#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
16/04/2010 17:42
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ανεμογεννήτριες: ο κίνδυνος μιας ανεπανόρθωτης ζημιάςΠρος όλους τους Βουλευτές και πολίτες της χώρας                         

Σε λίγες μέρες έρχεται στη Βουλή για συζήτηση το ν/σ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Στη διαβούλευση οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας διατύπωσαν  σοβαρές και τεκμηριωμένες αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών (α/γ) σε περιοχές προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έθεσαν ακόμη ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και την πραγματική συμβολή της τεχνολογίας των α/γ στην ενίσχυση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μερικά από τα σημεία των αντιρρήσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων ήταν:

Είναι τεχνικά αποδεδειγμένο ότι οι α/γ, όπως και οι υπόλοιπες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτελούν, σε εθνικό επίπεδο,  συμπληρωματικές μορφές παραγωγής ενέργειας οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις σημερινές ανάγκες σε ενέργεια. Δεν μπορούν δηλ. να μας απαλλάξουν από τις ρυπογόνες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Όσο αυξάνει η συμμετοχή τους απαιτούν την κατασκευή πρόσθετων συμβατικών σταθμών για εφεδρεία, των οποίων η παράλληλη υπολειτουργία κοστίζει οικονομικά και περιβαλλοντικά. Επίσης προκαλούν ανισορροπία στο σύστημα διανομής απαιτώντας πολυδάπανα συμπληρωματικά δίκτυα και αυτοματισμούς που τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Η αιολική ενέργεια, είναι από τη φύση της απρόβλεπτη και αυξομειούμενη και δεν αποθηκεύεται.
Αν συνυπολογιστούν η ενέργεια που καταναλώνεται για την κατασκευή και εγκατάστασή των ανεμογεννητριών, η ανάγκη πρόσθετων εφεδρικών συμβατικών σταθμών, καθώς και το γεγονός ότι η παραγόμενη ισχύς είναι το 30% της εγκατεστημένης, η προβλεπόμενη συμβολή τους στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μειώνεται σημαντικά.
Η παρέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις και η εκχώρηση δημόσιων αγαθών (νερό, ορεινά ποτάμια και δάση) σε ιδιωτικές εταιρείες έρχεται σε σύγκρουση  με το Σύνταγμα.
H λογική εξίσωσης των μεγάλων έργων ΑΠΕ με έργα Εθνικού συμφέροντος, εξίσωση η οποία θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη νόμιμη παραβίαση της ήδη ελλιπούς νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, είναι εντελώς λανθασμένη.  
Το νομοσχέδιο υπονομεύει τη προστασία της βιοποικιλότητας της χώρας, που είναι εξίσου σημαντικός εθνικός στόχος και υποχρέωση.
Καταστρατηγείται οποιαδήποτε έννοια φέρουσας ικανότητας των νησιών. 
Παραβιάζονται οι βασικές αρχές της δημοκρατίας, της συνθήκης του Αarhus, καθώς και της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον οι ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών δεν λαμβάνονται υπόψη στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που τις αφορούν άμεσα, προωθώντας έτσι αδιαφανείς διαδικασίες υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων.

 Παρόλα αυτά η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια τεχνολογία πεπερασμένης δυνατότητας ως πανάκεια χωρίς ούτε καν να έχει εξασφαλίσει πώς θα λυθούν τα τεχνικά ζητήματα της μεταφοράς ενέργειας και με τι κόστος. Η υπουργός Περιβάλλοντος μιλάει για μεγάλη αιολική διείσδυση με σεβασμό στο περιβάλλον, πράγμα που έρχεται σε αντίφαση με την πρόθεση του ν/σ να αφήσει ελεύθερη  την εγκατάσταση α/γ σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές. Η εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε περιοχές προστασίας της φύσης δεν συνάδει με το χαρακτήρα αυτών των περιοχών γεγονός που έχει επισημανθεί σε επίπεδο ΕΕ (βλ. έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, 2009). Οι μέχρι σήμερα εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος αιολικών σταθμών στη χώρα μας αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον υφίσταται σοβαρές επεμβάσεις και στο τέλος υποβαθμίζεται.      

Είμαστε τοπικές οργανώσεις  των υποψήφιων περιοχών προς εγκατάσταση μεγάλων αιολικών πάρκων και  διαβεβαιώνουμε ότι η χωροθέτηση εκατοντάδων α/γ σε ευαίσθητες περιοχές θα έχει τραγικές συνέπειες για ολόκληρη τη χώρα. Η Ελλάδα έχει έναν ανεκτίμητο πλούτο: το φυσικό τοπίο της και την πολιτιστική κληρονομιά της. Αυτά στηρίζουν κατ’εξοχήν την ταυτότητά μας, την ποιότητα ζωής μας και την οικονομία μας μέσω του τουρισμού. Το προτεινόμενο ν/σ «Επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ…..»  στρέφεται εναντίον των τελευταίων παρθένων βουνών και νησιών μας που θα πάθουν ανεπανόρθωτη ζημιά  με βιομηχανικού τύπου επεμβάσεις και υποδομές (π.χ διανοίξεις δρόμων, νέα δίκτυα μεταφοράς,  μετακινήσεις όγκων χώματος και εκχερσώσεις γης, τόνοι τσιμέντου). Η πρόσφατη προειδοποίηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος προς τη χώρα μας να προφυλάξει τις περιοχές Νatura 2000 ήρθε στην κατάλληλη στιγμή προτού η χώρα μας δώσει το χαριστικό χτύπημα στην ελληνική φύση με το εν λόγω νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ.   

Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εξοικονόμησης και παραγωγής περισσότερο καθαρής ενέργειας για τους οποίους η κυβέρνηση δεν δείχνει ούτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ούτε ιδιαίτερη διάθεση για υποστήριξη (μέσα από κίνητρα, επιδοτήσεις κλπ). Εμείς θεωρούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί δημόσιο αγαθό. Η σημερινή  κυβέρνηση, όπως όλες οι προηγούμενες δε δείχνει καμιά πρόθεση διαμόρφωσης Ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού (ανάλυση των πραγματικών αναγκών, ποσοτικοποίηση των στόχων, προτεραιότητες, συστήματα ελέγχου, μετρούμενα αποτελέσματα, μηχανισμοί επαλήθευσης και διόρθωσης κλπ).

Γιατί άραγε δεν έχουμε εθνικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας; Ακόμη και οι πολιτικές εξοικονόμησης που προωθούνται κρίνονται από πλήθος περιβαλλοντικών οργανώσεων κατώτερες των περιστάσεων. Γιατί η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων προχωράει με τόσο αργά και δειλά βήματα; Για παράδειγμα θα ήταν προτιμότερο, στα πλαίσια της, έστω και υποτυπώδους, προσπάθειας εθνικού συντονισμού στον ενεργειακό τομέα, να δοθεί  προτεραιότητα στη βιοκλιματική αναβάθμιση των κτιρίων αντί να πριμοδοτείται η κατασκευή μεγάλων αιολικών πάρκων. Αυτό θα προσέφερε απασχόληση, οικονομικά οφέλη και πολύ μεγαλύτερη μείωση εκπομπών CO2 σε σύγκριση με την εισαγόμενη και αταίριαστη για τη χώρα μας τεχνολογία των τεράστιων α/γ (μια α/γ ισχύος 3 MW έχει ύψος περίπου 150 μέτρων).

Γιατί δεν ενισχύονται οι μικροί παραγωγοί ΑΠΕ και οι οικιακοί καταναλωτές να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια που χρειάζονται; Θα ήταν οικονομικά και περιβαλλοντικά συμφέρον η ενέργεια να παράγεται, κατά το δυνατόν, εκεί που καταναλώνεται (αποκεντρωμένο σύστημα)  γλιτώνοντας τις απώλειες και το τεράστιο κόστος των δικτύων μεταφοράς της όπως για παράδειγμα τα πανάκριβα έργα διασύνδεσης με το νησιώτικο χώρο. 

Είναι τυχαίο ότι τα μεγαλοστελέχη των αιολικών εταιρειών έχουν κατακτήσει τα καίρια πόστα των δημοσίων και κρατικών υπηρεσιών που προωθούν και αποφασίζουν τις επενδύσεις στα αιολικά πάρκα; Είναι γνωστό ότι το αιολικό λόμπυ καρπώνεται τη μερίδα του λέοντος, πρώτα, από τις επιδοτήσεις εγκατάστασης και στη συνέχεια από τα μετέπειτα κέρδη, μέσω της εξασφαλισμένης υψηλής τιμής πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Γιατί άραγε δεν ισχύει το ίδιο για τους επενδυτές και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων (βλ. επιστολή ΣΕΦ).

Είναι απολύτως αναγκαίο να συνταχθεί και να  προωθηθεί, με βάση τα ήδη εγκεκριμένα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια, ένα υπεύθυνο και πραγματικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ, ως αναπόσπαστο μέρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, που σε συνδυασμό με ένα Μοντέλο Χωρικής Ανάπτυξης του κάθε Δήμου θα προστατεύει τα χαρακτηριστικά και τις αξίες του κάθε τόπου σε όλους τους τομείς: παραγωγική περιοχή (αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία), βιοποικιλότητα, τοπίο, μνημεία, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

 Είμαστε απλοί πολίτες που νοιαζόμαστε για την τύχη του τόπου μας. Δεν στρεφόμαστε εναντίον των ΑΠΕ, αλλά κατά της  σχεδιαζόμενης εφαρμογής τους με καταστροφικά έργα μεγάλης κλίμακας.  Επαναλαμβάνουμε: με το προτεινόμενο ν/σ  εξασφαλίζεται η δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές φυσικού κάλλους και στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι πεδιάδα. Είναι ορεινή χώρα και κάθε σπιθαμή καλλιεργήσιμης γης είναι σημαντική και απαραίτητη ως έχει. Tα βουνά επίσης, ειδικά στα νησιά, αποτελούν πολύτιμα καταφύγια για την χλωρίδα και την πανίδα αφού η γεωγραφική κάλυψη των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αγγίζει υψηλότατα ποσοστά. Η χωροθέτηση αιολικών πάρκων θα πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση.

 

Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. Σήμερα προωθείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων παντού, σε κλίμα μηδαμινής ουσιαστικής διαβούλευσης, σοβαρών ελλείψεων στην προστασία του πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου, της παραγωγής και των ανθρώπων και, ιδιαίτερα,  απουσίας συνυπολογισμού  των επιπτώσεων που αυτά θα προκαλέσουν αθροιστικά στον τόπο μας από το σύνολο των μεμονωμένων άναρχων έργων που αδειοδοτούνται. Είναι απαραίτητο να ανακληθούν άμεσα όλες οι αποφάσεις ή άδειες που  έχουν χορηγηθεί και οδηγούν στην ποσοτικά και χωρικά απρογραμμάτιστη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Καλούμε   όλους τους βουλευτές να ενημερωθούν προτού ψηφίσουν το ν/σ της Επιτάχυνσης των ΑΠΕ

Καλούμε όλους τους πολίτες να επαγρυπνούν γιατί  το προτεινόμενο ν/σ, το οποίο με πρόσχημα τις κλιματικές αλλαγές, προωθεί ως «περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα» το «ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά παντού», θα αλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο στην ελληνική φύση, χωρίς να δίνει ουσιαστική και σε βάθος χρόνου απάντηση στην αναγκαιότητα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μείωση που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό και όχι με μεμονωμένες και αποσπασματικές πράξεις και δράσεις.   

Πηγές πληροφόρησης:

www.windwatch.gr

www.eyploia.gr

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/310&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Προειδοποίηση Ευρ. Επιτροπής προς την Ελλάδα (18/3/2010)

http://www.spef.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=59

Eπιστολή Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με ΦΒ.

Υπογραφές οργανώσεων:

 1. Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου στο οποίο συμμετέχουν οι ακόλουθες οργανώσεις:

Περιβαλλοντική Ομάδα Κυκλάδων «Γαία»
Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αίγινας
Ναυτίλος εν Δράσει (Νομός Λέσβου)
Ένωση Πολιτών Σύρου «Εύπλοια»
Σύλλογος Οικολογίας Χίου
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Καρυστίας
Αρχίλοχος Πάρου
Κίνηση Περιβάλλοντος και Οικολογίας Σάμου
Ένωση Πολιτών Σκύρου για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Ένωση Πολιτών Τήνου
Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης
Μουσείο Μάνου Φαλτάιτς (Σκύρος)


Περιοδικό «Οικολογείν» - Γιάννης Σχίζας

Διαδημοτική Συνεργασία Πολιτών Δήμων Μαραθώνα, Ν.Μάκρης, Ραφήνας
Φοίνιξ ''Εταιρεία Εφαρμογών Βιώσιμης Ανάπτυξης'' http://www.phoenix-crete.org
Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντοςhttp://www.karpenissi.eu/?pg=main/main

5.Πολιτιστική Εταιρεία Κυθήρων

6.Κίνηση Πολιτών Δήμου Καντάνου

7.Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

8.Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας

9.Κίνηση Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδος

10.  Σπηλαιολογικός Όμιλος Ταϋγέτου-Πάρνωνα 'Ο Ποσειδών'

11.  Πολιτιστικός Σύλλογος Κόρης Πύργου (Τήνος)

12.  Πολίτες για την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος από τις νέες τεχνολογίες

13.  Πανελλήνια Κίνηση Ενεργών Πολιτών για την Υγεία και το Περιβάλλον

14-4-2010

ΣΧΟΛΙΑ

 1. anonymous avatar
  anonymous 16/04/2010 17:48:23

  Αυτό που πρέπει να διεκδικηθεί είναι με κάθε να δημιουργηθεί ένα ταμείο και για κάθε εγκατάσταση ανεμογεννήτριας να πληρώνονται προκαταβολικά τα έξοδα απομάκρυνσής της μετά τη λήξη της ζωής της.

  • Benny Hill avatar
   Benny Hill @ anonymous 18/04/2010 16:00:30

   Ηδη το προβλέπει η νομοθεσία

   • Γιώργος avatar
    Γιώργος @ Benny Hill 19/04/2010 21:05:09

    Λάθος! Δεν το προβλέπει. Για παρέθεσε την παράγραφο με την "απομάκρυνση" που το αναφέρει...

   • Benny Hill avatar
    Benny Hill @ Benny Hill 19/04/2010 22:28:26

    To προβλέπει. Ειναι υποχρεωση της εταιρείας που θα πάρει άδεια παραγωγης απο ΑΠΕ. Βλεπε

    http://www.telematica.gr/Tech/PV/rae_gr.html

    Αναλυτικά στοιχεία για, τις σηµαντικού ύψους, αναµενόµενες µεταγενέστερες εκροές κεφαλαίου συµπεριλαµβανοµένων και εκροών για την αποξήλωση των εγκαταστάσεων.

