#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
13/12/2013 13:34
του Γιώργου Μάτσου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Γιατί η κυβέρνηση παρουσιάζει μικρότερο το πλεόνασμα;

Ποια είναι η αλήθεια για «δημοσιονομικό κενό»;

όσα αναφέρονται στο άρθρο του φίλου Γ. Μάτσου που ακολουθεί προκύπτει ένα σοβαρότατο ζήτημα: Κυβέρνηση και Τρόικα εμφανίζουν την οικονομική κατάσταση πολύ χειρότερη από όσο πραγματικά είναι. Η ίδια η κυβέρνηση άλλωστε έχει δηλώσει ότι η εκτίμησή της για το πλεόνασμα του 2013 είναι “συντηρητική”. Όμως η διαφορά (περίπου 5 δις ευρώ!) είναι τέτοια που το πράγμα ξεφεύγει από απλή “συντηρητική” εκτίμηση και πάει σε σκόπιμη διαστρέβλωση. Για ποιό λόγο γίνεται αυτό; Διαβάστε το άρθρο:


Πολύς λόγος γίνεται από την τρόικα για το αποκαλούμενο «δημοσιονομικό κενό» του 2014 και άλλος τόσος λόγος για το «χρηματοδοτικό κενό» των ετών 2014-2016. Οι όροι αυτοί, όσο ακαταλαβίστικοί και εάν φαίνονται, επιβάλλεται να εξηγηθούν, διότι επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, καθώς από τα «κενά» αυτά εξαρτάται το αν θα λαμβάνονται νέα μέτρα, που θα πλήττουν οικονομικά τον καθένα.


 Έννοια «δημοσιονομικού» και «χρηματοδοτικού κενού»


            «Δημοσιονομικό κενό» αποκαλείται η διαφορά που βλέπει η τρόικα να υπάρχει μεταξύ των υφιστάμενων εκτιμήσεων για την πορεία των δημοσίων οικονομικών του 2014 αφενός, και των μνημονιακών στόχων για το έλλειμμα και το πρωτογενές πλεόνασμα αφετέρου. Η τρόικα, δηλαδή, αναφερόμενη σε «δημοσιονομικό κενό», προβλέπει ότι τα οικονομικά του κράτους θα είναι χειρότερα από τους στόχους και, συνεπώς, πρέπει να ληφθούν (εκ των προτέρων) νέα μέτρα, για να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι μνημονιακοί στόχοι.


            «Χρηματοδοτικό κενό», αντιθέτως, είναι η πρόβλεψη στις μνημονιακές δανειακές συμβάσεις ποσών δανείων χαμηλότερων, από όσα αναμένεται να χρειαστεί η Ελλάδα, ακόμη και εάν υποτεθεί ότι καλύπτει πλήρως η ίδια τους μνημονιακούς στόχους για έλλειμμα και πρωτογενές πλεόνασμα.


            Είναι προφανές ότι το «δημοσιονομικό» κενό είναι πολύ σημαντικότερη υπόθεση από το «χρηματοδοτικό». Το μεν πρώτο συνεπάγεται μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδας να λάβει νέα μέτρα. Το δεύτερο, απλώς να εξευρεθούν νέα δάνεια, είτε από τους δανειστές των Μνημονίων (Ευρωζώνη και ΔΝΤ), είτε με έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Επίσης, το «δημοσιονομικό κενό» σημαίνει ότι τα πράγματα στην οικονομία μας πηγαίνουν ή θα πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι προβλέπεται.


 Η δυσχερής διάγνωση της ορθότητας των υπολογισμών


            Ποια είναι όμως η αλήθεια; Πόσο καλά ή πόσο άσχημα πηγαίνουν τα πράγματα; Είναι αληθινό το πρωτογενές πλεόνασμα; Οφείλεται άραγε στο ότι το κράτος, κατά την αντίληψη πολλών συμπολιτών μας (ίσως της μεγάλης πλειονότητας), έχει κηρύξει άτυπη στάση πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα; Στις συζητήσεις των Ελλήνων, ιδιωτικά ή στο διαδίκτυο, η άποψη αυτή θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι έως και κυρίαρχη.


