και πωλείται με συνήθη τρόπο σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, εξωχρηματιστηριακή ή άλλη αγορά χρεογράφων.”

Άρα λοιπόν, μένει να δούμε εάν ενεργοποιηθεί η παρούσα πρόβλεψη της ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ και ΕΝ ΙΣΧΥ σύμβασης στις εξής περιπτώσεις:

1] εάν καθυστερήσει η καταβολή της δόσης του παλαιού (πρώτου) δανείου των 110 δις και ως αποτέλεσμα αυτού ΔΕΝ πληρωθεί το ομόλογο του Μαρτίου (ή, σε κάθε περίπτωση ΜΗ πληρωμής αυτού ή οποιουδήποτε άλλου ομολόγου), και

2] εάν η διαδικασία απομείωσης του χρέους (PSI+ της 26/27-10-2011) πάψει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα και μετατραπεί σε υποχρεωτική μέσα από “Ρήτρες Συλλογικής Δράσης – CACs” καθιστώντας έτσι αυτό το χρέος ως “αθέτηση υποχρέωσης”, κάτι που θα είναι η φυσιολογική εξέλιξη

Σε αυτήν την περίπτωση οι δανειστές θα πρέπει – σύμφωνα με τις επιταγές της σύμβασης – να “…ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους…”.

Και επειδή εμείς ΔΕΝ θα μπορούμε να το αποπληρώσουμε αυτό το “άμεσα απαιτητό και πληρωτέο” χρέος, αυτοί τι θα κάνουν; Θα ενεργοποιήσουν τις “κατασχέσεις”; Θα προσφύγουν στα Δικαστήρια; Τι θα κάνουν; Κάθε απάντηση δεκτή.

Διότι εάν δεν ενεργοποιηθεί η σύμβαση (όπως αναπτύχθηκε παραπάνω), δεν δημιουργείται τότε προηγούμενο και για τις άλλες Χώρες που είναι σε αντίστοιχο μηχανισμό (Πορτογαλία, Ιρλανδία); Και, ανάποδα, εάν ενεργοποιηθούν οι “κατασχέσεις” κλπ επί της Δημόσιας / Κρατικής περιουσίας τότε πως θα αντιδράσουν οι κάτοικοι των άλλων Χωρών Ιρλανδίας και Πορτογαλίας βλέποντας τι τους περιμένει; Μήπως γι’ αυτό κάποιος μεγαλοσχήμονας Ευρωπαίος – δεν θυμάμαι ποιός ακριβώς – πρόσφατα έλεγε ότι η διάλυση του ΕΥΡΩ μπορεί να προκαλέσει ακόμα και πολέμους στην Ευρώπη;

Μήπως κατάλαβαν – λίγο αργά είναι η αλήθεια – και οι εταίροι / δανειστές μας και το ΔΝΤ ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το (PSI+) όπως αυτό συμφωνήθηκε (δηλαδή σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ βάση) δεδομένου ότι σε κάθε άλλη περίπτωση τα πράγματα μπερδεύουν πάρα, μα πάρα πολύ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ (ΤΟΥΣ) και μπαίνουμε ΟΛΟΙ σε επικίνδυνα μονοπάτια; Μήπως γι’ αυτό διαρρέουν διάφορα σενάρια περί μεγαλύτερου “κουρέματος”, αδιεξόδων κλπ; Μήπως γι’ αυτό προσπαθεί να ανασκευάσει η Λαγκάρντ για το ύψος του “κουρέματος”; Μήπως γι’ αυτό ο Mr BNP Paribas και ο Mr IIF δηλώνουν τελευταίως ότι οι διαδικασίες του PSI+ προχωρούν ικανοποιητικά και θα ολοκληρωθούν οσονούπω σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΕ; Μήπως σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και το τι θα πληρώσουν οι μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν τα CDSs (για τις Αμερικάνικες δεν λέω γιατί είναι έντονη η πίεση που προσπαθούν να ασκήσουν οι Αμερικανοί);

Συνυπολογίστε όλα αυτά και κάντε προβλέψεις για το πρωινό της 21/3/2012, σε περίπτωση που ΔΕΝ αποπληρωθεί το ομόλογο λήξης 20/3/2012 (κουρεμένο ή ακούρευτο ανάλογα εάν έχει κλείσει η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ανταλλαγή – PSI+), ή εάν για τους σκοπούς του PSI+ ενεργοποιηθούν οι περίφημες “Ρήτρες Συλλογικής Δράσης – CACs”…

Άρα λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να απαντήσουμε επί της ΕΝ ΙΣΧΥ σύμβασης που έχει υπογράψει ο Γιωργάκος και η παρέα του, πριν ασχοληθούμε με τα υποθετικά μελλούμενα των επερχόμενων συμβάσεων και δεσμέυσεων. Γιατί οι δεσμεύσεις είναι ήδη υπογεγραμμένες και εν ισχύ… Αν κάποιος έχει απάντηση επί των ανωτέρω, ευχαρίστως θα τις ακούσω (διαβάσω). Οι άνθρωποι της Συγγρού έχουν γνώση / άποψη / απάντηση ή απλά… μετέχουν της “Παπαδήμειου” κυβέρνησης…;

Όπως και να έχει, οι εξελίξεις από εδώ και πέρα θα έχουν απ’ όλα: καταστροφολογία, συνομωσίες, συμμαχίες, κακούς, καλούς, ινδιάνους, cowboys…

LambrosGΣΧΟΛΙΑ

 1. franc avatar
  franc 17/01/2012 09:09:20

  Γι αυτό και λέμε το Αγγλικό δίκαιο μας μάρανε τώρα?
  Αφού εμείς τηρήσαμε απ την αρχή τη λογική "δώστε μας τώρα όσα μπορείτε και σας υπογράφουμε ό,τι χαρτί θέλετε αρκεί να κερδίσουμε χρόνο και βλέπουμε", οι εκδοχές ήταν δύο: ή θα βρίσκαμε πχ. πετρέλαιο και θα ξεχρεώναμε, ή κάποια στιγμή θα χρεωκοπούσαμε. Αν χρεωκοπήσουμε πάλι οι εκδοχές είναι δύο. Η θα γίνουμε Ισλανδία ή Αργεντινή. Φυσικά υπάρχει και η αρχική λύση που πρότειναν κάποιοι Βόρειοι. Αντί να χρεοκωπήσουμε και να θέσουμε όλη τη χώρα υπό ξένη κυριαρχία,να επιστρέψουμε πάλι κάποιο νησί στους Ευρωπαίους. Αλήθεια, τώρα
  που το σκέφτομαι ίσως να υπάρχουν νησιά που οι κάτοικοί τους θα προτιμούσαν μια Ευρωπαική κυβέρνηση αντ' αυτής που έχουμε τώρα...Δεν κάνουν οι καναλάρχες ενα γκάλλοπ μπάς και σωθούμε?

  • madprof avatar
   madprof @ franc 17/01/2012 12:59:11

   "Βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει το επιτόκιο των νέων ομολόγων. Η Ελλάδα διαμηνύει πως δεν αντέχει να πληρώσει μέσο κουπόνι μεγαλύτερο του 4,5% για τα νέα ομόλογα. Το IIF ζητά επιτόκιο μεγαλύτερο του 5%, ενώ οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας όπως η Γερμανία και το ΔΝΤ επιθυμούν ακόμη χαμηλότερο κουπόνι, κάτω του 4%, ούτως ώστε να διασφαλίσουν πως η Ελλάδα μπορεί να το σηκώσει, αποφεύγοντας τυχόν παρεκτροπές στο μέλλον." (Πηγή msn οικονομία)
   Το μέγεθος του δράματος της τραγωδίας μας, αποδεικνύεται και από το ότι οι διεθνείς πιστωτές (Γερμανία και το ΔΝΤ) απαιτούν να πληρώσουμε λιγότερο τόκο στους ιδιώτες πιστωτές ομολόγων (κυρίως τράπεζες, hedge funds) από όσο είναι διατεθειμένες να πληρώσουν οι "πολιτικές" μαριονέτες μας στoυς πάτρωνές τους golden boys!
   Και οι ιθύνοντες ΓιωργοΓιάνκηδες (αρχηγός αποκόμματος και υπουργός) της τραγωδίας σε εξέλιξη επιμένουν να είναι δημόσια πρόσωπα και να απολαμβάνουν τους "κόπους" τους, έναντι αδράς αμοιβής σε "αργυρία προδοσίας" από τον δημόσιο κορβανά!