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 19/04/2010 22:31:38

    κάτι σαν την αποκατάσταση τοπίου στα νταμάρια. Στον Αγιο Βασίλη πιστεύεις; Για πήγαινε και μια βόλτα στην Θράκη να δεις επιδοτούμενα κουφάρια

   • Benny Hill avatar
    Benny Hill @ Benny Hill 19/04/2010 22:38:05

    Το σχόλιο ηταν αν η νομοθεσία προβλέπει την αποξήλωση και σε αυτό απάντησα.

    Αν έχεις πρόβλημα με την τήρησή της νομοθεσίας ας ανοίξουμε νεο post. Νομίζω ?

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 19/04/2010 22:40:07

    Εντυπωσιάζομαι γενικά με τήρηση νομοθεσιών που αφορούν επιδοτούμενες δραστηριότητες. Μεγάλη πηγή μαύρου χρήματος. Λέω να γίνω επιθεωρητής να επιθεωρώ τηρήσεις νομοθεσιών.

   • Γιώργος avatar
    Γιώργος @ Benny Hill 20/04/2010 11:27:30

    “ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006”

    Αυτή η “γενική έννοια” της παραγράφου, ήταν εκ του πονηρού και δεν εγγυόταν τίποτα. Εξ άλλου αναφέρομε στο νέο νομοσχέδιο “Μπιρμπίλη” και όχι στην απόφαση της ΡΑΕ (2006). Αν αναφέρεται κάτι σχετικό, θα ήθελα να το δω...

   • ataktos avatar
    ataktos @ Benny Hill 20/04/2010 11:36:15

    Ακόμα από την εποχή του αείμνηστου πατριώτη ονόματι Σημίτη

 2. aris. A avatar
  aris. A 16/04/2010 18:30:52

  Ασχετο αλλά μπορείτε να ρωτήσετε το ΥΠΕΧΩΔΕ και την κοινοπραξία Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου γιατί ενώ τα Τέμπη είναι κλειστά πληρώνουμε διόδια στους σταθμούς Μοσχοχωρίου Λάρισας και Λεπτοκαρυάς. Πριν το Πάσχα που ήταν κλειστά τα Τέμπη οι δύο αυτοί σταθμοί δεν λειτουργούσαν γιατί στην ουσία μετά από αυτούς δεν υπάρχει δρόμος πάμε μέσα στην νύχτα από τα βουνά.

 3. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 16/04/2010 19:16:49

  Απορώ με την επιμονή της Μπιρμπίλη. Σε καιρό ύφεσης, λέει, χωρίς να κοκκινίζει, να τριπλασιάσει το κόστος του ρεύματος. Η συμβατική (θερμική) μεγαβατώρα κοστίζει στον ΔΕΣΜΗΕ €35-40. Η αιολική κοστίζει €120-140. Η διαφορά πληρώνεται από τον καταναλωτή, και πάει στο νέο τζάκι της ΤΕΡΝΑ ή του εκπροσώπου της Iberdrola.

  Το επιχείρημα "μα έχουμε τόσο τσάμπα αέρα" απαντιέται με το "ο αέρας είναι χαμηλής ενθαλπίας και εντροπίας, και η μετατροπή του σε ρεύμα δεν συμφέρει".

  Στο επιχείρημα περί μείωσης του CO2, προτείνω μια πτήση πάνω από την Ισλανδία. Πάρτε οξυγόνο.

  Οι ΑΠΕ είναι για κότερα, αυθαίρετα, και πάμπλουτους εκκεντρικούς.

  • ν γεωργιοπουλος avatar
   ν γεωργιοπουλος @ archaeopteryx 16/04/2010 20:15:47

   Να συμφωνησουμε σε 3 πυρηνικους σταθμους?

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ ν γεωργιοπουλος 16/04/2010 22:17:57

    'ενας θα έφτανε. Αλλά και οι δύο μονάδες του Αθανασόπουλου θα είχαν λύσει το ενεργειακό. Αλλά την Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής, όπως και τους "αντίπαλους" του Αθανασόπουλου, δεν την ενδιαφέρει το ενεργειακό.

   • ν γεωργιοπουλος avatar
    ν γεωργιοπουλος @ ν γεωργιοπουλος 17/04/2010 00:37:15

    Λιγνιτης και 2 πυρηνικα εργοστασια ειναι υπεραρκετα για ενεργειακη αυτονομια της χωρας. Τωρα τις φαντασιωσεις της πρασινης αναπτυξης των ΓΑΠ-Μπιρμπιλη δεν τις καταλαβα ποτε.

  • paratiritis2000 avatar
   paratiritis2000 @ archaeopteryx 17/04/2010 01:32:14

   Κοίτα να δείς.
   Μια μέρα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σκεφτώσανται πως θα μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης απο την Ρωσία και πως θα την ξαναγυρίσουν πίσω στην Αμερική τη στιγμή που η αγορά ενέργειας απο την Αμερική με κάθε μέσο εξακολουθεί και παραμένει ακριβότερη. Καθώς έτρωγαν λοιπόν Μουζάκα και Σίς Κεμπάπ απο ντελίβερι (τους τάχει μάθει ο Πάγκαλος) σκέφτηκαν "Ντε στέιλνομε κάπϊον σ'αυτά τα ζώα στο Ελλάντα να τες ντώσει μεϊρικές ιντέες γκια renewable energy" να ξεκινήσομε απο ικεί γκιλα να ντούμε πως τα πάει το εγκείρημα? Ο φέιλος μας ο Γκιώργκος, μπερεί να βοητίσει! Ίσως πάρομε και μεϊρικά φιλέτα γκια μας και τοίς συμμάχος μας ως πάρκς για renewable energy! Μπορεί επίσης να βοητήσει την τσεπη μας αν βρετούν κι αρκαία! Αλλα Μητσοτάκης Yes yes!
   Gοοd idea φίλος,good idea! Lets do it!

  • Benny Hill avatar
   Benny Hill @ archaeopteryx 18/04/2010 16:02:15

   Η αιολική κιλοβατώρα στοιχίζει €88 όχι €120 που αναφέρεται.

 4. spartaner avatar
  spartaner 16/04/2010 20:16:29

  Εγώ προτείνω να ΜΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ αυτό το δωρεάν καύσιμο που έχει η χώρα μας αλλα να αγοράζουμε πετρέλαιο (με τα λεφτά που δεν έχουμε) απο τα πιο αιματοβαμενα καθεστώτα της γης όπως ας πουμε Σ. Αραβία, Ιράν, Δημοκρατία της Τζαμαχιρίας. Μήπως όμως μπορεί κάποιος να μας πεί πώς θα πληρώνουμε απο το 2013 το 1 δισεκαμοτύριο 200 εκατομύρια ευρώ το χρόνο για τη αγορά των ρύπων.?? Και επειδή πριν 4 χρόνια επισκέφθηκα την Ολλανδία και απόρησα σκεπτόμενος.. οτι πρέπει αυτοί οι Ολλανδοι να είναι πολύ (χαζοί)τελικά που προσπαθούν να απεξαρτοτοποιηθούν απο το πετρέλαιο και μέχρι τη κοπριά των βουστασίων την μετατρέπουν σε ενέργεια.. Αλλά εμεις οι απόγονοι του Σωκράτη...και του Πυθαγόρα...δεν μας κάθεται μύγα στο σπαθί μας...
  ANONYMOUS. Αυτό που λές είναι πολύ απλό να γίνει. Αν οι εταιρείες των ανεμογενητριών υποχρεωθούν να δημιουργήσουν ενα αποθεματικό για την αποσυναρμολόγηση των ανεμογεννητριών..Και αφού ειναι τόοοοοοσοοοο κακό οι ανεμογεννήτριες δείτε τι κακό έκαναν στο χωριό ανάβρας Μαγνησίας... Ελεος πια.
  http://www.youtube.com/watch?v=2dx3FC5VkpA&feature=related
  καλο βραδυ...

  Υ.Γ. θέλω να ελπίζω οτι δεν θα πάει εκεί πάλι το ελληνικό κράτος να βάλει τάξη...

  • anonymous avatar
   anonymous @ spartaner 16/04/2010 21:12:30

   Το φιλμάκι το είδα. Όλα τα έργα είναι με επιδοτήσεις. Η βιωσιμότητά τους θα κριθεί όταν σταματήσουν οι επιδοτήσεις.

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ spartaner 16/04/2010 21:25:57

   για πες μου και εμένα που δεν καταλαβαίνω... Πώς με δωρεάν αέρα, το αιολικό ρεύμα πωλείται για 120-140 η μεγαβατώρα όταν η συμβατική πωλείται για 35-40; Πες μου, πώς;

   • ataktos avatar
    ataktos @ archaeopteryx 17/04/2010 09:37:36

    Φτάνει κανείς να επισκεφτεί την Δυτική Μακεδονία να καταλάβει… παντού καταστροφή γη ,νερά αέρας έχουν μεταφέρει στο εξωτερικό κόστος όλες της μα….τους

   • Benny Hill avatar
    Benny Hill @ archaeopteryx 18/04/2010 16:07:21

    Αγαπητέ archaeopteryx.

    Η αιολική κιλοβατώρα στοιχίζει €88 όχι 120, όντως πάλι πιο ακριβή απο την λιγνιτική.

    Το κόστος προκύπτει μόνο απο την απόσβεση του εξοπλισμού και τα κόστη μελέτης και κατασκευής.

    Ο λιγνίτης είναι πιο φτηνός οπως είναι πιο φτηνό να πετάω τα σκουπίδια μου στο δρόμο αντί να τα ανακυκλώνω π.χ.

    Ο Ελληνικος δε λιγνίτης είναι και ραδιενεργός άσχετο αν το κάνουν γαργάρα για προφανείς λόγους.

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ archaeopteryx 21/04/2010 05:27:19

    πασοκικά μαθηματικά: To 35 είναι μεγαλύτερο από το 88!

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ archaeopteryx 21/04/2010 05:28:57

    Να διορθωρώ: πασοκογερμανικά μαθηματικά. Πλήρωνε ραγιά να κρατιέται η μητρόπολη. Και Δανούς βασιλιάδες έχουμε για εξαγωγή

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ archaeopteryx 21/04/2010 05:49:02

    άντε, και για να ανοίξει το μυαλό σου:

    5. “Green” energy hasn’t done much for greenery — or anything else. Since the first Earth Day, wind and solar energy have been fashionable by a variety of names: alternative, appropriate, renewable, sustainable. But today, despite decades of subsidies and mandates, it provides less than 1 percent of the electrical power in the world, and people still shun it once they discover how much it costs and how much land it requires

    http://www.nytimes.com/2010/04/20/science/20tier.html?hpw

    Υπάρχουν οι απόψεις (είναι σαν τις κω_ότρυπες, κάθε ένας έχει και από μία), υπάρχει και η αλήθεια. Ναι είναι έξυπνοι οι Δανοί και οι Γερμανοί. Έμαθαν που είναι τα κορόϊδα και τους πουλάνε ότι μπορούνε. Το Spiegel πριν 3-4 μήνες είχε ένα αρθράκι για το πόσο μάταια και ατελέσφορα είναι όλα τα αιολικά που έχουν βάλει στην Γερμανία.

    Αλήθεια, Benny Hill, γιατί εξαιρεί η Μπιρμπίλη τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ από τις ΑΠΕ. Ήδη συμβάλλουν το 27% της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα. Γιατί δεν δίνει στην ΔΕΗ την επιδότηση που θέλει να δώσει σε Τέρνες, Μέρνες κλπ; Δεν σε προβληματίζει; 3,020 στα 11,070 MW είναι υδροηλεκτρικά. Βιώσιμες ΑΠΕ, αλλά γιατί είναι απ έξω;

  • paratiritis2000 avatar
   paratiritis2000 @ spartaner 17/04/2010 01:37:30

   Αλλά εμεις οι απόγονοι του Σωκράτη…και του Πυθαγόρα… μπορούμε να προκηρύξουμε διαγωνισμό με Ελληνικές εφευρέσεις για άλλες πηγές ενέργειας εκτός απο τις προτεινόμενες. Οχι να αγοράσουμε τις πανάκριβες Αμερικάνικες και συμμαχικές τους μόνο και μόνο για να μη ξεμείνει αυτό το μπλόκ απο δουλειές. Αν είναι να ματώνουμε τον νέο και τον ηλικιωμένο για να βγάλουν αυτοί χρυσάφι ακόμη μια φορά να τους χέσω για συμμάχους.

   • spartaner avatar
    spartaner @ paratiritis2000 17/04/2010 20:03:57

    Σε αυτό που λές θα συμφωνήσω..αλλά να τα πείς σε αυτούς που εδώ και μερικές δεκαετίες απαξιούν και διώχνουν τους Ελληνες επιστήμονες..Εννοώ τους πολιτικούς μας ΟΛΩΝ τών αποχρώσεων αλλα βέβαια εμμέσως και μας τους ψηφοφόρους τους.* Διοτι τελικά οι πολιτικοί μας ειναι ο καθρεφτης μας. η οχι?
    Καλο βραδυ.

  • Γιώργος avatar
   Γιώργος @ spartaner 19/04/2010 20:51:39

   Έλεος πια με αυτό το παραμύθι της Ανάβρας!!!

   100 χιλιάδες ευρώ κέρδος για το δήμο, ίσα - ίσα για τα στραγάλια τους φτάνουν.
   Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, είναι η κτηνοτροφία και φυσικά με τη ορθή χρήση και εκμετάλλευση των οικονομικών προγραμμάτων.
   Η Ανάβρα έγινε το σύμβολο της προπαγάνδας των ΑΠΕ. Γιατί, όταν αναφέρονται σε αυτή (ως το “μεγάλο αναπτυξιακό θαύμα”) τα ΜΜΕ δεν μας αναφέρουν πόσα τουριστικά καταλύματα υπάρχουν και πόσοι τουρίστες την επισκέπτονται; Ποια τα έσοδά τους από τον τουρισμό; Φυσικά δεν τολμούν να το αναφέρουν γιατί είναι (0) μηδέν τα έσοδά τους...
   Η Ανάβρα ήταν και είναι ένα χωριό με ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Ήρθαν οι μεγαλοκαρχαρίες της πράσινης ανάπτυξης και δεν βρήκαν καμία αντίσταση άρνησης στα σχέδιά τους.
   Έτσι, εκμεταλλευόμενοι την ήδη ανεπτυγμένη οικονομικά Ανάβρα, προσπαθούν να πείσουν όλους μας, ότι η οικονομική επιτυχία της, οφείλεται στην ανάπτυξη των ΑΠΕ...

   Δηλαδή τροφή - σαβούρα για ηλίθιους.

   Έ! μη τρελαθούμε τελείως!!!

