#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
06/06/2012 07:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, "μεθαδόνη" σε ένα λαό εθισμένο στα δανεικά !Οι Ιρλανδοί μέ δημόσιο χρέος κάτω τού 60% τού ΑΕΠ μπήκαν στό μνημόνιο γιά νά πληρώσουν τό μεγάλο χρέος πού άφησαν αμανάτι οι τράπεζές τους. Δηλαδή τά υπερκέρδη τών τραπεζών τους μοιράστηκαν σέ πολύ λίγα άτομα, αλλά τήν ζημιά πού άφησε τό σπάσιμο τής κερδοσκοπικής φούσκας (η οποία επέτρεψε τά υπερκέρδη) τήν ανέλαβε ο Ιρλανδικός λαός. Μνημόνιο λιτότητας καί Τρόϊκα δέν έχουμε μόνο εμείς, αλλά καί οι Ιρλανδοί.

- Μνημόνιο λιτότητας καί Τρόϊκα δέν έχουμε μόνο εμείς καί οι Ιρλανδοί, αλλά καί οι Πορτογάλοι. Η Πορτογαλία είχε επίσης σχετικά μικρό δημόσιο χρέος (καί έχει ακόμα), αλλά τά δομικά προβλήματα τής οικονομίας της (παρόμοια μέ τά δικά μας) εκτίναξαν τό έλλειμμά της καί οι αγορές τήν οδήγησαν στό μνημόνιο.

- Η Ισπανία έχει παρόμοια προβλήματα μέ τήν Ιρλανδία (φούσκα τού τραπεζικού τομέα), μικρό δημόσιο χρέος, μεγάλο τρέχον έλλειμμα, υψηλότατη ανεργία (μεγαλύτερη από τήν δική μας), δέν θέλει νά μπεί σέ μνημόνιο, αλλά οδεύει ολοταχώς πρός τά εκεί.

- Η Ιταλία έχει μεγάλο δημόσιο χρέος, μέτριο τρέχον έλλειμμα, υψηλή ανεργία, κλεπτοκρατικό σύστημα, παίρνει μέτρα λιτρότητας χωρίς μνημόνιο καί προσπαθεί νά αποφύγει τά χειρότερα.

- Η Κύπρος έχει μικρό δημόσιο έλλειμμα, μέτριο τρέχον έλλειμμα, τραπεζικό πρόβλημα (κατά κύριο λόγο λόγω τού ελληνικού PSI, αλλά όχι μόνον), αγόρασε χρόνο δανειζόμενη 4 δισ. μέ 4% τόκο γιά δύο χρόνια από τήν Ρωσία, αλλά αδυνατεί νά αντιμετωπίσει τήν πίεση τών αγορών καί μάλλον θά ζητήσει τήν συνδρομή τού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, φυσικά μέ μνημόνιο καί Τρόϊκα.

Πολλά άλλα κράτη τής ευρωζώνης (Βέλγιο, Γαλία) καί τής ΕΕ (Αγγλία, Ουγγαρία) αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω μεγάλου δημόσιου χρέους, μεγάλων ελλειμμάτων καί κάλυψης ζημιών τών τραπεζών τους.
Υπάρχει μεγάλη αναταραχή, αλλεπάληλες συζητήσεις, προτάσεις, σχεδιασμοί καί αντεγκλήσεις από θεσμικά ευρωπαϊκά καί πολιτικά κέντρα, καθώς καί έμμεση καί άμεση εξωευρωπαϊκή ανάμειξη. θεσμικά καί εξωθεσμική (σπεκουλαδόροι, πληρωμένοι οικονομολόγοι, κ.λ.π.).

Υπάρχει δηλαδή μιά μεγάλη κινητικότητα γιά τό πώς μπορεί τό διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα νά ελέγξει καί νά ισορροπήσει τήν μεγάλη χρηματοπιστωτική φούσκα πού τό ίδιο δημιούργησε. Στήν συγκρουσιακή αυτή πορεία μετέχουν πολλά μεγάλα διεθνή κέντρα οικονομικοπολιτικής δύναμης. Κάποιοι θά χάσουν περισσότερα, κάποιοι λιγότερα, αλλά όλοι προσπαθούν ενταγμένοι σέ οργανωμένες ομάδες συμφερόντων νά προστατευθούν (όσο γίνεται καλύτερα) καί νά μήν τραβήξουν αναγκαστικά τόν ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ.

Καί η Ελλάδα;

Η Ελλάδα έχει ένα τρομακτικά μεγάλο δημόσιο χρέος καί ένα πολύ μεγάλο τρέχον έλλειμμα. Τό πρόβλημά της δέν ήταν στήν ουσία πρόβλημα τού τραπεζικού της τομέα, αλλά προστίθεται καί αυτό στήν πορεία. Τό μεγάλο δημόσιο χρέος είναι αποτέλεσμα ενός θεσμοθετημένου κλεπτοκρατικού συστήματος εξουσίας μέ παροχές πρός τούς Ιθαγενείς. Η ουσία τού προβλήματος έγκειται στό γεγονός τής υπέρμετρης διόγκωσης τού δημόσιου χρέους. Η μεγάλη ρευστότητα πού δημιούργησε ο δημόσιος καί ο ιδιωτικός δανεισμός, σέ συνάρτηση μέ τήν μικρή εγχώρια αγορά, οδήγησε τό σύστημα τής διαπλοκής στό νά μοιράσει ζηλότυπα τήν οικονομική δραστηριότητα σέ λίγες ελεγχόμενες καί εξυπηρετικές πρός τήν δομηθείσα θεσμική κλεπτοκρατία οργανωμένες οικονομικές κλίκες. Καί αυτό σέ όλους τούς τομείς. Από τά ΜΜΕ, τούς τομείς παροχής υπηρεσιών, μέχρι καί τήν βιομηχανία.