   • epi avatar
    epi @ madprof 17/01/2012 15:16:08

    Επιτόκιο πάνω από 4.35% για 30 χρόνια σημαίνει κέρδος για τους κουρεμένους κατά 50%! Υπολογίζοντας πληθωρισμό 2% στην ευρωζώνη για τα επόμενα 30 χρόνια τότε όσοι έχουν σαν επιτόκιο πάνω από 4.35% σημαίνει κέρδος για τους κουρεμένους και όχι χασούρα. Το κούρεμα είναι η μεγάλη μπίζνα του IIF.

  • KAPELAS avatar
   KAPELAS @ franc 18/01/2012 06:17:34

   Συγν΄βμη για την παρέμβασή μου αλλα ας μου εδξηγήσει ο αγαπητός διαχειριστής γιατι επικρατει άκρα σιωπή στο site για την βόμβα της Θεσσαλονίκης;
   Μήπως θα αποκαλυφοθύν και εμπλοκές νεοδημοκρατών ή κάνε πλατες στον κ.Βενιζέλο;
   Σας ευχαριστώ

   • factorx avatar
    factorx @ KAPELAS 18/01/2012 13:09:53

    Φίλε, εμείς αν δεν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας δεν γράφουμε. Ακριβώς επειδή υπάρχουν πολιτικοί και αναγνώστες σαν κι εσένα που ερμηνεύουν όπως τους κατεβαίνει στο κεφάλι

 2. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 17/01/2012 09:12:51

  Η αρχική σύμβαση αυτή έχει υπογραφεί μόνο από τον Γ. Παπακωνσταντίνου και δεν έχει περάσει από τη βουλή επομένως είναι πολιτικά και δημοκρατικά ανομιμοποίητη.

  Δεν θεωρείται εν ισχύ γι' αυτό γίνεται η συζήτηση να συμπεριληφθούν "όσα δεν έχουν εισπραχθεί από το αρχικό δάνειο της τρόικας" στη νέα δανειακή σύμβαση.

  Επομένως, το λογικό ερώτημα είναι: Αν η παλιά σύμβαση είναι αληθινά "εν ισχύ" γιατί να συμπεριληφθούν τα υπόλοιπά της στη νέα; Δεν είναι επαρκείς οι αποικιοκρατικές προβλέψεις βρετανικού δικαίου της παλιάς για το υπόλοιπο των χρημάτων;

  Αν επομένως γίνει το PSI και υπογραφεί η νέα σύμβαση που θα συμπεριλάβει όλα τα ποσά θα είναι ανυπόστατη η οποιαδήποτε καταγγελία που θα στηρίζεται σε προβλέψεις της παλιάς σύμβασης.

  Το θέμα μας λοιπόν δεν είναι η αρχική σύμβαση. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη νέα δανειακή σύμβαση και το περιεχόμενο που θα έχει αφού εξαντλήσουμε τα διαπραγματευτικά μας περιθώρια αλά Σαμαρά.

  • amt avatar
   amt @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 17/01/2012 11:26:34

   Ακριβώς !! Δεν θεωρείται εν ισχύ η σύμβαση που υπέγραψαν ΓΑΠ και ΠΑΠ για τους λόγους που λέει ο ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. Επιπλέον γιατί τέτοιου είδους σύμβαση απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 της βουλής. Γι' αυτό κυρίως στήθηκε η συγκυβέρνηση Παπαδήμιου, πέραν των όσων άλλων δυσβάστακτων (εργασιακά) πρέπει να περάσει απ' τη βουλή. Θέλουν με ισχυρή πλειοψηφία να νομιμοποιήσουν με τη νέα δανειακή και ότι μέχρι τώρα έχει υπογραφεί. Διότι στο μέλλον, οποισδήποτε πρωθυπουργός με αρ@@@ια θα μπορεί να τις προσβάλει !

 3. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 17/01/2012 09:57:19

  Πριν από όλα αυτά που επίκειται να επισυμβούν στα κεφάλια μας, προηγείτΟ η 19η Φεβρουαρίου;

  Είπα εγώ...

 4. Α.Κ. avatar
  Α.Κ. 17/01/2012 09:58:28

  Ο συλλογισμός έχει λάθος βάση. Πέρα για πέρα.
  Αν εγώ για παράδειγμα που είμαι πρωθυπουργός μιας χώρας, είμαι ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ή ΒΛΑΚΑΣ και πάω στις τράπεζες και ζητήσω δάνεια βάζοντας ως ενέχυρο γη και περιουσία που ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ βάλω γιατί από το σύνταγμα έπρεπε να έχω πάρει 180 βουλευτές για να είμαι νόμιμος, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!
  Παράνομα έβαλα την υπογραφή μου σε ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

  Άρα ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η ΣΥΜΒΑΣΗ! Η Ν.Δ. πρέπει, αν έρθει να αντιμετωπίσει τέτοιο γεγονός, να καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση που υπέγραψε ο Παπακωνσταντίνου με τον ΓΑΠ.

  • ΜΠ avatar
   ΜΠ @ Α.Κ. 17/01/2012 11:57:36

   ΑΚΡΙΒΩΣ!!! Έχει μαλλιάσει η πένα μας να το γράφουμε.
   ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ Α.Σ ;;;;;;;

   • lazaros avatar
    lazaros @ ΜΠ 18/01/2012 06:17:14

    με συγχωρειτε σεβαστοι συνομιλητες, αλλα οταν μπη υπογραφη για αγγλικο δικαιο, εχετε την εντυπωση οτι ο Σαμαρας η οποιοσδηποτε αλλος κυβερνα αυτη τη χωρα θα θεσει θεμα νομιμοτητος? θα πρεπει να εισθε πολυ φανατικοι, η πολυ αφελεις.βρισκομαι στο χωρο της ΝΔ απο το 1974(σπουδαστης ων) και δεν πειθομαι πλεον.ποσο μαλλον καποιος κακοπιστος. κυριες και κυριοι δυστυχως η δημοκρατια της μεταπολιτευσης κατεστρεψε την Ελλαδα. Δυστυχως και τους Ελληνες.Μοναδικη ελπιδα η επανασταση(ισως απο την νεωτερη γενια, γιατι η δικη μας ειναι χαλασμενη)διαφορετικα ας προετοιμαστουμε για την φαρμα των ζωων , οπως πολυ ευστοχα την παρουσιασε ο οργουελ.

  • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
   ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ Α.Κ. 17/01/2012 12:09:46

   Καλά ὃλα αὐτά, ἀλλά τά ἀναγνωρίζουν οἱ Εὐρωπαίοι καί οἱ ὑπόλοιποι δανειστές μας; Ἢ ἂμα τά ἀκούσουν θά ξεστομίσουν τήν κοινότοπη ἒκφραση: ἐχε$#!&@*#ν;;

  • Βαγκούκος avatar
   Βαγκούκος @ Α.Κ. 17/01/2012 20:09:37

   Έτσι που μπλέξαμε δύσκολο να βγει άκρη χωρίς παταγώδη χρεοκοπία και πείνα και των γονέων.
   Τα επιχειρήματα σαν τα παραπάνω είναι για τα καφενεία μεταξύ μας.