 5. surabayias avatar
  surabayias 16/04/2010 20:39:33

  Δε μου λέτε ρε μάγκες, αφού δεν γουστάρετε ρεύμα από ΑΠΕ μήπως γουστάρετε να πληρώνετε την κιλοβατώρα στην διπλάσια - τριπλάσια τιμή από τους υπόλοιπους ιθαγενείς; Δεν διάβασα με προσοχή το κείμενο, αλλά τις κατσίκες γιατι τις ξεχάσατε;; Αυτοί οι έρημοι στην Πτολεμαίδα, την Μεγαλόπολη , την Μελίτη δεν βγαίνουν να πούνε τις αηδίες σας.. Για συνέλθετε λίγο

  • Benny Hill avatar
   Benny Hill @ surabayias 18/04/2010 16:09:56

   Μαζι σου.

   Συμπληρώνω ότι οι Γερμανοί, Δανοί και Ισπανοί είναι προφανώς πιο ηλίθιοι απο εμάς του γάτους για αυτό έχουν γεμίσει τον τόπο τους με Ανεμογεννήτριες.

   Νομίζω ?

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 21/04/2010 19:51:47

    σου βρήκα ένα γράφημα, benny hill, μούρλια. Αν μπορέσω να το στείλω στον factorx και αν μπορεί να το αναρτήσει εδώ στα σχόλια... είναι διαφήμιση για αιολικά από σκανδιναυικό όμιλο.

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 24/10/2011 11:18:48

    αχ... που να σε βρώ τώρα... Να μου πιες γιασ Ισπανούς και Πορτογάλους (και Δανούς)... που να σε βρώ

  • Γιώργος avatar
   Γιώργος @ surabayias 21/04/2010 15:09:18

   Καλέ μου φίλε surabayias
   Η άγνοιά σου σε κάνει να λες ασυναρτησίες...

   Το ρεύμα από ΑΠΕ κοστίζει πολύ πολλαπλάσια περισσότερο από το συμβατικό.

   Λες ότι:
   “Αυτοί οι έρημοι στην Πτολεμαίδα, την Μεγαλόπολη , την Μελίτη δεν βγαίνουν να πούνε τις αηδίες σας..
   Για συνέλθετε λίγο”

   Μάλλον δεν κατάλαβες καλά... Το αντίθετο συμβαίνει μάλιστα. Δεν θέλουν να κλείσουν το εργοστάσιο γιατί απλά θα μείνουν άνεργοι.

   Όσο για τις κατσίκες... άλλοι τις “διαφήμιζαν”. Οι μεγαλοεργολάβοι διέδιδαν αυτές τις ηλιθιότητες για να μειώσουν τη λογική μας. Φυσικά οι έχοντες άγνοια ...τσίμπησαν.

   Φιλική συμβουλή.
   Ενημερώσου πρώτα, πριν γράψεις...

 6. spartaner avatar
  spartaner 16/04/2010 20:41:09

  http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=53&t=177088

  δειτε και αυτο...

 7. spartaner avatar
  spartaner 16/04/2010 20:50:06

  urabayias says:
  16/04/2010 at 22:39

  Δε μου λέτε ρε μάγκες, αφού δεν γουστάρετε ρεύμα από ΑΠΕ μήπως γουστάρετε να πληρώνετε την κιλοβατώρα στην διπλάσια – τριπλάσια τιμή από τους υπόλοιπους ιθαγενείς; Δεν διάβασα με προσοχή το κείμενο, αλλά τις κατσίκες γιατι τις ξεχάσατε;; Αυτοί οι έρημοι στην Πτολεμαίδα, την Μεγαλόπολη , την Μελίτη δεν βγαίνουν να πούνε τις αηδίες σας.. Για συνέλθετε λίγο

  Δεν κατάλαβες ακόμα αγαπητέ φίλε οτι η Μεγαλόπολη και η Πτολεμαίδα δεν ανήκουν στην Ελλάδα?Αστους αυτούς τους βλάκες εκεί να τραβάνε το ζόρι τους με τη μόλυνση του περιβάλλονοντος.. Τι ενδιαφέρει τους εκτός Πτολεμαίδας και Μεγαλόπολης Ελληνες.. τι συμβαίνει σε αυτές τις 2 περιοχές του Ελλαδιστάν..??? Αν θυμασαι ο κύριος Σουφλιά είχε πεί κάποτε οτι η ΠΥΡΙΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ειναι πράσινη ενέργεια και τον έκραξε ο ομοιδεάτης του κύριος Δημας Ελληνας επίτροπος στη ΕΕ και πρωήν υπουργός της ΝΔ. Αλλα τι να πείς στους πολίτες μιας χώρας όπου δεν συνενοούντε ουτε πως θα μετατρέπουν τα σκουπίδια σε χρυσάφι (κυριολεκτώ) αυτό που λέω..το έχω δεί στη Γερμανία και Ελβετία πώς γίνεται η κατεργασία τους και τροφοδοτούν με ρεύμα ολόκληρα χωριά άσε που δημιουργούν και θέσεις εργασίας..Αλλα τι να κάνεις για αυτό φταίνε πάλι οι κερδοσκόποι και οι Αμερικάνοι όπως και οι άλλοι οι μη έλληνες...

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ spartaner 16/04/2010 21:05:11

   http://www.antinews.gr/?p=5192

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ spartaner 16/04/2010 21:30:34

   μα ΕΣΥ θες να πληρώνεις τριπλάσια την μεγαβατώρα... Πόσο κάνει 140 δια 40; 140 η αιολική, 40 η συμβατική. Για κάνε την διαίρεση... 3 και κάτι.

   Δεν ξέρω τι είναι πράσινο, τα πράσινα άλογα είναι πράσινα, αλλά το κάρβουνο παράγει ρεύμα. Και τα πυρηνικά παράγουν ρεύμα. Πολύ ρεύμα. Φτηνότερο από τα αιολικά. Ακριβότερο από το κάρβουνο. Τι φοβάσαι παραπάνω; Το CO2 ή το ρίσκο που έχουν οι Γάλλοι, που ζούν από τα πυρηνικά.

   Όσο για τα σκουπίδια, και για την Μαφία είναι χρυσάφι. Πληρώνεις για να τα ξεφορτώνεσαι. Καλή η ιδέα, αλλά το χρυσάφι το παίρνει αυτός που τα ξεφοτρτώνεται.

 8. zame avatar
  zame 16/04/2010 21:01:37

  απόλυτη & άμεση ανακύκλωση..να
  μετατρέπουν τα σκουπίδια σε "χρυσάφι" και μαλιστα "καθετα" απο την οικιακη παραγωγη τους... να διοχετεύονται για την επόμενη χρήση τους...

 9. spartaner avatar
  spartaner 16/04/2010 21:11:22

  αλενακι..
  Ασε ασε τι να σου πώ τα είδα αυτά στη πόλη που μένω.. στο εξωτερικό...και σκέφθηκα αν μας το προτείνουν αυτο στη Αθήνα θα βγούν οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ και θα πούνε πόσο κακό κανουν στο περιβάλλον..Ασε στη Ελλαδα ζεις δεν υπάρχει ελπις...

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ spartaner 16/04/2010 21:15:35

   μα αν βάλεις φίλτρα στις μονάδες καύσης οικιακών απορριμμάτων και τηλεθερμίας λύνεται το πρόβλημα, βλέπε τηλεθερμία Βιέννης και αλλού,

 10. zame avatar
  zame 16/04/2010 21:36:37

  κορυφαία εναλλακτική μορφή
  η ενέργεια που καταναλώνετε κατά την διάρκεια σεξουαλικής επαφής...να μπορούσε να μετασχηματισθεί & διοχετευθεί,αποθηκευτεί..για την οικιακή ενεργειακή κατανάλωση.

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ zame 16/04/2010 21:46:06

   σιγά την ενέργεια... 150 θερμίδες. Άλλο ενέργεια, και άλλο ...ορμόνες.

 11. spartaner avatar
  spartaner 16/04/2010 21:46:39

  Αγαπητέ αρχαιοπτερυξ.. οχι δεν θέλω να πληρώνω διπλάσια η τριπλάσια τη τιμή του ρεύματος.. Μην ξεχνας οτι το κόστος της μολυνσης δεν το πληρώνουμε ακόμα εννοω το κόστος του co2/ Υπάρχουν χώρες που το έχουν θεσπίσει..Κάνε υπομονή και θα έλθει..Αλλα ως λαός δεν προγραματίζουμε ποτε. Τρεχουμε πίσω απο τα προβλήματα αντι να τα προλαμβάνουμε..Γιαν να καταλάβεις εδώ και 5 με 10 χρόνια άρχισαν οι γερμανοί και οι Αυστριακοί να συντηρούν τα δάση τους διότι απο κει κερδίζουν τη βιομάζα.Συνεπώς εσωτερικές πηγές ενέργειας και όχι εισαγώμενες..Προτιμώ να έχω ενέργεια που τη συντηρώ ΕΓΩ, την τοποθετώ ΕΓΩ την αποσυναρμολογώ ΕΓΩ και να μην στηρίζομαι στο κάθε πετρελαιά που ανεβάζει τις τιμές.. Αλλωστε τα αποθέματα του πετρελαίου μειώνονται πιά ..και δεν ξέρω εκτός απο τους αμερικάνους στρατιώτες που πάνε να σκοτώνονται για αυτά θα υπάρχουν και ευρωπαικοί λαοί να στέλνουν στρατο να φυλάει τα περάσματα του πετρελαίου..Οσον αφορά για σκουπιδια..χρυσάφι και μαφία δες αυτη την ιστιοσελίδα να δείς οτι και τα σκουπίδια μετατρέπονται σε χρυσάφι χωρίς μαφία...http://www.kebag.ch/
  καλο βραδυ...

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ spartaner 16/04/2010 22:16:11

   Φυσικά και είμαι υπέρ της θερμικής εκμετάλλευσης των σκουπιδιών. Χαίρεσαι να καις αέριο για να ξεφορτωθείς τις διοξίνες. Η Ελλάδα έχει πιο πολύ λεμονόκουπα από την Αυστρία, αλλά ο Ακτορας ευχαρίστως θα πληρωθεί για να την κάψει και αυτή. Προσωπικά είμαι υπέρ της πυρόλυσης (έναντι της καύσης). Μην φοβάσαι ωστόσο, εδώ θα γίνει ότι θέλουν οι χωματουργοί.

 12. scarab avatar
  scarab 16/04/2010 21:54:31

  Καλά σοβαρά πιστεύετε ότι αυτό το σούργελο ενδιαφέρεται να λύσει το ενεργειακό της χώρας ???
  Κάτι άλλο έχει στο μυαλό της....τα έχουμε ξαναπεί.
  Διέλυσε το πολεοδομικό και τώρα πήρε μπάζα τα βουνά.
  Πάντως πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι υπέροχο θέαμα να βλέπεις τις κορυφές των περήφανων βουνών μας και στο περίγραμμα να φυτρώνουν ανεμιστήρες.
  Νομίζεις ότι είναι playmobil
  Σουρεαλισμός!!!

  • paratiritis2000 avatar
   paratiritis2000 @ scarab 17/04/2010 01:42:28

   κόλπο για αποχαρακτηρισμό εκτάσεων για νέες ΝΑΤΟΙΚΕΣ βάσεις, αρχαιοκαπηλία, εδαφικές διεκδικήσεις, χώρους ταφής τοξικών αποβλήτων, πρόφαση για εκμετάλλευση άλλων πηγών ενέργειας στο υπέδαφος.

 13. ΠΗΛΕΑΣ avatar
  ΠΗΛΕΑΣ 16/04/2010 22:38:46

  Το κόστος αποσβέσεως είναι πολύ μεγάλο για τις ΑΠΕ κάθε είδους. Και το τέλος ΑΠΕ στους λογαριασμούς μας της ΔΕΗ όλο και μεγαλώνει, σαν αποτέλεσμα της παραγόμενης (και πληρωνόμενης) πράσινης ενέργειας. Πιστεύω ότι αν αφήσουμε τις ιδεοληψίες, η πυρηνική ενέργεια είναι η βέλτιστη λύση για την Ελλάδα. Πολύ φτηνή ενέργεια σε βάθος χρόνου, το κόστος κατασκευής μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και περί σεισμοπάθειας ρωτήστε τους Ιάπωνες.

 14. ΠΗΛΕΑΣ avatar
  ΠΗΛΕΑΣ 16/04/2010 22:42:21

  Εννοείται ότι η ιδέα για ανανεώσιμες πηγές δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ταιριάζουν ιδανικά με την πυρηνική, που μπορεί να αυξομειώνεται κατά το έλλειμμα τους.

 15. spartaner avatar
  spartaner 16/04/2010 22:55:05

  Nai αλλα πες μου ΠΗΛΕΑΣ που θα θάβουμε τα απόβλητα που ως γνωστόν ακτινοβολούν για καμμια χιλιαδια χρονια..Δεν έχω την εντύπωση οτι θα το αποδεχθούμε σαν κοινωνία...Η θα τα εξάγουμε...??Είναι απο τους λίγους τομεις οι ΑΠΕ που έχουμε πλεονεκτήματα εν σχέσει με αλλες χώρες και όμως τα κάναμε μπαχαλο και κει..

  • ν γεωργιοπουλος avatar
   ν γεωργιοπουλος @ spartaner 17/04/2010 00:35:03

   Οπως τα θαβει η Ελβετια, η Γαλλια, η Ιαπωνια πρωταθλητριες στις περιβαλλοντικες επιδοσεις.

  • paratiritis2000 avatar
   paratiritis2000 @ spartaner 17/04/2010 01:45:42

   Εδω, αν αποχαρακτηρίσουν εκτάσεις δήθεν για αιολική ενέργεια και μετά "κολήσει" το σχέδιο και δεν κολήσει και ο αποχαρακτηρισμός θα έρθουν να σου θάβουν τα δικά τους απόβλητα οι άλλοι έτσι κι αλλιώς.
   1ον ζουμε στην Ελλάδα
   2ον μας κυβερνά ΠΑΣΟΚ.

 16. pizza avatar
  pizza 17/04/2010 04:19:22

  Καλα αστη την Μπιρμπιλη. Δεν υπολογιζη κοστος και θελη το δικο της. Αυτο παντα συμβαινει με αυτους που εχουν βιδα στο κεφαλι με τα οικολογικα

 17. pizza avatar
  pizza 17/04/2010 04:22:00

  http://www.youtube.com/watch?v=9SXQGmM3Ghc

 18. ataktos avatar
  ataktos 17/04/2010 09:42:23

  Αφού σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ούτε ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ το Ενεργειακό Μίγμα (Ενεργειακό Ισοζύγιο) για τα επόμενα 20 χρονιά (μοναδικό κράτος στην Ε.Ε.) έστω κατά προσέγγιση…. όλα είναι ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ στο γόνατο δεν υπάρχει πρωτογενή εργασία

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ ataktos 17/04/2010 10:02:36

   φίλε άτακτε, δεν είναι καθόλου στο γόνατο. Όπως ξέρεις, τα ενεργειακά τα ελέγχουν 3-4 τσιφλικάδες, και 2-3 μεταφορείς. Μερικοί τσιφλικάδες είναι χωματουργοί, μερικοί είναι πιτσικόμηδες, μερικοί μπιζιναδόροι, και μερικοί "εφοπλιστές". (Μερικοί έχουν και τράπεζες). Β, Λ, Α, Μ, και βάλε και τους 2-3 χωματουργούς και τα ψυχοπαίδια τους. Αυτοί ελέγχουν το ενεργειακό. Αν πας να σχεδιάσεις, θα σε καθαιρέσουν, ή θα σα καθαρίσουν, για να μην χάσουν την βολή και το ψωμάκι τους.