            Εντούτοις, η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Η εμπειρική παρατήρηση των εχόντων λαμβάνειν από το Δημόσιο (εξαγωγείς, γιατρούς, φαρμακοποιούς, εργολάβους), συνηγορεί στο ότι ο καθένας από αυτούς έχει λάβει μέσα στο 2013 μεγάλα ποσά από παλαιότερες οφειλές του Δημοσίου. Και ότι οι πληρωμές των νεώτερων οφειλών του Δημοσίου, αν και δεν γίνονται ίσως όσο έγκαιρα θα έπρεπε, πάντως γίνονται πολύ ταχύτερα από όσο τα προηγούμενα χρόνια.


            Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί η οποιαδήποτε εξωτερική επαλήθευση των στοιχείων που δίδει η κυβέρνηση, η ΕΛΣΤΑΤ, η Eurostat ή η τρόικα δυσχερή: Η μεθοδολογία υπολογισμού των μεγεθών των δημοσίων οικονομικών είναι εν πολλοίς αδιαφανής. Υφίσταται μεν ο βασικός Κανονισμός (ΕΚ) 2223/96, γνωστότερος ως ESA 95, εντούτοις πολλά θέματα λεπτομερειακού κυρίως χαρακτήρα δεν επιλύονται από αυτόν, αλλά κατά περίπτωση μάλλον από την ίδια την Eurostat, με αποφάσεις της που όμως δεν είναι ευχερώς προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, ούτε φαίνεται να διέπονται από την δημοσιότητα που συνήθως διέπονται τα νομοθετικά κείμενα. Η αδιαφάνεια αυτή, πέραν των ζητημάτων δημοκρατίας και κράτους δικαίου, που θέτει, καθιστά την πράξη αρκετά δυσχερές έως και αδύνατον, να επαληθευθεί από τον εξωτερικό παρατηρητή η ορθότητα των όποιων ανακοινώσεων και υπολογισμών.


            Πάντως, σύμφωνα με την παράγραφο 1.57 του Κανονισμού 2223/96 ισχύει για τις δαπάνες η λεγόμενη αρχή του «δεδουλευμένου», ενώ κατά την ίδια διάταξη για τα φορολογικά έσοδα ισχύει η αντίθετη αρχή της πραγματικής είσπραξης. Με άλλα λόγια, κάθε δαπάνη πρέπει να εγγράφεται ως τέτοια στον χρόνο που έπρεπε να πληρωθεί, ασχέτως του εάν πραγματικά πληρώθηκε, ενώ τα φορολογικά έσοδα μόνον όταν πραγματικά εισπράττονται, ασχέτως του πότε έπρεπε να εισπραχθούν. Ως εκ τούτου, δεν είναι καν δυνατόν για την κυβέρνηση να ωραιοποιήσει τα μεγέθη του προϋπολογισμού καθυστερώντας τις καταβολές προς τον ιδιωτικό τομέα, διότι πολύ απλά μια τέτοια καθυστέρηση δεν θα αποτρέψει την εμφάνιση της δαπάνης. Η κυβέρνηση μπορεί να εξοικονομήσει προσωρινά χρήματα, εάν δεν πληρώσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει «δημιουργική λογιστική». Είναι ακριβώς για τον λόγο αυτόν, που θεωρείται προτιμότερη η αρχή του «δεδουλευμένου» στις δαπάνες και η αρχή της πραγματικής είσπραξης στα έσοδα.


            Με την ίδια συλλογιστική, η μεταγενέστερη εξόφληση των οφειλών παλαιοτέρων χρήσεων δεν (πρέπει να) επηρεάζει τα μεγέθη της χρήσης, στην οποία αυτή ενεργείται.


 Η προκύπτουσα εικόνα από τα διαθέσιμα στοιχεία


            Ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω ότι η κυβέρνηση έχει προβεί φέτος σε μαζικές εξοφλήσεις οφειλών παλαιοτέρων ετών. Από όσα ήδη αναλύθηκαν, προκύπτει ότι οι πληρωμές αυτές δεν επιτρέπεται να επιβαρύνουν τα μεγέθη του έτους 2013, οπότε πραγματοποιήθηκαν, αλλά έχουν ήδη επιβαρύνει τις παλαιότερες χρήσεις, με βάση την αρχή του «δεδουλευμένου» των δαπανών.