Τό κλεπτοκρατικό μεταπολιτευτικό σύστημα στήν πορεία τής επιβίωσής του απορρόφησε όλες τίς επιδοτήσεις τής ΕΟΚ. Καταλήστευσε όλους τούς οικονομικούς πόρους πού προορίζονταν γιά αναπτυξιακές επενδύνσεις (έργων υποδομής, βιομηχανικής παραγωγής, επιμόρφωσης, κρατικού εκσυγχρονισμού, κ.λ.π.). Τό έγκλημα αυτό απαιτούσε όμως καί τούς πρόθυμους συνένοχους. Τούς βρήκε στό πρόσωπο τών δημοσίων υπαλλήλων, εργατοπατέρων, μικροαπατεώνων, αεριτζήδων, κομμάτων καί εν τέλει μεγάλου μέρους πολιτών. Αφέθηκαν δέ οι πολίτες νά ζούν μέ μικροπαροχές καί έρπουσα ανομία στήν ψευδαίσθηση τής ανάπτυξης. Κανείς δέν ήθελε νά ακούσει τίς ελάχιστες κριτικές φωνές τών ολίγων ευσυνείδητων επαϊόντων καί μή. Κανείς δέν ήθελε νά ακούσει ότι τρέφεται από τό αίμα τών δανεικών πού γρήγορα τελειώνει. Κανείς δέν ήθελε νά ακούσει τί φωνές τής λογικής ότι τά δανεικά ψίχουλα θά πρέπει νά πληρωθούν μέ τήν μελλοντική σκλαβιά τών ίδιων, τών παιδιών του, εγγονών καί δισσέγγονών του. Αυτή ήταν η συνενοχή. Αυτή ήταν καί η προτελευταία συμμετοχή τού λίγου-πολύ συνένοχου λαού στό έγκλημα ενάντια στόν εαυτό του καί στά παιδιά του. Γι’αυτό καί ψήφισε τόν κ. λεφτά υπάρχουν.

Τώρα έρχεται καί η τελευταία πράξη τού δράματος. Ο εθισμένος πιά λαός στά δανεικά δέν μπορεί νά αποτοξινωθεί. Η μεθαδόνη πού τού προτάθηκε (μνημόνιο καί PSI) δέν αντικαθιστά τήν ηρωΐνη τών παροχών πού εξασφάλιζε τό εύκολο δανεικό χρήμα. Τό σύνδρομο τής στέρησης είναι μεγάλο καί ο πειρασμός ακόμα μεγαλύτερος νά ξαναοδηγηθεί στόν έμπορο ναρκωτικών πού τού γνέφει χαμογελαστά από τήν γωνία. Ακόμα δέν κατάλαβε ότι οι έμποροι ναρκωτικών πωλούν ψεύτικες στιγμές χαλάρωσης καί απαιτούν πραγματικό χρήμα. Δέν έχει πιά νά πληρώσει τήν δόση του καί πρέπει νά υποθηκεύσει τό σπίτι του, τά χωράφια του, τήν γυναίκα καί τό παιδί του.

Θέλει πολλή προσοχή. Είμαστε εθισμένοι αλλά όχι απέλπιδα εθισμένοι. Η μεθαδόνη τής λιτότητας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος αποκατάστασης. Δέν μάς τήν χορηγούν οι ευρωπαίοι γιατί μάς αγαπούν. Φοβούνται καί αυτοί από τήν κατάντια μας. Σέ διπλανά σπίτια ζούνε καί ένα ανεξέλεγκτο ναρκομανή δέν θέλει κανείς στήν γειτονιά του. Γιά αυτό τόν λόγο βάζουν τό χέρι στήν τσέπη καί πληρώνουν τήν δόση μεθαδόνης. Ελπίζουν ότι έτσι θά καταφέρουν σιγά-σιγά νά μάς απεξαρτήσουν από τά σκληρά . Τό κάνουν γιά τό καλό τους. Σέ τελική ανάλυση καλύτερη λύση δέν έχουμε. Καί όποιοι επιμένουν ότι έχουμε ψεύδονται ασύστολα. Θά είναι οι ίδιοι πού θά μάς πωλήσουν τό τελευταίο γραμμάριο ηρωΐνης όταν απελπισμένοι θά ψάχνουμε γιά κάτι φαγώσιμο στήν χωματερή τής δραχμής. Αυτή είναι η εθνική αξιοπρέπεια πού μάς υπόσχονται. Θά ζούμε στήν χωματερή τής ευρώπης καί τό εθνικό μας νόμισμα θά αντιπροσωπεύει μόνο τά υπάρχοντα τής χωματερής. Γιατί αυτά μόνο θά μάς αφήσουν. Καί όταν σάν καλοί γύφτοι θά τούς πουλούμε τά ανακυκλώσιμα υλικά τής χωματερής, θά μάς τά παίρνουν στό δρόμο οι νταβατζήδες τών πιστωτών. Γιά τά χρέη πού θά εχουμε ανοιχτά. Αυτά πού θά αρνούμαστε νά πληρώσουμε καί αυτοί ποτέ δέν πρόκειται νά τά διαγράψουν.

Ξυπνήστε. Τό έγκλημα απαίτησε καί απαιτεί όμως πρόθυμους συνένοχους.

Πρώτοι καί καλύτεροι τά παληκάρια της αριστεράς πού ζητεί τήν ψήφο σας. Αυτοί καί οι άνθρωποί της φάγανε τά περισσότερα.

Γιατί φωνάζανε περισσότερο παίρνανε δυσανάλογα μεγαλύτερο μερίδιο από τήν κλεψιά.
Αυτοί ήταν τά τελευταία χρόνια τό καθεστώς.

Η δεξιά έπαιζε τόν ρόλο τού έντιμου απατεώνα. Στό επίπεδο τής καθεστωτικής αριστεράς δέν έφθασε ποτέ. Δέν μπορούσε λόγω ιστορικών συνθηκών.

Η αριστερα είχε τό πλεονέκτημα τού θύματος καί τής ηθελημένης αθωότητας τού προοδευτισμού.

Η δεξιά συγκρίνεται στήν καθεστωτική συμπεριφορά ενός Βουλγαράκη (νόμιμο καί όχι ηθικό), ενός Μαγγίνα (αδήλωτος ινδός υπηρέτης στήν οικεία αναψυκτήριο) ή στήν συμπεριφορά ενός Τσιτουρίδη (μεταγραφή γιού-φοιτητή στήν Αθήνα).