   Τα αιολικά τα προωθούν οι 2-3 εισαγωγείς αερίου και πετρελαίου, σε συμμαχία με μεταπρατικά τρωκτικά. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για μείγμα ή για κόστος ρεύματος. Για μεγιοστοποίηση προσωπικών, κατα προτίμηση μάυρων, αποδοχών ενδιαφέρονται. Κοινώς, για after tax free cash flow που θα έλεγαν και στην Goldamn Sachs. χαχαχαχα!

   • ataktos avatar
    ataktos @ archaeopteryx 17/04/2010 12:31:09

    το βλέπω και εδώ στο χωρίο μου.... που εξαπολύθηκαν τα κοράκια του Κοπελουζου και "προσφέρουν" στους καταναλωτές πάνω από 500 Ευρό "εκπτώσης " σχετο τσίρκο

   • ataktos avatar
    ataktos @ archaeopteryx 17/04/2010 12:36:20

    αυτά που λες τα έχω ζήσει στο πετσί μου και στα επιβεβαιώνω ..χε στα μέσα

 19. NM avatar
  NM 17/04/2010 10:25:43

  Κοιταζοντας σε οριζοντα 20-30 ετων, θα καταναλωνουμε περισσοτερη ενεργεια απο σημερα και θα εχουμε περισσοτερο πληθυσμο. Οι ΑΠΕ που θα εγκαταστηθουν ουτε μικρο ποσοστο αυτης της αυξημενης ζητησης δεν θα καλυπτουν και μαλλον θα εχουν κανει μεγαλη ζημια στον τουρισμο. Αρα οι αντιδρασεις και αυτης και της προηγουμενης κυβερνησης εναντιον της πυρηνικης ενεργειας και της χρησης λιθανθρακα (με carbon capture), οι δυο πρωτογενεις ενεργειακες μορφες που αναγκαστικα θα εχουν μεγαλη συνεισφορα σε ολον τον κοσμο στο μελλον, ειναι πραγματικες ανοησιες. Με εξαιρεση το Εθνικο Συμβουλιο Ενεργειακης Στρατηγικης (διαβαστε την εκθεση του περσυ το καλοκαιρι) και την τεως διοικηση της ΔΕΗ, νομιζω οτι ολοι οι υπολοιποι που μιλανε δημοσια για ΑΠΕ και ενεργεια εχουν δυστυχως πολυ περιορισμενη αντιληψη του θεματος.

  (Μεχρι βεβαια να τους το φορεσουν με το ζορι ΕΕ και ΔΝΤ για να βγαλουν κανα φραγκο οι ξενες εταιρειες, οπως μας φορτωνουν τωρα ανεμογεννητριες που μας ενοχλουν...)

 20. DrNo avatar
  DrNo 17/04/2010 10:42:18

  Αν είχε να πουλήσει κάτι η Τίνα ήτσαν το οικολογικό, εναλλακτικό στυλάκι!
  Κι όμως έστρεψε εναντίον της τους οικολόγους , με ένα άθλιο νόμο με τίτλο: "Ολες οι ΑΠΕ δικές σας πολυεθνικές & εργολάβοι και ο λαός θα σας πληρώνει ανευ όρων"!
  Αυτά δεν συνέβησαν επί ΝΔ, η οποία έβγαλε δυο νομμοσχεδια για ΑΠΕ: Ν 3468/06 και Ν.3734/09. Και οι οικολόγοι δεν είχαν ξεσηκωθεί όπως σήμερα

 21. DrNo avatar
  DrNo 17/04/2010 11:07:24

  Προς όλους τους αναγνώστες που μιλούν για CO2:

  Μάθετε φίλοι οτι η Ελλάδα παράγει μόνο το 0,4% των ρύπων CO2, που παράγει η Ευρώπη των 27 κρατών. Εν συνεχεία, η Ευρώπη των 27 παράγει μόνο το 12% των ρύπων στον πλανήτη!
  Συνέλθετε και μην πέφτετε θύματα από τα παιδαριώδη επιχειρήματα των "υπαλλήλων" των πολυεθνικών που θέλουν να μας γεμίσουν ανεμογεννητριες και πυλώνες υψηλής τάσης και να θησαυρίσουν με δικά σας χρήματα για 25 χρόνια...
  Οσον αφορά την Πτολεμαιδα (οπου και εδώ πέφτετε θύματα), μάθετε πως το προβλημά της είναι οι πεπαλαιωμένες μονάδες (40 ετών) και είναι ΑΣΧΕΤΟ με τον επιχειρούμενο βομβαρδισμό ανεμογεννητριών σε Σκύρο, Κέρκυρα, Λέσβο, Κυκλάδες κλπ. Όσες ανεμογεννητριες κι αν στηθούν, το πρόβλημα της Πτολεμαιδας θα παραμένει, εκτός αν εκσυγχρονιστούν οι Μονάδες της ΔΕΗ που βρίσκονται εκεί!

 22. DrNo avatar
  DrNo 17/04/2010 11:17:28

  Τελευταίο: Οσον αφορά το ΚΟΣΤΟΣ CO2, για το οποίο σας τρομάζουν οι αιολικοί μπουρδολόγοι μάθετε τα εξής:
  1. Είναι παντελώς αυθαίρετα και ανοησίες αυτά που λένε οτι το ρευμα θα αυξηθεί από το 201 λόγω μηδενικών ανοχών ρύπων και γι' αυτό πρέπει να βάλουμε πολλά αιολικά πάρκα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό σε Οδηγία της Ευρώπης. Υπάρχει μόνο σε σχέδιο-πρόταση Δανών/Γερμανών (που κατασκευάζουν ανεμογεννητριες...)
  2. Είναι στη διακριτική ευχέρια κάθε Κράτους μέλους να καταψηφίσει το σχέδιο όταν και αν πάει προς ψήφιση σαν Οδηγία, ή να ζητήσει εξαίρεση!
  3. Εκεί που είμαστε φάουλ είναι στον εκσυγχρονισμό των πεπαλαιωμένων μονάδων ΔΕΗ και στην απελευθέρωση της αγοράς, όπου έχουμε υπερβεί τα χρονοδιαγράμματα.

  • spartaner avatar
   spartaner @ DrNo 17/04/2010 19:58:51

   Αυτή ειναι η απάντηση στο σχόλειο σου.
   http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13901&subid=2&pubid=27357147

   • DrNo avatar
    DrNo @ spartaner 17/04/2010 23:06:39

    Ποια απάντηση; Επιβεβαιώνει το σχόλιο οτι στον εκσυγχρονισμό πεπαλαιωμένων μονάδων έχουμε μείνει πίσω...

  • spartaner avatar
   spartaner @ DrNo 18/04/2010 12:48:15

   ΟΧΙ ακριβώς επιβεβαιώνει μέρος του σχολειου σου και ότι δεν υπαρχουν περιθώρια παρατάσεως.. Συνεπώς πρεπει να ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ εφ ΄όσον μολύνουμε.. Να τι γράφει..#####Εν τω μεταξύ στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει σοβαρή συζήτηση για την αυστηροποιήση της νομοθεσίας και την κατάργηση της μεταβατικής περιόδου.##### .....Συνεππως δεν είναι στη διακριτική ευχέρια του κάθε κράτους... οπως γράφεις..

   • DrNo avatar
    DrNo @ spartaner 18/04/2010 22:07:28

    Οπως το πακέτο διάσωσης πρέπει να εγκριθεί από την κάθε χώρα μέλος Ε.Ε., το αυτό ισχύει για την κάθε Οδηγία.
    Αν η Ελλάδα επιθυμει να στερηθεί τη διακριτική της ευχέρια να καταψηφίσει ή να διαπραγματευτεί προς το συμφέρον της, τους ρύπους (το "πληρώνουμε εφ' όσον μολυνουμε" όπως λές) είναι άλλη ιστορία!
    Αν ψάχνεις πρόβατα, είσαι σε λάθος γειτονιά!

 23. DrNo avatar
  DrNo 17/04/2010 11:18:14

  ..από το 2013 λόγω...

 24. ΠΗΛΕΑΣ avatar
  ΠΗΛΕΑΣ 17/04/2010 18:17:42

  Το "νέο" σχάσιμο υλικό για Πυρηνική Ενέργεια λέγεται Θόριο. Και το διαθέτουμε και εντοπίως! Και έχει υποδεκαπλάσια απόβλητα, που μπορούν να ταφούν και στην ημεδαπή χωρίς δράματα. Η Ινδία έχει βάλει πρόσω ολοταχώς στην εγκατάσταση πολλών και πριν το αποφασίσουμε εμείς, θα εξάγει και τεχνογνωσία.

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ ΠΗΛΕΑΣ 17/04/2010 18:33:14

   Η πυρηνική στην Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα: Τι θα απογίνουν οι εμπλεκόμενοι τσιφλικάδες; Κλέφτες;

   • ν γεωργιοπουλος avatar
    ν γεωργιοπουλος @ archaeopteryx 17/04/2010 18:51:50

    Ε ναι, πυρηνικα εργοστασια δεν εχουν τα φοντα να κατασκευασουν οι ενθαδε κατασκευαστικες.

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ archaeopteryx 17/04/2010 19:22:06

    δεν είναι μόνο αυτό... αν έχεις 1600MW από πυρηνικό, δεν χρειάζεσαι αέριο (κλαίνε 2-3), δεν χρειάζεσαι πετρέλαιο (κλάααμα) και σίγουρα δεν χρειάζεσαι αιολικά. Και, κυρίως, ενώ στα αιολικά και στα λοιπά έχει μιζες, μικρές και μεγάλες, τα πυρηνικά εποπτέυονται και δεν αφήνουν γκρίζο χρήμα. Άντε λίγο στα χωματουργικά... αλλά από τα μπετά και μετά --γιόκ.

   • ν γεωργιοπουλος avatar
    ν γεωργιοπουλος @ archaeopteryx 17/04/2010 19:57:37

    Συμφωνω με αυτο που λες, αλλα δεν νομιζω οτι ξεμπλεκουμε με πηρυνικη ενεργεια απο το πετρελαιο. Αεροσκαφη, πλοια και αυτοκινητα δεν λειτουργουν ακομα με μπαταριες. Ομως θα ειναι ενα τεραστιο βημα στην ενεργειακη απεξαρτηση. Να συμπληρωσω πως πολλοι που δεν θελουν ηλεκτροκινητο ταχυ σιδηροδρομο, θα δυσαρεστηθουν με την πυρηνικη ενεργεια.

  • spartaner avatar
   spartaner @ ΠΗΛΕΑΣ 17/04/2010 19:46:21

   Αχ βρε ΠΗΛΕΑΣ στην Ελλάδα θα ταφούν τα απόβλητα χωρίς πρόβλημα???? οταν δεν είμαστε σαν λαός ίκανοι να διαχερισθούμε ουτε 1 σύστημα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και να απαλαγούμε απο τα σκουπίδια?? Mήπως τελικά ΥΠΕΡΤΙΜΑΣ τις δυνατότητες της χώρας μας. Σε ποιόν κρατικό η ιδιωτικό ανευθυνουπεύθυνο μπορώ να στηριχθώ όταν έχουμε τις πασίγνωστε ελληνικές αδυναμίες και την πολιτική ανικανότητα...

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ spartaner 17/04/2010 22:54:20

    έλα, μην μπουρδολογείς. Τα απόβλητα τα παίρνει πακέττο ο προμηθευτής του "καυσίμου"

 25. Κωνσταντίνος avatar
  Κωνσταντίνος 18/04/2010 00:52:45

  Επειδή ακούω ένθεν και ένθεν είτε τις απόψεις των ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από διάφορα συμφέροντα, είτε τις απόψεις πολλών άλλων συμφερόντων θα συνιστούσα σε όποιον ενδιαφέρεται να έχει άποψη για το θέμα να διαβάσει τα παρακάτω έτσι για να ξέρει γιατί πράγμα μιλάει και ποιές οι δυνατότητες της κάθε μορφής ενέργειας αντί να παπαγαλίζει απλά ότι του σερβίρεται από την μία ή από την άλλη πλευρά.

  http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/book/tex/cft.pdf
  ή σε μορφή html
  http://www.withouthotair.com/
  ..................................

  http://www.lowtechmagazine.com/2008/09/urban-windmills.html

  http://www.lowtechmagazine.com/2008/03/the-ugly-side-o.html

  http://www.lowtechmagazine.com/2009/11/renewable-energy-is-not-enough.html

  ..........................................................................

  Αν και σίγουρα υπάρχουν πιό ειδικοί από μένα ( σίγουρα πάντως όχι η Μπιρμπιλομάτα ή κάποιοι πρόεδροι ΜΚΟ και Οικολογιζόντων κομμάτων), από αυτά που γνωρίζω πιστεύω η Ελλάδα θα έπρεπε να κινηθεί στα πλαίσια της "πράσινης" ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των αντίστοιχων Κοινοτικών πόρων ώς εξής:

  - Αντικατάσταση όλων των λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με (ΑΗΣ) με σταθμούς κυψελών καυσίμων MCFC.
  Με 85% απόδοση έναντι των 38% των ΑΗΣ αυτόματα έχουμε πτώση στο μισό των εκπομπών άνθρακα και μικρότερη τιμή κιλοβατώρας.
  Μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ανθρακούχα ένωση (οργανική ή μη)συνεπώς έχει ευελιξία καυσίμου (άνθρακας - βιόμαζα).
  Δεν δημιουργεί διοξίνες, ραδιενεργά και λοιπά αιωρούμενα σωματίδια.
  Είναι νέα τεχνολογία και μπορούμε να την απορροφήσουμε-βελτιώσουμε με έρευνα και να την εξάγουμε σε αναπτυσσόμενες χώρες που πιέζονται να μειώσουν τις εκπομπές τους στο μισό.