            Στην εικόνα που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013, πράγματι, η κυβέρνηση ορθώς δεν περιλαμβάνει τις πληρωμές αυτές παλαιοτέρων ετών στο πρωτογενές πλεόνασμα που ανακοινώνει. Στα επίσημα στοιχεία του Οκτωβρίου 2013 υπό τίτλο «Πληροφοριακά στοιχεία» υπό «α» και «β» μπορεί κανείς να δει ότι η κυβέρνηση πλήρωσε 637 εκ. ευρώ για επιστροφές φόρων παλαιοτέρων ετών και 4,650 δις για υποχρεώσεις παλαιοτέρων ετών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Εάν λαμβανόταν υπόψη και τα ποσά αυτά, τότε το πρωτογενές αποτέλεσμα δεν θα ήταν πλεόνασμα, αλλά έλλειμμα 2,697 δις ευρώ, όπως φαίνεται από τον ίδιο πίνακα. Αυτό όμως θα ήταν αντίθετο με την διάταξη της παραγράφου 1.57 του ESA 95, όπως προαναφέρθηκε.


            Εντούτοις, κρίσιμα είναι τα μεγέθη όχι του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά της λεγόμενης «Γενικής Κυβέρνησης», ήτοι, του όλου δημόσιου τομέα, που περιλαμβάνει, εκτός από τον κρατικό προϋπολογισμό, τους ΟΤΑ, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Νοσοκομεία και άλλα κρατικά Νομικά Πρόσωπα. Και στα στοιχεία του Οκτωβρίου 2013 για την Γενική Κυβέρνηση, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι όχι 2,59 δις, όπως στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά μόνον 1,381 δις.


            Τι συμβαίνει και είναι μικρότερο το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης; Μήπως υπάρχει έλλειμμα στους λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα, που μειώνουν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού; Όχι, αντιθέτως. Σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα, τα νομικά πρόσωπα έχουν πλεόνασμα 1,877 δις, οι ΟΤΑ 0,578 δις και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και τα Νοσοκομεία 1,910 δις. Σύνολο, 4,365 δις, που κανονικά θα έπρεπε να προστίθενται στα 2,59 δις του κρατικού προϋπολογισμού και να δίδουν συνολικά ένα πρωτογενές πλεόνασμα-γίγας ύψους σχεδόν 7 δις (6,955 δις), από το οποίο, ακόμη και εάν αφαιρεθούν οι μεταβιβάσεις των κεντρικών τραπεζών, απομένει και πάλι ένα ποσό περί τα 5,5 δις, πολύ μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση από τα επισήμως ανακοινωμένα μεγέθη.


            Μελετώντας τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης, καθίσταται φανερό ότι η κυβέρνηση ξεκινά τον υπολογισμό, για να φθάσει στον αριθμό 1,381 δις, όχι από το ανακοινωμένο πλεόνασμα 2,59 δις του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά από έλλειμμα 2.958 δις, ως μέγεθος αφετηρίας, που σύμφωνα με την υποσημείωση 1 προκύπτει κυρίως μετά την ενσωμάτωση των εξοφλήσεων οφειλών παλαιοτέρων ετών.


            Διερωτάται εδώ κανείς: Μήπως είναι ορθό να περιλαμβάνονται οι εξοφλήσεις αυτές ως δαπάνη στην Γενική Κυβέρνηση, αφού κυρίως προς τα εκεί κατευθύνονται; Η ορθή απάντηση στην δεδομένη στιγμή, όπου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εξοφλήσεις, είναι όχι: Η επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού εγγράφεται έξοδο στον κ.π., ως έσοδο στους φορείς γ.κ. και εν συνεχεία πάλι ως έξοδο στους φορείς γ.κ., όταν καταβάλλονται τα ποσά στους δικαιούχους. Άρα, καταγράφεται μία φορά ως έξοδο, μία ως έσοδο και μία πάλι ως έξοδο. Απομένει λοιπόν η καταγραφή ως έξοδο, την ίδια στιγμή που αυτό είναι αντίθετο με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, όπως προαναφέρθηκε.


            Η μεθοδολογία αυτή ήταν τους πρώτους μήνες του 2013 δικαιολογημένη, διότι η κυβέρνηση επιχορηγούσε τους φορείς (έξοδο), αυτοί ελάμβαναν το ποσό (έσοδο), αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης δεν εγγραφόταν τα ποσά ξανά ως έξοδο. Τώρα όμως που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης, φαίνεται ότι πια αποτελεί δημιουργική λογιστική να εμφανίζεται αυτή η δαπάνη στα μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης. Δημιουργική, όχι για να ωραιοποιήσει μια άσχημη κατάσταση, αλλά για να χειροτερεύσει κατά πολύ μια εμφανώς καλύτερη κατάσταση.