Η αριστερά συγκρίνεται στήν καθεστωτική συμπεριφορά ενός Μαντέλη (χορηγία Siemens), ενός πρώην ΕΚΚΕτζή Τσουκάτου (βαλίτσα εκατομμυρίου γιά τό κόμμα, χορηγία Siemens) καί ενός μέχρι χθές θεσμικά ανέγγιχτου προσώπου. Τού Άκη. Μέ τά 850 εκ. σέ ένα μόνο λογαριασμό.

Καί μήν γελιέστε. Δέν ήταν μόνο τό ΠΑΣΟΚ. Ήταν καί είναι όλος αυτός ο συρφετός τών ατελείωτων μεταγραφών. Από τό ΚΚΕ στό ΠΑΣΟΚ , στόν ΣΥΡΙΖΑ καί στήν ΔΗΜΑΡ. Από τό ΠΑΣΟΚ στόν ΣΥΡΙΖΑ καί στήν ΔΗΜΑΡ.

Κρατούν ερμητικά κλειστό τόν δικό τους οχετό.

Δακτυλοδείχνουν μέ περισσό θράσος τούς ντροπιασμένους μικροαπατεώνες τής δεξιάς καί δίνουν στόν κόσμο χαμογελαστά τόν ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ τής χωματερής.

Μήν τόν πάρεις.

Ιαπετός 

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γεώργιος avatar
  Γεώργιος 06/06/2012 08:03:58

  Ούτε η δεξιά μας φταίει για το χάλι μας ούτε η ανύπαρκτη αριστερά(για μένα τουλάχιστον). Υπάρχουν κράτη όπου η δημοκρατική εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία-βλ. Σκανδιναβία- δε συνεπάγεται και αλλαγή των βασικών νόμων και κανόνων λειτουργίας του κράτους και της κοινωνίας. Εδώ αφενός δεν έχουμε το πολιτιστικό επίπεδο για νασυμβεί αυτό αφετέρου ο "άλλος" είναι ο εχθρός, αυτός που δεν θα τα καταφέρει, που πρέπει να τον σαμποτάρουμε. Παρά τη βαθιά κρίση σε όλα τα επίπεδα το απόστημα δεν έχει σπάσει. Πιστεύω πως θα χρειαστεί μια ειρηνική κατά βάσιν επανάσταση για το μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος, μια λαική εξέγερση, κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ. Και η νέμεσις.

 2. Ακης avatar
  Ακης 06/06/2012 08:28:21

  Πέστα χρυσόστομε!

  • Νίκος Α avatar
   Νίκος Α @ Ακης 06/06/2012 11:37:44

   Ιαπετέ, συγχαρητήρια. Εκ μέσης καρδίας.

 3. Rob avatar
  Rob 06/06/2012 08:37:51

  Στα παραπάνω θα προσέθετα και την εκτόξευση του ελλείμματος του 2009 από την τελευταία κυβέρνηση Καραμανλή σε πάνω από 15 τοις εκατό του ΑΕΠ, το ύψος του οποίου παραδέχθηκε δημοσίως και ο Α. Σαμαράς εκθέτοντας έτσι τον προκάτοχό του πρόεδρο της ΝΔ , τις τεράστιες σπατάλες των υπουργείων, το πάρτι με τα φάρμακα και τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, τις μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων Σημίτη, την αδυναμία πάταξης της φοροδιαφυγής και αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής, την αποτυχία «επανίδρυσης του κράτους», τον ασταμάτητο δανεισμό για την συντήρηση του πελατειακού κράτους με ευθύνη των κυβερνήσεων και της ΝΔ…έτσι για να μην ξεχνιόμαστε…όλα αυτά φέρουν ακέραια την ευθύνη των εκάστοτε κυβερνώντων.

  • S.R. avatar
   S.R. @ Rob 06/06/2012 09:26:54

   Συμφωνω απολυτα με τις διευκρινισεις σου.... Η δεξια "πασοκεψε" επι Καραμανλη μικρου, κρατικιζοντας σε μεγαλο βαθμο, αποφευγοντας να θιξει κρατικοδιαιτους κηφηνες, μονιμοποιωντας συμβασιουχους, δανειζομενη ΚΑΙ αυτη, με διαπλεκομενα δικα της "παλληκαρια" , που εβαλαν και αυτοι το δαχτυλο στο μελι..... Γι ' αυτο και η δυσκολια να πειση τωρα, και η διαμορφωμενη αποψη των πολλων ( με την "βοηθεια" ,βεβαια, των "προοδευτικων" ΜΜΕ) οτι "ολοι τα ιδια κανανε"......

  • βαγγελης avatar
   βαγγελης @ Rob 06/06/2012 09:41:00

   Μετά από τόσα που είδαμε και έγιναν γνωστά, εσύ ακόμα επιμένεις ότι ο Καραμανλής κατέστρεψε την Ελλάδα;
   Το απέραντο μπουρδέλο που διαμόρφωσε η αριστεράτζα στη χώρα μας, με τις πρακτικές της μεγάλης αλαγής του Αντρέα τότε και του Αλέξη τώρα, θα τα φορτώσεις αλλού φιλαράκο;

   • johnny avatar
    johnny @ βαγγελης 06/06/2012 15:01:07

    Μωρα παρθενος ο λαγος.

  • Παύλος avatar
   Παύλος @ Rob 06/06/2012 09:56:33

   Μήπως πρέπει κάποτε κ. Rob να επιτρέψετε στο μυαλό σας να κάνει ένα ρημάδι click παραπέρα από την μονομερή κριτική πού σας.... "χαρίζει" αυτήν τη θλιβερή ψευδαίσθηση της αποστασιοποίησης, της απόσεισης ευθυνών και της τάχα ανευθυνότητας ;;;;
   Σκέφθηκες ποτέ ότι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η σκυλοπαρέα του και οι... "άλλες "δημοκρατικές" δυνάμεις" έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό , για να εμποδίσουν κάθε εξυγιαντική προσπάθεια του Καραμανλή ;;;

   • ψυχραιμια avatar
    ψυχραιμια @ Παύλος 06/06/2012 13:47:34

    Γιατι το Δεκεμβριο 2008 δεν τους καθαρισε;

    • Mara avatar
     Mara @ ψυχραιμια 06/06/2012 16:54:02

     Γιατί δεν κάνεις εύκολα... την Αθήνα ένα αίμα....
     Γιατί αυτό θα γινόταν...