   Δηλ. αν εγώ πάω στην τράπεζα και πάρω ένα δάνειο και το φάω , μπορώ μετά όταν αρχίσουν να έρχονται οι δόσεις να πάω στην τράπεζα και να της πω , ξέρετε κακώς το πήρα γιατί ο κανονισμός της εταιρείας μου δεν επιτρέπει χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΔΣ και δεν σας το πληρώνω είναι όλα οκ;
   Είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά ότι το δάνειο δεν πέρασε από τη Βουλή ή το υπέγραψε μόνο ο ΠΑΠ ή δεν εγκρίθηκε από 180 βουλευτές;

   Τα κομματόσκυλα των ΔΕΚΟ που εισπράττουν ακόμα εν μέσω κρίσης πεντοχίλιαρα το μήνα θα τα αγγίξει κανένας; Αυτών η αγοραστική δύναμη έχει ήδη διπλασιαστεί.

   • noldor avatar
    noldor @ Βαγκούκος 18/01/2012 00:27:12

    Η εταιρεία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, εσύ είσαι ο νόμιμος εκπρόσωποός της; Αν ναι δεσμεύεις την εταιρεία αν όχι δεσμεύεις τον εαυτό σου. Θα πας εσύ να πάρεις δάνειο και θα το χρεώσεις στην εταιρεία;

    • Βαγκούκος avatar
     Βαγκούκος @ noldor 18/01/2012 09:39:12

     Αν το ποσό του δανείου που εκταμιεύσαμε μέχρι τώρα (60 δισ.?) ο ΠΑΠ και ο ΓΑΠ τα ενθυλακώσανε έχεις δίκιο.

 5. Lampros avatar
  Lampros 17/01/2012 09:58:58

  Πολύ καλο άρθρο, και πολύ σωστος νωρίτερα και ο ΜανωληςΜ.
  Πρέπει να σκεφτουμε και να βρουμε μια λύση υπερσυμβατική. Δεν μπορεί να γινει δεκτή αυτή η σύμβαση, που ειναι εκτός απο ελλειπως επικυρωμένη, ειναι και προιόν εκβιασμου.
  κακα τα ψέματα, βιάστικε ο Σαμαράς να δηλώσει πως αποδεχώμαστε πλήρως τις υπογραφές των προηγούμενων.

 6. dosilhthos avatar
  dosilhthos 17/01/2012 10:07:26

  ειμαι 57 χρονών. δεν εχω σπιτι και δουλεια. χαμενος απο χερι. για μενα? να και αν πτωχευσουμε...να και αν καταστραφουμε..να και αν γινουμε οι νοσοκομες και τα γκαρσόνια των ευρωπαι(πεων)ων... εχω ομως ενα γιό 21 χρονών και μια κορη 25 μηνών... με μαθηματικη ακρίβεια αν οχι σε 3 μηνες αντε σε ενα δυο χρόνια αφου μας κατασχουν τα παντα... θα είμαστε και κεραταδες και δαρμενοι... ρε ελληνες!!! επιθεση βρε... με οτι οπλα εχουμε...εξω απο το καταστροφικο δόγμα ..ανηκουμε στην δυση... νεες συμμαχίες..νεες προοπτικές... τι ? πως? θα γινουμε αλβανια σαν την αλβανια του χότζα? μα και αυτη με αγωνες αναστηθηκε.. μόνο μια προσθηκη στο συνταγμα χρειαζεται με αναδρομικη ισχυ. για τους πολιτικους απο το 1974 και μετα... να ισχυει για ολους ο νομος τηε σαρία,... οχι με δικονομικα τερτίπια... τι λενε οι σοφοί? καλυτερα να αθωωθούν 100 ενοχοι παρα να καταδικαστει ενας αθωος... βρε ουστ...μαζευτε τους...και ας ειναι και 10 αθωοι... (αν ειναι δυνατον απο τα λομογια να υπαρχουν αθωοι γιατι πουλια με τα ιδια φτερα πετανε μαζι)σιγα το πραγμα...οσες απωλειες εχουμε σε τροχαία σε εξο μηνες... οχι με πολλα πολλα.ο πολιτικος και να ειναι και να φαινεται τίμιος...δεν φαινετε? βοά ο τοπος? να μεινει κουλος και στα δυο χερια...και η πατριδα μας θα αναστηθεί... αφηστε τους αριθμους τους μαγειρεμενους... επιθεση...τα 2/3 των ελληνων δεν εχουμε να χασουμε τίποτα...απο το μηδεν μονο κερδη θα εχουμε...γιατι οποιος ξαναζητησει να ειναι πολιτικος...θα γνωρίζει και την σαρία και το γουδί... μα ειναι δυνατον...ο τσαχατζοπουλος και χιλιαδες ομοιοι του να κανουν διακοπες στα σαλε της ελβετίας και μεις στα παγκακια.... ρε αφηστε τις αναλυσεις και τα μπλα μπλα...οργανωστε τον λαο και επιθεση...

 7. elli avatar
  elli 17/01/2012 10:09:43

  Τον μεσαίωνα είχαμε τον καυγά περί δογμάτων τότε γράφονταν ατελείωτα κείμενα περί ορθής πίστης οι άπιστοι στην πυρά. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν την μανία οι ορθοί και οι λαθεμένοι που πρέπει να καούν για να γλυτώσει η κοινωνία και να αναγεννηθεί.
  Η Ευρ. Επιτροπή όπως ακριβώς και το ελληνικό κυνοβούλειο (σκόπιμα ανορθόγραφα) παράγουν συνεχώς και αδιαλείπτως χιλιόμετρα νομοθετικών και ρυθμιστικών κειμένων περιορίζοντας όχι μόνον τον χρόνο μας αν θελήσουμε να τα διαβάσουμε αλλά και την πνευματική μας ικανότητα αφού είναι αντιφατικά, χωρίς ενιαίο λογικό και θεσμικό πλαίσιο και δεν βοηθούν παρά μόνον στην δημιουργία παραβατών και παραβάσεων. Μας έχουν τυλίξει σε ένα κομμάτι χαρτί αυτό είναι το επίπεδο πολιτικής και της Ευρώπης και των 300 άθλιων των Αθηνών. Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

 8. Krotalias avatar
  Krotalias 17/01/2012 10:43:34

  To sxedio eixe stithei pro polou, o ellinas narkothike siga siga,
  volemenei se mia politiki katastasi volepsimatos tis teleftees dekaeties.
  Arxisoume kai ksipname siga siga apo ton lithargo,to oneiro teleiose.
  Den yparxei sotiria kai sotires,mple prasina kokkina ermafrodita aloga mas paresyran edo pou ftasame.
  To podovolito synexizete,oi sxediastes akolouthoun pista to programma tous,oi laikes mazes den tous endiaferoun.
  Zitat: Stin politiki tipote den einai tyxaio.
  Kala ksypnitouria se olous mas.Oi kalyteres mple, prassines, kokkines meres perasane.
  Molis ftasame ston gremo i katrakila tora ksekina,kratithite kala sinellines....
  THA TA KATAFEROME PALI...AMHN.

 9. Περιεργος avatar
  Περιεργος 17/01/2012 11:40:55

  Ειρηνη υμιν αδελφια. Ηρεμα. Ψυχραιμα.
  Η Ελλαδα ποτε δεν πεθαινει.......
  Ενα βημα πισω ποτε δεν σταματησε την εξελιξη του γενους. Ειναι καιρος για περισσοτερη σκεψη, ομονοια, συμπνοια. Σημερα ειναι μια καλη μερα. Δεν λειτουργει η ΕΣΥΕΑ για να μας "πληροφορει αντικειμενικα".
  Εκμεταλευτητε την......Ξεκινωντας απο "αντι..." να γινουμε "συν....".