  - Δημιουργία σε κάθε επαρχία ή νομό κέντρα αναερόβιας χώνευσης οργανικών απορριμάτων και καύσης του βιοαερίου σε κυψέλες καυσίμου CHP (combined heat and power) με αστική τηλεθέρμανση.
  Απόδοση 60% που αγγίζει το 98% με την τηλεθέρμανση.
  Ουδέτερο ή αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα.
  Μπορούν να δημιουργηθούν νέες πατέντες προς εξαγωγή.
  Δεν παράγει διοξίνες όπως η καύση των σκουπιδιών και της λημματολάσπης, δεν παράγει επικίνδυνα αέρια και αέρια του θερμοκηπίου όπως η χώνευση ή η Υγειονομική ταφή.
  Δημιουργεί λίπασμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις καλλιέργειες βιομηχανικών φυτών (βαμβάκι,λινάρι, κενάφ, κράμβη, τριαντάφυλλο κ.α.) ώστε σε κύκλο τριετίας ή πενταετίας και με no till πρακτικές να έχουμε γόνιμα χωράφια και βιοποικιλότητα και αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της γεωργίας και χαρακτηρισμό όλων των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδος σε οργανικά με το ανάλογο κέρδος.

  - Δημιουργία αστικών αιολικών πάρκων συγκομιδής μεγάλου ύψους στις μεγάλες πόλεις.
  Καμία σχέση με τους ανεμόμυλους, περισσότερο μοιάζει με χαρταετούς.
  Μεγαλύτερη και σταθερότερη απόδοση (περίπου 60% πάνω των ανεμόμυλων), χαμηλότερο αισθητικό αποτύπωμα, εκμετάλλευση ήδη χρησιμοποιημένης γής (πχ ενός γηπέδου ποδοσφαίρου), καμία επίπτωση στην πανίδα του τόπου.

  - Δημιουργία ή και υποχρεωτική τοποθέτηση Combined Heat and Power Φωτοβολταϊκών κεραμιδιών και σκεπών στα περισσότερα σπίτια.
  Νέα τεχνολογία, μπορεί να κατασκευαστεί και στην Ελλάδα. Μπορούν να γίνουν αντιγραφές των ήδη υπαρχόντων πατεντών με ελάχιστες μετατροπές ή να γίνουν νέες πατέντες και να προωθηθούν σε εξαγωγές ολοκληρωμένων συστημάτων.
  Απόδοση 85% έναντι του 15% των φωτοβολταϊκών.

  Αν γίνουν όλα τα παραπάνω δεν χρειαζόμαστε πυρηνικά. Θα έχουμε υπεραρκετή ενέργεια ώστε να μπορούμε να παράγουμε ακόμα και τεχνητό πετρέλαιο για τα αυτοκίνητα. Αν και θα μπορούσαμε πχ να παράγουμε βουτανόλη μέσω βιολογικής καλλιέργειας. Όσο για τα πυρηνικά απόβλητα που αγχώνονται κάποιοι, υπάρχουν πατέντες και είναι προς έγκριση άλλες ώστε να μπορούσαμε σαν χώρα να τα υποδεχόμαστε και να τα μετατρέπουμε σε εξαγώγιμο προϊόν.

  Υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα θέματα όπως πχ η αιολική κίνηση των πλοίων πατέντα της Thyssen που θα μπορούσε να έρθει σαν διαπραγματευτικό όπλο αν θέλει να πάρουμε τα υποβρύχια να κάνει στο Σκαραμαγκά γραμμή μετατροπής ώστε να μετατραπούν όλα τα Ελληνικά πλοία στην Ελλάδα με κέρδος και σε τεχνογνωσία αλλά και σε καύσιμα των πλοίων.

  Όλα τα παραπάνω κοστίζουν κάτι λιγότερο από τις επιδοτήσεις που θα δώσει η τωρινή κυβέρνηση για τις ΑΠΕ που θα τις ακουμπήσουμε σε Δανούς και Γερμανούς, και θα φέρουν πολλαπλάσια κέρδη, θέσεις εργασίας πτυχιούχων και εξειδικευμένου προσωπικού και το βασικότερο δεν καταστρέφει το περιβάλλον μας.
  Αλλά έτσι ίσως δεν θα φάνε κάποιοι τις επιδοτήσεις.
  Εκτός εάν έχουμε κυβερνώντες με @@ να τους πείσουν να ρίξουν λεφτά σε αυτούς τους τομείς αν θέλουν να κερδίσουν αλλιώς να τους δείξουν την πόρτα.
  Από το ΠΑΣΟΚ δεν το περιμένω αυτό.
  Ελπίζω αν κάποιοι έχετε προσβάσεις στην ΝΔ να καταφέρετε να περάσετε μία τέτοια γραμμή.

  • ν γεωργιοπουλος avatar
   ν γεωργιοπουλος @ Κωνσταντίνος 18/04/2010 02:34:02

   Αν ηταν οι ΑΠΕ τοσο προσοδοφορες και αποδοτικες θα ειχαν χρησιμοποιηθει ηδη. Πριν λιγα χρονια ειχαν ανακαλυψει τον παραδεισο των βιοκαυσιμων, με αποτελεσμα την ανοδο της τιμης των τροφικωμ και τον λιμο σε φτωχες χωρες. Οι ΑΠΕ ειναι εξαιρετικα ενδιαφερουσες αλλα ακομα σε εμβρυικο σταδιο αναπτυξης και αποδοτικοτητας. Ερευνα ναι και πιλοτικη χρηση ναι, οχι ομως εξαρτηση της χωρας απο αμφιβολης ποιοτητας και αποδοτικοτητας πηγες ενεργειας ειδικα σε περιοδους οικονομικης κρισης. Ο λιγνιτης ειναι μια αρκετα συμφερουσα και αποδοτικη μορφη ενεργειας η οποια με τις μοντερνες μεθοδους μπορει να βελτιωσει το περιβαλλοντικο της κοστος(αν βεβαια πιστευει κανεις στο θερμοκηπιο. Προσωπικα δεν πιστευω).
   Και βεβαια το κλασσικο θεμα ταμπου στην Ελλαδα που ειναι η πυρηνικη ενεργεια. Η Βουλγαρια λειτουργει ηδη, η Αλβανια παραγγελνει οποτε σε περιπτωση ατυχηματος ηδη ειμαστε νεκροι. Σε αντιθετη περιπτωση αφηνουμε τις ομορες χωρες να ειναι ενεργειακοι ανταγωνιστες και να αγοραζουμε ενεργεια απο τα πυρηνικα τους εργοστασια. Αυτο ονομαζεται σε απλα ελληνικα, ....κια ολκης. Ξεχαστε τι λενε οι οικολογοι, η Μπιρμπιλη για πρασινες αναπτυξεις κλπ. Καθε μορφη ενεργειας οταν καιγεται παραγει θερμικη μολυνση (πρωτος θερμοδυναμικος νομος Ενεργεια=>Εργο+Θερμοτητα) δεν υπαρχει καθαρη ενεργεια δηλαδη.

   • Κωνσταντίνος avatar
    Κωνσταντίνος @ ν γεωργιοπουλος 18/04/2010 03:44:03

    Για να θεωρηθεί μία μορφή παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμη πρέπει να μπορεί να παράγει ενέργεια για περισσότερα από 1000 χρόνια.
    Ως εκ τούτου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο άνθρακας (λιθάνθρακας, λιγνίτης, κάρβουνο), η αιολική και η ηλιακή.
    Ακόμα και τα πυρηνικά δεν θεωρούνται ανανεώσιμες γιατί τα καύσιμά τους με τον σημερινό ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας αντέχουν για 250 χρόνια, είτε χρησιμοποιήσουμε ουράνιο, είτε πλουτώνιο, είτε λίθιο, είτε θόριο.

    Για να θεωρηθεί μία μορφή παραγωγής ενέργειας βιώσιμη, πρέπει το κόστος της κιλοβατώρας να είναι κάτω από τα 0.10 ευρώ.
    Ο άνθρακας είναι στα 0.05 με 0.07, η πυρηνική οριακά στο 0.09 με 0.11 και οι υπόλοιπες εκτροχιάζονται στις 0.30 και άνω.

    Για να θεωρηθεί μία μορφή παραγωγής ενέργειας "οικολογική" πρέπει η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που παράγει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και με αυτή τη συνθήκη οι πιό "βρώμικες" μορφές ενέργειας είναι με φθίνουσα σειρά οι ΑΗΣ,τα φωτοβολταϊκά, τα βιοκαύσιμα,οι ανεμογεννήτριες και η πυρηνική. Επίσης θα πρέπει να μην βλάπτει τον περιβάλλοντα χώρο οπότε η φθίνουσα σειρά είναι ΑΗΣ, τα φωτοβολταϊκά, η πυρηνική, οι ανεμογεννήτριες και τα βιοκαύσιμα.

    Όταν σχεδιάζεις ενεργειακά μία χώρα πρέπει να λάβεις υπόψη σου όλα τα παραπάνω και τις πηγές καυσίμων που διαθέτει η χώρα.

    Η Ελλάδα διαθέτει κάρβουνο, φυτά, ήλιο και αέρα.
    Άρα με αυτά πρέπει να "παίξεις" κρατώντας την κιλοβατώρα κάτω από 10 λεπτά.
    Ο συνδυασμός που έδωσα παραπάνω λαμβάνει υπόψη όλα αυτά και βασίζεται σε λύσεις που χρησιμοποιούνται ήδη ασχέτως αν δεν διαφημίζονται.

    Οι κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιούνται από την google και τον Αμερικάνικο Στρατό αλλά και από την Σιγκαπούρη.
    Λέτε να έχουν πρόβλημα αξιοπιστίας;
    Αντίθετα έχουν αποδείξει το κόστος κιλοβατώρας.
    Και το βασικό τους πλεονέκτημα να μπορούν να κάψουν τα πάντα όπως οι ΑΗΣ αλλά πιο αποδοτικά (85 με 90% ενέργεια/10 με 15% θερμότητα έναντι 38% ενέργεια/62% θερμότητα των ΑΗΣ).
    Το ίδιο και τα υπόλοιπα που αναφέρω που χρησιμοποιούνται σε συγκροτήματα κατοικιών, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες περιοχές και έχουν αποδείξει το κόστος κιλοβατώρας αλλά και την σταθερότητά τους.

    Όσο για την πυρηνική που τόσο ευαγγελίζεστε μπορείτε να μου πείτε το κόστος εγκατάστασης, συντήρησης και την τιμή της κιλοβατώρας με δεδομένη την αγορά του καυσίμου από το εξωτερικό μιας και ο εμπλουτισμός απαγορεύεται λόγω των διεθνών συνθηκών;
    Δηλαδή θα πληρώσουμε να κάνουμε ένα εργοστάσιο, θα πληρώσουμε να αγοράσουμε τον αντιδραστήρα, θα πληρώνουμε για την συντήρηση, και θα σκάβουμε την Ροδόπη να βγάλουμε όσο ουράνιο απέμεινε και δεν το έκλεψαν οι Βούλγαροι, θα το στέλνουμε στο εξωτερικό και θα μας το πουλάνε σε εικοσαπλάσια τιμή ώς καύσιμο αντιδραστήρα. Ωραία ανάπτυξη.

    Το τοπίο στην ενέργεια διεθνώς είναι οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι που προωθούν την πυρηνική, οι Δανοί και οι Γερμανοί που προωθούν την αιολική και οι Γερμανοί με τους Αμερικάνους που προωθούν την ηλιακή. Ανάλογα σε ποιό ενεργειακό καρτέλ πρόσκεινται τα έντυπα που διαβάζει ο καθένας, βομβαρδίζεται από τα επιχειρήματα της μίας πλευράς και τα μειονεκτήματα όλων των άλλων μορφών παραγωγής ενέργειας.

   • ν γεωργιοπουλος avatar
    ν γεωργιοπουλος @ ν γεωργιοπουλος 18/04/2010 12:22:30

    Δεν ειμαι ειδικος στα ενεργειακα. Προσπαθω ομως να εχω κοινη λογικη σε καποια θεματα.
    Αν υπαρχει μια επαναστατικη μορφη ενεργειας με αποδοσεις 80% (πως την μετρατε σε σχεση με την αποδοση μιας θερμικης μηχανης Εργο/Θερμοτητα? Στη φυσικη λυκειου αν θυμαμαι καλα αποδοση πανω απο 40% ειναι σχεδον ουτοπικη) θα ηταν σημερα κοινος τοπος. Περαν απο τον κλασσικο λιγνιτη και το ουρανιο δεν υπαρχουν μορφες ενεργειας τοσο αποδοτικες και οικονομικες για να κινησουν την βιομηχανια.

    Οι κυψελλες καυσιμων εχουν προταθει ακομα και για την αυτοκινηση, αλλα με λιγη ερευνα κανεις ανακαλυπτει

    For a fuel cell operating on air (rather than bottled oxygen), losses due to the air supply system must also be taken into account. This refers to the pressurization of the air and dehumidifying it. This reduces the efficiency significantly and brings it near to that of a compression ignition engine. Furthermore fuel cell efficiency decreases as load increases.

    Και επειδη η συζητηση γινεται τουλαχιστον απο εναν μη-ειδικο οπως εμενα, οπως αναφερω. Να γινει οση ερευνα χρειαζεται για εναλλακτικες πηγες ενεργειας. Ομως να μην φτιαξουμε νεες προβληματικες με αμφιβολης αποδοσης και ποιοτητας εργα.


    Θυμομουν αναλογες διακυρηξεις για τα βιοκαυσιμα τα οποια κακην κακως συμμαζεψαν.
    Ηδη στο Πανεπιστημιο Χουαν Καρλος, εγινε ερευνα και απεδειξε πως οι ΑΠΕ-Πρασινες αναπτυξεις αυξησαν την ανεργια στην Ισπανια γιατι δεν ηταν οικονομικα ανταποδοτικες.

 26. koreatis avatar
  koreatis 18/04/2010 03:29:04

  Κι αλλη ΜΚΟ? ωχ ωχ ωχ καποιον ενοχλησαμε παλι με τις ΑΠΕ. τους εβραιους αραγε με τα πετρελαια? λεω μηπως. Α ρε ξυλικι που χρειαζεται. Να μη μεινει ποδαρι για ποδαρι στις ΜΚΟ. ρουφιανοι, δοσιλογοι, πουλημενοι, ανθελληνες, απατρεις, τσουτσεκια. Εχω την εντυπωση οτι πρεπει σ΄αυτη τη χωρα να αρχισει να πεφτει λιγο (εως πολυ) ξυλο.

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ koreatis 18/04/2010 10:32:41

   Κάνουμε μία ΜΚΟ κατά των ΜΚΟ; χαχαχα!

   @Κωνσταντίνε, αν αποφασίσεις τι προτιμάς με βάση το κόστος, όλο το κόστος, το πραγματικό κόστος, χωρίς πέναλτυ επειδή βγάζει CO2, ή πές μας πόσο πέναλτυ, θεωρείς "σωστά κοστολογημένο" οι αποφάσεις είναι απλές. Η τιμή που αγοράζει ο ΔΕΣΜΗΕ φτάνει για να αποφασίσεις, εσύ, σήμερα, χωρίς άλλα επιχειρήματα: €40 η συμβατική, €120-140 η αιολική, €400+ η φωτοβολταϊκή μεγαβατώρα. Συν άλλα φρουφρου κι αρώματα για καβαλίνες και περιθωριθακά. Τα λοιπά είναι φτώχεια.