 4. Νίκος Θ. avatar
  Νίκος Θ. 06/06/2012 08:52:58

  για τον "Ιαπετο": Αυτή είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνες πατριώτες. Στον αγώνα όλοι μας για μια ηλιόλουστη 17η Ιουνίου. Θερμά συγχαρητήρια Ιαπετέ.

 5. η Dimi avatar
  η Dimi 06/06/2012 09:22:45

  O Daniel Estulin, βραβευμένος Iσπανός δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «The True Story of the Bilderberg Group», παρουσιάζει στο Alex Jones Channel, την ατζέντα Bilderberg για το 2012 και στην οποία περιλαμβάνεται η οικονομική καταστροφή των ΗΠΑ, Κίνας, Ελλάδας «οι Ελληνες χάνουν ότι απέκτησαν τα τελευταία 40 χρόνια», Πορτογαλίας, Ισπανίας «πρέπει να θυσιαστεί», όλων των χωρών των Ευρώπης, εκτός Ιταλίας η οποία δεν φαίνεται να κινδυνεύει επειδή, «προστατεύεται από το κράτος του Βατικανού».. (Video) http://forza-grecia.pblogs.gr/2012/06/d-estulin-h-antzenta-ths-bilderberg-gia-to-2012-binteo.html

  H επίσημη ιστοσελίδα Daniel Estulin http://www.danielestulin.com

  Τα Εθνη-Κράτη, οφείλουμε άμεσα ν’ αφυπνισθούμε και σθεναρά ν’ αντισταθούμε στα μεγαλομανή και παρανοϊκά σκύβαλα κι αθύρματα της δολοφονικής λέσχης Bilderberg που ατιμώρητα αποδομούν τον πλανήτη και υπερφίαλα αυτοαποκαλούνται «Αριστοκρατία της Σκοπιμότητας» (Αristocracy of Purpose).

 6. skopelos news avatar
  skopelos news 06/06/2012 09:27:32

  Η Αυριανή στηρίζει ΣΥΝ –ΣΥΡΙΖΑ.Τυχαίο; Δεν νομίζω!
  Λέγεται ότι ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται και αυτό είναι αλήθεια, αν κρίνουμε από τον ξαφνικό «έρωτα» που αναπτύχθηκε τον τελευταίο καιρό ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα ΜΜΕ, ένα από τα οποία είναι και η «Αυριανή» του ομίλου Κουρή, γνωστή για τη σχολή του «Αυριανισμού» που καθιέρωσε όταν μεσουρανούσε το ΠΑΣΟΚ και κήρυττε τον ανένδοτο στη «δεξιά».Η Αυριανή λοιπόν στηρίζει ΣΥΝ –ΣΥΡΙΖΑ.Τυχαίο;
  Δεν νομίζω! Η στήριξη γίνεται σε μια στιγμή όπου το μισό ΠΑΣΟΚ μετακόμισε και συνεχίζει να μετακομίζει καθημερινά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη στενοί συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου και γενικότερα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
  http://skopelos-news.blogspot.gr/2012/06/blog-post_65.html

 7. Ο Γερος του Μωρηα avatar
  Ο Γερος του Μωρηα 06/06/2012 09:47:12

  Αληθεια, τα τηλεοπτικα σποτ τα βλεπουν πριν τα δημοσιευσουν.Και μιλω βεβαιως για το νεο σποτ με τα παιδακια.Για τον Θεο.Ας τους μαζεψει καποιος.Δεν καταλαβαινουν την ζημια που κανουν;Δεν καταλαβαινουν οτι εξοργιζουν τους αμφιταλαντευομενους (κι ειναι παρα πολλοι) και τους στελνουν συστημενους στος καμμενοσυριζαιους;Τι ειδος αυτοκαταστροφικης μανιας ειναι τουτο;

 8. Chaid avatar
  Chaid 06/06/2012 10:06:04

  Περιγράφεται τόσο καλά η πραγματικότητα, δυστυχώς για μας!

  • Ο Γερος του Μωρηα avatar
   Ο Γερος του Μωρηα @ Chaid 06/06/2012 12:10:22

   Αυτη ειναι η πραγματικοτητα μεσα απο το κομματικο πρισμα.
   Γιατι αν το αφαιρεσουμε αυτο, τοτε βλεπουμε την "πραγματικη"πραγματικοτητα εντελως συνειρμικα.Κι αυτη ειναι οτι στο σχολειο οπου εκτυλισσεται το υποθετικο αυτο σεναριο,η τραγικη πραγματικοτητα ειναι οτι μερικα απο αυτα τα παιδακια αυτα ειναι "μερικες" μερες νηστικα κι ετοιμα να λιποθυμησουν, γιατι και οι δυο γονεις τους ειναι ανεργοι,στο σχλειο τους δεν υπαρχουν βιβλια κι δασκαλος τους αμοιβεται με μισθο-φιλοδωρημα κι ολο τον χειμωνα εκαναν μαθημα τουρτουριζοντας απο το κρυο επειδη το Μνημονιο επεβαλε τις συγκεκριμενες περικοπες.
   Και ΔΥΣΤΥΧΩΣ ολα τα παραπανω δεν ειναι σεναριο καποιου ευφανταστου και καλοπληρωμενου διαφημιστη αλλα η σκληρη καθημερινοτητα των σχολειων στην ΕΛΛαδα του Μνημονιου.
   Στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ που καποιοι "φαρδια πλατια" συνυπεγραψαν.