 Συμπεράσματα


            Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, από την παραπάνω σύντομη παρουσίαση, ότι ακόμη και να μην ευσταθούν πλήρως οι παραπάνω θέσεις, πάντως στο επόμενο έτος 2014 δεν θα υφίσταται πια το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του κονδυλίου εξόφλησης οφειλών παλαιοτέρων ετών. Συνεπώς, η αφετηρία υπολογισμού των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης θα είναι το όλο αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού και δεν θα νοθεύεται πλέον η εικόνα (έστω και εκ του μη όντος) από τις εξοφλήσεις οφειλών παλαιοτέρων ετών.


            Αυτό ίσως και να εξηγεί την κυβερνητική βεβαιότητα για την υπερεπίτευξη των στόχων και του 2014.


            Το ουσιωδέστερο ζήτημα, όμως, που τίθεται, είναι άλλο: Εάν ευσταθούν οι παραπάνω αναλύσεις – και κάθε αντίλογος είναι όχι απλώς ευπρόσδεκτος από τον υποφαινόμενο, αλλά και αναγκαίος, λόγω της προαναφερθείσας μειωμένης διαφάνειας ως προς την μεθοδολογία του υπολογισμού – τότε οι εκτιμήσεις και οι μομφές της τρόικας περί του διαβόητου «δημοσιονομικού κενού» όχι απλώς δεν έχουν βάση, αλλά ισχύουν τα ακριβώς αντίθετα από όσα η τρόικα ισχυρίζεται.


            Διότι η κατάσταση, σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση δεν είναι χειρότερη από αυτή που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως πολύ καλύτερη από όσο και η ίδια η κυβέρνηση ισχυρίζεται.


            Τα όσα αναλύονται παραπάνω, εφόσον ευσταθούν, είναι τόσο προφανή για όποιον έχει στοιχειώδη εμπειρία με την ανάλυση των δημοσίων οικονομικών – ή, έστω, στοιχειώδη εμπειρία ακόμη και ως ιδιώτης λογιστής – που αποκλείεται να μην μπορεί να τα διαπιστώσει η κυβέρνηση, η τρόικα, η Ε.Ε., ακόμη και η αντιπολίτευση, που έχει κάθε λόγο να μελετά σε στοιχειώδες βάθος τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.


            Τα ερωτήματα, για ποιο λόγο θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι κίνητρο – ή τι δεσμεύσεις – έχει η κυβέρνηση, ώστε να εμφανίζει την κατάσταση όχι καλύτερη (όπως θα ανέμενε κανείς), αλλά μάλλον πολύ χειρότερη από όσο είναι, για ποιο λόγο η τρόικα επιμένει στο δήθεν «δημοσιονομικό κενό», για ποιο λόγο η αντιπολίτευση χάνει την ευκαιρία να ασκήσει χρήσιμη για την χώρα αντιπολίτευση, αποτελούν πολιτικά ερωτήματα και εκφεύγουν του παρόντος επιστημονικού, κατά βάση, σημειώματος. Επειδή όμως το τιθέμενο ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση σοβαρό, η ειλικρινής ευχή του υποφαινομένου παραμένει να διαπράττει ο ίδιος κάποιο μεθοδολογικό σφάλμα μη διαγνώσιμο για τον ίδιο.


            Η ευχή, συνεπώς, είναι όντως να υπάρξει εποικοδομητικός αντίλογος.


 Γεώργιος Ι. Μάτσος


Δ.Ν., Δικηγόρος


 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. CHRIS avatar
  CHRIS 13/12/2013 16:51:49

  To πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας σύμφωνα με την ΕΚΤ είναι μόνο -12 δις ευρώ.

  http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=121.GST.Q.GR.N.D1300.PDF.D0000.CU.E

  • Mariana avatar
   Mariana @ CHRIS 13/12/2013 18:43:49

   Με μαθηματικούς όρους, με την κλίση που έχει αυτή η καμπύλη, όταν ο χρόνος τείνει στο 2014, το πλεόνασμα τείνει στο μείον άπειρο!
   Χμμμ, ενδιαφέρον...