 10. ares avatar
  ares 17/01/2012 12:40:34

  Πα 13-1-12
  "Ο επικεφαλής του IIF Charles Dallara υποστηρίζει ότι τράπεζες και ελληνική
  πλευρά, έχουν έλθει σε συμφωνία για επιτόκιο μόλις κάτω του 5% αλλά, ενώ οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονταν ομαλά, την περασμένη εβδομάδα ξαφνικά η Γερμανία αντιπρότεινε επιτόκιο 2 έως 3%"
  Pasted from

  δηλ: η ελλ. πλευρά επιδιώκει, εκβιάζει την πτώχευση. Γιατί? βάζουν λεφτά στην τσέπη ή αυτή είναι η διατεταγμένη πολιτική υπέρ του δολαρίου? ή και τα δύο μαζί?
  Το γεγονός αυτό είναι ένδειξη ή απόδειξη εσχάτης προδοσίας?
  Γι' αυτό παραιτήθηκε τόσο πρόθυμα ο ΓΑΠ ! που συνέχεια φωνάζει ότι θυσιάστηκε για να σώσει την πατρίδα!
  Τι γίνεται με τα CDS? τις ελλ. τράπεζες, το "περιβάλλον" τους και λοιπά λαμόγια?
  Αυτά δεν θέλουν εισαγγελέα?
  Πού είσαι - π.χ. κ. Μαριά, μέλος του ΔΣΑ - που ζητούσες Κυ 15-1-12 αποζημιώσεις για τις βλάβες των μνημονίων? Που είναι ο ΔΣΑ που δεν έκανε αυτό που έκανε ο Δημ Αντωνίου?
  Τελικά, ποιός είναι αντιπολίτευση σ' αυτή την χώρα?

  • ares avatar
   ares @ ares 17/01/2012 12:43:01

   pasted from:
   http://www.skai.gr/news/finance/article/192000/ekklisi-pros-germania-kai-gallia-gia-to-elliniko-kourema/

 11. Αρματιστής avatar
  Αρματιστής 17/01/2012 12:46:56

  1) Τα τρία αστικά, "δημοκρατικά", "πατριωτικά" και κοινοβουλευτικά κόμματα, του πασόκ της νδ και του λαος:

  α) δήλωσαν με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι ανίκανα να διαχειριστούν τις τύχες της χώρας,
  β) παραιτήθηκαν από το τις ευθύνες που τους ανάθεσε ο λαός με τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 και
  γ) παρέδωσαν "άνευ όρων" τη διακυβέρνηση της πολιτείας σε ένα εκπρόσωπο των αγορών
  δ) εξουσιοδότησαν τον πρωθυπουργό - εκπρόσωπο των αγορών να διαπραγματευθεί με τις αγορές "εν λευκώ" και χωρίς καμιά ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπεία την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους και το μέλλον της χώρας

  2) Στα παραπάνω συνέπραξε και ο ανεύθυνος άρχων του κράτους

  3) Οι αρχηγοί των τριών ως άνω κομμάτων έχουν δηλώσει προκαταβολικά ότι θα ψηφίσουν τη δανειακή σύμβαση.... όποια και αν είναι αυτή....

  4) Η σχηματισθείσα κυβέρνηση του Παπαδήμιου, έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από 250 και πλέον βουλευτές.

  5) Η κυβέρνηση του Παπαδήμιου συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της βουλής, μολονότι ουδόλως έχει ενημερώσει αυτή, για ότι πράττει αναφορικά με την αναδιάρθρωση του χρέους και την δανειακή σύμβαση.

  6) Η Ελληνική βουλή έχει αποδεχθεί σιωπηρά την αυτοκατάργηση της, αφού δεν απαιτεί ενημέρωση και έλεγχο επί ενός μείζονος ζητήματος που θα κρίνει τις τύχες της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.

  7) Στο επίσημο ΜΕΓΑΛΟ κανάλι ενημέρωσης της Ελληνικής κοινής γνώμης, έχει αναφερθεί επανειλημμένα από τις κυρίες και τους κυρίους εκπροσώπους τύπου της κυβέρνησης, μερικοί εκ των οποίων τυγχάνουν και συγγενείς υπουργών (άρα η ενημέρωση έχει και μεγαλύτερο κύρος), ότι το Βρετανικό δίκαιο έχει ήδη συμφωνηθεί.

  Σημασία λοιπόν δεν έχουν ούτε οι συμβάσεις, ούτε τα δίκαια. Όλα αυτά είναι άνευ σημασίας.

  Σημασία έχει αν μια πολιτεία είναι κυρίαρχη, αν το σύνταγμα της πολιτείας τηρείται, αν η δημοκρατία είναι ζωντανή και αν οι πολίτες της και οι εκπρόσωποι τους, είναι αποφασισμένοι να προστατέψουν τη κυριαρχία της πολιτείας τους, το σύνταγμα και τους δημοκρατικούς τους θεσμούς.

  • madprof avatar
   madprof @ Αρματιστής 17/01/2012 13:55:38

   Από τα όσα αληθή και αδιαμφισβήτητα αναφέρονται στην εξαιρετική ανάρτηση του LambrosG, στα σχόλια και των franc, ΜΑΝΩΛΗΣ Μ., amt, ares, Αρματιστή αποδεικνύεται ότι η χώρα είναι επίσημα προτεκτοράτο!
   "Εν εξεφτελισθείσα ελληνική αποικία εν έτι 2012 μ.χ." οι Αναμορφωταί πολλοί, γιατί άραγε;

 12. Μάρκος avatar
  Μάρκος 17/01/2012 13:05:18

  Μην ανησυχείτε, γιατί την 21η Μαρτίου, ακολουθεί η 25η Μαρτίου. Και μπροστά της, η 28η Οκτωβρίου που μας πέρασε, θα μοιάζει απλά παιδικό πάρτι. Αρκεί να ξυπνήσουμε ως τότε. Έστι δίκης οφθαλμός ος τα πάνθ’ ορά!

  • thanos avatar
   thanos @ Μάρκος 17/01/2012 13:12:46

   25η Μαρτίου: Ημέρα Εθνικής Παλιγεννεσίας!

  • daughter of mercy avatar
   daughter of mercy @ Μάρκος 17/01/2012 15:12:16

   COMING SOON AT A SQUARE NEAR YOU
   On Friday, president Traian Basescu withdrew the healthcare bill, but protests continued and spread across the country, as people jumped at the opportunity to express their anger about various issues, including public sector wage cuts, reduced benefits, increasing youth unemployment, higher value added tax and widespread corruption.

   http://www.counterfire.org/index.php/articles/international/15435-one-solution-another-revolution-the-slogan-as-thousands-protest-austerity-in-romania

  • noldor avatar
   noldor @ Μάρκος 17/01/2012 15:28:29

   Λυπάμαι αλλά θα είσαι απρόσκλητος!!

 13. manos avatar
  manos 17/01/2012 13:16:35

  Η αρχή του τέλους για το ΕΘΝΟΣ μας άρχισε μετά τις εκλογές του 2009.

  Οι τιτανικοί βυθίζονταν, τα πιστόλια βγαίνανε στα τραπέζια, το παιδί κυβερνούσε μια διεφθαρμένη χώρα κ.λ.π.

  Υπάρχει ακόμα χρόνος να αφυπνισθεί το ΕΘΝΟΣ.

  Εμείς εδώ από το Antinews μπορούμε να ενημερώνουμε όλους μας τους φίλους, συγγενείς, και γνωστούς.
  Κάποιοι θα μας χαρακτηρίσουν γραφικούς ή συνωμοσιολόγους (ήδη συμβαίνει αυτό).

  Αδέρφια, τελειώνουν.