  • Γερος του Μωρηα avatar
   Γερος του Μωρηα @ Chaid 06/06/2012 17:08:19

   “Η μελλοντική αίθουσα της δραχμής” που τοσο γλαφυρα - και με ειρωνικη διαθεση - περιγραφεις φιλε μου δεν παυει να ανηκει στο εγγυς η απωτερο μελλον.Ισως την ζησουμε ισως οχι.Καποιοι θα την αμφισβητησουν ως πιθανοτητα καποιοι αλλοι οχι.Εκεινο που ΚΑΝΕΙΣ δεν αμφισβητει ομως, ειναι η τραγικη πραγματικοτητα της "σημερινης σχολικης αιθουσας του Μνημονιου".

 9. Κωνσταντινος avatar
  Κωνσταντινος 06/06/2012 10:14:45

  Τα θερμα μου συγχαρητηρια σχετικως με το διαφημιστικο σποτ της ΝΔ , με συμμετοχη παιδιων. Τοσο απο πολιτικης, οσο και αισθητικης πλευρας. Φανταζομαι ο,τι το επομενο θα παρουσιαζει στη θεση του δασκαλου τον Πάουλ Γιόζεφ Γκαίμπελς οταν μιλουσε στα γερμανικα σχολεια τη δεκαετια του 30.

 10. Αξεστος avatar
  Αξεστος 06/06/2012 10:38:27

  η αισθητικη μερικων απο εσας ειναι τουλάχιστον ατυχής, μια χαρα ειναι το σποτακι, ρίξε μια ματια στους τοιχους [τους χιλιομουτζουρωμένους με ολη την Ελληνικη αλλα και αριστερης αντίληψης κακομοιρια] ολων των πολεων και δες πως μας θέλουν κατα τα αλλα μεεεεεγα θέμα το σποτ, αυτό σας εμεινε απο το μηνυμα που περναει;;

  • Ο Γερος του Μωρηα avatar
   Ο Γερος του Μωρηα @ Αξεστος 06/06/2012 12:26:17

   Εαν το σποτ αυτο εγινε με το βλεμμα στους αθλιους "χιλιομουτζουρωμένους με ολη την Ελληνικη αλλα και αριστερης αντίληψης κακομοιρια" τοτε ναι ειναι πολυ καλο, και πολυ συντομα θα εχουμε και τα αναλογα αποτελεσματα...Δεν ειναι στις θεωριες μου πως για να νικησεις τον αντιπαλο σου πρεπει να κατρακυλησεις στο επιπεδο του...

 11. ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ avatar
  ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ 06/06/2012 10:55:00

  Ετσι είναι όπως τα λες.

 12. Δεξιόχειρας avatar
  Δεξιόχειρας 06/06/2012 11:54:30

  Μάλλον έτσι είναι τα πράγματα όμως η δεξιά έχει υψηλές απαιτήσεις. Ούτε αυτά που έκαναν κάποιοι δικοί μας συγχωρούνται ούτε θεωρούνται πταίσματα. Όταν κατηγορείς τον αντίπαλό σου για κακοδιαχείριση και διασπάθιση δεν έχεις το δικαίωμα ούτε για παράνομο προσπέρασμα. Καλά να πάθουμε για να μάθουμε όταν κυβερνάμε να μην χαριεντιζόμαστε. Ο κυβερνήτης πρέπει να είναι σοβαρός. Αυτά όλα που αναφέρω αφορούν τους δεξιούς. Για τους αριστερούς δεν έχω τέτοιες απαιτήσεις. Ξέρουμε όλοι μας τί ύφος και τί ήθος τους διακρίνει. Από αυτούς δεν περιμένω τίποτα, μόνο καταστροφή. Ακούω τη ρητορεία τους και συμπεραίνω ότι με τη λογική είναι τσακωμένοι. Βλέπω τις αντιδράσεις τους και καταλαβαίνω ότι είναι εξουσιομανείς. Καμία ελπίδα στην αριστερά. Καμιά ελπίδα στα εγγόνια των ληστοσυμμοριτών.

  • Αντίθεσις avatar
   Αντίθεσις @ Δεξιόχειρας 06/06/2012 14:55:05

   Τίποτε δεν εμπόδιζε αυτούς που ζητούν νόμους για τον έλεγχο του πόθεν έσχες για το σύνολο των πολιτικών από κάποιο έτος και μετά να τον εφαρμόσουν σήμερα κιόλας στο ίδιο το κόμμα τους. Το ότι δεν έγινε, σας λέει κάτι;

   • Δεξιόχειρας avatar
    Δεξιόχειρας @ Αντίθεσις 07/06/2012 10:48:45

    Πέστο ευθέως, μην δημιουργείς εντυπώσεις. Ή μήπως δεν έχεις να πείς τίποτα;

 13. Θύμιος avatar
  Θύμιος 06/06/2012 12:18:50

  τά'γραψε και η "Ο.Α.ΚΚΕ", "η Δημ.Αρ. είναι το οπιούχο, καταπραϋντικό για τον πόνο της βίας του Συ.Ριζ.Α."

 14. ktisias avatar
  ktisias 06/06/2012 13:21:45

  Η αλλιώς πως θα τρομοκρατήσουμε τους βολεμένους για να μας ψηφήσουν !

 15. akenaton avatar
  akenaton 06/06/2012 13:22:17

  Μερικές σκόρπιες σκέψεις για τις εκλογές που έρχονται:

  ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΕΛΛΑΔΑ

  Η Ελλάδα όπως την ξέραμε πεθαίνει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτό εξαρτάται από το καινούριο που θα «γεννηθεί». Οι πόνοι της «γέννας» αυτής θα είναι οδυνηροί αλλά αναγκαίοι. Οι συσπάσεις άρχισαν ήδη και η μήτρα της κοινωνίας ετοιμάζεται να φέρει στο φως τη νέα ΕΠΟΧΗ. Η ιστορία – μαμή έχει πάρει θέση. Η νέα Ελλάδα θα είναι διαφορετική από τη θνήσκουσα. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ θα δράσει σαν την ωκυτοκίνη στην επερχόμενη «γέννα». Θα επισπεύσει το γεγονός. Μια κρίσιμη δράση ολίγων «λεπτών» στην πολιτική ιστορία της χώρας, που κανείς δεν θα θυμάται όταν περιχαρείς ή περίλυποι θα ασχολούμαστε με το «νεογνό». Το «γέννημα» αυτό της ελληνικής κοινωνίας μπορεί να είναι ο σωτήρας ή ο ολετήρας της. Μπορεί να είναι φωτεινό κι ελπιδοφόρο ή σκοτεινό και δυσοίωνο.