   • aris avatar
    aris @ Mariana 13/12/2013 19:31:41

    Αγαπητή Μαριάνα καλησπέρα! Οπως τα λες είναι. Τα μαθηματικά ποτέ δε λένε ψέμματα! Το 2014 το χρέος θα είναι με Μαθηματική βεβαιότητα ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ. Αυτό σημαίνει συνεχώς διογκούμενο έλλειμμα μέχρι το άπειρο αν δεν κουρευτεί απο έξω το χρέος. Αρα σωστή είναι η καμπύλη. Το λέει κι ο Σαμαράς. Χωρίς κούρεμα όσα μνημόνια κι αν υιοθετήσουμε και εφαρμόσουμε κατά γράμμα, το έλλειμμά μας θα μεγαλώνει επ' άπειρον. Είναι απλό. Αν βγάζεις συνολικά 1000 ευρώ και η δόση του δανείου σου για τα επόμενα 50 χρόνια είναι 2000 ευρώ ούτε σε 7 ζωές δεν θα το ξοφλήσεις, αφού το έλλειμα κάθε δόσης σου θα προστίθεται στο χρέος.

 2. Γεώργιος Τ. avatar
  Γεώργιος Τ. 13/12/2013 17:09:05

  Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη δανεισμού για κάλυψη των αναγκών μας ως κράτος. Και με το πλεόνασμα θα διορθωθούν οι πρώτες αδικίες. Επομένως καλά κάνουν και παρα-διαφημίζουν το πρωτογενές και κακώς το μειώνουν οι άσχετοι ή οι μικροκομματικοί. Μπήκε οριστικά τάξη στο χάος των δημοσιονομικών για να μην ξαναγυρίσουμε στον κίνδυνο της άτακτης χρεοκοπίας.

  • Tasos avatar
   Tasos @ Γεώργιος Τ. 13/12/2013 18:13:14

   Δε μπήκε τάξη γιατί η μέθοδος παραγωγής του πλεονόσματος δεν είναι βιώσιμη κι αυτό γιατί έγινε κατά βάση με υπερφορολόγιση και πολλά "έκτακτα" που θα χρειαστεί να γίνουν μόνιμα (όπως το χαράτσι της ΔΕΗ). Τέτοιες μέθοδοι αποφέρουν προσωρινή καλυτέρευση της εικόνας σήμερα αλλά δεν εγγυόνται ότι θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο λόγω της ύφεσης που δρά προσθετικά, κοινώς αυτός που μπόρεσε με το ζόρι να πληρώσει σήμερα, δε θα μπορέσει να ξαναπληρώσει και αύριο αν στο μεταξύ δεν έχουν αλλάξει κάποια άλλα πράγματα (μεταρρυθμίσεις) που αν είχαν αλλάξει θα παραγόταν βιώσιμο πλεόνασμα.

  • Mariana avatar
   Mariana @ Γεώργιος Τ. 13/12/2013 18:13:51

   Κίνδυνος άτακτης χρεοκοπίας δεν υπήρξε ποτέ, από τη στιγμή που είχε υιοθετηθεί από την αρχή (2010) η λύση της ελεγχόμενης χρεοκοπίας και πτώχευσης, η οποία θα είναι και διαρκής για πολλά χρόνια. Η άτακτη και με επιλογή της Ελλάδας χρεοκοπία θα ήταν μια κάποια λύση. Σε λίγο θα φαντάζει παράδεισος για την πλειοψηφία της κοινωνίας, παρά τα "πλεονάσματα".

 3. ΘΟΔΩΡΟΣ Κ avatar
  ΘΟΔΩΡΟΣ Κ 13/12/2013 17:49:57

  Το άρθρο είναι πάρα πολύ ΄΄ στριφνό ΄΄, όχι μόνο να δεχτεί σχόλια, αλλά ίσως και να διαβαστεί γιατί -κακά τα ψέματα- έχουμε συνηθίσει σε πιο εύπεπτα άρθρα. Για τον λόγο αυτό θα κάνω μια μικρή - ελάχιστη θα έλεγα - απόπειρα να απαντήσω στο μάλλον ρητορικό ερώτημα του αξιολογότατου αρθρογράφου δεχόμενος την οικονομική (και όχι πολιτική) ανάλυσή του.
  Θεωρώ λοιπόν ότι αν η κυβέρνηση εμφάνιζε λίγο - πολύ τα νούμερα που παραθέτει, τότε:
  θα έπρεπε -όπως και η Ιρλανδία- να βγει σύντομα στις αγορές,
  να χαλαρώσει τα μέτρα,
  να φρενάρει τις απολύσεις Δ.Υ και να σταματήσει τη νομοθέτηση ΄΄σκληρών΄΄ εργατικών νόμων στον Ιδιωτικό τομέα,
  να σταματήσει ενδεχομένως την εκποίηση κάποιων φιλέτων και πόρων που αποτελούν μνημονιακή και πιθανόν και άγραφη υποχρέωσή της και τέλος
  να χάσει το καλό timing της προεδρίας που συνδυαζόμενο και με τις τριπλο-τετραπλές επερχόμενες εκλογές είναι το αναμενόμενο φιλί της ζωής γι αυτήν.
  Γνωρίζω απόλυτα το επιφανειακό και ΄΄ λίγο ΄΄ της απάντησής μου, αλλά αν τα δείτε ένα προς ένα τότε ίσως και να συμφωνήσετε.