   • ataktos avatar
    ataktos @ archaeopteryx 18/04/2010 15:14:02

    αγαπητε βαλθεικες χρόνια τώρα να τους ανοίξης τα γκαβά, ας τους κανένα μήνα ακόμα θα τα ανοίξουν μόνοι τους

   • Κωνσταντίνος avatar
    Κωνσταντίνος @ archaeopteryx 18/04/2010 15:32:26

    Αρχαιπτέρυξ
    Νομίζω ότι απάντησα αναφέροντας το κόστος παραγωγής.
    Ούτε πράσινους φόρους ούτε άλλα φρουφρου και αρώματα.
    Η τιμή που αγοράζει ο ΔΕΣΜΗΕ γνωρίζεις ότι είναι πλαστή. Δεν υπολογίζει πχ το κόστος επένδυσης ενός ΑΗΣ, κόστος συντήρησης, κόστος εργαζομένων κ.α. Το 40ευρώ η μεγαβατώρα δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής με άνθρακα το οποίο είναι 60 ευρώ η μεγαβατώρα για την Ελλάδα (κόστος άνθρακα + κόστος δημιουργίας του ΑΗΣ + κόστος προτεινόμενων εργατών για να ουλέψει ο ΑΗΣ).

    Από την άλλη βλέπω ότι το trend στην ενέργεια είναι κάποιες χώρες να προσπαθούν να πιέσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αλλάξουν ενεργειακές πηγές. Και για αυτό χρησιμοποιούν την δικαιολογία του διοξειδίου.
    Αυτό δεν το κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Κυρίως γιατί δεν μπορώ να τα βάλω με αυτές τις χώρες και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν.
    Η κίνησή τους αυτή όμως ανοίγει μία αγορά. την οποία μπορώ να την εκμεταλευτώ.
    Οι δρόμοι που μπορώ να ακολουθήσω είναι οι εξής.
    α) Εξακολουθώ να μένω ώς έχει και δέχομαι τις ποινές που επιβάλουν οι ισχυρές χώρες για να ανοίξουν την αγορά.
    β) Πριμοδοτώ τις ΑΠΕ ή τα πυρηνικά ή συνδυασμό των δύο, αγοράζει ο κόσμος αυξημένη ενέργεια, οι αντιπρόσωποι εμφανίζουν κέρδος κατανάλωσης που μπαίνει στο ΑΕΠ, εργολάβοι, κτίστες και λοιποί εργάζονται μέχρι να τελειώσει η μαρμίτα, και έτσι είναι όλοι χαρούμενοι, οι ισχυρές χώρες, οι εργολάβοι, οι κτίστες, και οι στατιστικολόγοι οικονομικοί επιστήμονες που θα λένε ότι ντεμέκ έχουμε αύξηση του ΑΕΠ άρα ανάπτυξη.
    γ) Δίνω τα ποσά που θα έδινα για επιδοτήσεις των ΑΕΠ σε R&D σε 3-4 στρατηγικούς τομείς με σκοπό να έχω μέσα σε 3 χρόνια συσκευές που έχουν κόστος παραγωγής κιλοβατώρας κάτω από 10 λεπτά και να μειώνουν την παραγωγή διοξειδίου στο μισό ανά κιλοβατώρα, χρησιμοποιούν φτηνό καύσιμο κ.α. και αυτή τη συσκευή την πουλάω στην νέα αγορά που δημιουργούν με τις παρεμβάσεις τους οι ισχυρές χώρες και έχω αύξηση παραγωγής αύξηση εισόδων αύξηση εργασίας κ.α.

    Οι τοποθετήσεις των περισσοτέρων παραπάνω είναι το δεύτερο ή συνδυασμός δευτέρου και πρώτου.
    Εμένα προσωπικά μου φαντάζει πιο λογικό το τρίτο ώς το μόνο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας μου.

    Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
    Δεν ανήκω και δεν εκφράζω καμία ΜΚΟ.
    Έτυχε πριν τέσσερα στα πλαίσια της εργασίας μου να χρειαστεί να μελετήσω την βιβλιογραφία σχετικά με τους τρόπους παραγωγής ενέργειας. Για άσχετο θέμα που καμία σχέση δεν είχε με ΑΠΕ.
    Συνέχισα να τη διαβάζω από επιστημονική περιέργεια και γιατί τότε είχε αρχίσει να γίνεται ο ντορος με το διοξείδιο για να δώ τι είναι αυτό που γίνεται τόσος ντόρος.
    Αν τα έχω με τις ΜΚΟ είναι γιατί κατά την έρευνα της βιβλιογραφίας είδα ένα σωρό ανυπόστατα άρθρα και σαφή τοποθέτηση υπέρ συμφερόντων. Και "φόρτωνα" σιγά σιγά.
    Εκεί που έφτασα στο αμήν ήταν όταν άρχισα να βλέπω τις οικολογίζουσες εκπομπές στην τηλεόραση που πραγματικά με φτάνουν στο σημείο πολλές φορές να θέλω να την σπάσω, και όταν είδα τις θέσεις των δήθεν οικολογικών κομμάτων.
    Εκεί ειλικρινά ανέκραξα ήμαρτον.

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ archaeopteryx 18/04/2010 21:52:23

    φίλε μου διαλέγεις: 40, 140, ή 440 την μεγαβατώρα. Να είσαι σίγουρος ότι μόνο αυτά τα νούμερα χρειάζονται για την ανάλυση. Η τιμή που με Νόμο (!) θα αγοράζει ο ΔΕΣΜΗΕ ( η ...χοντρική). Εσύ θα έχεις ένα καπέλο 100% στον λογαριασμό της ΔΕΗ (αν γίνουν αυτές οι ανωμαλίες). Τώρα πληρώνεις 13% καπέλο (τελος ΑΠΕ και διασύνδεσης). Εσύ πληρώνεις, εσύ αποφασίζεις.

 27. lotofagos avatar
  lotofagos 18/04/2010 15:40:34

  Το Βατοπεδιο ηταν μια ανταλλαγη εκτασεων μεταξυ δημοσιου και καποιων επιτηδιων. Εδω πρκειται για πρασινο πολλαπλο Βατοπεδι...
  Θα εξαχθει συναλλαγμα για να πουλησουν καποια τζακια γεννητριες που δεν κατασκευαζονται στην Ελλαδα, και οι οποιες θα χρηματοδοτηθουν απο την αυξηση του τιμολογιου της ΔΕΗ 1:3 εως 1:5. Δηλαδη ο καθε πολιτης θα συνεισφερει την σημερον ημεραν στην ευημερια των επιτηδιων που θα παρουν τις αδειες εκμεταλευσης. ΚΑι να μη μου πει κανενας οτι θα χρηματοδοτηουν οι επενδυσεις απο την ΕΕ!

  Επισης εαν εγκαταστασθουν στη Λημνο καταστρεφουν μια οικονομική κερδορφορο κοινωνια των ψαραδων που μεχρι τωρα βαζουν διχτυα εκει που μπουν οι γεννητριες (στα ρηχα δηλαδη).

  Σε καμμια περιπτωση δεν ειναι σημερα αποδοτικες τετοιες επενδυσεις. Εκτος φυσικα αν επιδοτηθουν. Με τα λεφτα του κοσμακι ξερω και γω να κανω επενδυσεις.

 28. Κωνσταντίνος avatar
  Κωνσταντίνος 18/04/2010 16:03:03

  Κύριε Γεωργόπουλε, ίσως το λάθος μου να είναι ότι θεωρώ ότι κάποια τεχνικά θέματα τα κατέχει και ο μέσος συνομιλητής μου και τα θεωρώ δεδομένα.

  Δεν έχετε άδικο για την απόδοση των μηχανών καύσης.
  Και ο ατμοηλεκτρικός σταθμός μία μηχανή καύσης είναι. Καίμε κάποιο καύσιμο (λιγνίτη, πετρέλαιο, βιόμαζα) βράζουμε το νερό, με τον ατμό κινούμε μία τουρμπίνα και κάνουμε ηλεκτρισμό.
  Ούτε έχετε άδικο για τις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου που ναι όντως έχουν αυτά τα προβλήματα.
  Υπάρχουν όμως κυψέλες καυσίμου που καίνε τα ίδια καύσιμα με ένα ΑΗΣ.
  Τί γίνεται εκεί. Εκμεταλλεύεσαι την κίνηση των ηλεκτρονίων από το οξυγόνο προς το καύσιμο από την οποία παίρνεις το 55% μέχρι 75% σε ηλεκτρισμό (δηλαδή κίνηση ηλεκτρονίων) Το ποσοστό είναι πολύ κακό γιατί στις ηλεκτρικές μηχανές το ποσοστό απόδοσης είναι 95%.
  Το πλεονέκτημα όμως είναι οι απώλειες που έχεις είναι θερμότητα. Οπότε τη θερμότητα αυτή την χρησιμοποιείς να βράσεις το νερό, να κάνεις ατμό να κινήσεις την τουρμπίνα να κάνεις ηλεκτρισμό. Σε αυτό τον κύκλο έχεις απόδοση 35 με 40%

  Αυτό που κάνουμε είναι ότι αντί για καυστήρα βάζουμε την κυψέλη καυσίμου που έχει τό ίδιο μέγεθος με τον καυστήρα και ο υπόλοιπος ατμοηλεκτρικός σταθμός παραμένει ο ίδιος.
  Και το πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιείς το ίδιο ακριβώς καύσιμο και την ίδια υποδομή ενώ η απόδοσή σου σε ηλεκτρισμό είναι 60% + 20% = 80%.
  Το υπόλοιπο 20% που έχεις θερμική απώλεια μπορείς ή να το εκμεταλευτείς κάνοντας ένα δεύτερο ατμοηλεκτρικό γεωθερμίας ή να το στείλεις με ένα σωλήνα στις παρακείμενες οικίες και θερμοκήπια. Έτσι οι απόδοσή σου φτάνει στο 95%.
  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όμως είναι ότι επειδή δεν έχεις την αεροδυναμική της καύσης,από την εξάτμιση βγαίνει μόνο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο μπορείς να το μαζέψεις και να το δώσεις στα θερμοκήπια για να αυξήσεις την παραγωγή τους. (τα επίπεδα οξυγόνου στην ατμόσφαιρα είναι τοξικά για τα φυτά και αύξηση του διοξειδίου πολλαπλασιάζει την παραγωγή τους). Τα αιωρούμενα νανοσωματίδια κατακάθονται σαν στάχτη και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις κονίαμα στην παραγωγή τσιμέντου.

  Άρα ελπίζω να αντιλαμβάνεσαι γιατί είμαι τόσο υπέρ των κυψελών καυσίμου.

  • Benny Hill avatar
   Benny Hill @ Κωνσταντίνος 19/04/2010 05:06:56

   Κωνσταντίνε,

   Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τις θέσεις σου.

   Συμπληρώνω ότι

   1) υπάρχει μια περίεργη εμμονή του archaeopteryx ότι η αιολική κιλοβατώρα στοιχίζει 140 ενω ο ΔΕΣΜΗΕ την αγοράζει στην πραγματικότητα στις 88. Υπάρχει και στο νεο σχέδιο νόμου. Γιατί επιμένει - και αναπόφευκτα παραπλανεί - δεν το γνωρίζω.

   2) Οσο άφορά την απόδοση των ΑΠΕ - τα περι ενθαλπίας κλπ αυτά είναι σωστά αλλά άσχετα απο την οικονομική πραγματικότητα. Η λιγνιτική κιλοβατώρα στοιχίζει ~ 60Ε(κανείς δεν ξέρει ακριβώς) η αιολική 88Ε (ακριβώς) και η πετρελαϊκή από 200Ε και πάνω.

   Αποφασίζουμε και διαλέγουμε

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 19/04/2010 10:16:15

    Benny Hill: 88? άλλαξε σήμερα λόγω ηφαιστείου?. Εγώ διάβασα 120 για συμβατικά, 140+ για υπεράκτια και από το 2011 θα μπεί και πρόσθετο τέλος για ΑΠΕ. Ε όχι και παραπλανώ... Το θύμα του κλέφτη παραπλανεί τον κλέφτη? Ή το θύμα του βιασμού προκάλεσε τον βιαστή?

    Κανμείς δεν ξέρει πόσο κάνει το ρεύμα από κάρβουνο? Ή θεωρείς ότι ειδικά ο λιγνίτης έχει μυστήρια? Μυστήρια έχει το φαύλο μυαλό σου.

    Βenny Hill εσύ και όλη η αιολική παρέα είστε κρατικοδίαιτοι ψεύτες. Όλα τα συνέδρια του κόσμου, όλες οι ΜΚΟ, όλοι οι Ινδοί κλιματολόγοι δεν θα το αλλάξουν αυτό.

   • Κωνσταντίνος avatar
    Κωνσταντίνος @ Benny Hill 19/04/2010 13:51:35

    Το 88 που αναφέρεις έχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
    Δεν υπολογίζει το κόστος αποθήκευσης ενέργειας που είναι απαραίτητο σε ασταθείς μεθόδους παραγωγής και δεν υπολογίζει το κόστος γής.
    Γενικά από όλη την βιβλιογραφία που έχω διαβάσει το κόστος για τον άνθρακα σε ΑΗΣ είναι 50 με 70 ευρώ η μεγαβατώρα, το κόστος για τον άνθρακα με κυψέλες καυσίμου είναι 40 με 60ευρώ η μεγαβατώρα, το κόστος για τις ανεμογεννήτριες 110 με 150 η μεγαβατώρα, το κόστος για τις ανεμογεννήτριες μεγάλου ύψους είναι από 40 ευρώ έως 90 ευρώ η μεγαβατώρα και τέλος για τα φωτοβολταϊκά τα κανονικά έχουν κόστος 350 με 500 ευρώ η μεγαβατώρα ενώ τα συνδυασμένα θέρμανσης ενέργειας έχουν κόστος 110 με 130 η μεγαβατώρα.
    Τα πυρηνικά έχουν κόστος μεγαβατώρας 60 με 90ευρώ.

    Στην Ελλάδα προβάλλονται μόνο αυτά που λέει ο αρχαιοπτέρυξ και αυτό γιατί αυτά τα συμφέροντα έχουν πρόσβαση στην Ελληνική δημόσια διοίκηση και στις ελληνικές οικολογικές οργανώσεις.