  Το «καλό» σενάριο

  Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου οδηγούν σε κυβέρνηση (συνεργασίας ή ανοχής) ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως το πολύ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι σχεδόν ΟΛΑ τα υπάρχοντα ελληνικά κόμματα θα έχουν «ξοφλήσει» στη συνείδηση του Λαού. Καινούριοι κομματικοί σχηματισμοί θα γεννηθούν στη θέση τους. Η Δημοκρατία απεχθάνεται ως γνωστόν τα κενά. Κόμματα που ακόμη ιδεολογικά και οργανωτικά βρίσκονται στο μυαλό ή στις προθέσεις φερέλπιδων πολιτικών θα εμφανιστούν. Ηγέτες που αυτή την στιγμή «εκκολάπτονται» θα ηγηθούν ενός Λαού που κουρασμένος αλλά γεμάτος ελπίδα θα τους ακολουθήσει. Ολόκληρη η κοινωνία θα μετασχηματιστεί. Νοοτροπίες δεκαετιών θα αλλάξουν. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πρακτικές που μας οδήγησαν στη σήψη και την ανυποληψία θα γκρεμισθούν. Στη θέση τους θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και αποδοτικό κράτος, μια κοινωνία δίκαιη και αξιοκρατική, ένα πολιτικό σύστημα «καθαρό» και αποτελεσματικό. Η χώρα θα σταθεί ξανά στα πόδια της και θα αναμετρηθεί με τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η πορεία προς μια «Ελληνική Αναγέννηση» θα ξεκινήσει.

  Το «ενδιάμεσο» σενάριο

  Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου οδηγούν σε κυβέρνηση (συνεργασίας ή ανοχής) ΝΔ. Υπάρχει μια πιθανότητα η κυβέρνηση αυτή να πετύχει. Το πιθανότερο ωστόσο είναι άλλο: μετά από μερικούς μήνες παραπαίουσας διακυβέρνησης της χώρας, η κυβέρνηση πέφτει κάτω από τις πιέσεις του πεζοδρομιακού ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται στα πράγματα μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το σενάριο συνεχίζεται όπως στο προηγούμενο με μόνη διαφορά μια καθυστέρηση μερικών μηνών ώσπου να καταρρεύσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

  Το «κακό» σενάριο

  Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου δεν καταφέρνουν να οδηγήσουν σε σχηματισμό κυβέρνησης. Οι ασκοί του Αιόλου ανοίγουν για τη χώρα. Τρίτες εκλογές είναι απαγορευτικές και για οικονομικούς και για πολιτικούς λόγους. Ακυβερνησία και αναρχία σκεπάζουν τη χώρα. Ο συνδυασμός αυτός, με την οικονομική κρίση που χτυπά τα χαμηλά και μέσα στρώματα, είναι το ιδανικό υπόστρωμα για τη γέννηση της ανωμαλίας. Το σκοτεινό και δυσοίωνο «νεογνό» μπορεί να πάρει διάφορες μορφές που όλοι μπορούμε να φανταστούμε. Σε κάθε περίπτωση, το νέο που θα γεννηθεί από μια τέτοια εγκυμοσύνη δεν μπορεί παρά να είναι αποκρουστικό και γκρίζο. Η Δημοκρατία θα κινδυνεύσει άμεσα. Μαζί της θα ανατραπεί κάθε κοινωνική και ατομική σταθερά. Η χώρα θα οδηγηθεί στον μαρασμό και την πολιτική κόλαση. Μια μαύρη και ανεξιχνίαστη εποχή θα έχει ανατείλει για την Ελλάδα. Μια εποχή σκότους και αβεβαιότητας που μπορεί να οδηγήσει τους Έλληνες στο χείλος της καταστροφής και το Έθνος στον κίνδυνο του αφανισμού.

  Οι επιλογές μας εν κατακλείδι είναι περιορισμένες: να ρισκάρουμε την επισφαλή επιτυχία του ενδιάμεσου σεναρίου, με τον κίνδυνο η καθυστέρηση μερικών μηνών να αποβεί μοιραία σε περίπτωση που επισυμβεί η πιθανότερη εκδοχή του, ή να «σπρώξουμε» την ωκυτοκίνη του ΣΥΡΙΖΑ βαθιά στις φλέβες της χώρας μια ώρα αρχύτερα, και να περάσουμε απευθείας στο «καλό» σενάριο; Ο καθένας διαλέγει και πράττει ανάλογα με την ατομική θεώρηση των πραγμάτων και τον ψυχισμό του. Εκείνο που θα πρέπει να αποφύγουμε όπως ο διάολος το λιβάνι, είναι η ακυβερνησία. Γιατί τότε το «κακό» σενάριο μπορεί να επαληθευτεί και δεν θα υπάρχει δρόμος για επιστροφή στην ομαλότητα για πολλά – πολλά χρόνια!

  • Ιαπετός avatar
   Ιαπετός @ akenaton 06/06/2012 14:21:01

   akenaton
   Δέν έχουμε, ώς χώρα, καθόλου χρόνο.
   Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις καί εκτιμήσεις τών ξένων γιά τήν επόμενη μέρα. Άν πιστεύουμε σέ αυτή τήν χώρα ότι δηλώσεις πού μάς τρομοκρατούν γίνονται μόνο καί μόνο νά βηθηθούν οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, πλανώμαστε πλάνην οικτράν.
   Ψαρεύω π.χ. σήμερα από τό ΕΘΝΟΣ τού Συριζομπόμπολα.