 4. CHRIS avatar
  CHRIS 13/12/2013 18:11:26

  Αυτά που λέει ο αρθρογράφος δεν ισχύουν για τον εξής απλό λόγο. Αν το πλεόνασμα φαινόταν στο ταμείο, τότε το κράτος δεν θα εξέδιδε κάθε δεύτερη τρίτη έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 4,5%. Έντοκα γραμμάτια τα οποία αναγκάζει τις Ελληνικές τράπεζες να τα αγοράζουν αφαιρώντας τους ρευστότητα. Χωρίς το πλεόνασμα να φανεί στο ταμείο και να εδραιωθεί δεν μπορείς να δώσεις αυξήσεις γιατί μπορείς να βρεθείς πάλι σε έλλειμμα. Τέλος, μια συζήτηση περί ύψους του πλεονάσματος προκαλεί εκνευρισμό στον κόσμο ο οποίος θα αναγκαστεί να πληρώσει περί τα 3 δις ευρώ φόρο ακινήτων με ψεύτικες αντικειμενικές αξίες.

 5. aris avatar
  aris 13/12/2013 18:51:05

  Aγαπητέ κύριε Μάτσο,
  Νότα αισιοδοξίας το άρθρο σας, αλλά η ουσία του είναι στην τελευταία παράγραφό σας:
  "Τα όσα αναλύονται παραπάνω, εφόσον ευσταθούν, είναι τόσο προφανή για όποιον έχει στοιχειώδη εμπειρία με την ανάλυση των δημοσίων οικονομικών."
  Kαι συγκεκριμένα στην παρένθετη πρότασή σας "εφ' όσον ευσταθούν". Και αυτή τη στιγμή ο αρμοδιώτερος να μας πεί, είναι η Τρόικα η οποία ελπίζω ξέρει περισσότερα απο όλους μας επί του θέματος και γι αυτό την ανεχόμαστε και την πληρώνουμε άλλωστε. Μετά απο αυτήν αρμόδιος είναι ο Υπουργός οικονομικών και κατόπιν ο Πρωθυπουργός, οικονομολόγος και ο ίδιος. Αρα η δική τους εκτίμηση είναι νε φλακτο και η πιό σωστή, αφου ακόμα και σεις για την δική σας εκφράζετε την αμφιβολία σας με αυτή τη φράση σας.
  Διότι ναι μεν η άποψή σας οτι οι οφειλές του κράτους προς ιδιώτες που κατα την αισιόδοξη εκτίμηση Σταικούρα υπερβαίνουν τα 6 δίς (κατ' άλλους οικονομολόγους τα 9 δις, αφορούν περελθούσες οφειλές, όμως και το χρέος όταν έφτασε το 120% του ΑΕΠ κυρίως λόγω παρελθουσών οφειλών το έφτασε, όπως και σε άλλες χώρες, το έφτασε και το ξεπέρασε, αλλά οι "οίκοι αξιολόγησης" και "οι αγορές", εμας και τα άλλα 4 PIIGS απέκλεισαν με τα υπέρογκα spreads απο τον τραπεζικό δaνεισμό.
  Ετσι και τώρα ό,τι και να λέμε εμείς, η εκτίμηση της Τρόικας μόνο θα θεωρηθεί τελικά ως σωστή.
  Υ.Γ. H άτοκη παρακράτηση των συντάξεων απο το κράτος επι διετία σχεδόν, στους νεοεξερχομένους συνταξιούχους προφανώς συμβάλλει επίσης κατά μερικά εκατομμύρια στην εμφάνιση πλεονάσματος. Και στην υπόλοιπη ΕΕ απαγορεύεται αυστηρά απ' ότι γνωρίζω. Αν μάλιστα στο πλεόνασμα εγγράφονται και οι αναμενόμενες εισπράξεις απο ληξιπρόθεσμα βεβαιωθέντα πρόστιμα, τότε το "πλεόνασμα" καθίσταται περισσότερο αμφίβολο...