    Τα υπόλοιπα απλά ο κόσμος τα αγνοεί.
    Γιατί δεν συμφέρει κανέναν να εγκατασταθούν γεννήτριες της καναδέζικης MAGEN ή το ολλανδικό laddermill ή το ιταλικό kitegen και όχι οι ανεμογεννήτριες της Siemens και των Δανών.
    Και εκεί κατηγορώ την κυβέρνηση που ώς Κράτος όφειλε να έχει την δικιά της ενημέρωση και να κατευθύνει την αγορά με βάση το συμφέρον του Κράτους και όχι να τρέχει να προλάβει να δημιουργήσει τις συνθήκες για να γίνουν πλούσια τα λαμόγια.

   • Benny Hill avatar
    Benny Hill @ Benny Hill 19/04/2010 22:25:40

    Archaeopteryx, Παραθετω :

    Τιμολόγηση ενέργειας από ΑΠΕ
    Το άρθρο 5 του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την τιμολόγηση της ενέργειας από ΑΠΕ με τα αιολικά από 50 MW και πάνω να παίρνουν εγγυημένες τιμές στα 87,84 ευρώ/MWh στο διασυνδεδεμένο και 99,44 ευρώ/MWh στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Στα μικρότερα αιολικά η εγγυημένη τιμή φθάνει στα 250 ευρώ/MWh ανεξαρτήτως περιοχής.


    http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=26783199

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 19/04/2010 22:29:45

    Βρε αστείε Μπένι Χιλ, απορώ που περιορίζεσαι στην Ημερησία... Έγώ βασίζομαι σε βιβλία θερμοδυναμικής και πολλά χρόνια σε μη θερμοδυανμικό κουρμπέτι. Και ο Βασιλάκος και κάτι λαμόγια απο το IPCC και αιολικά λόμπυη έχουν γράψει. Αν θες προ-αιολική βιβλιογραφία έχω. Άα... και η Μικρή Λουλού μπορεί να σε καλύψει στις οικονομοενεργειακές σου έρευνες.

    Η απόδειξη παλικάρι μου είναι στο νομσχέδιο. Τιμή αγοράς από ΔΕΣΜΗΕ (και κάτι ψέλισε η δικιά σου για τέλη από το 2011)

   • Benny Hill avatar
    Benny Hill @ Benny Hill 19/04/2010 22:34:57

    Κωνσταντίνε,

    Συμφωνω με αυτα που λες για το κοστος αποθηκευσης (με τη μορφή μοναδων βάσης).

    Δεν ισχυει αυτο που αναφερεις για το κόστος ενοικίου. Συμπεριλαμβάνεται σε μορφή ετήσιων πληρωμών στους δήμους και εφάπαξ πληρωμής στο δασαρχείο για τη χρήση γης.

    Το δε 88 σημειώνω είναι απο τα φτηνότερα στην Ευρώπη αν όχι το φτηνότερο. π.χ. Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία πληρώνουν την αιολική κιλοβατώρα σημαντικά πιο ακριβά απο εμάς.

    Αυτά γιατί βαρέθηκα .

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 19/04/2010 22:38:05

    βέβαια, η αθρογράφος είναι σοβαρή και δεν γράφει ανοησίες. ΔΕΝ πιστέυω ότι ΜΙΑ Α/Γ θα απομακρυνθεί όταν σαπίσει. Απεναντίας, πιστέυω ότι θα μείνουν όλες σαν εικαστικές παρεμβάσεις, όταν τα απλά οικονομικά τις κάνουν ασύμφορες.

    Πρόσεξε τώρα, από την δικιά σου περίληψη (δεν διάβασα όλη την Πίου). €84. Γιατί 84 και όχι 42; Τον καφέ σου τον έχεις αγοράσει ποτέ 10 όταν πωλείται για 5; Είσαι φιλάνθρωπος με τους καφετζήδες, και για αυτό τα δίνεις στους αιολικούς; Και λέει 84 για πάνω από 50 MW. Για κάτω των 50;

    Αν είσαι πλούσιος και γαλντονόμος, να σου στέλνω και τους δικούς μου λογαριασμούς ΔΕΗ να τους πληρώνεις

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 19/04/2010 22:50:35

    όσο για ανακρίβειες... €250 η μεγαβατώρα, ασχέτως περιοχής για αιολικά κάτω των 50 MW. Βρε _αμώ το... θα έπρεπε να εία πάρει άδεια για τα 3-4 πάρκα των 24 MW που έχουν΄προβλεφθεί στην περιοχή μου.

    Μπέννυ Χιλλ, αν 84/42 = 2 ή 100% καπέλο, 250/40= 6 ή 500% καπέλο. Πασοκικό και τίμιο. Νέα πασοκικά τζάκια.

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 19/04/2010 22:53:58

    και αυτό μου ήρθε με email, δεν παραθέτω το όνομα του αποστολέα.

    Οι ανεμογεννητριες ειναι τα πιο αχρηστα μηχανηματα για παραγωγη ηλεκτρικου ρευματος.
    Ποναει η καρδια μου οταν βλεπω ανεμογεννητριες στην Ελλαδα.
    Με δικα μας χρηματα και τα μελλοντικα χρηματα των παιδιων μας στησανε αυτες τις μηχανες για να κονομησουν κατι επιτηδειοι σε συνεργασια με διεφθαρμενους πολιτικους.
    Και πισω απο αυτους κριβονται και οι JP Morgan- MorganStanley chase- και η Goldman Sachs.
    Τα τελη για τα ΑΠΕ δεν ειναι τιποτα αλλο παρα φορολογια για τον αερα που αναπνεουμε.

    Οι 5 νομοι της Φυσικης αποδεικνυουν ποσο ΑΧΡΗΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ειναι οι ανεμογεννητριες.

    1.. Ανεμος ως μεσο Ωθησεως.

    2..Αποδοτικοτητα του ελικα.

    3..Ταχυτητα ανεμου.

    4.. Η ισχυς της Ανεμ/τριας μεταβαλλεται με την ταχυτητα του ανεμου στην ΤΡΙΤΗ δυναμη. ((( Κινετικη Ενεργειια . Ε =φ x Μx V3 )))

    5.. Ο συντελεστης παραγωγης΄.

    Πουθενα μα πουθενα στον κοσμο δεν ειναι καταλληλα μηχανηματα για παραγωγη ηλεκτρικου ρευματος. Οτι μετρησεις και να γινουν. Αν φυσα η οχι?? Και ποσο φυσα. Αδικος κοπος.

    Ο κ. Κ. αναφερει οτι στην Σαμο οι μισες ανεμ/τριες
    δεν λειτουργουν.
    Ο λογος ειναι αυτοι οι πεντε νομοι.
    Δυστυχως οι προπαγανδιστες των ανεμ/τριων δεν μας το λενε.

    Αεροναυπηγός

   • Benny Hill avatar
    Benny Hill @ Benny Hill 21/04/2010 04:53:14

    Αεροναυπηγε, Archaeopteryx,

    Αρα να θεωερησψ ότι εισαι πιο εξυπνος απο τους Γερμανους, Δανους και Ισμαπνους που έχουν παραγωγη 20% του ΣΥΝΟΛΟΥ της καταναλωσης τους απο Α/Γ ??

    ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΜΕΓΑΛΕ !

   • Benny Hill avatar
    Benny Hill @ Benny Hill 21/04/2010 05:14:16

    Τωρα εξηγείται το μένος του achaeopteryx ενάντιων των αιολικών.

    Το ομολόγησε. Ηθελε να πάρει άδεια για Αιολικά Πάρκα και δεν είχε τα φράγκα όπως λέει παραπάνω.

    Άψογη, σοβαρή τοποθέτηση, δεν λεω.

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Benny Hill 21/04/2010 05:26:01

    πιο "έξυπνος" από τους Γερμανους που αγόρασαν τον Σκαραμαγκά με δικά σου λεφτά και σου πουλάνε αιολικά με δικά σου λεφτά, σίγουρα δεν είμαι. Λαδώνεσαι για να πληρώνεις φουκαρά.

    Το αρθράκι που παρέθεσε με το 88 και 250 ήταν θησαυρός. Να' σαι καλά

 29. Greek Rider avatar
  Greek Rider 18/04/2010 19:42:18

  Για το θέμα αυτό, καθώς και για τα ραντάρ που μπορούν να μπουν πάνω στις ανεμογεννήτριες αν θέλετε δείτε και αυτό:

  http://greekrider.blogspot.com/2010/04/blog-post_10.html

 30. rage avatar
  rage 19/04/2010 07:11:21

  νομίζω ότι κανείς δε μπορεί να αμιφσβητήσει ότι οι εταιρείες εκμετάλλευσης πετρελαιοειδών είναι από τις πιο ισχυρές του κόσμου, πράγμα που σημαίνει ότι άνετα θα μπορούσαν να κινούν τα νήματα προς όφελός τους, να κάνουν πολέμους, να χρηματοδοτούν εκλογές και να αγοράζουν κυβερνήσεις, να επιδοτούν έρευνές με συμπεράσματα ήδη βγαλμένα προς όφελός τους, να πολεμάνε εναντίον όποιου προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση τους κ.λπ.
  Ας κάνουν πανάκριβα τα καύσιμα φτιάχνοντας παράλληλα ποδηλατόδρομους. Ας καταργήσουν τη χρήση του χαρτιού και ας μηδενίσουν τη χρήση του πλαστικού για περιττά είδη, π.χ. συσκευασίες.
  Οι λύσεις που πρέπει να δοθούν, απαιτείται να είναι πολυδιάστατες και να έχουν σαν σκοπό όχι την διατήρηση μια ενεργοβόρας κοινωνίας, αλλά το πέρασμα σε μια κοινωνία που να μπορεί να παράγει μόνη της την ενέργεια που χρειάζεται και ταυτόχρονα αυτη ακριβως η ενέργεια να είναι λιγοστή.
  Το να γίνει ένας δυο τρεις πυρηνικοί σταθμοί δεν λύνει το πρόβλημα, απλα το μεταθέτει με τον χειρότερο τρόπο στο μέλλον.
  Είναι έγκλημα να ζητάμε πυρηνική ενέργεια για να μπορούμε να ανάβουμε στο φούλ τα φτηνά "αιρκοντίσια" του κάθε κωτσόβολου το καλοκαίρι, αντί να φυτεύουμε δέντρα στις ταράτσες, να γεμίσουμε τον τόπο ηλιακούς, να καταργήσουμε τη χρήση χαρτιού από δέντρα, να κινούμαστε με ΜΜΜ και ποδήλατα, να μάθουμε να ζούμε εξοικονομώντας ενέργεια και όχι σπαταλώντας.
  Είναι προφανές πως το πρόβλημα δεν είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, αλλά ότι ήδη είμαστε σπάταλοι. Αν χρησιμοποιούσαμε εξ αρχής άλλες πηγές, θα συμπεριφερόμασταν έτσι; Τίποτα δεν είναι τζάμπα, κι όταν έχουμε γίνει σπάταλοι, αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το πληρώσουμε.

 31. ataktos avatar
  ataktos 19/04/2010 09:55:02

  πάντως οι νταβατζήδες και παντογνώστες πιέζουν http://kozani.net/points.php?p_id=872

 32. Κωνσταντίνος avatar
  Κωνσταντίνος 19/04/2010 13:57:25

  Και ο τελικός λόγος που κολλάω στις κυψέλες είναι διότι καλώς ή κακώς το ισχυρό λόμπυ θα θεσπίσει τον φόρο άνθρακα.
  Σαν χώρα το μόνο καύσιμο που διαθέτουμε είναι ο άνθρακας.
  Σε 2 με 3 χρόνια θα χρειαστεί να αλλάξουμε τους καυστήρες στα ΑΗΣ λόγω πέρας ορίου ζωής (ήδη για την Μεγαλόπολη το χρονικό όριο είναι 2 χρόνια).
  Άρα με επιπλέον κόστος 30% αυτής της αλλαγής μπορούμε να αποφύγουμε τα επιπλέον πρόστιμα και να έχουμε σταθερή ενέργεια που βασίζεται στον άνθρακα.

 33. spartaner avatar
  spartaner 19/04/2010 18:57:06

  archaeopteryx says:
  18/04/2010 at 00:54

  έλα, μην μπουρδολογείς. Τα απόβλητα τα παίρνει πακέττο ο προμηθευτής του “καυσίμου”

  @APANTSISI. Kat arxas den mpourdologw... (sou epistrefw thn ekfrash) kai den katebainw sto epipedo sou dioti estw kai an den sou paei h gnwmh tou allou ofeileis na sebastheis th diaforetikothta... Oson afora gia th apoblhta to blepw poso ta pairnei o promitheuths... H kathe xvra prospathei na ta eksagei dhladh ksefortwthei..Alla otan pas kai episkeuftheis ena phruniko ergostasio =opws to ekana egw se germanofwnh xwra*** ara oxi BOULGARIA/BALKAN tote tha milhsoume gia phrunika kai apoblhta...Den kserw poso etwn eisai alla gia na katalabeis ti shmainei phrunikh energeia...des to film...((CHINA SYNDROM)) kai meta milame..
  Kalo bradu

 34. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 19/04/2010 21:27:15

  Agapite spartaner, το "μπουρδολογείς" αναφέρεται 1) στην αρχική σου άποψη ότι το αιολικό καύσιμο είναι δωρεάν. Πολλοί αγράμματοι και οπαδοί του Νοστράδαμου έχουν τέτοιες απόψεις. Ο αέρας είναι δωρεάν, και το μπανιστήρι είναι δωρεάν. Η παραγωγή ενέργειας δεν είναι δωρεάν, αντιθέτως είναι πανάκριβη (χαμηλή ενθαλπία και εντροπία κλπ) -- και αυτά είναι φυσική, δεν είναι θρησκευτικά για να ακούω με σεβασμό την πίστη σου. Αν μου πεις ότι το μήλο ανεβαίνει προς τα πάνω όταν φύγει από την μηλιά, θα είχες την ίδια απάντηση, με το συμπάθειο. 2) Όταν βάζεις καύσιμο σε ένα πυρηνικό καζάνι το έχεις αγοράσει από κάποιον. Αυτός που στο πουλάει, ή αυτός που σου πουλάει το καζάνι μπορούν να αναλάβουν (με κόστος, ή στην τιμή) το decommissioning ή και το refueling. Ρώτα.

  Ψάχνεις καλέ μου άνθρωπε την ηλικία μου; Αρχαίος είμαι. Και όπως έχω ξαναγράψει παλιότερα, σε σχόλιο εδώ, ήμουν στο θρη μάϊλ άϊλαντ. Μικρός μεν, ήμουν δε. Έπαιρνα και χαπάκια ιωδιούχου καλλίου ή κάτι τέτοιο για τον φόβο των περίεργων πραγμάτων που πάνε στον θυρεοειδή και σε κάνουν να φωσφορίζεις την νύχτα.