   BLOOMBERG
   Σπενς: Σεληνιακό τοπίο η Ελλάδα της δραχμής

   Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στο κατώφλι μίας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, εταιρείες και πολίτες αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο η χώρα να αναγκαστεί να επιστρέψει στην δραχμή, έντεκα χρόνια μετά την είσοδό της στην ευρωζώνη, επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg.
   Σπενς: Σεληνιακό τοπίο η Ελλάδα της δραχμής
   http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63666138

   «Ενα σενάριο σεληνιακού τοπίου, όπου οτιδήποτε κινούμενο φεύγει, είναι βέβαίως κάτι που μπορεί κανείς να προβλέψει», ανέφερε ο νομπελίστας οικονομολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Στερν της Νέας Υόρκης, Μάικλ Σπενς, σε συνέντευξή του στο Μιλάνο.

   Παράλληλα, επεσήμανε ότι μια ελληνική κυβέρνηση που δεν θα τηρήσει τους όρους του μνημονίου, ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει την τριμηνιαία δόση, να ξεμείνει από ρευστό και να αναγκαστεί να υιοθετήσει δικό της νόμισμα.

   Ενώ μία νέα δραχμή πιθανώς να ώθηση στις εξαγωγές και την βιομηχανία του τουρισμού, η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αργεντινής μία δεκαετία από την χρεοκοπία και την υποτίμηση, στον δρόμο προς την επιστροφή στην ανάπτυξη. Ακόμη και αφότου πέτυχε το μεγαλύτερο «κούρεμα» του χρέους σαν μέρος της παράτασης της οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ και το ΔΝΤ έως το 2014, η Ελλάδα ίσως δεν πετύχει μελλοντικές πληρωμές χωρίς εξωτερική βοήθεια, προσθέτει το πρακτορειο.
   Σπενς: Σεληνιακό τοπίο η Ελλάδα της δραχμής

   Σύμφωνα με αναλυτές, μία Ελλάδα μετά το ευρώ, μία χώρα που η οικονομία της είναι ίση σε μέγεθος με εκείνη του Μέριλαντ των ΗΠΑ, μπορεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως νεκρές τράπεζες, κατάρρευση επιχειρήσεων, εκτόξευση τιμών στις εισαγωγές, ραγδαία αύξηση του εθνικού χρέους, έλλειψη τροφίμων και βίαιες διαδηλώσεις, προσθέτει το Bloomberg.

   «Θα υπάρχει έλλειψη καταθέσεων και οι τράπεζες θα μείνουν μόνο με συνάλλαγμα», λέει ο Γκιγιέρμο Νίλσεν, που διορίστηκε υπουργός Οικονομικών το 2002, λίγους μήνες μετά την χρεοκοπία της Αργεντινής. «Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγαλύτερες οι διαφορές στα εισοδήματα, μεταξύ αυτών δηλαδή που θα έχουν χρήματα και αυτών που δεν θα έχουν. Θα γίνει μία τριτοκοσμική χώρα», πρόσθεσε.

   «Εάν βγούμε από το ευρώ, θα έχουμε ένα ασταθές περιβάλλον στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος για αυτό», επεσήμανε στο πρακτορείο ο γενικός διευθυντής της Intelli Solutions ΑΕ, Παύλος Τζιόρκας από τα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας. «Μία έξοδος της Ελλάδας ίσως αναγκάσει την εταιρεία να εγκαταλείψει την χώρα», πρόσθεσε.

   Αυτό που είναι βέβαιο, λένε τραπεζίτες, οικονομολόγοι και αναλυτές, είναι ότι οποιαδήποτε έξοδος από το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, θα δημιουργήσει μεγάλη οικονομική αποδιοργάνωση.

   Ο Γκι Φέρχοφστατ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός του Βελγίου όταν η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ το 2001, δήλωσε ότι «παραμένοντας μέλος της ευρωζώνης θα ενθαρρύνει την αναμόρφωση ενός συστήματος που έχει χαρακτηριστεί από την αποδιοργάνωση, τις κλειστές αγορές και ένα υπερμεγέθη δημόσιο τομέα που απασχολεί τουλάχιστον έναν στους πέντε εργαζομένους. Μία επιστροφή στην δραχμή θα ενισχύσει πολτικές παραδόσεις»

   «Θα γυρίσουν πίσω στο χρόνο», ανέφερε ο Βέρχοφστατ.

   • akenaton avatar
    akenaton @ Ιαπετός 06/06/2012 14:54:10

    Δυστυχώς αγαπητέ Ιαπετέ, συμφωνώ απολύτως πως δεν έχουμε καθόλου χρόνο ως χώρα! Οι πολιτικοί του παρόντος το καταλαβαίνουν αυτό;;; Γιατί εγώ άλλους τους βλέπω να παίζουν τις κουμπάρες κι άλλους να μοιάζουν με κουρασμένα παλικάρια. Την ώρα που θέλουμε σοβαρότητα γλαυκός και ρώμη λέοντος ..... Έπρεπε ΧΘΕΣ κιόλας να είχε γεννηθεί το καινούριο. Τι να πεις ...... Bad luck!

    • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
     Γιάννης Φαίλτωρ @ akenaton 06/06/2012 16:05:00

     Μάλλον το καινούργιο θα γεννηθεί από τις στάχτες. Τίποτα όμως δεν μας διαβεβαιώνει ιστορικά ότι το καινούργιο θα είναι καλύτερο από το παλιό ή απλώς μια μετάλλαξή του.
     Μέσα σε αυτή τη χαοτική κατάσταση υπάρχουν πολλά παράδοξα. Όλοι λένε όχι στο Μνημόνιο γιατί ισοπεδώνει τα εισοδήματα και όχι στη Δανειακή γιατί εκχωρείται η εθνική κυριαρχία. Παράλληλα οι περισσότεροι θέλουν το ευρώ το οποίο αποτελεί de facto εκχώρηση κυριαρχίας. Από τους σαστιμένους συμπολίτες μας δεν μπορεί να περιμένει κανείς πολλά. Το δραματικό έλλειμα ηγεσίας και διοίκησης είναι αυτό που μας έχει φέρει ως εδώ και δυστυχώς θα πιούμε όλο το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους.

     • μαρια avatar
      μαρια @ Γιάννης Φαίλτωρ 06/06/2012 19:22:05

      η εκχώρηση κυριαρχίας στο θέμα του ευρώ ΔΕΝ είναι ίδια με την εκχώρηση που γίνεται μέσω της δανειακής!!! μην τα μπερδεύουμε!