 6. yiannos avatar
  yiannos 13/12/2013 21:20:47

  Η τελευταία μπλόφα των Αθηνών...

  http://m.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/troika-verzweifelt-an-den-griechen-alles-auf-eine-karte-der-letzte-bluff-im-pleitepoker_id_3478327.html

 7. Mariana avatar
  Mariana 13/12/2013 21:59:44

  Μακάρι να ήταν έτσι. Δυστυχώς το διάγραμμα, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες, αφορά στο "Primary deficit or surplus", δηλαδή στο πρωτογενές αποτέλεσμα, έσοδα μείον έξοδα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα τοκοχρεολύσια. Οπότε το συγκεκριμένο διάγραμμα θα ήταν ακριβώς ίδιο είτε το ελληνικό χρέος ήταν 1 τρις ευρώ είτε μηδέν ευρώ, είτε μας χρωστούσαν.
  Το απλό παράδειγμά σου, για να έχει σχέση με το συγκεκριμένο διάγραμμα, πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Είσαι άνεργος, δεν έχεις εισόδημα και χρειάζεσαι 1000 ευρώ για τροφή και στέγη. Επιπλέον η δόση του δανείου σου για τα επόμενα 50 χρόνια είναι 2000 ευρώ. Δηλαδή δεν τίθεται απλώς ζήτημα βιώσιμου ή όχι χρέους αλλά σοβαρό ζήτημα... επιβίωσης!

  • aris avatar
   aris @ Mariana 14/12/2013 09:09:32

   Aγαπητή Μαριάνα, δεν είμαι οικονομολόγος για να ξέρω ακριβώς τι είναι το διάγραμμα του “Primary deficit or surplus”, Ομως η παρουσιαζόμενη στο άρθρο καμπύλη και το δικό σου σχόλιο επ' αυτής μου έδωσαν την αφορμή να πω με τον δικό μου ατελή τρόπο αυτό που εσύ τόσο όμορφα και εύγλωττα διόρθωσες. Σε ευχαριστώ και τα σέβη μου!

   • Mariana avatar
    Mariana @ aris 14/12/2013 10:37:54

    Να είσαι καλά! Ούτε εγώ όμως είμαι οικονομολόγος, απλώς είναι σημαντικό να ξέρουμε όλοι πως όταν ακούμε πρωτογενές πλεόνασμα ή έλλειμμα, εννοούν τη διαφορά "έσοδα μείον έξοδα" χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για αποπληρωμή χρεών. Είναι η λέξη "πρωτογενές" (primary) που καθορίζει αυτή τη σημαντική λεπτομέρεια.

 8. guest avatar
  guest 14/12/2013 10:56:48

  Ακόμη και στη κυβέρνηση έχουν αρχίσει να μιλούν για την ανάγκη κουρέματος του χρέους κατά 50% ώστε να γίνει βιώσιμο . Τι θα γίνει όμως αν δεν συμφωνήσουν οι εταίροι μας ? Τυχών μονομερής ενέργεια της χώρας μάλλον θα καταλήξει σε έξοδο από το ευρώ