 14. firiki2010 avatar
  firiki2010 17/01/2012 14:29:07

  Πόσες ακριβώς φορές μέχρι τώρα έχουν γραφτεί στον Τύπο σε blogσ κλπ ημερομηνίες κατά τις οποίες θα ερχόταν η καταστροφή; Μέχρι στιγμής διαψεύσθηκαν όλες. Υποψιάζομαι ότι θα συνεχίσουν να διαψεύδονται.
  Μερικές φορές βέβαια σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. πχ κανείς δεν φαντάσθηκε πόσο καταστροφική για τον τόπο θα αποδεικνυόταν η 4η Οκτωβρίου 2009. Συμβαίνουν.....

  • Μηχανικός avatar
   Μηχανικός @ firiki2010 17/01/2012 16:51:08

   Συμφωνώ και με το πρώτο και με το δεύτερο....

  • ΕΥΑ avatar
   ΕΥΑ @ firiki2010 17/01/2012 17:15:18

   !!!

  • χρηχα avatar
   χρηχα @ firiki2010 19/01/2012 09:38:49

   +1000

 15. TELMA avatar
  TELMA 17/01/2012 14:32:24

  Οσο δεν υπαρχει ηγετης ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗ ΨΥΧΗ να αντιταχθει δεν υπαρχει σωτηρια...Με psi η χωρις psi δεν υπαρχει ελπιδα.

 16. stef avatar
  stef 17/01/2012 14:47:08

  Χρειάζεται προσωπική και εν συνεχεία κοινωνική επανάσταση, όλα αυτά όμως για να γίνουν πρωτίστως, χρειάζεται η ζύμωση της ηθικής και πνευματικής συνειδήσεως... Δείτε και αυτό μόνο για ΕΛΛΗΝΕΣ http://ellinonpaligenesia.blogspot.com/

 17. steven avatar
  steven 17/01/2012 14:52:52

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

  ΡΕ ΦΤΩΧΟΊ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΑΛΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΔΩΣΕΙ (ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ GAP).

  Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΥΡΩ - ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΟΤΑΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΤΟΥΣ "ΣΥΜΜΆΧΟΥΣ ΜΑΣ ΕΞ ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ" ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ .

  ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΚΑΤΙ ΓΕΛΙΕΤΑΙ . -- ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ" ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΤΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΟΥΝ ΤΟΝ "ΞΕΝΟΔΟΧΟ" ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΑΣ

  ΜΕ ΤΙΜΗ

  ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ !

 18. Γιαγκούλας avatar
  Γιαγκούλας 17/01/2012 14:54:41

  Εισελθόντες ήδη εις το σωτήριον 2012 και τελούντες εν τω δευτέρω κατοχικώ έτει, των οικιών ημών εμπιπραμένων υμείς (= οι κ.κ. εκπρόωσποί μας) άδετε, προβεβηκότες πάντα Ρουβίκωνα επί τω τέλει πραγματοποιήσεως της απολύτου υποταγής ημών.
  Αι άλυσσοι είναι άϋλαι μεν, απολύτως υπαρκταί δε.
  Οι γύπες (αστερόεντες και λοιποί) εφορμούν επί τοις ήπασι των Προμηθέων.
  Αναζητούνται Ηρακλειδείς πλείστοι, ουδεμίαν σχέσιν έχοντες με τριχρώμους (και λοιπούς εραστάς των προδοτικών αργυρίων) συνδαιτημόνας, ίνα αποθήσωσι τούτους εις τον Καιάδαν.

 19. ares avatar
  ares 17/01/2012 15:27:15

  Η Ευρώπη δυσπιστεί για τη βούληση μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα
  Pasted from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15670984,00.html

  Der Spiegel: με τίτλο «Μάθημα από τη Μυτιλήνη» και υπότιτλο «….Τι βοηθούν νέα δάνεια και κούρεμα όταν το κράτος στο σύνολό του δεν λειτουργεί πια;» διαβάζουμε:
  Pasted from http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15668884,00.html

  Εγκατάλειψη του PSI και του νέου δανείου, καθώς και 3ετή αναστολή πληρωμών προς τους δανειστές πρότεινε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο. »
  Pasted from http://www.dw-world.de/dw/0,,625,00.html

  Fitch: Η Ελλάδα δεν θα κατορθώσει να εξοφλήσει το ομόλογο των 14,5 δισ. ευρώ
  Pasted from http://www.skai.gr/

 20. Orestios avatar
  Orestios 17/01/2012 15:32:45

  http://www.youtube.com/watch?v=6H3UiwU1N5I

 21. Παγιάντζα Θωμαή avatar
  Παγιάντζα Θωμαή 17/01/2012 16:30:39

  ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

  Αυτές είναι:
  1) Η Ελλάδα παραιτείται αμετάκλητα και άνευ όρων από κάθε ασυλία που της παρέχει η εθνική της κυριαρχία

  2) Η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να ζητήσει δανειακή βοήθεια από άλλη χώρα εκτός των δανειστών της ( πχ Κίνα, Ρωσία)
  3) Η Ελλάδα δεν μπορεί να προβάλλει αξιώσεις από τους δανειστές της ώστε να συμψηφιστούν τα χρέη της με χρέη των δανειστών της προς την ίδια, όπως για παράδειγμα κατοχικό δάνειο που έλαβε η Γερμανία από την Ελλάδα κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο.
  Η παραπάνω σύμβαση έχει υπογραφεί από τον Κ. Παπακωνσταντίνου και από τον Κ.Προβόπουλο. Το μειονέκτημα για αυτούς και το πλεονέκτημα για μας είναι ότι δεν έχει περάσει από κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο οπότε μπορούμε στο μέλλον να την καταγγείλουμε. Τώρα βέβαια αυτό προσπαθούν να περάσουν με τη νέα δανειακή σύμβαση που θα περάσει από την Βουλή και επικυρώνει όλα τα παραπάνω. !!!!!!!!!!

 22. Ναυσικά... avatar
  Ναυσικά... 17/01/2012 16:45:28

  Νόμος είναι η ανομία και θεσμός η μ@λ@..α. ( Ζητώ συγνώμη αλλά τι άλλο να πεί πια κανείς;;;;)

 23. avanti avatar
  avanti 17/01/2012 17:38:36

  Το χρέος της ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένων των τραπέζών είναι 1.9 τρις μόνο για το 2012! Το χρέος ης Ιταλίας μόνο για το 2012 είναι 300 δισ., η Ελλάδα πρέπει να εξοφλήσει ομόλογο 14,4 δισ εντός του Μαρτίου, εμένα λοιπόν το πρόβλημα του χρέους της χώρας μας μου φαίνεται μικρό εν σχέση με τον όλο χρέος της Ευρώπης. Γιατί τελικά μόνο η Ελλάδα είναι στο κάδρο?

  • franc avatar
   franc @ avanti 17/01/2012 19:10:54

   Γιατί μόνο ο "Ελληνας Πρωθυπουργός ΓΑΠ" στην ιστορία της ανθρωπότητας πήγε ζητώντας δανεικά στην Ευρώπη λέγοντας οτι ηγείται μιας διεφθαρμένης χώρας που παρουσιάζει ψεύτικα στατιστικά στοιχεία,
   είναι πλήρως χρεοκωπημένη όπως ο βυθισμένος Τιτανικός.
   Συνοδευόμενος μάλιστα απο έναν υπουργό οικονομικών ( πρώτο του επάγγελμα στη ζωή του) που δήλωσε το έλλειμα δεν ήταν 9% αλλά 13% και το "έφτασε" τελικά στο 15%

   • avanti avatar
    avanti @ franc 18/01/2012 10:14:06

    Ο γαπ πήγε στην Ευρώπη να ζητήσει δανεικά όταν φρόντισε, από την ημέρα που πήρε τα ηνία της χώρας στα χέρια του, ¨έντεχνα " & άμεσα να κλείσουν οι στρόφιγγες δανεισμού μας. Μέχρι την ημέρα που ανέλαβε ο γαπ "οι αγορές" μας δάνειζαν μία χαρά, ξαφνικά ω του θαύματος ανακάλυψαν ότι η Ελλάδα έχει τεράστειο χρέος και τα σπρεντ πήραν τα ύψη. Η Ευρώπη ήξερε για το χρέος της Ελλάδας και το έλλειμα, αυτά ήταν γνωστά πριν ακόμη και από την είσοδό μας στο Ευρώ. Η συνέχεια της ιστορίας όπως την περιγράφεις εσύ και ο Μηχανικός.
    Συμπέρασμα: O Γαπ έπαιξε το παιγνίδι κάποιων που ήθελαν την χρεωκοπία της χώρας και την είσπραξη των ασφαλίστρων .... Ισως στο τέλος να είναι αυτοί οι νικητές, έτσι κι αλλιώς είμαστε στο τέλος της διαδρομής....