     • Μακεδόνας Θεσσαλονικιός avatar
      Μακεδόνας Θεσσαλονικιός @ Γιάννης Φαίλτωρ 06/06/2012 20:24:53

      Πριν από καμιά δεκαριά μέρες συζητούσα με έναν από τους πιο σοβαρούς σχολιαστές των Αντινέων.
      Τρομερός ρήτορας,δεινός αναλυτής και στο γραπτό λόγο άπιαστος.
      Για το γνωστικό του δε πλούτο μπορώ να γράφω κανά δυο βδομάδες.
      Τον ρώτησα λοιπόν το εξής:Εσύ φίλε,που γνωρίζεις και πέντε πράματα παραπάνω από τον απλό ψηφοφόρο,εσύ που παίρνεις πληροφορίες από δεκάδες πηγές,εσύ που μπορείς με τις άπειρες γνώσεις σου να ανα
      λύσεις την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, βγάζοντας λαβράκια με τα συμπεράσματά σου,εσύ που θα μπορούσες με χαρακτηριστική άνεση να νουθετήσεις οποιοδήποτε αρχηγό κόμματος,ώστε να πάρει τις σωστές επιτέλους αποφάσεις,εσύ φίλτατε,που αποφαίνεσαι ότι ο λαός πάντοτε,από αρχαιοτάτων χρόνων έπαιρνε τις λάθος αποφάσεις,εσύ τέλος πάντων,που μπορείς να κρίνεις διαφορετικά διότι διαθέτεις (αναμφισβήτητα) ανώτατο νοητικό επίπεδο..
      Εσύ..ποιον θα ψήφιζες στις εκλογές;
      Σκέφτηκε λίγο,και μου είπε:
      Δεν ξέρω..δύσκολα θα έπαιρνα την απόφαση να ψηφίσω κάποιον.
      Υποθέτω ότι ο φίλος δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
      Θα του συνιστούσα να μην ψηφίσει κανέναν.
      Για να μην κάνει λάθος.
      Μ.Θ.

 16. tak avatar
  tak 06/06/2012 13:22:23

  Μπράβο Ιαπετέ! Να μου επιτρέψεις όμως να σου πω πως η φωτογραφία και ο τίτλος αδικούν ένα πολύ συγκροτημένο κείμενο...

 17. Φωτεινή avatar
  Φωτεινή 06/06/2012 13:26:54

  ΙΑΠΕΤΕ,

  ῾Η πιό ἀξιόλογη ἀνάρτηση πού ἔχω διαβάσει! Σ Υ Γ Χ Α Ρ Τ Η Ρ Ι Α!

  • tak avatar
   tak @ Φωτεινή 06/06/2012 13:47:43

   Προφανώς Φωτεινή δεν είπα κάτι για το κείμενο... Ίσα - ίσα... Είπα ότι είναι ένα πολύ συγκροτημένο κείμενο, που το αδικεί ο τίτλος του και η φωτογραφία...

   • Φωτεινή avatar
    Φωτεινή @ tak 06/06/2012 16:39:37

    τακ,

    Δέν σχολίασα τό σχόλιο σου. :D

    • juliet avatar
     juliet @ Φωτεινή 06/06/2012 16:56:48

     Φωτεινούλα ,
     τελευταία έχει γίνει πολύ .....ευαίσθητος ,λες να τον πείραξε το ''πρώτο όνομα στη πίστα'';
     :) :)

   • juliet avatar
    juliet @ tak 06/06/2012 17:02:07

    Tak,
    η εικόνα είναι η καθημερινότητα των Αθηναίων γύρω από την Ομόνοια και γενικά του κέντρου ...το κείμενο είναι η κραυγή για να γλυτώσουμε από την ασκήμια και την ντόπα ...από την κάθε είδους εξάρτηση και ισοπέδωση.
    Η εικόνα μας δεν χαλάει ...αυτή είναι άσχημη και αρρωστημένη.

 18. wx avatar
  wx 06/06/2012 13:27:12

  το spot, το debate και η αραιή και που παρουσία του Α.Σαμαρά εμένα μου λένε πως η ΝΔ πέταξε λευκή πετσέτα δέκα μέρες πριν τις εκλογές.

  • Δεξιόχειρας avatar
   Δεξιόχειρας @ wx 06/06/2012 13:55:22

   Αν τη δεις να πετάει λευκή πετσέτα βγάλε αεροπορικό εισιτήριο...

 19. Α avatar
  Α 06/06/2012 13:29:44

  Ευσεβείς πόθοι.

 20. victoria (true) avatar
  victoria (true) 06/06/2012 13:35:09

  ΣΩΣΤΟΣ

 21. Φιλιππος avatar
  Φιλιππος 06/06/2012 15:34:48

  Ποιος χρεωνε τον ελληνικο λαο δολια τοσα χρονια;ποιοι επερναν τις μιζες για τον δανεισμο αυτο;λιγη ντροπη δεν θα εβλαπτε.

  • Φωτεινή avatar
   Φωτεινή @ Φιλιππος 06/06/2012 16:47:59

   ῎Ακη τόν λένε αὐτόν πού γυρεύεις. ᾿Επίσης πῆρε τό αὐτί μου γιά κάποιο Μαντέλη, ἕνα "στρατηγό" τοῦ πασοκ, καί κάτι κυσέους, ὰλήθεια, ψέμματα θά σέ γελάσω!! :lol:

 22. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 06/06/2012 15:54:08

  Εἶδες ποὺ σὲ ἐρεθίζει ὁ Δαναὸς μὲ τὰ γραφόμενά του καὶ γράφεις κάτι ἄρθρα ΝΑ μὲ τὸ συμπάθειο;;;

  • Δαναός avatar
   Δαναός @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 06/06/2012 17:28:28

   Χα χα! Πόσα ξέρεις εσύ Βερολινέζε, πόσα ξέρεις...

 23. Diamond Angel avatar
  Diamond Angel 06/06/2012 18:47:38

  Πολύ καλή ανάλυση Ιαπετέ !!

 24. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 06/06/2012 19:01:33

  Μπράβο Ιαπετέ!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.