  Το θρη μάϊλ άιλαντ χάλασε από ηλίθια βλάβη ένος ευτελούς μηχανισμού ελέγχου, και χωρίς να ισχυριστώ ότι υπάρχει ο,τιδήποτε με 100% ασφάλεια, τα καζάνια και τα συστήματά τους υποτίθεται ότι έχουν βελτιωθεί πολύ από τότε. Ξέρω αρκετά για πυρηνική (και για αιολικά) για να σου πω ότι η πυρηνική είναι λύση μεσοπρόθεσμη, όπου το κάρβουνο δεν είναι επιθυμητό, και ότι αιολικό ρέυμα χωρίς κλοπή από τον φορολογούμενο και τον καταναλωτή δεν μπορεί να υπάρξει. Ακόμα και η Μπιρμπίλη θα συμφωνήσει. Αυτή όρισε το ρεύμα από αιολικά στα 120-140€/MWhr (έναντι 35-40 για τον λιγνίτη, και εικάζω καμμιά 50ούρα για κάρβουνο που όμως απαγορεύεται γιατί και ο αστρολόγος της και ο γυμναστής της της είπαν ότι κάνει κακό στον πλανήτη.

  Ασε λοιπόν τα θρησκευτικά και πάρε την Υπουργό για μια πτήση πάνω από την Ισλανδία να δείτε αν έχει αυξηθεί το CO2 και το Η2S. Στην διάρκεια της πτήσης, ρώτα την αν καταλαβαίνει την διαφορά μεταξύ ισχύος βάσης και ισχύος αιχμής και αν καταλαβαίνει ότι το ρεύμα δεν αποθηκεύεται. Τα υβριδικά του φίλου της του Αρθούρου είναι για να κάνουμε και κανένα χαρμάνι μπετό και λίγα χωματουργικά να κονομήσουμε. Καλό βράδυ σε σένα.

  • rage avatar
   rage @ archaeopteryx 21/04/2010 06:16:18

   πόσο καλη ιδέα σου φαίνεται να παράγει το κάθε σπίτι την ενέργεια που χρειάζεται; γιατί πιστεύεις ότι δεν υλοποιείται;

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ rage 21/04/2010 06:46:21

    @rage, φυσική, και οικονομικά (σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που έχοιυμε μάθει). Όποιος έχει ηλεκτροδοτήσει αυθαίρετο με ιδιοπαραγωγή, θα σου πει ότι γίνεται. Ψυγείο με πετρογκάζ (ή όχι ψυγείο). Λάμπα πετρελαίου. Ρεύμα από συνδυασμό ανεμογεννήτριας (μακρία γιατί κάνει σαματά), φ/β και γεννήτριας. Τα δύο πρώτα θέλουν ανορθωτή που χαλάει, το τρίτο κάνει θόρυβο. Οι μπαταρίες είναι ο αδύναμος κρίκος. Η καλύτερη ποιότητα αντέχει 3-5 χρόνια. Αυτά αν θες να ζεις εκτός δικτύου στας εξοχάς, με κόστος κανένα 10άρικο, αλλαγες όχι φτηνών (και όχι πράσινων) μπαταριών, κανένας καμμένος ανορθωτής που και που, κουβάλημα πετρεαλίου και πετρογκαζ... Σε πολυκατοικία, δεν γίνεται για πρακτικούς λόγους.

    Πάμε τώρα σε άλλη φαντασίωση. Σπίτια με πολά φωτοβολταϊκά σε ταράτσες, τέντες, περγκολες κλπ. Παράγεις ρεύμα μόνο για μεσημεριανές ώρες αιχμής πχ το καλοκαίρι που θες αιρκοντίσιον. Δεν θές μπαταρίες για τέτοια εφαρμογή. ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ, καλό μόνο για πλούσιους που θέλουν conversation piece με την λεγάμενη στο τετ-α-τετ 3 με 5 το απόγευμα.

    Μέχρι την δεκαετία του 60, πολλοί στην επαρχία δεν είχαν ρεύμα και προφανώς επέζησαν. Θέμα βολής και συνήθειας, αλλά εκτός αν γυρίσουμε σε τέτοια σενάρια, η πεπατημένη είναι λίγο μονόδρομος. Σε κρίσεις και σκοτεινούς αιώνες αλλάζουν οι συνήθειες, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα.

    Κάποτε μου άρεσε η φνατασίωση να ζώ σε ένα κότερο, να ψαρεύω, να είμαι αυτάρκης, να παράγω το δικό μου νερό... Για πλούσιους μόνο. Κάποτε, σε 100, 500, 10, (δεν ξέρω πόσα) χρόνια, θα τελειώσει το εύκολο φτηνό πετρέλαιο. Όποιος έχει πυρηνικά ή κάρβουνο, θα ζει άνετα. Όποιος δεν έχει θα ζει μεσαιωνικά. Μετά τα πυρηνικά και το κάρβουνο δεν υπάρχει τεχνολογία. Αν τα φωτοβολταϊκά φτάσουν 40% απόδοση (από 12-14) και οι μπαταρίες γίνουν κάπως φτηνές και διαρκείας (χλωμότατο -- κολλάει σε νόμους φυσικής), οι χώρες του Νότου θα έχουν φ/β ρεύμα. Σε καμμία περίπτωση ο Πλανήτης Γη δεν έχει αρκετό χώρο (ή καλώδια) για να ζήσουμε από ΑΠΕ. Να το πω αλλιώς. Δεν μοπρείς να φτιάξεις, από το μηδέν, μία Α/Γ από όλα τα αιολικά πάρκα (μόνο) του κόσμου. Χυτήρια και νοσοκομεία επίσης δεν δουλέυουν μόνο με ΑΠΕ. Αυτό εννοώ με σημερινό τρόπο ζωής.

   • ataktos avatar
    ataktos @ rage 21/04/2010 07:26:39

    Μετά την εμπειρία 50 χρονών εντατικής και σπατάλης εκμετάλλευσης του φτωχού λιγνίτη δηλ. την εξάντληση του σε μια γενιά ποια εναλλακτική λύσει σου και μου προτείνει η επίσημη πολιτεία??? .Είδες πουθενά έναν Επίσημο Σχεδιασμό, Ένα Ενεργειακό Ισοζύγιο για το μέλλον τον παιδιών μας εκ μέρους της πολιτείας .Κυριαρχεί πλήρης χάος με 3 νταμαρτζήδες να λυμαίνονται αυτόν τον στρατηγικό τομέα. Επιτρέπετε τέτοιο αίσχος τέτοια κατάντια

   • rage@40 avatar
    rage@40 @ rage 21/04/2010 19:49:00

    @ arcaiopteryx
    επομένως το συμπέρασμα είναι πως αναπτυξη = καταστροφή.
    όπως ας πούμε έγινε στα νησιά του πάσχα πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια.
    εκείνοι θεωρούσαν ανάπτυξη το να φτιάχνουν θεόρατα αγάλματα. αυτό ήταν και η καταστροφή τους. σήμερα οι πολλοί θεωρούν ανάπτυξη τους ουρανοξύστες, τα κτίρια, τα ακριβά και γρήγορα αυτοκίνητα, την ανταλλαγή πολύχρωμων χαρτιών με πολύπλοκα σχέδια επάνω για να φαίνονται αξιόλογα (λεφτά) κ.ο.κ.
    για μένα, μόνη λύση είναι η ύφεση.
    Ναι, αγαπητέ μου, μόνο αν γυρίσουμε στις λάμπες πετρελαίου κ.λπ. μπορούμε να ελπίζουμε στη διαιώνιση του είδους μας. Ειδάλλως, οποιαδήποτε άλλη λύσει πολύ απλά σημαίνει την εξαφάνισή μας. Ας πουμε τα πράγματα με το όνομά τους.
    Εκτός αν κάποτε αποφασίσουν οι ισχυροί να ρίξουν κανα φράγκο στην έρευνα για εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Κάτι μου λέει πως μπορεί να υπάρχει κάποια λύση, απλά κανένας δεν ασχολείται διότι το οικοδόμημα είναι αλλιώς φτιαγμένο και δεν βρίσκουν το λόγο να το αλλάξουν.

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ rage 21/04/2010 20:05:15

    όχι φίλε rage, δεν θεωρώ καταστροφή την ανάπτυξη, αντιθέτως. Θεωρώ για σωστούς λόγους, ο κόσμος φοβήθηκε τα πυρηνικά. Και για σωστούς λόγους ονειρευόμστε ένα καλύτερο κόσμο. Οι πετρελαιάδες, έχουν να χάσουν πολλά αν υποκατασταθούν από κάρβουνο ή πυρηνικά, και κακώς δεν έχεουμε βάλει τόσο καιρό περισσότερα και από τα δύο. Οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι ωστόσο άρχισαν να ξυπνάνε για διαφορετικούς λόγους και θα βάλουν (έχει γραφτεί). Οι ΑΠΕ είναι ένα όμορφο όνειρο, αλλά για καταστάσεις μεσαιωνικές. Έστειλα ένα διάγραμμα στον factorx που δείχνει την ηλεκτροπαραγωγή των Σκανδιναυικών χωρών. Η Δανία έχει 20% αιολικά (είναι σαν να λέμε ότι η Ελλάδα έχει τουριστικές ταβέρνες)και 50% ΚΑΡΒΟΥΝΟ. Η Σουηδία είναι 45% πυρηνική. Η Νορβηγία 97% υδροηλεκτρική. Τα παραμύθια περί αιολικής είναι ...παραμύθια.

    Μην απογοητεύεσαι, σε ύφεση κυριαρχούν οι μάυρες σκέψεις. Χρειάζεται έρευνα, αλλά όχι σε ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ περιορίζονται από νόμους φυσικής και την ίδια συμπεριφορά του αέρα, και του νερού. Έρευνα σε φωτοβολταϊκά ίσως, αλλά και αυτά, άν ποτέ υπάρξουν εμπορικά, θα είναι μετά την εκεμτάλλευση της τήξης, που πρακτικά είναι ακόμα σε επόμενη γενιά.

    Αν θες να απογοητευτείς, σκέψου ότι, ιστορικά, ελεγχόμεθα από καταστροφικούς καιρούς (πολύ πριν την βιομηχανική επανάσταση) ανεξέλγκτες αρρώστιες, σεισμούς κλπ... (ά και κάτι πολέμους)

 35. φιτσούλας avatar
  φιτσούλας 21/04/2010 19:55:15

  ΒΙΟΠΥΡΗΝΙΚΑ: Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

  Eυτυχώς υπάρχει διέξοδος. O καπιταλισμός μπορεί να παραμείνει πράσινος. Μπορεί να διατηρήσει την πρόσφατη και ομολογουμένως επιτυχημένη οικορητορική του νομπελίστα ειρήνης Αλ Γκορ, καθώς και τις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων για γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες για βιοκαύσιμα ή για “βιο-συνθετικές” εφαρμογές εξόντωσης και ελέγχου των πληθυσμών! Όταν κίνητρο δεν είναι μόνον το κέρδος, αρκεί η απλή ηδονή της κυριαρχίας, πασπαλισμένη με λίγο επιστημονισμό... Tώρα που τα λόμπυ της βιοτεχνολογίας και των πετρελαϊκών φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με τη δυσφήμιση των βιοκαυσίμων, οι στρατοί, οι μόνοι εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης, καλούνται να προτάξουν ως την πιο βιώσιμη ενέργεια μια νέα βιο-ποικιλία: τον συνδυασμό πυρηνικών και βιοκαυσίμων (ίσως και με κάποια νέα ονομασία όπως π.χ. βιο-πυρηνική ενέργεια).

  Σε περίπτωση ατυχήματος τύπου Tσερνομπίλ, (ή όπως η διαρροή, στις 8 Ιουλίου 2008, 30.000 λίτρων ενός διαλύματος που περιείχε ουράνιο 40 χλμ έξω από την Αβινιόν στη Γαλλία) οι στρατοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επαναφέρουν την ισορροπία στο οικοσύστημα. Εργασία για την προστασία του περιβάλλοντος προσφέρουν όχι μόνο με την ανανεώσιμη ενέργεια αλλά και ανακυκλώνοντας τον πληθυσμό σε έναν υπερφορτωμένο πλανήτη: ό,τι δεν καταφέρνουν οι πολυεθνικές με τη φτώχεια και τις ασθένειες, το καταφέρνουν οι κάπως δραστικότερες λύσεις των στρατιωτικών επεμβάσεων – σε Αφρική και Μέση Ανατολή τα αποτελέσματα είναι ορατά…

  Στη Γαλλία του βιολογικού Καμαμπέρ και της ανόθευτης σαμπάνιας, το πιο οικο-ευαίσθητο κράτος της ΕΕ, παράγει το 78% της ηλεκτρικής της ενέργειας πυρηνικά – γι’ αυτό και έχει από τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλον τον βιομηχανοποιημένο κόσμο! Φυσικά έχει έτσι και τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία στη χρήση των φυσικών πόρων! Μαζί λοιπόν με την εξαγωγή ενέργειας κάνει και εξαγωγή καινοτομίας: O γαλλικός στρατός συνήψε τον Iανουάριο του 2008 συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να εγκαταστήσει μόνιμη βάση στον Κόλπο των γάλλων στρατιωτών με αντάλλαγμα ένα πρόγραμμα ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας. Γιατί λοιπόν η Eυρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει μόνο το 1/3 της ηλεκτρικής της ενέργειας από την πυρηνική βιομηχανία; Aς αυξήσει λίγο αυτό το ποσοστό και να συμπληρώσει το υπόλοιπο με βιοκαύσιμα - ας αφήσει και λίγο για τους πιο αριστοκράτες, τους φανατικούς των “ανανεώσιμων πηγών ενέργειας” και των βιοκαλλιεργειών…

  Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορεί να σβήσει έτσι άδοξα η βιομηχανία του πετρελαίου, ούτε ξαφνικά να κηρύξουν πτώχευση οι αγροχημικές της βιοτεχνολογίας... Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κινδυνεύει να αλλάξει ο τρόπος ζωής στη Δύση, να διαταραχθεί δηλαδή ένα ιδεολογικό οικοσύστημα που βασίζεται στην ισορροπία κατανάλωσης και κατάθλιψης...

  Η ΔΥΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ:

  – την άρση των προκαταλήψεων για τα πυρηνικά (που απέδειξαν τη θετική τους χρήση στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και είναι άλλωστε ελάχιστα βλαπτικά για την τρύπα του όζοντος)

  – τη συντήρηση της ισορροπίας μεταξύ ανασφάλειας και βολέματος των προνομιούχων, τώρα και με πράσινο προσωπείο, αφού 30 εκατομμύρια πεινασμένοι έχουν πολύ λιγότερη αξία από τον τριπλασιασμό των ρεζερβουάρ που θα καίνε βιοαιθανόλη από σόγια

  – τη μείωση του πληθυσμού των φτωχών, το αποτελεσματικότερο μέτρο για την καταπολέμηση της φτώχειας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.