    Απορίες: α) Θα μάθουμε ποτέ ποιοί είναι αυτοί που θέλουν την χρεωκοπία μας, ποιό το κέρδος τους αλλά και ποιό το κέρδος της οικογένειας γαπ?
    β) Θα μπορέσουμε κάποτε να αποδείξουμε ότι ο γαπ & η κυβέρνησή του πρόδοσαν την χώρα ?
    γ) Εάν υπάρξουν αποδείξεις για τον ρόλλο του γαπ κλπ., θα τιμωρηθεί αυτός και οι συνεργάτες του ή θα έχουν παραγραφεί τα αδικήματα.?
    δ) Ο ρόλλος της ΕΕ σε καμμία περίπτωση δεν είναι ξεκάθαρος, διγλωσσία, καθυστερήσεις, απειλές . Σαν ισότιμο μέλος δεν θα έπρεπε να έχουμε αρθρώσει λόγο?
    ε) Δεν θα έπρεπε οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενημερώνουν διαρκώς τον Ελληνικό λαό - με την πλήρη αλήθεια - αλλά και να τον προετοιμάζουν για τα χειρότερα?
    Και οι απορίες δεν έχουν τέλος!

    • Μηχανικός avatar
     Μηχανικός @ avanti 18/01/2012 16:50:15

     Οι απορίες σου και δικές μου απορίες...

  • Μηχανικός avatar
   Μηχανικός @ avanti 17/01/2012 21:25:10

   Ακριβώς όπως τα λέει ο franc και να προσθέσω ότι με αφορμή την καταπληκτική αυτή κίνηση του Παπανδρέου, οι ευρωπαίοι προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο και να απομονώσουν το μέγα πρόβλημα Ιταλίας - Ισπανίας, Βαλγίου ίσως και Γαλλίας, από τα μικρά και ελεγχόμενα προβλήματα Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας.

   • franc avatar
    franc @ Μηχανικός 18/01/2012 09:26:38

    Μάλιστα οι Ιρλανδοί ομόλογοί τους
    δεν έβγαλαν κίχ κατά της χώρας τους κι όταν οι δυό δικοί μας Γιώργηδες "φορτώθηκαν τα σκυλιά" όπως λέιει κι η μάνα μου,
    βγήκαν ντροπαλά και ψιθύρισαν ενα "ξέρετε έχουμε και μείς ένα ελλειματάκι 34%" του ΑΕΠ αλλά μας το φόρτωσαν οι κακές τράπεζες... Και έκτοτε ουδέν περί ελλείματος της Νεοφιλελεύθερης Τίγρεως του Βορρά...

    • Μηχανικός avatar
     Μηχανικός @ franc 18/01/2012 16:48:39

     Ακριβώς! καλά κάνεις και το επισημαίνεις γιατί εκ παραδρομής δεν ανέφερα την "υπερπαραγωγική" Γηραιά Αλβιώνα.

 24. ΒΑΡΕΘΗΚΑ... avatar
  ΒΑΡΕΘΗΚΑ... 17/01/2012 18:26:45

  ΜΩΛΟΝ ΛΑΒΕ.

  ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕΙΡΙΟ.

 25. η Dimi avatar
  η Dimi 17/01/2012 19:19:42

  Αργά χθες βράδυ, άγνωστοι (;) έβαλαν φωτιά με πετρέλαιο και κατέστρεψαν ολοσχερώς το αγωνιστικό πολιτιστικό στέκι «ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ», το Σύμβολο της σθεναρής αντίστασης της Κερατέας στον «πολιτισμό της μόλυνσης». http://www.antixyta.blogspot.com/2012/01/blog-post_17.html

  Eυχαριστούμε τους εμπρηστές, επειδή με την άθλια πράξη τους, κατάφεραν να συσπειρώσουν τη Λαυρεωτική ακόμα περισσότερο!

  «Oταν η διοίκησις βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού καὶ δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμει ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, να αρπάζει τα άρματα καὶ να τιμωρεί τους τυράννους του, εἶναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του καὶ το πλέον απαραίτητον απ' όλα τα χρέη του». ~Ρήγας Φεραίος

  • firiki2010 avatar
   firiki2010 @ η Dimi 17/01/2012 20:51:32

   Η μόνη μου διαφωνία είναι ότι ο Ρήγας Φεραίος δεν μιλούσε για διοίκηση που έχει εκλεγεί από τον ίδιο το λαό. Λεπτομέρεια;

   • franc avatar
    franc @ firiki2010 17/01/2012 21:55:38

    firiki2010 ,
    έχει εκλεγεί από τον ίδιο το λαό me 50 εδρες κλεμμένες απ την αντιπολίτευση?

    • firiki2010 avatar
     firiki2010 @ franc 17/01/2012 23:18:25

     Συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει ότι επειδή δεν σου αρέσει ο εκλογικός νόμος δεν είχαμε ποτέ εκλεγμένες και νόμιμες κυβερνήσεις! Αυτή προφανώς την περίπτωση είχε υπ΄ όψη του κι ο Ρήγας Φεραίος !!

     • η Dimi avatar
      η Dimi @ firiki2010 18/01/2012 00:01:03

      H ακυβερνησία "τιμονιέρη" έχει τη δεδηλωμένη υφαρπαγής της εξουσίας, μέσω στοχευμένης παραπλάνησης των αθεράπευτα ευκολόπιστων ιθαγενών, με το αλήστου ψευδεπίγραφο «λεφτά υπάρχουν».

     • firiki2010 avatar
      firiki2010 @ η Dimi 18/01/2012 13:07:16

      To ότι ο "τιμονιέρης" παραπλάνησε τον κόσμο (και όχι μόνο με το "λεφτά υπάρχουν") δεν αίρει τη νομιμότητα της εκλογής. Βλέπεις ο "σοφός" λαός δεν είναι αρκετά σοφός ώστε να μην πιάνεται κορόϊδο (ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά)

     • franc avatar
      franc @ firiki2010 18/01/2012 09:04:19

      Μπορεί να μην το ειχες καταλάβει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια φίλε μου.
      Είμαστε η μόνη (υποτίθεται προηγμένη) χώρα με πριμ 50!!!!!!!!! εδρών στο πρώτο κόμα. Αν βρείς δεύτερη , θα ψηφίσω ό,τι μου πείς εσύ αγαπητέ κατά τα άλλα firiki2010.

      ΥΓ. Μπορεί μερικές φορές να διαφωνούμε όμως ειλικρινά το άμμεσο χιούμορ σου μου αρέσει...