 9. xrisa avatar
  xrisa 14/12/2013 11:27:37

  Για Αριστερους και δεξιους : Η αλήθεια των αριθμών:Tο 2009 το ελληνικό κράτος είχε δαπάνες 84,2 δισ. ευρώ και έσοδα 50,5 δισ. ευρώ. Εμφάνισε έλλειμμα 36,3 δισ. ευρώ από το οποίο τα 24,3 δισ. ευρώ πρωτογενές δηλ. εκτός τόκων.Το 2009 η Ελλάδα χρεοκόπησε καθώς οι δαπάνες ξεπέρασαν τα έσοδα κατά 36,3 δισ. ευρώ περίπου και οι εισαγωγές ήταν τριπλάσιες των εξαγωγών.Αυτοί που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, πολιτικοί, πελάτες, συντεχνίες, συνδικαλιστές και κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες κατάφεραν όχι μόνο να αποποιηθούν τις ευθύνες της χρεοκοπίας, αλλά να παριστάνουν και τους τιμητές (μεγαλο τμημα αυτων των ανθρωπων μεταπηδησε στον ΣΥΡΙΖΑ).Κρύφτηκαν πίσω από το μνημόνιο και παρίσταναν και συνεχίζουν να παριστάνουν πως για την βίαιη ύφεση που έφερε η μείωση των κρατικών δαπανών ευθυνόταν το μνημόνιο και όχι όσοι διόγκωσαν τις δαπάνες του κράτους και διέλυσαν μετά την μεταπολίτευση τον παραγωγικό ιστό με σοσιαλιστικούς πειραματισμούς.Η αλήθεια είναι όμως πως και χωρίς μνημόνιο η Ελλάδα θα έπρεπε να εξαφανίσει ένα έλλειμμα 36,3 δισ. ευρώ. Δηλαδή να μειώσει τις κρατικές δαπάνες κατά το ποσό αυτό, όχι σε τρια χρόνια όπως έγινε, αλλά σε μερικούς μήνες… Αν συνέβαινε αυτό είναι πιθανό να ζούσαμε σκηνές Αργεντινής και Αιγύπτου.Στην περίοδο αυτή περιθωριακές θεωρίες περί ψεκασμών του πληθυσμού με ηλιθιογόνα αέρια βρήκαν ευήκοα ώτα και έγιναν αποδεκτά μέχρι του σημείου όποιος να αρνείται με βάση την κοινή λογική να αντιμετωπίζεται σαν ύποπτος.Κομμουνιστές και νεομπολσεβίκοι 20 χρόνια μετά την παταγώδη αποτυχία και κατάρρευση των σοβιετικών καθεστώτων απέκτησαν πολιτικό ρεύμα προτείνοντας σαν διέξοδο από την κρίση την οικοδόμηση στην Ελλάδα αυτού που απέτυχε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, μάλιστα χωρίς τις πρώτες ύλες της ΕΣΣΔ.Ετσι όταν στη Δύση μειωνόταν το κράτος εμείς εισερχόμασταν στην περίοδο του Παπανδρεϊκού σοσιαλισμού, των επιδοτήσεων, των δανεικών και της διαφήμισης της διαφθοράς.Όταν το μοντέλο αυτό χρεοκόπησε μόλις τελείωσαν οι πρόθυμοι να μας δανείσουν, οι θεωρίες συνωμοσίας βρήκαν πρόσφορο έδαφος.Μόλις προσγειωθουμε θα δούμε ότι η Δεξιά εφαρμόζει πολίτικες αριστεράς και εξηγούμε: περισσότερο κράτος που εφαρμόζει η λεγόμενη ΔΕΞΙΑ ,είναι ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ της ΙΔΕΟΛΟΓΙΑς της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Πιστεύω πως από αυτή τη χρεοκοπία ως λαός και ως άτομα θα έχουμε την ευκαιρία να βγούμε πλουσιότεροι και σε εμπειρίες και στα οικονομικά . Από τη χρεοκοπία θα κερδίσουμε, είμαι βέβαιος, αρκεί να συμφωνήσουμε στο τι είναι πραγματικό και τι κίβδηλο κέδρος στο βίο μας..

 10. Νικόλαος Αναγνωστάτος avatar
  Νικόλαος Αναγνωστάτος 14/12/2013 22:08:18

  Κύριε Μάτσο συγχαρητήρια για την πλήρη και ενδελεχή αλάλυση. Μη λάβεις υπόψη όλα τα προηγούμενα σχόλια, είτε καλόπιστα είοτε κακόπιστα και αν είναι, διότι αγνοούν την πραγματικότητα, η οποία είναι η εξής:
  ΟΛΟ το προϋπολογισθέν πρωτογενές πλεόνασμα πηγαίνει για αποπληρωμή τόκων κλπ.
  Για το τυχόν περισσότερο πλεόνασμα από το προβλεθέν, μπορούμε το 70% να το διανύμουμε κατά την κρίση της κυβέρνησης, στις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, όπως έχει πει η κυβέρνση και μόνο το υπόλοιπο 30% πηγαίνει για την αποπληρωμή τόκων κλπ.
  Επόμένως αν ισχύει αυτο που γράφεις, είναι πάρα πολύ έξυπνο από τη κυβέρνηση.
  Φιλικά
  Νίκος Αναγνωστάτος

  • aris avatar
   aris @ Νικόλαος Αναγνωστάτος 15/12/2013 12:32:09

   Τι λες? Πάλι κώτσους τους πιάσαμε τους Κουτόφραγκους. Αρα για να μην τους δωσουμε ποτέ ούτε σένσι για τόκους, αρκεί να κρατάμε το πλεόνασμα κάτω απο το προβλεφθέν. Την ανεργία θα μας την λύσει ο Φούφουτος..

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.