     • firiki2010 avatar
      firiki2010 @ franc 18/01/2012 13:14:42

      Πάμε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση περί εκλογικών συστημάτων που προφανώς δεν χωράει στο σχόλιο. Σεόλο τον προηγμένο κόσμο συστήματα ενισχυμένης αναλογικής εφαρμόζονται Αν πάντως υπονοείς ως λύση την απλή και άδολη αναλογική η άποψη μου είναι πως ούτε λειτουργική είναι και αντίθετα με τα θρυλούμενα είναι και πολύ-πολύ ΑΔΙΚΗ! Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε και γι αυτό

      ΥΓ Ο,τι μπορούμε κάνουμε γιατί η κατάσταση είναι ζόρικη.

     • η Dimi avatar
      η Dimi @ firiki2010 18/01/2012 23:30:36

      Aίρει την νομιμότητα της εκλογής, ο Eθνοκτόνος Λαθρονόμος ο οποίος δίνει δικαίωμα του «εκλέγειν» (προ των θυρών το «εκλέγεσθαι»), στις καραβιές των απρόσκλητων εποίκων-τριτοκοσμικών αυτοί ν’ αποφασίζουν γιά εμάς χωρίς εμάς, αυτοί να γίνονται οι «ρυθμιστές» της ζωής μας και να μάς επιβάλουν μεϊντάνια, ύφος φονικό, τσεκούρια, υψωμένες γροθιές, μεσαία δάκτυλα κι ελεεινά άλλα http://www.e-grammes.gr/images2/3268.jpg

      Αίρει την νομιμότητα της εκλογής, ο υποβιβασμός του πολύτιμου Ελληνικού ΕυρωΔιαβατηρίου, σε χαρτί cabinet.

      Aίρουν την νομιμότητα της εκλογής, οι αμιγώς ψηφοθηρικές «ελληνο-ποιήσεις» στο διηνεκές, υπέρ του «εμένα δεν μ’ ενδιαφέρουν οι θητείες» και «εγώ δεν είμαι γαντζωμένος στη καρέκλα», λέει.

      Σε καμία ευνομούμενη χώρα, ποτέ και καμία τυραννική χούντα στη ιστορία του πλανήτη, δεν αποτόλμησε παρόμοια ψηφοθηρικά-Εθνοκτόνα, αβρόχοις ποσί, Κακουργήματα.

      Μπορούμε οι Ελληνες απρόσκλητοι να επιβάλουμε τη παρουσία μας και να ψηφίσουμε σε τριτοκοσμικές χώρες π.χ. Bangladesh, Pakistan, Νiger, Βotswana, Uzuburu κλπ., υπέρ του τάδε ή του δείνα πολιτικού κόμματος το οποίο αυτοί θα μάς υποδείξουν; ΟXI. Γιατί; Eπειδή, εάν είμαστε τυχεροί και για την «Υβρι» δεν μάς αποκεφαλίσουν, ή θα μάς φυλακίσουν, ή στη καλύτερη των περιπτώσεων, θα μάς απελάσουν.

      Aίρουν την νομιμότητα της εκλογής, επειδή άλλο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τα οποία όψιμα οι προοδευτικοί κόπτονται και τα οποία αποδεδειγμένα η Ελλάδα, ανά τους αιώνες σεβάστηκε. Και άλλο τα Εθνικά Δικαιώματα τα οποία, Δεν εκχωρούνται, Δεν χαρίζονται και Δεν απεμπολούνται. Ποτέ. Γιά κανένα λόγο. Σε καμία χώρα της Γης.

      Φιλικά.

 26. ανδρεας avatar
  ανδρεας 17/01/2012 19:45:54

  «Αν δεν υπήρχαν πολιτικές αγκυλώσεις, θα είχαμε πολλά σημεία συνεννόησης», τόνισε η Αθ. Δρέττα.


  ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ Σ ΑΥΤΗ ΤΗΝ Κ ΥΒΕΡΝΗΣΗ

 27. ΙΩΝΑΣ2 avatar
  ΙΩΝΑΣ2 17/01/2012 20:40:57

  Οι βασικοι λογοι που συνεστηθει η κυβερνηση Παπαδημου για μενα ειναι οι εξης:
  α)Να δεχθει ανεπιφυλακτα του ορους για το PSI+ και την νεα Δανειακη Συμβαση που θα δεσουν χειροποδαρα την Χωρα για πολλες δεκαετιες.
  Το μεχρι τωρα δικαιο των ομολογων και η μη επικηρωση απο την Βουλη των Ελληνων με τουλαχιστον 180 ψηφους της Δανειακης Συμβασης βασει της οποιας παιρνουμε το Δανειο απο την ΤΡΟΙΚΑ των 110 Δις Ευρω προστατευουν την Χωρα σε καθε ενδεχομενο αναστολης πληρωμων προς τους πασης φυσεως πιστωτες μας.
  Επειδη μεσα στα σεναρια των Βρυξελλων και της FED υπαρχει και η περιπτωση της συντεταγμενης 'η της ατακτης χρεωκοπιας της Ελλαδας
  και προκειμενου να εξασφαλιστουν οι Δανειστες μας θα μας επιβαλλουν τους ορους-που θα δεχθει ανεπιφυλακτα η κυβερνηση Παπαδημου ψηφιζοντας την για την σωτηρια της Χωρας καλε- της Νεας Συμβασης που θα τους εξασφαλιζουν και θα υποθηκευσουν στην ουσια την Χωρα.
  β)Την μειωση μεχρι εξαθλιωσεως μισθων και συνταξεων και πασης φυσεως
  προνοιακων παροχων προκειμενου η Χωρα να ανακτηση την δηθεν χαμενη ανταγωνιστικοτητα της.
  Μεγαλυτερο ψεμα δεν γινεται.
  Ο πραγματικος στοχος ειναι να αυξηθει η κερδοφορια Τραπεζων και επιχειρησεων και να μοιρασθει το κοστος της ανεργιας αναμεσα στους εργαζομενους.
  Με αλλα λογια το μοιρασμα της εξαθλιωσης.
  γ)Να δωσει χρονο στο ΠΑΣΟΚ να ανασυγκροτηθει και να επιμερισσει το πολιτικο κοστος.
  Λετε αυτοι που συμμετεχουν στην κυβερνηση Παπαδημου να μην τα γνωριζουν
  ολα αυτα;

 28. jkr avatar
  jkr 17/01/2012 21:15:10

  Καρατζαφέρης πριν λίγο στην Βουλή: δεν μπορεί τώρα να γίνουν εκλογές υπό συνθήκες ανώμαλες...."με τους Ιαβέρηδες από πίσω", μάλλον τον Γιάννη Αγιάννη εννοούσε πάντως, κι έφερε παράδειγμα τον προπηλακισμό της Ντόρας...

 29. juliet avatar
  juliet 17/01/2012 21:43:42

  ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
  Δόξα στο πνεύμα της δουλειάς,που σμίγει
  τις χώρες ,τις καρδιές και τους ανθρώπους.
  Ρόδο τινάζει η πέτρα ,ανθός ανοίγει
  και σπέρνει τη ζωή σ΄άνανθους τόπους.

  Δόξα στα χέρια ,που νικούν και πλάθουν
  στ΄αμόνι ,στο σφυρί και στο λιθάρι
  στα νιάτα ,που αγρυπνούν,να ίδουν ,να μάθουν,
  στ΄αλέτρι ,στο κουπί και στο δοξάρι.

  Σ΄αυτήν εδώ τη γη,της Γης λουλούδι,
  χαρά έγινε η δουλειά ,θεά η Εργάνη,
  τ΄ανθρώπου ο μόχθος έγινε τραγούδι '
  και το κλωνάρι της ελιάς ,στεφάνι.

  Κι εμείς ,τ΄αρχαίου δένδρου νιά κλωνάρια
  στο κύμα,στό βουνό και στ΄αργαστήρι,
  χαρούμενες κοπέλες ,παληκάρια,
  κινούμε στης δουλειάς το πανηγύρι.

  Στα χέρια μας ,στα μάρια μας αστράφτει
  της γης μας ,τ΄ουρανού κρουστή η λαμπάδα
  μες στην καρδιά γλυκός καημός ανάφτει
  για σένα ,μάνα Ελλάδα!Ελλάδα!Ελλάδα!
  Στρατης Μυριβήλης

  • juliet avatar
   juliet @ juliet 17/01/2012 22:31:01

   Στα χέρια μας,στα μάτια μας αστράφτει

 30. πολιτης avatar
  πολιτης 17/01/2012 21:56:54

  Στο antinews ανεβαζετε ολοι οι προηγουμενοι αποψεις πολλες φορες σωστες. Ομως τιποτα δεν θα αλλαξει αν δεν οργανωθουμε ως ενα σχολιο.Πως θα διωξουμε τις σημμοριες ΓΑΠ , Χατζηγακη, Μπακογιανη ,ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ΄γερμανων κτλ;απο την χαρα; Πως θα κανουμε αμεσα πτωχευση ;το μονο που μας απεμεινε;

 31. gadas avatar
  gadas 17/01/2012 23:17:14

  Εχω την εντυπωση οτι ολοι μας εχουμε παρει το χαπι που μας πεταξαν περι χρεους /αθετησης πληρωμων πωχευσης κλπ και ξεχνουμε ολα τα υπολοιπα.
  Κοιταμε το δεντρο και χανουμε το δασος.

  Ο κοσμος, η κοινωνια, η παγκοσμια οικονομια και ειρηνη ειναι στα προθυρα γενικης καταρευσης και εμεις ο μοναδικος λαος που καταφερε μετα απο 400 χρονια σκλαβιας , 1ΠΠ (εναντια σε ποιους?) ,2ΠΠ (εναντια σε ποιους?), εμφυλιο , και ενα πραξικοπημα να σταθουμε στα ποδια μας και 30 χρονια μετα την αποκατασταση της δημοκρατιας να κανουμε Ολυμπιακους αγωνες και να στρεψουμε τα ματια της υφηλιου πανω μας ( και μη το πατε κομματικα το πασοκ η νδ τα καταφερε η τα εφαγαν) οι ΕΛΛΗΝΕΣ - The Greeks - (ασχετως της πολιτικης) τα καταφεραν! ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ B R A N D N A M E ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  Τωρα λοιπον ισως το πιο κρισιμο χρονικο διαστημα της παγκοσμιας ισσοροπιας οι Ελληνες εχουμε καταπιει το χαπακι της φαγομαρας και αναρωτιεμαι γιατι?
  Ειναι τυχαιο?

  και για να μην ξεφευγουμε απο το θεμα μην παιδευεστε στην Ελλαδα θα γινει οτι ειναι προγραμματισμενο να γινει και οτι εξυπηρετει τα συμφεροντα αυτων που τα σχεδιασαν ολα, τα υπολοιπα ειναι απλως η διαδρομη.

 32. rally monkey avatar
  rally monkey 18/01/2012 02:23:46

  απο τις καλυτερες αναρτησεις, στο προκειμενο..

  π.χ. οι δανειστές μας να μας καταγγείλουν για αθέτηση υποχρεώσεων σε περίπτωση που το εθελοντικό κούρεμα γίνει υποχρεωτικό.

  Εντελώς απίθανο γιατι ειναι Ακριβώς αυτοι οι δανειστές μας (i.e. Γερμανια, ΔΝΤ) που πιεζουν τις τραπεζες σχεδον αδιαφοροντας για πιθανη καταληξη σε μη-εθελνοντικό κουρεμα... (δες και δηλωσεις Νταλάρα, οχι με τις συναυλιες..'οι Ελληνες διαπραγαμτευονται 'καλη τη πιστη' ..που σημαινει αλλη δημιουργουν τα προβληματα..)

  Η ρητρα στην συνθηκη τους δινει το δικαιωμα να καταγγειλουν την συνθηκη αλλα δεν ειναι υποχρεωμενοι να το κανουν και δεν θα το κάνουν (λογω αποτυχιας του psi) και ο λογος ειναι ότι δεν εχουν να κερδίσουν απολύτως τίποτα (με τις κατασχεσεις και τα δικαστηρια δεν βγαινει ακρη, ουτε καν με βομβαρδισμους..πρεπει να αναπτύξεις επιγειες δυναμεις..κομμάτι δυσκολο..)

  υπο Κ.Σ. οι 'επαγγελματίες' δανειστές (ειναι η φυση της δουλειάς τους τετοια) δεν ενδιαφερονται να παρουν τα λεφτα τους πισω ντουκου. Λεφτα έχουν .. που να τα 'βάλουν' δεν ξερουν (..) (κατα προτιμηση σε κατι σιγουρο και με την υψηλοτερη δυνατη αποδοση) ..άρα αυτο που τους ενδιαφερει ειναι να έχουν τον πιστωτη σε μια σχετικά καλη κατασταση (που δεν ισχυει στην περιπτωση μας ..αν και φροντιζουν γι'αυτό σβηνωντας απο το χαρτη τους παλαιους και απροσεχτους δανειστες μεσω psi..) και να εισπρατουν τοκους ες αεί (αν εχουν και λόγο επι των περιοσυσιακων στοιχείων ακομα πιο καλα ... αλλα η εκκαθάριση δεν τους συμφερει..)

  • rally monkey avatar
   rally monkey @ rally monkey 18/01/2012 02:26:11

   (να εχουν τον δανειολήπτη φυσικα σε καλη κατασταση)

 33. alex2010 avatar
  alex2010 18/01/2012 03:22:47

  AUTO TO EIDATE
  http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=it&tl=el&u=http%3A%2F%2Fwww.linkiesta.it%2Fla-grecia-e-fallita-e-l-europa-lo-sa-da-giugno

 34. LambrosG avatar
  LambrosG 18/01/2012 22:28:06

  Αγαπητέ factorx,
  ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πιστεύω πως πρόσθεσα κι εγώ λίγο στον προβληματισμό για το (σχεδόν βέβαιο) αβέβαιο μέλλον της Χώρας μας. Ελπίζω ταυτόχρονα πως σύντομα θα καταστεί σαφές στους κρατούντες ότι ΔΕΝ απευθύνονται σε "στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα και άβουλα", με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

 35. Κώστας ο Μακεδόνας avatar
  Κώστας ο Μακεδόνας 01/02/2012 16:46:48

  Παγκοσμίως η ανθρωπότητα έχει φτάσει στην μέγιστη απόδοση σε όλους σχεδόν τους τομείς .Η κρίση στην οποία υποβάλλεται σε όλα τα επίπεδα μάλλον μας οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό αξιών,τάσεων και συμπεριφορών, ώσπου η ανθρωπότητα να βρει την ισορροπία της . Πάντοτε ιστορικά συνέβαιναν καταστάσεις που σόκαραν ή προκαλούσαν ιδιαίτερη εντύπωση ή και ανατροπές. Άς ελπίσουμε οι ισχυροί της γης και αυτοί που κινούν τα νήματα να συμπεριφερθούν ώριμα με σκεπτικισμό ,ψυχραιμία και νηφαλιότητα .Εάν συνεχιστεί η απερισκεψία ίσως ζήσουμε καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε γενικευμένες συρράξεις .Αυτή η δυσαρμονία και οι εγωκεντρισμοί θα εγείρουν ακρότητες που δεν θα τιθασεύονται .Όσο η πείνα και η δυστυχία θα αυξάνεται θα λειτουργεί αθροιστικά προς την ανωμαλία .Όσοι μπορείτε μικροί και μεγάλοι της γης δώστε δημοκρατία στους λαούς και χορτάστε τα στομάχια των ανθρώπων με φαγητό και νερό .Έχουμε χρέος στον άνθρωπο για τον άνθρωπο Είμαστε το ευλογημένο γένος που δεν κατόρθωσε να κατανοήσει τον συνάθρωπό του .

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.